LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Jagodnojė

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Albina    Jagodnojės r., Jagodnojė?  
2???, Bronius    Jagodnojės r., Jagodnojė? Nuo Utenos. Dirbo Jagodnojės ligoninėje med. ekspertizės sanitaru.
3???, Ona    Jagodnojės r., Jagodnojė?  
4???    Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
5???    Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
6???    Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 1) Jagodnojėje
7???    Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 7) Jagodnojėje
8???    Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 4) Jagodnojėje
9Aleksandravičius, Petras  *<1927   Jagodnojės r., Jagodnojė, Senokosnyj dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje; Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
10Bakutis, Albinas *<1929   Jagodnojės r., Jagodnojė  
11Bendoraitis, A.   Jagodnojės r., Jagodnojė?Kolyma, Jagodnojės kap. 
12Jurgelionytė, Onutė (Ona)    Jagodnojės r., Jagodnojė?  
13Miknevičius, Vytautas    Jagodnojės r., Jagodnojė  
14Milius, Juozas  *1917  †1982 Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
15Milius, Juozas *1957  -Jagodnojės r., Jagodnojė  
16Miliuvienė, Stasė (Gilytė)  *1929  †2011 Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
17Svetokas, Jonas  *1926  †1994 1955.09.29 Jagodnojės r., JagodnojėElektrėnų kap.slap. „Berniukas“. kt. duom. grįžo 1956
18Svetokienė, Ona (Mižutavičiūtė)  *1929  †2016Einoraičiai (Šiaulių vls.)Jagodnojės r., Jagodnojė slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
19Vilkelis, Vaclovas   Jagodnojės r., Jagodnojė  

NUOTRAUKOS

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0155. Stovi NN, NN, Povilas Mateikis, Bronius (pavardė?), NN, sėdi NN, NN, NN, NN.
Jagodnojė (Jagodnojės r.) ?

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0151. Monika Mateikienė (Rudzikaitė), gal Vilius (pavardė?), Ona Svetokienė (Mižutavičiūtė), Jonas Svetokas, Stasė Miliuvienė.
Jagodnojė (Jagodnojės r.) ?

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0148. Stovi: Jonas Svetokas ir Ona Svetokienė (Mižutavičiūtė), sėdi Stasė Miliuvienė su sūnumi (Juozas) ir rusė.
Jagodnojė (Jagodnojės r.) ?

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0146. Povilas Mateikis: pirmosios nuotraukos jam išėjus iš lagerio ir atvykus į Jagodnoję.
Jagodnojė (Jagodnojės r.)

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0103. Dešinėje - Elena Jurevičienė (Mickutė), o kas kairėje?.
Jagodnojė (Jagodnojės r.)
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0156. NN ir Povilas Mateikis.
Jagodnojė (Jagodnojės r.) ?

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0147. 1. Stasė? (pavardė?), 2. Monika Mateikienė (Rudzikaitė), 3. Petras Raudonis, 4. Jonas Svetokas, 5. Ona Svetokienė (Mižutavičiūtė), 6. Stasė? (pavardė?), 7. ???, 8. ???, 9. Stasė Miliuvienė, 10...12. žinoma tik tiek, kad šiedu - broliai, 13. ???, 14. Bronius nuo Utenos (pavardė?), 15. ???, 16. ???.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), 195x m.

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0154. Vladas Ingaunis, Monika Mateikienė (Rudzikaitė), Vytautas Miknevičius, NN.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m.

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0157. Tuokiasi Stasė Gilytė ir Juozas Milius (sėdi stalo gale).
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m.
Vestuvininkai neatpažinti.

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0152. NN, Vilius (pavardė?), Onutė (Ona) Jurgelionytė, NN, Monika Mateikienė (Rudzikaitė), Povilas Mateikis.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m.

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0149. 1. ???, 2...3. smuikininkai - dzūkai (pavardės?), 4...5. ???, 6. Monika Mateikienė (Rudzikaitė), 7. ???, 8. ???, 9. Stasė Miliuvienė, 10. Juozas Milius, 11. ???.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m.

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0142. Iš kairės: NN, Povilas Mateikis, kun. Titas Vinkšnelis, Bronius (pavardė?), NN.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m.

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0150. Stovi: Bronislovas Antanas Ramanauskas, NN, gal Stasė? (pavardė?), gal Ona Svetokienė (Mižutavičiūtė), Petras Aleksandravičius, Monika Mateikienė (Rudzikaitė), Povilas Mateikis, Petras Gliaudelis; tupi: Vytautas Miknevičius, Jonas Svetokas, NN, NN.
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0141. Povilas Mateikis ir Vilius (pavardė?).
Jagodnojė (Jagodnojės r.), apie 1955-1956 m.

[Jagodnojė]
Nuotr. Nr. 0102. Albina (pavardė?) ir Ona (pavardė?).
Jagodnojė (Jagodnojės r.), 1956.05.29.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]