XX-asis LPKB „KOLYMA” SUVAŽIAVIMAS
Rumšiškės, 2008.06.21

Kaip ir kasmet, suvažiavimas įvyko Rumšiškių kultūros centre. Užsiregistravusių dalyvių šiemet buvo 72.

Rumšiškių LBM koplytėlėje įvyko pamaldos, pagerbiant žuvusius tremtyje politinius kalinius. Po to kultūros namuose vyko linksmoji dalis - veteranų susitikimas, dalijimasis prisiminimais, suvažiavimo dalyvius linksmino nuostabus vaikų ansamblis.Atgal į titulinį lapą