XXI-asis LPKB „KOLYMA” SUVAŽIAVIMAS
Rumšiškės, 2009.06.20


Suvažiavimo dalyviams dainuoja „Kauno senjorai”

Kaip ir kasmet, suvažiavimas įvyko Rumšiškių kultūros centre. Užsiregistravusių dalyvių šiemet buvo 44.

Suvažiavimas paminėjo bendrijos veiklos dvidešimtmetį, šimtąsias Sibiro kankinės Adelės Dirsytės gimimo metines, išklausė pirmininko ir revizijos komisijos ataskaitas, patvirtino pakeistų bendrijos įstatų projektą, paskyrė Tarybos (Valdybos) narius bei priėmė dvi rezoliucijas:
   - dėl Vytauto Pociūno žūties tyrimo ir
   - dėl dokumentinio filmo „Smogikai”

Rumšiškių LBM koplytėlėje įvyko pamaldos, pagerbiant žuvusius tremtyje politinius kalinius. Po to kultūros namuose vyko linksmoji dalis - veteranų susitikimas, dalijimasis prisiminimais, partizanų ir liaudies dainas suvažiavimo dalyviams dainavo vyrų ansamblis „Kauno senjorai”.Atgal į titulinį lapą