Jūs galite paremti mūsų bendriją 1,2% iš savo jau sumokėtų mokesčių ir/arba SMS žinute. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Magadanas

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Juozas   Magadanas Vedė Magadane Kazimierą Ališauskaitę
2Alekšiūnienė, Irena (Tuzova) *1957   Magadanas  
3Ališauskaitė, Kazimiera   Magadanas iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
4Astrauskaitė   Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
5Astrauskaitė   Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
6Astrauskas   Magadanas slap. „Zaicevas“.  
7Astrauskienė   Magadanas atvyko pas vyrą į tremtį
8Avižienė, Julija (Budrytė) *1922  †1980Vydeikių k. (Plungės r.*)Magadanas (?) slap. „Neužmirštuolė“.  
9Banelis, Jonas *1926  Plungė1954.12.30 Magadanas mokytojas
10Banelis, Tautvydas *1956  -Magadanas  
11Baranauskienė, Albina (Mičiulienė)  *1922  †1995?Prienų r.*1954.11.27 MagadanasKauno r. Garliavos Jonučių kap.slap. „Nežinomoji“, „Ona“. Magadane dirbo ligoninėje. LGGRTC duom. grįžo 1964.
12Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)  †1956 1) 1948.06 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955 Magadanas (pas dukrą Aleksandrą)Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
13Bareišienė, Sofija (Baranauskaitė)   1) 1955 Magadanas (pas seserį Aleksandrą, iki 1956); 2) Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Jeniseiskas  
14Baublys, Edvardas *1923  Žasliai (Kaišiadorių r.*)1952.09.21 Magadanas tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
15Bubnienė, Zina (Knyičiuk) *1958   Magadanas  
16Bubnys, Gediminas *1944   Magadanas  
17Bubnys, Jurgis   Magadanas (Marčekanas)Kaunas, Panemunės kap. 
18Bubnys, Kazys   Magadanas Magadane gyv. prie pat milicijos
19Čepelienė, Benedikta (Vabalaitė)  *1926  1941: Vytautai (Seinų aps.), 1949: Kaunas1) 1941.06 Altajaus kr., Bijskas; 2) 1941 Altajaus kr., Maimos r., Čeremšankos sovchozas; 3) Magadanas (Dukčia? Kožzavod?)Druskininkai1941 tremtinė, 1946/1947 pabėgo iš tremties. Ištekėjo tremtyje Kolymoje. Gim. data pase 1926.04.14.
20Čiurlienė, Aleksandra (Baranauskaitė)  *1928  †2016Jonavos vls.1953.08 MagadanasJonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
21Čiurlys, Algirdas  *1928  Šiauliai1) 1953.08.25 Magadano sr., Tenkos r.; 2) MagadanasKaunasslap. „Smilga“.  
22Čiurlys, Algirdas *1957   Magadanas  
23Dijokas, Bronius *1924  †2013?Kryliai (Utenos r.*)MagadanasUtena 
24Dijokas, Rimantas *1956   Magadanas Utenos r. meras 1995-1997, Utenos aps. virš. 1997-2000
25Dijokienė, Konstancija (Kvyklytė) *1924  †2011Utenos r.*MagadanasUtena, naujosios kap. 
26Dirsė, Mykolas  *1924  †2008Miškiniai (Ukmergės aps. Taujėnų vls.)1955.05.20 Magadanas (dirbo „Magadanstrojuje“)Panevėžio r. Raguvos sen. Šilų kap.slap. „Algis“. tautodailininkas
27Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė) *1926  Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*)1950.07.21 Magadanas moksleivė
28Draudvila, Vladas *1927  Krakės1952.08.01 Magadanas moksleivis
29Draudvilienė, Aldona (Steponaitytė) *1925  Eržvilko vls.? Kaunas?1) 1955.03.11 ar 1955.10 Krasnojarsko kr., Jarcevo r., Plotbiščė; 2) Magadanas, Novaja VesiolajaKaunas1951 ištremta šeima
30Gajauskaitė, Vanda *1960   Magadanas  
31Gajauskas, Benas Petras  †1982 MagadanasKauno r. Garliavos Seniavos kap. 
32Gajauskienė, Rozalija (Kalainytė)  *1922  †2013Šlapelių k. (Pakruojo r.*)MagadanasKaunas, Seniavos kap. 
33Gružauskienė, Bronė (Grigalavičiūtė) *1920  †1988Palovaičio k. (Raseinių r.*)1955.03.15 Magadanas slap. „Aldona“.  
34Ivanauskas, Jonas (Pšibelskas) *1917  †1999Siesikai (Ukmergės aps.) ar Kaunas1956.06.28 Magadanas  
35Ivanauskienė, Salomėja (Ivanauskaitė)  *1927  †2007Kaunas1956.01.07 Magadanas slap. „Daina“, „Saulutė“. studentė, LLA narė; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
36Jakštienė Kazakevičienė, Marcelė (Milišauskaitė) *1918  Pributkės k. (Marijampolės r.*)1953.04.09 Magadanas  
37Januševičienė, Julija (Trainavičiūtė)  *1921  †2002 1953 Magadanas (?)Kaunas, Romainių kap. ar Druskininkų kap.?mokytoja
38Januševičius, Liudas  *1920  †1980Kaunas1953 MagadanasKaunas, Romainių kap.stud., pogr. org. narys
39Januševičius, Povilas  *1922  †2008Tuitų k. (Kupiškio r.*)1954.01.18 MagadanasAnykščių? kap.po lagerio gyveno su Baliu Vaišnoru Nagajeve; vedė 1956 Janiną
40Jokubaitis, Kazimieras   Magadanas dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
41Jurgelėnaitė, Aldona *1956  -Magadanas  
42Jurgelėnas, Jonas *1916  †1998 MagadanasAnykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
43Jurgelėnienė, Stasė (Petronaitė) *1911  †2002Rašimėlių k. (Anykščių r.*)MagadanasAnykščiai, senosios kap.
44Juškevičius, Leonas  *1922  †2009Kaunas1955.09.21 MagadanasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
45Kaknevičienė, Danutė (Šležaitė)  *1925  †1969Užkalnupio k. (Raseinių r.*)1955.03.11 Magadanas slap. „Audronė“, „Nijolė“. t.p. minima kaip Šleževičiūtė
46Karpavičienė, Elvyra (Kviliūtė)  *1931  †2015Lyglaukiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)MagadanasKaunas, Romainių kap. 
47Karpavičius, Albinas  †1997 MagadanasKaunas, Romainių kap. 
48Kazlauskas, Albinas    Magadanas (dirbo valgykloje)Kupiškis? Kaunas? 
49Kazlauskienė, Genutė   †~1971 MagadanasKupiškis 
50Knyščiuk, Barbora (Sungailaitė) *1916 ar 1917  †1996Laužų k. (Plungės r.*)1955.04.26 MagadanasKaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap. 
51Knyšiuvienė, Janina (Cimolanskaitė Samavičienė) *1925  †2001Padborkos k. (Utenos r.* Leliūnų ap.*)1955.02.27 MagadanasUtena, senosios kap. 
52Kočetkova, Nemūra (Vaišvilaitė)  *1951   1) 1954 Čkalovo sr., Čkalovas (vaikų namai); 2) 1956 MagadanasMagadanasslap. „–“.  
53Lašinskienė, Danutė Viktorija (Ulozaitė)  *1930  KaunasMagadanas (iki 1954.11.04 kai išplaukė į Nachodką)Panevėžysslap. „Liepa“. Atsiminimuose tribunolo data nurodyta 1947.01.15.
54Laugalienė, Marija (Kinertaitė)  *1922  †2011Kaunas1955.03.11 MagadanasUkmergė, Dukstynos kap.slap. „Laukinukė“. mokytoja
55Masionis, Jonas *1908  †1983Valiūnų k. (Joniškio r.*)1950.10.10 Magadanas (Marčekanas)  
56Masiulionienė, Ona (Baublytė) *1926  †1976/1980Milioniškių k. (Varėnos r.*)1956.02.14 Magadanas Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
57Mičiulis (Mačiulis?), Jonas   †1994 ar anksčiau Magadanas  
58Naujokaitė, Elena *1957   Magadanas  
59Naujokas, Juozas *1925  †1970Kaupiai (Tauragės aps.)1) 1955 Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj ChazanasAlytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
60Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė) *1927  †2013Kružiūnai (Butrimonių vls.)1) 1955.05 Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
61Pačinskaitė, Romualda *1960   Magadanas  
62Pačinskas, Juozas *1920  †2002 1953 Magadanas  
63Pačinskas, Vytautas *1957   Magadanas  
64Pačinskienė, Aldona *1928  †2003 Magadanas Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
65Paulavičienė, Kazimiera (Alčauskaitė) *1926   1955.10.05 Magadanas slap. „Gryblakutis“.  
66Paulavičius, Jonas   Magadanas iš Dzūkijos
67Pažarauskas, Pranas  *1911  †1992Bazilionai (Šiaulių aps.)MagadanasKaunas, Romainių kap.kt. duom. 1944.09.03 skirta 7 m. lagerio ir 5 m. tremties.
68Pažarauskas, Tadaušas *1956  -Magadanas  
69Pažarauskienė, Anastazija (Pliskutė)  *1922  †1984Butėnų k. (Kupiškio r.*)MagadanasKaunas, Romainių kap. 
70Peištarienė, Nijolė (Tamutytė) *1958  -Magadanas  
71Pupiūtė, Adelė *1927  Runkių k. (Marijampolės r.*)1956.02.01 Magadanas Tauro apyg. partiz. rėmėja
72Putrienė, Pranė (Korkutytė) *1926  †2016Varėnos r.*1955.11.05 Magadanas slap. „Akacija“. 1959 bandė grįžti į Lietuvą.
73Putrius, Stasys *1930  †1998 ar anksčiau 1955.06.08 Magadanas moksleivis, LLA narys
74Redikas, Vaclovas  *1924  †2007VilniusMagadanasŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.slap. „Daktaras“. vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
75Rubine, Eleonora (Grigalavičiūtė)  *1923   1955.05.20 MagadanasJūrmala (Latvija)slap. „Vida“, „Remigija“, „Viola“, „Dženė“, „Dalia“.  
76Rušėnas, Petras *1926  Naujasodė (Rokiškio r.*)1953.05.01 MagadanasPanevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
77Sauliūnas, Antanas *1927  †1989Kaunas1954 Magadanas, Marčekanas  
78Sauliūnienė, Jadvyga (Olinskaitė) *1926  Rokiškis ar Vilnius?1954 Magadanas, MarčekanasVilnius 
79Skuminienė, Virginija (Jonkutė) *1959   Magadanas  
80Sližienė, Pranė (Skiriūtė) *1924  Milgaudžių k. (Tauragės aps. Gaurės vls.)1955.09.05 MagadanasUkmergėslap. „Žibutė“.  
81Sližys, Alfonsas *1956  †1990 Magadanas  
82Sližys, Alfonsas   Magadanas (dirbo „Magadanstrojuje“)  
83Stankevičienė, Janina (Jonkutė) *1956   Magadanas  
84Šimavičienė, Dalia (Čiurlytė) *1956   Magadanas  
85Šulčius, Vincas *1929  †1978Klaipėda1) 1955 Magadanas; 2) 1956 Buriatija, Zaigrajevo r., Novoiljinskas mokytojas
86Šumskas, Juozas  *1920  †1995VilniusMagadanas slap. „Putinas“. stud.; Kengyro sukil.
87Tamošiūnaitė, Adelė *1924  Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)1955.03.30 Magadanas (23 km plytinė)Vokietija ar Anglijaslap. „Aušra“. Lageryje kartu buvo Elena Feizaitė. Tremtyje Magadane ištekėjo už ukrainiečio, nuo ~1960 gyveno Dnepropetrovsko sr. (Ukraina).
88Tamutienė, Teofilija (Kainauskaitė) *1924  †2011Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)1954.11.30 MagadanasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
89Tracevičienė, Birutė (Tavaraitė) *1957   Magadanas  
90Urbelienė, Stefanija (Grigaliūnaitė) *1925  †2003Titonių k. (Šiaulių aps. Pašvitinio vls.)1955 MagadanasKauno r. Garliavos kap. 
91Urbelis, Vincas *1922  †2006Užupės k. (Kėdainių aps. Surviliškio vls.)MagadanasKauno r. Garliavos kap.1953 bandė grįžti į Lietuvą, neleido, išvyko atgal į Magadaną ir ten gavo dar 5 m. lagerio.
92Urbelytė, Rita *1963   Magadanas  
93Vaišnoras, Arūnas *1957  -Magadanas  
94Vaišnoras, Balys  *1922  †1980Lipliūnai (Lazdijų aps. Leipalingio vls.)MagadanasDruskininkų sav. Gerdašių kap. 
95Vaišnorienė, Pranė (Gaižutytė)  *1926  Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)MagadanasDruskininkų sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
96Vaišvilienė, Antanina (Bunytė)  *1919  †2005Šiauliai1) 1955.07.08 Magadanas; 2) 1973? Latvija, Ryga? (iki 1993) slap. „–“. Kalinta už rezistencinę veiklą, nors iš tikrųjų joje nedalyvavo. 1993 apsigyveno Magadane. Rusijoje žinoma vardu Nina (Нина Вайшвиллене).
97Valeikienė, Danutė (Vitkutė) *1955   Magadanas  
98Vanagienė, Elena (Škimelytė)  *1919  †2010Tauragė1956.05.10 MagadanasRokiškio nauj. kap. slap. „Vosilka“. medikė
99Vitkauskienė, Laima (Januševičiūtė) *1956   Magadanas  
100Žemaitienė, Juzefa (Rimaitė)  *1923  †2020Padainupio k. (Kauno r.*)1953 Magadanas  
101Žemaitis, Bronius  *1915  †2004Tarosų k. (Raseinių r.*)1953.04.11 MagadanasPažėrų kap. 
102Žilanas, Balys *1956  -Magadanas  
103Župka, Mykolas  *1911  †1977ZarasaiMagadanasKauno r. Garliavos kap.slap. „Induktorius“.  
104Župkienė, Ona (Butkutė)  *1920  †2014Alkų k. (Alsėdžių vls.)MagadanasKauno r. Garliavos kap. 

NUOTRAUKOS

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0316. 1. Algirdas Čiurlys, 2. NN, 3. NN, 4. Juozas Dulkė, 5. NN.
Magadanas, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0315. Juzės Rimaitės ir Broniaus Žemaičio vestuvės. Iš kairės: stovi: 1. NN, 2. NN, 3. Aleksandra Čiurlienė, 4. Algirdas Čiurlys, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. NN, 11. NN, tupi: 12. NN, 13. Juzefa Žemaitienė, 14. Bronius Žemaitis, 15. NN, 16. Povilas Januševičius, 17. NN.
Magadanas, Širokaja g. 15, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0194. Petras Rupšys ir Aleksandra Čiurlienė (Baranauskaitė).
Magadano apylinkės, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0317. Genovaitė Dirsienė (Puodžiūnaitė) tremtyje.
Kolyma (tikriausiai Magadanas), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0320. Lietuviai tremtiniai iškyloje. Iš kairės: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. Petras Čepelis, 5. Pranas Pažarauskas, 6. NN, 7. Jonas Čepelis, 8. NN, 9. NN, 10. NN.
Magadanas (prie Gertnerio įlankos), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0351. Tadas Neveravičius ir Algirdas Čiurlys tremtyje.
Magadanas, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0195. Genovaitė Dirsienė (Puodžiūnaitė) tremtyje.
Kolyma (tikriausiai Magadanas), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0332. Lietuviai tremtiniai iškylauja. Pirmoje eilėje: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. Titas Vinkšnelis, antroje eilėje: 6. NN, 7. Živilė (Zosė?) Noreikienė, 8. Vincentina Miliauskaitė, 9. NN.
Magadano apylinkės?, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0321. Lietuviai tremtiniai iškyloje. Stovi: 1. Pranas Pažarauskas, 2. NN, 3. NN, 4. Petras Čepelis, 5. NN, sėdi: 6. NN, 7. NN, 8. Pranas Česas.
Magadanas (prie Gertnerio įlankos), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0290. Antanas Ilskis, NN, Bronius Murauskas prie remontuojamo medinio barako.
Magadanas, tarp 1946 ir 1965 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Kauno IX Forto muziejaus svetainės.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0303. Šokiai prie Monkų namo. Šoka: priekyje Aleksandra Čiurlienė ir Algirdas Čiurlys, kairėje – Bubniai, groja Klemensas Alionis.
Magadanas, Vesiolyj Kliuč, 1953 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0267. A. Baranauskaitės sutiktuvės jai išėjus iš lagerio. Leontina Eimontaitė (Motiejūnienė), Julija Trainavičiūtė (Januševičienė), Elena Zdanavičiūtė (Dargienė), Aleksandra Baranauskaitė (Čiurlienė).
Magadanas (Vesiolyj Kliučj, Monkų namuose), 1953.08. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0304. Kalėdos pas Monkus. Stovi iš kairės trečias Mindaugas Julius Bloznelis, ketvirta Aleksandra Čiurlienė.
Magadanas, Vesiolyj Kliuč, 1953.12.25. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0307. Lietuviai politiniai kaliniai po krepšinio varžybų. Iš kairės: Raimundas Šilinskas, NN, NN, NN, NN.
Už krepšininkų matosi dalis užrašo „Visasąjunginė fizkultūrininko diena“ (rus. Всесоюзный день физкултурника). 1954 m. ji vyko rugpjūčio 14 dieną..
Magadanas, 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Kauno IX Forto muziejaus svetainės.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0263. Lietuvių ir ukrainiečių šienautojų brigada. Pirma iš dešinės Vanda Abromonytė, trečia – Valerija Leokadija Bernotavičiūtė.
Magadano apylinkės, 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš „Tremtinio“ 2017 m. Nr. 4 (ten yra ir straipsnis)

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0011. Buv. kalinės: iš kairės - rusė, lenkė (Jadwiga Bizanc-Szmigiero), ukrainietė, latvė, lietuvė (NN).
Magadanas, 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš svetainės Karta.org.pl

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0113. Kalinių „agitbrigada“: 1. NN, 2. NN, 3. Valerija Leokadija Kvedaravičienė (Bernotavičiūtė), 4. Vanda Meleškaitė, 5. Stefa Vosylienė (Miliauskaitė), 6. Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), 7. Stefa Urbšaitė, 8. Benedikta Čepelienė (Vabalaitė), 9. Stasė Miliuvienė (Gilytė), 10. NN, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. NN, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. NN, 27. Janina Januševičienė, 28. NN, 29. NN, 30. NN, 31. NN, 32. NN, 33. Laima Lisauskienė (Šipailaitė).
Magadanas, 1954.05.05. Autorius nežinomas.


[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0343. Vyriausiosios partizanų vadovybės ryšininkė Eleonora Grigalavičiūtė tremtyje pasisiuvo lietuviškus tautinius drabužius.
Magadanas, apie 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Žalnieriūnienės („Liaudies kultūra“ 2014 Nr. 1)

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0312. 1. Justinas Laurinaitis, 2. NN, 3. Povilas Januševičius, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN.
Magadanas, 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Kauno IX Forto muziejaus svetainės.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0266. Magadano lagerio politinės kalinės. Sėdi NN, NN, NN, stovi Ona Mikalauskienė (Šivickaitė), NN.
Magadanas, 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0306. Pranė Gaižutytė ir Balys Vaišnoras vestuvių svečiai. Iš kairės: 1. Filomena Bernatonytė, 2. Algirdas Čiurlys, 3. Aleksandra Čiurlienė, 4. Klemensas Alionis, 5. Vanda Pilkauskienė, 6. Jonas Jusius (Jusys?), 7. NN, 8. Juzefa Rimaitė, 9. Bronius Žemaitis (toliau), 10. Povilas Januševičius (arčiau), 11. Stasys Dambrauskas.
Magadanas, Širokaja g. 15, 1955.04.09. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0305. Pranė Gaižutytė ir Balys Vaišnoras vestuvės. Sėdi jaunieji. Stovi iš kairės: 1. Povilas Januševičius, 2. Klemensas Alionis, 3. Filomena Šiuišienė, 4. Juzefa Rimaitė, 5. Genutė Kazlauskienė, 6. Albinas Kazlauskas, 7. Albina Mičiulienė, 8. Jonas Mičiulis (Mačiulis?), 9. Adelė Pridotkienė, 10. Lionginas Pridotkas.
Magadanas, Širokaja g. 15, 1955.04.09. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0236. Albina Vaitonienė. Pažyma iš lagerio, išduota lagpunkte AV-261/200.
Lagpunktas AV-261/200, 1955.05.12. Autorius nežinomas.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0285. Felicija Raubaitė lageryje dirbo su arkliais.
Pagalbinio ūkio lageris „23/15“ (dab. Olos r.), 1955/1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0323. Buvę politiniai kaliniai darbuose: stovi Anastazija Pliskutė, Felicija Raubaitė ir NN, tupi NN.
Gal būt pagalbinio ūkio lageris „23/15“ (dab. Olos r.), 1955/1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0319. Viršutinėje eilėje: 1. Titas Vinkšnelis, 2. Pranas Česas, 3. Danutė Šležaitė, 4. NN, vidurinėje eilėje: 5. NN, 6. Stasė Imbrasaitė, 7. Pranas Pažarauskas, sėdi: 8. Pranas Mankus, 9. Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė, 10. NN, 11. NN.
Magadanas, 1955?. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0017. Justinas Vosylius, Stefa Vosylienė (Miliauskaitė), Joana Janina Vincenta Mozerienė (Jankauskaitė), Bronislovas Smailys.
Magadanas, 1956 ar 1957 m. Autorius nežinomas.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0344. Buv. politinės kalinės tremtyje. Iš kairės: 1. Leokadija Ališauskaitė, 2. Rožė Teresė Jankevičiūtė, 3. Elvyra Pliupelytė, 4. Salomėja Ivanauskienė, 5. NN.
Magadanas, 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Žalnieriūnienės („Liaudies kultūra“ 2014 Nr. 1)

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0054. Ona Župkienė ir Mykolas Župka. Vestuvinė nuotrauka.
Magadanas, 1956 m. Autorius nežinomas.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0171. Stefa Vosylienė (Miliauskaitė).
Magadanas, 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė V. Gylys

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0088. Elvyra Karpavičienė (Kviliūtė), NN, NN.
Magadanas, 1956.03.23. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0170. Stefa Vosylienė (Miliauskaitė) ir Joana Janina Vincenta Mozerienė (Jankauskaitė).
Magadanas?, 1956.09.26. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė V. Gylys

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0166. Iš kairės: suaugusieji: NN, NN, Joana Janina Vincenta Mozerienė (Jankauskaitė), NN, Stefa Vosylienė (Miliauskaitė), NN, vaikai: NN, NN.
Magadanas?, 1956.12.16. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė V. Gylys

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0339. Antanina Vaišvilienė su antruoju vyru Nikolajumi Kučma ir dukra Nemūra.
Magadanas, apie 1957 m. Autorius nežinomas.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0131. Aleksandra Čiurlienė ir Algirdas Čiurlys savo bute.
Magadanas, 1958±5. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0324. Lietuvių šeimos išlydėjimas į Lietuvą (jie išplaukė laivu). Stovi su krabu rankoje Antanas Valenta, sėdi dešinėje pirmas Pranas Pažarauskas. .
Magadanas (Nagajevo uostas), 1959?. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [VARDYNAS]   [ŽINYNAS]
 
Interneto vizija Domenai ir hostingas Svetainių kūrimas Profesionalus hostingas VPS serveriai SSL sertifikatai