Jūs galite paremti mūsų bendriją 2% iš savo sumokėtų mokesčių. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Jagodnojė

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Albina    Jagodnojės r., Jagodnojė?  
2???, Bronius    Jagodnojės r., Jagodnojė? Nuo Utenos. Dirbo Jagodnojės ligoninėje med. ekspertizės sanitaru.
3???, Ona    Jagodnojės r., Jagodnojė?  
4???    Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
5???    Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
6???    Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 1) Jagodnojėje
7???    Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 7) Jagodnojėje
8???    Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 4) Jagodnojėje
9Aleksandravičius, Petras  *<1927   Jagodnojės r., Jagodnojė, Senokosnyj dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje; Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
10Bakutis, Albinas *<1929   Jagodnojės r., Jagodnojė  
11Bendoraitis, A.   Jagodnojės r., Jagodnojė?Kolyma, Jagodnojės kap. 
12Jurgelionytė, Onutė (Ona)    Jagodnojės r., Jagodnojė?  
13Miknevičius, Vytautas    Jagodnojės r., Jagodnojė  
14Milius, Juozas  *1917  †1982 Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolės naujosios kap. 
15Milius, Juozas -Jagodnojės r., Jagodnojė  
16Miliuvienė, Stasė (Gilytė)  *1929  †2011 Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolės naujosios kap. 
17Svetokas, Jonas  *1926  †1994 Jagodnojės r., JagodnojėElektrėnų kap. 
18Svetokienė, Ona (Mižutavičiūtė)  *1929  †2016Einoraičiai (Šiaulių vls.)Jagodnojės r., Jagodnojė slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
19Vilkelis, Vaclovas   Jagodnojės r., Jagodnojė  
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]