LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Čeremchovo r

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Kalkys, Povilas *1920  Bobėnų k. (Biržų r.*)1952.11.02 Irkutsko sr., Čeremchovo r., Čeremchovas 1948 ištremta šeima
2Pačkauskas, Bolius *1908  †1969Bakaloriškių k. (Trakų r.*)1956.05.10 Irkutsko sr., Čeremchovo r. žmona ir vaikai ištremti 1949
3Petrauskas, Juozas *1902  Marinkos k. (Alytaus r.*)1954 Irkutsko sr., Čeremchovo r. 1948 ištremta šeima
4Ramanauskas, Bronislovas Antanas  *1926  †2018Alytus1955.04.05 Irkutsko sr., Čeremchovo r., Chromcovka ZaimkaAlytusmoksleivis, partiz. ryšininkas, Norilsko sukil. dalyvis; 1948 ištremta šeima
5Vabuolas (Vabalas?), Jonas  *1925  Laibagalių k. (Lazdijų r.*)1957.12.26 Irkutsko sr., Čeremchovo r., Čeremchovas slap. „Rytas“. 1954 Kengyro sukil.

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]