Iš Kolyma.lt Wiki.
Peršokti į: navigacija, paiešką

Vyriausybinės žinybos

  • GPU (rus. Государственное политическое управление)
  • NKVD (rus. Народный комиссариат внутренних дел)
  • Gulagas (rus. ГУЛаг)

Lagerių ir jų padalinių tipai

Įkalinimo įstaiga, turinti savo administraciją (valdybą), tiesiogiai pavaldi vyriausybinei lagerių žinybai (Gulagui ar pan.).
  • Lagerio skyrius (LS) (rus. лагерное отделение, ЛО)
Lagerio padalinys.
  • Persiuntimo skyrius (punktas) (rus. пересылка)
Lagerio padalinys, užsiimantis kalinių priėmimu iš etapų ir jų paskirstymu į konkrečius lagerinio skyrius.
  • Lagerinis punktas, lagpunktas (LP) (rus. лагерный пункт, лагпункт, ЛП)
Lagerio skyriaus padalinys. Šnekamojoje (neoficialioje) kalboje terminas „lageris“ paprastai naudojamas kalbant apie lagerinį punktą.
  • Atskirasis lagerinis punktas (ALP) (rus. отдельный лагерный пункт, ОЛП)
Lagerio padalinys, neturintis skyriaus statuso, bet nepriklausantis jokiam skyriui.
  • Sugriežtinto režimo barakas (būras) (rus. барак усиленного режима, БУР) —
Lagerio patalpa, kurioje kaliniai laikomi užrakinti (kartais – kamerose). Iš esmės tai yra vidinis lagerio kalėjimas, į kurį sodina disciplinos laužytojus, atsisakančius dirbti kalinius ir pan. Būrai atsirado XX a. 3 dešimtmetyje, 7-ojo dešimtmečio pradžioje oficialiuose dokumentuose juos imta vadinti „kameros tipo patalpomis“ (rus. помещение камерного типа, ПКТ), tačiau kaliniai iki šiol naudoja terminą „būras“.[1]