Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“
SVARBU! Kolymiečių suvažiavimas Rumšiškėse, turėjęs įvykti 2020 m. birželio 20 d., dėl COVID-19 epidemijos atidedamas vėlesniam laikui. Apie naują jo laiką pranešime čia kai tik jį sužinosime.
  2020 metais iki pat birželio 30 d. Jūs galite paremti mūsų bendriją 1,2% iš savo sumokėtų mokesčių. Išsamiau - čia.  

suvažiavimai
APIE BENDRIJĄ

sąrašas
AUKŲ VARDYNAS

Adelė Dirsytė
ADELĖ DIRSYTĖ

Paminklas Kolymos politiniams kaliniams
KOPLYTSTULPIS KOLYMOS POLITINIAMS KALINIAMS
LIAUDIES BUITIES MUZIEJUJE RUMŠIŠIKĖSE

Kolyma.lt Wiki
ŽINYNAS

Kalendorius
KALENDORIUS

forumas
FORUMAS

© 1998-2020 LPKB „KOLYMA“