Kaip filtruoti politinių kalinių sąrašo lentelę

Paprastas filtravimas: į atitinkamos grafos filtravimo laukelį įrašius kokią nors raidžių, skaitmenų, ženklų seką, bus parodytos tik tos eilutės, kurių atitinkamoje grafoje yra ta seka. Pavyzdžiui, įrašius kaun į grafos „gyv. vieta iki suėmimo” filtravimo laukelį, bus parodytos tik tos eilutės, kurių grafoje „gyv. vieta iki suėmimo” yra įrašyta „Kaunas”, „Kauno r.”, „Kauno sav.” ir pan.

Įrašius sekas į kelis laukelius, bus parodytos eilutės, atitinkančios visus filtravimo kriterijus. Pavyzdžiui, įrašius 1927 į grafos „gimė” laukelį ir kaun į grafos „gyv. vieta iki suėmimo” laukelį, bus parodyti žmonės, gimę 1927 metais ir suėmimo metu gyvenę Kaune ar Kauno apylinkėse.

Neturi reikšmės, ar rašysite didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis. Tik rašykite be kabučių! Įrašę filtravimo kriterijus į visus norimus laukelius spauskite „Enter” arba piltuvėlio paveikslėlį . Dėmesio! Filtravimas vyksta lėtai (gali būti iki 2 min.), tad patartina juo naudotis tik tada, jei netinka Ctrl-F.

Sudėtingesniam filtravimui laukeliuose naudokite tokius operatorius:

Operatorius Operatoriaus reikšmė P a v y z d ž i a i
Jei įrašysite Tai bus rodomos eilutės, kuriose...
{ pradžia {Ka ...filtruojama grafa prasideda raidėmis „Ka”
} pabaiga }vas ...filtruojama grafa baigiasi raidėmis „vas”
= tiksliai atitinka =Kaunas ...filtruojamoje grafoje įrašyta vien tik „Kaunas”
! ne, išskyrus !Kaun ...filtruojamoje grafoje nėra raidžių sekos „Kaun”
|| arba Kaun || Viln ...filtruojamoje grafoje yra raidžių seka „Kaun” arba „Viln”
&& ir Kaun && kap. ...filtruojamoje grafoje yra ir raidžių seka „Kaun”, ir raidžių seka „kap.”
< mažiau už <612 ...filtruojamos grafos skaitmeninė reikšmė mažesnė už 612
<= mažiau arba lygu <=612 ...filtruojamos grafos skaitmeninė reikšmė lygi 612 arba mažesnė už 612
> daugiau >612 ...filtruojamos grafos skaitmeninė reikšmė didesnė už 612
>= daugiau arba lygu >=612 ...filtruojamos grafos skaitmeninė reikšmė lygi 612 arba didesnė už 612
[empty] tuščia [empty] ...filtruojama grafa yra tuščia
[nonempty] ne tuščia [nonempty] ...filtruojamoje grafoje yra kas nors įrašyta

Pavyzdžiai

Grįžti atgal