Iš Kolyma.lt Wiki.
Peršokti į: navigacija, paiešką
LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJOS „KOLYMA“
REZOLIUCIJA
DĖL LIETUVOS REZISTENTŲ GYVENIMO SĄLYGŲ
2014 m. sausio 25 d.
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“,

A. pažymėdama, kad rezistentai, kovoję už Lietuvos laisvę, kalėję lageriuose ir kentėję tremtyje, neturėjo vaikystės, neturėjo jaunystės, o dabar nebeturi ir senatvės,

B. matydama, kaip retėjančios garbingo amžiaus rezistentų gretos leidžia nesąžiningai statistikai rodyti vis gerėjančius Lietuvos gyvenimo rodiklius,

C. manydama, kad Lietuvos rezistentai pakankamai nuveikė kovoje už Lietuvos laisvę, kad senatvėje turėtų geras gyvenimo sąlygas,

D. įvertindama tai, kad išlaidos, susijusios su gyvenimo sąlygų užtikrinimu esamam nedideliam belikusių rezistentų skaičiui negalės ženkliai įtakoti kelias¬dešimt¬milijar-dinio Lietuvos valstybės biudžeto,


1. kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisiją prašydama rimtai atsižvelgti į tai, kad bent senatvėje tie, kurie kovojo už Lietuvos laisvę turėtų normalų gyvenimo lygį;

2. prašo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos imtis aktyvių žygių Seime, kad būtų priimti įstatymai, įgalinantys kaip galima greičiau:

● rezistentams, kurių amžius viršija 80 metų, atstatyti valstybines pensijas iki prieškrizinio lygio pensijų dydžio,
● rezistentams, kurių amžius viršija 80 metų, atstatyti nemokamus važiavimus autobusais, traukiniais ir troleibusais (transporto lengvatas),
● asmenims, kurių abu tėvai yra buvę politiniai kaliniai, suteikti statusą, tolygų tremtinio statusui, nepriklausomai nuo vietos, kurioje jie yra gimę;

3. Įgalioja Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ atstovą Visuomeninėje Taryboje prie Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos įteikti šią rezoliuciją Komisijai kaip oficialų Bendrijos prašymą.

Algirdas Čiurlys
Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ pirmininkas

Papildoma informacija

Rezoliucija dėl Lietuvos rezistentų gyvenimo sąlygų (pdf)