LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

NEATPAŽINTI ŽMONĖS

Šiame puslapyje yra skelbiamas Rusijos „Dalstroj“ lageriuose (Berlag, Sevvostlag/SvITL ir jo padaliniuose) kalėjusių politinių kalinių iš Lietuvos, kurių iki šiol mums nepavyko atpažinti, sąrašas (349 žm.). Jeigu ką nors apie šiuos žmones žinote, praneškite mums adresu: LPKB „Kolyma“, Kovo 11-osios g. 130a-33, Kaunas, arba el. paštu: . Be to, ieškome žinių apie kai kurių žmonių palaidojimo vietas. Visiems ką nors pranešusiems – labai ačiū!

Peržiūros forma: Lentelė Galerija (visos nuotraukos) Galerija (tik vyrai) Galerija (tik moterys)

Nr. Foto Pavardė Vardas Gimė (*) — Mirė (†) Kas yra žinoma ( = yra nuotraukų )
1857???Adomas   >>>
1858???Albertas   >>>
2199???Albertas? ~1951/52 traktorininkas 23-ame km (kuris priklausė 18.lageriui). >>>
1019???Albina   >>>
3153???Albina ne Albina Vaitonienė >>>
2305???Aleksas Kolymoje (Arkagaloje?) kartu buvo Albinas Mikalauskas. >>>
3709???Antanas kalėjo Čiukčijoje >>>
2164???Bronė Stekolnyj daržin. ūkyje kartu dirbo Bronislava (Bronė) Ilskienė. >>>
1859???Bronius 1955 Susumano r. D2 elektrinės statyboje. >>>
2195???Bronius Nuo Utenos. Dirbo Jagodnojės ligoninėje med. ekspertizės sanitaru. >>>
2989???Bronius Buvo Bronytės ir Jono J. vestuvėse Ust-Omčiuge 1955 m. >>>
4895???Bronius 1956 gyveno Susumane pas Steckius (žr. Kazys Steckis) >>>
3870???Danutė Neatpaž. (foto 113 Nr. 6) >>>
4984???Edvardas „nebylys“ >>>
3480???Ivan Neatpaž. (foto 77 Nr. 5) Ust-Taskane (Tkačenko?) >>>
1860???Jonas Susumane? Miaundžoje? >>>
1960???Jonas   >>>
2312???Jonas Kolymoje (Arkagaloje?) kartu buvo Albinas Mikalauskas. >>>
2198???Juozas Išvyko Lietuvon (iš Jagodnojės?) su pirmąja partija išlaisvintųjų. >>>
2285???Juozas Vedė Magadane Kazimierą Ališauskaitę >>>
3232???Juozas Neatpaž.9026 (foto 209 Nr. 26) >>>
1861???Kazimieras Nuo Panevėžio. >>>
1862???Kęstutis 1955.06.10 - Kadykčiane. >>>
1961???Marytė   >>>
2151???Ona   >>>
1863???Petras Iš Jiezno apylinkių. 1950 laivu „Džurma“ iš Vanino į Magadaną kartu plaukė Algirdas Talandis. >>>
1864???Pranas Susumane? >>>
2988???Pranas Buvo Bronytės ir Jono J. vestuvėse Ust-Omčiuge 1955 m. >>>
2133???Stasė nuo Utenos; lageryje kartu buvo Danutė Lašinskienė. >>>
2134???Stasė Nuo Ukmergės; lageryje kartu buvo Danutė Lašinskienė. >>>
2202???Stasė   >>>
4203???Stasė? Neatpaž. (foto 147 Nr. 1) >>>
4826???Stasys Neatpaž. (foto 249 Nr. 2). Beinoras? Beinoravičius? Jau seniai miręs Panevėžyje. >>>
1865???Teofilė Žuvo užgriuvus tranšėjai, statant 74 bt. namą Magadane. >>>
1316???Vacys   >>>
1947???Vanda grįžo >>>
4205???Vilius nuo Klaipėdos; 1955/1956 grįžo >>>
1866???Zigmas Iki suėmimo gyveno gal Kaune? Kalėjo Matrosovo rūdyno lagpunkte. >>>
3470?????? Neatpaž. (foto 89 Nr. 9) >>>
1867?????? 1954 m. - Arkagaloje. >>>
1868?????? 1954 m. - Magadane. >>>
1869?????? 1954 m. - Susumane. Gal tai Bronius Jukna? >>>
1870?????? Pabėgo iš lagerio (trečiu bandymu), gyvena ar gyveno Klaipėdoje. >>>
2353?????? Studentas, su tatuiruote ant nugaros: „Niekieno nesuprastas, visų apleistas”. >>>
2632?????? Vilniaus med. instituto studentas. >>>
2675?????? 1954 m. - Chenikandžoje (Tenkos r.). >>>
3201?????? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje >>>
3202?????? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje >>>
3203?????? Yra buvusi Elgene. >>>
3204??????   >>>
3205??????   >>>
3207?????? Neatpaž.9001 (foto 209 Nr. 1) >>>
3208?????? Neatpaž.9002 (foto 209 Nr. 2) >>>
3209?????? Neatpaž.9003 (foto 209 Nr. 3) >>>
3210?????? Neatpaž.9004 (foto 209 Nr. 4) >>>
3211?????? Neatpaž.9005 (foto 209 Nr. 5) >>>
3212?????? Neatpaž.9006 (foto 209 Nr. 6) >>>
3213?????? Neatpaž. (foto 33 Nr. 1) >>>
3214?????? Neatpaž.9008 (foto 209 Nr. 8) >>>
3215?????? Neatpaž.9009 (foto 209 Nr. 9) >>>
3216?????? Neatpaž.9010 (foto 209 Nr. 10) >>>
3217?????? Neatpaž.9011 (foto 209 Nr. 11) >>>
3218?????? Neatpaž.9012 (foto 209 Nr. 12) >>>
3219?????? Neatpaž.9013 (foto 209 Nr. 13) >>>
3220?????? Neatpaž.9014 (foto 209 Nr. 14) >>>
3221?????? Neatpaž.9015 (foto 209 Nr. 15) >>>
3222?????? Neatpaž.9016 (foto 209 Nr. 16) >>>
3223?????? Neatpaž.9017 (foto 209 Nr. 17) >>>
3224?????? Neatpaž.9018 (foto 209 Nr. 18) >>>
3225?????? Neatpaž.9019 (foto 209 Nr. 19) >>>
3226?????? Neatpaž.9020 (foto 209 Nr. 20) >>>
3227?????? Neatpaž.9021 (foto 209 Nr. 21) >>>
3228?????? Neatpaž.9022 (foto 209 Nr. 22) >>>
3229?????? Neatpaž.9023 (foto 209 Nr. 23) >>>
3230?????? Neatpaž.9024 (foto 209 Nr. 24) >>>
3231?????? Neatpaž.9025 (foto 209 Nr. 25) >>>
3233?????? Neatpaž.9027 (foto 209 Nr. 27) >>>
3234?????? Neatpaž.9028 (foto 209 Nr. 28) >>>
3235?????? Neatpaž.9029 (foto 209 Nr. 29) >>>
3236?????? Neatpaž.9030 (foto 209 Nr. 30) >>>
3237?????? Neatpaž.9031 (foto 209 Nr. 31) >>>
3238?????? Neatpaž.9032 (foto 209 Nr. 32) >>>
3239?????? Neatpaž.9033 (foto 209 Nr. 33) >>>
3240?????? Neatpaž.9034 (foto 209 Nr. 34) >>>
3241?????? Neatpaž.9035 (foto 209 Nr. 35) >>>
3242?????? Neatpaž.9036 (foto 209 Nr. 36) >>>
3243?????? Neatpaž.9037 (foto 209 Nr. 37) >>>
3244?????? 1956.06 Butugyčiage(?) su Anicetu Giedra >>>
3245?????? Neatpaž.9039 (foto 209 Nr. 39) >>>
3246?????? Neatpaž.9040 (foto 209 Nr. 40) >>>
3247?????? Neatpaž.9041 (foto 209 Nr. 41) >>>
3248?????? Neatpaž.9042 (foto 209 Nr. 42) >>>
3249?????? Neatpaž.9043 (foto 209 Nr. 43) >>>
3250?????? Neatpaž. (foto 40 Nr. 4) >>>
3251?????? Neatpaž.9045 (foto 209 Nr. 45) >>>
3252?????? Neatpaž.9046 (foto 209 Nr. 46) >>>
3253?????? Neatpaž.9047 (foto 209 Nr. 47) >>>
3254?????? Neatpaž.9048 (foto 209 Nr. 48) >>>
3258?????? 1956.06 Butugyčiage(?) su Anicetu Giedra >>>
3259?????? 1956.06 Butugyčiage(?) su Anicetu Giedra >>>
3260?????? 1956.06 Butugyčiage(?) su Anicetu Giedra >>>
3261?????? 1956.06 Butugyčiage(?) su Anicetu Giedra >>>
3262?????? Neatpaž.9049 (foto 5 Nr. 1) >>>
3263?????? Neatpaž.9052 (foto 5 Nr. 2) >>>
3264?????? Neatpaž.9053 (foto 5 Nr. 3) >>>
3265?????? Neatpaž.9054 (foto 5 Nr. 4) >>>
3266?????? Neatpaž.9050 (foto 5 Nr. 5) >>>
3267?????? Neatpaž.9051 (foto 5 Nr. 6) >>>
3268?????? Neatpaž.9055 (foto 5 Nr. 7) >>>
3269?????? Neatpaž.9056 (foto 5 Nr. 8) >>>
3270?????? Neatpaž.9057 (foto 5 Nr. 9) >>>
3271?????? Neatpaž.9058 (foto 5 Nr. 10) >>>
3272?????? Neatpaž.9059 (foto 5 Nr. 11) >>>
3273?????? Neatpaž.9060 (foto 5 Nr. 12) >>>
3274?????? Neatpaž.9061 (foto 5 Nr. 13) >>>
3275?????? Neatpaž.9062 (foto 5 Nr. 14) >>>
3303?????? Neatpaž. (foto 35 Nr. 1) >>>
3304?????? Neatpaž. (foto 35 Nr. 2) >>>
3305?????? Neatpaž. (foto 57 Nr. 1); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3306?????? Neatpaž. (foto 57 Nr. 2); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3308?????? Neatpaž. (foto 58 Nr. 1); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3309?????? Neatpaž. (foto 58 Nr. 2); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3310?????? Neatpaž. (foto 59 Nr. 1); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3311?????? Neatpaž. (foto 59 Nr. 2); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3312?????? Neatpaž. (foto 59 Nr. 3); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3313?????? Neatpaž. (foto 59 Nr. 5); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3314?????? Neatpaž. (foto 59 Nr. 6); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3315?????? Neatpaž. (foto 59 Nr. 7); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3316?????? Neatpaž. (foto 59 Nr. 8); Kolymoje su V. Valčiuku >>>
3433?????? Neatpaž. (foto 192 Nr. 1); Kolymoje su J. Vosylium ir A. Mikalausku >>>
3434?????? Neatpaž. (foto 192 Nr. 2); Kolymoje su J. Vosylium ir A. Mikalausku >>>
3435?????? Neatpaž. (foto 192 Nr. 3); Kolymoje su J. Vosylium ir A. Mikalausku >>>
3436?????? Neatpaž. (foto 191 Nr. 1); Kolymoje su A. Mikalausku >>>
3437?????? Neatpaž. (foto 191 Nr. 2); Kolymoje su A. Mikalausku >>>
3438?????? Neatpaž. (foto 213 Nr. 2); Kolymoje su A. Mikalskiu >>>
3439?????? Neatpaž. (foto 213 Nr. 3); Kolymoje su A. Mikalskiu >>>
3462?????? Neatpaž. (foto 51 Nr. 1); Susumane su L. Povilaičiu >>>
3463?????? Neatpaž. (foto 51 Nr. 2); Susumane su L. Povilaičiu >>>
3464?????? Neatpaž. (foto 51 Nr. 3); Susumane su L. Povilaičiu >>>
3465?????? Neatpaž. (foto 88 Nr. 2); Magadane su E. Kviliūte >>>
3466?????? Neatpaž. (foto 88 Nr. 3); Magadane su E. Kviliūte >>>
3467?????? Neatpaž. (foto 89 Nr. 1) >>>
3468?????? Neatpaž. (foto 89 Nr. 7) >>>
3469?????? Neatpaž. (foto 89 Nr. 8), gal Valerijonas Vyniautas? >>>
3471?????? Neatpaž. (foto 89 Nr. 10) >>>
3473?????? Neatpaž. (foto 78 Nr. 2) Ust-Taskane >>>
3474?????? Neatpaž. (foto 78 Nr. 3) Ust-Taskane >>>
3475?????? Neatpaž. (foto 78 Nr. 5) Ust-Taskane >>>
3476?????? Neatpaž. (foto 78 Nr. 6) Ust-Taskane >>>
3477?????? Neatpaž. (foto 78 Nr. 7) Ust-Taskane >>>
3478?????? Neatpaž. (foto 77 Nr. 1) Ust-Taskane >>>
3479?????? Neatpaž. (foto 77 Nr. 4) Ust-Taskane, gal Ona Tkačenko (Abariūtė)? >>>
3481?????? Neatpaž. (foto 76 Nr. 2) Ust-Taskane >>>
3482?????? Neatpaž. (foto 76 Nr. 6) Ust-Taskane >>>
3483?????? Neatpaž. (foto 76 Nr. 7) Ust-Taskane >>>
3484?????? Neatpaž. (foto 76 Nr. 8) Ust-Taskane >>>
3485?????? Neatpaž. (foto 76 Nr. 9) Ust-Taskane >>>
3486?????? Neatpaž. (foto 76 Nr. 10) Ust-Taskane >>>
3487?????? Neatpaž. (foto 75 Nr. 1) Ust-Taskane >>>
3488?????? Neatpaž. (foto 75 Nr. 2) Ust-Taskane >>>
3489?????? Neatpaž. (foto 75 Nr. 5) Ust-Taskane >>>
3490?????? Neatpaž. (foto 75 Nr. 6) Ust-Taskane >>>
3639?????? Neatpaž. (foto 200 stovi Nr. 1) gal Susumano rajone? >>>
3640?????? Neatpaž. (foto 200 stovi Nr. 2) gal Susumano rajone? >>>
3641?????? Neatpaž. (foto 200 stovi Nr. 3) gal Susumano rajone? >>>
3642?????? Neatpaž. (foto 200 stovi Nr. 4) gal Susumano rajone? >>>
3643?????? Neatpaž. (foto 200 stovi Nr. 5) gal Susumano rajone? >>>
3644?????? Neatpaž. (foto 200 stovi Nr. 6) gal Susumano rajone? >>>
3645?????? Neatpaž. (foto 200 stovi Nr. 7) gal Susumano rajone? >>>
3646?????? Neatpaž. (foto 200 stovi Nr. 8) gal Susumano rajone? >>>
3647?????? Neatpaž. (foto 200 tupi Nr. 1) gal Susumano rajone? >>>
3648?????? Neatpaž. (foto 200 tupi Nr. 2) gal Susumano rajone? >>>
3649?????? Neatpaž. (foto 200 tupi Nr. 4) gal Susumano rajone? >>>
3650?????? Neatpaž. (foto 201 Nr. 1) gal Susumano rajone? >>>
3651?????? Neatpaž. (foto 201 Nr. 3) gal Susumano rajone? >>>
3652?????? Neatpaž. (foto 201 Nr. 4) gal Susumano rajone? >>>
3653?????? Neatpaž. (foto 201 Nr. 5) gal Susumano rajone? >>>
3654?????? Neatpaž. (foto 203 Nr. 1); Kolymoje su V. Samulėnu >>>
3655?????? Neatpaž. (foto 203 Nr. 2); Kolymoje su V. Samulėnu >>>
3656?????? Neatpaž. (foto 36 sėdi Nr. 5) gal Susumano rajone? >>>
3657?????? Neatpaž. (foto 36 stovi Nr. 1) gal Susumano rajone? >>>
3658?????? Neatpaž. (foto 36 stovi Nr. 3) gal Susumano rajone? >>>
3659?????? Neatpaž. (foto 36 sėdi Nr. 1) gal Susumano rajone? >>>
3660?????? Neatpaž. (foto 36 sėdi Nr. 3) gal Susumano rajone? >>>
3661?????? Neatpaž. (foto 36 sėdi Nr. 4) gal Susumano rajone? >>>
3662?????? Neatpaž. (foto 39 stovi Nr. 1) gal Susumano rajone? >>>
3663?????? Neatpaž. (foto 39 stovi Nr. 2) gal Susumano rajone? >>>
3664?????? Neatpaž. (foto 39 stovi Nr. 3) gal Susumano rajone? >>>
3665?????? Neatpaž. (foto 39 stovi Nr. 4) gal Susumano rajone? >>>
3666?????? Neatpaž. (foto 39 stovi Nr. 6) gal Susumano rajone? >>>
3667?????? Neatpaž. (foto 39 stovi Nr. 7) gal Susumano rajone? >>>
3668?????? Neatpaž. (foto 39 sėdi Nr. 2) gal Susumano rajone? >>>
3669?????? Neatpaž. (foto 39 sėdi Nr. 3) gal Susumano rajone? >>>
3670?????? Neatpaž. (foto 39 sėdi Nr. 4) gal Susumano rajone? >>>
3671?????? Neatpaž. (foto 39 sėdi Nr. 5) gal Susumano rajone? >>>
3672?????? Neatpaž. (foto 39 sėdi Nr. 6) gal Susumano rajone? >>>
3674?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 1) >>>
3675?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 3) >>>
3676?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 4) >>>
3677?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 5) >>>
3678?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 8) >>>
3679?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 9) >>>
3680?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 11) >>>
3681?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 12) >>>
3682?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 16) >>>
3683?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 17) >>>
3684?????? Neatpaž. (foto 6 Nr. 19) >>>
3685?????? Neatpaž. (foto 20 Nr. 3); J. Miglino draugas. >>>
3731?????? Neatpaž. (foto 180 Nr. 1) >>>
3732?????? Neatpaž. (foto 182 Nr. 1) >>>
3733?????? Neatpaž. (foto 182 Nr. 2) >>>
3734?????? Neatpaž. (foto 182 Nr. 3) >>>
3735?????? Neatpaž. (foto 182 Nr. 4) >>>
3736?????? Neatpaž. (foto 182 Nr. 5) >>>
3737?????? Neatpaž. (foto 182 Nr. 6) >>>
3738?????? Neatpaž. (foto 182 Nr. 8) >>>
3739?????? Neatpaž. (foto 166 Nr. 1) >>>
3740?????? Neatpaž. (foto 166 Nr. 2) >>>
3741?????? Neatpaž. (foto 166 Nr. 4) >>>
3742?????? Neatpaž. (foto 166 Nr. 5) >>>
3743?????? Neatpaž. (foto 166 Nr. 6) >>>
3744?????? Neatpaž. (foto 166 Nr. 8) >>>
3804?????? Neatpaž. (foto 156 Nr. 1) >>>
3805?????? Neatpaž. (foto 155 Nr. 1) >>>
3806?????? Neatpaž. (foto 155 Nr. 2) >>>
3807?????? Neatpaž. (foto 155 Nr. 5) >>>
3808?????? Neatpaž. (foto 155 Nr. 6) >>>
3809?????? Neatpaž. (foto 155 Nr. 7) >>>
3810?????? Neatpaž. (foto 155 Nr. 8) >>>
3811?????? Neatpaž. (foto 155 Nr. 9) >>>
3812?????? Neatpaž. (foto 154 Nr. 4) >>>
3868?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 1) >>>
3869?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 2) >>>
3871?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 7) >>>
3872?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 10) >>>
3873?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 11) >>>
3874?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 12) >>>
3875?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 13) >>>
3876?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 14) >>>
3877?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 15) >>>
3878?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 16) >>>
3879?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 17) >>>
3880?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 18) >>>
3881?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 19) >>>
3882?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 20) >>>
3883?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 21) >>>
3884?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 22) >>>
3885?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 23) >>>
3886?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 24) >>>
3887?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 25) >>>
3888?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 26) >>>
3889?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 28) >>>
3890?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 29) >>>
3891?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 30) >>>
3892?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 31) >>>
3893?????? Neatpaž. (foto 113 Nr. 32) >>>
4190?????? Neatpaž. (foto 41 Nr. 1) >>>
4191?????? Neatpaž. (foto 41 Nr. 3) >>>
4192?????? Neatpaž. (foto 41 Nr. 4) >>>
4193?????? Neatpaž. (foto 41 Nr. 6) >>>
4194?????? Neatpaž. (foto 41 Nr. 7) >>>
4195?????? Neatpaž. (foto 41 Nr. 11) >>>
4196?????? Neatpaž. (foto 41 Nr. 12) >>>
4197?????? Neatpaž. (foto 41 Nr. 13) >>>
4198?????? Neatpaž. (foto 41 Nr. 14) >>>
4199?????? Neatpaž. (foto 46 Nr. 1); 1956 m. Susumane su Zinaida Viščiūtė, Vladas Radziulis, Bronislovas Smailys, Antanas Petrikonis. >>>
4200?????? Neatpaž. (foto 150 Nr. 11) >>>
4201?????? Neatpaž. (foto 150 Nr. 12) >>>
4202?????? Neatpaž. (foto 150 Nr. 12) >>>
4204?????? Neatpaž. (foto 152 Nr. 1) >>>
4206?????? Neatpaž. (foto 153 Nr. 1) Jagodnojėje >>>
4207?????? Neatpaž. (foto 153 Nr. 7) Jagodnojėje >>>
4208?????? Neatpaž. (foto 153 Nr. 4) Jagodnojėje >>>
4210?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 1) >>>
4211?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 2) >>>
4213?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 4) >>>
4214?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 5) >>>
4215?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 6) >>>
4216?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 7) >>>
4217?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 9) >>>
4218?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 10) >>>
4219?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 12) >>>
4220?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 13) >>>
4221?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 14) >>>
4222?????? Neatpaž. (foto 24 Nr. 15) >>>
4223?????? Neatpaž. (foto 22 Nr. 1) Ust-Omčiuge >>>
4224?????? Neatpaž. (foto 22 Nr. 2) Ust-Omčiuge >>>
4225?????? Neatpaž. (foto 22 Nr. 3) Ust-Omčiuge >>>
4226?????? Neatpaž. (foto 22 Nr. 5) Ust-Omčiuge >>>
4227?????? Neatpaž. (foto 23 Nr. 1) >>>
4228?????? Neatpaž. (foto 23 Nr. 2) >>>
4229?????? Neatpaž. (foto 23 Nr. 4) >>>
4230?????? Neatpaž. (foto 23 Nr. 5) >>>
4231?????? Neatpaž. (foto 23 Nr. 6) >>>
4232?????? Neatpaž. (foto 28) >>>
4233?????? Neatpaž. (foto 27) >>>
4296?????? Neatpaž. (foto 129) Ust-Omčiuge >>>
4297?????? Neatpaž. (foto 129) Ust-Omčiuge >>>
4301?????? Neatpaž. (foto 118 Nr. 6) >>>
4302?????? Neatpaž. (foto 118 Nr. 7) >>>
4303?????? Neatpaž. (foto 118 Nr. 8) >>>
4304?????? Neatpaž. (foto 118 Nr. 9) >>>
4305?????? Neatpaž. (foto 118 Nr. 10) >>>
4311?????? Neatpaž. (foto 164/165 Nr. 1) >>>
4312?????? Neatpaž. (foto 164/165 Nr. 2) >>>
4313?????? Neatpaž. (foto 164/165 Nr. 4) >>>
4314?????? Neatpaž. (foto 164/165 Nr. 13) >>>
4327?????? Neatpaž. (foto 193 Nr. 10) >>>
4328?????? Neatpaž. (foto 196 Nr. 3) >>>
4329?????? Neatpaž. (foto 188 Nr. 3) >>>
4330?????? Neatpaž. (foto 187 Nr. 1) >>>
4331?????? Neatpaž. (foto 187 Nr. 2) >>>
4372?????? Neatpaž. (foto 204 Nr. 1) >>>
4373?????? Neatpaž. (foto 204 Nr. 3) >>>
4375?????? lietuvis; neatpaž. (foto 8 Nr. 2) >>>
4483?????? Neatpaž. (foto 162 Nr. 1) >>>
4485?????? Neatpaž. (foto 162 Nr. 4) >>>
4486?????? Neatpaž. (foto 162 Nr. 5) >>>
4487?????? Neatpaž. (foto 162 Nr. 6) >>>
4488?????? Neatpaž. (foto 162 Nr. 8) >>>
4514?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 1) >>>
4515?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 2) >>>
4516?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 3) >>>
4517?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 11) >>>
4520?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 12) >>>
4521?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 13) >>>
4522?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 14) >>>
4523?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 15) >>>
4524?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 16) >>>
4525?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 17) >>>
4526?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 6) >>>
4527?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 7) >>>
4528?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 18) >>>
4529?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 8) >>>
4530?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 9) >>>
4531?????? Neatpaž. (foto 53 Nr. 10) >>>
4621?????? Neatpaž. (foto 234 Nr. 1) >>>
4670?????? Neatpaž. (foto 235) >>>
4812?????? Neatpaž. (foto 245 Nr. 2) >>>
4813?????? Neatpaž. (foto 245 Nr. 3) >>>
4840?????? Neatpaž. (foto 250 Nr. 2) >>>
4841?????? Neatpaž. (foto 250 Nr. 3) >>>
4842?????? Neatpaž. (foto 250 Nr. 4) >>>
4871?????? Neatpaž. (foto 71 Nr. 1) – 1955 m. Matrosove. >>>
4872?????? Neatpaž. (foto 71 Nr. 3) – 1955 m. Matrosove. >>>
2986B.Juozas Buvo Bronytės ir Jono J. vestuvėse Ust-Omčiuge 1955 m. >>>
2084K.Viktoras   >>>
1856__aurinaitisJ. ne Justinas Laurinaitis >>>
1855__ub_____Juozas Susumane? >>>
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [VARDYNAS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]