LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Igarka

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Babilius, Tadas *1926  †1994Kalnėnų k. (Jurbarko r.*)1953.11.08 Krasnojarsko kr., Igarka 1948 ištremti tėvai
2Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)  †1956 1) 1948.06 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas dukrą Aleksandrą)Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
3Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
4Karčiauskas, Kazys *1920  †1963Pavidaujo I k. (Jurbarko r.*)1956.08.14 Krasnojarsko kr., Igarka  
5Malakas, Ignas *1913  Aleksandrava (Ukmergės r.*)Krasnojarsko kr., Igarka  
6Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
7Špakauskienė, Valerija (Tamaševičiūtė) *1934  Padvarių k. (Širvintų r.*)1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka  
8Tamaševičienė, Bronė *1911  Padvarių k. (Širvintų r.*)1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka  
9Tamaševičius, Jonas *1913  †1990Padvarių k. (Širvintų r.*)1955.03.27 Krasnojarsko kr., Igarka 1948 ištremta šeima.

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]