Jūs galite paremti mūsų bendriją 2% iš savo sumokėtų mokesčių. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Andronovas

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Radavičienė Brogienė, Adolfina Pakėvio k. (Kelmės r.*)1) 1945.07.24 Komija, Kožvos r., Andronovas; 2) Komija, Pečiora 1947.07.14 su sūnum pabėgo iš tremties ir grįžo į Lietuvą, suimta 1948.07.10; 1950.04.14 OS nuosprendžiu grąžinta į tremtį
2Radavičius, Stasys Pakėvio k. (Kelmės r.*)1945.07.24 Komija, Kožvos r., Andronovas 1947.07.14 su mama pabėgo iš tremties ir grįžo į Lietuvą
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]