Jūs galite paremti šio vardyno palaikymą SMS žinute. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

REPRESUOTŲJŲ SĄRAŠAS

Šiame puslapyje yra skelbiamas Rusijos „Dalstroj“ lageriuose (Berlag, Sevvostlag/SvITL ir jo padaliniuose) kalėjusių politinių kalinių iš Lietuvos vardynas. Jame kolkas yra tik nedidelė tokių kalinių dalis – 3571 žmogus. Lentelėje žmonės išvardinti abėcėlės tvarka pagal jų pavardes. Šią tvarką galite keisti ir išvardinti žmones pagal vardus arba pagal gimimo datas arba pagal gimimo dienas arba pagal mirties datas. Be to, lentelės įrašus galima filtruoti, tačiau, esant tokiai didelei lentelei, šis procesas trunka ilgai (plačiau apie tai skaitykite čia).

Vardyne yra 3571 žmogus, išvardintas abėcėlės tvarka pagal pavardę.

Kaip matote, lentelėje yra daug tuščių grafų. Tai reiškia, kad tų duomenų apie žmones neturime. Jeigu juos žinote, arba žinote kur galima rasti, praneškite mums adresu: LPKB „Kolyma“, Kovo 11-osios g. 130a-33, Kaunas, arba el. paštu: . Tai liečia ir atskirai skelbiamą visai neatpažintų žmonių sąrašą. Be to, čia rasite anketą, kurią galite užpidyti (bent jau dalinai) ir pridėti prie savo pranešimo. Visiems ką nors pranešusiems – labai ačiū!

Taip pat ieškome žinių apie kai kurių žmonių palaidojimo vietas.
☞ NAUJOVĖVardyno statistika. Jos skyriuje „Tremties vietų statistika“ galėsite rasti žmonių sąrašus pagal tremties vietas.
Vardyno duomenys paskutinį kartą atnaujinti 2021.09.12 17.24 val.

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Dabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1305Abraitis, Vincas*1920Balsupiai (Marijampolės r.*)  
1185Abramavičienė, Anelė*1901Lipikiškių k. (Kauno r.*)  
1166Abramavičius, Juozas*1927Lipikiškių k. (Kauno r.*)  
2774Abramavičius, Leonas*1919Telšiai  
1156Abramovičius, Antonas*1893
†1947.11.28 Vanino
Mizarai (Lazdijų r.*) mirė/žuvo etapuojamas
3441Abromaitis, Česlovas*1930Šeduva moksleivis
3442Abromaitis, Juozas*1923Panevėžys  
2775Abromaitis, Petras*1928Šeduva  
1002Abromaitytė, Vanda   Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
1138Abromas, Jonas*1917
†1988 Lietuva (kur?)
Aukštupiai (Tauragės r.*)  
0117Abromonytė, Vanda *1924.12.03 Klaipėda
†~2004 Radviliškis
MažeikiaiRadviliškio kap.slap. „Liepa“, „Lelija“. mokyt., pogr. org. „Sakalai“ narė; LGGRTC sąr. pavardė „Abramonytė“
2776Abulevičius, Julijonas*1907Vilnius  
1202Adamauskas, Algimantas*1927   
1003Adamonienė, Elena (Kerdokaitė)*1921.12.13 Sutartiškių k. (Kaišiadorių)
†2011.07.22
Kaišiadorių r.?  
2777Adamonis, Donatas*1929Ukmergė  
2293Adamonis, Jonas*1918
†1992.03.28
Kaunas  
3815Adamonis, Pranas*1917Panevėžys inžin.
1201Adamovičius, Kazys*1924   
4850Adomaitis, Antanas*1917
†1948 Magadano sr.
Katiliškių k. (Šunskų vls.) slap. „Kęstutis“. Vytauto rinkt. štabo narys
3816Adomaitis, Gediminas*1931
†1969
Vilkaviškis moksleivis, pogr. org. narys
2779Adomaitis, Juozas*1918Čepuliškės k. (Švenčionių aps. Daugėliškių vls.)  
2778Adomaitis, Juozas Saliamonas*1918 Sausbaliai (Vilkaviškio r.*)
†1995 Lietuva (kur?)
Opšrūtų k. (Vilkaviškio r.*) / Tauro apyg.  
2780Adomaitis, Leonas*1924Kauno r.*  
5416Adomaitis, Pranas*1906
†1974
Šapnagių k. (Mažeikių aps. Vegerių vls. arba Šiaulių aps. Kruopių vls.) kariškis (kpt.)
2781Adomaitis, Stasys*1925Janukiškių k. (Šakių r.*) 1950.07.11 lageryje gavo dar 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
2782Adomaitis, Vincas*1908Ilgosios Lovos k. (Šiaulių r.*)  
1908Adomauskas    
2783Adomavičius, Antanas*1917
†1948.02.01 lageris
Katiliškių k. (Marijampolės r.*)  
1909Adomavičius, Kazys† Verchnij Seimčianas   
2784Adomavičius (Adamavičius?), Kazys*1924Baraučiznos k. (Ukmergės r.*)  
1004Adomėnas, Apolinaras *1920.06.18 Berčiūnai (Biržų-Pasvalio-Panevėžio krašte)
†2010.12.31 Druskininkai?
KaunasKauno r. Didžiųjų Lapių kap. ?medic. stud.
2771Adomonis, Jonas*1918Klėriškių k. (Kaišiadorių)  
2785Agafonovas (Vasilevskis?), Vasilijus (Aleksandras?)*1913
†1947 lageris
Vilnius  
2786Akamauskas, Vincas*1926
†1974 Lietuva (kur?)
Kieliško k. (Prienų r.*)  
1005Akelis, Edmundas *1910 Garliava
†1950 Magadano sr.
Kaunas slap. „Aklys“. kar. kapitonas; dirbo vario kasykloje
2787Akelis, Edmundas*1910
†1953.02.05 lageris (koks?)
Kaunas slap. „Taučius“.  
2788Aklys, Valius*1921
†1949 lageris
Nerepų k. (Skuodo r.*)  
1006Akromavičius, Jonas   12 km nuo Raseinių turėjo didelį ūkį
2789Aksamitauskaitė, Marijona*1926Pavidaujo k. (Jurbarko r.*)  
2790Aksamitauskas, Kazys*1897
†1951 lageris
Kavolių k. (Jurbarko r.*)  
1007Aksominaitė, Marytė  Jurbarkas 
2791Alaunis, Jonas*1918Kaunas  
1008Alekna, Benjaminas† nežin.   
1203Alekna, Vytautas    
2792Aleknavičius, Julius*1925Vilnius  
1009Aleknavičius, Julius  Kaunas 
2429Aleknevičius, Martynas*1898
†1952.11.06 lageris (Kolymoje?)
Mockava (Marijampolės r.*)  
0274Aleknienė, Ksavera (Rudytė) *1921Troškūnai?Panevėžys?slap. „Ašara“. 1948 ištremta šeima
1010Aleksandravičienė, Marija (Kaminskaitė)*1927.03.17 Narbutai (Raguvos vls.)
†2016.06.06 Panevėžys
Narbutų k. (Panevėžio r.*) mokytoja, partiz. ryš.
2430Aleksandravičius, Aleksandras Ričardas*1924Kaunas  
2432Aleksandravičius, Jonas*1901
†1946.09.23 lageris (Sevvostlag?)
Krikliniai (Pasvalio r.*)  
2428Aleksandravičius, Juozas *1920ŠvėkšnaMolėtų sav. Joniškio ar Inturkės kap.mokyt., dailin.
4644Aleksandravičius, Kazimieras   kaunietis, studentas
5174Aleksandravičius, Kazys*1914Barklainių k. (Panevėžio r.*) 1941.06 sukil. dalyvis. 1942.12-1944.07 tarnavo Vermachte
2431Aleksandravičius, Petras *1908
†1987 Lietuva (kur?)
Pušalotas (Pasvalio r.*) Piešimo mokyt., fotografas.
2190Aleksandravičius, Petras *<1927
† Panevėžys
  Dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje. Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
2793Alenčikas, Stasys*1918
†1947 lageris
Katkų k. (Panevėžio r.*)  
2794Alenskas, Alfonsas*1918 JAV (kur?)
†1995.08.05 Rūdninkų k. (Sangrūdos vls.)
  slap. „Varna“.  
2475Alionis, Albinas*1915 Guronių (Kaišiadorių r.*)
†1989 Guronių (Kaišiadorių r.*)
   
2795Alionis, Klemensas*1921Kaunas  
0203Alionis, Klemensas *1921.06.09 Pašulių k. (Kaišiadorių r.*)
†2004 Kaunas
   
2284Ališauskaitė, Kazimiera   iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
2796Ališauskas, Antanas*1905
†1948 lageris
Mankūnų k. (Alytaus r.*)  
1011Ališauskas, J.  Kolyma, Miaundžos kap. 
2797Ališauskas, Jonas*1922Balbieriškyje (Prienų r.*)  
1012Ališauskas, Juozas*1910 Spiečiūnai (Anykš.)
†1947.07.08 Sevvostlag (Kolyma)
Jovaro kuopos Tigro būrys slap. „Beržas“. [inf]  
2798Ališauskas, Juozas*1910
†1947 lageris
Inkūnų k. (Anykščių r.*)  
1204Ališauskas, Juozas*1919   
2799Ališauskas, Juozas*1923
†1970 Lietuva (kur?)
Igliaukos k. (Marijampolės r.*)  
2800Ališauskas, Kazys*1921Bertešiūnų k. (Kaišiadorių r.*)  
2518Ališauskas, Vincas   Norilsko sukil. dalyvis
2801Aliukevičienė, Antanina*1921
†1989 Lietuva (kur?)
Darsūniškis (Kaišiadorių r.*)  
2476Aliuškevičienė, Antanina*1921 Darsūniškis (Kaišiadorių r.*)
†1984
Darsūniškis (Kaišiadorių r.*)  
1626Alminas, Juozas*1922Žibininkų k. (Kretingos r.*)  
1013Alminas, Juozas*1922.06.07 Lazdininkai (Darbėnų vls.)
† kažkur Lietuvoje?
Kretingos aps.Kaiš.sav., Kruonis 
2802Alonderis, Feliksas*1921
†1953 lageris
Palanga  
1014Alvikaitė, Albina*1925Kaunas  
2477Ambrazevičius, Mykolas*1903 Mockūnų (Kaišiadorių r.*)Mackūnų k. (Kaišiadorių)  
4561Amonkevičienė, Faustina (Radžiūnaitė)*1925Vederų k. (Ukmergės r.*) mokyt.
2519Andrijaitis   Norilsko sukil. dalyvis
2803Andrijauskas, Albinas*1907Gomantlaukio k. (Plungės r.*)  
1015Andrijauskas, Vytautas Dzūkija?  
2273Andrikonis, J.    
1672Andrikonis, Juozas*1928Ožionys (Anykščių r.*)  
1657Andrikonis, Petras*1897
†1951.04.04 Sevvostlag
Ožionys (Anykščių r.*)  
1874Andrikonis† lag. Nižnij Seimčian   
1016Andrikonis (tėvas), Juozas  Druskininkų sav., Viečiūnai 
5079Andriukaitis, Antanas     
1681Andriulaitis, Adomas*1910Šimkaičiai (Jurbarko r.*)  
1687Andriulevičius, Jokūbas*1903Krasaušiškės (Prienų r.*)  
1708Andriuška, Stasys*1921Ylakių vls. 1969.05.22 gavo leidimą gyventi Lietuvoje
1709Andriuškevičius, Vitoldas*1921Mantviliškės (Šalčininkų r.*)  
2976Andrulis, Bronius*1925Kelmė  
1017Anilionis, Povilas*1923Pyragiai (Pasvalio r.*) / Usiškio vnk. (Pasvalio r.*)  
2128Aniulienė, Zofija (Šleževičiūtė) *1926 Bliūdžiai (Raseinių aps.)
†2014.06.02
netoli Stakių T.p. minima kaip Aliulienė.
2397Aniulis, Jonas *1928
†<2000 Veiveriai?
Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
0197Aniulis, Stasė (Sadinauskaitė) *1928.02.10 Veiverių apyl.*
†2020.12.29
Belevičiai (Prienų r.*)Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
2398Anskaitytė, Laimutė*1931Igliškėliai (Marijampolės r.*)  
1717Antanaitis, Alfonsas*1917
†1989 kažkur SSRS (ne lag.)
Ukmergė 1971 apsigyv. Latvijoje
4647Antanaitis, Alfonsas   Cholodname - lagery ar tremtyje?
1718Antanaitis, Antanas *1922 Joniškėlis
†2015
Joniškėlis (Pasvalio r.*)Šiaulių Ginkūnų kap.slap. „Narsutis“.  
2682Antanaitis, Jonas    
4632Antanaitis    
5280Antanavičienė, Aldona†<2000 Magadanas? Magadano kap. 
1731Antanėlis, Alfonsas*1918Maldeikiai (Anykščių r.*)  
1734Antipovas, Porfirijus*1924Bagdonai (Kupiškio r.*)  
4829Apalainis, Balys Rokiškis  
2977Apolainis, Balys*1900Rokiškis  
2978Apolinskas, Steponas*1919Jūrės k. (Marijampolės r.*)  
3399Apolinskienė, Monika (Bucevičiūtė)*1928Vabalių k. (Alytaus r.*)  
2979Aramavičius, Stasys*1904
†1954 kažkur tremtyje
Jotainėlių k. (Panevėžio r.*) 1948 ištremta šeima.
0304Araškevičienė, Stanislava (Gudžiūnaitė)*1927.06.08 Skardinė (Raseinių aps. Girkalnio vls.)
† ——
 Vilnius 
2980Arbačiauskas, Jurgis *1929 Gerbiškių k. (Alytaus r.*)
†2015
PrienaiKauno r. Karmėlavos kap.moksleivis
2772Arbočius, Aleksandras*1910
†2000.04.11 Kėdainiai
Jačiūnų k. (Kaišiadorių)_____ kaimo kap. (netoli Kaišiadorių) 
1021Arbočius, Aleksas† ——  vedė dar iki arešto
2596Ardinavičius, Kazimieras*1906.08.26 Veliuona
†1982 Lietuva (kur?)
Veliuona Laivo kapitonas
4884Arlauskas, Justinas*1921Klaipėda  
3822Arlauskas, Petras*1912
†1948.11.13 lageris
Kauno aps.  
1022Arlauskienė, Salomėja (Jokubynaitė (Jakubynaitė))† —— Marijampolė 
2478Arlavičius, Pranas*1920 Leliušių (Kaišiadorių r.*)Leliušių k. (Kaišiadorių)Krasnojarskas (1992) 
4883Arlavičius, Pranas*1920Leliušių k. (Kaišiadorių r.*) 1948 ištremta šeima; 1986.01.30 leista gyv. Lietuvoje
3817Arlinskas (Orlinskas?), Viktoras*1925Masališkių k. (Varėnos r.*)  
0314Armalis, Bronius *1930.06.02 Kretinga
†2017.03.13 Plungė?
Kretinga / Kretingos r.* slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
3818Arminas, Pranas*1901Marijampolės r.*  
3819Armonavičius, Juozas*1906
†1946 lageris (koks?)
Saločių vls. (Pasvalio r.*)  
4940Artemjeva Rainard, Elena*1908
†1947.08.08 Sevvostlag (Magadano sr.)
Muniškių k. (Kauno r.*)  
3820Artimavičius, Jonas*1928Ožionių k. (Ignalinos r.*)  
3821Artiomovas Malivanovas, Nikolajus*1913
†1947.08.16 Sevvostlag (Magadano sr.)
Vilnius  
1024Arulis, Juozas  Zarasai 
3567Arūna, Vytautas*1924
†1953.01.29 lageris (koks?)
Medinų k. (Anykščių r.*)  
1994Astrauskaitė   atvyko pas tėvą į tremtį
1995Astrauskaitė   atvyko pas tėvą į tremtį
1025Astrauskas, Algirdas  Raudoniškių*** k. (Marijampolės r.*) 
3576Astrauskas, Juozas*1907
†1972 Lietuva (kur?)
Dimšiškių k. (Ukmergės r.*)  
1992Astrauskas† Milašiūnai (Ukmergės r.)  slap. „Zaicevas“.  
1993Astrauskienė   atvyko pas vyrą į tremtį
0306Ašakas, Jonas *1927.05.18
†2003.05.24 Zarasų r.
  suimtas Ukrainoje
1026Ašmena, Aleksas  Elektrėnų sav. 
3568Ašmys, Povilas*1922Kaunas  
3569Ašmonas, Mikas*1907Tauragė  
3570Atraška, Antanas*1904Rimšėnų k. (Ignalinos r.*)  
3571Audickas, Adolfas*1927Podgaveniškio k. (Biržų r.*)  
3572Audickas, Juozas*1922
†1969 Lietuva (kur?)
Biržai  
3573Auglys, Bronius*1923
†1969 Lietuva (kur?)
Tatkūnų k. (Ukmergės r.*)  
3574Augulis, Antanas*1917Rokiškis  
1974Augūnaitė, Aldona  Klaipėdamed. sesuo 23 km. ligoninėje
1027Augustauskas, Vincas  Alytus?1973 gyv. Susumane
0261Augustinaitienė, Alina (Gutauskaitė) *1928.02.16
†2020.01.17 Elektrėnai?
KėdainiaiElektrėnų m. Sabališkių kap.  
2211Augutis, Bronius*1919Daunorių k. (Utenos r.*) su T.Vinkšneliu Dnepropetrovske
3823Auksutis, Vladas*1921Panevėžys  
3824Aukščiūnas, Antanas*1924
†1947.03.20 lageris (Kolymoje? koks?)
Girininkų II k. (Kauno r.*)  
3825Aukščiūnas, Stasys*1910
†1947.03.20 lageris (Kolymoje? koks?)
Girininkų II k. (Kauno r.*)  
3826Aukštaitis, Henrikas*1924Kaunas  
1028Aukštaitis Kaunas? Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
3107Aukštakalnis, Bronius*1922Kaunas moksleivis
1910Aukštikalnienė, Valė    
5281Aukštikalnis, Antanas*1924Lamokų k. (Biržų r.*)  
1875Aukštikalnis, Antanas    
3105Ausiejūtė, Emilija*1915Kraniškio k. (Biržų r.*)  
3106Auškalnis, Alfonsas*1930
†1960 Lietuva (kur?)
Kudaičių k. (Šilalės r.*)  
1029Avelis, Statis (Stasys?)*1920   
1030Aviža, Bronius*1919.10.18
†2000.10.18 Vilkaviškis
Didžiakaimio k. (Anykščių r.*) slap. „Papartis“.  
5075Avižienė, Julija (Budrytė)*1922 Vydeikių k. (Plungės r.*)
†1980.06.21 Vilkaviškis
Vydeikių k. (Plungės r.*) slap. „Neužmirštuolė“.  
3113Avižienis, Anicetas*1927
†1947 lageris
Panevėžys  
3112Babarskas, Algimantas *1927AlytusAlytus, Daugų g. kap.  
1031Babenskas, Nikolajus (Mikalojus)*1905
†1948.11.10 Kanjonas (Dalstroj)
Palovaičio k. (Raseinių r.*)  
2157Babenskis, Antanas*1924 Varkaliai?
†1951.03.26 lageris Kolymoje (koks?)
Šiluva slap. „Šarūnas“. Šiluvos prad. m-los mokyt.; žuvo lagerį užgriuvus kalno nuošliaužai.
3108Babilius, Juozas*1926Marijampolė moksleivis
3109Babilius, Kazys*1925
†1981 Lietuva (kur?)
Paukštiškių k. (Kaišiadorių r.*)  
3110Babilius, Tadas*1926.03.25
†1994.05.20 Ukmergė?
Kalnėnų k. (Jurbarko r.*) 1948 ištremti tėvai
1032Babravičius, Kazys*1900
†1960 Rusija?
Utena  
3111Bacevičius, Jonas*1907Valių k. (Šakių r.*)  
3827Bacevičius, Vincas*1899Būdos k. (Prienų r.*)  
1218Bacevičius (Bacievičius?), Liudas*1914  siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
3828Bačianskas, Stanislovas*1910
†1989 kažkur SSRS (ne lag.)
Kriukai (Joniškio r.*)  
5335Bačiulis, B.     
5270Bačiulis, Bronius*1915Klaipėda  
3829Bačkis, Juozas*1912
†1949 lageris
Šilutė  
5271Bagdonaitė, Vanda*1922Vajėšių k. (Anykščių r.*) slap. „Žvaigždutė“.  
1212Bagdonas, Antanas*1927   
3396Bagdonas, Juozas*1905Butrimonyse (Alytaus r.*)  
3397Bagdonas, Vincas*1921
†1947 lageris
Tauragė  
2522Bagdonas   Norilsko sukil. dalyvis
5272Bagdonas (Bagdonavičius?), Kazys*1912Veikūnų k. (Švenčionių r.*)  
1033Bagdonavičius, Antanas     
2301Bagdžius, Petras*1923Čižiūnai (Alytaus r.*)  
1034Baguckas, Vytautas  Skriaudžiai (Prienų sav.) 
1073Bagušienė, Valerija (Kuzaitė) *1925.04.10 Avižieniai (Lazdijų r.*)
†2017 Kėdainiai?
Lazdijų Miesto Laukų k.Kėdainiai, Kauno g. kap.slap. „Tulpė“. 1958.09.27 pabėgo iš tremties su sūnumi
1072Bagušis, Antanas *1926.12.03 Gudžiūnai (Kėdainių aps.)
†2001.10.24 Kėdainiai?
Ažytėnai (Kėdainių r.*)Kėdainiai, Kauno g. kap.mokyt.
3386Bagušis, Antanas*1928Ažytėnai (Kėdainių r.*) mokyt., partiz.
3385Bajarūnas, Jonas*1925Sarickų k. (Anykščių r.*)  
2237Bajarūnas, Mykolas *1882.10.11 Voroncovo Aleksandrovka (Stavrop. gub.)
†1939.10.09 Magadanas (etapas)
Maskva (Rusija) Geografas, geologas, paleontologas; arešt. 1937
3383Bakšys, Leonardas*1919
†1990 Lietuva (kur?)
Ukmergė  
3384Bakšys, Vladas*1912Panemunėlio glžk. st. (Rokiškio r.*) glžk. tarn.
4712Bakutis, Albinas*1915Pabebirvio k. (Jurbarko r.*) po lagerio dar buvo nutremtas
4716Bakutis, Albinas*1928
†1984
Bajorai (Rokiškio r.* - prie Kriaunų? prie Rokiškio?)  
4715Bakutis, Albinas*<1929   
1975Bakutis, Albinas RaseiniaiRaseiniai 
3830Balaišis, Klemensas*1902
†1951.06.28 lageris Kolymoje (koks?)
Klikūnų k. (Anykščių r.*)  
1035Balaišis, Klemensas    
4094Balčienė, Janina (Jasiūnaitė) *1925
†1981 Lietuva (kur?)
Panevėžys medikė
1036Balčikonytė, Adelė Berčiūnai kartu buvo Benedikta Žilionienė (Viščiūtė)
3382Balčiūnaitė, Birutė*1925Biržai  
1037Balčiūnaitė, Birutė   kartu buvo Benedikta Žilionienė (Viščiūtė)
5142Balčiūnas, Jonas*1921 Indubakiai (Švenčionių aps. Linkmenų vls.) Utenos r., Saldutiškis (1992)slap. „Smauglys“. šeima ištremta į Krasnojarsko kr.
2279Balčiūnas, Stasys   gyveno Oloje
1876Balčiūnas    
3831Balčius, Augustinas *1919
†1962 nežin.
Arnotiškių k. (Jonavos r.*)  
1038Balčius, Viktoras*1914
†2014.01.30 Marijampolė?
Arnotiškių k. (Jonavos r.*)  
1912Balėlienė, Felicija† nežin.   
1911Balynas, Juozas*1922
† nežin.
Butrimonys?Alytaus r. Butrimonių kap. 
4816Balynas, Juozas*1922Butkūnai (Alytaus r.*)  
4818Balynienė, Eufemija (Baranauskaitė)*1921Ilgabradų k. (Jonavos r.*)  
4817Balynienė, Eufemija (Barauskaitė)*1926Ilgabradų k. (Jonavos r.*)  
1039Balionis, Juozas  Kaunas 
3398Baliukonis, Aleksandras*1915Dirmiškių k. (Alytaus r.*)  
1040Baliutavičius  Šiauliai iš Šiaulių; Čiukčijoje su Leonu Čerškumi
3832Balkė, Motiejus*1902Urkionys (Trakų aps. Valkininkų vls.)  
3833Balnionis, Jonas*1916   
1041Balnys, A.  Šilutė 
3834Balnis, Antanas*1922Girininkų k. (Šilutės r.*)  
2479Balnys, Pranas*1926 Antakalnio (Kaišiadorių r.*)Antakalnio k. (Kaišiadorių)Vilnius (1992) 
3835Balsys, Pranas*1908Kaunas kariškis
2278Balsys*<1920  Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
1042Balšaitis, Edvardas*1931
†1997
Kuniginės k. (Kretingos r.*)Palanga 
5045Baltaduonienė, Bronė*1927Margių k. (Utenos r.*)  
1952Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė Urbienė)*1917
†1996 Lietuva (kur?)
Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)  
1953Baltaduonis, Feliksas*1919Margių k. (Utenos r.*)  
4815Baltaragis, Jonas*1914
†1946 lageris (koks?)
Pamažupių k. (Pasvalio r.*)  
1209Baltramaitis, Petras*1922   
4057Baltrūnas, Juozas*1893
†1948 lageris (koks?)
Gudelių k. (Molėtų r.*)  
4819Baltrušaitienė Demčiuk, Elena*1922Vilnius  
4058Baltrušaitis, Antanas*1914Padeglių k. (Šiaulių r.*)  
1210Baltrušaitis, Viktoras*1928Klaipėda mokyt.
5282Baltrušaitis, Viktoras†<2000   
3001Baltulionis, Vincas*1922
†1947 lageris (koks?)
Jonionių k. (Varėnos r.*)  
2294Baltumavičius, Antanas    
0315Baltušienė, Eugenija (Asevičiūtė) *1927.12.27 Kurdimakščiai (Lazd.vls.)
†2013.10.07 Alytus
KaunasLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
2152Baltušis, Vilhelmas*1925.07.20 Akmeniai (Panevėžio aps. Kupiškio vls.)
†2006.02.18
ItalijaVilniaus Saulės kap. 
3002Baltuška, Jurgis*1927
†1947 lageris (koks?)
Varnupių k. (Marijampolės r.*)  
3003Banaitis, Bronius*1918
†1946.07.19 lageris (koks?)
Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
0186Banelienė, Aleksandra (Smalinskaitė (Smolenskaitė?))*1928 Šilagalys (Panevėžio r.*)
†1993.12 Panevėžys
Šilagalys (Panevėžio r.* ar Rokiškio r.*?) moksleivė
5053Banelis, Jonas*1926Plungė mokytojas
0185Banelis, Jonas*1926.06.29 Ragujų k. (Pasvalio r.*)
†2013 nežin.
Pasvalio r.*Panevėžys 
3004Banevičius, Liudvikas*1927
†1979 Lietuva (kur?)
Auksučių k. (Radviliškio r.*) moksleivis, partizanas
2480Banevičius, Simonas*1923 Varkalių (Kaišiadorių r.*)
†1980
Varkalės (Kaišiadorių r.*)  
3005Banevičius, Vytautas*1928.08.07
†2017.12.29
Kaunas moksleivis
3006Banionaitis, Mikas Bronius*1918
†1946.07.19 lageris (koks?)
Vainatrakio k. (Kauno r.*) galimai žuvo Nachodkoje 1946.07.24 per „Dalstroj“ laivo sprogimą
3009Banionytė, Albina*1921Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
5234Banys, Juozas†1946 Ochotsko jūra   
5402Banys, Stanislovas*1922Pyragių k. (Raseinių r.*) 1949 ištremta šeima
3007Baniukaitis, Jonas*1915Zabieliškio k. (Kėdainių r.*)  
3008Baniulis, Juozas*1900Remeikių k. (Biržų r.*)  
5187Baniulis, Zigmas*1924Klaipėdos r.*  
2630Baniulis, Zigmas Jokuliai (Klaipėdos r.*)? 1945 tarnavo 16 divizijoje
3010Bankauskas, Henrikas*1908
†1947 lageris
Ukmergė  
3011Baradulskas, Stasys*1918Betygaloje (Raseinių r.*)  
1217Barakauskas, Albinas*1923   
1617Baranas, Albinas*1920
†1947.02.04 Sevvostlag (kur?)
Biržai  
1526Baranauskas, Bronius*1926Varda (Alytaus r.*)  
1588Baranauskas, Juozas*1907Telšiai  
1579Baranauskas, Juozas*1923Ukmergė  
4480Baranauskas, Juozas*1923Ukmergė  
0136Baranauskas, Juozas  Kaunas 
1590Baranauskas, Jurgis*1922Padrečiai (Prienų r.*)  
1600Baranauskas, Vitas*1926Kibirkščiai (Alytaus r.*)  
0284Baranauskienė, Albina (Mičiulienė) *1922 Bačkininkėliai (Prienų r.*)
†1995? Druskininkai
Prienų r.*Kauno r. Garliavos Jonučių kap.slap. „Nežinomoji“, „Ona“. Magadane dirbo ligoninėje. LGGRTC duom. grįžo 1964.
2309Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)* Laukogaliai (Jonavos vls.)
†1956.06.19 Magadanas
 Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
1205Barauskaitė, Zofimija*1926   
1045Barauskienė, Marytė Kaunas  
3837Barcevičius, Marcelijus*1921Paišlynio k. (Jurbarko r.*)  
1878Barcys, Zigmas*1930   
3836Bardauskas, Antanas*1899Deveikiškių k. (Kėdainių r.*)  
2308Bareišienė, Sofija (Baranauskaitė)    
4493Bareišis, Pranas*1923 Galinių k. (Užpalių vls.)
†1947.12.24 Nachodka (lageris)
Galinių k. (Užpalių vls.)  
3729Barilienė, Kastulė (Juraitytė)*1928Serdokų k. (Vilkaviškio r.*)  
1046Barinas, Balys     
5213Barynas, Boleslovas*1924Dubaklonio k. (Varėnos r.*) slap. „Merkys“.  
3838Barisa, Albertas*1914Garnių k. (Utenos r.*)  
1047Barysas* Zarasų r. Daugailių ap.   
4594Barkauskaitė, Juzė*1925Skardžių k. (Molėtų r.*)  
4593Barkauskas, Antanas*1922Šiliūnų k. (Ukmergės r.*)  
1048Barkauskas, Vytautas† nežin.   
1877Barkauskas   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
1049Barkauskienė, Stefa (Urbšaitytė)† Druskininkai   
3839Barkus, Bonifacas*1924Derkinčių k. (Skuodo r.*)  
3840Barniškis, Juozas*1912Kriūkai (Šakių r.*)  
3688Baronas, Algirdas*1928
†2009
KaunasKauno Panemunės kap.moksleivis; kalėjo Čiukčijoje
3689Baronas, Juozas*1923Vilnius (arba Butėnai, Anykščių r.*)  
1050Baronas, Juozas  Šiauliai 
3730Barsegovas, Viačeslavas*1915Vilnius  
1207Baršauskas, Ignas*1924   
3012Barščiauskas, Ignas*1924Cinkiškių k. (Kauno r.*)  
1051Bartašiūnas, Petras*1922Varėnos r.  
3013Bartašius, Jonas*1913   
3014Bartkevičius, Juozas*1922
†1947 lageris
Panevėžys  
2456Bartkus, Alfonsas    nuo Ukmergės; lagery su J. Aleksandravičiu
3015Bartkus, Juozas*1926
†1947 lageris
   
3016Bartkus, Vincas*1905
†1949.07.03 lageris
Vaištarų k. (Plungės r.*)  
3017Bartnykas, Leonas*1919Skriaudžių k. (Prienų r.*)  
3018Bartosas (Bartošas?), Vaclavas*1927Saltoniškės k. (Lazdijų r.*)  
3019Bartulis, Kazys*1908Žukauskų k. (Anykščių r.*)  
0236Bartusevičienė, Anelė (Juodelytė)*1923.01.30 Kiškeliai (Anykščių vls.)
†2014.10.30
Ukmergė moksleivė; grįžo 1952 ar 1956 m.
1052Barzdonis, Jonas*1918.03.03
†2007.03.01
 Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
4150Barzdonis, Jonas*1919Minčiūnų k. (Rokiškio r.*) amatininkas, partizanas
4151Barzdonis, Jonas*1919Minčiūnų k. (Rokiškio r.*)  
3020Bastys, Pranas*1906Kumpupių k. (Šakių r.*)  
3021Batūraitis, Vilhelmas*1922Kazliškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Povas“. partiz. ryšininkas
3022Baubinas, Kazys*1908
†1951.03.27 Berlag
Kuktiškės (Utenos r.*)  
3023Baubinas, Klemensas*1904Dūkštas  
3024Baublienė, Kotryna*1903Kaunas mokyt., pogr. org. narė
2481Baublys, Eduardas*1920 Žasliai (Kaišiadorių r.*)ŽasliaiPanevėžys (1992) 
4587Baublys, Edvardas*1923Žasliai (Kaišiadorių r.*) tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
3025Baublys, Povilas *1924.10.31 Užubalių k. (Rokiškio r.*)
†1976.04.07 Plungė
Užubalių k. (Rokiškio r.*)Radviliškio m. kap.šeima ištremta 1949.03 į Ust-Abakanską (Chakasija, Krasnojarsko kr.)
1053Baublytė, Ona    
3803Baukys, Antanas*1914Panevėžys  
2520Baukus, Zigmas*1930 Kudirkos Naumiestis
†1984
Kudirkos Naumiestis Norilsko sukil. dalyvis
3026Baušys, Petras*1907
†1991 Lietuva (kur?)
Vilnius  
1834Baušys, Petras*1927
†1991 Lietuva (kur?)
Vasiulių k. (Ignalinos r.*) darbin., pogr. org. narys; šeima ištremta 1949 m.
2521Baužys, Benius   Norilsko sukil. dalyvis
3027Baužys, Rapolas*1928
†1947 lageris (Sevvostlag?)
Gedrimų k. arba Ylakiai (Skuodo r.*) moksleivis, partizanas
3028Baužys, Zenonas*1907
†1947.09.26 Sevvostlag
Kernavė (Širvintų r.*) kunigas, pogr. org. narys
4596Baziliauskas, Albertas*1923Rudausių k. (Akmenės r.*) tėvas mirė Oziorlage 1950.07.29
1054Beikštytė, Adelė    
3029Beinaravičius, Vilius*1913Berniūnų k. (Zarasų r.*)  
4885Beinoras, Adomas*1920Baltrimų k. (Skuodo r.*) 1949 ištremta šeima
3030Beinoras, Kostas*1907Zablatiškių k. (Zarasų r.*)  
4886Beinorienė, Marijona*1918Kaunas Tauro apyg.
4887Beišys, Algirdas*1932Mišalaičių k. (Raseinių r.*) moksl.; suimtas tremtyje
4888Bekeris, Petras*1921
†1986 Lietuva? (kur?)
Nausėdų k. (Šilutės r.*)  
1055Bekeris, Petras † nežin.nuo Biržų?  
2275Bekštytė (Bėkštytė? Beikštytė?), Jadvyga   lageriuose su E. Valiukėnaite
1219Beleišis, Antanas*1924   
3566Beliakas, Julius*1921
†1981 Lietuva (kur?)
Biržai  
2755Beliakas, Julius    
2752Beliakienė, Leonarda (Valentukonytė)*1921Lazdijai  
3031Beliavskis, Juzefas*1885Vaidotų k. (Vilniaus r.*)  
3032Belinskas, Jonas*1897Nevėžninkų k. (Anykščių r.*)  
4769Bendoraitienė, Stasė (Navikauskaitė)*1928Mačiuliškių k. (Sasnavos vls. / Marijampolės r.*)  
1056Bendoraitis, A.  Kolyma, Jagodnojės kap. 
3033Bendoraitis, Saliamonas*1920
†1952 lageris
Kaunas  
3034Bendorius, Jonas*1917
†1947 lageris
Rudamina (Vilniaus r.*)  
1215Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas*1930   
2676Benediktovas, Bronislovas*1898 Sankt-Peterbutgas
†1937.10.26 lageris (koks?) Kolymoje
  lietuvis, sušaudytas
1216Benkauskas, Antanas*1922   
1972Benkovienė, Vladislava (Vidžiūnaitė) *1925.03.06
† ——
Lapių vls. (prie Kauno) / Linkuva (Kauno r.*)Kaunasslap. „Milda“. LLA narė; kalėjo su Aldona Karmazaite, Butugyčiage ir kt.
2262Bėris, J.    
1057Berkevičius, Algirdas*1929
†2015
KaunasVilniusslap. „Jonas“, „Nr. 5“. moksl., LLA narys; 1949.03.25 ištremta šeima į Chužyrą (Irkutsko sr. Olchono r.)
5241Bernatavičius, Antanas*1923Kudrėnėlių k. (Lazdijų r.*) slap. „Leopardas“.  
3035Bernotas, Jonas*1920
†1949.01.15 Sevvostlag
Utena  
5417Bertašius, Jonas*1928Stalgo k. (Plungės r.*)  
3036Bertašius, Petras*1926
†1948.02.28 kažkoks lageris Magadano sr.
Toleikių k. (Užpalių vls.)  
5418Bertašius, Petras*1928Stalgo k. (Plungės r.*)  
1058Bertulytė, Gertrūda (Baltumavičienė)*1919.10.05 Jokymiškiai (Jurbarko vls.)
† Jurbarkas?
Jokymiškiai (Jurbarko vls.)  
3037Beržanskaitė, Joana*1926Žvirblaičių k. (Plungės r.*)  
3038Beržinskas, Justas*1907Stakių k. (Jurbarko r.*)  
3039Beteika, Mykolas*1909   
3040Bezgėla, Jonas*1919Bajoralių k. (Kretingos r.*)  
1213Bezgelo (Bezgėla?), Jonas*1919   
3041Bielevičiūtė, Aldona Pranciška*1926Prienai  
1059Bieliauskas, Justinas  Klaipėda 
3042Bieliukaitė, Albina*1917Vilnius  
1211Bieliukas, Vladas*1914   
3043Bieliūnas, Vladas*1914.03.25Radišių k. (Rokiškio r.*)Anykščių r.valstietis
3044Bielskienė, Bonaventūra*1923Troškūnai (Anykščių r.*)  
0264Bielskis, Stasys*1922.03.28 Riešketai (Laukuvos vls.)
†<2011 Klaipėda?
Riešketai (Laukuvos vls.)Šilalės r. Laukuvos kap.slap. „Klajūnas“.  
5308Bieris, Juozas*1927Kurėnų k. (Ukmergės r.*) slap. „Narsutis“. 1949 ištremta šeima
1060Bieris, Juozas  Kaunas 
1991Bieris, Juozas   D-2 kartu kalėjo Mykolas Dirsė ir Vytautas Mackela. 1956 pabaigoje buvo pasirodęs Orotukane (Jagodnojės r.).
0289Biguzas, Juozapas *1921.05.03 Radutė (Utenos vls.)
†2009.06.19 Panevėžys
Radutė (Utenos vls.)Šiauliai, Ginkūnų kap., kapo Nr. 15543 D  
1061Biguzienė, Nastė (Valainytė) *1919.08.07 Lugariškis (Obelių vls.)
†1995.07.20 Šiauliai
Lugariškio vnk. (Obelių vls.)Šiauliai, Ginkūnų kap., kapo Nr. 15543 D  
1102Bikelis, Jonas*1919 Buitūnai (Utenos aps. Kuktiškių vls.)
† nežin.
Bikelių k. (Utenos r.*)  
5143Bilaišienė, Veronika (Klimavičiūtė)*1919Indubakiai (Švenčionių aps. Saldutiškio vls.) atvyko pas vyrą į tremtį
4597Bilaišis, Balys*1908
†1982
Indubakiai (Švenčionių aps. Saldutiškio vls.) kt. duom. gimė 1912, grįžo 1960. 1948 ištremta šeima
5349Bilaišis, Kazys*1907 Indubakiai (Švenčionių aps. Saldutiškio vls.)
†1947.11.21 lageris (Magadano sr.?)
   
1063Bileišienė, Anelė (Asminavičiūtė)*1924.02.16 Murliškės (Zarasų aps. Daugailių vls.)
†2014? Utena?
Murliškės (Zarasų aps.) suimta už spaudos platinimą
1062Bileišis, Antanas*1914
†1998.04.03
 Utena, naujosios kap. 
5145Bileišis, Antanas*1914Kaltanėnų vls. (Švenčionių r.*) Linkmenys?  
1913Bileišis, Antanas    
5146Bileišis (Beleišis?), Antanas*1924Didžiokų k. (Molėtų r.*)  
4060Biliūnas, Vladas*1923
†1946 lageris
Daugalonių k. (Pakruojo r.*)  
4059Bilvinas, Vincas*1907
†1986 Lietuva (kur?)
Šiauliai  
1064Bingelis, Juozas  Druskininkai 
4963Binkauskas, Antanas*1929
†1979 Lietuva (kur?)
Kaunas  
1914Binkauskas, Antanas† Kaunas   
4964Binkauskas, Pranciškus*1927Kaunas  
1065Biruta, Vytautas†1957 Utena   
1214Bitė, Aleksandras*1927Mažuolių k. (Radviliškio r.*) slap. „Gruodis“. Srednekano sąraše gim. metai 1920.
1905Bitė    
5230Bitinas, Kostas*1906Kaunas mokytojas
4160Bitinas, Pijus*1913Dumblio k. (Ukmergės r.*) / Varlėnų k. (Ukmergės r.*) miškininkas
4161Bitovtas, Boleslavas*1921/1922Balkūnų k. (Vilniaus r.*) AK narys „Mucha“
5232Bivainis, Ignas*1910Juškaičiai (Raseinių r.*)  
5337Blazarėnas, M.     
5273Blazarėnas, Mykolas*1910Juodeišių k. (Biržų r.) (1950) 1941.06 sukil. dalyvis
5274Blažauskas, Vincas*1906Bagatėliaus k. (Lazdijų r.*)  
1066Blaževičiūtė, Felė Lampėdžiai  
4781Blaževičiūtė, Jadvyga*1921
†1948 lageris
Kaunas  
4162Blažys, Jonas*1917Čižiūnų k. (Varėnos r.*)  
4163Blažys, Juozas*1924
†1948.01.19 Sevvostlag
Vilnius  
0178Bliūdžius, Vidmantas*1930.03 Kalvarija
†~1998 Kaunas
   
4792Bliūdžiuvienė, Matilda (Augūnaitė)*1928
†1999 Lietuva (kur?)
Ukmergė moksleivė, pogr. org. narė
1068Bliūdžiuvienė, Matilda  Klaipėda 
4791Bliujus, Juozas*1894
†1947.06.28 Vaninas?
Trakų r.* Dembinos k.  
0108Bloznelis, Mindaugas Julius *1923.11.28 Merkinė
†2015.11.08 Vilnius
Merkinės vls. arba KaunasVarėnos r. Merkinės kap. 1941.06 sukil. dalyvis; lageryje kartu Juozas Brazauskas
4164Blusevičius, Leonardas*1926Žaliosios k. (Marijampolės r.*)  
0253Bobelis, Rimvydas*1930.10.20
†2002
Šiauliai  
1071Bobelis Kaunas Terrasnoje / ?223 km, iki suėmimo Kaune turėjo baldų f-ką
1208Bogdanas, Bronius*1907Makauskų k. (Marijampolės r.*)  
4165Bogdanavičius, Antanas*1906Matiešių k. (Kauno r.*)  
4166Bogdanovičius, Fabijanas*1929Nevainionių k. (Šalčininkų r.*)  
4167Boguševičius, Juozas*1903
†1953 kažkur SSRS (ne lag.)
Vilnius  
4953Bogvilionis (Bagvilionis?), Vladas*1911
†1948.10 lageris (koks?)
Šakarnių k. (Pasvalio r.*)  
4820Boldyševas Lisicinas(?), Ivanas*1922Vilnius  
5350Borisa, Albertas*1914 Garniai (Utenos aps. Daugailių vls.)Vilnius?  
2245Botisevičius, J.   1955 buvo „25-letija Oktiabria“
2389Bozikas, Juozas*1919 Rokeliai (Kauno r.*)
†1955.01.10 Neksikanas (Susumano r.)?
Rokeliai (Kauno r.*) LGGRTC žinyno duom. tėvo vardas – Tamošius.
1074Bož, Teresė  Vilkaviškis 
5088Braslauskienė, Antanina (Bičkaitė) *1927.02.02 Bičkų k. (Kėdainių aps.)   
2391Brazas, Antanas*1916
†1952.01.23 lag. (Kolymoje?)
Andretiškių k. (Telšių r.*)  
2390Brazas (Brazys?), Stanislovas*1914
†1967
Andretiškių k. (Telšių r.*)  
5218Brazauskas, Jonas*1917Rudakių k. (Kėdainių r.*)  
1076Brazauskas, Juozas *1913.12.18 Steponai (Vilkaviškio aps.)
†1993.11.03 Kaunas
VilniusKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Feliksas“. Lageryje kartu buvo Mindaugas Julius Bloznelis, Cezaris Šeikus ir Jonas Štreimikis. 1955 vasarą pabėgo iš tremties.
3092Brazdeikis, Justinas*1906
†1956 Krasnojarsko kr. (lageris?)
Palūščių k. (Plungės r.*)  
3093Brazdeikis, Kazys*1914Šauklių k. (Skuodo r.*) Šeima ištremta 1948
3673Brazdeikis, Telesforas*1917Skuodas  
1078Brazdeikis, Telesforas     
3094Brazinskas, Kazimieras*1914Bukonių k. (Marijampolės r.*) buv. polic.
3095Braziulis, Klemensas*1920
†1946 lageris
Betiškės k. (Ignalinos r.*)  
3096Bražas, Kazys*1915Saločių vls. (Pasvalio r.*)  
2338Briedis?   kankinamas (kišamas po ledu) prisipažino esąs „stukačius“
5175Bronovskis, Vaclovas*1911Paraisčio k. (Švenčionių aps.)  
3097Brundza, Vaclovas*1919
†1948 lageris
Pilviškiai (Vilkaviškio r.*)  
5151Brusokas, Vladas*1922Daugirdų k. (Marijampolės r.*)  
3098Brūzga, Juozas*1907Varnagirių k. (Alytaus r.*) 1949 ištremta šeima
2138Bruzgaitė, Danutė*1929
†1947.09.02 Kolyma, lageris (koks?)
Būdininkų k. (Prienų r.*) lageryje kartu buvo Danutė Viktorija Ulozaitė
4782Bružas, Feliksas*1915Vilnius  
4783Bružas, Feliksas*1924Varniai  
1079Bružas, Feliksas†1953-1958 Magadanas Kolyma, Magadano kap.žuvo motoc. avarijoje
1080Bružas, Juozas*1918Užpaliai (Utenos aps.)  
4784Bružas, Vytautas Leonas*1927
†1980 Lietuva (kur?)
Kaunas moksleivis
4785Bubelas Šuopis?, Juozas*1916Klaipėda  
4786Bubelis, Klemensas*1907Kaunas  
1081Bubelis, Narcizas  Palanga 
4787Bubinas, Leonas*1927
†1951.04.16 Kolyma (lageryje)
Gudelių k. (Anykščių r.*)  
0307Bubnienė, Elena (Simonavičiūtė)*1926
† Kaunas
JonavaKaunas, Panemunės kap. 
1083Bubnienė, Magdalena*1922
†2012.02.27 Kaunas
Nendriniai (Marijampolės aps. Kazlų Rūdos arba Marijampolės vls.)Vilkaviškio sav. Kybartų kap. 
4788Bubnienė, Magdalena*1922Pilviškių vls. (Vilkaviškio aps.)  
4789Bubnienė, Magdalena*1922Paželsviai (Marijampolės aps. Liudvinavo arba Krosnos vls.)  
4790Bubnys, Jurgis*1921Kaunas šaltinyje lageriai nenurodyti
2292Bubnys, Jurgis† Kaunas? Kaunas, Panemunės kap. 
2221Bubnys, Kazys   Magadane gyv. prie pat milicijos
3400Bucevičius, Juozas (Kazys?)*1907Vabalių k. (Alytaus r.*)  
2677Bučelis, Bronislovas*1907 BobruiskasMaskva (Rusija) 1938.03.28 sušaud. Kolymoje
2208Bučys*~1907  inžinierius iš Kauno; 1947 su T.Vinkšneliu Vanine
4598Bučiūnas, Jonas*1908Jurbarkas  
4633Bučiūnas, Petras*~1927   
4599Budėnas, Stasys*1921Pabaronės k. (Varėnos r.*)  
0208Budnikienė, Elena (Valiukėnaitė) *1922.01.01 Taukeliai (Utenos aps. Daugailių vls.)
†2017.01
Kurkliai (Ukmergės aps. / Anykščių r.*) slap. „Valdutė“. mokytoja
1085Budnikova, Zofija (Zosė) (Vaškytė)*1926Augzelių k. (Skuodo r.*)Mažeikiai1955 paleista; šeima ištremta 1948
1086Budraitienė, Marytė Kaunas  
1206Budrevičius, Benediktas*1931   
2915Budrys, Jonas*1919
†1975 Lietuva (kur?)
Deveikiškių k. (Kėdainių r.*)  
2916Budrys, Kazys*1914
†1947 lageris (koks?
Liutiškių k. (Kėdainių r.*)  
5076Būdvytis, Jonas*1921
†1954.04.07 lageris (koks?
Balsėnų k. (Klaipėdos r.*) slap. „Saulė“.  
5077Budzinauskas, Henrikas*1920Tauručių k. (Raseinių r.*)  
5333Budžys, J.     
2917Budžys, Jonas*1918   
1312Buimila, Alfonsas *1918
†~2006
Jakniškės (Jiezno ar Kruonio vls., dab. Prienų r.) valst., partiz.
2918Buitkus, Antanas*1919
†1952 lageris
Tadaušavos k. (Jurbarko r.*)  
2919Buivydas, Bronislovas*1908
†1947 lageris
Purvėnų k. (Mažeikių r.*)  
2920Buivydas, Juozas*1908Leckavoje (Mažeikių r.*)  
2302Buja, Juozas*1923
†1976
RKKA kt. duom. gavo 25 m. lagerio
2300Bujanauskas, Česlovas*1924Troškūnai (Anykščių r.*)  
0181Bujanauskas, Juozapas *1929.04.09 Miroslavas
†2002.06.22 Vilnius
Miroslavas (Alytaus aps.)Varėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“, „Bailys“.  
0182Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė) *1924.06.22 Linoniai (Panevėžio aps.)
†2017.10.18 Varėna
VilniusVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“. 1957 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą
2907Bukauskas, Juozas*1912Kaunas  
4136Bukinas, Vytautas*1924Kietaviškės (Kaišiadorių r.*) Šeima ištremta 1948 m.
4137Bukinas, Vytautas*1924Senosios Kietaviškės (Kaišiadorių r.*)  
1089Bukinas, Vytautas*1924.02.16 Kietaviškės (Kaiš.)
†2008.01.02
Kaišiadorių aps.Kaunas, Petrašiūnų kap. 
2523Bukinas, Vytautas  Kaunas (2000)Norilsko sukil. dalyvis
2611Bukšnys, Jonas    
2906Bulatova, Varvara*1918Kaunas  
2235Bulavas, Romualdas *1894.06.13 Pūškoniai (Zarasų aps. Panemunio? vls.)
†1947.04.18 Sevvostlag (Kolyma)
RokiškisKolyma, nežinomos kap.vaistininkas iš Rokiškio aps.; bendrabylė: Ona Matuzonytė
2898Bulka, Alfonsas*1908
†1982 Lietuva (kur?)
Staniuliškės (Utenos r.* Saldutiškio vls.) 1941 sukil. dal.
2899Bulota, Petras*1919Kaunas  
2900Bulotas, Stasys*1902Lukšių vls. (Šakių r.*)  
5155Bulovas, Jonas*1909Taručiai (Rokiškio r.* prie Suvainiškio)  
5157Bulovas   atvyko pas tėvą į tremtį
5156Bulovienė   atvyko pas vyrą į tremtį
2901Bunevičius, Juozas*1927Kaunas  
4870Buragaitė, Olesė*1929Vinčai (Marijampolės aps.) 1941 m. tremtinė
2902Buraitis, Benjaminas*1915
†1947 lageris
Panevėžys  
2903Burba, Bronius*1908Bambinių k. (Vilkaviškio r.*)  
2904Burbulis, Alfonsas*1925Besąsparių k. (Kupiškio r.*)  
1090Burbulis, Jonas  Kėdainiai 
2513Burbulis, Jonas* Atesnykai (Simno vls.)
†2011.11.03? Kaunas?
 Kaunas, Romainių kap.slap. „Ramunis“.  
2905Burbulis, Leonas*1913Šmaragdavos dv. (Biržų r.*)  
2597Burnyla    
1906Buta   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
2409Buteikis, Vytautas*1924
†1947.01.24 lageris Čiukčijoje
Šalnos (Ukmergės r.*) / Didžiosios Kovos apyg. mokyt. Šalnose
1983Butėnas†1948-50 Japonų j. / Ochotsko j.Latvygala (dab. Biržų r.)Ochotsko jūramirė plukdomas į Magadaną
1091Butėnienė, Stefanija  Kaišiadorys 
2908Butkevičius, Jonas*1916Padarbos k. (Šiaulių r.*)  
2909Butkevičius, Viktoras*1921Kaunas  
2910Butkus, Jonas*1912Jagėliškių k. (Šakių r.*)  
0238Butkus, Leonas *1921.09.26
†2011.03.02 Kaunas?
   
4778Butkus, Leonas*1922Piepalių k. (Radviliškio r.*) studentas
2911Butkus, Mečys*1915Vilnius  
2912Butkus, Stanislovas*1905
†1952 lageris
Bralinskių k. (Raseinių r.*)  
2913Butkus, Vladas*1926Jedžiotų k. (Plungės r.*)  
1092Butkus    
1093Butrimas, Mykolas† Magadanas ar Magadano sr.Ariogala  
2914Butrimas, Šimas*1908Čižikų k. (Alytaus r.*)  
4970Buzas, Vytautas*1926 Vaintrakis (Kauno r.*)   
4969Buzas, Vytautas     
1094Buzas Kaunas 1954 Kalėdos Lazo fabriko Nr.3 lageryje; po paleidimo iš lagerio pas jį į tremtį Kolymon atvyko žmona
1735Bužeris, Andrius*1904 Rokiškio aps.   
2490Chanina, Ieva (Mastauskaitė)*1921 Civiškių (Kaišiadorių r.*)Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)Kaišiadorys (1992) 
1738Chodyko, Stanislava*1917Vilnius partiz.ryšin.; paleista išvyko į Lenkiją
1746Cholodnekas, Fiodoras*1917Klaipėda  
1754Chrustapevas, Fiodoras*1914Lentvaris  
1758Chveidanas, Zundalis*1925 Kelmė  suimtas armijoje
5154Cibaitė, Emilija*1920Utenos r.*  
1095Cibas, Feliksas*1914 Gudėniškės (Utenos aps. Kuktiškių vls.)
†1952.08.03 Magadano sr. (lageris)
Utena vargonininkas
1098Cibavičienė, Valerija (Cibienė) *1917 Petrapilis (Rusija)
† nežin.
Utena  
2694Cibavičienė?, V. (K.)    
1096Cibavičius, Silvestras*1918
†1974/1984 Utena
Vilnius gydytojas
1097Cibienė, Janina† nežin.nuo Utenos  
1760Cibulskas, Pranas*1905
†1951.04.29 Magadano sr. lag.
Šiauliai  
2586Cibulskis, Jonas   Kengyro sukil.
1767Cibulskis, Petras*1920
†1980 Lietuva (kur?)
Kaunas  
1827Cicėnas, Adomas*1910Barkuškė (Ignalinos r.*)  
1790Cicėnas, Anupras*1906 Švenč.apskr.
†1952.06.16 Magadano sr. lag.
   
1791Cicėnas, Kazimieras*1908Makaniškė (Ignalinos r.*) / Padysnys (Ignalinos r.*)  
2524Cicėnas, Napoleonas   Norilsko sukil. dalyvis
1829Cickovas, Jonas*1923Gražūsiai (Biržų r.*)  
1833Cieška, Alfonsas*1917Šiaulių aps.  
1838Ciganaitienė, Zabelė (Izabelė?)*1925Viltrakiai (Šakių r.*)  
1925Ciganas, Antanas*1890
† Nachodka
Viltrakiai (Šakių r.*)  
2003Cironka-Bironskaitis, Antanas*1918Vilnius  
2017Citvaras, Zigmas*1908
†1948.11.23 Kolyma (lageris)
Januškonių k. (Radviliškio r.*)  
2063Civilka, Kazimieras*1909 (1919?)Grivančiai (Jurbarko r.*) milicininkas
2076Čakovas, Aleksandras*1922Vilnius kariškis
5124Čaplikas, Mindaugas*1931Vilnius studentas
2709Čaplikas, Mindaugas     
0154Čaplikienė, Danguolė (Orentaitė) *1929 Balandžiai (Jurbarko r.*) Kaunas?moksleivė
2093Čapurna, Vytautas*1925Panevėžys inžinierius
1101Čebelytė, Pranutė†<2002 Zapyškisnuo Obelių  
4821Čebilis, Jonas*1912
†1948.11.19 lageris (koks?)
Obeliai  
4822Čebilytė, Pranė*1907Rūmiškių k. (Rokiškio r.*)  
2111Čečys, Feliksas*1925 (1918?)
†1950.08.10 Kolyma (lageris)
Vaitkūnai (Anykščių r.*)  
2117Čečkauskas, Antanas*1905
†1987 nežin.
Patolupio k. (Raseinių r.*) 1948 ištremta šeima
2323Čekys, Kazimieras (Kazys)*1906.09.06
†1976.07 Nemenčinė
Balėnai (Mažeikių r.*)Vilniaus r. Nemenčinės kap. 
2324Čekuolis, Jonas*1907Bambėnai (Molėtų r.*)  
2325Čepas, Albinas*1929Kaunas moksleivis
0151Čepas, Albinas*1929.12.07
†2008.04.08 Garliava
Ukmergės aps.Kauno r. Garliavos Jonučių kap. 
0148Čepelienė, Benedikta (Vabalaitė) *1926.04.12 Grikapalis (Seinų aps. Šventežerio vls.)
†2021.03.03
1941: Vytautai (Seinų aps.), 1949: KaunasKauno r. Zapyškio kap.1941 tremtinė, 1946/1947 pabėgo iš tremties. Ištekėjo tremtyje Kolymoje. Gim. data pase 1926.04.14.
2326Čepelis, Jonas*1908RokiškisRokiškis? 
1104Čepelis, Jonas †1972.11 Rokiškis Rokiškio kap.kilęs iš Rokiškio
1105Čepelis, Petras *1913
†1972.02.28 Kačerginė
kilęs nuo RokiškioKauno r. Zapyškio kap.vedė tremtyje Kolymoje
2327Čepelis, Petras*1919Rokiškis  
0147Čepienė, Valerija (Bagdonaitė) *1923.05.30 Biržų vls.
†2004.01.02 Garliava
BiržaiKauno r. Garliavos Jonučių kap. 
2328Čepinskas, Gabrielius*1920
†1993 Lietuvoje (kur?)
Vilnius slap. „Erelis“. agron.
2703Čepinskienė, Stasė (Mickutė)*1922Ylakiai 1954 iš lag.
2713Čepkauskas, Ksaveras*1899
†1948.02.05 Sevvostlag
Vėriškių k. (Radviliškio/Panevėžio r.*)  
1307Čepkauskas, Stasys*1907   
2714Čepkauskas, Stasys*1910
†1974 Lietuva (kur?)
Raseiniai arba Krikštaniškės k. (Raseinių r.*)  
2127Čėpla, Stasys *1917.01.06 Elveriškės (Seinų aps.)
†2008.10.24 Marijampolė
Tauro apyg. / Dainavos apyg. / Išlandžių k. (Marijampolės r.*)Marijampolė, Tauro apyg. partiz. kap.slap. „Vilkas“. partiz. būrio vadas; Kalniškės mūšio dalyvis; Norilsko sukil. dalyvis
2715Čeplinskas, Vytas*1927Gudeliškė (Lazdijų r.*)  
2716Čepokas, Domininkas*1916Anykščiai  
2717Čepokas, Povilas*1923 (1927?)
†1961 lageris (koks?)
Klykūnai (Anykščių r.*)  
1108Čeponaitė, Aldona*1930
†1987 Ust-Omčiugas
Šiauliai~Kolyma, Ust-Omčiugo kap. (Tenkos r.) 
2708Čeponis (Čapukas?), Jonas*1927
†1947.08.14 Sevvostlag
Rudžionių k. (Anykščių r.*) arba Papilių k. (Kupiškio r.*)  
3401Čepulienė, Katerina*1916Alytus  
4358Čepulis, Petras*1916 Stankūnai (Rokiškio aps. Pandėlio vls.)
†2018
Stankūnai (Rokiškio aps. Pandėlio vls.) kt. duom. gimtinė – Stanikūnai
2223Čepurna, Vytautas†1963±1 Panevėžys   
1109Čepurnienė, Liucija (Palionytė) *1926.07.20
† ——
Panevėžio aps.Panevėžys 
1915Čereuka (Čeriauka?), Jonas*1922
† Krasnodaro sr.
  desantas
2200Černeckis, Pranas*1908
†1946 lageris (koks?)
Lenkimai (Skuodo r.*)  
1110Černiauskas, Kazys  Klaipėda 
2526Černiauskas, Stasys   Norilsko sukil. dalyvis
3944Černys, Vincas*1924Šventupės k. (Ukmergės r.*)  
0103Čerškus, Leonas *1922.03.18 Kaunas
†2016.04.12 Kaunas
KaunasKauno r. Šlienavos kap.[inf]  
3942Červinskis, Sevanas*1927Paberžės vls. (Vilniaus r.*)  
3943Česaitis, Vytautas*1913
†1968 Lietuva (kur?)
Sarmačinų k. (Vilkaviškio r.*)  
1112Česas, Pranas *1913
† Kėdainiai
Kaunas Magadano liet. savišalpos kasos kasininkas
1113Česienė, Matilda† Kėdainiai   
2469Čėsna, Albinas*1929 KaišiadorysKaišiadorys slap. „Jaunutis“.  
3402Česnauskas, Kazys*1922Telšiai  
3403Česnavičius, Juozas*1910
†1951 lageris
Dapkiškių k. (Alytaus r.*)  
3404Česnavičius, Vincas*1906Raudondvario k. (Kauno r.*)  
3405Česnulevičius, Kazys*1920
†1987 Lietuva (kur?)
Radyščiaus k. (Varėnos r.*)  
1114Čiapas† nežin.   
4158Čibiras, Antanas*1907Ceikiškės k. (Ignalinos r.*)  
1306Čibiras, Hubertas*1916   
4988Čibirauskienė, Ona (Stankevičiūtė)*1926Sitkūnai (Kauno r.*)  
0130Čibirienė (Bačkauskienė), Elena (Bačenskaitė)  Kauno r., Raudondvaris 
4157Čilinskas, Vladas*1908
†1947 lageris
Užventyje (Kelmės r.*)  
1968Čilinskis, Stasys*1928
†1997
   
4159Čistovas, Michailas*1918Kaunas  
1117Čiučinskas, Jonas† Utena   
5409Čiučiurka, Jonas*1921
†1987
Utena 1941.06 sukil. dalyvis; kt. duom. gim. 1919
5410Čiukas, Zigmas*1929Kaunas slap. „Liutauras“. LLA narys; 1967.07.15 leista grįžti
2516Čiukas, Zigmas * Kaunas
† nežin.
 Panevėžio r. Velžio sen. Liūdynės kap. 
3624Čiupaila, Vikentijus*1917Vilnius  
0101Čiurlienė, Aleksandra (Baranauskaitė) *1928.07.30 Laukagaliai (Jonavos vls.)
†2016.12.05 Kaunas
Jonavos vls.Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
0102Čiurlys, Algirdas *1928.08.02 Šiauliai
† ——
ŠiauliaiKaunasslap. „Smilga“.  
1120Čivylius, Antanas  Kaunas 
3625Čivinskas, Motiejus*1919
†1946 lageris
Veiveriai (Prienų r.*)  
3626Dabkus, Liudas*1924Kupstynės k. (Raseinių r.*)  
3276Dabregienė, Ona *1916 Juodonys (Kamajų vls.)
†1972
Šeduikiai (Svėdasų vls.)Duokiškio kap. 
1121Dabulevičius, Andrius *1896.07.19 Parovėja
†1938.06.10 Magadan/Magadano sr.
  komunistinis veikėjas, sušaudytas
3627Dagys, Antanas*1905
†1978 Lietuva (kur?)
Rokiškis  
1122Dailidė, Juozas*1958.01.29 Raudonėnai (Raseinių aps. Raudonės vls.)
†1999
   
3628Dalinkevičius, Alfonsas*1908
†1965 Lietuva (kur?)
Kalnelių vnk. (Ukmergės r.*)  
2422Damašius, Kostas*1924Šateikių Rūdaičių k. (Plungės r.*) partiz. ryš.
2423Dambrauskas, Alfonsas *1923
†1965 Lietuva (kur?)
Gelčiai (Marijampolės r.*)  
2218Dambrauskas, Alfonsas†1965 kažkur Rytprūsiuose  grįžo ~1957
5101Dambrauskas, Antanas*1920
†1971
Dvarninkų k. (Radviliškio r.*)  
2424Dambrauskas, Antanas *1925Gelčiai (Marijampolės r.*) slap. „Krūmas“.  
3971Dambrauskas, Bronius*1912Kaniūkų k. (Kauno r.*)  
2425Dambrauskas, Stasys*1919
†1995 Lietuva (kur?)
Bundoriai (Alytaus r.*)  
0104Dambrauskas, Stasys †1997-1998 Kaunas Kauno r. Kulautuvos kap.kilęs iš Dzūkijos
2426Dambrauskas, Valius (Balius?)*1920Žiežmariai  
0250Dambrauskienė, Benedikta (Kavaliūnaitė ar Kavoliūnaitė) *1924.10.11 Palukiškio k. (Panevėžio aps. Šimonių vls.)
† Prienai?
 Prienų? kap. 
2219Dambrauskienė, Danutė   grįžo ~1957
4777Dambrauskienė, Joana (Pinigytė)*1924Panevėžys medikė
0106Dambrauskienė, Kazimiera (Šulskytė)*1924
†1997-2000 Kaunas
Marijampolė? / Kaunas?Kauno r. Kulautuvos kap. 
4300Dambrauskienė, Stefanija (Butkutė) *1929Rudausių k. (Akmenės r.*)  
2421Dambrovskaja, Marija*1928Vilnius lenkė
4766Damijonaitienė, Regina (Naujokaitė)*1930 Laukinių Šunkarių k. (Šakių aps. Jankų vls.)
†1970 Lietuva (kur?)
Laukinių Šunkarių k. (Šakių aps. Jankų vls.)Višakio Rūdos kap.moksleivė, Tauro apyg. ryš.; 1949 ištremta šeima; LGGRTC pav. vers. „Domijonaitienė“
2427Damijonaitis (Domijonaitis?), Saliamonas*1911
†1948.01.24 Sevvostlag
Lūšnos k. (Šakių r.*)  
5102Damkus, Stasys*1917Valdomų k. (Šiaulių r.*) slap. „Ąžuolas“, „Ešerys“.  
1125Damulis, Česlovas  Širvintos 
3406Dangis, Vilbertas*1911Bebrujų k. (Radviliškio r.*)  
3407Danilevičius, Petras*1913Jurgelionių k. (Alytaus r.*)  
3408Danilevičius, Zigmas*1924Kaunas  
2126Daniūnas, Vytautas*1930Laukagalėliai (Panevėžio aps. Raguvos ar Troškūnų vls.) moksleivis
1127Daniūnienė, Janina (Marcinauskaitė)*1921
†1996 Lietuva (kur?)
Čiobiškis (Širvintų r.*)Panevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
1099Danskevičius (Danckevičius?), Juozas†1947   
4138Dapkevičius, Jonas*1903Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
1128Dapkūnaitė, Kazytė†19.... Magadano sr.?  studentė, pasikorė
4139Darasevičius, Adolfas*1908
†1950 lageris
Sterkiškio k. (Anykščių r.*)  
4601Daraškienė, Jadvyga (Gedminaitė)*1928  Prisikėlimo apyg. partiz. rėmėja; šeima ištremta 1951 m. į Zalarių r.* (Irk. sr.)
1821Dargienė, Elena (Zdanavičiūtė) *1923 Kaltinėnai (Šilalės r.*)
† ——
Laurų k. (Vilniaus r.*) ar Žemaitijoje?JAV, Florida (2010)medikė
1130Dargienė, Kazimiera (Alčiauskaitė)*1928   
1129Dargis, Petras    
3968Darvydas, Juozas*1911
†1973 Lietuva (kur?)
Žaigaičių k. (Širvintų r.*)  
1131Daržinskas, Stasys  Kelmės sav., Pakražančio sen. 
2123Daržinskas, Stasys   1956 lageryje Razvedčik kartu kalėjo Antanina Kuliešienė
3966Daugėla, Vladas*1912
†1999 Lietuva (kur?)
Sedoje (Mažeikių r.*)  
3967Daugvila, Stanislovas*1917.02.04
†1980.04.11 Jalta (Ukraina)
VilniusPanevėžio kap.1956 tarp lagerio ir tremties buvo parvažiavęs į Lietuvą.
4921Daukantas, Edvardas*1917Daciai (Mažeikių aps. Sedos vls.) suimtas sov. armijoje; kario tribunolas vyko Baltarusijoje
5366Daukantas, Edvardas*1917 Čikaga (JAV)
†1992.09.19
Pašerkšnė (Mažeikių aps. Tirkšlių? vls.)Mažeikių r. Grūstės kap. (Daukantų šeimos kapavietė)1927 atvyko į Lietuvą iš JAV (su tėvais).
2527Daukantas, Juozas*1920.04.08 Plauginėliai (Viduklės vls.)
†1981.01.23
RaseiniaiRaseinių m. kap.Norilsko sukil. dalyvis
4922Daukantas, Vladas*1918
†1948.06.25 Nachodka (lageris)
Klaipėda  
4920Daukas, Albinas*1919
†1999 Lietuva (kur?)
Marinavos k. (Anykščių r.*) vet. gyd.
1132Daukas, Albinas* Viešintų vls.
† nežin.
Panevėžio aps.  
5173Daukas, Albinas     
2131Daukas, Antanas nuo Kupiškio 1954 Magadane su A. Petrikonis
3847Daukintas (Daugintas?), Aleksas*1899
†1981 Lietuva (kur?)
Pusbaublių k. (Akmenės r.*) 1949 ištremta jo šeima.
3848Daukšas, Antanas*1906Raguva (Panevėžio r.*)  
1345Daukšienė, Marytė*1931   
1245Daunaras, Vladas*1911   
3844Daunys, Vytautas*1928Šėkščių k. (Šiaulių r.*)  
3845Daunoras, Leonas*1925
† Lietuva (kur?)
Veiveriai (Prienų r.*)  
3846Daunoras, Vladas*1911Treigių k. (Joniškio r.*)  
1879Daunoras    
1133Daunoravičius, Julius*1923±2Panevėžys 1950 elektrikas Butugyčiage; paleistas 1955 išvyko gyventi į Palatką
3841Daunoravičius, Leonardas*1924Dagios k. (Anykščių r.*)  
3842Daunoravičius, Stanislovas*1908
†1947.08.15 Sevvostlag (kur?)
Vilnius  
1134Daunoravičiūtė, Ona† ——PrienaiKaunas 
3843Dautartas, Marijonas*1921Maironiškių k. (Kauno r.*)  
1244Davainis, Petras*1910   
4971Davainis, Petras *1910Salaminų k. (Jonavos r.*)  
1136Davidavičienė, Elena  Biržai 
1135Davidavičius, Jonas  Biržai 
3187Davidavičius, Mykolas *1924.10.24 Širvintų r.*
†2017.11.28 Ukmergė
Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius) slap. „Dobilas“. 1941.06 kilus karui išsilaisvino
3188Davidonis, Antanas*1915
†1947 lageris
Žižmių k. (Pasvalio r.*)  
3189Davydovas, Dmitrijus*1919Ukmergė  
1243Davidovič, Michail*1924   
1137Degutis, Antanas   1944 - lageryje
2258Deksnys, K.   1954 dirbo prie jau uždaryto lagerio Centralnyj, 1955 - prie jau uždaryto lagerio Dražnij (abu prie Susumano)
0105Deksnys, Kazys*1924.12.07
† nežin.
Ukmergės aps.  
1976Derkintis, Vaclovas (Vacius)*1924.01.01 Judrėnai (Telšių)
†1994.02.17 Vilnius
nuo Žem. KalvarijosVilnius, Rokantiškių kap.dirbo kobalto šachtose; gręžė šulinius (grįžęs irgi), gavo butą Vilniuje
3183Dervinskas, Antanas*1922Vilkyškiai (Šilutės r.*)  
3184Deveikis, Adomas*1906Pasvalys  
3185Deveikis, Antanas*1918Vilkorių vnk. (Švenčionių r.*)  
3186Deveikis, Juozas*1909
†1948 lageris
Mažionių k. (Anykščių r.*)  
5411Deveikis, Juozas*1926 Stumbrinių k. (Kuktiškių vls.)   
1139Didžiapetris, Antanas*1916   
2610Didžiulis, Edvardas    
3849Didžiulis, Jonas*1911Šilutė  
4634Didžiūnas, Stasys*~1919  manoma, kad 1956 m. jau buvo išleistas iš lagerio
1140Dieninis, Petras†~2000 Dusetos Zarasų sav. Dusetų kap.? 
3850Difartas, Stasys*1912Paviemuonio k. (Prienų r.*)  
1141Dijokas, Bronius*1924.10.28 Kryliai (Utenos vls.)
†2013? Utena?
Kryliai (Utenos vls.)Utenaslap. „Diemedis“.  
3300Dijokas, Mindaugas*1926
† lageris (koks?)
Kryliai (Utenos vls.)  
1142Dijokienė, Konstancija (Kvyklytė)*1924.12.22
†2011.12.14 Utena
Utenos r.*Utena, naujosios kap. 
3301Dikinis, Juozas*1898 Kvyklių k. (Utenos vls.)
†1948.06.16 lageris (Nagajevo?)
Utena kt. duom. jo vardas Kazys
1143Diksaitė, Donata  Panevėžys 
3302Diliautas, Vytautas*1924Kretinga 1948.01.03 ištremta šeima
4359Dilys, Arvydas*1922
†1952.06.03 lageris Magadano sr.
Algimanto apyg. / Svidžių k. (Biržų r.*)  
1144Diliūnaitė, Jadvyga*1926.04.25
† nežin.
Deltuva (Ukmergės aps.)  
2288Dima, Antanas*1928
†1949 Ochotsko jūra
Mažeikiai 1942-1946 mok. Mažeik. gimnaz.; mirė laive grįždamas į Lietuvą (1949.01.06?)
1145Dimša, Juozas *1919.08.24
† ——
AlytusPrienai 
1241Dirgėlas, Albinas*1928   
1146Dirmeikienė, Juzė Zita (Bakšytė)*1929.03.19
† ——
RaseiniaiRaseinių sav. 
1148Dirsė, Mykolas *1924.02.02 Miškiniai (Ukmergės aps. Taujėnų vls.)
†2008.09 nežin.
Miškiniai (Ukmergės aps. Taujėnų vls.)Panevėžio r. Raguvos sen. Šilų kap.slap. „Algis“. tautodailininkas
4562Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė)*1926Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*) moksleivė
1149Dirsienė, Genovaitė (Puodžiūnaitė) † nežin. Panevėžio r. Raguvos sen. Šilų kap. 
1150Dirsytė, Adelė *1909.04.15 Pramislavos vnk. (Šėtos vls.)
†1955.09.26 Chabarovsk
Vilnius mokytoja, poetė, Sibiro maldaknygės autorė
4140Diržininkas, Aleksas*1914
†1947 lageris
   
3197Diržys, Bronius*1923
†1949.09.27 lageris
Paberėžių k. (Anykščių r.*)  
3198Diržys, Juozas*1946Palušnių k. (Rokiškio r.*)  
1151Diržys, Kęstutis†2008 ar anksčiau nežin.   
2587Diržys, Kęstutis   Kengyro sukil.
3196Ditkus, Kazys*1910
†1949 lageris
Jotyškių k. (Šakių r.*)  
1152Dobilaitė, Adelė? Elzė?†1954 Chenikandža (Tenkos r.) (šachta)   
3192Dobrilka, Vincas*1927Prienai  
4360Dobrovolskaitė, Zosė*1924Umėnų k. (Anykščių r.*)  
5383Dobrovolskis, Filibertas*1926Klaipėda kariškis
3193Dobrovolskis, Konstantinas (Kostas)*1917Viešintų vls. (Panevėžio aps.)  
5380Dobrovolskis, Vytautas *1930 ar 1931
†2004
Juodinkių ar Juozapavo k. (Telšių r.*)Mažeikių r. Tirkškių sen. Pievėnų kap.slap. „Šarūnas“. 1948 ištremta šeima
5381Dobrovolskis, Vladas*1906Paminijų k. (Plungės r.*)  
3194Docius, Andrius*1913
†1947.08.21 lageris (Nagajeve?)
Vainikonių k. (Kėdainių r.*)  
3195Docka, Antanas*1928Rugėnų k. (Kėdainių r.*)  
4624Dockienė, Liucija (Pociūtė)*1929Lelėnų k. (Klaipėdos r.*)  
0270Dockuvienė, Vanda (Bugailiškytė)*1927.04.13 Paežeriai (Šeduvos vls.)
†2016.08.29
KlaipėdaPrienų r. Pakuonio kap.Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
3190Dolgovas, Filimonas*1918Panevėžys  
3191Domašius, Augustas*1909Pagramantės k. (Skuodo r.*)  
1153Domašius  Marijampolė 
3692Dombrauskas, Antanas  Prienaikalėjo Čiukčijoje
1154Dominaitytė, Ona†1954 Chenikandža (Tenkos r.) (šachta)   
5385Doveikienė, Stasė*1902Užsienių k. (Akmenės r.*) slap. „Ponia“.  
2482Dovydaitienė, Elena*1919 Gegužinė (Kaišiadorių r.*)Gegužinė (Kaišiadorių r.*)Karmėlava (1992) 
2959Dovydaitis, Jonas*1918Tauragė  
2960Dovydaitis, Juozas *1925
†1983 Lietuva (kur?)
Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg. Tauro apyg. partiz.
1948Dovidavičius, Mykolas    
5404Dragūnaitė, Teresė*1916 Vidugirių k. (Vilkaviškio r.*)?Kaunas slap. „Vaivorykštė“.  
5403Dragūnas, Petras*1906
†1989
Kuprių k. (Biržų r.*)  
5188Dragūnas, Petras    
2721Dragūnas, Vytautas*1924.06.23 Paršinskai (Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls.)
†1977
Plungė slap. „Perkūnas“. mokyt., LLA narys
2961Drakšas, Juozas*1904
†1948.03.16 lageris (Nagajevo?)
Pakerų k. (Plungės r.*)  
2962Dramovičius, Vytautas (Vitoldas?)*1910
†1955 lageris
Trakai tarnautojas
5405Drąsutis, Jonas*1912Šlaveitų k. (Kretingos r.*)  
4658Draudvila, Vladas*1927Krakės moksleivis
1155Draudvila, Vladas *1927.08.10 Krakės
†1989 Kaunas
   
2963Draudvilas, Juozas*1922 Gegužėnų vnk. (Kauno aps. Čekiškės vls.)
†1949.10.03 Debinas (Jagodnojės r.) (ligoninėje)
Kaunas medic. studentas
0107Draudvilienė, Aldona (Steponaitytė)*1925.08.25 Erubiškių k. (Eržvilko vls.)
† ——
Eržvilko vls.? Kaunas?Kaunas1951 ištremta šeima
2528Draugelis, Juozas   Norilsko sukil. dalyvis
2964Drevinskas, Petras*1911Peteliškių k. (Pasvalio r.*)  
5386Dringelis, Vladas*1929Pabaronės k. (Varėnos r.*)  
2965Dryža, Bronius*1908Saugose (Šilutės r.*)  
4445Drozd, Genė (Slapšytė)*1924Antalgės k. (Utenos r.*)  
2483Dručiūnas, Benediktas*1925 Baniškių (Kaišiadorių r.*)
†1982
Baniškių (Kaišiadorių)  
2966Druktenis, Mečys*1901Lentvaris  
2967Drumsta, Vaclovas*1915
†1991 Lietuva (kur?)
Rusių Rago k. (Širvintų r.*)  
0294Drunga, Edvardas*1927 Paberžė (Daugailių vls. Utenos aps.)
† ——
Utenos r.*Utenos sav. 
2529Drunga   Norilsko sukil. dalyvis
2968Drungienė, Bronė*1909
†1984 Lietuva (kur?)
Kaunas  
2277Drungienė   buvo lageryje pačiame Magadane su E. Valiukėnaite
2969Druskinis, Alfonsas*1913Mažaičių k. (Mažeikių r.*)  
2970Druskis, Vladas*1922Paželvių k. (Ukmergės r.*)  
1880Dubickas, Jonas    
2971Dubickas, Juozas*1919Vaičlaukio k. (Vilkaviškio r.*)  
2972Dubinas, Leonardas*1920Akmenė  
2609Dūda    
4362Dūdaitė, Julija*1906Utena  
5171Dūdaitė, Julytė     
1157Dudaitė (Dudutytė?), Elytė    
2973Dudavičius, Mikas*1909
†1947.01.11 lageris
Kružiūnų k. (Alytaus r.*)  
4361Dūdienė, Elena*1914Antakalnio III k. (Ukmergės r.*)  
3145Dudkovskis, Juzefas*1911   
3146Dudutis, Motiejus*1928Vilnius  
2530Dulca, Leonas   Norilsko sukil. dalyvis
3147Dulieba, Kazys*1907
†1947.09.12 lageris (Nagajevo?)
Petrošynų k. (Pasvalio r.*)  
1238Dulinskas, Matas*1923   
5114Dulinskas, Matas*1923Milvydų k. (Kėdainių r.*)  
4628Dulkė, Juozas     
5113Dulskis, Kostas*1921Budežerių k. (Vilkaviškio r.*)  
0243Dulskis, Kostas†2007 Ežerėlis 
1158Dumalakas, Adomas *1925.05.18 Vilūnai Jiezno r.*
†2021.03.10
VilniusTrakų r. Lentvario Račkūnų kap. (Tremtinių kalnelis) 
2108Dumalakienė, Janina (Karvelytė)*1932.03.30 Klaisių dv. Papilės vls.
†2020.04.27 Lentvaris?
 Trakų r. Lentvario Račkūnų kap. (Tremtinių kalnelis)1941 tremtinė, atvyko į Kolymą pas vyrą
2209Dumčius   stambus, iš Marijampolės; 1947 su T.Vinkšneliu Vanine
3148Dunčia, Kazys*1907
†1946.12.25 pakeliui į lagerį
Ukmergė  
1159Duoblys, Ignacas  Klaipėda 
1160Durinskienė, Danutė  Tauragė 
3149Durša, Vladas*1924
† lageris
Šaltmirių k. (Telšių r.*)  
3150Dusevičius, Juozas*1908Pavartėnų k. (Alytaus r.*)  
2094Dužinskienė, Danutė (Čebelytė)*1926
† Lietuva (kur?)
Kaunas (Tauro apyg.?) slap. „Birutė“.  
3151Dzegoraitis, Julius*1914
†1947 lageris
Paliediškių k. (Kėdainių r.*)  
3152Dzenis, Petras*1905Rokiškis  
1242Dzenkauskas, Petras*1923Punia (Alytaus r.*) t.p. minimas kaip Dzeikauskas.
3629Dzeventauskas, Zigmas *1922 Padaliai (Padalijai?) (Kaišiadorių aps. Žaslių vls.)
† Magadano sr. (tiksliau?)
Didžiosios Kovos apyg. A rinktinė / Padaliai (Padalijai?) (Kaišiadorių aps. Žaslių vls.) slap. „Lieptas“. DKA A rinktinės 1 bataliono 2 kuopos vadas. T.p. minimas kaip Dzeventlauskas.
3630Dzidolikas, Pranas*1907Gižų k. (Vilkaviškio r.*)  
1239Dziena, Cezaris*1925Narbutų k. (Anykščių r.*)  
2614Dzukas (Dzūkas?), Antanas    
3789Dzvonkas, Jurgis*1921
†1996 Lietuva (kur?)
Papalčių k. (Panevėžio r.*)  
3790Džemereika (Džermeika?), Juozas*1916Bambinių k. (Vilkaviškio r.*)  
1240Džervus, Stasys*1926   
0300Eidimtas, Vaclovas *1924
†2005 Vilnius?
Varniai (Telšių r.*) arba TelšiaiVilnius, Kairėnų kap.slap. „Vaidila“, „Rimas“.  
1161Eidimtienė, Stanislava *1926
†2007 Vilnius?
 Vilnius, Kairėnų kap. 
4600Eidukis, Jonas*1927Vilkų Kampo k. (Šilutės r.*)  
1162Eigirdas, Bronislovas  Vilnius 
1163Eigirdas, Vytautas *1928.03.04 Kaunas
†2014
KaunasKaunas, Eigulių kap.LLA narys
2415Eirošius, Jonas *1930.01.03 Tverai
† ——
Tverai (ar Eidininkų k. (Plungės r.*)?)Telšiaimoksleivis; Norilsko sukil. dalyvis; šeima ištremta 1948 m.
4061Ernstsonas, Andrius*1910   
5238Feiferis, Pranas*1907
†1989
Einoraičių k. (Šiaulių r.*)  
5239Ferensas, Bronius (Pranas?)*1921Naujarodžių k. (Panevėžio r.) slap. „Vytenis“.  
4062Filipavičius, Stasys*1906Kelmės vls. (Kelmės r.*)  
1164Freitakytė, Zosė nuo Šilutės  
4141Frenkelis, Zenonas?*1908Žvirgždaičiai (Šakių r.*)  
2767Gabalis, Viktoras*1892 Lietuva (kur?)
†1938.05.07 Kolyma
Petropavlovsk (Rusija) sušaudytas
0162Gabrėnas, Vytautas *1929.05.30 Panevėžys
†2005.10.13 Vilnius
 Kaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap.lageryje kartu buvo B. Germanavičius
5299Gabrėnas, Vytautas Ferdinandas*1929Kėdainiai moksleivis
4063Gabrilavičius, Alfonsas*1921Čižiūnų k. (Ignalinos r.*)  
1168Gabrilavičius, Jonas  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
1169Gabrilavičiūtė, Eleonora  Jelgava (Latvija) 
5300Gabrilavičiūtė, Elžbieta*1918Skabeikių k. (Akmenės r.*)  
1170Gabrilavičiūtė, Elžbieta  Klaipėda 
3099Gabriūnas, Benediktas*1904Kaunas  
3100Gabriūnas, Petras*1925
†1948.12.26 kažkoks lageris Kolymoje
Žadeikių k. (Pasvalio r.*)  
4064Gagis Pleskūnas (Gogis?), Gustas*1912 Šiauliai   
4065Gaidamavičius, Henrikas*1927Švenčionėliai (Švenčionių r.*)  
4066Gaidelionis, Jonas*1923
†1948 lageris
Pasvalio Vienkiemių k. (Pasvalio r.*)  
1881Gaidelis, Vilchelmas   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
3101Gaidys, Jonas*1910
†1984 Lietuva (kur?)
Žuklių k. (Ukmergės r.*)  
3102Gaidukonis, Janas*1922Vilnius  
1916Gaigalas    
2637Gaigalis (Gaigala), Ina *1926.02.13
†2019.09.03 Jurbarkas
Balvi (Latvija)Jurbarko evangelikų liuteronų kap.  
4067Gailius, Juozas*1920Jaunių k. (Šilutės r.*)  
4068Gailius, Juozas*1920Kalniškių k. (Šilalės r.*)  
4069Gailiušas, Julius*1923Adutiškis (Švenčionių r.*)  
1171Gailiušienė, Bernarda† —— Vilnius 
1172Gailiušis, Julius† nežin.   
1986Gailiušis, Mykolas Briedžvalkis (Taujėnų vls.) lag. Miaundžos elektrinės stat.
4070Gaižauskas, Antanas*1921Kaunas  
1173Gaižauskas, Juozas†1993 Ukmergė   
4071Gaižiūnas, Jokūbas*1919
†1953 lageris
Kazlų Rūda  
4072Gaižutis, Bronius*1905
†1984 Lietuva (kur?)
Lyduvėnai (Raseinių r.*)  
1174Gajauskas, Benas Petras†1982 Kauno r. Garliavos Seniavos kap. 
1175Gajauskienė, Rozalija (Kalainytė) *1922 Šlapeliai (Linkuvos vls.)
†2013.08.04
Šlapelių k. (Pakruojo r.*)Kaunas, Seniavos kap. 
4073Galeckas, Henrikas*1925
†1968 kažkur SSRS (ne lag.)
Germaniškio k. (Biržų r.*)  
4074Galentas, Vladislovas*1916Kėdainiai  
4446Galiauskaitė Gadliauskienė, Genė*1926Kuodžių k. (Panevėžio r.*)  
2248Galinaitis, L.   Orech lageryje (arti Miaundžos elektrinės)
1177Galinaitis, Leonas  Kaunas 
4156Galinauskas, Petras*1910Pryšmantų k. (Tauragės r.*)  
1178Galinienė, Vincė (Januškaitė) nuo Biržų  
1180Garščėnas, Zenonas  Panevėžys 
4484Garšva, Justinas*1924Seredžiuje (Jurbarko r.*)  
4728Garunkštis, Vytautas*1924Adomynės k. (Kupiškio r.*) ar Karkažiškių k. (Užpalių vls.) mokytojas
1181Garunkštis, Vytautas    vedęs iki suėmimo; Susumane buvo siuvėjas; 1957 jam nutraukė koją; 1957 atskrido iš Maskvos į Vilnių kartu su Zinaida Bujanauskienė.
5394Gasiūnas, Antanas*1921Girelės k. (Rokiškio r.*)  
0249Gasiūnas, Antanas  Kaunas 
4757Gasiūnas, Bronius*1903
†1947.03.10 lageris (koks?)
Mažutiškių k. (Biržų r.*)  
1182Gasiūnas, Edmondas    
5395Gasiūnas, Edmundas*1922Jusiagirio k. (Rokiškio r.*)  
5398Gasiūnas, Jonas*1906Šliželių k. (Biržų r.)  
5396Gasiūnas, Kazimieras*1908 ar 1913
†1950.05.28 lageris (koks?)
Inkartų k. (Utenos r.)  
1232Gaubys, Jonas*1923   
3969Gaudutis, Stasys*1928Čiūželiai (Kretingos aps.)  
3970Gaulia (Gaulis?), Antanas*1915Rokiškis  
2162Gaulius, Jurgis    Belovo lageryje su Vincu Stanynu
1237Gavėnas, Albinas*1910   
1882Gavėnas    
1883Gavėnas   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
4756Gavėnis, Martynas*1897
†1982 nežin.
Tauragė  
1179Gavrina, Teklė (Blažytė)*1925
† ——
VilniusVilniusmoksleivė
1229Gazuskas, Jonas*1922   
1951Gecevičius, Jonas*1925
†1947.10.03 Sevvostlag (Magadanas arba Magadano sr., kur?)
KaunasKalvarijos kap. (simbolinis)[inf] poetas, Kauno kunigų semin. klierikas
4543Gečas, Pranas*1918Ąžuolijos k. (Šilalės r.*)  
1183Gečiauskaitė    
4544Gečiauskas, Juozas*1930.03.29
†1981.12.15 Lietuva (kur?)
Piliakalnių k. (Jonavos r.*)Tauragės Papušynio kap.moksleivis
2263Gečiauskas, M.   1955-1956 buvo Pervomajskoje lageryje (Susumano r.)
4672Gečiauskas, M.   1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
0216Gečiauskienė, Onutė (Ūmantaitė)*1930.03.25 Paikojų k. (Gaurės vls., Tauragės aps.)
† ——
 Tauragė 
2268Gečys, E.    
1184Gečys, Edvardas  Panevėžys 
1917Gečytė, Vladė   ištekėjusi išvyko į tremtį
3759Geduška, Viktoras*1930
†1994 Lietuva (kur?)
Jonava  
3760Gedvila, Antanas*1917Kaunas  
3761Gedvilas, Vytautas*1915
†1952 lageris
Tarvydų k. (Šilutės r.*)  
1165Gedvilienė, Emilija (Gabdankaitė)*1925Tauragė vardo variantas – Amelija
3753Gedžiūnas, Konstantas*1924Kaunas  
3754Gegžnas, Stasys*1897Kunigiškių k. (Ukmergės r.*)  
4452Gegžnienė, Marytė (Rokaitė Juzėnienė)*1921Ukmergė  
3755Geiga, Kazys*1915Pasvalio vnk. (Pasvalio r.*)  
3756Gelažius, Juozas*1928Vilnius  
3757Gelumbickas, Jonas*1918Mižuikų k. (Plungės r.*)  
4540Geniūnaitė, Paulina*1925Ukmergė  
3758Gentvilas, Bronius*1927Kvesų k. (Kauno r.*)  
5397Gerber, Stasė (Gasiūnienė)*1919Aleksandrava (Panevėžio aps. Panevėžio vls.)  
1228Gerčiūtė, Vladė*1924   
5420Geryba, Antanas*1931
†1961.02.02 tremtyje (kur? Oimiakono r.?)
Virpylų k. (Šilalės r.*) slap. „Drąsutis“.  
5419Gerikas, Aleksandras*1923Auksūdžio k. (Mažeikių r.*) slap. „Ąžuolas“. LLA narys; šeima ištremta 1948
0177Germanavičius, Bronius †2011.07.11? Kaunas? Kaunas, Petrašiūnų kap.lageryje kartu buvo V. Gabrėnas
1227Geroimas, Edvardas*1923Rėkučių k. (Švenčionių r.*)  
3752Geršel, Marija*1917Kaunas  
1186Gerulytė, Adelė† nežin.nuo Šakių  
4713Gesys, Adomas*1915Kaniavos k. (Varėnos r.*) slap. „Armėnas“. Dainavos apyg. partiz.
2318Gidevičius, Janas*1928Rūdiškių vls.  
4714Gydra, Vladas*1920Nubuilių k. (Akmenės r.*) 1941.06 sukil. dalyvis
1187Giedra, Anicetas *1928.03.01 Juodupėnai (Kretingos r.*)
†1998 Klaipėda
Juodupėnai (Kretingos r.*)Klaipėda, Lėbartų kap. 
2174Giedraitienė, Antanina (Bakutytė)*1923.11.01
† ——
Bajorai (Rokiškio r.* - prie Kriaunų? prie Rokiškio?)Vilnius, Žemynos 15-10slap. „Vaidilutė“. Vytauto apyg. partiz. ryšininkė
1188Giedraitis, Adolfas    
1226Giedraitis, Baltrus*1911Marijampolė  
4654Giedraitis, Feliksas*1929Ukmergė moksleivis
3669Giedraitis, Feliksas     
1962Giedraitis, Juozas?     
2316Giedraitis, Justinas*1922KaunasMarijampolės r. 
2317Giedraitis, Kazys*1922Vilnius  
2315Giedraitis (Giedroic?), Ferdinandas*1914Vilnius  
1189Giedraitis?, Antanas?   Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1190Giedraitis?, Feliksas   dirbo duonos pjaustykloje Miaundžoje
2207Giedrikas, Domas *1926 Rimiškiai (Smilgių vls.)
†2010 Tiltagaliai?
KaunasPanevėžio r. Karsakiškio sen. Tiltagalių kap. 
4541Giedroicas (Giedraitis?), Ferdinandas*1914Vilnius  
3762Gildutis, Antanas*1906Kaunas  
1918Gylys, Petras*1927
† Bujunda (Magadano sr.)
   
2295Gylys, Valerijonas (Valeras) *1922.04.20 Dietkauščizna (Tverečiaus vls.)
†1989.10.27 Ignalina
VilniusIgnalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
3763Gilys, Vladas*1917Nemajūnų k. (Lazdijų r.*)  
3764Gimbutis, Albinas*1927
†1956.10.09 kažkur tremtyje Magadano sr.
Luknių k. (Vyžuonų vls.)  
3765Ginetas, Vladas*1911Gustiškio vnk. (Panevėžio r.*)  
3766Ginevičius, Dominykas*1917Rėvos k. (Vilniaus r.*) miškininkas
3767Giniotis, Leonas*1924
†1993 Lietuva (kur?)
Anykščiai  
3768Giniotis, Vaclovas*1912   
5100Giniūnas, Vytautas*1932Dapkiškių k. (Alytaus r.*) / Kęstučio apyg. slap. „Barsukas“.  
3665Giniūnas     
4542Gintautaitė, Ona*1926Trūdos vnk. (Utenos r.*)  
3769Gintautas, Algirdas*1927Kretinga  
1191Girčys, Stasys  Klaipėda 
1231Girdauskas, Pranas*1918   
1234Girdvainis, Antanas*1911   
4253Girdzijauskas, Jonas*1903
†1946 lageris
Bebirvų k. (Jurbarko r.*)  
4758Girnytė, Jadvyga*1928Ukmergė  
1192Giršovič (Giršovičienė?), Sonia Tauragė  
2608Giržauskas, Vytautas     
4075Gitenis, Kazys*1908Drobiškių k. (Zarasų r.*)  
4076Gladkauskas, Vladas*1916
†1968 Lietuva (kur?)
Vaitkaičių k. (Šilalės r.*)  
4077Gladkauskas, Zigmas*1918
†1964 Lietuva (kur?)
Virbalyje (Vilkaviškio r.*)  
1919Glazauskas, Aleksas*1923
† Doneck (Ukraina)
   
1971Glemža, Mykolas*1900
†1974
PandėlysKupiškio r. Palėvenėlės kap.miškininkas; 1948 ištremta šeima; kt. duom. mirė 1973 m.
2191Gliaudelis, Petras *1920
† Čepukų k. (Biržų r.*)
nuo Biržų aps.  
3551Gliauzerienė, Aleksndra*1914Kaunas  
3552Glinskas, Juozas*1908
†1954 kažkur tremtyje
Padovinio k. (Marijampolės r.*)  
1988Globys nuo Raseinių  
3540Glotnis, Juozas*1925Pakarklių k. (Kėdainių r.*)  
3541Glušankova, Antanina*1923Ažėnų k. (Ignalinos r.*)  
3542Gobys, Alfonsas*1924Melužių k. (Molėtų r.*)  
3543Godliauskas, Aleksandras*1917Ukmergė  
3544Goldšteinas, Vulfas*1911Vilnius gydytojas
3545Gotautas, Vytautas*1930Panevėžys  
3546Grabauskas, Petras*1921
†1947 lageris
Kaunas  
5334Grabauskas, St.     
3547Grabauskas, Stasys*1924Skersabalių k. (Marijampolės r.*)  
3548Grakauskas, Pranas*1925Luokė  
3549Graužinis, Juozas*1922Vidžiūnų k. (Molėtų r.*)  
3550Gražys, Bronius*1911Šventupio k. (Anykščių r.*)  
1193Gražys, Stepas†<2010 Anykščiai (~1993) 
5413Gražys, Steponas*1916Vilnius  
4078Gražys, Vytautas*1922Ramaškonių k. (Anykščių r.*)  
1194Greitjurgis, Alfonsas *1927Žardelių k. (Šiaulių r.*) slap. „Jonas“, „Ąžuolas“.  
5414Greitjurgytė, Bronislava*1923Žardelių k. (Šiaulių r.*)  
1195Greitjurgytė, Ona*1930Žardelių k. (Šiaulių r.*)  
4079Grenda, Bonifacas*1917
†1994 Lietuva (kur?)
Medinų k. (Kaišiadorių r.*)  
4549Grybaitė, Marė*1920Brigiškių k. (Biržų r.*)  
1196Gricius, Antanas     
1197Gričėnaitė, Elena nuo Vilkaviškio  
1198Gričėnaitė, Ona nuo Vilkaviškio  
3770Grigaitis, Antanas*1906Uosupio k. (Marijampolės r.*)  
3771Grigaitis, Juozas Petras*1929Pašiekštupio k. (Prienų r.*) ar Veiverių vls.  
3772Grigaitis, Vincas*1913Pasvalys  
1920Grigaitytė, Alytė    
1921Grigalaitis, Jonas† Verchnij Seimčianas   
1200Grigaliūnaitė nuo Mažeikių  
3773Grigaliūnas, Antanas*1919
†1953.04.05 lageris
Kakūnų k. (Panevėžio r.*)  
4616Grigaliūnas, Jonas*1920 Totoriškių k. (Rokiškio r.*)  1944 filtr. lag., perkeltas į šachtas Gremiačinske (Gubachos r.); tremtinys Kolymoje
3774Grigaliūnas, Jonas*1927
†1961 Palatka (Tenkos r.)
Panevėžys moksleivis
4617Grigaliūnas, Jonas*1927Radviliškis tremtinys Kolymoje
3775Grigaliūnas, Pranas*1914Piemenų k. (Ignalinos r.*) arba kažkur Švenčionių r.*  
4612Grigaravičienė, Vlada (Girčytė)*1922
†2000
Dargaliai (Laukuvos ar Šilalės vls.)Sasnavos kap.LGGRTC duomenimis gimė 1924, gyveno Bilionių k. (Šilalės r.*).
2001Grigaravičienė, Vlada  Marijamp. sav. 
5082Grigaravičius, Juozas*1924
†1983
Lopiškių k. (Lazdijų r.*)Sasnavos kap.slap. „Bijūnas“.  
1236Grigaravičius, Juozas*1927   
3776Grigas, Leonas*1916
†1946.12.16 Čiukotlag
Zastančių k. (Biržų r.*)  
3777Grigas, Pranas*1905Pažibų k. (Panevėžio r.*)  
3778Grigelaitis, Jonas*1928Ivanovkos k. (Vilkaviškio r.*)  
0159Grigienė, Aldona (Strazdaitė) *1927.11.28
†2020.03.24
Ukmergė Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė ir Elena Valiukėnaitė
2002Grigienė, Jadvyga (Kreičmaraitė)*1919.05.27
†2008 Jonava
Jonava  
4545Grigolaitis (Grigalaitis?), Izidorius*1926Pūšilių k. (Šiaulių r.*)  
2005Grigonienė, Jadvyga  Prienai 
2993Grigonis, Albinas*1925Paulinavos k. (Prienų r.*)  
2994Grigonis, Antanas*1921Ukmergė mokyt.
5336Grigonis, Br.     
0226Grigonis, Bronislovas*1926.08.10 Miežiškiai (Panevėžio vls.)
†2012.08.22 Panevėžys
Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)Panevėžys, Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
2995Grigonis, Jurgis*1926
†1982 Lietuva (kur?)
Kaunas stud.
2996Grigoravičius, Juozas*1925Lopiškių k. (Lazdijų r.*)  
4152Grigorjeva, Scholastika (Bekasan)*1924Vilnius kt. duom. pavardė Bekazin
2997Grigorovičius, Bronius*1913
†1948.05.17 Sevvostlag
Beižionių k. (Trakų r.*)  
2006Grigulaitis, A.† Magadano sr. Kolyma, Seimčiano kap. 
2998Grigutavičius (Grigaliūnas?), Baltramiejus*1903
†1975 Lietuva (kur?)
Šeduvos vnk. (Radviliškio r.*)  
2999Grikauskas, Alfonsas*1927Vindžiuliškių k. (Kaišiadorių r.*)  
3000Grikias, Ričardas*1930Vilnius moksleivis
3801Grilauskas, Mykolas*1925Jovarų k. (Anykščių r.*)  
3799Grilius, Aronas*1921Vilnius  
2007Grimalis, Kazimieras*1931.03.22
†2016.08.25
Klaipėdos r.*  
3798Grincevičius, Juozas*1922Kaišiadorys  
2008Grinevičiūtė, Mikolina*1920.05.20
†1968/69.09.20 Kaunas
 Kaišiad. sav. Rumšiškių kap.lagery Magadane su E. Valiukėnaite
2009Grinienė (Griniuvienė), Aldona (Šaukevičiūtė) *1926.02.11 Kaunas / Žasliai
†1996.03.13 Kaunas
ŽasliaiKauno r. Garliavos Seniavos kap.slap. „Undinė“. grįžo 1956
3779Grinius, Antanas*1920Lūginės k. (Marijampolės r.*)  
3780Grinkevičius, Kazys*1918Mažeikiai  
3781Griškėnas, Alfonsas*1919
†1983 Lietuva (kur?)
Svylionių k. (Švenčionių r.*)  
2010Griškevičius, Jonas† nežin.   
4546Griškevičius, Vitas*1924Metelytės k. (Alytaus r.*)  
0276Griškevičius, Vytautas*1924
† ——
 Šiauliai (~2000) 
2011Griškevičius, Zigmas*1923 Pūstakiemis (Kaišiadorių r.*)Pūstakiemis (Kaišiadorių r.*)Elektrėnų sav.suimtas ir 1941 m.?
2012Gritėnas, Antanas*1907.06.11
†2008.11.11
Klaibūnai (Anykščių r.*)  
4547Gritėnas (Gritinas?), Adomas*1910
†1947 lageris
Dementonių k. (Panevėžio r.*)  
4548Gritkutė, Natalija*1923Ylakiai  
3782Grižalis, Vladimiras*1898Vievio vls. (Trakų r.*)  
3783Grižas, Stasys*1921Utena  
1230Grosas, Vladas*1907   
3784Grumadas, Silvestras (Silvas?)*1925
†1980 Lietuva (kur?)
Biliūnų k. (Kauno r.*)  
3785Grumadas, Stasys*1916
† kažkur SSRS (ne lag.)
Čiobiškio k. (Širvintų r.*)  
5415Gruodytė, Veronika*1917Kruopiškio vnk. (Utenos r.*)  
3786Grušas, Pranas*1905Ylakiai  
2014Grušauskas† —— Kėdainiai 
2605Gruzborzdis, Stasys*1924   
1233Gruzdys, Kazys*1915   
4080Gružauskas, Bronius*1910Pasvalys  
1199Gružauskienė, Bronė (Grigalavičiūtė)*1920
†1988 nežin.
Palovaičio k. (Raseinių r.*) slap. „Aldona“.  
0244Gudačiauskienė, Rožė (Budzilaitė) *1927.10.16 Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)
†2016.07.26
Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.) moksleivė
1235Gudaitis, Antanas*1917   
3411Gudaitis, Leonas*1925   
2015Gudas, Algimantas*1927.02.06 Kuosėnai (Kupiš.vls.)
†1992.09.22 Kupiškis
 Kupiškio kap.dirbo staliumi Magadane su Jusiu (2352)
3410Gudas, Leonas*1919
†1947 lageris
Pasvalys  
2016Gudelavičius, Antanas† nežin.   
0174Gudelevičienė, Akvilija (Ekvalina?) (Karklelytė)† nežin.   
3412Gudelevičius, Antanas*1916
†1984 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3413Gudeliauskaitė, Ona*1923Telšiai  
3414Gudelis, Antanas*1911Šiauliai  
2484Gudelis, Jonas*1912 Gilučiai (Kaišiadorių r.*) Gilučiai (Kaišiadorių r.*) (1992) 
3415Gudžiūnas, Petras*1914Radviliškis  
3416Gudžiūnienė, Elena*1905
†1949 lageris
Birbiliškės k. (Jurbarko r.*)  
3417Gulbinas, Adolfas*1914
†1984 Lietuva (kur?)
Ruseinių k. (Kėdainių r.*)  
5428Guobys, Pranas*1914
†1977
Kleviškio k. (Saldutiškio vls.)  
3418Guobys (Gobys?), Pranas*1914
†1948.06.30 lageris (koks?)
Kleviškio vnk. (Utenos r.*)  
2018Guoga, Edvardas Juozapas *1913 Bruklinas (JAV)
†2010
Jančių k. (Šakių r.*) / Tauro apyg. slap. „Glaudys“. 1949 ištremta šeima
3419Gurskis, Justinas*1928Žiegždrių k. (Kauno r.*)  
3420Gusevas, Leonas*1917Kaunas  
3421Gušauskaitė, Irena*1930Marijampolė  
2019Guščiauskaitė, Elena    
1922Gutauskas, Bronius*1917Valundiškių k. (Leliūnų vls.)  
2689Guzas, Jurgis*1912/1910 Galvydžiai
†1953.01.17 Berlag
Galvydžių k. (Anykščių r.*)  
3422Guzelis, Liudas*1925
†1946.12.31 Kolyma (lageris) (koks?)
Daubariškių k. (Daugailių vls.) slap. „Lapas“. pavardės variantas – Gūželis
3423Guzulaitis, Antanas*1917
† nežin.
Staliorių k. (Šakių r.*)  
3424Gužauskas, Antanas*1915Lieporių k. (Šiaulių r.*)  
1124Hajdukovičius Kozlovskis, Janas*1922Vilnius  
1087Ignaitis, Jonas†1947 Ust-Nera   
4081Ignatavičius, Jonas*1924
†1948 lageris
Kaunas  
4082Ignatjevas, Anatolijus*1920Vabalių k. (Alytaus r.*)  
0213Ilskienė, Bronislava (Bronė) † nežin.   
2356Ilskis, Antanas*1926Jedžiotai (Skuodo r.*)  
0212Ilskis, Antanas   Kaunas 
2357Imbliudas, Adolfas*1916
†1948.04.03 Nagajevo
Beržpelkis (Kelmės r.*)  
2358Imbrasaitė, Stasė (Jakeliūnienė)*1926Ukmergė  
4306Imbrasaitė, Stasė     
2337Imbrasaitė (Imbrazaitė?), Stasė    
2359Imbrasas, Kazys*1918.07.10
†1999 Lietuva (kur?)
Kurkleliai (Anykščių r.*)Anykščiaipavardė Imbrasa?
2021Imbrasas, Kazys    
2276Indrelė, A.A.   buvo Susumane
2022Indrelė, Alfonsas*1930.09.27 Latava (Anykščių vls.)
† ——
Latava (Anykščių vls.)Panevėžysslap. „Algiukas“. Norilsko sukil. dalyvis; 1953-1956 Kolymoje
4563Indriliūnienė, Izabelė*1919Pakauprių k. (Panevėžio r.*)  
5305Ingaunis, Vladas*1926 ar 1924 Mikėnai (Utenos aps. Užpalių vls.)Mikėnų k. (Utenos r.*)  
2660Ingaunis, Vladas †~2001 nežin.nuo UtenosVilniaus r. Nemenčinės kap. 
2023Ingelevičius, Vaclovas    J. psk.; tremtyje dirbo šaltkalviu
4371Insoda, Antanas*1920
†1991 Lietuva (kur?)
Aštrulių k. (Marijampolės r.*)  
2024Isoda, Vincas*1913 Krosnėnų k. (Lazdijų r.*)  pavardės variantai – Isada (Ysada?)
2026Ivanauskaitė, Levutė   studentė
2025Ivanauskas, Jonas (Pšibelskas)*1917.06.12 Siesikai (Ukmergės aps.)
†1999.08.17 Ukmergė
Siesikai (Ukmergės aps.) ar Kaunas  
5351Ivanauskas, Juozas*1925Didžiasalis (Lazdijų r.*) slap. „Sakalas“.  
1257Ivanauskas, Vincas*1921   
0293Ivanauskienė, Salomėja (Ivanauskaitė) *1927.03.14 Dalės vnk. (Kauno aps. Babtų vls.)
†2007.04.11 Ukmergė
Kaunas slap. „Daina“, „Saulutė“. studentė, LLA narė; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
5316Ivancius, Balys*1921Makščių k. (Plungės r.*)  
1886Ivancius, Balys    
4212Ivanickas, Antanas    5 vaikai (iki lagerių); buvo felčeris Norilske; kalėjo 8 metus
5317Ivanovas, Ivanas*1891
†1946.12.03 lageris (koks?)
Dusetos (Zarasų r.*)  
4608Ivanovas, Semionas*1923Nuotekų k. (Ukmergės r.*)  
4083Ivanovskis, Rišardas*1924
†1950.05.24 lageris (koks?)
Vilnius  
4084Ivaška, Bernardas*1918   
4085Ivaška, Vladislavas*1909
†1947 lageris (koks?)
Rudamina (Vilniaus r.*)  
4086Ivaškevičius, Stanislovas*1924   
2470Ivoška, Bernardas*1918 Smilgiai (Kaišiadorių r.*) Latvija (1992)slap. „Alksnis“.  
2471Ivoška, Stasys*1927 Smilgiai (Kaišiadorių r.*)
†1982
Smilgiai (Kaišiadorių r.*)  
4897Jaakson, Zosė (Molytė) *1921.05.09 Kalnėnai (Telšių r.*)
†2005.09.09 Viljandi (Estija)
Kalnėnai (Telšių r.*)Viljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) 
4087Jablonskis, Romualdas*1922 Papiškiai (Ukmergės aps. Kavarsko vls.)
†1999 Lietuva (kur?)
Kėdainiai NKGB j.ltn. (NKGB skyriaus viršininko Juozo Petkevičiaus likvidavimo byla). T.p. klaidingai minimas kaip Raimondas.
1310Jacenskas, Albinas*1924   
2027Jacikas, Jonas  Tauragės r. 
4088Jacinas, Vladas*1920Kaunas  
4089Jacinkevičius, Jonas*1917Gudžiūnų glžk. st. (Kėdainių r.*)  
2028Jaciunskas, Albinas*1924.01.12 Kaniūkai (Alyt.)
†2017.02.22 Alytus?
AlytusAlytus, Daugų g. kap. 
4550Jaciunskas (Jacunskas?), Pranas*1926Gudelių k. (Alytaus r.*)  
3200Jackūnas, Viktoras*1915
†1972 Lietuva (kur?)
Ukmergė  
3199Jackus, Domas*1925
†1946 lageris
Jedžiotų k. (Skuodo r.*)  
2291Jagminaitė, Elena*1924Užkalnių k. (Jurbarko r.*) 1952 Magadane lageryje
4725Jagminas, Bronius† kažkur Kolymos šachtose  slap. „Meilutis“. Kovojo Žalpių būryje, Šiluvos apylinkėse.
2872Jagrienė, Bronė*1919Mitkūnų k. (Joniškio r.*)  
0232Jakavonis, Juozas *1925.07.10 Kasčiūnai (Merkinės vls.)
† ——
KasčiūnaiVarėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“. 1948 ištremta šeima
2029Jakeliūnienė, Stasė (Imbrasaitė)  JAV; 1989,1994: Vilnius 
5259Jakevičius, Kostas*1919Agurkiškės k. (Marijampolės r.*)  
2871Jakimavičius, Algirdas*1928Kaunas  
2030Jakimavičius, Jonas     
2031Jakštas, Albinas*1920
†1986 Lietuva (kur?)
Šusčių k. (Šilalės r.*)  
2032Jakštas, Alfonsas  Kėdainiai 
4606Jakštas, Aloyzas*1920Servitgalių k. (Kėdainių r.*)  
4605Jakštas, Balys*1907Bikūnų k. (Antalieptės vls.) kt. duom. gavo 25 m. lagerio
1923Jakštas, Petras*1916
† Klaipėda/Antaliepė
   
4843Jakštas, Petras*1916Astravų k. (Kupiškio r.*)  
2033Jakštienė, Valerija (Štreimikytė (Štreimerytė?))† nežin.   
2034Jakštienė, Zofija  Klaipėda 
1462Jakštienė Kazakevičienė, Marcelė (Milišauskaitė)*1918Pributkės k. (Marijampolės r.*)  
3395Jakštys, Antanas*1904Kirmiškių k. (Šakių r.*)  
4845Jakubauskas, Gabrielius*1920 Stakminių k. (Telšių r.*)  suimtas tarnyboje Raud. Armijoje
2035Jakubauskas, Kazimieras   dirbo Magadano teatro stalių dirbtuvėse
4746Jakubauskas, Vytautas*1929   
3394Jakubavičius, Vladas*1922Babtai (Kauno r.*)  
3393Jakubelskas, Stasys*1924Žilvos k. (Alytaus r.*)  
2036Jakubelskienė, Ona (Radziukynaitė)*1924.02.11 Kurnėnai (Alytaus aps.)
†2019.03.22
Kurnėnai (Alytaus aps.) lageryje kartu: Janina Daniūnienė (Marcinauskaitė)
4008Jakumas, Antanas*1919Kretinga  
4747Jakumienė, Ona*1917Genčų k. (Kretingos r.*)  
4009Jančevskis, Česlavas*1920
†1947 lageris
   
4010Jančevskis, Simonas*1903Inklėriškių k. (Trakų r.*)  
4011Jančiulis, Bronius*1925Jančiulių k. (Lazdijų r.*)  
0158Jančius, Vytautas  Kauno r. 
2037Jančiūtė, Ona*1929 Marijampolė 
1884Janickas, Bronius    
2043Jankauskaitė, Leonora  Šiauliai 
2044Jankauskaitė, Valerija  N. Akmenė 
2267Jankauskas, A.    
0260Jankauskas, Antanas *1927.01.30
† ——
 Panevėžys1950 rudenį - Vanine.
2038Jankauskas, Jonas† nežin.   
2039Jankauskas, Juozas*1922Kloviniai (Utenos aps.)  
1308Jankauskas, Leonas*1914   
2040Jankauskas, Stasys  Kaunas 
4635Jankauskas    
4636Jankauskas    
2041Jankauskienė, Birutė† nežin.   
2042Jankauskienė, Marytė (Puidokaitė) Rietavas  
4748Jankauskienė Zelinskaja, Zosė*1927Ganykliškių k. (Šilalės r.*)  
4956Jankevičius (Jankovičius?), Janas*1893
†1947 lageris
Vilnius  
2045Jankus, Jonas    
2046Jankutė, Mamertina    
2485Janonis, Antanas*1912 Vladikiškių (Kaišiadorių r.*)
†1969
   
4090Janonis, Vytautas*1924
†1952 lageris
Panevėžys  
4091Janonytė, Akvilė*1914Moškėnų k. (Rokiškio r.*)  
4012Janukaitis, Edvardas*1914Šiaulių k. (Širvintų r.*)  
0132Janulevičius, Juozas*1930.08.12 Semoškai (Kapčiamiesčio vls.)
†2018.06.16
  Paleistas iš lagerio Tenkos valdyboje
2048Janulytė, Bronė  Jurbarko sav. 
4092Janušas, Alfonas*1910Mažeikių vls. (Mažeikių r.*)  
3894Janušauskas, Vincas*1923Daugai valst.
2052Januševičienė, Janina † Anykščiai Anykščių? kap.ištekėjo 1956 Nagajeve už Povilo Januševičiaus
0277Januševičienė, Julija (Trainavičiūtė) *1921.10.15 Kabeliai (Gardino aps. Beržtų vls.)
†2002 Kaunas (Vilnius?)
 Kaunas, Romainių kap. ar Druskininkų kap.?mokytoja
3896Januševičius, Jonas*1925
†1957.01.21 Irkutsko sr.
Varniūnai (Biržų r.*) / Algimanto apyg.  
2049Januševičius, Liudas *1920 Vidmantai (Telšių aps. Varnių vls.)
†1980 Kaunas
KaunasKaunas, Romainių kap.stud., pogr. org. narys
2051Januševičius, Povilas *1922 Tuitų k. (Kupiškio r.*)
†2008 Anykščiai
Tuitų k. (Kupiškio r.*)Anykščių? kap.po lagerio gyveno su Baliu Vaišnoru Nagajeve; vedė 1956 Janiną
3898Januševičius, Viktoras*1876
†1947.05.08 Sevvostlag
Šiauliai prekyb.
3899Januška (Januškas?), Juozas*1897
†1948.03.22 Sevvostlag
Šliktinės k. (Skuodo r.*) valst., partiz.
3901Januškaitis, Algirdas*1926
†1947.09.06 Čiukotlag
Marijampolė / Skardupiai (Marijampolės r.*) / Tauro apyg. slap. „Šarka“. Lietuvos gyventojų genocidas, II t. nurodyti gim. metai 1891
3902Januškevičius, Konstantinas*1894Baltučių k. (Šalčininkų r.*) valst.
3903Januškevičius, Stanislavas*1922Baltučių k. (Šalčininkų r.*)  
2050Januškevičius?, Vacys†1955 Matrosovo Kolyma, Matrosovo kap.šaltkalvis, žuvo Matr. šachtoje paskutinę kal. dieną
2053Jarošius, Jonas  Telšiai 
4013Jarušaitis (Jerušaitis?), Juozas*1918
†1968 kažkur SSRS (ne lag.)
Batiškių k. (Šakių r.*)  
4014Jaruševičius, Juozas*1916
†1949 lageris
Liuklingėnų k. (Alytaus r.*)  
4759Jasaitienė, Salomėja*1914Mažųjų Būdežerių k. (Vilkaviškio r.*)  
4015Jasaitis, Antanas*1918Paalsio I k. (Jurbarko r.*)  
4760Jaseckienė Stankevičienė, Pranė (Malinauskaitė?)*1924Briedžlankio k. (Rokiškio r.*)  
4016Jaselis, Alfonsas*1905Anykščiai  
5240Jaseliūnas, Juozas*1893 Bagdoniškių k. (Stakliškių vls.)Bagdoniškių k. (Prienų r.*) 1918 savanoris. Butrimonių seniūnas.
5283Jasinskas, Jonas*1930Šulnelių k. (Lazdijų r.*)  
2054Jasinskas, Jonas     
4749Jasionis, Telesforas*1924 Kaunas   
0231Jasiukaitis, Jonas*1924
†2007
   
2055Jasiukaitis, Jonas* Pasvalio/Biržų r.*  buvo Elgene
4093Jasiukevičius, Ričardas Edmundas*1929Vilnius  
2620Jasiulevičius    
3277Jasiulienė, Kazimiera (Dabregaitė) *1912 Šeduikiai (Svėdasų vls.)
†1972
Šeduikiai (Svėdasų vls.)Duokiškio kap. 
2056Jasiulienė, Stasė  Anykščiai 
2057Jasiūnaitė, Janė† nežin.Panevėžys  
1309Jasiūnas, Juozas*1922Kėdainiai slap. „Berželis“.  
4153Jasiūnas, Pranas*1905Kaunas  
4154Jasiunevičius, Vytautas*1924 Bajoriškių k. (Rokiškio r.*)
† Lietuva (kur?)
Degėsių k. (Utenos r.*) moksleivis, pogr. org. „Kęstutis“ narys, suimtas Petrausko pavarde
4295Jasiūnienė, Emilija *1899
†1971 Lietuva (kur?)
Panevėžys  
1946Jasiunskas, Albinas    
2059Jaskienė, Julija†<1990 Utena   
2058Jaskys, Stasys*1906
†<1990 Utena
Plauginių k. (Raseinių r.*)  
1885Jaskutėlis, Jurgis*1907
†1952.05.13 lag. Čiapajevo
Stakliškių vls. (Prienų r.*)  
3051Jasmontas, Edvardas*1923
†1991 kažkur SSRS (ne lag.)
Kražiškių k. (Mažeikių r.*)  
4761Jasudavičius (Jasudovičius), Jonas*1902
†1986 kažkur užsienyje
Urnėžių k. (Kėdainių r.*)  
2060Jasukonis, Pranas  Kaiš. sav., Žiežmariai 
2585Jatautis, Henrikas *1926.08.15 Alanta
† ——
Troškūnai (Anykščių r.*)Molėtų sav.slap. „Gintvytis“. Kengyro sukil.
2410Jatkevičius, Telesforas*1928Vilnius moksleivis
5429Jauniškis, Juozas*1922Sūdalaukio k. (Saldutiškio vls.) slap. „Ąžuolas“.  
2411Javaišytė, Stefa*1926Darželiai (Varėnos r.*) slap. „Gražuolė“.  
1985Jelinskaitė, Stanislava   suimta 9 kl. už dienoraštį
3045Jenecka, Antanas*1906Angininkų k. (Alytaus r.*)  
3046Jeneckas, Pranas*1907
†1975 Lietuva (kur?)
Angininkų k. (Alytaus r.*)  
3047Jeznys, Antanas*1901
†1947 lageris
Vošiškių k. (Prienų r.*)  
3048Jievaltas (Evaltas)(Jevaltas), Adolfas*1921
†1947.08.31 Čiukotlag
Šliželių k. (Biržų r.*) / Algimanto apyg.  
3050Jocys, Antanas*1915
†1954.11.09 lageris Kolymoje
Klaipėda  
3049Jocius, Pranas*1929 Pamituvio k. (Jurbarko r.*)Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*) valst.
2061Jocius, Vytautas† nežin.   
2088Jočienė, Marija (Kalesnykaitė) *1927 Rubikoniai (Ukmergės aps. Šešuolių vls.)
†1998
Rubikoniai (Ukmergės aps. Šešuolių vls.) „Didžiosios kovos“ apygardos ryšininkė
2253Jočys, A.   buvo Susumane; 1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio 25-letija Oktiabria, 1956 - Burkandjos kasykloje
3935Jočys, Albinas*1928Prauslių k. (Ukmergės r.*) mokyt.
0161Jočys, Albinas†2003±4   
1255Jočys, Apolinaras*1927   
2064Jodienė, S.† Magadano sr. Kolyma, Miaundžos kap. 
2065Jokimčienė, Violeta (Šeibelytė)*1927
†1996.03.12
Kretinga  
2066Jokimčius, Edvardas†1993   
3938Jokubaitis, Aleksas*1911
†1947 lageris
Plungė  
3945Jokubaitis, Kazimieras   dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
3939Jokubaitis (Jakubaitis?), Jonas*1919Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*)  
2067Jokubauskas, Kazimieras  Tauragė 
4427Jokubauskas, Ričardas*1890
†1946 lageris
Trankinių k. (Raseinių r.*)  
4428Jokubynas (Jakubynas?), Kazys*1912
†1999 Lietuva (kur?)
Maštalierių k. (Alytaus r.*)  
2068Jomantas, Algirdas† nežin.   
0217Jomantienė, Marija (Marijona) (Razaitė)*1923
† nežin.
Pakražančio k. (Kelmės r.*)  
2069Jonaitienė, Bronė*1924
†1998 Vyžuonos (Utenos r.)
 Utenos r. Vyžuonų kap.kt. duom. mirė 1994 ar 1997 m.
2392Jonaitienė, Bronė (Brazauskaitė)*1927
†1997 Lietuva (kur?)
Panatrytis (Utenos aps. Kuktiškių vls.) slap. „Eglaitė“. kt. duom. gimė 1924 m.
2992Jonaitienė, Bronė     
5108Jonaitienė     
3711Jonaitis, Jonas*1928Vilnius moksleivis
2991Jonaitis, Jonas     
1256Jonaitis, Stepas*1913Mažeikiai  
5107Jonaitis     
3715Jonyla, Petras*1925
†1960 Lietuva (kur?)
Andrušaičių k. (Raseinių r.*)  
5290Jonylienė, Genovaitė (Vitulskytė)*1927Žemieji Amaliai (Kauno r.*)  
4565Jonytienė Dovgal, Marytė*1917Perloja (Varėnos r.*)  
0263Jonkienė, Janina (Kaupaitė)*1927.05.20 Narkūnai (Rok. vls.)
† ——
Puriuškių k. (Rok. vls.)Rokiškis 
0262Jonkus, Jonas*1924.02.14 Vabaliai (Ylakių vls.)
† ——
Vabaliai (Ylakių vls.)Rokiškisfakt. gimęs 1923.02.14
2070Jonušas, Alfonsas  Klaipėda 
3712Jonuška, Bronius*1915
†1992 kažkur SSRS (ne lag.)
Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
3713Jonuškienė, Aleksandra*1924Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
3714Jovaišas (Jovaiša?), Vaclovas*1924Diržių k. (Ukmergės r.*)  
3937Juchnevičius, Jonas (Janas)*1925Juškų k. (Švenčionių r.*)  
3936Juchnevičius, Juozapas (Juzefas)*1920 Studeniai (Vilniaus r.*)   
2603Jucius, Jonas*1923Priekulė (Klaipėdos r.*)  
4429Judeikis, Antanas*1908Pagardės k. (Mažeikių r.*)  
4430Jukna, Alfonsas*1923Kalniškių k. (Rokiškio r.*)  
2071Jukna, Bronius * Kėdainių r.*  buvo žinių, kad jis vis dar Magadane
2531Jukna, Jonas   Norilsko sukil. dalyvis
4538Juknevičienė, Vlada   nuo Panevėžio; gyv. Vėriškiuose
4431Juknevičius (Juchnevičius?), Bronius*1912
†1948 lageris
Juodiškio k. (Švenčionių r.*)  
4432Juodagalvis, Ignas*1913Ignalinos vls. (Ignalinos r.*)  
2532Juodaitis, Kazimieras   Norilsko sukil. dalyvis
2623Juodelė (Juodelis?), V.    
4433Juodelis, Steponas (Stasys?)*1915Kaunas Šeima ištremta 1951.
2072Juodelytė, Rožė  Dusetos 
4288Juodis, Antanas   Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
3717Juozaitis, Jonas*1924
†1974 Lietuva (kur?)
Sereikiai (Pasvalio r.*)(Šiaulių r.*?) / Prisikėlimo apyg. Genio rinktinės Audros būrysŠiaulių r. Sereikių kap.1948 ištremta šeima.
3718Juozapaitis, Vincas*1908
†1984 Lietuva (kur?)
Dūčių k. (Pakruojo r.*)  
2533Juozulėnas, Stasys   Norilsko sukil. dalyvis
3719Juozulynas, Juozas Jurgis*1928
†1992 Lietuva (kur?)
Kapčiamiestyje (Lazdijų r.*)  
3720Juraitis, Adolfas*1918Opšrūtų k. (Vilkaviškio r.*)  
0301Juraitis, Juozas *1925 Opšrūtai (Paežerių vls.)
†2014
Ėgliškių vls. (Vilkaviškio r.*)Vilkaviškio r. 
3721Jurčiukonis, Antanas*1923Lapšiaus k. (Lazdijų r.*)  
3722Jureka, Michalas*1922Kačėnų k. (Šalčininkų r.*)  
2074Jurevičienė, Elena (Mickutė) *1931.01.01 Bugų Šilelis (Antazavės vls.)
†2021.07.12 Zarasai
Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Zarasų r. Antazavės kap.  
3723Jurevičius, Jonas*1923
†1985 kažkur tremtyje
Žibininkų k. (Kretingos r.*)  
4645Jurevičius, Jonas   karininkas
3724Jurevičius, Juozas*1914Sakūčių k. (Šilutės r.*)  
3725Jurevičius, Kazimieras*1927Vilnius  
3726Jurevičius, Stasys*1912Upninkėlių k. (Jonavos r.*)  
0275Jurevičius, Vytautas Kazimieras *1922.03.21 Užkanavė (Palangos vls.)
†2010.04.21 Klaipėda
PalangaPalangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
3727Jurgaitis, Kazys*1905Piktupėnų k. (Šilutės r.*)  
2642Jurgaitis, Vladas*1921
†1994
Maldžiūnai (Radviliškio) slap. „Dagilis“. 1941 sukil. dal.; 1956.07.06 paleis., grįžo
2365Jurgelėnas, Jonas*1916Vilnius stud.
0196Jurgelėnas, Jonas*1916.07.16
†1998
 Anykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
0124Jurgelėnienė, Stasė (Petronaitė)*1911
†2002.12
Rašimėlių k. (Anykščių r.*)Anykščiai, senosios kap.
2194Jurgelionytė, Onutė (Ona) † Jagodnojė (Magadano sr.)   
2206Jurgelionytė    
2641Jurkevičius, Jonas Antanas*1926Gudagalio k. (Kupiškio)  
3728Jurkšaitis, Juozas*1920
†1947 lageris
Vaiguviškių k. (Šakių r.*)  
2453Jurkštas, Bronius*1911Totoriai (Kupiškio r.*)  
2454Jurkūnas, Juozas*1907Vindeikiai (Širvintų r.*)  
2452Jurkūnas, Juozas † Kolyma (Ola?)-Kolyma, Olos kap.mirė iki 1955.07.10
4145Jurša, Jurgis*1920Aleksandravos k. (Alytaus r.*)  
2077Juršytė, Zofija  Zarasai? 
4146Jusas, Juozas*1903
†1948 lageris
Kaunas  
2352Jusius (Jusys?), Jonas *1910Eiveniai (Zarasų aps. Dusetų vls.) Tremtyje Magadane dirbo staliumi su A.Gudu (Algimantas Gudas).
4144Jušaitė, Viktorija*1926Kretinga  
2078Juška, Aleksandras *1928.08.04 Giralė (Varnių vls.)
†2016
TelšiaiDruskininkai 
2673Juška, Anicetas    
2149Juška, Bronius iš Kauno „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis); dirbo gręžėju Elgen-Ugolj 23 šachtoje
4142Juška, Kostas*1913
†1947 lageris
Sedoje (Mažeikių r.*)  
2079Juška, Petras*1920.02.21 Bernatoniai (Panevėžio vls.)
†1987.01.06 Bernatoniai
Bernatoniai?Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap. 
4143Juška, Stasys*1926Statikų k. (Ukmergės r.*)  
2082Juškevičienė, Jadvyga*1931.10.15 Beržupis (Varėnos vls.)?
†2007.06.08 Druskininkai
 Druskininkų m. nauj. kap.  
3553Juškevičius, Antanas*1908 Baroniškių k. (Panevėžio r.*)Marmakiškių k. (Biržų r.*) miškininkas
2081Juškevičius, Antanas *1919
†1954.03.20 Matrosovo lag.
SmalininkaiKolyma, Matrosovo lagerio kap.mokytojas
3554Juškevičius, Bronius*1912Rėklių k. (Panevėžio r.*)  
5352Juškevičius, J.     
0221Juškevičius, Leonas *1922.02.28 Šventežeris (Seinų aps.)
†2009
KaunasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
3555Juškevičius, Michalas*1908
†1948.03.02 lageris
Magūnų k. (Švenčionių r.*) apyl. pareigūnas
3556Juškevičius, Stasys*1925 Vilkaviškis?Vilkaviškis?  
0280Juškevičius, Vytautas (Geršvaldas)*1931.07.08
†2016.02.07 Panevėžys
PanevėžysPanevėžys, Šilaičių kap. 
5089Juškevičius, Vladas*1928
†1979
Tuščių k. (Tauragės r.*) slap. „Vilkas“, „Kelmas“.  
3557Juškevičius, Zigmas*1908
†1985 Lietuva (kur?)
Karužų k. (Varėnos r.*) 1951 ištremta šeima
0297Juškienė, Valentina (Navickaitė)*1929.07.01
†2012.06.03
PanevėžysPanevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap.slap. „Loreta-Rūta“.  
3558Juškienė (Juškėnienė?) Burokienė, Ona*1921Juodelių arba Parovėjos k. (Biržų r.*)  
2604Juškus, Jonas*1915   
2321Juzelėnas, Bronius†~2008 Panevėžys  grįžo kartu su Alfonsu Indrele
2083Juzeliūnas, Stasys  Panevėžys 
3559Juzelskas, Antanas*1908Šipiniškio k. (Švenčionių r.*)  
4676Juzelskas, Antanas*1918.02 Labanoras
†1987 Ignalina
 Labanoro kap.1945 į lagerį
4677Juzelskienė, Ona (Pelakauskaitė)*1918.10 Labanoras
†2007 Ignalina
-Labanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
3560Juzėnas, Karolis*1915
†1965 Lietuva (kur?)
Masiulių k. (Ukmergės r.*)  
3561Juzėnienė Gėgžnienė, Marijona*1921Masiulių k. (Ukmergės r.*)  
3562Juzukonis (Juozakonis?), Augustas*1916Cineikių k. (Kaišiadorių r.*) slap. „Piratas“.  
3563Juzukonis (Juozakonis?), Stasys*1914Cineikių k. (Kaišiadorių r.*) slap. „Piratas“.  
3564Juzumas, Bernardas*1919
†1996 Lietuva (kur?)
Šilių k. (Mažeikių r.*)  
2201Kabaila, Jonas † Šiauliai   
1996Kaičius, Alfonsas*1920
†1948 Kolyma (Magadanas?)
iš Užunvėžių apyl.  
3604Kairaitis, Pranas*1908
†1996 Lietuva (kur?)
Kaunas  
2085Kairelis, Antanas† nežin.   
2086Kairys, Jonas *1923.01.06 Labeikiai (Utenos aps. Leliūnų vls.)
†2007.07.04 Utena
Leliūnų vls.Kauno r. Karmėlavos? kap. 
3605Kairys, Povilas*1922
†1947 lageris
Kaniūkų k. (Molėtų r.*)  
2678Kajanc, Ivan*1888 Vilniaus gub.
†1938.05.20 lageris (koks?) Kolymoje
Smolenskas (Rusija) lietuvis; sušaudytas
2534Kajokas, Sigitas   Norilsko sukil. dalyvis
3606Kakariekaitė, Elena*1927
†1989 Lietuva (kur?)
Vilnius  
1691Kaknevičienė, Danutė (Šležaitė) *1925.06.19 Bliūdžiai (Raseinių aps.)
†1969.09.19 Telšiai
Užkalnupio k. (Raseinių r.*) slap. „Audronė“, „Nijolė“. t.p. minima kaip Šleževičiūtė
3914Kaknevičius, Viktoras *1929.02.04 Čekaičių dv. (Šiaulių aps. Užvenčio vls.)
†1964.04 Telšiai
Vilkyškiai (Šilutės r.*)  
5200Kalainis, Jurgis*1927Šlapelių k. (Pakruojo r.*)  
3915Kalanta, Algirdas*1902
†1947 lageris
Mardasavo k. (Varėnos r.*)  
3916Kalasauskas, Mečislovas*1924Kaunas  
3917Kalasūnas, Juozas Jokimas*1920Raubatonių k. (Kauno r.*)  
3918Kalėda, Dominykas*1911
†1946 lageris
Neveronių k. (Kauno r.*)  
3919Kalesinskas, Vitalius (Vitas?)*1920Žagariškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Alksnis“. suimtas Lenkijoje
4637Kalinauskas*~1926   
1269Kalkys, Povilas*1920   
5016Kalkys, Povilas*1920Bobėnų k. (Biržų r.*) 1948 ištremta šeima
3920Kalmanovičius, Šolomas (Šlomo)*1922Vilnius  
4762Kalniūnas (Zagurskis?), Antanas*1901
†1949 lageris
Julijanavos vnk. (Kauno r.*)  
3921Kalpokas, Gerutis (Gevutis?)*1921Miškinės vnk. (Rokiškio r.*)  
3922Kalpokas, Kostas*1908Kvetkų k. (Biržų r.*)  
2089Kalpokas, Vladas *1913.08.07
†1995.08.02 Kaunas
Pavyžuonių k. (Rokiškio aps.)Kaunas, Romainių kap.Liet. karininkas. Butugyčiage dirbo tekinimo ceche.
2090Kalpokienė, Teresė (Dragūnaitė)    
2091Kalvaitis, Vytautas  Vilnius 
4739Kalvelis, Benediktas*1929
†1995 kažkur užsienyje
Ukmergė  
2092Kamandulis, Viktoras*1927 Bukaučiškės (Alytaus aps.)
†<2007 Jurbarkas?
Bukaučiškės (Alytaus aps.)Kaišiadorys 
4878Kamandulis, Viktoras*1927Naujapievio k. (Šilutės r.*)  
0149Kamarauskaitė, Genovaitė*1925
† ——
 Vilnius 
4880Kamarauskaitė, Genovaitė*1925Kaunas medikė
3923Kamarauskas, Jonas*1918Obelytės k. (Alytaus r.*)  
3924Kamarauskas, Jonas*1925Jurzdiko k. (Anykščių r.*) Tėvas numarintas lageryje 1947.12.23, kiti šeimos nariai ištremti į Širokij Logą (Krasnojarsko kr.)
4879Kamarauskas, Vladas*1922Laviškio k. (Anykščių r.*) slap. „Putinas“. tremtyje buvo, bet jos vieta nežinoma
0192Kamarauskas, Vladas  Kaunas 
2472Kamila, Jonas*1920 Cineikiai (Kaišiadorių r.*)  slap. „Varpas“.  
3925Kaminskas, Albinas*1919
†1980 kažkur SSRS (ne lageryje)
Gačiakampio k. (Švenčionių r.*) slap. „Varnas“.  
5035Kaminskas, Albinas*1931
†1986 kažkur Lietuvoje?
Karužų k. (Lazdijų r.*) slap. „Departamentas“. 1949 šeima ištremta į Irkutsko sr.
3926Kaminskas, Antanas*1908Dulkių k. (Kauno r.*)  
4745Kaminskas, Antanas*1908
†1947.01.03 lageris (Sevvostlag?)
Vaškiškės k. (Šiaulių r.*)  
4744Kaminskas, Juozas *1908/1913 Padvarninkų k. (Šilalės r.*) Kauno r. Jonučių kap.1949 šeima ištremta į Sujetichą
1924Kaminskas, Vladas† Nižnij Seimčianas   
3927Kaminskas, Zigmas*1914Remeikių k. (Alytaus r.*)  
2095Kaminskas?  iš Dzūkijos  
3928Kananovičius, Piotras*1913Vilnius  
2096Kankianas, Kazimieras  Klaipėda 
3929Kantoras, Hiršas*1913Kaunas  
3930Kapčius, Alfonsas*1924
†1948 lageris
Užunvėžių k. (Anykščių r.*)  
2097Kapickas, Antanas    
4669Kapickas, Bronius     
3931Kaplanaitė, Chaja*1917Vilnius  
1969Kapočius, Antanas *1930
† ——
 Vilnius 
2098Kapočius, Eugenijus*1929±2
† Vilnius
   
1259Karaliūnaitė, Julija*1932   
3932Karalius, Augustas*1918Luknių k. (Skuodo r.*)  
3933Karalius, Juozas*1920Kampinių k. (Šakių r.*)  
1887Karalius, Mykolas† lag. Nižnij Seimčian   
3934Karalius, Steponas*1900
†1947 lageris
Kaunas  
2690Karanauskas     
5037Karbauskas, Feliksas*1929/1932Kuodaičiai (Šilalės r.*) „Vesna“ tremtinys.
2099Karbauskis, Feliksas *1929.06.20 Tauragės aps. Šilalės vls.
†2011.02.01 Panevėžys?
 Panevėžio kap.Kengyro sukil.
2100Karčiauskas, Kajetonas *1932.03.01 Padriežiškės (Alytaus aps. Jiezno vls.) Alytaus r., DaugaiNorilsko sukil.
4741Karčiauskas, Kazys*1920
†1963.02.15 kažkur tremtyje (Igarka?)
Pavidaujo I k. (Jurbarko r.*)  
2748Karčiauskas, P.   vienas iš laikraštėlio „Toli nuo Tėvynės” leidėjų
3599Kareckas, Albertas*1923
†1987 Lietuva (kur?)
Vilnius  
2101Karkauskas, Juozas*1898 Kampai (Alytaus aps.)
†1967.04 Kružiūnai (Alytaus r.)
Kružiūnai (Butrimonių vls.)Alytaus r. Punios kap.arešt. 1945.12, grįžo 1948 pab.
4740Karkauskas, Martynas*1912Alytus inž.
3600Karkauskas, Vincas*1904Kružiūnai (Butrimonių vls.)  
0252Karlonienė, Albina (Januškaitė)† ——Lazdijų r.*Kaunas 
4580Karneckas, Aleksas*1918
†1948 lageris
Saldutiškyje (Utenos r.*)  
2773Karnila, Jonas*1920Cineikiai (Kaišiadorių) slap. „Varpas“.  
2102Karnyla, Jonas†1994 Utena Utenos kap. 
4581Karosas, Jonas*1906Drąseikių k. (Biržų r.*)  
0317Karpavičienė, Elvyra (Kviliūtė) *1931.11.14 Lyglaukiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)
†2015.11.17 Kaunas
Lyglaukiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)Kaunas, Romainių kap. 
4582Karpavičienė, Kristina*1918Surdegio k. (Anykščių r.*)  
2265Karpavičius, A.    
2103Karpavičius, Albinas†1997 Kaunas Kaunas, Romainių kap. 
2104Karpavičius, Algis† nežin.   
4742Karpavičius, Kazys*1905Kaunas  
1264Karpavičius, Vladas*1925   
4578Karpavičiūtė, Marija*1921Pakusinės k. (Marijampolės r.*)  
4579Karpius, Stasys*1921Rakavos k. (Raseinių r.*)  
5204Kartanas, Jonas*1922Vilnius  
2693Karvelis, Antanas *1918.02.18Kaunas / Tauro apyg.Kaunasslap. „Sindikovas (Sundukovas)“, „Lapienis“. 1945.01.12 nuleistas desantu į Prienų apyl.
2105Karvelis, Karolis  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
3691Karvelis, Motiejus*1920
†1947.05.07 lageris (koks?)
Plutiškės k. (Marijampolės r.*)  
2106Karvelis, Vytautas  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
2107Kasčiukaitytė, Bronė*1926 Paalsys (Šimkaičių apyl.*, Jurbarko r.*)
† Kolyma?
  ryšininkė; žuvo taigoje meškos sudraskyta
2109Kasevičius, Juozas*1918.08.18
†~2001
   
2110Kasiliūnas, Bronius * Pakalniškiai (D.Lapių ar Vandžiogalos vls.)  buvo eigulys
1261Kasiulynas, Bronius*1912   
1260Kasiulynas, Juozas*1920   
0119Kasparavičienė, Regina (Matvejevaitė)*1931.01.01 Kaunas
†2007.01.26 Kaunas
KaunasKaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap. 
4017Kasparavičius, Jurgis*1925
†1958 kažkur tremtyje
Punia (Alytaus r.*)  
4018Kasparavičius (Jakovčikas?), Mykolas (Jonas?)*1923Paliepšių k. (Kelmės r.*)  
4019Kasperavičius, Jonas*1906
†1946 lageris
   
4020Kasperavičius, Ksaveras*1924
† lageris
   
4806Kašalynienė, Jadvyga (Medinytė) *1932Šlepečių k. (Daugailių vls.)  
4577Kaščiukaitytė, Bronislava*1920
† nežin.
Paalsio I k. (Jurbarko r.*)  
1265Kašėta, Vincas*1928   
3900Kaštonienė, Albina (Januškaitė)*1915Kaunas stud.
4021Katauskas, Julius*1927Kaunas  
4533Katinaitė, Ona*1929
†1947.11.07 lageris (Sevvostlag?)
Aviniškio k. (Utenos r.*) slap. „Mirta“. partiz. ryš.; 1946.07.02 suėmė ag.-smogikai
1272Katinas, Bronius*1914   
4603Katinas, Bronius*1914
†1979
Utena slap. „Ridikas“.  
2112Katinas, Bronius†1978 Utena Utenos kap. 
4604Katinas, Jonas*1916Norvaišių k. (Utenos r.*) arba Radžiūnų k. (Utenos vls.) slap. „Pipiras“. kalintas iki 1956.07.01
2213Katinas, Jonas*~1921  nuo Utenos; 1947 Ožogine su Jonu Jonkumi
4022Katinauskas, Juozas*1925Rokiškio aps. valstietis
4023Katkevičius, Justinas*1921
†1980 Lietuva (kur?)
Rokai (Kauno r.*) šeima ištremta 1948 m.
4535Katkienė, Magdalena*1916Lazdininkų k. (Kretingos r.*)  
2417Katkus, Kazimieras†1992  lagery su B.Armaliu
2113Kaučpėda, Stasys  Panevėžys partiz. Petraičio būryje; nežinia, ar grįžo į Lietuvą
4536Kaukėnas, Kazimieras*1924Paringio k. (Ignalinos r.*)  
4537Kaunas, Vytautas*1917
†1972 Lietuva (kur?)
Kėdainiai  
2114Kaunas   buvo Susumane
3052Kaunietis, Jonas*1926Eidžionių k. (Rokiškio r.*)  
2115Kaušyla, Jonas†1994 Utena   
3814Kaušytė, Bronė*1923Skuodas mokyt., LLA narė; paleis. 1956.07.24
3053Kaušpėdas, Stasys*1922Krepšiagalio k. (Anykščių r.*)  
3813Kauza, Vytautas*1930Kaunas slap. „Vanagas“. stud.; šeima ištremta 1949
2116Kauza, Vytautas  Klaipėda 
4743Kavaliauskaitė, Marytė*1926Kaunas  
1872Kavaliauskas, Antanas*1893
†1947 Magadanas?
   
4575Kavaliauskas, Antanas*1913   
4576Kavaliauskas, Antanas*1922Kriaunių k. (Alytaus r.*)  
2132Kavaliauskas, Benjaminas *1928 Paparčiai (Žaslių vls.)
†1958 Kolyma
  slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
0109Kavaliauskas, Česlovas *1923.07.20 Pumpėnai (Pasvalio)
†1997.02.20 Vievis
 Elektrėnų sav. Vievio bažn. šventor. kap.kunigas, vertėjas, poetas; Norilsko sukil. dalyvis; grįžo 1956
3054Kavaliauskas, Jonas*1923
†1962 kažkur SSRS (ne lag.)
Alytus  
3055Kavaliauskas, Juozas*1908Ščiurio vnk. (Molėtų r.*)  
4648Kavaliauskas, Mykolas   Cholodname - lagery ar tremtyje?
2537Kavaliauskas, Vaclovas   Norilsko sukil. dalyvis
3056Kavaliauskas, Vladas*1920Navininkų k. (Alytaus r.*)  
2486Kavaliauskienė, Antanina*1926 Kietaviškės (Kaišiadorių r.*) Kalvarija (1992) 
3365Kazakevičius, Viktoras*1927Taurakiemio k. (Kauno r.*)  
3364Kazakevičius, Vitoldas Vladislavas*1898Viktoriškių k. (Šalčininkų r.*)  
3363Kazanavičius, Povilas*1906Meletiškių k. (Zarasų r.*)  
3362Kazbaras, Klemensas*1907
†1974 Lietuva (kur?)
Jonaičių k. (Raseinių r.*)  
3361Kazėnas, Antanas*1903Sklėriškio k. (Biržų r.*)  
0180Kazerskas, Povilas*1922.01.22 Dangstyčių k. (Kauno r.*)
†2015 Kaunas?
Dankstytės k. (Prienų r.*)Prienų r. Pakuonio kap. 
1268Kaziukonis, Juozas*1915Aukštakalnis (Varėnos r.*)  
1319Kaziulionis, Vytautas *1930.05.12 Varėna
† ——
VarėnaSenoji Varėnamoksleivis; Norilsko sukil. dalyvis
2401Kazlauskas, Adomas*1921Kalnėnai (Telšių r.*)  
2404Kazlauskas, Albinas*1925Stebuliai (Lazdijų r.*) slap. „Bijūnas“.  
5134Kazlauskas, Albinas   Kupiškis? Kaunas? 
2403Kazlauskas, Aleksas*1913Kirponiai (Pakruojo r.*)  
2402Kazlauskas, Aleksas*1927Virkšai (Plungės r.*)  
3366Kazlauskas, Jurgis*1920Panartiškių k. (Prienų r.*)  
5135Kazlauskienė, Genutė †~1971 Kupiškis 
4708Keidošius, I.   1957 buvo „4-ajame kilometre“
5393Keizeris, Jonas*1911Aušgirių k. (Šilutės r.*)  
3367Keliauskas, Vacys*1917   
3368Keliuotis, Povilas*1906
†1951 lageris
Onuškio k. (Rokiškio r.*)  
4534Kello, Marytė (Katkevičiūtė)*1923
†1959 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3369Kelmickas, Dzidorius*1916Vengerskų k. (Raseinių r.*)  
3370Kentras, Viktoras*1907Prienai  
2436Kepežinskas, Juozas† KolymaKampiškiai (Garliavos vls.) žuvo šachtoje likus kalėti 3 sav.
1321Keserauskaitė, Marija*1923±3 Tauragė?  kilusi iš Tauragės; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
1320Kesylis, Petras *1911 Ilgašilis (Dusetų vls.)
†1980 Palanga
Ilgašilis (Zarasų r.*)  
1888Kęsminas, Antanas   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
1322Keturakis, Vitas (Vytas?)*1924Rinkūnai (Garliavos) suimtas armijoje
1949Keturakis    
2538Keturakys   Norilsko sukil. dalyvis
1323Ketvertis (Ketvirtis), Antanas *1928
†2007.01.13
UkmergėVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
1324Ketvirtis, Vytautas*1933 (1930?)
†1998.02 Jonava
Medinai (Upninkų (Jonavos r.*)) „Didž. kovos“ apyg. ryš.
2539Kėzys, Alfonsas   Norilsko sukil. dalyvis
2540Kėzys, Jonas   Norilsko sukil. dalyvis
2638Kiaušas, Jonas*1921
†1950.01.23 Sevvostlag
Elmininkai (Anykščių)  
3619Kybartas, Kazys*1908
†1955.08.07 lageris (koks?)
Pasvalys  
4494Kibickienė, Stasė (Bartašiūtė)*1922Šiaudiniai (Vyžuonų vis.) slap. „Rūta“. ryšininkė.
3371Kilda, Alfonsas*1922Bernadinkos vnk. (Anykščių r.*)  
3372Kilda, Antanas*1918Bernadinkos vnk. (Anykščių r.*)  
3373Kiliarskis (Kilarskis?), Adamas*1910Vilnius  
3620Kymantas, Vincas*1891   
3374Kimbaras, Juozas*1900
†1949 lageris
Adutiškis (Švenčionių r.*)  
1325Kinčius, Julius*1915
†1980
~MažeikiaiVilkaviškio sav. Kybartų kap.areštuotas Latvijoje
0152Kinertas, Bronius*1924.06.20 Ratkaučizna (Veprių vls.)
†1997.12.20 Ukmergė
KaunasUkmergė, Dukstynos kap.slap. „Arminas“.  
1327Kiniauskas, Juozas*1928
†1948/1947 Magadano sr.
Zviniškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Balandis“. Vytenio būrys
3337Kiniulis, Juozas*1907Girininkų k. (Šilutės r.*)  
4898Kirklis, Bronius*1914Pažibų k. (Panevėžio r.*) 1941 sukil. dalyvis
4889Kirsnys, Antanas*1918Kirmėlių k. (Anykščių r.*) mokyt.
1328Kirsnys, Antanas  Panevėžys 
4890Kirsnys, Antanas     
1258Kirsnys, Stanislovas*1931   
3338Kiršanskas, Jonas*1927
†1987 kažkur SSRS (ne lag.)
Grigonių k. (Joniškio r.*)  
1329Kirtiklytė, Ramutė    
1262Kisielis, Ksaveras*1925   
5189Kisielius, Petras   Liet. karo lakūnas
1330Kiškis, Bronius*1927.01.27 Vidulaukiai (Kėdain.)
† ——
KėdainiaiRamygala 
4931Kiudulas, Domas*1913 Akmenės vls.
†1949.02 Magadano sr. (lageris)
  slap. „Šaka“. „Lietuvos demokratinės kovos sąjungos Štabo 43“ narys.
3615Kiveris, Vitas*1919Geisteriškių k. (Vilkaviškio r.*)  
2335Kivylienė, Elena†2007.12.14 Kaunas Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
0156Kivylius, Antanas*1920
†2009.02.05 Kaunas
 Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
0116Kivinskienė, Janina (Šiugždinytė)*1928.02.21
†2013.09.19 Kaunas?
Prienų r.*Kaunas, Romainių kap. 
3614Kivnikas, Henrikas*1921Lentvaris  
1333Kizelavičienė, Konstancija (Urmonaitė)*1923ŠiauliaiAlytusmoksleivė
1332Kizelavičius, Stasys *1925.02.25 Alytus
†2005.03.01 Alytus
Alytus  
3616Kizys, Edvardas*1907Vadų k. (Ukmergės r.*)  
3617Kižys, Vincas Kazys*1912
†1988 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3618Kižla, Stanislovas*1923Pamusės k. (Širvintų r.*)  
3621Klangauskas, Juozas*1927
†1948 lageris
Kaunas  
1270Kleinas, David*1918   
3622Klepeckas, Jonas*1920
†1950 lageris
Biržai  
3623Kliauga, Jonas*1925Vilkolių k. (Rokiškio r.*)  
2224Kliauza, Petras*1918 Vabaliai (Ylakių vls.)
†1985 Druskininkai
Vabalių k. (Mažeikių aps. Ylakių vls.)Druskininkų m. nauj. kap.  
2688Kliauzienė, Natalija*1922
†2015.02.11 Vilnius
 Druskininkų m. nauj. kap.  
2468Klimaitis, Bronislovas*1929Šiauliai  
4763Klimaitis, Viktoras*1916
†1952.03.26 lageris
Bizierių k. (Šakių r.*)  
1334Klimaitis, Zigmas*1927.01.01 Plieniškiai (Šakių vls.)
†1974.10.29 Šakiai
KriūkaiŠakių sav. Paežerėlių kap. 
1335Klimas, Kazys*1928
†1947.12.20 Sevvostlag
Narto Naujiena (Marijampolės r.*) / Birščiai (prie Krosnos) slap. „Aras“. moksleivis, pogr. org. narys, Vytauto rinktinė; žuvo lageryje
2458Klimavičius, Jonas*1919/1920
† kažkur SSRS (ne lageryje)
Indubakiai (Utenos r.*) miškininkas
2460Klimavičius, Juozas*1903
†1947.06.24 Čiukotlag?
Marijampolė  
2459Klimavičius, Juozas*1912Kaunas geležinkelietis
4435Klimavičius, Juozas*1922Indubakiai (Utenos r.*)  
5190Klimavičius, Juozas    
2461Klimavičiūtė, Bronė *1927.11.06Zūkai (Šakių aps. Jankų vls.)Magadanas (2001)Bronislava
2462Kliopkinas, Jonas*1898
†1981
Dapšiai (Kupiškio r.*)  
2463Kliopkinienė, Domicėlė*1900
†1977 Lietuva (kur?)
Dapšiai (Kupiškio r.*)  
1336Klioštoraitis, Jurgis*1925.10.09
†2001±2 Jurbarkas
Raseinių aps. Jurbarko vls.Jurbarkas 
2464Klišys, Ignas*1909Armonys (Rokiškio r.*)  
2465Kliučius, Jonas*1913
†1947.07.22 Sevvostlag
Kreivoji (Marijampolės r.*)  
2466Kliukas, Stasys*1919   
2467Kluoda, Vincas*1915
†1947.11.14 Sevvostlag (tiksliau?)
Leliai (Klaipėdos r.*)  
3071Klupšas, Mečys*1915
†1947 lageris
Pročiūnų k. (Joniškio r.*)  
3072Kmielius (Kmelius?), Jurgis*1930Vaisodžių k. (Alytaus r.*)  
3073Kneita, Bronius*1928Jockių k. (Skuodo r.*) slap. „Pavasaris“, „Čarka“. 1948 ištremta šeima
3075Kneita, Feliksas*1917
†1999 Lietuva (kur?)
Laumių k. (Skuodo r.*) t.p. minimas kaip Knieta
3074Kneita, Stasys*1902Mažeikiai  
5017Kneižys, Edvardas*1926
†1983
Ukmergė studentas
3076Knieža, Stasys*1924
†1974 Lietuva (kur?)
Kretinga 1948 ištremta šeima
1337Knyščiuk, Barbora (Sungailaitė)*1916 ar 1917
†1996
Laužų k. (Plungės r.*)Kaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap. 
4497Knišius, Pranas*1917
†1996 Lietuva (kur?)
Kisieliškių k. (Prienų r.*)  
1338Knyšius, Pranciškus†1986 Utena   
1339Knyšiuvienė, Janina (Cimolanskaitė Samavičienė)*1925.02.08 Padborkos k. (Leliūnų vls.)
†2001.12.12 Utena?
Padborkos k. (Utenos r.* Leliūnų ap.*)Utena, senosios kap. 
3069Knyva, Leonas*1922Dapšių k. (Mažeikių r.*)  
1340Kocinas, Michailas Panevėžys Terrasnoje / ?223 km, studentas
5224Kočetkova, Nemūra (Vaišvilaitė) *1951.11.02 Magadanas Magadanasslap. „–“.  
5018Kočneva Andrijuk, Vera*1926Vilnius  
1263Komandulis, Viktoras*1927   
3070Komarienė, Veronika (Kochanskaitė)*1925Vladipolio k. (Kaišiadorių r.*)  
3064Koncevičius, Antanas*1914
†1948 lageris
Kairėnų k. (Radviliškio r.*)  
3065Koncevičius, Ignas*1917
†1981 kažkur SSRS (ne lag.)
Jonava  
3066Koncevičius, Stasys*1928Panoterių k. (Jonavos r.*)  
3067Končys, Antanas*1925Utena slap. „Vilkas“.  
4991Kondrackis, Vytautas*1926
†1977
Kaunas slap. „Dobilas“. stud., LLA narys
3068Kondrotaitė, Salomėja*1910Čeniškių k. (Biržų r.*)  
2487Kondrotas (Kandrotas?), Stasys*1930 Vladipolis (Kaišiadorių r.*)
†1981
Didžiosios Kovos apyg. slap. „Reketonas“.  
2374Konikova, Filimena (Našlėnaitė)*1928.01.11
† ——
Skabeikių k. (Ukmergės r.*)Ukmergė 
1342Kontrimas, Bagdonas *1920.03.20 Krasnodaras (Rusija)
†1957.01.27 Magadanas
Kaunas 1941.06 sukil. dalyvis, LAF narys, ateitininkas
4764Kontrimas, Kazys*1909
†1948.02.11 lageris (koks?)
Rietavas  
4990Kopūstas, Lionginas*1930Ukmergė moksleivis
2163Kopūstas, Lionginas    Belovo lageryje su Vincu Stanynu
1344Koryzna, Pranas *1899.05.01 Kupiškis
†1963.12.29 Panevėžys
Virbalis (1945)Panevėžys, Ramygalos g. kap. 
4034Kovas, Vincas*1922
† Lietuva (kur?)
Kybartai  
5439Krakauskas, Zigmantas*1923Žemalės k. (Mažeikių r.*)  
0190Krakauskienė, Danutė (Cirtautaitė)*1924
†2004.09 Kretinga
Kaunas kilusi iš Kretingos apylinkių; Magad. 19 lag. su Vabalaite
4031Krasauskas, Aleksas*1927Girstupio k. (Kauno r.*)  
4032Krasauskas, Juozas*1904
†1949 lageris (Kolymoje?)
Orelių k. (Pasvalio r.*)  
4033Krasauskas, Juozas*1924 Karmėlava   
1266Krasauskas, Petras*1926   
5033Krasauskas, Petras*1926
†1974 Lietuva (kur?)
Girstupis (Kauno r.*) slap. „Žvirblis“.  
4035Krasilnikas, Jonas*1914 Nakiškių k. (Pasvalio r.*)   
4036Kraskauskas, Petras*1919Mikoliškio k. (Rokiškio r.*)  
0133Krasnadomskis, Antanas *1924.04.29 Šlapučiai (Kauno aps.)
†2008 Šlapučiai (Raseinių r.)
Kaunas / Kęstučio apyg. / Šlapučiai (Kauno aps.) slap. „Vilkas“. t.p. minimas kaip Skrasnadomskis, Skrasnodomskis ir Skraskadomskis (tėvo pavardė buvo Skraskadamskis). Susumane kartu buvo Pranas Skeiveris
2541Kraševičius, Albinas   Norilsko sukil. dalyvis
4037Krašinskas, Anatolijus*1926Vilnius  
4038Krauklys, Vytautas*1927Latvelių k. (Biržų r.*)  
4039Kregždė, Romualdas*1908
†1956 lageris
Šilutė  
1271Kreišmontienė, Sofija*1911   
1346Kreševičius, Albinas  Kaunas 
1267Kriaučiūnas, Jonas*1922   
4574Kričėnaitė, Albina*1923Marijampolė  
4573Krikščiūnas, Vincas Vytautas*1921 Ašminta (Marijampolės aps. Ašmintos vls.)?Kaunas slap. „Mikas“.  
0239Krikščiūnas, Vytautas†1999.10.30 Kaunas?   
4492Krikštopaitienė, Anelė (Paukštytė)*1929Kirdeikių k. (Saldutiškio vls.) arba Strokinių k.  
4024Krikštulis, Jonas*1910
†1948 lageris
Užušilių k. (Biržų r.*)  
4025Kriovė, Jonas*1914Upeliškio k. (Biržų r.*)  
4026Kripaitis, Antanas*1905
†1947 lageris
Daniliškių k. (Pasvalio r.*)  
4027Kripaitis, Stasys*1925
†1947 lageris
Padvariečių k. (Biržų r.*)  
5020Kriskus, Stasys*1926Puknaičiai (Raseinių r.*)  
1347Kriskus, Stasys*1926.04.04
†2011? Smalininkai?
Raseiniai  
4028Kriščiūnas, Juozas*1921Dambava (Marijampolės r.*)  
4029Kriščiūnas, Pranas*1918Deveikiškių k. (Kėdainių r.*)  
4030Kriščiūnas, Stasys*1915
†1982 Lietuva (kur?)
Žeimelis (Pakruojo r.*)  
2141Kriščiūnienė, Konstancija (Tartilaitė)  Biržų sav., Nemunėlio Radviliškis1949.04.13 - Magadane iki 1956.02.01
1926Krišmantienė, Zosė† nežin.   
4765Krištapaitis, Kazys*1914Kapčiūnų k. (Pasvalio r.*)  
2405Krištaponytė   iš kaimo prie Ukmergės
1348Krištopaitienė, Anelė*1926.11.29 Kirdeikių k. (Švenčionėlių r.*)
† ——
Švenčionėlių r.*Panevėžys1955.10.15 iš lagerio
2286Krištopaitis    
4040Kriugla, Boleslovas*1923
†1947.03.11 lageris (koks?)
Kaunas 1948 ištremta šeima
4041Krivka, Edvardas*1900
†1953.07.06 lageris (koks?)
Brinkiškių k. (Vilniaus r.*) miškininkas
1088Kryževičius, Alfonsas†1947   
4042Kryževičius, Boleslovas*1923Imbarės k. (Kretingos r.*)  
4043Krugliakovas, Georgijus*1921Sipailiškio k. (Rokiškio r.*)  
4044Krukauskas, Henrikas*1923
†1947 lageris
Niurkių k. (Telšių r.*)  
1349Krunglevičius, Jonas†1993.02.16Tolkūnų k. (Alytaus aps.)  
4045Krupavičius, Bronius*1906Beržinių k. (Biržų r.*)  
4046Kruševičius, Albinas*1924Rūdos k. (Prienų r.*)  
4047Krutinis, Antanas*1913Mažulių k. (Akmenės r.*)  
0296Kubertavičius, Vincas *1919.01.07 Daukšiai (Marijampolės aps. Gudelių vls.)
†2019.10.23 Klaipėda?
Daukšiai (Marijampolės aps.)Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“. Šarūno būrio, vėliau Šarūno kuopos vadas
4048Kubilius, Stasys*1899
†1949 lageris
Biržai  
4049Kucborskis, Jonas*1924
†1992 Lietuva (kur?)
Noškūnų k. (Trakų r.*)  
2536Kučeriauskas, K.   Norilsko sukil. dalyvis
4830Kučiauskaitė, Justina*1924Eglinčiškės k. (Marijampolės r.*) partiz. ryš.
2488Kučingis, Kazimieras*1905/6 Kaišiadorys
†1985
   
1350Kučinskaitė, Bronė nuo Utenos  
3376Kučinskaitė, Kostė*1918Škėvonių k. (Prienų r.*)  
3377Kučinskaitė, Pranė*1910Zamotiškės k. (Utenos r.*)  
1351Kučinskas, Augustas†1994 Utena  lagery kartu buvo Vytautas Ruzgas
3375Kučinskas, Augustinas*1923Zamotiškės k. (Utenos r.*) šeima ištremta 1948
1352Kučinskas, Benediktas nuo Utenos  
3378Kučinskas, Juozas*1929Pabūdviečių k. (Tauragės r.*)  
4831Kučinskas, Pranas*1923
†1947.07.28 lageris (Sevvostlag - Nachodka?)
Jakutiškio k. (Rokiškio r.*) mirties data arba vieta tikriausiai neatitinka tikrovės
1354Kučinskas, Vladas *1918.09.16
†2007.04.25
TelšiaiŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
1959Kučinskienė, Konstancija *1922   
1273Kučys, Vilnius*1924   
3379Kudirka, Antanas*1906
†1946 lageris (koks?)
Stoškų k. (Šakių r.*)  
1356Kudza, Vytas† nežin.   
3380Kudzelis, Stasys*1917Kuktiškėse (Utenos r.*)  
0157Kudžma, Juozas *1915.11.14 kažkur Kelmės r.*
†2008.06.01 Tytuvėnai?
Kaniūkai (Kelmės vls.)Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
4050Kuklierius, Algimantas*1927Grabavos k. (Marijampolės r.*)  
4051Kukuška, Bonifacas Jonas*1914Rokiškis  
0255Kuliešienė, Antanina (Kaulakytė)† nežin.   
3381Kuliešius, Bronius*1910Kukiškių k. (Prienų r.*)  
0254Kuliešius, Juozas*1929
†2020.04 Kaunas?
   
1358Kuliešius, Juozas    
1359Kulikauskas, Antanas  Zarasų sav. 
3509Kulikauskas, Kazys*1906Opšrūtų k. (Vilkaviškio r.*)  
3510Kulikauskas, Stasys*1930Krakės  
1360Kulikauskienė, Daivutė  Marijampolė 
3511Kulita, Jonas*1920
†1997 Lietuva (kur?)
Mitėniškių k. (Kėdainių r.*)  
3512Kulita, Stasys*1922Mitėniškių k. (Kėdainių r.*)  
3513Kumelys, Petras*1902
†1948 lageris
Ruklių k. (Utenos r.*)  
5099Kunca, K.     
1067Kunca, Kazimieras†1994   
5103Kunca, Kazys*1919Kaunas / Dainavos apyg. slap. „Desantas“, „Aleksas“.  
4499Kuncevičius, Jonas*1920Daugirdų k. (Marijampolės r.*)  
1361Kunčiūnas, Jonas*1915
†1980 Utena
Gimžiškių k. (Utenos r.*)Utenos kap. 
5112Kunčiūnas, Jurgis*1908
†1948.01.10 lageris (Nachodka?)
Antatriberžio k. (Molėtų r.*)  
5104Kundrotas, Jonas*1909Jurbarkas 1941.06 sukil. dalyvis
2136Kunickaitė   lageryje kartu buvo Danutė Viktorija Ulozaitė
4500Kunigėlis, Antanas*1914Vilnius  
1928Kunsevičius, Jonas† Marijampolė/Gudeliai   
4498Kuodienė, Cecilija*1903
†1947.01.29 lageris
Rekečių k. (Akmenės r.*)  
2214Kuodys, Pranas*~1877
†1947/48 Ožoginas (Jakutija)
 Jakutija, Ožogino kap.iš Papilės (Akmenės r.); 1947 Ožogine su Jonu Jonkumi
4726Kuodys, Pranas*1901 Užpaliai
† Kolyma (kur?)
  1918 savanoris, šaulys, kaimo seniūnas.
2542Kupčiūnas, Leonas   Norilsko sukil. dalyvis
3508Kuprys, Lionginas*1909
†1970 Lietuva (kur?)
Lenčių k. (Kėdainių r.*)  
1362Kupstas, Jonas*1927
† Matrosovo kasykla
   
2692Kupstas, Jonas†~2009 Kauno kap.grįžo į Lietuvą
2627Kupstas, V.    
1363Kuranova, Elena (Feizaitė) *1929.05.23 Balniai (Tauragės aps. Eržvilko vls.)
† ——
Balniai (Tauragės aps. Eržvilko vls.)Jurbarkasslap. „Ramunė“, „Antigonė“. Mokytoja. Lageryje kartu buvo Adelė Tamošiūnaitė.
1364Kurlinkus, Pranas*1907.11.22 Bikavėnai (Šilutės)
† nežin.
Šilutės r.*Panevėžys 
3504Kuršaitis, Vincas*1921
†1947.02.26 lageris
Gegužių k. (Šakių r.*)  
3505Kurtakis, Kazys*1927Antakalnio k. (Kaišiadorių r.*)  
3506Kušlys, Juozas*1904
†1955.06 lageris
Navininkų k. (Vilkaviškio r.*) kt. duom. gim. 1903
3507Kutka, Stasys*1911Jurbarkas  
1365Kutkaitis, Juozas*1903
†1990
   
4899Kutkaitis, Juozas*1903Skaistakaimis (Šakių r.*) pirmąkart grįžus neleista gyventi Lietuvoje
3355Kuzas, Aleksandras*1923 Putrių k. (Raseinių r.*)   
4913Kuzas, Vytautas*1929
†1992
Lazdijų Miesto laukų k. / Dainavos apyg. slap. „Ąžuolynas“.  
3356Kuzma, Antanas*1907Dusetos  
4915Kuzma, Gediminas*1929Panevėžys moksleivis,pogr.org.
2618Kuzma, Gediminas    
3357Kuzma, Teodoras*1914
†1947 lageris
Panevėžys  
3358Kuželevskis, Janas*1926   
3359Kvainauskas, Justinas*1925
†1964 Lietuva (kur?)
Ašmintos k. (Prienų r.*)  
3360Kvedaras, Antanas*1907Kalpokų k. (Pakruojo r.*)  
0207Kvedaravičienė, Valerija Leokadija (Bernotavičiūtė) *1928.12.09 Vegeriai (Mažeikių aps. Vegerių vls.)
† ——
Vegeriai (Mažeikių aps.) arba MažeikiaiKlaipėdaslap. „Saulutė“, „Saulė“. moksl., pogr. org. „Sakalai“ narė; iliustravo A. Dirsytės maldaknygę. 1949 ištremta šeima.
4720Kvedaravičius (Fedaravičius?), Vaclovas*1906
†1983 Lietuva (kur?)
Želkūnų k. (Prienų r.*)  
4264Kviatkovskis, Antonas*1927Zavišonių k. (Šalčininkų r.*)  
3497Kviesulaitis, Ignas*1927Vilkaviškis  
1343Labanauskienė, Irena (Skausgirdaitė͵ Kontrimienė)   Kaunas 
3498Labeckis (Labeckas?), Edvardas*1908   
3499Labokas, Benediktas*1909Ruigių k. (Klaipėdos r.*)  
1367Labonaitė, Bronė    
3500Labžentis, Petras*1906Jogaudų k. (Plungės r.*)  
1368Lacis, Stasys*1926Šiaulių oblastj  
1276Ladauskas, Vladas*1914   
3501Lamas, Jakovas*1910Vilnius  
3502Lankelis, Pranas*1927
†1953.04.21 lageris
Naujųjų Naniškių k. (Varėnos r.*)  
3503Lanskus (Lunskus?), Leonas*1898Julionių k. (Ignalinos r.*)  
1369Lapėnas, Artūras  Biržai 
4719Lapinskas, Jonas*1925Paliepių k. (Pasvalio r.*)  
1313Lapinskas, Jonas?    dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
3494Lapinskas, Petras*1922
†1984 Lietuva (kur?)
Rindaugų k. (Biržų r.*)  
4655Lapinskas, Stasys*1925Seredžius slap. „Viltis“. moksleivis; galimai kalėjo Dubrovlage (Mordovija)
3495Lapinskas, Vladas*1911Mankūnų k. (Alytaus r.*)  
1371Lasavičiūtė, Ona nuo Vilkaviškio  
3601Lasienė, Janina (Morkytė)*1922
†1998
  pedagogė; atvyko pas vyrą į tremtį
0279Lasys, Henrikas *1914.03.25 Maskva (Rusija)
†2017.11.18
KaunasRadviliškio kap.LLA štabo narys; tremtyje dirbo Dalstrojprojekte
3496Lašinis, Vytautas*1930.07.15 Diržiai (Biržų aps. Žeimelio vls.)
†1985.01.25 Joniškis
Diržiai (Joniškio aps. Žeimelio vls.)Joniškio kap.moksleivis; 1949.03 ištremti tėvai, brolis ir sesuo
3603Lašinskaitė, Janė*1929Laukagalio k. (Molėtų r.*)  
1372Lašinskas, Antanas†2013.05.18? Panevėžys?nuo Rumšiškių?Rumšiškių kap. 
0167Lašinskienė, Danutė Viktorija (Ulozaitė) *1930.03.18 Rumšiškės? Kaunas?
† ——
KaunasPanevėžysslap. „Liepa“. Atsiminimuose tribunolo data nurodyta 1947.01.15.
3598Latvėnas, Stasys*1923Astrovkos k. (Rokiškio r.*)  
5060Laucys (Laucius?), Antanas*1921
†1995 Lietuva (kur?)
Zapalskių k. (Šiaulių r.*)  
1374Laucius, Jurij*1909Asipoviči  
0150Laugalienė, Marija (Kinertaitė) *1922.02.24 Čineliai (Želvos vls.)
†2011.07.12? Ukmergė
KaunasUkmergė, Dukstynos kap.slap. „Laukinukė“. mokytoja
1376Laugalys, Vytautas *1918.11.06 Girdžiai (Jurbarko r.*)
†1994.06.06 Ukmergė
Pužų k. (Tauragės r.*) Norilsko sukil. dalyvis
3492Laukytė, Kazė*1914Ražiškių k. (Kauno r.*)  
3491Laukmikelis, Martynas*1909Girkalių k. (Klaipėdos r.*)  
1856Laurinaitis, J.    ne Justinas Laurinaitis
1274Laurinaitis, Jonas*1907Beinorava (Radviliškio r.*)  
5167Laurinaitis, Jonas*1909
†1947.07.04 lageris (koks?)
Kaunas? Noškūnai (Varėnos vls.)?  
5158Laurinaitis, Jonas*1928Kanteikių k. (Akmenės r.*)  
3493Laurinaitis, Juozas*1905Žukų k. (Šilutės r.*)  
1378Laurinaitis, Justinas *1929.02.08 Ardzijauskai (Šakių aps. Jankų vls.)
†1995.04.07 Prienai
 Prienų kap. 
1275Laurinaitis, Vincas*1907Latežerio k. (Varėnos r.*)  
5159Laurinaitytė, Valerija*1925Kanteikių k. (Akmenės r.*)  
2617Laurinavičius, V.    
5168Laurinavičius, Vincas*1922Grybauskų k. (Molėtų r.*)  
4052Laužadis, Antanas*1917Laužadžių k. (Rokiškio r.*)  
4053Laužadis, Pranas*1902Šileikių k. (Rokiškio r.*)  
1379Laužikas, Juozas*1921
† Lietuva (kur?)
Astravai (Kupiškio r.*)Kupiš.sav. 
5277Lazauskienė, Joana*1921Pajančulių vnk. (Lazdijų r.*) 1957 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą
0282Lazauskienė, Joana  Leipalingis, Alėjos g. 39, LT-67279 
1889Lazdauskas, Stasys   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
5276Lechavičius, Pranas*1921Kaunas  
1381Lechavičius, Pranas     
5340Lečas, J.    agronomas
4265Lečas, Julius*1910Žiežmariai (Kaišiadorių r.*)  
1382Lekavičius, Stasys†1988 Utena Utenos kap. 
4266Lelertavičius, Edvardas*1908Tverečiuje (Ignalinos r.*)  
1383Lelešius, Juozas† nežin.   
4054Lelis, Petras*1919Pumpėnai (Pasvalio r.*)  
4055Lemantovičius, Vaclavas*1906Rokų k. (Varėnos r.*)  
5332Leonavičius, St.     
4056Lesvinčiūnas, Alfonsas*1920
† lageris
Šakarnių k. (Pasvalio r.*)  
4589Leščinskas, Antanas*1902Reketės k. (Kretingos r.*)  
1384Leščinskas, Stasys*1928.05.15 Lazdijų r.*
†2009.08.03 Dubrovica (Ukraina, Rivno sr.)
  išlaisv. 1958 Ust-Neroje
4588Leščiukaitis, Justinas*1905Valių k. (Šakių r.*)  
1386Leškienė, Angelė† Utena Utenos kap. 
1385Leškys, Antanas*1925.02.25
† ——
Tauragės aps.Utena 
4668Levertavičius, Liudas?     
3531Levickas, Albinas*1921
†1947 lageris
Kražiai  
3532Levickas, Viktoras*1928Kaišiadorys  
3533Levulis, Boleslovas*1909
†1991 Lietuva (kur?)
Gailiūnų k. (Lazdijų r.*)  
5179Liatukas, Juozas    
5176Liatukienė, Elžbieta (Bružaitė)*1922Šiauliai slap. „Rūta“.  
3534Liaudanskas, Ignas*1907Stoniškio k. (Rokiškio r.*)  
3535Liaudanskienė, Viktorija*1900Kraštų k. (Rokiškio r.*)  
3536Libmanaitė, Sara*1922Kaunas  
1970Lydeka, Albinas *1925 Griškabūdžio vls.
†2010
 Varėna? 
3537Liegus, Teodoras*1919Naujasodžio k. (Utenos r.*)  
1387Liesmanienė, Danutė (Mauzaitė)*1928.06.10 Tubeliai (Šakių aps. Lukšių vls.)
† ——
Šakių aps.Kaunas 
1388Lietukienė, Elžbieta  Mažeikių sav. 
1278Lygnugaris, Povilas*1906   
3538Lignugaris, Povilas*1906Spraudžio k. (Plungės r.*)  
3539Limbaitė, Eleonora*1922   
4833Lingys, Juozas*1905Mažeikiai  
1389Lingys, Juozas†1999   
2622Linkevičius, Julius*1919
†1985 Lietuva (kur?)
Panevėžys  
3800Linonis, Bronius*1922Tūrupėlio k. (Marijampolės r.*)  
2543Lionikas, Jonas   Norilsko sukil. dalyvis
1390Lionikas, Lionginas  Kražiai 
4851Lisauskaitė, Stasė*1926Burniškių k. (Širvintų r.*)  
1391Lisauskas, Kazys Algimantas *1926.01.07 Barevičiai (Kruonio vls.)
†1999.01.31 Vilnius
KaunasVilnius, Sudervės kap.slap. „Algimantas“. stud., LLA narys
4257Lisauskienė, Elena*1913Aukštakalnio vnk. (Ukmergės r.*) partiz. ryš.
1394Lisauskienė, Jadvyga*1913Ukmergė mokytoja
1393Lisauskienė, Laima (Šipailaitė) *1930.06.13 Zūkai (Šakių aps.)
†2018.09.19 Vilnius
KaunasVilnius, Sudervės kap. slap. „Kamanė“. moksl.; paleista Magadane
4718Listopadskas (Listopedskas?), Juozas*1922
†1950 lageris
Eglinčiškės k. (Marijampolės r.*)  
4254Litvinaitė, Stasė*1922Urvikių k. (Mažeikių r.*)  
1395Liutkevičienė Urbonavičienė, Genutė  Šiauliai 
4255Liutkevičius, Juozas*1906Seirijai (Lazdijų r.*)  
4256Liutkus, Kazys*1912   
1277Logminas, Mečislovas*1911   
2881Lokcikas, Bronius*1915Bajorų k. (Rokiškio r.*)  
2274Lopata   nuo Dotnuvos; 1956.09 išvyko laivu iš Magadano (į Lietuvą) su E. Valiukėnaite ir Ant. Mikalskiu
1396Lubickaitė, Bronė    
1397Lubickaitė, Ona    
4478Luckevičius, Ježis*1920   
1398Luckus, Jonas  Kaunas 
1907Luckus, Jonas† Kolyma?  mirė po lagerio
2874Lučinskas, Stasys*1902
†1947 lageris
Plungė  
2875Lujanas, Petras*1911Lujėnų k. (Biržų r.*)  
2876Lukamskaja, Marija*1922Narvaišių k. (Plungės r.*)  
2877Lukaševičius, Juozas*1919Gerų Vakarų k. (Kaišiadorių r.*)  
2878Lukauskas, Vladas*1913
†1956 kažkur tremtyje
Zubrickų k. (Jurbarko r.*)  
2879Lukavičius, Adalbertas*1918Kaunas  
2880Lukminas, Vaclovas*1920Šulaičių k. (Kėdainių r.*)  
1929Lukonas, Bronius*1908  gal grįžo?
5121Lukoševičienė, Irena (Sakalauskaitė) *1925
†2009 Vilkija?
Vilnius  
1399Lukoševičius, Jonas  Elektrėnų sav. 
4479Lukošius, Mykolas*1918
†1946 lageris
Gamėnų k. (Akmenės r.*)  
2628Lukošius, V.    
1400Lukša, Antanas *1923.05.31 Juodbūdis (Marijampolės aps. Veiverių vls.)
†2016.01.02
Žasliai / Tauro apyg. štabasPrienų r. Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
5339Lukša, J.     
3905Lukša, Jonas*1921Kaunas  
4667Lukšas, Vladas*1912Zimbiškiai (Linkuvos vls.?)  
1401Lukšys, Juozas † nežin.nuo Perlojos  
2544Lukšys, Juozas   Norilsko sukil. dalyvis
3904Lukšys (Lukša?), Jonas*1918
†1947.07.14 lageris
   
1402Lukštaraupytė, Bronė nuo Rokiškio  
1403Lunys, Jonas*1911.11.05 Ukmergė
†2001.02.02 Vilnius
 Vilnius, Rokantiškių kap. 
4590Lunys, Jonas*1911/1907Vilnius  
4397Lunys, Vladas*1925/1927
†1947.10.16 lageris (Sevvostlag?)
Markiniškės k. (Ignalinos r.*) valst., partiz. ryšininkas
1890Lūnis    
1997Lunskus, Juozas*1924
† Kolyma (Magadanas?)
Šlavėnai slap. „Vėjas“.  
4591Lunskus, Juozas*1927
†1947.07.07 lageris (Magadano sr.?)
Šlavėnų k. (Anykščių r.*) slap. „Vėjas“.  
4398Lupeikis, Antanas*1925
†1952.08.06 lageris (Berlag?)
Panevėžys pogr. org. narys
4592Lupeikis, Kazys*1921
†1948 lageris
Nibragalio k. (Panevėžio r.*) partizanas; 1946.04.20 į lagerį (Dalstrojaus?) Nachodkoje
4399Lusas, Stasys*1926Urkionių k. (Varėnos r.*)  
0225Lūža, Petras*1924.05.24 Vladislavos vnk. (Rokiškio aps.)
†2006.09.25 Marijampolė?
Rokiškio aps.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
4666Maceina, Jurgis*1919Patrakiemio k. (Prienų r.*)  
2619Macelis    
2990Macidulskas?, Algvidas (Algis)    Buvo Bronės ir Jono Jonaičių vestuvėse Ust-Omčiuge 1955 m.
2588Macijauskas, Jonas   Kengyro sukil.
4400Macijauskas, Pranas*1905Kaunas  
2489Maciulevičius, Juozas*1908 Darsūniškis (Kaišiadorių r.*) Darsūniškis (Kaišiadorių r.*) (1992) 
4401Mackela, Simonas*1907
†1983 Lietuva (kur?)
Kurėnų k. (Ukmergės r.*)  
5014Mackela, Vytautas *1929 Kurėnų k. (Ukmergės r.*)
†2019 Jonava?
Vyčio apyg. Tankisto būrysJonavos kap.slap. „Vėjelis (Vėjas)“. moksleivis
1990Mackela, Vytautas nuo Ukmergės D-2 kartu kalėjo Mykolas Dirsė
4402Mackevičius, Motiejus*1931Paąžuolės k. (Varėnos r.*)  
4403Mackevičius, Zigmas*1924Kaunas  
1404Mačernis, Zenonas*1923.04.17 Nausodis (prie Kartenos)
†2000.03.11 Žiegždriai (Kauno r.)
   
4272Mačys, Juozas*1910Kupreliškių k. (Vilkaviškio r.*)  
4273Mačys, Leonas*1928
†1971 Lietuva (kur?)
Gižų k. (Vilkaviškio r.*)  
0273Mačiuika, Vytautas *1929.10.31 Kaunas
†1999.10.14 Vilnius
KaunasBaltijos jūramoksleivis; po lagerio – rašytojas, skulptorius. Minimi ir 1930 gimimo metai.
4267Mačiulevičius, Antanas*1920Meškininkų k. (Jurbarko r.*)  
4268Mačiulis, Albinas*1922Kaunas  
4269Mačiulis, Juozas*1895
†1978 Lietuva (kur?)
Girdžiūnų k. (Joniškio r.*)  
4270Mačiulis, Povilas*1920Zapalskių k. (Šiaulių r.*)  
4271Mačiulskas, Juozas*1884Kamisoriškės k. (Ignalinos r.*)  
1406Mačiulskienė, Mamertina (Jakaitė)*1920.05.11 Vaitimėnai (Šilalės vls.)
†2008.11.06 Vilnius
PlungėVilnius, Karveliškių kap. (polit.kalinių sekt.)mokytoja, Kęstučio apyg. ryšin.
1405Mačiulskis, Otonas*1918.01.17 Baranoviči
†2006.08.06 Kačerginė
ŠvenčionysVilnius, Karveliškių kap. (polit.kalinių sekt.)valst. tarnautojas
4274Mačulskis, Antanas*1918Švenčionys amatininkas
1282Magalenga, Vladas*1918   
4275Maižis, Alfonsas*1923Šiauliai  
1279Majauskas, Jonas*1923   
5140Majauskas, Jonas*1928Marčiukonių k. (Lazdijų r.*)  
0230Majoraitė, Regina*1923
† Palanga
Vilkų kampas (Tauragės aps. Švėkšnos vls.)Palanga (1996)slap. „Petrė“.  
4436Makarevičius, Vaclovas*1927
† kažkur SSRS (ne lag.)
Milžinų k. (Kaišiadorių r.*) 1949 ištremta šeima
5141Makauskas, Edvardas*1929
†1956.11.04 tremtyje (Nižnij Seimčianas?)
Kauliniškio k. (Utenos r.*) kt. duom. mirė 1958
4437Maknevičius, Jonas*1894Mauručių k. (Prienų r.*)  
4438Maknys, Antanas*1919Indubakiai (Švenčionių aps. Saldutiškio vls.)Indubakiai (Utenos r. Saldutiškio apyl.) (1992)slap. „Kiaunė“.  
0288Makuškaitė, Irena *1927.03.17 Rokiškis
†1999.11 Obeliai
Kužiai, Šiaulių aps.Zarasų sav. Dusetų kap.mokytoja lituanistė, poetė
1281Makutėnas, Jonas*1920
†1977 Lietuva (kur?)
Vilnius 1949 ištremti tėvai
4923Makutėnienė, Anelė†1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*) nuvyko pas vyrą į tremtį
4926Malakas, Ignas*1913Aleksandrava (Ukmergės r.*)  
2624Malakna, Vincas    
4717Malašauskas, Albinas*1926
† Lietuva (kur?)
Kaišiadorys  
1285Malašauskas, Pranas*1908   
3162Malaškevičius, Antanas*1923Navininkų k. (Alytaus r.*)  
3158Malickas, Jonas*1922Vilnius  
3157Malickas, Petras*1919
†1950.05.20 lageris (Lazo?)
Vilnius  
1407Malikėnaitė, Janina Jugasia*1928Strakšiškės k. (Ignalinos r.*, Švenčionių aps.)  
1409Malinauskaitė, Sofija nuo Giedraičių  
2545Malinauskas, Jonas   Norilsko sukil. dalyvis
3163Malinauskas, Leonas*1923Juozapuvkos k. (Molėtų r.*)  
3164Malinauskas, Vladas*1920Bertešiūnų k. (Kaišiadorių r.*)  
3165Mališauskas, Jonas*1908
† lageris
Daršiškių k. (Kupiškio r.*)  
4477Malūkienė, Lidija*1910Kretinga  
1410Malūnavičius, Jokūbas*1918 Paparčiai (Kaišiadorių r.*)
†2010 ar anksčiau nežin.
   
3705Malžinskienė, Kazimiera*1920Mikalainių k. (Marijampolės r.*)  
1280Manauskas, Edvardas*1929   
1284Mandeika, Juozas*1905   
3706Mankevičius, Jonas*1910
†1968 Lietuva (kur?)
Pagurnių k. (Alytaus r.*)  
3707Mankevičius, Stasys*1930
†1987 Lietuva (kur?)
   
1412Mankienė, Magdalena? Nastė? Pranutė?   Kauno r. Neveronių kap. 
4307Mankus, Petras*1918Pikelių k. (Jurbarko r.*)  
1411Mankus, Pranas †1988 Kauno r. Neveronių kap. 
3078Mankuvienė, Magdalena (Knystautaitė)*1923
†1981 Lietuva (kur?)
Laukžemės ar Lazdininkų k. (Kretingos r.*)  
4308Marazas, Levas*1924Šilavoto k. (Prienų r.*)  
0199Marazienė, Aldona (Mikalauskaitė)*1929.10.30 Kaunas
†2015.05.05
 Šilavoto kap. 
3698Marcinkevičius, Juozas*1907
†1948.11.10 lageris (koks?)
Mardosų k. (Prienų r.*)  
3699Marcinkevičius, Juozas*1916Zabėlynės k. (Anykščių r.*)  
5070Marcinkevičius, Kazimieras   kalėjo Čiukčijoje
3700Marcinkevičius, Kazys*1919Sudvariškių k. (Prienų r.*)  
3701Marcinkevičius, Vladas*1905
† Lietuva (kur?)
Smilgiai (Panevėžio r.*)  
3702Marcinkus, Juozas*1908Mantvilių k. (Jurbarko r.*)  
1413Marcinkus, Kazimieras*1928.10.18
†2000 Radviliškis
JoniškisRadviliškismoksleivis; 1949 ištremta šeima
3703Marcinonis, Pranas*1917
†1971 Lietuva (kur?)
Gailiūnų k. (Lazdijų r.*)  
4646Marčiulynas    
3704Marčiulionis, Juozas*1906
†1946 lageris (koks?)
Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
1414Margevičius, Vytas Šiauliai Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
3693Margis, Adomas*1923Barkelių k. (Kretingos r.*)  
5096Markevičius, A.     
5095Markevičius, Aleksandras *1913Švenčionys kunigas
3694Markevičius, Jonas*1922Vilnius  
3695Markevičius, Jonas*1922Kapėnų k. (Akmenės r.*)  
5094Markevičius, Liudvikas*1908
†1952.12.16 lageris (koks?)
Ramygala (Panevėžio aps.) 1941.06 sukil. dalyvis
3696Markūnas, Pranas*1922Anykščiai  
3697Markūnas (Morkūnas?), Antanas*1909Kibildžių k. (Molėtų r.*)  
4619Marma, Alfonsas *1925.11 Šlapučiai (Kauno aps. Čekiškės vls.)
†1968.10.15 Kaunas
KaunasKaunas, Eigulių kap.kelių stat. inž.; Kolymoje dirbo objektuose „п/я 383/7“ ir „п/я АВ 261-63“
3063Marmokaitė, Albina*1914
† Lietuva (kur?)
Naujasėdžio k. (Anykščių r.*) apyl. pareigūnė; šeima ištremta 1948
1415Marozas, Augustas  Tauragė 
3057Marozas, Petras*1905
†1983 Lietuva (kur?)
Pušalote (Pasvalio r.*)  
3058Martinauskas, Vladas*1925Kluonalių k. (Kretingos r.*)  
3059Martinkėnas, Albertas*1925Ceikinėlių k. (Ignalinos r.*)  
3060Martinkevičius, Jonas*1922Naujokaičių k. (Šakių r.*)  
5341Martinkus, J.     
3061Martinkus, Juozas*1921
†1978 Lietuva (kur?)
Erslos k. (Skuodo r.*)  
2124Martinkus, Jurgis† lag. Razvedčikiš Kretingos r. lageryje Razvedčik kartu kalėjo Antanina Kuliešienė
3062Martinkus, Pranas*1907Lukošaičių k. (Skuodo r.*)  
1416Martinkus, Stanislovas  Mažeikiai 
1417Marvela, Vaclovas  Tauragės r. 
2683Masaitis, Albinas    
1418Masaitis, Benadas (Benius)*1921 Kaunas  Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1419Masalskas (Maselskas), Stasys*1928
†1990 Ukmergė
Kaunas  
1420Masilionis, Jonas† —— Vilnius 
3750Masionis, Jonas*1908
†1983 Lietuva (kur?)
Valiūnų k. (Joniškio r.*)  
4374Masiulionienė, Ona (Baublytė)*1926
†1976/1980 Magadanas?
Milioniškių k. (Varėnos r.*) Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
3746Masiulis, Albinas*1917Zabičiūnų k. (Zarasų r.*)  
3747Masiulis, Vytautas Jonas*1923
†1995 Lietuva (kur?)
Jurgelionių k. (Ukmergės r.*)  
2547Maskoliūnas, Alfonsas   Norilsko sukil. dalyvis
3748Masliukas, Lionginas*1908Dubingiai (Molėtų r.*)  
3749Mastauskas, Jonas*1928
†1974 nežin.
Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)  
5092Maščinskas, Juozas*1910.12.24 Blindžiakupstis (Marijampolės aps. Veiverių vls.)
†2009.11.29 Kazlų Rūda
Lizdeikiai (Marijampolės aps. Veiverių vls.)  
2491Matačiūnas, Kazys*1911 Buckūnų (Kaišiadorių r.*) Paparčiai (Kaišiadorių r.*) (1992) 
1422Mataitis, Vladas† nežin.   
2873Mateika, Petras*1928Urkio vnk. (Molėtų r.*)  
0240Mateikienė, Monika (Rudzikaitė) *1927.09.25 Nasūtai (Kapčiamiesčio vls.)
† ——
KapčiamiestisRokiškis 
0241Mateikis, Povilas *1927.06.03 Kurkliečiai (Kamajų vls.)
†2013.06.03 Rokiškis
Gudonys (prie Svėdasų) slap. „Tauras?“. 1950 į Magadaną
1425Matelis, Vladas  Rumšiškės 
4958Matiušenka, Piotras*1914Šaukėnų vls. (Kelmės r.*)  
1426Matkėnas, Vytautas† nežin. Alytus 
3708Matkevičius, Motiejus*1926Vilnius  
1427Matkevičius, Motiejus  Varėnos sav., Valkininkų glžk.st.Čiukčijoje, Kolymoje
4476Matukonis, Lukas*1911 Krikštonys (Seinų aps. Seirijų vls.)   
1432Matulevičienė, Jadvyga†198_ VeliuonaVeliuonaJurbarko sav., Veliuonos kap.iki suėmimo mokytojavo Veliuonoje
4475Matulevičius, Henrikas*1920Kęstučių k. (Trakų r.*)  
4474Matulevičius, Zigmas*1906Kaunas  
4473Matulionis, Vladas*1925
†1956 kažkur tremtyje
Šeimyniškių k. (Utenos r.*)  
0121Matulis, Vincas*1930 Alytaus r. Simno kap.dirbo Magadane statybose kalviu
4801Matusevičienė, Leonida*1908Veliuona mokyt., partiz. ryš.
2280Matusevičienė   istorijos mokytoja; ištekėjusi iki suėmimo
1434Matusevičius, A.† Magadano sr. Kolyma, Miaundžos kap. 
4470Matusevičius, Albinas*1926Kaunas slap. „Vygantas“. studentas
5169Matusevičius, Albinas     
4471Matusevičius, Mečislovas *1923.02.16 Kazlų Rūda
†1989.04.02 Lietuva (kur?)
-Kauno r. Karmėlavos kap. 
4472Matusevičius, Petras*1918Trakiškių k. (Marijampolės r.*)  
1437Matuzevičienė, Marija† nežin.   
1438Matuzevičienė, Ona    
1435Matuzevičius, Albinas*1923
† nežin.
Starkonių k. (Pakruojo r.*) darbininkas
1439Matuzonytė, Ona   bendrabylis - Romualdas Bulavas
4800Mauragas, Jonas*1919
† Lietuva (kur?)
Šaukėnai (Kelmės r.*) valstietis
1440Mauragis, Jonas*1919.12.25
† ——
Kelmės r.*Pakruojis 
0313Maziliauskas, Antanas *1929.08.24 Jurgelionys (Siesikų vls.)
†2010.03.03 Jonava
Vyčio apyg. Žaibo būrys (Ukmergė)Jonavos kap.slap. „Taifūnas“. moksleivis; Kengyro sukil.
4469Mazinteris, Gilelis*1923Vilnius  
1442Mazūra, Leandras    
4564Mazūras, Leonardas (Leandras?)*1925Kėdainiai  
1286Mazuras, Leonas*1912   
4466Mažeika, Ignas*1908Krikštonių k. (Lazdijų r.*)  
4467Mažeika, Leonas*1920Kairių k. (Telšių r.*)  
4468Mažeika, Vaclovas*1914Plungė  
1443Mažeikaitė, Stasė nuo Mažeikių  
1930Maželis, Kazys*1915
† nežin.
Šilinkos k. (Molėtų r.* Alantos sen.*)  
4464Mažonavičius, Adolfas*1916
†1948 lageris
Dumpių k. (Klaipėdos r.*)  
4465Mažuolis, Jonas*1902Pandėlys  
2227Medelinskas, Jonas   dirbo Magadano alaus darykloje
2228Medelinskienė, Stasė   Magadane gyv. „antrojoje dalyje” („vtoraja častj”)
2494Meilutis, Vaclovas*1921 Baniškių (Pamierio?) k. (Kaišiadorių r.*)
†1975 nežin.
   
4482Meleškaitė, Vanda     
2492Melkūnas, Juozas*1906 Strėvininkų (Kaišiadorių r.*)
†1980 Lietuva (kur?)
Strėvininkų Babilių k. (Kaišiadorių r.*) miškininkas
5434Memgaudas, Povilas*1894
†1946.12.17 lageris (koks? Nachodka?)
Vabalių k. (Skuodo r.*)  
1283Menčinskas, Jonas*1916   
1444Menčinskas, Jonas† nežin.   
1891Mendeika, Pranas† Nižnij Seimčianas  mirė po lagerio
1445Menkevičienė, Laima (Anskaitytė)*1930
† Marijampolė
   
1446Menšikova, Adelė (Knišiūtė)*1920.03.04 Kisieliškių k. (Alytaus aps. Jiezno vls.)
†2009.04.03 Utena
Jiezno vls.Utena, naujosios kap.LGGRTC duom. į Lietuvą grįžo 1964.
3596Meščinskis, Henrikas*1912Vilnius  
5318Meškauskas, Pranas*1927 Rapšaičiai (Kretingos aps. Kulių vls.)  slap. „Blinda“. moksleivis
2548Meškauskas, Pranas   Norilsko sukil. dalyvis
1447Meškauskas, Pranciškus*1927.04.17 Rapšaičiai (Kretingos aps. Kulių vls.)
† ——
Plungės r.*Plungės sav., Kuliai 
1448Meškauskas, Vladas *1929.03.31
†2015.10.07
Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.Kauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
4462Meškelevičius, Albinas*1918Dapkiškių k. (Alytaus r.*)  
4463Meškunecas, Feliksas*1929Vilniaus aps. (kur?)  
1449Meškuotis, Juozas*1926.03.19 Gudžiūnai (Kėdainių aps.)
† ——
KėdainiaiKėdainių r., Krakėsslap. „Žaibas“. mokyt.
2363Metrikis, Antanas*1927Klaipėdos r.* Dauskiai 1951 į Magadaną
1450Metrikis  nuo Klaipėdos  
4363Michedka, Jevgenijus*1924Kaunas  
5073Miciūnas, Juozas *1923.01.26 Panevėžio aps. Raguvos vls.  1941 sukil. dal.; 1942 išvežtas darbams į Vokietiją
4364Miciūnas, Leopoldas*1915
† nežin.
Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*) 1941 sukil. dal.
0259Mickaitis, Juozas*1924
†1996 Lietuva (kur?)
JurbarkasKaunas, Eigulių kap. 
3607Mickevičius, Jonas*1927
†1948 lageris
Utenos aps. (kur?)  
3608Mickevičius, Stasys*1919
†1992 Lietuva (kur?)
Išlandžių k. (Vilkaviškio r.*)  
3609Mickonis, Vincas*1913
†1955 lageris
Punia (Alytaus r.*)  
3610Mickus, Aleksandras*1921Kaunas  
3611Mickus, Steponas*1913Ylakaičių k. (Skuodo r.*)  
2590Mičiulis (Mačiulis?), Jonas †1994 ar anksčiau   
2705Mičiulytė, Anelė*1930Vilkaviškis  
2707Mieldažys, Antanas*1894Gudiškių k. (Prienų r.*)  
2706Mieldažis, Antanas*1907Plutiškių k. (Marijampolės r.*)  
4502Mieliauskas, Juozas*1919Žagarių k. (Prienų r.*) 1941 sukil. dal.
2087Miežienė, Irena (Kakariekaitė)*1925Vilnius  
1451Miežlaiškytė, Albina* Netičkampis (Marijampolės aps.)
† nežin.
   
4682Miglinas, Juozas*1925Alytus slap. „Šaulys“.  
1452Miglinas, Juozas *1926
†2000±1 Alytus
   
4501Mika, Valys*1919Telšiai slap. „Ąžuolas“. žurnalistas; LLA Sedos kuopos vadas; pabėgo vežamas į lagerį, po 3 d. suimtas
0237Mikalauskas, Albinas *1908.12.18 Bubeliai (Suvalkų aps. Krasnavo vls.)
†1997.10.03 Marijampolė
Meškučiai (Marijampolės r.)Marijampolė, senosios kap. 
2144Mikalauskas, Aleksas†~1950 Kolyma  bėgo iš lagerio Arkagaloje, pagautas ir sušaudytas
4683Mikalauskas, Bernardas*1918
†1948 lageris
Obenių k. (Kaišiadorių r.*)  
0269Mikalauskas, Gediminas†1994 Kaunas ar Kolyma? Kaunas, Petrašiūnų? kap. 
4684Mikalauskas, Kazys*1918Neveronių k. (Kauno r.*)  
2433Mikalauskas, Klemensas*~1918
†1966
Apnarai (Kauno-Kaišiad.) 7 m. kalėjo Kolymoje
0268Mikalauskienė, Genė (Pranskaitytė)*1923Jokūbaičiai (Jurbarko r.*)Kaunas 
1453Mikalauskienė, Ona (Šivickaitė) *1922.11.07 Žalakiškiai (Raseinių aps. Šiluvos vls.)
†2009.11.04 Kaunas?
Raseinių aps. slap. „Stela“.  
1455Mikalčienė, Vytė (Deveikytė)† nežin. JonavaMagad. paskirst. lageryje su Zinaida Bujanauskienė
4168Mikalčius, Vladas*1915
†1973 Lietuva (kur?)
Kelmė  
1456Mikalskis, Antanas *1912.12.15 Grikienos (Panevėžio aps.)
†2002.04.23 Panevėžys?
Senamiestis (Panevėžio vls.)Panevėžys, Ramygalos g. kap.1956.09 išvyko laivu iš Magadano (į Lietuvą) su E. Valiukėnaite ir Lopata
2535Mikelionienė, Filomena (Karaliūtė)   Norilsko sukil. dalyvis
4169Mikelionis, Vladas*1926Jakubiškių k. (Varėnos r.*)  
4172Miknevičius, Vytautas*1908Ščiukiškio k. (Kėdainių r.*)  
4173Miknevičius, Vytautas*1928Simaniškių k. (Pakruojo r.*)  
2118Miknevičius, Vytautas † Panevėžys   
4170Mikša, Balys*1905
†1981 Lietuva (kur?)
Kaunas  
4171Mikštymas, Boleslavas*1926Čepukiškės k. (Zarasų r.*)  
3278Mikulionytė, Kazė Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
1457Mikulskis, Algirdas *1921 Kirbaičiai (Šiaulių aps. Kairių par.)
†1995.05.03 Plungė
ŠiauliaiPlungėmoksleivis
1931Mikutėnas, Jonas    
4503Mikutis-Mikutavičius, Alfonsas*1924
†1987 kažkur SSRS (ne lag.)
Klaipėda po pirmo įkalinimo 1946 grįžo į Lietuvą
1287Milašius, Gabrielius *1907
†1998 Palanga?
Palanga LLKS ryšininkas Palangoje
3525Milašius, Juozas*1918Vilnius  
3526Milašius, Liudvikas*1904Pamiškės k. (Ignalinos r.*)  
3527Milašius Pukauskas, Antanas*1918Jakėnų k. (Ignalinos r.*)  
4901Milašiūtė, Stefanija*1912Lieplaukė (Telšių r.*) kt. duom. kalėjo Magadano sr.
3528Mildažis, Petras*1914Kaunas  
3529Mileris, Juozas*1914
†1947 lageris
Vencloviškių k. (Jurbarko r.*)  
3530Mileris, Vincas*1917
† Lietuva (kur?)
Leoniškių k. (Šakių r.*)  
4771Milevičiūtė, Bronė*1924Kėdainiai  
1461Miliauskaitė, Vincentina *1927.05.10
†2013.11
Vilnius Pavardės ir vardo variantai: Milevskaitė, Vincenta, Vincė.
1459Miliauskas, Kazimieras†2007-2008 Klaipėda Klaipėda 
0127Miliauskas, Vytautas*1930.11.26
† nežin.
ZarasaiKaunas 
5117Milinauskas, Jonas*1898
†1957 Lietuva (kur?)
Pievagaliai (Alytaus aps. Butrimonių vls.)Alytaus r. Punios apyl. Pievegalių kap. 
2769Milinauskas, Petras*1926.04.04 Pievagaliai (Alytaus aps. Butrimonių vls.)
†1959.11.22 Lietuva (kur?)
KaunasAlytaus r. Punios apyl. Pievegalių kap.slap. „Balandis“.  
5074Milinauskas (Malinauskas), Jonas*1925Strielčių k. (Alytaus r.*)  
4504Miliūnas, Antanas*1926
†1984 Lietuva (kur?)
Marijampolė Norilsko sukil. dalyvis. 1948 ištremta šeima.
1463Milius, Bronius†2003-2004 Klaipėda 
0292Milius, Juozas *1917.05.17 Šventežeris?
†1982.11.21 Marijampolė
Šventežeris?Marijampolė, naujosios kap. 
0210Miliuvienė, Stasė (Gilytė) *1929.03.25
†2011.08.21 Marijampolė
 Marijampolė, naujosios kap. 
3633Milkeris, Antanas*1920
†1951.09.22 lageris (Berlag? koks?)
Naujeliškių k. (Šakių r.*)  
5007Milkevičius, Viktoras*1929
†1951.02.27 lageris (Berlag? koks?)
Marijampolė mokyt.
1464Milkevičiūtė, Ona†2005±2 Lazdijai Lazdijų sav. Veisiejų kap. 
0286Milušauskaitė, Ona *1927.08.29 Ašminta (Marijampolės aps. Prienų vls.)
†2013.04.20 Kaunas?
Ašminta (Marijampolės aps. Prienų vls.)Kaunas, Seniavos kap., kapo Nr. 20‑7‑3 
5309Milušauskaitė, Viktorija * Ust-Omčiugas
† Ust-Omčiugas
 Kolyma, Ust-Omčiugo kap. (Tenkos r.) 
4505Milušauskas, Justinas Vytautas*1921Bagrėno k. (Prienų r.*) mokyt.
0134Milutis, Juozas*1927
†2011.10.07 Alytus
 AlytusD2 lageryje su J. Bujanausku
4773Milutis, Juozas*1927Viečiūnai (Varėnos r.*) slap. „Briedis“, „Jaunius“. 1946.04 pabėgo po pirmo suėmimo
2684Milvydas, Vytautas    
1466Minecas, Jurgis *1925.04.23
†2014.08.03 Kaunas?
 Kauno r. Neveronių kap. 
1467Minecienė, Leokadija (Andriuškevičiūtė) *1927
†~2004 Kaunas
VilniusKaunas, ? kap.kilusi iš Dzūkijos?; 1946.04.22 KT 10+5; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
2981Mingaila, Jonas*1919Kaunas  
5192Mingilas, Juozas*1909Siraičių k. (Šiaulių aps. Kiaunorių vls.) galimai žuvo nepasiekęs Vanino
2982Mirinavičius, Stasys*1909
†1948 lageris
Utena  
2493Misevičienė, Stefanija (Miknevičiūtė)*1928 Antanaičių (Kaišiadorių r.*)
†1980
   
3632Misevičius, Janas*1906Linkų k. (Vilniaus r.*)  
4774Misevičius, Jonas*1916
†1956 kažkur tremtyje
Papiškių k. (Kauno r.*)  
1468Misevičius, Jonas †1956.04 im. Frunze (Magadano sr.) im. Frunze, Magadano sr. 
2983Misiūnas, Balys*1915
†1989 Lietuva (kur?)
Šeduva  
2984Misiūnas, Janas*1913   
2985Misiūnas, Stasys*1910Mažeikiai  
1470Misiurevičienė, Stefa (Miknevičiūtė) *1926.08.01 Antanaičių k. (Kaišiadorių r.*)
†1978.09.19 Lietuva (kur?)
Antanaičių k. (Kaišiadorių r.*)Kelmės kap.slap. „Audra“. žuvo autoavarijoje
1469Misiurevičius, Mikas *1922.05.03 Kybartai
†1983.07.11 Kelmė
VilniusKelmės kap.slap. „Bajoras“. VU stud.; Norilsko sukil. dalyvis; vedė 1955 Sporname
1288Miškinis, Alfonsas*1907   
3638Miškinis, Antanas*1920Vilnius  
4997Miškinytė, Stanislava*1924.05.05 Traupių k. (Ukmergės r.*)
†2013.02.09
 Vilnius, Karveliškių kap. 
4996Miškinytė, Stasė*1925Traupio k. (Ukmergės r.*)  
1471Miškinytė, Stasė  Vilnius 
1472Miškunec, Feliks*1929   
1474Mitalas, Jurgis† Utena   
1473Mitalienė, Marijona†1981 Utena   
3585Mitka, Antanas*1911
†1948 lageris
Panevėžys  
3586Mitkus, Jonas*1910Vaškai (Pasvalio r.*)  
3587Mitrauskas, Alvydas*1924
†1947 lageris
Kazlų k. (Marijampolės r.*)  
2437Mižutavičius, Vincas*1930Einoraičiai (Šiaulių vls.) Prisikėlimo apyg. partiz. ryš.
4506Mlečka, Juzefas*1915Dailidžių k. (Šalčininkų r.*)  
3588Mocevičius, Juozas*1924
†1961 Lietuva (kur?)
Vilnius  
1476Mockėla, Vytautas* Ukmergė?
† ——
Ukmergė?Jonava 
3589Mockus, Aleksas*1905
†1947 lageris
Lėlaičių k. (Mažeikių r.*)  
3590Mockus, Kostas*1908
†1980 Lietuva (kur?)
Naujokų k. (Skuodo r.*)  
2696Mockus† Ugol-Elgen  gyv. Ust-Taskane, žuvo (nuskendo) Ugol-Elgeno šachtoje
1477Moizesonas Ukmergė Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
3591Momkus, Jonas*1898
†1947 lageris (Sevvostlag?)
Kerėžių k. (Kelmės r.*)  
5331Monginas, V.     
3592Mongirdas, Vladas*1919Kaunas / Tauro apyg. Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
1478Monkienė    
4309Monkus, Jonas*1898
†1947.07.08 lageris (Sevvostlag?)
Kerėžių k. (Kelmės r.*)  
4999Monkus, Pranciškus*1911Šėta paštininkas
3593Montrimas, Antanas*1924Payžnio k. (Šilalės r.*)  
3594Morkūnas, Rapolas*1927Juodžiūnų k. (Ukmergės r.*)  
2679Morkūnas, Vikentij*1890 Vilniaus gub.
†1938.03.04 lageris (koks?) Kolymoje
  lietuvis; sušaudytas
1480Morkūnas   mokytojas, Terrasnoje / ?223 km
3634Mosiejus, Zigmantas*1925
†1955 kažkur tremtyje
Šiauliai  
1482Motėjūnas, Jonas† nežin.   
3595Motiejaitis, Antanas*1907 Jackonių k. (Pakruojo r.*)   
4775Motiejūnas, Antanas*1923Rumbonys (Alyt.vls.)  
0242Motiejūnas, Antanas *1923.09.22 Rumbonys (Alyt.vls.)
†2015.01.11? Kėdainiai?
Rumbonys (Alyt.vls.)Kėdainiai 
3635Motiejūnas, Jonas*1916Kretinga studentas; 1951 ištremta šeima
5087Motiejūnas, Jonas   felčeris „36 km“ lageryje
3636Motiejūnas, Pranas*1916
†1954 kažkur SSRS (ne lag.)
Mikyčių k. (Lazdijų r.*)  
1483Motiejūnienė, Leontina (Eimontaitė) *1928.02.22
†1983.04.19 Kėdainiai
Jonava  
3637Motiekaitis, Kazys*1915Pušalotas (Pasvalio r.*) 1941 sukil. dalyvis
0227Mozerienė, Joana Janina Vincenta (Jankauskaitė) *1927.03.23
†2011.04.06 Marijampolė
Vilkaviškis ar KaunasMarijampolė, senosios kap.slap. „Džiugūnė“.  
1484Mozeris, Antanas *1927Lauksargių k. (Tauragės r.*)Marijampolėslap. „Perkūnas“. Norilsko sukil. dalyvis; 1949 ištremta šeima
2935Mozesonas, Geršas (Grigorijus) *1919Šakiai Organizavo pabėgimus iš SSRS. 1990 išvyko į Izraelį
1485Mozūra, Leonardas  Kėdainiai 
2936Mučinis, Juozas*1921
† nežin.
Avižonių k. (Širvintų r.*)  
2937Mučinskas, Liudas*1914Ukmergė  
2938Mukas, Antanas*1918Žižmių vnk. (Pasvalio r.*)  
5302Mulevičius, Adomas*1914Pijorai (Ukmergės aps. Žemaitkiemio vls.) 1941.06 sukil. dalyvis
2939Mulevičius, Alfonsas *1919.10.09 Pijorai (Ukmergės aps. Žemaitkiemio vls.)
†1975.03.31 Ukmergė
Pijorai (Ukmergės aps. Žemaitkiemio vls.)Ukmergės r. Pijorų k. kap. slap. „Aitvaras“.  
1486Murauskaitė, Marytė  Marijampolė 
0256Murauskas, Bronius *1928.09.05 Barzdžių dv.
(Raseinių aps. Šimkaičių vls.)
†2015.07.06
II Paalsys (Raseinių aps. Šimkaičių vls.)Prienų kap. 
0303Murauskienė, Anastazija (Nastė) (Vitkauskaitė)*1928.10.10 Žarijos (Prienų vls.)
† ——
Žarijos (Prienų vls.)Prienai 
4808Murauskienė, Anastazija (Ditkauskaitė)*1928Bagrėno k. (Prienų r.*) partiz. ryšin.
2940Muravinskis, Ivanas*1923Vilnius  
2941Murmokas, Vladas*1902
†1947 lageris
Gankių k. (Radviliškio r.*)  
2942Nadzeika, Juozas*1928Marcinkonių k. (Varėnos r.*)  
2495Naginevičius, Kostas*1924 Žiežmariai (Kaišiadorių r.*)
† lageryje
   
2943Nagreckaitė, Ona*1916Kaunas  
2944Nakrašius, Antanas*1903
†1952 lageris
Vengeliškio vnk. (Radviliškio r.*)  
1487Nanuška, Albinas  Klaipėda 
2945Narbūdas, Vytautas*1926
†1946 аr 1947.10.21 lageris
Raninės k. (Šakių r.*)  
1488Narbuta  Panevėžys 
5275Narbutas, Juozas*1907Biržų r.  
5338Narbutas, Juozas     
2946Narijauskas, Juozas*1927Marijampolė  
2947Narkus, Jurgis*1920
†1946.10.02 lageris
Klaipėda  
2948Narušis, Marijonas*1925
†1949 lageris
Būdų k. (Raseinių r.*)  
2949Nasavičius (Nasovičius?), Juzefas*1920Varėnos vls.  
2950Našlėnaitė, Zofija*1921
†1951 lageris
Baisogaloje (Radviliškio r.*)  
2360Naudžiūnas, Justas*1913
†1968
 Anykščiai, senosios kap. 
5399Naudžiūnas, Justas*1913Graužų k. (Kaišiadorių r.*)  
4685Naudžiūnas, Stasys*1927Vaivos k. (Prienų r.*)  
1490Naudžiūnas, Vytautas† Ukmergėnuo Kaišiadorių  
2119Naudžiūnas, Vytautas   1956 lageryje Razvedčik kartu kalėjo Antanina Kuliešienė
1989Naudžiūnas Kaunas?  
2951Naujikas, Antanas*1917Daugiškių k. (Kupiškio r.*)  
2952Naujikas, Bronius*1907Klaipėda  
2216Naujokaitis*~1927  iš Suvalkijos; 1947 rudenį atvežtas į Ožoginą iš Magadano laivu
1491Naujokas, Juozas*1925.08.22 Kaupiai (Tauragės aps.)
†1970.11.30 Alytus
Kaupiai (Tauragės aps.)Alytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
3612Naujokas, Tadas *1923 Kalnėnų k. (Jurbarko r.*)
†2014
Kalnėnų k. (Jurbarko r.*)  
0267Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė)*1927.09.06 Kružiūnai (Butrimonių vls.)
†2013.08.28
Kružiūnai (Butrimonių vls.) slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
4174Naumčikas, Bronislovas*1901Kaunas  
5052Navadunskis, Motiejus*1922Kaunas 1941 Birželio sukil.
4175Navarackas, Adolfas*1911
†1994 Lietuva (kur?)
Vilnius stud., pogr.
4176Navašinskas, Bronius*1921Kaunas  
1492Navickas, Juozas†1990 Utena   
4177Navickas, Kazys*1927Girštupių k. (Kauno r.*)  
0145Navickas, Mykolas *1919.10.05
†1995.10 Pavydai (Kelmės r.)?
Kaniūkai (Kelmės r.*) slap. „Bokštas“. LLA narys
1493Navickienė, Vanda (Širvelytė)*1927.02.09
† ——
Anykščiai (arba Inkūnai, Anykščių r.*)Panevėžysslap. „Gražina“, „Senutė“. partiz. ryš.; 1943 buvo išv. darbams į Vok.
4178Navickis, Jonas*1909Gaubelių k. (Telšių r.*)  
4179Navikas, Juozas*1918
†1946.10.27 lageris
Balandžių k. (Ukmergės r.*)  
4927Navikas, Pranas*1900
†1952.04.05 lageris
Grajauskų k. (Vilkaviškio r.*) LGG2 žinyne pavardė „Novikas“. 1948 ištremta šeima.
1892Navikas, Pranas† Lietuva   
4490Navikas, Pranciškus*1914
† nežin.
Duselninkų k. (Alytaus r.*)  
4491Navikas (Novikas?), Ipolitas*1921Vilnius  
1494Navikienė, Marytė (Paliukonytė)  Panevėžio sav. 
4461Nečiajevas, Andrejus*1914Vilnius  
1495Nedzinskas, Antanas    
3156Nekrašas, Leonardas*1912
†1953 lageris
Pakiršinio k. (Radviliškio r.*)  
1496Nenartavičius, Vytautas† —— Vilniuspaleistas Orotukane
1497Nernkina, Jonas  Panevėžys 
1498Neseckienė-Janulienė, Onutė†2006 Alytus, ? kap. 
3155Nesmejanova, Elena*1922   
4776Nevedomskis (Mikalkevičius?), Jonas*1929Linkuva (Kauno r.*)  
1290Neveravičius, Tadas *1929
†1967 kažkur SSRS (ne lageris) (Rostovo sr.?)
Panevėžys moksleivis; po paleidimo 1958 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą.
2885Nevulis, Julius*1921
†1976 Lietuva (kur?)
Rūdninkų k. (Marijampolės r.*) slap. „Žydelis“, „Ožys“. Nuo 1945.06.20 slapstėsi Lenkijoje ir vykdė lietuviško pogrindžio užduotis.
2886Niaura, Antanas*1918
†1948 lageris
Anykščiai  
4396Nocius (Nocynas?), Juozas*1924
†1946.11.15 lageris (Čiukotlag?)
Grūtas (Varėnos r.*)  
3167Noreika, Eduardas*1927Ylakiai (Skuodo r.*) arba Jedžiotų k.  
5210Noreika, Juozas*1919Stakliškės (Prienų r.*)  
5211Noreika, Pranas*1919Baisogala (Radviliškio r.*) arba Vileikių k. (Radviliškio r.*)  
1499Noreika, Pranas Stakliškės  
5407Noreika, Pranas     
4447Noreikienė, Ona (Gasčiūnaitė)*1919
†1985 kažkur SSRS (ne lag.)
Panevėžys arba Klovainiai (Pakruojo r.*)  
5408Noreikienė, Ona     
4610Noreikienė, Sofija (Malinauskaitė)*1924Ukmergė 1949 ištremta šeima (iš Molėtų r.* Jasiuliškių k.)
3154Noreikienė, Živilė (Zosė?) † nežin.   
3168Noreikis, Jonas*1916Kalvių k. (Akmenės r.*)  
3169Noreikis, Stasys*1905Akmenė  
4395Norkūnaitė, Marytė*1923
†1971 kažkur SSRS (ne lag.)
Marijampolio k. (Vilniaus r.*)  
3170Norvilas, Antanas*1924Palūksčio k. (Telšių r.*)  
3171Norvilas, Kazys*1918
†1947 lageris
Rudynų k. (Šilutės r.*)  
3172Norvilas, Vincas*1920Palūksčio k. (Telšių r.*)  
4623Norvilienė, Marija (Paliulionytė)*1923Gustonys (Panevėžio r.*)  
1500Norvilienė, Marytė† —— Panevėžio sav. 
2884Novickis, Stanislavas*1922Varėnos vls.  
1289Novikas, Pranas*1914   
2883Novodvorskis, Jeronimas*1901
†1946 lageris
Švenčionių aps. (kur?)  
1502Obelienienė, Bronislava (Bronė) (Užusienytė) *1924
†2007±1 Troškūnai (Anykščių r.)
Važdeliai (Surdegio vls.) arba Petkūnai (Anykščių r.*) t.p. minima kaip Užusienaitė. 1948 ištremta šeima.
1501Obelienius, Jonas *1923
†1968 Važdelės (Anykščių r.)
Kunigiškių k. (Raseinių r.*) t.p. minimas kaip Obelėnius
2584Oksas, Antanas*1929Ringio vnk. (Panevėžio r.*) / Vyčio apyg. slap. „Sakalas“. Kengyro sukil.
2283Oksas, Eugenijus *1930.06.07 Kirdeikiai (Panevėžio vls.)
†2019.02.05 Vilnius
Panevėžys slap. „Kapitonas“. moksleivis; Buchta Vanino sukilimo dalyvis
2882Olekas, Vincas*1901
†1947.11.13 lageris (koks?)
Opšrūtų k. (Šakių r.*)  
5041Olšauskas, Bronius*1918
†1947.07.24 kažkoks lageris (Kolymoje?)
Kapčiamiestis mokytojas
2711Orentas, Petras*1919Čekiškė (Kauno r.*)  
2712Orintas, Jonas*1906 Vokietija (ar Šakiai?)   
2455Orlova, Stasė (Mikelėnaitė)*1921Mediniškių k. (Pakruojo r.*)  
2887Orševska, Ana*1905Vilnius  
1503Ožeraitis, Jurgis *1911.01.11 Pabališkiai (Ašmintos vls.)
†1947.08.05 Vaninas
Ankštakių k. (Kretingos r.*) slap. „Ūsas“. LLA narys, Žemaičių apyg. „Kardo“ rinktinės vadas
2888Ožys, Antanas*1921Paberžių k. (Kupiškio r.*)  
4894Ožys, Antanas    1954 Susumane kartu buvo Klemensas Tunkis ir Albertas Tamavičius.
2889Pacevičius, Antanas*1926
†1947 lageris (koks?)
Kaunas  
1504Pacevičius, Pranas†~2007 Jurbarkas?Lazdijų r.*Jurbarkas 
2890Packevičius, Kazimieras*1916Vilnius  
1291Packevičius, Kazys*1916   
0251Pačinskas, Juozas*1920.03.09
†2002.02.13 Ukmergė?
   
5170Pačinskas, Juozas     
2229Pačinskienė, Aldona*1928.12.20
†2003.10.24 Ukmergė
  Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
4824Pačkauskas, Bolius*1908
†1969
Bakaloriškių k. (Trakų r.*) žmona ir vaikai ištremti 1949
0171Padriezas, Valentinas*1928.02.11 Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)
†2003.07.03 Garliava
Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)Kauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
0170Padriezienė, Marija (Juškevičiūtė)*1926.11.29 Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.)
†2017.06.24
Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.Kauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
4825Padroštis, Benediktas*1930
†1953.01.30 lageris (koks?)
Saulažolių k. (Klaipėdos r.*) LLA narys; tėvai ištremti 1949
3280Pajėdienė, Elena (Pranckūnaitė)*1923Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
2891Pakalniškis, Alfonsas*1923
†1947 lageris (koks?)
Mažeikiškių k. (Ukmergės r.*)  
2892Pakalniškis, Jokūbas*1906 RygaViekšniai (Akmenės r.*)  
5369Pakamanienė, Pranė (Varnaitė) *1924
†2020
Viliočių k. (Šiaulių r.*)Šiaulių r. Šakynos kap. 
5370Pakamanius, Vytautas*1949 Vilnius (Lukiškių kal.)   
2893Pakštaitis, Stasys*1906Pakščių k. (Kėdainių r.*)  
0125Pakštienė, Bronė† —— Kėdainių sav., Šėta 
1508Pakštys, Leonas † Kėdainių r., Šėta Kėdainių sav. Šėtos kap. 
0123Pakštytė, Aldona *1929
† Kaunas
KėdainiaiKėdainių sav. Šėtos kap. 
2512Pakutka, Pranas*1919Akmenių k. (Lazdijų r. Kučiūnų sen.*)Vilkaviškio r. 
2894Palabinskas, Vladas*1926
†1976 Lietuva (kur?)
Vilkolių k. (Rokiškio r.*) kt. duom. paleistas iš „Vorkutlago“
2895Paleckaitė, Bronislava*1919Kaunas  
1510Palionienė, Stefa Gustonių (Panevėžio aps.)  
5181Palionis, Petras     
2896Palionis, Stanislovas*1910Dumblynės k. (Rokiškio r.*)  
4622Palionytė, Liucija*1926Žaliapurvių k. (Panevėžio r.*)  
1511Paliulionytė, Marytė Gustonys (Panevėžio aps.)  
1512Paliulis, Povilas VarniaiTelšiai 
1292Paliusis, Povilas*1924   
1103Palivonas, Povilas† nežin.   
3976Palskys, Pranas*1905Aulelių k. (Anykščių r.*)  
1513Palšauskaitė, Zita Kaunas  
1514Palšmitas, Antanas  Klaipėda 
3972Paltarokas, Antanas*1911Šiauliai  
1515Palučionis, Antanas     
3973Palumickas (Pulmickas?), Antanas*1904Smilgelių k. (Pasvalio r.*)  
3974Pangonis, Antanas*1922
†1998 Lietuva (kur?)
Krekštėnų k. (Alytaus r.*)  
3975Pangonis, Juozas*1916Angininkų k. (Alytaus r.*)  
2549Papickas   Norilsko sukil. dalyvis
1516Papinigytė, Janė    
4686Paplauskas, Jonas*1898
†1946 lageris
Kaunas  
1893Paplauskas, Jonas*1916   
1294Paplauskas, Pranas*1911   
4507Paplauskas, Viktoras*1925
†1947 lageris
Užupių k. (Marijampolės r.*)  
4508Parojus, Alfonsas*1897
†1981 kažkur užsienyje
Zablockų k. (Anykščių r.*)  
4509Paršiūnas, Matas*1906
†1948.01.02 lageris
Vaitkūnai (Anykščių r.*)  
1517Parulis, Konstantinas (Kostas) *1925.12.08 Kelmanonys (Alyt.)
†1992.10.01 Daugai
Kelmanonių k. (Alytaus r.*)Prienų sav. Balbieriškio kap. slap. „Vijurkas“. valst.; grįžo 1956/1957
2266Pasiliauskas, A.    
1518Pasiliauskas, Albinas† nežin. Pasvalio sav. 
1519Pastors, Aldona†1974   
3173Pasvenskas, Jonas*1913Vidzgailų k. (Lazdijų r.*)  
1520Paškauskas, Jonas  Klaipėda 
4875Paškauskas, Vilius*1927Narkūnų k. (Utenos r.*) slap. „Kaštonas“. moksleivis
1521Paškauskas, Vilius† nežin. Vilnius 
1522Paškevičius, Pranas  Rumšiškės 
0164Paškevičius, Vilius    
2550Paškonis, Jonas   Norilsko sukil. dalyvis
3175Pašukevičius, Kazys*1902
†1947 lageris
Ašmintos vls. (Prienų r.*)  
5127Patackas, Vincas*1906 (1909) ________ (Alytaus aps. Simno r.*)
†1961.01.11 Kudymkaras (Molotovo sr.) ?
Kaunas 1941.06 sukil. dalyvis
3176Patarakas, Stasys*1911
†1988 Lietuva (kur?)
Juodeikių k. (Joniškio r.*)  
3177Patinskas, Antanas*1919Gerulių k. (Alytaus r.*)  
3178Paukštys, Jonas*1917
†1947.08.01 lageris
Vaiguviškių k. (Šakių r.*)  
3179Paukštys, Juozas*1912Gačiakampio k. (Švenčionių r.*)  
1523Paulauskas, Algirdas *1926 Karklynai (Alytaus)
†2011 Palanga?
   
1524Paulauskas, Antanas†2002±3 Klaipėda Klaipėda 
1293Paulauskas, Bronius*1920   
4609Paulauskas, Bronius*1928.03.12 Anykščiai 
2367Paulauskas, Bronius†~2000 Anykščiai, senosios kap.vedė 1957
3180Paulauskas, Jurgis*1922Raišaičių k. (Plungės r.*)  
4638Paulauskas*~1906   
4209Paulauskas     
2368Paulauskienė, Bronislava (Petronytė)*1930.02.04 Rasimėliai (Debeikių vls.)
† ——
 Anykščiaiišv. tremtin pas tetą (Stasė Jurgelėnienė), ištek.1957
0144Paulavičienė, Aldona (Karmazaitė)*1931.12.07 Kaunas
† ——
KaunasKaunas 
2231Paulavičienė, Kazimiera (Alčauskaitė)*1926 Sviraičių k. (Telšių r.*)  slap. „Gryblakutis“.  
4874Paulavičius, Albertas    
2230Paulavičius, Jonas   iš Dzūkijos
1525Paulavičius, Juozas*1929   
2551Paulikas, Petras   Norilsko sukil. dalyvis
1527Paulikienė, Emilija  Kaunas 
0176Paulionienė, Leokadija (Ališauskaitė) *1925.03.02 Talokiai (Miroslavo vls.)
†2014.05.23 Elektrėnai
Miroslavas, Alytaus aps.Elektrėnų sav. Sabališkių kap. 
1528Paulionis, Jurgis * Netičkampis (Marijampolės aps.)
†1979 Elektrėnai
 Elektrėnų sav. Sabališkių kap.Studentas. Kartu kalėjo Antanas Lukša ir Jonas Rimša.
3181Paulius, Pranas*1913Skiručių k. (Kelmės r.*)  
1530Pavalkienė, Elena     
3182Pavalkis, Antanas*1918Voniškių k. (Šakių r.*)  
4105Pavilavičius (Povilavičius?), Bronius*1926Ilzenbergo dv. (Rokiškio r.*)  
1531Pažarauskas, Pranas *1911.07.09 Bazilionai (Padubysys) (Šiaulių aps.)
†1992.04.23 Kaunas
Bazilionai (Šiaulių aps.)Kaunas, Romainių kap.kt. duom. 1944.09.03 skirta 7 m. lagerio ir 5 m. tremties.
1533Pažarauskienė, Anastazija (Pliskutė) *1922.03.15 Šimonys (Panevėžio aps. Šimonių vls.)
†1984.02.11 Kaunas
Butėnų k. (Kupiškio r.*)Kaunas, Romainių kap. 
3977Pažemeckas, Vladas*1902
†1953.04.02 lageris (koks?)
Gineikių k. (Pasvalio r.*)  
3978Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas*1922Kaunas studentas
4827Pečiulis, Aleksandras *1926 Užpelių k. (Telšių aps. Tverų vls.)
†2015
 Klaipėdos Joniškės kap.partiz. ryš.
3979Pečiulis, Antanas*1923Neveronių k. (Širvintų r.*)  
3980Pečiulis, Motiejus*1911
†1946 lageris
Žeruolių k. (Ukmergės r.*)  
3981Pelakauskas, Antanas*1922
†1979 Lietuva (kur?)
Pašekščių k. (Molėtų r.*)  
4649Perlavičius, Albinas Jonas   Cholodname - lagery ar tremtyje?
2552Perlavičius   Norilsko sukil. dalyvis
3279Pernavaitė, Alma Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
5360Peslekas, Povilas*1929Kurklių II k. (Anykščių r.*)  
1534Pesliakas, Povilas  Anykščiai 
3982Pėstininkas, Jonas*1915Puskepurių k. (Marijampolės r.*)  
3983Petkelis, Mykolas*1906
†1948 lageris
Degutiškės II k. (Ignalinos r.*)  
3984Petkevičius, Mykolas*1915Šarkių k. (Utenos r.*)  
1535Petkus, Vladimiras  Tauragė 
5373Petraitienė, Aldona     
1540Petraitienė, Elvyra  Kaunas 
1541Petraitienė, Genutė (Puodžiūnaitė)    
1542Petraitienė, Petronėlė† —— Marijampolė 
5362Petraitienė, Stefa† nežin.  nuvyko pas vyrą į tremtį
2975Petraitienė, Stefanija*1922Garšvių k. (Panevėžio r.*)  
5152Petraitis, Bronius*1925Vilnalių k. (Tauragės r.*) slap. „Stumbras“.  
2553Petraitis, Bronius   Norilsko sukil. dalyvis
5372Petraitis, Bronius     
1536Petraitis, Everistas†1972 JonavaJonavaJonavos kap.siuvėjas
4935Petraitis, Feliksas*1924Paalsio I k. (Jurbarko r.*)  
1537Petraitis, Feliksas*1924.07.14 Paalsys (Jurbarko r.* Šimkaičių sen.*)
†2008.02 Stakiai (Jurbarko r.)
Paalsys (Jurbarko r.*)Jurbarko sav. 
3985Petraitis, Juozas*1908
†1968 Lietuva (kur?)
Pagėgiai (Šilutės r.*) 1941.06 sukil. dalyvis
4936Petraitis, Petras*1925Pamituvio k. (Jurbarko r.*)  
0219Petraitis, Petras †1995   
1894Petraitis, Petras    
1538Petraitis, Povilas*1919   
4937Petraitis, Povilas*1919Žybartai (Radviliškio r.*)  
4938Petraitis, Stasys*1922
†1946.12.21 lageris (Nachodka?)
Kačėniškių k. (Ukmergės r.*)  
4939Petraitis, Vaclovas*1921Žeimių glžk. st. (Jonavos r.*) geležinkelininkas; 1941 sukil.; kt. duom. grįžo 1956
5361Petraitis, Vaclovas*~1921
† nežin.
Gudžiūnai (Kėdainių r.*)Kėdainių r. Gudžiūnų kap. 
1539Petraitis, Vaclovas†<2010 nežin. Gudžiūnai (Kėdainių r.), Gumbinės 4 (ne vėliau 2007 m.) 
4510Petraitis (Pėteraitis?), Vilius*1905
† Lietuva (kur?)
Pakalnės k. (Šilutės r.*)  
1543Petraitytė, Aldona Joniškis  
5153Petrašiūnas, Viktoras*1925Kaunas / Tauro apyg. slap. „Grafas“.  
2554Petrašiūnas, Viktoras   Norilsko sukil. dalyvis
3993Petrauskas, Albinas*1913Ančlaukio k. (Vilkaviškio r.*)  
0189Petrauskas, Aleksas *1923.03.16 Sapiegiškiai (Seinų aps. Kučiūnų vls.)
†2014.10.18
VilniusKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
3986Petrauskas, Bolis*1917Tirkšliai (Mažeikių r.*)  
2616Petrauskas, Bronius    
3987Petrauskas, Jonas*1920Joniškėlio vls. (Pasvalio r.*) suimtas po karo
3988Petrauskas, Juozas*1902Marinkos k. (Alytaus r.*) 1948 ištremta šeima
3989Petrauskas, Juozas*1910 Druskininkėliai (Lazdijų r.*)   
3990Petrauskas, Marijonas*1921Gudelių k. (Anykščių r.*) slap. „Šakalys“. 1951.07 pabėgo iš lagerio, dingo be žinios
4639Petrauskas*~1926   
3991Petrauskas (Petraitis?), Jonas*1905Rokonių k. (Pakruojo r.*)  
0188Petrauskienė, Ona (Čeponytė)*1923
† Kaunas
Kazlų Rūda studentė
2129Petrikonis, Antanas *1928 Mociškėnai (Alytaus aps. Miroslavo vls.)
† ——
Mociškėnai (Kauno sr. Alytaus r.)Kaunasslap. „Laivas“. Kengyro sukil.; Kolymoje 1954.08-11
0302Petrikonis, Antanas *1929.08.11 Nemeikšiūnai (Biržų aps. Vaškų vls.)
†2020.04.10 Vilnius?
Pasvalys moksleivis
3992Petryla, Povilas*1918Senlaukio k. (Akmenės r.*)  
0155Petronienė, Ksavera (Orentaitė) *1927 Balandžiai (Jurbarko r.*)
† nežin.
 Kaunasmoksleivė
1118Petronis, Stepas*1911Saudogala (Pasvalio r.*)  
2135Petronytė, Stasė   lageryje kartu buvo Danutė Viktorija Ulozaitė
1123Petrošius, Bronius*1922
†1947.02.22 Sevvostlag? lageris (koks?)
Mokyliai (Molėtų r.*)  
4365Petrova, Jadvyga (Krečmeraitė)*1919Jonava  
1546Petrovas, Eugenijus  Šiauliai  
1547Petrulaitis, Adolfas *1930.06.07 Bučioniai (Kėdainių aps. Survil.vls.)
† ——
KrekenavaKelmės sav., Šaukėnų sen.Norilsko sukil. dalyvis; prav. „Meškutė“
1958Petrulionienė, Stefanija *1918
†2001
-Šiaulių Ginkūnų kap. nuo Dusetų?; atvyko pas vyrą į tremtį
1957Petrulionis, Vaclovas *1912
†1998
Bikūnai (Antalieptės vls.)Šiaulių Ginkūnų kap.  
4607Petrulis, Benediktas*1918Vilnius teisininkas, pogr. org. narys; galimai žuvo Nachodkoje 1946.07.24 per „Dalstroj“ laivo sprogimą
4366Petrulis, Juozapas Vytautas*1927 Vidugirių k. (Biržų aps.)  miškininkas, partiz. ryš.
4367Petruškevičiūtė, Marija*1913
†1968 Lietuva (kur?)
Geisteriškių k. (Vilkaviškio r.*)  
2974Petrutis, Evaristas*1921Kervių k. (Skuodo r.*)  
1548Pigaga, Adolfas*1920 Vadėnai (Alytaus r.*)
†1994.05.01 Talinas (Estija)
Seimeniškiai (Alytaus r.*) / VarėnaVilnius, Rokantiškių kap. 
1549Pigagienė, Julija (Dzindzelietaitė)*1923
† Lietuva (kur?)
KretingaTelšiaimedikė
1550Piguliak, Ona (Zabelaitė)*~1922
† ——
 Anykščiai 
4481Pigulian, Ona (Zabielaitė)*1927Vilnius  
4673Piktelis, Juozas    
2593Pikturna, Steponas    Kengyro sukil.
4460Pilypas, Alfonsas*1921
†1992 Lietuva (kur?)
Raseiniai (Raseinių r.*)  
4459Pilipas, Pranas*1916
†1977 Lietuva (kur?)
Vilkolių k. (Rokiškio r.*)  
1551Pilkauskaitė, Valė† nežin.Medeikiai, Biržų aps.  
5424Pilkauskaitė, Valerija*1909Medeikių k. (Biržų r.*)  
5425Pilkauskas, Aleksandras*1912
†1949.10.17 lageris (koks?)
Pelyšų k. (Anykščių r.*) suimtas tremtyje
0122Pilkauskienė, Vanda (Povilonytė) *1922.08.23 Anykščiai
†2014.03.02 Anykščiai?
VilniusAnykščiai 
2373Pilsudskienė, Stasė (Dirsytė)†2010 Šventupė (Ukmerg.)?  iki mirties gyveno Šventupėje prie Ukmergės, mirė 2010 rudenį
3994Pilsudskis, Vytautas*1926Pauliukų k. (Jonavos r.*)  
3995Pilžys, Boleslavas*1925Kaniūkų k. (Šalčininkų r.*)  
5426Pinkevičius, Bronius*1915  slap. „Perkūnas“.  
1553Pinkevičiūtė, Elena*1919Gegužinė (Kaišiadorių aps.) slap. „Radasta“.  
5427Pipiras, Juozas*1908  gim. 1906 m.?
3996Pipiras, Steponas*1922Daugpilis (Latvija)  
3997Platkevičius, Povilas*1924Panevėžys  
1934Plaušinienė, Stasė    
2137Plaušinienė   lageryje kartu buvo Danutė Viktorija Ulozaitė
0299Plečkaitienė, Marijona (Gruinytė) *1919.04.10 Žemaičių Kalvarija
†2011.07.28
KlaipėdaLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
5125Plečkaitis, Stasys†~1983   
1871Plečkaitis, Vincas *1924.10.28 Žydronių k. (Marijampolės aps. Tabariškių dvaras)
†1988.03.25 Grigiškės
Žydronių k. (Marijampolės aps.)Lentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
4976Pledas, Vincas*1929
†1950.07.13 lageris (koks?)
Naujoji Kirsna (Lazdijų r.*) / Dainavos apyg. slap. „Drugys“. šeima ištremta 1949
4962Pleskačevskis (Plečkaževskis?), Romanas Zdislavas*1922Vilnius  
4181Plėštys, Kazys*1913Panevėžys  
5097Plisko, Luiza*1929Skriaudžiai (Prienų r.*)  
5098Plytnikas, Gabrys*1910
†1948.01.19 lageris (Vanino?)
Žvirgždėnų k. (Alytaus r.*)  
1935Plitnykas, Jonas*1916
† Nižnij Seimčianas
   
3998Plytnikas, Jonas*1916
† lageris
Žvirgždėnų k. (Alytaus r.*)  
3999Plytnikas, Jonas*1923Žvirgždėnų k. (Alytaus r.*) slap. „Jonelis“.  
1555Pliupelienė, Danutė  Kaunas 
0187Pliupelis, Leonas*1918
†1997 nežin.
   
0224Pliupelytė, Elvyra *1921.10.22 Kunigiškiai (Svėdasų vls.)
†2016.01.14 Kaunas
Vilnius slap. „Zita“.  
3346Pocevičius, Adolfas*1929Pakruojis  
3347Pocevičius-Pocius, Pranas*1914Želmenų k. (Jurbarko r.*)  
3348Pochvalitas, Fiodoras*1921Klaipėda  
1932Podolskis, Jonas*1916
† Marijampolės r.
   
3349Poplavskis, Adolfas*1907Vilnius  
3350Popova, Kiliksia(?)*1924Panevėžys  
3351Poškus, Antanas*1915
†1946 lageris
Baisogaloje (Radviliškio r.*)  
3352Poškus, Jonas*1912Mantvydų k. (Mažeikių r.*)  
3353Poškus, Juozas*1924Varniai (Telšių r.*)  
3354Poškus, Stasys*1929Cedroniškės k. (Kelmės r.*)  
1556Poškutė, Angelė   kilusi nuo Radviliškio/Dotnuvos; Magadano 19 lag./32 km. su Vabalaite
1557Povilaitis, Jonas    
1558Povilaitis, Liutgardas (Liudas) *1923.11.26 Jurbarkas
†1984.12.27 Jurbarkas
JurbarkasJurbarko evangelikų liuteronų kap.  
2635Povilaitis, Mykolas*1916Vidginiai (Joniškio)  
2636Povilaitis (Pavilaitis?), Viktoras*1901Kaunas  
3344Povilionis, Jurgis*1908
†1948 lageris
Gudgalių k. (Pasvalio r.*)  
3345Povilonis, Petras*1915
†1984 Lietuva (kur?)
Nauradų k. (Panevėžio r.*)  
1559Požėla, Viktoras  Panevėžys 
1069Prabulis, Alfonsas*1912Berezninkai (Marijampolės r.*) 1941 sukil.dal.
1560Prabutis† nežin.   
1111Pragulbickas, Leonas*1904
†1986 Lietuva (kur?)
Gintalaičiai (Skuodo r.*)  
3281Pranckūnaitė, Stasė Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
2555Pranys, Kazimieras   Norilsko sukil. dalyvis
2760Pranka, Povilas*1906
†1947.08.23 Nachodka? (lageryje)
Mitkūnai (Joniškio r.*)  
2761Pranskaitienė, Marytė*1914
†1976 Lietuva (kur?)
Jokūbaičiai (Jurbarko r.*) 1951 ištremta šeima.
4961Pranskus (Prunskus?), Boleslovas*1919
†1985 Lietuva (kur?)
Kūrinių k. (Švenčionių r.*)  
1561Praskenis, Tadas  Alytus 
4182Pravazevičius, Vincas*1916Dusetos  
4183Preibys, Stanislovas*1923
†1952 lageris
Žeimių k. (Kretingos r.*)  
4184Preidžius, Juozas*1911
†1952 lageris
   
4185Preikšas, Ansas (Hansas?)*1929Šlapšilės k. (Klaipėdos r.*)  
4640Prichodskas, Stasys Kazys*1913   
1562Pridotkas, Lionginas *1912.01.22 Vievis
†1995.01.31 Kaunas
KaunasKaunas, Panemunės kap. 
4511Pridotkas, Viktoras*1908Tautkaičių k. (Marijampolės r.*)  
0291Pridotkienė, Adelė (Čižiūtė) *1922.01.16 Alytus
†2013.12.18
KaunasKaunas, Panemunės kap.atvyko pas vyrą į tremtį
3123Prokopas, Joakimas*1926Virbaliūnų k. (Kauno r.*)  
3122Prūckus, Jonas*1917   
3121Prūsas, Vytas*1925Šiauliai  
5118Prušinskas, Bronius*1926Dubelkos k. (Molėtų r.*)  
1563Prušinskas, Bronius*1926.12.27 Skudutiškis (Utenos)
† nežin.
Utenos r.*Panevėžio sav., Paliūniškis 
1564Prušinskienė, Ona (Žičkaitė)*1926.10.11
† ——
Panevėžio aps. Pumpėnų vls.Panevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
5130Pšemeneckas, Stasys*1907Valkininkai mokyt., 1941.06 sukil. dalyvis
5129Pšigockis, Stasys*1907Šarkiškių k. (Alytaus r.*) / Dainavos apyg. slap. „Stalius“.  
5119Ptašinskas, Stasys*1929Kaunas  
1565Ptašinskas, Stasys * Seredžiaus parapija
† Arkagala
   
3119Puidokas, Antanas*1916Vandžiogaloje (Kauno r.*)  
3120Pūkas, Albertas *1924.05.26 Pramislavos vnk. (Ukmergės aps. Traupės vls.)
†2010.01.07
 Anykščių r. Traupio kap. slap. „Alba“, „Učitelis Alba“.  
3343Pukenis, Vladas*1916
†1947 lageris
Zabelynės k. (Anykščių r.*)  
2204Pūkenis   iš Vaitkūnų k. prie Svėdasų; per karą buvo išvežtas darbams į Vokietiją
2139Pukinskaitė, Juzė   lagerio virėja; lageryje kartu buvo Danutė Viktorija Ulozaitė
4489Pultinevičius (Pultanavičius), Juozas*1905
†1978 Lietuva (kur?)
Trempinių k. (Marijampolės r.*)  
3124Pumeris, Alfonsas*1930Dobilynių k. (Vilkaviškio r.*)  
3125Pumputis, Vytautas*1923Ginučių k. (Ignalinos r.*)  
3126Pundys, Vladislovas*1918   
4828Puodžiūnaitė, Antanina*1915Kaunas medikė
1044Pupeikis, Balys †1988.10.08 Kaunas  slap. „Tauras“.  
1566Pupelis, (ne Juozas)   1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. ne į Berijos lag.
4583Pupelis, Juozas*1916
†1959 Lietuva (kur?)
Margėnai (Rokiškio r.*) valstietis, 1941 sukil.dal.
1544Pupelis, Juozas*1924
†1980 Lietuva (kur?)
Kalniškiai (Obelių)  
1567Pupelis, Juozas   1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
1568Pupelis, Juozas   1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. ne į Berijos lag.
1545Pupelis, Vincentas*1908
†1954 kažkur tremtyje
Vilnius 1941 sukil.dal.
0184Pupelis, Vytautas *1929.08.18 Kaunas
† ——
 Panevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys
4584Pupiūtė, Adelė*1927Runkių k. (Marijampolės r.*) Tauro apyg. partiz. rėmėja
4001Pūras, Antanas*1927
†1947.10.01 lageris (prie šachtų, koks?)
Vilnius slap. „Kariaga“, „Debesuotasis“. Lietuvos Tautinio Išsivadavimo Sąjungos vadovas
2435Pūras, Bernardas*1909 Leliušiai? Vilionys?
†1995
Leliušiai (Rumšiškių vls.)? Vilionys? slap. „Žilvitis“.  
4002Pūrienė, Viktorija*1907
†1983 nežin.
Dusetos  
2375Puškūnienė (Puškonienė), Jadvyga (Kuraitė)† —— Ukmergė 
0287Putrienė, Pranė (Korkutytė)*1926.02.02 Beržupio k. (Varėnos r.*)
†2016.06.22 Druskininkai? Lazdijų r.?
Varėnos r.* slap. „Akacija“. 1959 bandė grįžti į Lietuvą.
1572Putrius, Stasys*1930 Lapių k. (Klaipėdos r.*)
†1998 ar anksčiau Druskininkai
  moksleivis, LLA narys
4000Puzinas, Bronius*1915
†1947 lageris
Ūtos k. (Panevėžio r.*)  
4003Račevskis, Francas*1923Vilnius  
1966Račiūnas, Stasys*1928 Gelgaudiškis
†1971 Kaunas
Gelgaudiškis mokytojas, poetas, pasirašinėjo Figaro slapyvardžiu
5430Račkauskas, Juozas*1926Tauragė  
1574Račkauskas, Juozas     
4106Račkauskas, Justinas*1924Šložių k. (Plungės r.*)  
1573Račkauskas    
4107Račkauskas (Raczkowski), Antanas (Antoni)*1924Nemenčinės vls. (Vilniaus r.*) slap. „Błyskawica“.  
4004Radavičius, Alfonsas*1925 Kruopių k. (Pavandenės par., Telšių r.*)
†2015
Naujikų k. (Telšių r.*) stalius; 1955 vedė (Černogorske)
4005Radavičius, Bronius*1916Pakėvio k. (Kelmės r.*)  
2246Radikas, V.   Orech lageryje (arti Miaundžos elektrinės)
1296Radzevičius, Antanas*1917   
3392Radzevičius, Vytas*1920Petroškų k. (Lazdijų r.*)  
1575Radziulis, Vladas  iš Rodūnės  
5072Ragaišis, Juozas (Jonas?)*1903 Trišakių k. (Biržų aps. Vabalninko vls.)   
1576Ragaišis, Juozas †~1965 Tajožnyj (Magadano sr.)nuo SaločiųTajožnyj (Magadano sr.)karininkas, įkalintas 1940 m.
4108Ragaliauskas, Bronius*1927
†1949 lageris
Jurbarkas  
2212Ragelis, Antanas†1952±1 Dnepropetrovsk (Magadano sr.)  mokytojas iš Kamajų; su T.Vinkšneliu Dnepropetrovske
4109Ragelis, Vladas*1908
†1947 lageris
Rūsingės dv. (Varėnos r.*)  
4560Raginytė, Stefanija*1920Barkuškės k. (Ignalinos r.*)  
1577Raginj (Raginis?), Bronislav*1922   
4110Ragoža, Vaclavas*1925Gudelių k. (Šalčininkų r.*)  
4111Ragoža (Rogoža?), Vladislavas*1921Ragožiškių k. (Šalčininkų r.*)  
5216Raguckas, Bronius*1919
†1978
Pašeimenių k. (Vilkaviškio r.*)  
0110Raibikis, Andrius Leonardas*1926.10.29 Gižai (Vilkaviškio r.*)
†2015.03.17 Kaunas
Kaunas? Vilkaviškio aps.? moksleivis, LLA narys. 1951 ištremti tėvai.
4975Rainienė, Julita Marija*1925 Rokiškis
†~2013
  atvyko į tremtį pas vyrą
2666Rainys, Kazys*1928
† nežin.
Adomiškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Akmenėlis“. moksleivis, Tauro apyg. part. (Marijampolės gimnazistų byla); kalėjo Kolymoje ~8 m.
0111Rainys, Stasys*1919
†2002.12.15 Klaipėda
Vilnius studentas
4559Rainys (Reinys?), Kazys*1907
†1946.12.29 lageris
Ponykščių k. (Trakų r.*) kt.duom. paleistas 1945.09.19
1580Rakašiūtė, Bronė    
1581Rakauskaitė, Bronė Vilkija  
4558Rakauskas, Antanas*1919Prienai  
1582Rakauskas, Jurgis† Panevėžys Panevėžys 
4557Rakauskas, Rapolas*1912Čivonių k. (Lazdijų r.*)  
2270Rakauskas, St.    
1583Rakauskas, Stasys Vilkija  
1584Rakauskas  Kaunas ar Prienai 
1585Rakauskienė† nežin. Kaunas? 
4556Rakštys, Everestas*1915Račių k. (Mažeikių r.*)  
1586Ralys, Stasys*1919
† nežin.
Akmenės k. (Raseinių r.*)Rasein. sav., Šiluvaslap. „Aušra“.  
1587Ralmanis, Linda    
1895Ramanauskas, Bronislovas Antanas *1926.07.17 Simnas
†2018
AlytusAlytusmoksleivis, partiz. ryšininkas, Norilsko sukil. dalyvis; 1948 ištremta šeima
5389Ramanauskas, Jonas*1923Jurgaičiai (Šiaulių r.*) slap. „Briedis“.  
4982Ramanauskas, Juozas*1908Lazdijai  
4983Ramanauskas, Juozas*1918 Totorkiemis (Vilkaviškio r.*)  slap. „Špokas“. 1946 grįžo į Lietuvą pabėgęs iš darbo bataljono
4555Ramanauskas, Tomas*1913Ukmergė muzik.
5387Ramanauskas, Vincas*1907Pagelumbiškio k. (Marijampolės r.*)  
0120Ramanauskas, Vincas*1926.01.03 Kietaviškės (Žiežm.vls.)
†2003.04.29 Vilnius
 Vilnius, Kairėnų kap. 
5388Ramanauskas, Vincas*1927Kietaviškės (Trakų r.*)  
0209Ramaškienė, Marija (Markevičiūtė) *1919.09.03 Kamenka (Seinų aps.)
†2013? Marijampolė?
Kamenka (Seinų aps. Lazdijų vls.)Marijampolės kap.slap. „Pakalnutė“. Dainavos apyg. Žilvičio būrio ryšininkė. 1949 ištremta šeima.
5390Ramelis, Jurgis*1909
†1989
Baltakarčių k. (Utenos r.*)  
2303Ramonas, Kostas *1928 Kulupėnai (Kartenos vls.)
†1969 Klaipėda?
 Klaipėda, Joniškės kap. 
4797Ramonas, Kostas*1928
†1969 Lietuva (kur?)
Klaipėda moksleivis, pogr. org. narys
1589Ramonas, Stanislovas*1921.10.26 Klangiai (Kauno aps. Veliuonos vls.)
†1985.10.04 Kaunas
Klangiai (Kauno aps. Veliuonos vls.)Kaunas, Petrašiūnų kap. 
4798Ramonas, Stasys*1921
†1985 Lietuva (kur?)
Papiškiai (Kauno aps. Veliuonos vls.) valst.
4112Ramonas, Vincas*1923Erslos k. (Skuodo r.*) mokytojas
4796Ramonas, Vytautas*1927Karklynė (Joniškio r.*) moksleivis, pogr. org. narys
2319Ramonas, Zakėjus*1921
†1951.02.28 Kolyma (koks lageris?)
Klaipėda numarintas lageryje (išsekimas)
0160Ramonienė, Albina (Grinevičiūtė)*1929.12.20 Gastilonių k. (Kaišiadorių aps. Rumšiškių vls.)
†2016.04.21 Kaunas
Kaišiadorių aps.Kauno r. Karmėlavos kap. 
5132Rampelberg, Jean Charles*~1921
†~1980
Tauragės apylinkės Belgas, dailininkas, Vermachto žvalg. leitenantas, Lietuvos partizanas.
4795Rancevas, Andrejus*1913Valiūnų k. (Joniškio r.*)  
1998Rapšys, Steponas*1926
†1948.06.26 Kolyma (Magadanas?)
iš Klenuvkos slap. „Narsutis“.  
4113Raslanas, Valentinas*1916Paliminės k. (Utenos r.*)  
4114Rastenis, Klemensas*1903Melninkų k. (Ignalinos r.*)  
4115Raščiauskas, Vaclovas*1924
†1947 lageris
Angirių k. (Kėdainių r.*)  
4116Ratkevičius, Vincas*1902Dūkštas  
1591Ratkevičius Valkininkai Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius (senas žmogus)
1592Raubaitė, Felicija † Šiauliai  dirbo med. sesele
2496Raudeliūnas, Adolfas*1927 Padalių (Kaišiadorių r.*)
† lageryje
   
4117Raudonis, Juozas*1901Kėdainiai  
2193Raudonis, Petras    akordeonistas
4457Ravičius-Ščerba (Ravičius-Čerba?), Juozas*1903Gudų k. (Šilutės r.*)  
3332Razumas, Leonas*1916
†1954 kažkur tremtyje
Piliakalnių k. (Jonavos r.*)  
1593Ražaitis, Algirdas *1925 Vilkaviškis
† ——
 Kudirkos Naumiestis / Kalvarijaspalv. fotogr. Kolymoje pradininkas
4799Ražukienė, Ona (Matuzonytė)*1928Rokiškis moksleivė
1594Redikas, Vaclovas *1924 Šliktinė (Mosėdžio vls.)
†2007 Kuršėnai
VilniusŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.slap. „Daktaras“. vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
4957Redikienė, Liucija (Kujelytė)*1920
†1991 Lietuva (kur?)
Ajutiškių k. (Rokiškio r.*)  
3329Regelskis, Kazys*1914Skaudvilė (Tauragės r.*)  
3330Regimantas, Leonas*1915Tauragė  
3331Rekašius, Stasys*1906Klaipėda  
4454Rekašiūtė, Bronislova*1923Telšiai  
4455Rekienė, Julija*1905
†1947 Lietuva (kalėjime)
Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
4456Religionis (Religlonis?), Vaclavas*1907Vilnius  
4186Remeikis, Stasys*1920Kaupių k. (Tauragės r.*)  
1595Remeikis (Reimeikis?), Pranas    
2256Repečka, St.   1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio 25-letija Oktiabria
2000Ribakovas, Alfonsas Pankratijus*1921 Lašiniai (dab. Anykščių r.)Lašiniai slap. „Stumbras“.  
3584Ryliškis, Pranas*1908Kačiūnų k. (Utenos r.*)  
4458Rimeika, Vincas*1902
†1947 lageris
Alsių k. (Joniškio r.*)  
4674Rimkevičius, Adolfas*1920
†1968 Lietuva (kur?)
Treigių k. (Joniškio r.*)  
4643Rimkūnas*~1905
† Magadano sr. (Jelčino lag.?)
   
4248Rimkus, Antanas*1910Liūliškio k. (Marijampolės r.*)  
4249Rimkus, Antanas*1921
†1948 lageris
Gilaičių k. (Plungės r.*)  
4250Rimkus, Jonas*1907Daugėnų k. (Kelmės r.*)  
1598Rimkus, Pranas  Šilutė 
1295Rimkus, Vincas*1910   
1936Rimkutė, Stanislova*1922Derkinčių k. (Skuodo r.*)  
5106Rimša, Jonas*1924Kulvertiškių k. (Jurbarko r.*) / Gryblaukio k. (Tauragės r.*) / Kęstučio apyg. slap. „Šarūnas“.  
0248Rimša, Jonas   Kaunas 
3583Rinkevičius, Povilas*1918
†1947 lageris
Sukinių k. (Ukmergės r.*)  
5201Rinkūnas, Antanas*1924Migonių k. (Pasvalio r.*) slap. „Topelis“.  
1599Ročaitė, Stefanija† nežin. Jurbarko sav. 
3575Romančik, Eduarda (Atlasevičiūtė)*1926Kaunas  
3582Romanovas, Semionas*1918Dusetos  
3581Romeika, Viktoras*1924Kaunas  
0218Rosenienė, Aleksandra (Bartkutė Dambrauskienė)*1922.05.29 Šiukšeliai (Tauragės aps. Kaltinėnų vls.)
†2013.10.26 Raseinių r.?
Vaišviliškių k. (Kelmės r.*) slap. „Skruzdėlė“. Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
3580Rožukas, Antanas*1916Veršių k. (Lazdijų r.*)  
3579Rubikas, Antanas *1898.07.11 Skaistgiriai (Naumiesčio aps. Sintautų vls.)
†1981.02.14 Vilnius
VilniusVilnius, Saltoniškių kap.Miškininkas, VU dėstytojas. 1948 ištremta šeima. VLE duom. gimęs 1896.07.11.
0113Rubine, Eleonora (Grigalavičiūtė) *1923.03.25 Aukštašlynis (Rasein.vls.)
† ——
 Jūrmala (Latvija)slap. „Vida“, „Remigija“, „Viola“, „Dženė“, „Dalia“. J. Žemaičio–Vytauto ryšininkė
2281Ručys, Jonas   dailininkas
3577Rudaitis, Antanas*1906Marijampolė  
3578Rudavičius, Zenonas*1914Plungė  
0204Rudys, Alfonsas *1928.03.31
†2000 Radviliškis
Krampių k. (Šiaulių aps. Joniškio vls.) moksleivis
2290Rudys, Antanas *1928 Bugeniai
†2007.06.10 Mažeikiai
  1940-1946 mok. Mažeik. gimnaz.; 1946 suimtas iš 6 klasės; 1956 grįžo į Mažeikius, dirbo ETG gamykloje vairuotoju
3686Rudys, Antanas*1928Daubarių k. (Mažeikių r.*) slap. „Čiarlis (Čarlis)“. moksleivis; 1956.06 paleistas
1601Rudys, Antanas  Mažeikiai 
5015Rūdys, Juozas*1906
†1946.09.10 lageris (Sevvostlag, Nachodka?)
Prienai  
3327Rudžianskas, Benadas*1907Vencloviškių k. (Jurbarko r.*)  
3328Ruikys, Aleksas*1907Burbaičių k. (Plungės r.*)  
4439Rukavičiūtė, Jadvyga*1928Prienai  
4440Rukšėnas, Jonas*1909
†1995 Lietuva (kur?)
Dotenėnų k. (Švenčionių r.*)  
1602Rulienė, Leonora  Kaunas 
2313Rupšys, Petras     
4441Rupšlaukis, Juozas *1925
†1989 Lietuva (kur?)
Klaipėda  
4442Ruskonis, Vincas*1926Valų k. (Ukmergės r.*)  
1603Rušėnas, Petras*1926
† ——
Naujasodė (Rokiškio r.*)Panevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
1604Rušėnienė, Aleksandra*~1920
† ——
 Jonava 
4724Rutkauskienė, Marija*1918Lygumų k. (Vilkaviškio r.*)  
4723Ruzgas, Alfonsas*1916
†1954 lageris (koks?)
Sėlos k. (Utenos r.*)  
2400Ruzgas, Algimantas Juozas*1925
† ——
KaunasPanevėžysmoksleivis
1605Ruzgas, Vytautas *1928.09.14 Šeimyniškiai (Utenos vls.)
† nežin.
Šeimyniškiai (Utenos vls.) slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
2399Ruzgienė, Aldona UtenaUtena 
1606Ruzgys, Algimantas*1924.03.31 Kaunas
†2007/2008 Kaunas?
KaunasKauno r. Karmėlavos kap. 
2556Ruzgys, Algimantas    Norilsko sukil. dalyvis
4443Sabaliauskaitė, Vitalija*1923Dausų k. (Radviliškio r.*)  
4187Sabaliauskas, Eugenijus*1923Runionių k. (Molėtų r.*)  
4188Sabaliauskas, Stasys*1925Kaunas  
4189Sabaliauskas, Viktoras*1909Pagėgių vls. (Šilutės r.*)  
2311Sabalionienė, Marija †1955? Arkagala Kolyma, Arkagalos kap.atvyko pas vyrą į tremtį
1331Sabalionis, Benadas*1917
† Lietuva (kur?)
Degsniai (Varėnos r.*)  
1326Sabatas, Jonas*1923Klaipėda  
1318Sabeckaitė, Elena*1926Palonai (Radviliškio r.*)  
1607Sabulionis    
1608Sadauskaitė, Justina*1923Rumšaičių k. (Skuodo r.*) E.Simsonienės mirties liudininkė
4444Sadauskas, Alfonsas*1921
†1988 Lietuva (kur?)
Bartninkai (Vilkaviškio r.*)  
2393Sadauskas, Juozas*1909
†1997
Pazapsių k. (Lazdijų r.*)  
1609Sadauskas, Juozas*1911
†1997
 Druskininkų m. nauj. kap. Čiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
0265Sadlauskas, Algirdas Henrikas*1932.02.01 Šiauliai
†2016.06.30 Vilnius?
Klaipėda moksleivis, Tauro apyg. rezervistas
4393Sakalas, Jonas*1914Inkliuzų k. (Kupiškio r.*)  
1610Sakalauskaitė, Irutė    
5206Sakalauskas, Jonas*1915
†1947.08.14 lageris (koks?)
Kaunas  
5207Sakalauskas, Juozas*1930Vilkaviškis  
4394Sakalauskas, Vytautas*1926Vilnius  
4566Sakalauskas, Vytautas*1926
†1999
 Šiaulių Ginkūnų kap. Kolymoje kalėjo 1946-1955
4218Sakalauskas, Vytautas *1926.12.18
†2001.02.19 Panevėžys
Šventupių k. (Panevėžio r.*)Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap. 
1611Samėnas, Zenonas*1927±2
†1993 ar anksčiau Panevėžys
 Panevėžio r. Upytės kap. 
5019Samėnas, Zenonas*1928Panevėžys  
1612Samėnienė, Stasė (Beresnevičiūtė)*1921.10.02 Tekliampolis (Biržų aps. Vabalninko vls.)
†2003-2004 Panevėžys
PanevėžysPanevėžio kap. 
4238Samsanavičius, Vytautas*1927 Butrimonys (Alytaus r.*)
† Lietuva (kur?)
  slap. „Vytautas“. moksleivis
2331Samulėnas, Vytautas *1913.04.07 Medikiai (Zarasų aps. Kvetkų? vls.)
†1974.05.01
 Biržų r. Kvetkų kap. 
1613Sanys, Alfonsas†2005 Šiauliai 
4239Sankauskas, Stepas*1909Gaižiūnų k. (Jonavos r.*)  
4240Sapkauskas, Adomas*1916Anomislio k. (Molėtų r.*)  
4241Sapožnikovas, Grigorijus*1905Liminasėlio k. (Zarasų r.*)  
4242Sarapinas, Bronius*1927Pasvalio Vienkiemių k. (Pasvalio r.*) slap. „Suopis“, „Savanoris“. 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
4243Sarapinas, Kazys*1910Seredžius (Jurbarko r.*) mokytojas
1614Sasevičienė, Veronika Kaunas  
1615Saučinienė, Stasė (Bernatavičiūtė)*1921.10.02
† ——
Biržų aps.Panevėžys 
1616Sauliūnas, Antanas*1927.05.29 Kaunas
†1989.03.07 Jonava
Kaunas  
0179Sauliūnienė, Jadvyga (Olinskaitė)*1926.03.25 Rokiškis
† ——
Rokiškis ar Vilnius?Vilnius 
4244Saunoris, Antanas*1921   
5081Savickaitė, Olytė    
4245Savickas, Jonas*1910Seinų aps. (kur?)  
4246Savickas, Klemensas*1917Vaičaičių k. (Skuodo r.*) 1941.06 sukil. dal.
4247Savickas, Pranas*1927Klykūnų k. (Anykščių r.*)  
2612Savickas, Vytautas*1930
†1986
Kaunas slap. „Uosis“. moksleivis; Matrosovo lageryje dirbo vairuotoju
1618Savickas Valinčiai, P.Suvalkija  
1619Savickis, V.  Kaunas 
4722Sederevičius (Sideravičius?), Pranas*1923Švarplių k. (Šakių r.*)  
0281Sedleckienė, Janina (Makuškaitė) *1925.12.25 Ulytėlė (Rokiškio vls.)
†2005.11.17 Baisogala
VilniusKaišiad. sav. Kaugonių kap.mokytoja
1620Sedlickas, Alfonsas*1925Lentvaris slap. „Dragūnas“.  
1621Semaškienė, Stanislava (Jalinskaitė)*1933.04.15
† ——
Vilniaus r.*Raseiniai 
1622Semilgaitė, Danutė*1927   
1623Seniūnas, Stasys*1914
†1947.12.09 lageris Debine ({Jg})
Klaipėda  
4237Seniūnas, Tomas*1916
†1961 tremtyje (Atagajuje?)
Tirkšliai (Kauno r.*)  
5307Seniūnienė, Bronė*1923Tirkšliai (Kauno r.*)  
1624Senkus, Vytautas  Šilutės sav. 
0233Senvaitis, Povilas *1924-1925
†2006? Kupiškis
 Kupiškio kap. 
4978Senvaitis, Povilas*1926Sineliškiai (Kupiškio r.*) slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
1625Serapinas, Bronius† Pasvalio r. Jurgėnai, Pasvalio r. 
3514Serbenta, Jonas*1915Kaunas  
2120Serdikauskas, Juozas   1956 lageryje Razvedčik kartu kalėjo Antanina Kuliešienė
3515Sereika, Vytautas*1920
†1947 lageris
Kėdainiai  
3516Sereikaitė, Sofija*1910Girelės k. (Panevėžio r.*)  
3517Serneckas, Petras*1920Kaunas  
3518Serva, Kazimieras*1918Rotkalnio k. (Telšių r.*)  
3519Silickas, Jurgis*1898
†1980 Lietuva (kur?)
Grybelių k. (Utenos r.*)  
3520Silickienė, Ona*1907Grybelių k. (Utenos r.*)  
3521Simanauskas, Stasys*1925Paluklaukės vnk. (Telšių r.*)  
3522Simanavičiūtė, Elena*1926Jonava  
1999Simanonis, Henrikas*1927 (1926?) Gudonys (Kurklių vls.)
†1947.10.13 lageris Kolymoje (koks?)
Vytauto apyg. slap. „Plienas“.  
4235Simanonis, Vladas*1907
†1966 Lietuva (kur?)
Mackeliškių k. (Anykščių r.*)  
4236Simaška, Vytautas*1930
† Lietuva (kur?)
Panevėžys  
1627Simonaitienė, Ona (Gasčiūnaitė) Klovainiai  
3523Simonaitis, Juozas*1907Prienai  
3524Simonavičius, Stasys*1921
†1947 lageris
Klaipėda  
1628Simsonienė, Eugenija (Aukštikalnytė)*1912.10.11 Žiliškiai (Vabaln.vls.)
†1953.12.09 Magadan (lageryje)
Žiliškiai (Vabaln.vls.)Kolyma, Magadano kap.mirė nuo traumų „Vtoroj učastok„
4325Siniauskas, Balys*1919Trumponių k. (Rokiškio r.*) arba Vilnius?  
5069Siniauskas, Balys  nuo Zarasų  
5279Sinkevičius, Antanas*1910Simančių k. (Molėtų r.*) 1941.06 sukil. dalyvis
4324Sinkevičius, Jurgis*1919Volungės k. (Alytaus r.*)  
3565Sirutis, Simonas*1907
†1946 lageris
Šeimyniškių k. (Utenos r.*)  
1631Siurėla, Albertas  Mažeikiai 
1633Skaisgirienė, Ona (Andriuškevičiūtė) *1925
†2002 Puskelniai (Mar. sav.)
VilniusMarijampolėkilusi iš Dzūkijos?; suim.1946.03.22; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
4369Skaisgirienė, Veronika (Paškauskaitė)*1923Aknystėlių k. (Utenos r.*)  
1632Skaisgiris, Gediminas *1928 Pilviškiai
†2010 Puskelniai (Mar. sav.)
KaunasMarijampolė, naujosios kap. 
4317Skarbalius, Stasys*1907Trakininkų k. (Šilutės r.*)  
4318Skarmilavičius, Viktoras*1917Juodbariškės k. (Marijampolės r.*)  
4319Skavičius, Antanas*1907Šileikių k. (Rokiškio r.*)  
1634Skeiveris, Pranas *1928.03.25 Kuncegaliai (Panevėžio aps.)
†1990.01.11 Panevėžys
Anykščiai / Kaunas stud.; Kengyro sukil.; Susumane kartu A. Krasnadomskis.
4320Skiepinaitis, Endrius*1922Užvajočių k. (Jurbarko r.*)  
1635Skieveris, Antanas    
4321Skipytis, Stasys*1919
†1949 lageris
Šeduva  
4322Sklėrius, Jonas*1908
†1957 kažkur SSRS (ne lag.)
Dusynių k. (Utenos r.*)  
2757Skorupskas, Vladas*1895.09.29 Šniponys (Širvintų vls.)
†1981.05.20 Karmėlava
  1945 į Kolymą
4323Skrabulis, Donatas Kęstutis*1928Kaunas  
1298Skrebas, Lionginas*1915   
1636Skrebulis, Donatas    
4326Skrinskis, Kostas*1907Girvainių k. (Šilalės r.*)  
0126Skukauskas, Alfonsas† nežin.   
1637Skukauskas, Alfonsas†2002 nežin.   
1552Skūpas, Antanas*1924Varniškiai (Kupiškio r.*) Viet.rinkt. narys; suimtas armijoje
1939Skužinskas, Rokas*1921
† Verchnij Seimčianas
   
5401Skužinskas, Rokas*1921Naujininkų k. (Jurbarko r.*)  
3425Slavickas, Albinas*1925Cikabūdės k. (Prienų r.*)  
3426Slavinskas, Alfonsas*1909
†1946 lageris
Medeikių k. (Biržų r.*)  
3427Slavinskas, Jurgis*1914
†1947 lageris
Medeikių k. (Biržų r.*)  
3428Slavinskas, Leonas Stasys*1927
†1946 lageris
Ukmergė  
0247Sližienė, Pranė (Skiriūtė)*1924.03.30
† ——
Milgaudžių k. (Tauragės aps. Gaurės vls.)Ukmergėslap. „Žibutė“.  
1692Sližys, Alfonsas† nežin.   
3429Slotkus, Antanas*1907Telšiai  
3430Slovikova, Sofija*1904Versekos k. (Šalčininkų r.*)  
4721Sluškonienė, Jadvyga (Kuraitė)*1919Ukmergė moksleivė
3431Sluškonis, Alfonsas*1920
†1981 Lietuva (kur?)
Sapiegiškės k. (Varėnos r.*)  
3432Slušnys, Jonas*1922Rubulių k. (Kretingos r.*)  
0206Smailienė, Genė (Kamandulytė) *1929.03.17
†2017.09.20 Jonava?
AlytusJonavos kap. 
0205Smailys, Bronislovas *1929.07.03 Papušinio k. (Panevėžio r.*)
†2018.02.13 Jonava?
Panevėžio r.*Jonavos kap. 
2546Smetonienė, Irena (Martinkutė)   Norilsko sukil. dalyvis
2414Smilgaitė, Danutė*1928Kaunas Kauno „Aušros” merg. gimn. mokinė; po lag. buvo parv. Lietuvon, grįžo atgal
1640Snarskis, Danielius†2015±2   
4124Sniževičius, Antanas*1911
†1956 kažkur tremtyje
Rūdninkų k. (Marijampolės r.*)  
1297Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys*1925   
0114Sodys (Godys?), Pranas  Kaunasbuvo Ust-Omčiuge
4125Sokolovas, Grigorijus*1922
†1947 lageris
Sidarių k. (Radviliškio r.*)  
4118Sprainaitis, Pranas*1925
†1985 Lietuva (kur?)
Karkazų k. (Šakių r.*)  
5278Sprindys, Bronius*1915
† lageris Kolymoje (koks?)
   
4119Sprindys, Bronius*1917
†1953.02.01 lageris (koks?)
Kadarų k. (Biržų r.*) mokyt.
4120Spudas, Kazys*1920
†1956.03.13 lageris
Kelmučių k. (Pasvalio r.*) 1948 ištremta šeima
4121Stadelninkas, Albinas*1914Žvirgždaičių k. (Šakių r.*)  
1940Stakėnas, Antanas† Grigiškės   
4234Stakėnas, Valentinas Petras*1924
†1946 lageris
Nadiejiškio k. (Rokiškio r.*)  
1941Stalionis, Jonas*1921 Rokiškis (paskut. žiniomis) 
4122Stalionis, Kazys*1912Kaunas  
4123Staliūnas, Vaclovas*1916Biržai  
4448Stalnionis, Bronislovas*1917
† nežin.
Vilnius tarnautojas; mirė neužilgo po grįžimo į Lietuvą.
2297Stalnionis, Bronius    1955-56 Chasyne
4449Stalnionis, Edvardas *1926 Šlavėnai (Anykščių r.*)
†2014
Sakalų būrys (Kurklių šilas) vedė tremtyje (Orešnoje)
2862Stalnionis, Edvardas*1927Šlavėnai (Anykščių r.*) 1948 ištremta jo šeima
1896Stalniūnas    
2861Stanaitis, Mečys*1916
†1946 lageris
Duobėdžių k. (Joniškio r.*)  
2557Stančikas, Stasys   Norilsko sukil. dalyvis
1641Stančikas, Vytautas*1929Jocių k. (Tauragės r.*) 1948 ištremta šeima
2863Staneika, Juozas*1919Krūvelių k. (Marijampolės r.*)  
2864Stanelis, Antanas*1915Naisių k. (Kelmės r.*)  
2865Stanelis, Viktoras*1921Naisių k. (Kelmės r.*)  
1642Stanelka, Zigmas *1924.11.05 Žvirgždėnai (Daugų vls.)
†1948.12 Kolyma
Kaunas slap. „Pilėnas“.  
2866Stanevičius, Jonas*1926
†1968
Gustonių k. (Panevėžio r.*)  
0266Stanynas, Vincas *1926.01.21 Varnupiai (Marijampolės aps. Liudvinavo vls.)?
†2017.11.15 Marijampolė
Marijampolė arba Varnupių k. (Marijampolės)Marijampolės senosios kap.moksleivis
1644Stanynienė, Marija*1937.03.17
† ——
 Marijampolė 
1299Stanionas (Stanionis?), Benediktas*1931   
4392Stanionis, Antanas *1904Balbieriškis (Prienų r.*)  
2867Stanislavičius, Bronius*1913Prienai  
2868Stanišauskas, Jonas*1910Kėdainių aps.  
5172Stanišauskas, Jonas     
2869Staniulis, Aleksandras*1911Kaunas  
2870Staniulis, Antanas*1904Balbieriškis (Prienų r.*)  
2650Stanius, Ignas*1925 Kernų k. (Skuodo)KretingaKlaipėda (1990)mokyt.; suimtas tremtyje 1949.09.29 ar 1949.10.29
1648Stankevičienė, Pranė (Malinauskaitė) *1924 Pakruojo r.*
†2010.06.01 Mažeikiai?
 Mažeikių Geidžių kap.slap. „Frida“.  
5046Stankevičius, Albinas*1913Marteniškių k. (Zarasų r.*)  
0112Stankevičius, Algimantas *1928.09.02 Vidgirių k. (Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls.)?
†2016.09.26 Marijampolė
Vilkaviškio aps. / MarijampolėMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
4650Stankevičius, Algis   vilnietis, pedagogikos stud.
4985Stankevičius, Antonas*1923Jočionių k. (Trakų r.*) suimtas rusų okup. zonoje Vokietijoje
5047Stankevičius, Balys*1915
†1999 Lietuva (kur?)
Kaunas geležinkelietis
1647Stankevičius, Balys†2004±3 Mažeikiai Mažeikių kap.nuo Kauno
2269Stankevičius, J.    
5048Stankevičius, Jonas*1909Giraitėlių k. (Lazdijų r.*)  
2558Stankevičius, Jonas   Norilsko sukil. dalyvis
4986Stankevičius, Julius*1923Širvydų k. (Marijampolės r.*) slap. „Sargas“.  
4126Stankevičius, Juozas*1914Grabaukos k. (Lazdijų r.*)  
4127Stankevičius, Marijonas*1928
†1992 Lietuva (kur?)
Laukagalių k. (Panevėžio r.*) slap. „Jaunalietuvis“.  
4128Stankevičius, Stasys*1920Kairėnų k. (Radviliškio r.*)  
4129Stankevičius, Voldemaras*1914Bėčiūnų k. (Biržų r.*)  
4987Stankienė, Juzefa*1907Viliočių k. (Šiaulių r.*)  
1651Stankūnaitė, Antosė nuo ~Varėnos Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė; išleista iš lagerio dirbo siuvėja
1652Stankūnienė, Veronika*1916.08.20
† nežin.
Panevėžio aps.Panevėžys 
4130Stankus, Antanas*1924Bajorėlių k. (Kretingos r.*)  
4131Stankus, Ipolitas*1918Šliktinės k. (Skuodo r.*)  
4960Stankutė, Zosė*1927Pagenaičių k. (Šilutės r.*)  
1653Stanušauskienė, Bronė (Mikučiauskaitė)† —— Kėdainiai ar Kėdainių r. 
4132Staponkus, Pranas*1917
† Lietuva (kur?)
Tautgailių k. (Šiaulių r.*)  
1897Starukas, Jonas*1925
†1960.09.17 Nižnij Seimčianas
  žuvo po lagerio
3906Stasėnas, Bronius*1915Žiogų vnk. (Kupiškio r.*)  
3907Stasėnas, Stasys*1911
†1947 lageris
Jokšių k. (Kupiškio r.*)  
1654Stašionis, Stasys †1954.04.14 Arkagala   
2515Staškevičius, Antanas *1929.04.02 Diržioniai (Betygalos vls.)
† ——
 Kaunaskartu kalėjo Juozas ir Juozas
5128Stebulis, Ignas*1915Skovagalių k. (Alytaus r.*) / Dainavos apyg. slap. „Žaltys“.  
3908Steckis, Kazys*1911
†1992 Lietuva (kur?)
Plungė  
3909Stefanovičius, Kazimiras*1925Mėlenių k. (Vilniaus r.*) slap. „Loza“. lenkų pogr. org. narys
3910Stegvilas, Jonas*1929Minkštpaučių k. (Tauragės r.*) Kt.duom. gimęs 1927. 1957 bandė grįžti į Lietuvą
5191Stelingis, Pranas*1918
†1947.09.09 lageris (Vaninas?)
Žiogaičių k. (Mažeikių r.*)  
3911Stepanavičius, Albinas*1916Radviliškis  
3912Stepanavičius, Pranas*1921   
0115Steponaitytė, Benjamina*1921.03.31
†2014? Marijampolė
RadviliškisMarijampolė 
4627Steponavičius (Stepanavičius?), Marcijonas*1907
†1947 lageris
Bugenių k. (Mažeikių r.*)  
3130Steponėnas, Algirdas*1922
†1946 lageris
Vilnius  
3129Stepulionytė, Olga*1922Linkuvoje (Pakruojo r.*)  
3127Sterlingis, Antanas*1917
†1951 lageris
Rekečių k. (Akmenės r.*)  
3128Stokas, Antanas*1919Šiauliai  
0283Stonys, Alfonsas*1917.07.28
†2018.03.03 Elektrėnai?
   
3136Stonys, Bronius*1912Aneliškės k. (Tauragės r.*)  
3135Stonys, Kazys*1920Miknaičių k. (Joniškio r.*)  
3134Stonkus, Juozas*1927Lyksūdės k. (Skuodo r.*)  
3133Stoškus, Izidorius*1928
†1946 lageris
Žvirblaukio k. (Jurbarko r.*)  
3132Straigis, Antanas*1895
†1975 Lietuva (kur?)
Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
3131Straukas, Kostas*1912Anužių k. (Kretingos r.*)  
2559Stravinskas, Algis   Norilsko sukil. dalyvis
1658Strazdienė, Aldona (Balčiūnaitė)*1924.05.24
† nežin.
Marijampolė  
4391Streikutė, Domicelė*1920Maniuliškių k. (Zarasų r.*)  
1659Strelkus, Juozas†1995±3 Jonava 
3141Strokas, Jonas*1929Aruodiškių k. (Vilkaviškio r.*)  
3142Stropus, Juozas*1915Rapšaičių k. (Plungės r.*)  
3143Stugys, Jonas*1913Šiauliai  
3144Stugys, Kazimieras (Kazys)*1906 Pavėzgiai (Pakruojo r.*)   
2560Stukas, Vytautas   Norilsko sukil. dalyvis
3137Stulginskas, Jonas*1918Viduklės vls. (Raseinių r.*)  
3138Stulpinas, Jonas *1915
†1992.05.12 Šiauliai
VilniusPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
3140Stundys, Jonas*1918
†1947.02.23 lageris (Čiukčijoje? koks?)
Ukmergė mokyt.
4389Stundytė, Ona*1923Ukmergė  
4390Stundžia, Juozas*1906
†1965 kažkur SSRS ne lageryje (Magadano sr.?)
Daunorių k. (Utenos r.*)  
2685Stungurys, Stasys    
2498Subačius, Kazys*1912 Pavuolio (Kaišiadorių r.*)
† lageryje
   
1660Subačius, Vacys  VilniusLazd. sav., 8 km. nuo LazdijųČiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius; Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
2561Subačius, Vaclovas*1919Kaimelių k. (Lazdijų r.*) Norilsko sukil. dalyvis
2499Suchadolskis, Jurgis*1927 Gastilonių (Kaišiadorių r.*)Gastilionių k. (Kaišiadorių r.*)Kaunas (1992) 
3341Sukaitis, Juozas*1907Morkaviškio k. (Marijampolės r.*)  
1873Sukauskas, Petras*1915
†1950 Magadanas?
   
5197Sungaila, Juozas*1911Kulšikų k. (Telšių r.*) slap. „Dešimtukas“.  
1630Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė)*1923
† Gargždai
Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)  
1629Surblys, Antanas *1924.03.24 Saulažolės (Gargždų)
†1980.10.14 Gargždai
Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Klaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
3340Surgėla (Surgialas?), Mykolas*1925
†1954 kažkur tremtyje
Širvintose (Širvintų r.*)  
1661Survila, Algirdas*1923.11.30 Šiauliai
†1995.10.13 Šiauliai
ŠiauliaiPanevėžio r. Velykių par. Maženių kap. 
1300Survila, Liudas*1924
†1987 Lietuva (kur?)
Amalių k. (Kauno r.*) 1941.06 sukil. dalyvis
5288Survilaitė, Irena*1920   
2412Survilienė, Kazimiera (Jaškūnaitė)*1930 Panevėžys
† ——
PanevėžysŠiauliai 
5285Survilienė, Ona*1889(?)
†1979
   
2562Sutkus, Vincas*1925Jonučiai (Kauno r.*) slap. „Smakas“. Norilsko sukil. dalyvis
4810Svecevičius, Viktoras*1920   
1106Svetokas, Jonas *1926.10.11 Vilūnai (Kauno aps. Kruonio vls.)
†1994.09.09 Elektrėnai
 Elektrėnų kap.slap. „Berniukas“. kt. duom. grįžo 1956
1662Svetokienė, Ona (Mižutavičiūtė) *1929.10.23
†2016.12.26
Einoraičiai (Šiaulių vls.) slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
4133Svirelis, Stepas*1926
†1977 Lietuva (kur?)
Kaunas  
4134Svirnelis, Julius*1903   
4135Svitojus, Juozas*1920
†1996 Lietuva (kur?)
Trakėnų k. (Marijampolės r.*)  
1357Šablevičius, Vytautas*1920
†1962 kažkur SSRS (ne lag.) – Krasnojarsko kr.?
Dagios vnk. (Anykščių r.*)  
1373Šablinskis, Aleksandras*1923Matuizų k. (Šalčininkų r.*) lenkas, AK narys
1377Šabūnas, Stasys*1927 Klaipėda  1941.08.20 išvežtas darbams į Vokietiją; 1959.11.05 atvežtas iš Sibiro į kalėjimą Lietuvoje
4451Šabūnas, Stasys (Sabus)*1927 Klaipėda?Klaipėda? 1960 pakeitė pavardę (Sabus - Šabūnas)
2497Šabūnienė, Beata (Raudeliūnaitė)*1922 Naujažerio (Kaišiadorių r.*)
†1962
   
2122Šakalys, Juozas   1956 lageryje Razvedčik kartu kalėjo Antanina Kuliešienė
1433Šakalys, Vincas*1918Pazirnajis (Zarasų r.*)  
1460Šakmanas, Tadas *1899 Spirakiai (Joniškio vls.)
†1989.03.03 Šiauliai
Pavėzgiai (Šiaulių aps. Stačiūnų vls.)Šiaulių kap.A. Smetonos adjutantas, aviacijos plk.
1663Šaku, Stasys  Kaišiadorių r., Žiežmariai 
0220Šalaka, Romualdas *1926Pauriškiai (Svėdasų)Kaunasslap. „Vasinta“.  
0258Šalakienė, Marija (Mikšaitė)   Kaunas 
1665Šalčiūnas, Jonas*1921
†1997 Sadutiškis
Saldutiškis (Utenos r.*) 1951 ištremta šeima
1664Šalčius, Justas*1926.05.23 Šaltiniškiai (Marijampolės aps. Prienų vls.)
† ——
Marijampolės aps.Kaunasslap. „Vilius“.  
1666Šalkauskas, Kazimieras  Telšiai 
2563Šalkauskas, Kazimieras   Norilsko sukil. dalyvis
1667Šalkauskas, Petras*1922.04.12 Seda (Mažeikių aps.)
†1999.03.10 Utena
Telšių r.*Utenos sen. kap. [inf] vargonininkas
1669Šalkauskienė, Adelė (Vijeikytė) *1920
†1965 Utena
Kryželiai (Utenos r.*)Utenos sen. kap.  
1668Šalkauskienė, Ona (Lasavičiūtė)*1922.10.28 Skardupiai (Marijampolės aps.)
†2011.09 Utena?
Skardupiai (Marijampolės aps.)Utenaištekėjo grįžusi į Lietuvą
0169Šalkauskienė, Ona (Zavadskaitė (Zaveckaitė?))†1998±6 Kaunas? Kaunas 
3079Šamelis, Janas*1925Mikantonių k. (Šalčininkų r.*)  
4518Šamrej, Josif     
4519Šamrej, Marija (Treiklerytė)     
1671Šanakienė, Rozalija  Anykščių sav. 
2564Šapka, Bronius   Norilsko sukil. dalyvis
3080Šapoka, Vincas*1925
†1967 Lietuva (kur?)
   
3081Šapokaitė, Ona*1927Antalgės k. (Utenos r.*)  
0316Šarkienė, Marytė (Milkevičiūtė Zareckienė) *1928.10.14 Spartų k.
†2019.12.26 Lazdijai
Straigiškės k. (Lazdijų r.*)Vilkaviškio r. Keturvalakių 1-osios civilinės kap.slap. „Lapė“. moksleivė; 1962 bandė grįžti į Lietuvą, valdžia nepriėmė
4651Šarkūnas    
4750Šatkus, Stasys*1911Pabalvės k. (Telšių r.*)  
4751Šaučiulis (Šiaučiulis?), Vytautas*1926
†1967 Lietuva (kur?)
   
1984Šaučiūnas, Antanas*1920.11.10 Miškiniai (Kavarsko vls.)  slap. „Berželis“.  
2565Šavaliauskas, Algis   Norilsko sukil. dalyvis
3797Ščegauskas, Stasys*1908.07.11
†1990.12.12
Pamiškių k. (Šakių r.*)Šilutės r. Vilkyškių kap.valst., ryš.
0173Ščiučka, Leonardas Stasys *1927
† Sasnava?
Barštinė (Marijampolės r.) / Tauro apyg.Sasnavos apyl.*slap. „Granata“. moksleivis
4425Šedytė Vilujavičienė, Alma*1925Pagėgiai (Šilutės r.*)  
4426Šegžda, Jonas*1914Triobiškių k. (Marijampolės r.*)  
1119Šegždienė, Stasė (Petronytė)*1927
†1987 Lietuva (kur?)
Ukmergė  
3791Šeibokas, Stasys*1910Taruškų k. (Panevėžio r.*)  
3792Šeikus, Cezaris*1915
†1983 Utena
PanevėžysDusetų kap.Lageryje kartu buvo Jonas Štreimikis ir Juozas Brazauskas.
1673Šemetienė, Ada    
3793Šeparys, Kazys*1929
†1983 Lietuva (kur?)
Švėkšnoje (Šilutės r.*)  
3794Šepikaitė, Jadvyga*1922Perkūnų k. (Klaipėdos r.*)  
3795Šepliakovas, Fiodoras*1903
†1947.10.07 lageris
Zarasai  
3796Šerėnas, Bronius*1928Rūdupio k. (Švenčionių r.*)  
5196Šermukšnienė, Grasilda (Sungailaitė)*1925Kataršiškių k. (Kelmės r.*) slap. „Gražina“. 1951 ištremta šeima
1675Šermukšnienė  Alytus 
2700Šermukšnis, Albinas*1925 Rokiškio r.*
†1966.07 Panevėžys
Nečiūnių k. (Rokiškio r.*)Panevėžys, Ramygalos g. kap. 
1674Šermukšnis, Juozas *1930.05.15 Paandrioniškis (Anykščių vls.)
†2021.01
Paandrioniškis (Anykščių vls.) slap. „Martinukas“.  
2220Šermukšnis, Kazys† Alytus  Magadane gyv. adresu Parkovaja 7 su J.Jonkumi, M.Tekučiu ir A.Zubavičiumi
4423Šėžienė Navickienė, Apolonija*1924
†1982 Lietuva (kur?)
   
3216Šibilskas, J.     
4404Šidagytė, Vera*1914Vilnius  
4405Šidlauskas, Antanas*1918Girininkų k. (Tauragės r.*)  
4406Šidlauskas, Pranas*1907Šusčių k. (Šilalės r.*)  
4407Šidlauskas, Stepas*1920Lukšių k. (Jonavos r.*)  
4408Šidlovskis, Juzefas*1921
†1950 lageris
Paežerių k. (Vilniaus r.*)  
4409Šikšnius, Pranas*1923
†1947 lageris
Padvarių k. (Kretingos r.*)  
1677Šileika, Kazimieras*1918 Prienai 
1942Šileikienė, Anelė† Lietuva   
1678Šileikis, Zigmas† Šiauliai Šiauliai 
4410Šilinskas, Pranas*1914Pryšmančių k. (Kretingos r.*)  
1679Šilinskas, Raimundas *1927
†19... Kaunas
Kaunas moksleivis
0146Šilinskienė, Cecilija (Kublinskaitė) *1922.05.05 Rindaugų k. (Biržų aps. Nemunėlio Radviliškio vls.)
† Kaunas
Germaniškio k. (Biržų r.*)  
5080Šilys, Antanas*1914Vilnius  
4411Šimanauskas, Petras*1922Daliečių k. (Rokiškio r.*)  
4412Šimanauskas, Romualdas*1920Suvaizdžių k. (Rokiškio r.*)  
4413Šimanskis, Antanas*1919Buožių k. (Šakių r.*)  
4414Šimas, Alfonsas*1918
†1947 lageris (koks?)
Šiauliai  
1680Šimbelis, Petras  Varėnos sav., Senoji Varėna 
1682Šimėnas (Šemėnas?), Juozapas*1921   
1684Šimkevičienė, Antanina (Stankauskaitė)*1924
† ——
Milioniškės k. (Varėnos r.*)Kėdainiai1949 ištremta šeima
1683Šimkevičius, Alfonsas†<2009 Kėdainiai   
4415Šimkevičiūtė, Jadvyga*1927
†1972 kažkur SSRS (ne lag.)
Devynakių k. (Tauragės r.*)  
2140Šimkūnienė, Elena (Zinkevičiūtė)*1919 Minčia (Tauragnų vls.)Minčia (Tauragnų vls.) kalėjo iki 1956.07.30 Kolymoje
4416Šimkus, Juozas*1915Kretinga  
4417Šimkus, Juozas*1927Vidgirių k. (Šilutės r.*)  
4418Šimkus, Pranas*1920Aleksių k. (Plungės r.*)  
4419Šimkus, Vaclovas*1923Užduobulio k. (Plungės r.*)  
4420Šimonis, Kazys*1908Žviliūnų k. (Kupiškio r.*)  
5226Šimonytė, Adelė †2004±6 Telšiai?   
0163Šimulionis, Juozas *1922.03.19
†2012.08.27 Klaipėda
VilniusVilnius, Karveliškių kap. 
4421Šinkūnas, Jonas*1927
†1949 lageris (koks?)
Kučgalio k. (Biržų r.*)  
4854Šinkūnas, Klemensas*1908
†1950.02.16 lageris (koks?)
Pakriaušės k. (Biržų r.*) 1941 sukil. dal.
4422Šinkūnas, Klemensas*1918
†1948 lageris (koks?)
Skapiškių k. (Anykščių r.*)  
4852Šipaila, Albinas*1921
†1986
Rudžių k. (Šakių r.*) mokytojas
1685Šipaila, Algimantas*1929.06.04 Zūkai (Šakių aps.)
†2009.05.09 Vilnius
KaunasVilnius, Rokantiškių kap.slap. „Berželis“. moksl.; paleistas Orotukane
4853Šipaila, Stasys*1908
†1990
Griškabūdis  
4855Šipailienė, Stefanija*1900
†1965
 Kaunas 
3103Šipelis, Juozas*1906
†1947 lageris (koks?)
Mitkų k. (Pasvalio r.*)  
3104Širmulys, Jonas*1927Kėdainiai  
1706Šiškienė, Marytė (Švilpaitė)*1926.04.12Petkūnai (Surdegio vls.)Raguvėlėslap. „Mariukas“.  
1686Šiuiša, Antanas† nežin. Vilnius 
1688Šiuišienė, Filomena (Bernatonytė) *1927
†1993 Lietuva (kur?)
Varniai? Kaunas?Kauno r. Karmėlavos kap.moksleivė; tremtyje dirbo Magadano teatre; pavardės variantas – Šiušienė
0135Šiuišienė, Genovaitė (Aukštuolytė Kaselienė)*1924
† ——
UkmergėVilniusmoksleivė; suim.1945.09.24, paleis.1950.10.15, 1976 grįžo
2260Šiuišys, A.   1963-1964 gulėjo džiovos ligoninėje Susumane
0183Šiuišys, Antanas  Kaunas 
1689Šiukšta, Vladas*1930
†~2003 Jonava
 Jonava 
2250Šiuryla, Albertas *1922 Žiogaičiai (Viekšnių vls.)
†2010 Mažeikiai?
 Mažeikių kap.slap. „Lokys“. LLA narys. „Lietuvos demokratinės kovos sąjungos Štabo 43“ narys. Norilsko sukil. dalyvis. Kt. duom. grįžo 1955.
4652Šiuškus    
3949Šyvokas, Jurgis*1917Putrišių k. (Prienų r.*)  
3950Škėrys, Kazys*1928
†1952 lageris (koks?)
Krūvelių k. (Marijampolės r.*)  
1690Šlapelis, Vincas  Anykščiai 
3946Šlekys, Bronius*1922   
3947Šlekys (Šliakys?), Antanas*1913
†1991 Lietuva (kur?)
Selemos k. (Marijampolės r.*)  
2566Šlepikas, Petras   Norilsko sukil. dalyvis
4539Šliakienė, Petrė (Gendvilaitė)*1926Brėvikių k. (Telšių r.*)  
3948Šliūpas, Mindaugas*1919
†1978 Lietuva (kur?)
Kaunas  
2567Šmaižys, Zenonas   Norilsko sukil. dalyvis
3951Šmeiža, Kazimieras*1897
†1947 lageris
Dargių k. (Mažeikių r.*)  
2568Šmigelskis, Česlovas   Norilsko sukil. dalyvis
3952Šmitas, Alfonsas*1923
†1979 Lietuva (kur?)
Šilininkų k. (Šilutės r.*)  
3953Šmitas, Antanas*1924
† Lietuva (kur?)
Gailiūnų k. (Lazdijų r.*)  
1693Šmitas, Eduardas Vladas *1926.07.18 Švėkšna (Tauragės aps.)
†2009.01.21 Vilkyčiai (Šilutės r.)
ŠilutėŠilutės r. Vilkyčių k. kap.moksleivis
2254Šmitas, Edvardas    
3954Šmitra, Vladas*1921
†1946 lageris
Jodėnų k. (Plungės r.*)  
3955Šneideraitis, Jonas*1911Smalininkai (Jurbarko r.*)  
1656Šneiderienė, Janina (Steiblytė) *1924.12.03 Kaniūkai (Utenos aps. Alantos vls.)
†2001.02.10 nežin.
Utenos aps. / RokiškisPanevėžys, Šilaičių kap.mokytoja, LLA narė. LPKTS duomenimis suimta 1946 ir gavo 25 m. lagerio.
5036Šneideris, Povilas*1925
†1995
Klaipėda milicininkas; 1945 tėvai ištremti į Tadžikiją
1694Šneideris, Stasys *1918.05.03 Varšauka (Panevėžio vls. ir aps.)
†1987.05.05 Subačius (Kupiškio r.)
KaunasPanevėžys, Šilaičių kap.slap. „Diemedis“, „Figaro“. poetas, dramaturgas, prozininkas
2615Šniukšta, Vladas    
3956Šova, Feliksas *1911
†1967.04.09 Lietuva (kur?)
Žvirblėnų k. (Anykščių r.*)Kavarsko kap. 
3957Špinkus, Vidmantas*1929Joniškis moksleivis, LLA narys
3958Šriubėnas, Marijonas*1921 Rubelninkų k. (Ignalinos r.*)
†1990 Lietuva (kur?)
   
5013Šteinys, Vytas*1919Misviečių k. (Vilkaviškio r.*)  
2259Štilpa, V.   1947 gulėjo tuberkul. ligoninėje Susumane
5012Štilpa, Vladas*1927
†2019 Vilkija?
Girininkai (Kauno r.*) moksleivis
3959Štreimikis, Jonas*1901
†1982.02 Palanga
Kalnalio k. (Kretingos r.*)Palangos m. kap.LLA narys. Lageryje kartu buvo Cezaris Šeikus ir Juozas Brazauskas.
3960Štreimikis, Sigitas*1926 Višakio Rūda
†1949.02.09 lageris (koks?)
  slap. „Žukauskas“. moksl., partiz.
4811Štreimikytė, Valerija*1929Gulbiniškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Laimutė“. Tauro apyg. ryš.
3961Štrempleris, Alfredas*1926Stankiškių k. (Šilutės r.*)  
4753Štuikytė, Leonora*1925Ruseinių k. (Kėdainių r.*) mokyt.
3962Šukys, Adomas*1910Trumpučių k. (Anykščių r.*)  
3963Šukšta, Antanas*1904Šiauliai  
1696Šulčius, Vincas*1928±2Šiauliai 1950 autošaltkalvis Berlage
5138Šulčius, Vincas*1929
†1978
Klaipėda mokytojas
3964Šulga, Alfonsas*1913Laumakės k. (Ignalinos r.*)  
3965Šulskas, Antanas*1909Pinigiškės k. (Ignalinos r.*)  
1697Šulskis, Albinas*1922.05.11 Čižiškės (Utenos aps. Užpalių? vls.)
†2017.11.09
Utenos aps.  
5137Šulskis, Bronius*1929
†1963.02.03 tremtyje (Krasnojarsko kr. Askizo r.?)
Galinių k. (Šakių r.*)  
5139Šuminas, Mamertas*1926Pašiškės k. (Ignalinos r.)  
4512Šumlinskas, Feliksas*1917Lazdijai  
0228Šumskas, Juozas *1920.05.27 Liepiškiai (Alytaus aps. Liškiavos vls.)
†1995 Druskininkai
Vilnius slap. „Putinas“. stud.; Kengyro sukil.
2130Šumskas, Juozas iš Dzūkijos 1954 Staraja Vesiolaja kartu kalėjo A. Petrikonis
2569Šumskas, Juozas   Norilsko sukil. dalyvis
4752Šumskas, Vitalius*1906
†1988 Lietuva (kur?)
Prienai  
0229Šumskienė, Eleonora (Vizbaraitė) *1925.10.01 Liepynų k. (Marijampolės aps.)
†2006/2007 Druskininkai
Liepynų k. (Marijampolės aps.)Druskininkų m. sen. kap.slap. „Birutė“. su A. Dirsyte kūrė maldaknygę; Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
4513Šumskis, Vincas*1928Kaunas  
5243Šunevičius, Stasys*1910Mielagėnai (Ignalinos r.*)  
2860Šuopys, Juozas*1916Klaipėda  
1698Šustikas, Jonas  Kaunas 
2570Šustikas, Jonas   Norilsko sukil. dalyvis
1943Šustikas, Vincas*1913  išvyko Lietuvon
1699Šutienė, Stasė (Masilionytė)*1927.02.25
†2009.11.13 Panevėžys
Panevėžio aps.Panevėžio kap. 
1700Šutkus, Pranas*1922.11.30 Miknaičiai (Žagarės vls.)
†2006.09.05 Utena
Šiaulių aps.  
2854Švalkus, Pranas*1910
†1979 Lietuva (kur?)
Dotenėnų k. (Švenčionių r.*)  
1701Švarckis, Vaclovas *1922
†1955.11.25 Matrosovas (lageris)
Bariūnų k. (Joniškio r.*)Magadano sr. Tenkos r. Matrosovo kap.žuvo Matrosovo šachtoje
5209Švedas, Jonas*1907Mikalčiūnų k. (Varėnos r.*)  
2855Švelnys, Jonas*1927Bartasiškio k. (Biržų r.*)  
2856Švenčionis, Aleksas*1916
†1947.01.06 lageris
Naujasodžio k. (Kaišiadorių r.*) slap. „Vabalas“, „Viesulas“. „Didž. kovos“ apyg. būrio vadas
2857Švenčionis, Aleksas*1928
†1947.01.06 lageris
Kaunas moksleivis
1702Švenčionis, Tadas*1929 Pyplių (Kaišiadorių r.*)
†1990
   
2858Švendrys, Bronius*1920
†1985 Lietuva (kur?)
Maišymų k. (Lazdijų r.*)  
2859Šventoraitis, Vincas*1907Vilkaviškio aps. (kur?)  
1703Šverys, Vaclovas Edmundas*1922
†~2015 nežin.
Vilnius mirė 2015±1 m.
5031Švilpa, Andrius*1916Zarasų aps. LGGRTC nemini, kad jis būtų kalėjęs Kolymoje
1704Švilpa, Andrius*1916.06.24
†1980.02.21 Magadano sr.
 Kolyma, Chasyno r. Stekolnyj kap. 
1705Švilpa, V.† Magadano sr. Kolyma, Chasyno r. Stekolnyj kap. 
5032Švilpienė, Janina*1920.10.15
†1984 Magadano sr.
 Kolyma, Chasyno r. Stekolnyj kap. 
1707Švilpienė Petkūnai (Surdegio vls.)  
4424Talaikienė, Valerija (Šegždaitė)*1924Smaidrių k. (Jurbarko r.*)  
0194Talaikienė, Valerija†2005±2   
5435Talaikis, Bronius*1921Vilnius 1941.06 sukil. dalyvis
0193Talaikis, Bronius† —— Kaunas 
1710Talandis, Algirdas *1927.09.17 Krosna (Seinų aps.)
†2016.11.04 Vilnius
KaunasVilniaus Kairėnų kap. slap. „Krienas“. studentas; 1957 pabėgo iš tremties
4276Tališauskas, Stasys*1920
†1946 lageris
Fermų k. (Jurbarko r.*)  
4277Talutis, Antanas*1911Ukmergė  
1712Tamašauskas, B.† Magadano sr. Kolyma, Debino kap. 
4278Tamaševičius, Jonas*1913
†1990 Lietuva (kur?)
Padvarių k. (Širvintų r.*) 1948 ištremta šeima.
4613Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė)*1924Kaunas slap. „Ramunė“. moksleivė
4614Tamavičius, Albertas*1928Saudininkų k. (Kelmės r.*) Kelmės gimn. moksleivis, LLA narys
1714Tamavičius, Albertas *1928.02.04
†2012.10
  1954 Susumane kartu buvo Klemensas Tunkis ir Antanas Ožys. 1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio „25-letija Oktiabria“.
4280Tamkutonienė, Eleonora*1892Jonava  
4279Tamošaitis, Alfonsas*1917Amalių k. (Šiaulių r.*)  
2571Tamošaitis, Petras   Norilsko sukil. dalyvis
4281Tamoševičius, Juozas*1920
†1988 Lietuva (kur?)
Panevėžys slap. „Lūšis“, „Mažiukas“.  
1713Tamoševičius, Petras *1915 Vaižgai (Šeduvos vls.)
†2010 Palanga?
PanevėžysPalangos kap.1948 ištremta šeima.
0272Tamošiūnaitė, Adelė*1924.02.12 Paliūniškis (prie Panevėžio)
† ——
Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)Vokietija ar Anglijaslap. „Aušra“. Lageryje kartu buvo Elena Feizaitė. Tremtyje Magadane ištekėjo už ukrainiečio, nuo ~1960 gyveno Dnepropetrovsko sr. (Ukraina).
4980Tamošiūnas, Antanas*1908Aknystėlių k. (Utenos r.*) 1949 ištremta šeima.
1715Tamošiūnas, Antanas*1908.12.20
† nežin.
 Utena 
4282Tamulynas, Juozas*1920Gudelių k. (Marijampolės r.*)  
1301Tamulis, Petras*1928   
1716Tamulis, Vincas   dirbo statybose kalviu
0143Tamutienė, Teofilija (Kainauskaitė)*1924.05.10
†2011.02.15 Kaunas
Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)Kauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
0142Tamutis, Petras *1921.01.20 Girdvainių k. (Raseinių vls.)
†2015.04.06
Girdvainių k. (Raseinių r.*)Kauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
2501Taparauskas, Andrius*1919 Smilgių (Kaišiadorių r.*)
†1985
   
1303Tarakavičius, Juozas*1929   
4283Tarasevičius, Vaclovas*1927Alytus  
1719Tarasonytė, Vanda*1927   
4967Tarnauskas, Jonas*1920
†1984 nežin.
Pilis (Jurbarko r.*)  
4968Tarnauskas, Juozas*1921
†1987 nežin.
Kaunas  
1720Tarnauskas, Juozas † nežin.   
4966Tarnauskas, Juozas   1950 pavasarį III fabrike im. Lazo dirbo elektriku, grojo gitara
4981Taruška, Povilas Gediminas*1927Panevėžys moksleivis, pogr. org. narys
1304Taruška, Vytautas Kazys*1923Panevėžys mokytojas; 1949 ištremta šeima
2232Taškūnas, Juozas  Vilniusdainininkas, Magadane koncertuodavo; iki arešto gyveno Kaune
1481Taunytė, Elena*1913Kaunas gydytoja
2361Taunytė, Elena*1913
†1982
 Anykščiai, senosios kap. 
1043Taunytė, Elena†1984 Anykščiai ar Anykščių r.   
1505Taurila (Tauryla?), Jonas*1921Stripiniai (Ylakių)  
3710Tauroza (Taurozas?), Juozas arba Justas* Virpylai? (Laukuvos vls.)
†2014
  partizanas
1721Tautavičius, Zenonas*1928Šiauliai slap. „Beržas“. LLA narys
3090Tautkus, Antanas*1927Šiauliai moksleivis
3091Tautvydas, Antanas*1927Šiurnokų k. (Plungės r.*)  
2192Tavoras, Mykolas (Tavaras)*1919
†2001 Kavoliškis (Rokiškio r.)
ObeliaiRokiškio nauj. kap. geležinkelininkas
2125Tavorienė, Valerija (Mileškaitė͵ Tavarienė) *1925
†2002 Kavoliškis (Rokiškio r.)
 Rokiškio nauj. kap.  
2217Tekutis, Mykolas†1959±2 prie Svėdasų Anykščių sav. Svėdasų kap.1939.10 dalyvavo kar. žygyje į Vilnių; Magadane dirbo siuvėju
4148Teleiša, Juozas*1923
†1965
Rudziškių k. (Marijampolės r.*)  
4149Tenys, Vincas*1907Virkytų k. (Šilutės r.*)  
1722Terleckas, Antanas *1928.02.09 Krivasalis (Utenos aps.)Krivasalis (Ignalinos r.*) ar Vilnius?Vilnius[inf] moksleivis; Kolymoje 1982-86.
3089Terminas, Kazys*1914
†1963.03.05 kažkur tremtyje (Susumanas?)
Tarvydžių k. (Šiaulių r.*) slap. „Genys“.  
3088Tijūnonis, Aleksandras*1898
†1947 lageris
Mažionių k. (Anykščių r.*)  
3087Tilindis, Julius*1904Kraupėnų k. (Ukmergės r.*)  
2251Timošina    
3085Tiškauskas, Jonas*1914Vilnius  
3086Tiškevičius, Feliksas*1927
†1999 Lietuva (kur?)
Kėdainiai  
1723Tkačenko, Ona (Abariūtė) †2008±1 Nykopol (Dneprop. obl., Ukraina)Maniuliškės (Antazavės vls.)Ukraina, Nykopolio kap. 
2347Tocionienė, Marija (Žiūkaitė) *1925.02.09 Dzingeliškės (Alytaus aps. Nemaniūnų vls.)
†1972.05.02 Alytus
Dzingeliškės (Prienų aps. Birštono vls.)Alytus, Daugų g. kap.  
2346Tocionis, Petras *1928.08.07 Meškasalis (Alytaus aps. Alovės vls.)
†1993.04.17 Alytus
Meškasalis (Alytaus aps. Alovės vls.)Alytus, Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
3082Točilauskas, Eduardas*1920
†1970 nežin.
Vilnius  
1302Tolis, Aleksandras*1923Kaupų k. (Plungės r.*)  
2502Tomkus, Jonas*1913 Miežonių (Kaišiadorių r.*)
†1990
  suim.1944, paleis.1952
2503Tomkutonienė, Eleonora*1918 Jenava (Kaišiadorių r.*)
†1975
  suim.1945, paleis.1955
1724Totoraitienė, Felicija (Jasiūnaitė)*1914
† nežin.
Pašilės k. (Rokiškio r.*)Vilnius 
3083Trabutis, Pranas*1913Zadvarninkų k. (Švenčionių r.*) mokytojas
3084Trapikas, Kazimieras*1900
†1969 Juodiškė (Ignalinos r.)
Juodiškė (Ignalinos r.*)Ignalinos r. Ceikinių kap. 
1725Trapnauskienė, Aldona (Liuimaitė)*1926.02.20 Pavyžinčio k. (Kuktiškių vls.)
†2006
Panevėžys / Utenos r.*Utena, naujosios kap.moksleivė
2674Treigys, Petras    
4095Trembelis, Petras*1901Dusetos  
4096Trembelys (Trimbelys?), Vytautas*1930
†1988 Lietuva (kur?)
Šeduikių k. (Anykščių r.*)  
1726Trepiak, Mykolas† nežin. Pasvalio sav. 
4097Tribandis, Jonas*1929
†1953 lageris
Viečiūnų k. (Alytaus r.*)  
1727Triberžis, Bronius†2001 Ukmergė  Spornyj
2572Triberžis, Bronius   Norilsko sukil. dalyvis
2205Trimberis, Vytautas (Rapkauskas)*~1928Ažubaliai (Jūžintų vls. Rokiškio aps.) ~1977 lankėsi pas Mateikius Rokiškyje
4098Triška, Petras*1907Limparų vnk. (Pasvalio r.*)  
1728Triškienė nuo Mažeikių  
4100Trockis, Samuilas*1929Vilnius  
4099Trubila, Petras*1920Tartoko k. (Ignalinos r.*)  
4101Trukšnys, Pranas*1919
†1950 lageris
Panevėžys  
1898Trunca, Alfonsas    
3295Truncė, Pranas*1916
†1952 lageris
Rokančių k. (Alytaus r.*)  
3296Truncė, Vladas*1924
†1988 Lietuva (kur?)
Dvarčėnų k. (Alytaus r.*)  
3297Trusevičius, Vaclavas*1928Baumiliškių vnk. (Šalčininkų r.*)  
3298Tūbelis, Antanas*1901
†1962 lageris
Telšiai  
3299Tulickas, Juozas*1897
†1951 lageris
Bankavos k. (Marijampolės r.*)  
2247Tumas, A.    
1729Tumas, Apolinaras*1914KuršėnaiKuršėnaiKolymon kartu Vaclovas Redikas?
4102Tumėnas, Vincas*1918Ignotiškio vnk. (Utenos r.*)  
1937Tumėnas    
1938Tumėnienė    
1730Tumeris, Alfonsas Jonas  Vilkaviškis 
2852Tunkis, Klemensas *1923
† Lietuva (kur?)
Vilnius slap. „Ąžuolas“. 1954 Susumane kartu buvo Albertas Tamavičius ir Antanas Ožys.
2853Tuskenis, Vladas*1927
†1946 lageris
Pavirinčių k. (Anykščių r.*)  
2473Tuškevičius, Pranas *1925 Rumšiškės
†2001
Kapitoniškės / RumšiškėsRumšiškių kap.slap. „Račiukas“.  
0172Tuzova, Klementina (Juozaitytė)*1924.09.28
†2016.01.12 Marijampolė
 Marijampolės kap. 
1732Tvardauskas, Pranas  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
3294Tvaska, Povilas*1901
†1965 Lietuva (kur?)
Termintiškio vnk. (Anykščių r.*)  
0290Tvaskienė, Palmyra (Tauterytė) *1926 Papiškiai (Rokiškio aps. Panemunio vls.)
†2011
Papiškiai (Rokiškio r.*)Rokiškio r.LLA narė
3288Ūdras, Bronius*1905
†1993 Lietuva (kur?)
Kopūstinės k. (Zarasų r.*)  
1733Udras, Juozas*1929Tauragnai suimtas tremtyje Krasnojarsko kr.
5180Ugianskis, Antanas*1906
†1991
Vaidatonių k. (Tauragės r.)  
3289Uikis, Antanas*1911
†1946 lageris
Mažeikiai  
3290Ulba, Bronius*1921Andrioniškyje (Anykščių r.*)  
3291Uleckas, Baltramiejus (Baltrus?)*1902
†1956 lageris
Dagių k. (Pasvalio r.*)  
3292Ulevičius, Kazys*1923Kampinių k. (Prienų r.*)  
3293Ulis, Nikodemas*1903
†1948 lageris
Klaipėda  
2434Ulozas, Zigmas*1896
† nežin.
Išlaužas? tarnavo slapt. policijoje; grįžęs greitai mirė
3287Ulskis, Juozas*1910
†1948 lageris
Žemalės k. (Mažeikių r.*)  
3286Umbrasas, Antanas*1913Laurų k. (Vilniaus r.*)  
3285Umbrasas, Pranas*1915
†1949.10.08 lageris
Kriukai (Joniškio r.*)  
3284Unčiūra, Edvardas*1927Vilnius  
3283Undzėnas, Povilas*1928Latvelių k. (Biržų r.*)  
3282Undzėnienė, Eleonora (Ona) (Pranckūnaitė)*1931Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
4754Ungurytė, Aleksandra*1925Laviškio k. (Anykščių r.*)  
2244Unskinas, J.   Susumanas, Miaundža, Berelioch
4779Unskinas, Jonas*1923
†1995 Lietuva (kur?)
Panevėžys moksleivis, pogr. org. narys
0285Untanas, Algirdas *1929.09.01 Antanai (Adutiš.vls.)
†2015.07.21
Antanų k. (Švenčionių r.*)Vilniaus Kairėnų kap.Norilsko sukil. dalyvis; pirmą kartą suim.1946.03.14, kalintas Švenčionyse, paleis.1946.05.16; antrą kartą suimtas tarnaujant armijoje Tambove.
4103Urba, Vilimas Antanas*1927Lenčių k. (Kėdainių r.*)  
3317Urbaitis, Antanas*1921
†1952 lageris
Švediškių k. (Šakių r.*)  
3318Urbanas, Antanas*1921Kurniškės vnk. (Švenčionių r.*)  
3319Urbanas, Vladislavas*1900Vilnius  
0245Urbanavičienė, Vanda (Buteikytė)*1921.03.27 Obeliai (Ukmergės aps. Deltuvos vls.)
†2021.03.28 Šventupė (Ukmergės r.)
Obeliai (Ukmergės aps. Deltuvos vls.) slap. „Pinavija“. t.p. minima kaip Urbonavičienė. 1951 ištremta šeima.
2287Urbanavičius, Steponas†1945 Kolyma (Magadanas?)Balninkai Balninkų valsčiaus viršaitis
0139Urbelienė, Stefanija (Grigaliūnaitė)*1925.12.26 Titonių k. (Šiaulių aps. Pašvitinio vls.)
†2003 Kaunas
Titonių k. (Šiaulių aps. Pašvitinio vls.)Kauno r. Garliavos kap. 
0140Urbelis, Vincas*1922.09.27 Užupės k. (Kėdainių aps. Surviliškio vls.)
†2006 Kaunas
Užupės k. (Kėdainių aps. Surviliškio vls.)Kauno r. Garliavos kap.1953 bandė grįžti į Lietuvą, neleido, išvyko atgal į Magadaną ir ten gavo dar 5 m. lagerio.
2573Urbis, Vytautas   Norilsko sukil. dalyvis
4916Urbonaitė, Jadvyga*1923Vilnius moksleivė, pogr. org.
4104Urbonas, Aleksandras*1910Krakių vnk. (Kėdainių r.*) slap. „Ąžuolas“.  
1899Urbonas, Antanas    
4284Urbonas, Juozas*1919
†1997 Lietuva (kur?)
Skardupių k. (Marijampolės r.*)  
4285Urbonas, Juozas*1923Vieštovėnų k. (Plungės r.*)  
1737Urbonas, Juozas† nežin.   
3323Urbonas, Jurgis*1907Alytus  
3324Urbonas, Povilas*1927Pavarių k. (Anykščių r.*)  
3325Urbonas, Pranas*1924Klaipėda  
3326Urbonas, Stasys*1914
†1978 Lietuva (kur?)
Bebruliškės k. (Marijampolės r.*) slap. „Radvila“. 1948 ištremta šeima
0201Urbonas, Zigmundas (Zigmas) *1928.05.20 Auksuodis (Mažeikių aps.)
†2009.12.28 Kulautuva
Mažeikių aps.Kauno r. Kulautuvos kap. 
2261Urbonavičius, F.    
5065Urbonavičius, Feliksas*1929Panevėžys slap. „Dagilis“. moksleivis
1739Urbonavičius, Feliksas  Panevėžys 
3320Urbonavičius, Pranas*1924
†1978 Lietuva (kur?)
Raupiškio k. (Molėtų r.*)  
3321Urbonavičius, Vilius*1928
†1996 Lietuva (kur?)
Pažemys (Švenčionių r. Labanoro apyl.*) moksleivis
3322Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas*1921
† Lietuva (kur?)
Žeimių k. (Ignalinos r.*) slap. „Algimantas“. moksleivis
2987Urbonavičiūtė, Vanda     
0200Urbonienė, Regina (Mackevičiūtė-Andžiustienė)*1927.10.02
† ——
Kėdainių aps.Kauno r., Garliava 
4316Urbšaitė, Stefa     
5131Urbšaitytė, Stefanija*1929
†1985
Paparčių k. (Jurbarko r.*)  
2841Urbutis, Bronislovas*1928Batakiai (Tauragės r.*)  
2842Urlovas, Henrikas*1922Telšiai  
2843Ūsas, Viktoras*1919
†1952 lageris
Lazdijai  
2847Ūsavičius Vensavičius, Povilas*1920Kaunas  
2846Utaravičius, Jonas*1927   
2844Ūzas, Kazys*1909Kaunas  
2845Užkuraitis, Stasys*1914Panevėžys  
5195Vabalaitė, Marija*1931   
2848Vabuolas (Vabalas?), Jonas *1925
† Lietuva (kur?)
Laibagalių k. (Lazdijų r.*) slap. „Rytas“. 1954 Kengyro sukil.
2849Vadapalas, Jonas*1913
†1947 lageris
Pasvalys  
2626Vagnorius, Kazys    
2850Vaicekauskas, Jonas*1929Skomaičių k. (Radviliškio r.*)  
2851Vaickus, Antanas*1919
†1948 lageris
Strigailiškio k. (Ignalinos r.*)  
1741Vaičaitis, Juozas  Alytus 
3860Vaičienė, Uršulė*1899Pavygailių k. (Kelmės r.*)  
2320Vaičiulienė, Stasė*1947
† ——
 Klaipėda 
2629Vaičiulis, Jonas    
3859Vaičiūnaitė, Aldona*1927Utena  
3858Vaičiūnas, Jonas*1917Gailiešionių k. (Utenos r.*)  
3857Vaičiūnas, Motiejus*1901Katilių k. (Šakių r.*)  
5227Vaikasas, Albertas†1985 Lietuva (kur?)Viekšniai  
1933Vaikasienė, Elena Janina (Daniusevičiūtė)*1933 Peiliškių dv. (Viekšnių vls.)  Kolymoje 1960-1972
3856Vaina, Vincas*1912Karliškių k. (Alytaus r.*)  
1944Vainauskas    
3855Vainilavičius, Juozas*1927Vilnius  
3854Vainutis, Otonas*1908
†1976 Lietuva (kur?)
Šiauliai  
3853Vaisbergas, Vladas*1929Kaunas  
1742Vaišė, Danielius *1922Palūksčio? k. (Telšių r.* Varnių vls.)Telšiai 
1745Vaišnoras, Balys *1922.09.08 Lipliūnai
†1980.10.28 Lipliūnai, Lazdijų r.
Lipliūnai (Lazdijų aps. Leipalingio vls.)Druskininkų sav. Gerdašių kap. 
3851Vaišnoras, Povilas*1925Asmoniškės vnk. (Klaipėdos r.*)  
0166Vaišnorienė, Pranė (Gaižutytė) *1926.04.16 Kaunas (Žagariškių k.)
† ——
Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)Druskininkų sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
3852Vaištaras, Juozas*1928
†1985 kažkur SSRS (ne lag.)
Kempalių k. (Raseinių r.*)  
2768Vaišvila, Kazimieras*1896 Lietuva/Latvija
†1938.03.04/05 Kolyma
Maskva (Rusija) sušaudytas
1747Vaišvilienė, Antanina (Bunytė) *1919.10.06
†2005 Magadanas?
Šiauliai slap. „–“. Kalinta už rezistencinę veiklą, nors iš tikrųjų joje nedalyvavo. 1993 apsigyveno Magadane. Rusijoje žinoma vardu Nina (Нина Вайшвиллене).
1749Vaitaitienė, Jonė (Janina) (Vilūnaitė)*1927.01.06
†2009 Utena
Utenos r.*Utena 
1748Vaitaitis, Jonas*1927.06.24
†~2003/04 Utena
Svidžių k. (Biržų aps.)Utena 
0271Vaitauskienė, Ona (Beinaravičiūtė (Beinoravičiūtė?))*1930.10.25
†2016.090.09
Panemunio k. (Prienų r.*)Kauno r. Karmėlavos kap.Dainavos apyg.
1750Vaitiekūnaitė, Genė    
1751Vaitiekūnaitė, Stasė    
1752Vaitkevičienė, Janė    
4357Vaitkevičienė, Kotryna*1913Vyčiaus k. (Kauno r.*)  
1753Vaitkevičius, Leonardas*1928   
4286Vaitkevičius, Vincas*1922Burgėnų k. (Pasvalio r.*)  
4641Vaitkevičius    
4287Vaitkūnas, Juozas*1898Statikų k. (Ukmergės r.*)  
3865Vaitkus, Gediminas*1924
†1976 Lietuva (kur?)
Jodėnų k. (Plungės r.*)  
3866Vaitkus, Juozas*1912Eigirdžiai (Telšių r.*)  
3867Vaitkus, Juozas*1928
†1946 lageris
Stripinių k. (Skuodo r.*)  
0118Vaitkuvienė, Aldona (Pupiūtė)*1926.05.13
† ——
Šakių aps.Kauno r., Garliava 
1755Vaitonienė, Albina *1921
†1996 Lietuva (kur?)
Pilviškiai (Vilkaviškio aps.) / Linksmakalnis (Marijampolės r.*)  
1756Vaitulevičienė, Julija (Jasiūnaitė) *1927.12.27
† ——
PanevėžysPanevėžysslap. „Kregždė“. moksleivė
3864Vaitulevičius, Ignas*1908
†1978 Lietuva (kur?)
Jovaišonių k. (Alytaus r.*) / Dainavos apyg. slap. „Vadas“, „Uodas“.  
3863Vaitulevičius, Kazys *1917
†1987 Lietuva (kur?)
Paliepio k. (Lazdijų r.*) 1951 ištremta šeima
1757Vajega, Jonas*1920
†<2007
Kučgalys (Biržų aps. Papilio vls.)Pandėlysstatyb.inž.; plechavič.
1507Valaika, Vytautas*1928
† kažkur SSRS (ne lag.) Magadano sr.?
Daugai  
3861Valaitis, Jonas*1920Kalniškių k. (Jurbarko r.*)  
3862Valaitis, Kostas*1908Vilnius  
5105Valančiūnas, Motiejus*1903
† lageris Magadano srityje? koks?
Galelių k.? Rokiškis?  
3334Valantas, Vytautas*1928Šilalėje (Šilalės r.*)  
3335Valašinas, Juozas*1925
†1982 Lietuva (kur?)
Padumblių k. (Lazdijų r.*)  
3336Valatavičius, Stasys*1919
†1948 lageris
Kaunas  
0128Valauskas, Zenonas *1927.01.01
†2020.11.08
Plungės r.* / TelšiaiAlytus, Klevų g. kap.  
4450Valauskienė, Veronika (Sacevičienė)*1918Kaunas  
0129Valauskienė, Veronika (Černiauskaitė)*1918.04.10 Sapatiškių k. (Alytaus r.?)
†2000.07.26 Alytus
KaunasAlytus, Klevų g. kap.  
1987Valavičius Kaunas? lag. D-2 dirbo tekintoju
3307Valčiukas, Vladas *2016.12.24 Raseinių apskritis, Tytuvėnų valščius, Mockaičių k.
†1970
Mockaičiai (Kelmės r.*)Kelmės r. Tytuvėnų kap.slap. „Ąžuolas“. 1949 ištremti tėvai, žmona ir vaikai
5284Valeckas, Jonas*1910Gumbelių k. (Bir