TREMTINIŲ IR POLITINIŲ KALINIŲ ORGANIZACIJŲ RENGINIAI

Šiame kalendoriuje siekiama surinkti į vieną vietą kaip galima daugiau renginių, kuriuos organizuoja ir kuriuose dalyvauja Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir kitos žmonių, nukentėjusių nuo okupacijų, organizacijos. Tikslas - turėti bendrą duomenų bazę, kad organizacijos, planuojančius naujus renginius, galėtų pamatyti, kokios dienos jau yra užimtos kitais renginiais, ir pagal galimybę planuotų taip, kad renginiai nepersidengtų, o visi norintys juose dalyvauti žmonės galėtų sudalyvauti visuose renginiuose.

(Jei kalendoriaus nesimato arba jis neveikia, bandykite supaprastintą HTML versiją)

PRIDĖTI NAUJĄ RENGINĮ
Siųskite elektroninį laišką su renginio duomenimis Sigitui Žilioniui adresu .

LPKB „Kolyma“