Aleksandras Sakas, 2013.11.20–12.04

Nuo: Aleksandras Sakas
Kam: vardynas@kolyma.lt
Data: 2013.11.20

MGB ypatingasis pasitarimas 1949.04.11 „nuteisė“ tuometinės Kupiškio apskrities Svėdasų valsčiaus (dabar – Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos) Šeduikių kaimo dešimtį gyventojų – Lietuvos partizanų rėmėjų (tardymo byla Nr. 15324 iš Lietuvos ypatingojo (KGB) archyvo bylos Nr. 37090/3). Visi buvo kaltinami pagal RTFSR BK 17-58-1a str., išskyrus Kazimierą Dabregaitę, kuriai be šio pridėtas dar 17-58-10 str. 1 d. Visiems skyrė tą pačią bausmę - 10 metų lagerio. Septyni iš jų išvežti į Beregovoj lagerį (Berlagą) Magadano sr.

Berlage kalintų šeduikiečių sąrašas:

1. Dabregaitė Kazimiera, Jono d., g.1912 Svėdasų valsčiaus Šeduikių k., gyveno ten pat. Suimta 1948.12.19. MGB ypatingasis pasitarimas 1949.04.11 skyrė 10 metų lagerio. Išvežta 1949.05.20 į Beregovoj lagerį (Berlagą) Magadano sr. Paleista 1956.06.09. Grįžusi į Lietuvą, ištekėjo už Jasiulio. Mirė 1972. Palaidota Duokiškyje.

2. Dabregienė Ona, Jono d., g. 1916 Kamajų valsč. Juodonių k., gyveno Svėdasų valsčiaus Šeduikių k. Suimta 1948.12.13. MGB ypatingasis pasitarimas 1949.04.11 skyrė 10 metų lagerio. Išvežta 1949.05.20 į Beregovoj lagerį (Berlagą) Magadano sr. Paleista 1954.08.21. Mirė 1972. Palaidota Duokiškyje.

3. Mikulionytė Kazė, Prano d., gyveno Svėdasų valsčiaus Šeduikių k. Suimta 1948.12.28. MGB ypatingasis pasitarimas 1949.04.11 skyrė 10 metų lagerio. Išvežta 1949.05.20 į Beregovoj lagerį (Berlagą) Magadano sr.

4. Pajėdienė Elena, merg. Pranckūnaitė, Jono d., g.1923, gyveno Svėdasų valsčiaus Šeduikių k. Suimta 1948.12.13 ar 14 dieną. MGB ypatingasis pasitarimas 1949.04.11 skyrė 10 metų lagerio. Išvežta 1949.05.20 į Beregovoj lagerį (Berlagą) Magadano sr.

5. Pernavaitė Alma, Jono d., gyveno Svėdasų valsčiaus Šeduikių k. Suimta 1948.12.17. MGB ypatingasis pasitarimas 1949.04.11 skyrė 10 metų lagerio. Išvežta 1949.05.20 į Beregovoj lagerį (Berlagą) Magadano sr.

6. Pranckūnaitė Eleonora, Jono d., gyveno Svėdasų valsčiaus Šeduikių k. Suimta 1948.12.28. MGB ypatingasis pasitarimas 1949.04.11 skyrė 10 metų lagerio. Išvežta 1949.05.20 į Beregovoj lagerį (Berlagą) Magadano sr.

7. Pranckūnaitė Stasė, Jono d., gyveno Svėdasų valsčiaus Šeduikių k. Suimta 1948.12.20. MGB ypatingasis pasitarimas 1949.04.11 skyrė 10 metų lagerio. Išvežta 1949.05.20 į Beregovoj lagerį (Berlagą) Magadano sr.

Visa istorija čia: http://alsa.blogas.lt/seduikiu-istorijos-1948-uju-gruodis-584.html.


Nuo: Aleksandras Sakas
Kam: vardynas@kolyma.lt
Data: 2013.11.30

Eleonora (Ona) Pranckūnaitė (vėliau - Undzėnienė), Jono, g. 1931, gyv. Anykščių r. Šeduikių k., suimta 1948.12.28, kalinta Rokiškyje, Panevėžyje, Vilniuje. Ypatingojo pasitarimo 1949.04.11 nuteista dešimčiai metų lagerio (atrodo, paskui perteista penkeriems metams, nes suėmimo metu dar buvo nepilnametė), 1949.05.20 išvežta į Magadano sr. Beregovoj lagerį (Berlagą). Paleista 1953.05, 1963 grįžo į Lietuvą.


Nuo: Aleksandras Sakas
Kam: vardynas@kolyma.lt
Data: 2013.12.04

Kazimieros Dabregaitės pavardė buvo Jasiulienė, taip užrašyta ir ant jos kapo paminklo Duokiškyje [...] Tiesa, kiti kolymiečiai Kazytę žinojo tik Dabregaitės pavarde, nes ji ištekėjo jau po lagerio.