LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Magadanas

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Juozas   Magadanas Vedė Magadane Kazimierą Ališauskaitę
2Alekšiūnienė, Irena (Tuzova) *1957   Magadanas  
3Ališauskaitė, Kazimiera   Magadanas iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
4Astrauskaitė   Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
5Astrauskaitė   Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
6Astrauskas   Magadanas slap. „Zaicevas“.  
7Astrauskienė   Magadanas atvyko pas vyrą į tremtį
8Avižienė, Julija (Budrytė) *1922  †1980Vydeikių k. (Plungės r.*)Magadanas (?) slap. „Neužmirštuolė“.  
9Banelis, Jonas *1926  Plungė1954.12.30 Magadanas mokytojas
10Banelis, Tautvydas *1956  -Magadanas  
11Baranauskienė, Albina (Mičiulienė)  *1922  †1995Prienų r.*1954.11.27 MagadanasKauno r. Garliavos Jonučių kap.slap. „Nežinomoji“, „Ona“.  
12Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)  †1956 1) 1948.06 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955 Magadanas (pas dukrą Aleksandrą)Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
13Bareišienė, Sofija (Baranauskaitė)   1) 1955 Magadanas (pas seserį Aleksandrą, iki 1956); 2) Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Jeniseiskas  
14Baublys, Edvardas *1923  Žasliai (Kaišiadorių r.*)1952.09.21 Magadanas tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
15Bubnienė, Zina (Knyičiuk) *1958   Magadanas  
16Bubnys, Gediminas *1944   Magadanas  
17Bubnys, Jurgis   Magadanas (Marčekanas)Kaunas, Panemunės kap. 
18Bubnys, Kazys   Magadanas Magadane gyv. prie pat milicijos
19Čepelienė, Benedikta (Vabalaitė)  *1926  1941: Vytautai (Seinų aps.), 1949: Kaunas1) 1941.06 Altajaus kr., Bijskas; 2) 1941 Altajaus kr., Maimos r., Čeremšankos sovchozas; 3) Magadanas (Dukčia? Kožzavod?)Druskininkai1941 tremtinė, 1946/1947 pabėgo iš tremties; ištekėjo tremtyje Kolymoje
20Čiurlienė, Aleksandra (Baranauskaitė)  *1928  †2016Jonavos vls.1953.08 MagadanasJonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
21Čiurlys, Algirdas  *1928  Šiauliai1) 1953.08.25 Magadano sr., Tenkos r.; 2) MagadanasKaunasslap. „Smilga“.  
22Čiurlys, Algirdas *1957   Magadanas  
23Dijokas, Bronius *1924  †2013?Kryliai (Utenos r.*)MagadanasUtena 
24Dijokas, Rimantas *1956   Magadanas Utenos r. meras 1995-1997, Utenos aps. virš. 1997-2000
25Dijokienė, Konstancija (Kvyklytė) *1924  †2011Utenos r.*MagadanasUtena, naujosios kap. 
26Dirsė, Mykolas  *1924  †2008Miškiniai (Ukmergės aps. Taujėnų vls.)1955.05.20 MagadanasPanevėžio r. Raguvos sen. Šilų kap.slap. „Algis“. tremty dirbo Magadanstrojuje; tautodailininkas
27Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė) *1926  Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*)1950.07.21 Magadanas moksleivė
28Draudvila, Vladas *1927  Krakės1952.08.01 Magadanas moksleivis
29Draudvilienė, Aldona (Steponaitytė) *1925  Eržvilko vls.? Kaunas?1) 1955.03.11 ar 1955.10 Krasnojarsko kr., Jarcevo r., Plotbiščė; 2) Magadanas, Novaja VesiolajaKaunas1951 ištremta šeima
30Gajauskaitė, Vanda *1960   Magadanas  
31Gajauskas, Benas Petras  †1982 MagadanasKauno r. Garliavos Seniavos kap. 
32Gajauskienė, Rozalija (Kalainytė)  *1922  †2013Šlapelių k. (Pakruojo r.*)MagadanasKaunas, Seniavos kap. 
33Ivanauskas, Jonas (Pšibelskas) *1917  Siesikai (Ukmergės aps.) ar Kaunas1956.06.28 MagadanasUkmergė 
34Ivanauskienė, Salomėja (Ivanauskaitė) *1927  †2000±5Kaunas1956.01.07 Magadanas slap. „Daina“, „Saulutė“. studentė, LLA narė; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
35Jakštienė Kazakevičienė, Marcelė (Milišauskaitė) *1918  Pributkės k. (Marijampolės r.*)1953.04.09 Magadanas  
36Januševičius, Povilas  *1922  †2008Tuitų k. (Kupiškio r.*)1954.01.18 MagadanasAnykščių? kap.po lagerio gyveno su Baliu Vaišnoru Nagajeve; vedė 1956 Janiną
37Jokubaitis, Kazimieras   Magadanas dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
38Jurgelėnaitė, Aldona *1956  -Magadanas  
39Jurgelėnas, Jonas *1916  †1998 MagadanasAnykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
40Jurgelėnienė, Stasė (Petronaitė) *1911  †2002Rašimėlių k. (Anykščių r.*)MagadanasAnykščiai, senosios kap.
41Juškevičius, Leonas  *1922  †2009Kaunas1955.09.21 MagadanasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
42Kaknevičienė, Danutė (Šležaitė)  *1925  †1969Užkalnupio k. (Raseinių r.*)1955.03.11 Magadanas slap. „Audronė“, „Nijolė“. t.p. minima kaip Šleževičiūtė
43Karpavičienė, Elvyra (Kviliūtė)  *1931  †2015Lyglaukiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)MagadanasKaunas, Romainių kap. 
44Karpavičius, Albinas  †1997 MagadanasKaunas, Romainių kap. 
45Kazlauskas, Albinas    Magadanas (dirbo valgykloje)Kupiškis? Kaunas? 
46Kazlauskienė, Genutė   †~1971 MagadanasKupiškis 
47Knyščiuk, Barbora (Sungailaitė) *1916 ar 1917  †1996Laužų k. (Plungės r.*)1955.04.26 MagadanasKaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap. 
48Knyšiuvienė, Janina (Cimolanskaitė Samavičienė) *1925  †2001Padborkos k. (Utenos r.* Leliūnų ap.*)1955.02.27 MagadanasUtena, senosios kap. 
49Lašinskienė, Danutė Viktorija (Ulozaitė)  *1930  KaunasMagadanas (iki 1954.11.04 kai išplaukė į Nachodką)Panevėžysslap. „Liepa“. Atsiminimuose tribunolo data nurodyta 1947.01.15.
50Masionis, Jonas *1908  †1983Valiūnų k. (Joniškio r.*)1950.10.10 Magadanas (Marčekanas)  
51Masiulionienė, Ona (Baublytė) *1926  †1976/1980Milioniškių k. (Varėnos r.*)1956.02.14 Magadanas Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
52Mičiulis (Mačiulis?), Jonas   †1994 ar anksčiau Magadanas  
53Naujokaitė, Elena *1957   Magadanas  
54Naujokas, Juozas *1925  †1970Kaupiai (Tauragės aps.)1) 1955 Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj ChazanasAlytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
55Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė) *1927  †2013Kružiūnai (Butrimonių vls.)1) 1955.05 Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
56Pačinskaitė, Romualda *1960   Magadanas  
57Pačinskas, Juozas *1920  †2002 1953 Magadanas  
58Pačinskas, Vytautas *1957   Magadanas  
59Pačinskienė, Aldona *1928  †2003 Magadanas Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
60Paulavičienė, Kazimiera (Alšauskaitė)   Magadanas iš Žemaitijos
61Paulavičius, Jonas   Magadanas iš Dzūkijos
62Pažarauskas, Pranas  *1911  †1992Bazilionai (Šiaulių aps.)MagadanasKaunas, Romainių kap.kt. duom. 1944.09.03 skirta 7 m. lagerio ir 5 m. tremties.
63Pažarauskas, Tadaušas *1956  -Magadanas  
64Pažarauskienė, Anastazija (Pliskutė)  *1922  †1984Butėnų k. (Kupiškio r.*)MagadanasKaunas, Romainių kap. 
65Peištarienė, Nijolė (Tamutytė) *1958  -Magadanas  
66Pupiūtė, Adelė *1927  Runkių k. (Marijampolės r.*)1956.02.01 Magadanas Tauro apyg. partiz. rėmėja
67Redikas, Vaclovas  *1924  †2007VilniusMagadanasŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.slap. „Daktaras“. vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
68Rušėnas, Petras *1926  Naujasodė (Rokiškio r.*)1953.05.01 MagadanasPanevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
69Sauliūnas, Antanas *1927  †1989Kaunas1954 Magadanas, Marčekanas  
70Sauliūnienė, Jadvyga (Olinskaitė) *1926  Rokiškis ar Vilnius?1954 Magadanas, MarčekanasVilnius 
71Skuminienė, Virginija (Jonkutė) *1959   Magadanas  
72Stankevičienė, Janina (Jonkutė) *1956   Magadanas  
73Šimavičienė, Dalia (Čiurlytė) *1956   Magadanas  
74Šližienė (Sližienė?), Pranė (Skiriūtė) *1924  Taur. apsk. Gaurės vlsč.MagadanasUkmergė 
75Šližys (Sližys?), Alfonsas   Magadanas su Mykolu Dirse dirbo Magadanstrojuje
76Šulčius, Vincas *1929  †1978Klaipėda1) 1955 Magadanas; 2) 1956 Buriatija, Zaigrajevo r., Novoiljinskas mokytojas
77Tamošiūnaitė, Adelė *1924  Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)1955.03.30 Magadanas (23 km plytinė)Vokietijaslap. „Aušra“. ištekėjo Magadane už ukrainiečio, ~1960 apsigyveno Dnepropetrovsko sr. (Ukraina).
78Tamutienė, Teofilija (Kainauskaitė) *1924  †2011Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)1954.11.30 MagadanasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
79Tracevičienė, Birutė (Tavaraitė) *1957   Magadanas  
80Urbelytė, Rita *1963   Magadanas  
81Vaišnoras, Arūnas *1957  -Magadanas  
82Vaišnoras, Balys  *1922  †1980Lipliūnai (Lazdijų aps. Leipalingio vls.)MagadanasDruskininkų sav. Gerdašių kap. 
83Vaišnorienė, Pranė (Gaižutytė)  *1926  Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)MagadanasDruskininkų sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
84Valeikienė, Danutė (Vitkutė) *1955   Magadanas  
85Vitkauskienė, Laima (Januševičiūtė) *1956   Magadanas  
86Žemaitienė, Juzefa (Rimaitė)  *1923  †2020Padainupio k. (Kauno r.*)1953 Magadanas  
87Žemaitis, Bronius  *1915  †2004Tarosų k. (Raseinių r.*)1953.04.11 MagadanasPažėrų kap. 
88Žilanas, Balys *1956  -Magadanas  
89Župka, Mykolas  *1911  †1977ZarasaiMagadanasKauno r. Garliavos kap.slap. „Induktorius“.  
90Župkienė, Ona (Butkutė)  *1920  †2014Alkų k. (Alsėdžių vls.)MagadanasKauno r. Garliavos kap. 

NUOTRAUKOS

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0317. Genovaitė Dirsienė (Puodžiūnaitė) tremtyje.
Kolyma (tikriausiai Magadanas), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0316. 1. Algirdas Čiurlys, 2. NN, 3. NN, 4. Juozas Dulkė, 5. NN.
Magadanas, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0315. Juzės Rimaitės ir Broniaus Žemaičio vestuvės. Iš kairės: stovi: 1. NN, 2. NN, 3. Aleksandra Čiurlienė, 4. Algirdas Čiurlys, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. NN, 11. NN, tupi: 12. NN, 13. Juzefa Žemaitienė, 14. Bronius Žemaitis, 15. NN, 16. Povilas Januševičius, 17. NN.
Magadanas, Širokaja g. 15, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0194. Petras Rupšys ir Aleksandra Čiurlienė (Baranauskaitė).
Magadano apylinkės, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0320. Lietuviai tremtiniai iškyloje. Iš kairės: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. Petras Čepelis, 5. Pranas Pažarauskas, 6. NN, 7. Jonas Čepelis, 8. NN, 9. NN, 10. NN.
Magadanas (prie Gertnerio įlankos), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0195. Genovaitė Dirsienė (Puodžiūnaitė) tremtyje.
Kolyma (tikriausiai Magadanas), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0332. Lietuviai tremtiniai iškylauja. Pirmoje eilėje: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. Titas Vinkšnelis, antroje eilėje: 6. NN, 7. Živilė (Zosė?) Noreikienė, 8. Vincentina Miliauskaitė, 9. NN.
Magadano apylinkės?, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0321. Lietuviai tremtiniai iškyloje. Stovi: 1. Pranas Pažarauskas, 2. NN, 3. NN, 4. Petras Čepelis, 5. NN, sėdi: 6. NN, 7. NN, 8. Pranas Česas.
Magadanas (prie Gertnerio įlankos), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0290. Antanas Ilskis, NN, Bronius Murauskas prie remontuojamo medinio barako.
Magadanas, tarp 1946 ir 1965 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Kauno IX Forto muziejaus svetainės.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0303. Šokiai prie Monkų namo. Šoka: priekyje Aleksandra Čiurlienė ir Algirdas Čiurlys, kairėje – Bubniai, groja Klemensas Alionis.
Magadanas, Vesiolyj Kliuč, 1953 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0267. A. Baranauskaitės sutiktuvės jai išėjus iš lagerio. Leontina Eimontaitė (Motiejūnienė), Julija Trainavičiūtė (Januševičienė), Elena Zdanavičiūtė (Dargienė), Aleksandra Baranauskaitė (Čiurlienė).
Magadanas (Vesiolyj Kliučj, Monkų namuose), 1953.08. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0304. Kalėdos pas Monkus. Stovi iš kairės trečias Mindaugas Julius Bloznelis, ketvirta Aleksandra Čiurlienė.
Magadanas, Vesiolyj Kliuč, 1953.12.25. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0307. Lietuviai politiniai kaliniai po krepšinio varžybų. Iš kairės: Raimundas Šilinskas, NN, NN, NN, NN.
Už krepšininkų matosi dalis užrašo „Visasąjunginė fizkultūrininko diena“ (rus. Всесоюзный день физкултурника). 1954 m. ji vyko rugpjūčio 14 dieną..
Magadanas, 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Kauno IX Forto muziejaus svetainės.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0263. Lietuvių ir ukrainiečių šienautojų brigada. Pirma iš dešinės Vanda Abromonytė, trečia – Valerija Bernotavičiūtė.
Magadano apylinkės, 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš „Tremtinio“ 2017 m. Nr. 4 (ten yra ir straipsnis)

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0011. Buv. kalinės: iš kairės - rusė, lenkė (Jadwiga Bizanc-Szmigiero), ukrainietė, latvė, lietuvė (NN).
Magadanas, 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš svetainės Karta.org.pl

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0113. Kalinių „agitbrigada“: 1. NN, 2. NN, 3. Valerija Kvedaravičienė (Bernotavičiūtė), 4. Vanda Meleškaitė, 5. Stefa Vosylienė (Miliauskaitė), 6. Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), 7. Stefa Urbšaitė, 8. Benedikta Čepelienė (Vabalaitė), 9. Stasė Miliuvienė (Gilytė), 10. NN, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. NN, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. NN, 27. Janina Januševičienė, 28. NN, 29. NN, 30. NN, 31. NN, 32. NN, 33. Laima Lisauskienė (Šipailaitė).
Magadanas, 1954.05.05. Autorius nežinomas.


[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0266. Magadano lagerio politinės kalinės. Sėdi NN, NN, NN, stovi Ona Mikalauskienė (Šivickaitė), NN.
Magadanas, 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0312. 1. Justinas Laurinaitis, 2. NN, 3. Povilas Januševičius, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN.
Magadanas, 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Kauno IX Forto muziejaus svetainės.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0306. Pranė Gaižutytė ir Balys Vaišnoras vestuvių svečiai. Iš kairės: 1. Filomena Bernatonytė, 2. Algirdas Čiurlys, 3. Aleksandra Čiurlienė, 4. Klemensas Alionis, 5. Vanda Pilkauskienė, 6. Jonas Jusius (Jusys?), 7. NN, 8. Juzefa Rimaitė, 9. Bronius Žemaitis (toliau), 10. Povilas Januševičius (arčiau), 11. Stasys Dambrauskas.
Magadanas, Širokaja g. 15, 1955.04.09. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0305. Pranė Gaižutytė ir Balys Vaišnoras vestuvės. Sėdi jaunieji. Stovi iš kairės: 1. Povilas Januševičius, 2. Klemensas Alionis, 3. Filomena Šiuišienė, 4. Juzefa Rimaitė, 5. Genutė Kazlauskienė, 6. Albinas Kazlauskas, 7. Albina Mičiulienė, 8. Jonas Mičiulis (Mačiulis?), 9. Adelė Pridotkienė, 10. Lionginas Pridotkas.
Magadanas, Širokaja g. 15, 1955.04.09. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš P. Vaišnorienės albumo.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0236. Albina Vaitonienė. Pažyma iš lagerio, išduota lagpunkte AV-261/200.
Lagpunktas AV-261/200, 1955.05.12. Autorius nežinomas.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0323. Buvę politiniai kaliniai darbuose: stovi Anastazija Pliskutė, Felicija Raubaitė ir NN, tupi NN.
Gal būt pagalbinio ūkio lageris „23/15“ (dab. Olos r.), 1955/1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0285. Felicija Raubaitė lageryje dirbo su arkliais.
Pagalbinio ūkio lageris „23/15“ (dab. Olos r.), 1955/1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0319. Viršutinėje eilėje: 1. Titas Vinkšnelis, 2. Pranas Česas, 3. Danutė Šležaitė, 4. NN, vidurinėje eilėje: 5. NN, 6. Stasė Imbrasaitė, 7. Pranas Pažarauskas, sėdi: 8. Pranas Mankus, 9. Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė, 10. NN, 11. NN.
Magadanas, 1955?. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0017. Justinas Vosylius, Stefa Vosylienė (Miliauskaitė), Joana Janina Vincenta Mozerienė (Jankauskaitė), Bronislovas Smailys.
Magadanas, 1956 ar 1957 m. Autorius nežinomas.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0054. Ona Župkienė ir Mykolas Župka. Vestuvinė nuotrauka.
Magadanas, 1956 m. Autorius nežinomas.

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0171. Stefa Vosylienė (Miliauskaitė).
Magadanas, 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė V. Gylys

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0088. Elvyra Karpavičienė (Kviliūtė), NN, NN.
Magadanas, 1956.03.23. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0170. Stefa Vosylienė (Miliauskaitė) ir Joana Janina Vincenta Mozerienė (Jankauskaitė).
Magadanas?, 1956.09.26. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė V. Gylys

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0166. Iš kairės: suaugusieji: NN, NN, Joana Janina Vincenta Mozerienė (Jankauskaitė), NN, Stefa Vosylienė (Miliauskaitė), NN, vaikai: NN, NN.
Magadanas?, 1956.12.16. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė V. Gylys

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0131. Aleksandra Čiurlienė ir Algirdas Čiurlys savo bute.
Magadanas, 1958±5. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Čiurlių šeimos albumo

[Magadanas]
Nuotr. Nr. 0324. Lietuvių šeimos išlydėjimas į Lietuvą (jie išplaukė laivu). Stovi su krabu rankoje Antanas Valenta, sėdi dešinėje pirmas Pranas Pažarauskas. .
Magadanas (Nagajevo uostas), 1959?. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Tadas Pažarauskas

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]