LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Chasyno r

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Cibas   Chasyno r., Stekolnas (?)  
2Cibavičienė, Valerija (Cibienė)  *1917  UtenaChasyno r., Stekolnas  
3Gylys, Valerijonas (Valeras)  *1922  †1989Vilnius1954.11.25 Chasyno r.Ignalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
4Ingaunis, Vladas   †~2001 Chasyno r., StekolnasVilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974
5Kliauza, Petras *1918  †1985Vabalių k. (Mažeikių aps. Ylakių vls.)1954.04.13 Chasyno r., StekolnasDruskininkų m. nauj. kap.  
6Kliauza, Raimundas *1942  †2000 Chasyno r., Stekolnas (?)  
7Kliauzienė, Natalija *1922  †2015 Chasyno r., Stekolnas (?)Druskininkų m. nauj. kap.  
8Tamutis, Petras  *1921  †2015Girdvainių k. (Raseinių r.*)1953.11.05 Chasyno r., StekolnasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]