I-asis LPKB „KOLYMA” SUVAŽIAVIMAS
Rumšiškės, 1989.06.10
Suvažiavimo dalyviai dainuoja „Draugystės maršą”

Atlieka (iš kairės): Algirdas Čiurlys, NN, Juozas Šumskas, Antanas Mozeris, NN, NN.

Video failas atsisiuntimui (AVI, 39 MB)

Draugystės maršas
Teksto autorius: Vytautas Mačiuika

O, mielas drauge, neliūdėki, kad reikia žengt šituo keliu,
Šituos žodžius širdin įdėki, nors atsiskirti ir sunku.
Šiandien raudono maro siaubas, gal būt mūs laukia Vorkuta*.
Šiandien rytų plėšikai siaučia. Ateis ir mūsų valanda!

   Drauguži, tikėk, greit nebereiks kentėti. 
   Tik viltį turėk, dar Laisvę teks regėti.
   Ir vėl susitiksim po Vyčio vėliava, 
   Kada mūs šalelėj švis Laisvės aušra.

Varge pažinom vienas kitą, tu man tapai tikru draugu!
Ne vienas priešas nuo mūs krito, ir žemę laistėm jų krauju.
Kada tik taurę mes išgersim, pripiltą skausmo ir kančių,
Grotas krūtinėmis išversim, į Laisvę žengsime kartu.

   Subrendom miške, todėl ir širdys kietos. 
   Kautynių lauke nebuvo priešui vietos.
   Jaunystę praleidom pavojuj ir ugny,
   Neliūski, drauguži, mūs Laisvė ateity!

Vėl susitiksime, drauguži, Trispalvė skaisčiai plevesuos,
Ir visi tie, kas balsą turi, Draugystės maršą uždainuos.

   Draugystė tvirta, draugystė kieto plieno. 
   Sujungė kova ir šaltos mūro sienos.
   Kas žuvo - nulenksim mes galvas ties kapu 
   ir žengsim likimo mums skirtu keliu.
________
* Politiniai kaliniai Kolymoje traukdavo „Kolyma”.
ATGAL