LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Debinas

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Čaplikas, Mindaugas   Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas?  
2Čaplikas, Vygandas  Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
3Čaplikienė, Danguolė (Orentaitė)  *1929   1949 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunas?moksleivė
4Petronienė, Ksavera (Orentaitė) *1927   1949 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunasmoksleivė
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]