Jūs galite paremti mūsų bendriją 2% iš savo sumokėtų mokesčių. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Komija

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Baušys, Petras *1927  †1991Vasiulių k. (Ignalinos r.*)1954.03.26 Komija darbin., pogr. org. narys; šeima ištremta 1949 m.
2Karkauskas, Martynas *1912  Alytus1953.07.28 Komija inž.
3Mieldažis, Antanas *1907  Plutiškių k. (Marijampolės r.*)Komija kunigas; 1945.12.12 suim., 1946.06.15 KT 10+5, 1953 iš lag.
4Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas *1922  Kaunas1) 1952.10.16 Magadano sr.; 2) Komija studentas
5Radavičienė Brogienė, Adolfina Pakėvio k. (Kelmės r.*)1) 1945.07.24 Komija, Kožvos r., Andronovas; 2) Pečiora 1947.07.14 su sūnum pabėgo iš tremties ir grįžo į Lietuvą, suimta 1948.07.10; 1950.04.14 OS nuosprendžiu grąžinta į tremtį
6Radavičius, Stasys Pakėvio k. (Kelmės r.*)1945.07.24 Komija, Kožvos r., Andronovas 1947.07.14 su mama pabėgo iš tremties ir grįžo į Lietuvą
7Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]