Jūs galite paremti mūsų bendriją 2% iš savo sumokėtų mokesčių. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Irkutsko sr

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Bagušienė, Valerija (Kuzaitė)  *1925  †2017Lazdijų Miesto laukų k.1956.02.07 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėKėdainių Kauno g. kap.slap. „Tulpė“. 1958.09.27 pabėgo iš tremties su sūnumi
2Bagušis, Antanas  *1926  †2001Ažytėnai (Kėdainių r.*)1957 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėKėdainių Kauno g. kap.mokyt.
3Bagušis, Antanas  1957 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė [inf] 1958.09.27 pabėgo iš tremties su motina
4Baublienė, Kotryna *1903  KaunasIrkutsko sr., Echired-Bulagado r., Orda-Adagas (rus. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район) mokyt., pogr. org. narė
5Baušienė, Anastazija Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas valstietė
6Baušys, Antanas Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
7Berkevičius, Algirdas *1929  †2015Kaunas1956.07.05 Irkutsko sr., IrkutskasVilniusslap. „Jonas“, „Nr. 5“. moksl., LLA narys; 1949.03.25 ištremta šeima į Chužyrą (Irkutsko sr. Olchono r.)
8Bukinas, Vytautas *1924  Kietaviškės (Kaišiadorių r.*)1954.12.07 Irkutsko sr. Šeima ištremta 1948 m.
9Butkus, Jonas *1912  Jagėliškių k. (Šakių r.*)Irkutsko sr.  
10Čeplinskas, Vytas *1927  Gudeliškė (Lazdijų r.*)1956 Irkutsko sr.  
11Čepokas, Povilas *1923 (1927?)  †1961Klykūnai (Anykščių r.*)1953.12.27 Irkutsko sr., Bodaibo r., Artiomovskis  
12Daraškienė, Jadvyga (Gedminaitė) *1928   1956.02.01 Irkutsko sr., Zalarių r.* Prisikėlimo apyg. partiz. rėmėja; šeima ištremta 1951 m. į Zalarių r.* (Irk. sr.)
13Davidavičius, Mykolas  *1924  †2017Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius)1) 1954.04.16 Magadano sr.; 2) 1957 Irkutsko sr. slap. „Dobilas“. buvo suimtas 1941.06, bet kilus karui išsilaisvino
14Dužinskienė, Danutė (Čebelytė) *1926  Kaunas (Tauro apyg.?)1948.01.01 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė slap. „Birutė“. kt. inf. suimta 1946.01.01
15Januševičius, Jonas *1925  †1957Varniūnai (Biržų r.*) / Algimanto apyg.1954.09.21 Irkutsko sr.  
16Jočienė, Marija (Kalesnykaitė)  *1927  †1998Rubikoniai (Ukmergės aps. Šešuolių vls.)1955 Irkutsko sr., Irkutsko r., Pivovaricha „Didžiosios kovos“ apygardos ryšininkė
17Juodienė, Stefanija  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
18Juodis, Vytautas Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
19Juodytė, Birutė Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
20Juodytė, Vida Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
21Kaminskas, Albinas *1919  †1980Gačiakampio k. (Švenčionių r.*)1955.08.30 Irkutsko sr., Ust-Kuto r. slap. „Varnas“.  
22Kavaliauskienė, Danutė (Žilvytė)  1960 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė  
23Kondrackis, Vytautas *1926  †1977Kaunas1960.09.19 Irkutsko sr., Čiūna slap. „Dobilas“. stud., LLA narys
24Kučinskaitė, Pranė *1910  Zamotiškės k. (Utenos r.*)Irkutsko sr.  
25Kučinskas, Augustinas *1923  Zamotiškės k. (Utenos r.*)Irkutsko sr. šeima ištremta 1948
26Kuzas, Vytautas *1929  †1992Lazdijų Miesto laukų k. / Dainavos apyg.1957.06.15 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė slap. „Ąžuolynas“.  
27Makutėnaitė, Gražina  1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
28Makutėnaitė, Vida  1) 1957 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
29Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
30Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
31Malinauskas, Vladas *1920  Bertešiūnų k. (Kaišiadorių r.*)Irkutsko sr.  
32Meškuotis, Juozas *1926  KėdainiaiIrkutsko sr. slap. „Žaibas“. 1969 grįžo
33Naujokas, Juozas *1925  †1970Kaupiai (Taurag. aps.)1955.09.19 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj ChazanasAlytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
34Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė) *1927  †2013Kružiūnai (Butrimonių vls.)Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
35Oksas, Eugenijus  *1930  †2019Panevėžys1954 Irkutsko sr.Vilniaus r.slap. „Kapitonas“. moksleivis; Buchta Vanino sukilimo dalyvis
36Pačkauskas, Bolius *1908  †1969Bakaloriškių k. (Trakų r.*)1956.05.10 Irkutsko sr., Čeremchovo r. žmona ir vaikai ištremti 1949
37Petrauskas, Juozas *1902  Marinkos k. (Alytaus r.*)1954 Irkutsko sr., Čeremchovo r. Nuo 1951.09.18 Berlag (Magadano sr.); šeima ištremta 1948.
38Puodžiūnaitė, Antanina *1915  Kaunas1955.07.29 Irkutsko sr., Bratsko r. medikė
39Pupelis, Juozas *1916  †1959Margėnai (Rokiškio r.*)1955.11.25 Irkutsko sr., Tyretės r., Tagna (pas seserį) valstietis, 1941 sukil.dal.
40Račkauskas (Raczkowski), Antanas (Antoni) *1924  Nemenčinės vls. (Vilniaus r.*)1956.01.22 Irkutsko sr. slap. „Błyskawica“.  
41Ramanauskas, Bronislovas Antanas  *1926  †2018Alytus1955.04.05 Irkutsko sr., Čeremchovo r., Chromcovka ZaimkaAlytusmoksleivis, partiz. ryšininkas, Norilsko sukil.; 1948 ištremta šeima
42Stankienė, Juzefa *1907  Viliočių k. (Šiaulių r.*)1955.05.16 Irkutsko sr.  
43Šalaka, Romualdas  *1926  Pauriškiai (Svėdasų)Irkutsko sr., Usoljės r., TaiturkaKaunasslap. „Vasinta“.  
44Šalakienė, Marija (Mikšaitė)    Irkutsko sr., Usoljės r., TaiturkaKaunas 
45Šipaila, Algimantas *1929  †2009Kaunas1956.04.27 Irkutsko sr., Zimos r., ZimaVilnius, Rokantiškių kap.slap. „Berželis“. moksl.; paleistas Orotukane
46Šipailienė, Stefanija *1900  †1965 1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Kačiugos r.; 2) 1950 Irkutsko sr., Zimos r., Zima; 3) 1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasKaunas 
47Švendrys, Bronius *1920  †1985Maišymų k. (Lazdijų r.*)1) 1954.12.21 Irkutsko sr., Bajandajaus r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Echired-Bulagado r., Orda-Adagas (rus. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район)  
48Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Magadano sr., Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
49Tuškevičienė, Veronika (Ignatavičiūtė)  1949.03.25 Irkutsko sr., Usoljės r., Žilkinas  
50Tuškevičius, Pranas  *1925  Rumšiškės1956 Irkutsko sr., Usoljės r., Žilkinas (pas žmoną)Rumšiškės (1992)slap. „Račiukas“.  
51Vajega, Jonas *1920  Kučgalys (Biržų r.*)Irkutsko sr., Kurtuj  
52Valčiukas, Vladas  *2016  †1970Mockaičiai (Kelmės r.*)1956.07.03 Irkutsko sr., Nižneudinsko r.Kelmės r. Tytuvėnų kap.slap. „Ąžuolas“. 1949 ištremti tėvai, žmona ir vaikai
53Valentukonis, Juozas  *1924  Skovagaliai (Simno vls.)1) 1956.11 Magadano sr., Susumano r., Susumanas; 2) Irkutsko sr.Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
54Valentukonis, Jurgis *1930  †2006Gudeliškė (Lazdijų r.)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Angos r., Kukujus; 2) 1958.05.20Alytaus r. Punios sen. Vaisodžių k. kap.moksleivis, partiz. ryš. Lazd. rajone; suimtas tremtyje galimai 1949.12.20
55Valentukonis, Pranas *1897 ar 1894  †1985Gudeliškė (Lazdijų r.)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Angos r., Kukujus; 2) 1956 Irkutsko sr., Angos r., Biriulka suimtas tremtyje
56Vasaitis, Stasys *1917  Vosiškiai (Babtų vls.)1949.03.25 Irkutsko sr., Echired-Bulagado r., Orda-Adagas (rus. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район) mokyt., 1941 sukil. dalyvis
57Vaseris (Vasaris), Lionginas *1925/1929  †1995Ylakaičių k. (Skuodo r.*)1953.10.23 Irkutsko sr., Taišeto r., Sarančetas slap. „Medis“. valst., LLA narys
58Vyšniauskas, Juozas *1928  Mauručiai (Prienų r.*)1) 1955 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Irkutsko sr. Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949. Etap. laivu iš Vanino į Magadaną.
59Vyšniauskas, Vytas *1931  Ąžuolinių k. (Alytaus r.*) / Tauro apyg.1954.10.08 Irkutsko sr., Irkutskas slap. „Drąsuolis“. tėvai ir sesuo ištremti 1949
60Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
61Zastartaitė, Pulcherija *1918  †1952Užpelkių k. (Kretingos r.*)1) 1948.05.22 Irkutsko sr., Irkutsko r., Suchaja Baza; 2) 1951.05.12 Krasnojarsko kr., Bogučianų r., Angarskis suimta pabėgusi iš tremties
62Zelba, Vytautas *1929  Ivoniškių k. (Šilalės r.*)1954.04.25 Irkutsko sr., Zimos r. mokyt.; šeima ištremta 1948-49 m.
63Zlatkus, Bronius  *1927  †2017Kaunas1955.12 Irkutsko sr., Bodaibo r., Leninskis (pas šeimą)VilniusNorilsko sukil.; 1949.04 ištremta šeima
64Žemaitis, Juozapas *1922  †2002 1956 Irkutsko sr. (pas tėvus)Anykščių sen. Niūronių kap.1948 į Magadaną
65Žemaitis, Juozas *1913   1957.10.26 Irkutsko sr., Taišeto r. 1941 sukil. dalyvis
66Žilvienė, Ona Julijona (Kuzaitė) *1926  Lazdijų Miesto laukų k. (kt. duom. - Seirijų r.*)1955.10.19 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėAlytuskt. duom. gim. 1921.01.16
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]