Jūs galite paremti mūsų bendriją 2% iš savo sumokėtų mokesčių. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Magadano sr

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Albina    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
2???, Bronius    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Nuo Utenos. Dirbo Jagodnojės ligoninėje med. ekspertizės sanitaru.
3???, Juozas   Magadano sr., Magadanas Vedė Magadane Kazimierą Ališauskaitę
4???, Ona    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
5???, Vanda   Magadano sr., Srednekano r. grįžo
6???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
7???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
8???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 1) Jagodnojėje
9???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 7) Jagodnojėje
10???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 4) Jagodnojėje
11Adamauskas, Algimantas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
12Adamovičius, Kazys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
13Adomauskas   Magadano sr., Srednekano r., Glucharinas  
14Adomavičius, Kazys   Magadano sr., Srednekano r.  
15Alekna, Vytautas   Magadano sr., Srednekano r.  
16Aleksandravičius, Petras  *<1927   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė, Senokosnyj dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje; Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
17Ališauskaitė, Kazimiera   Magadano sr., Magadanas iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
18Ališauskas, Juozas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
19Aniulis, Jonas  *1928  Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža (1955/56)Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
20Aniulis, Stasė (Sadinauskaitė)  *1928  Belevičiai (Prienų r.*)1955.03.31 Magadano sr., Tenkos r., ChenikandžaPrienų sav., Veiveriaislap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
21Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
22Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
23Astrauskas   Magadano sr., Magadanas slap. „Zaicevas“.  
24Astrauskienė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas vyrą į tremtį
25Aukštikalnienė, Valė   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
26Aukštikalnis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
27Bacevičius (Bacievičius?), Liudas *1914   Magadano sr., Srednekano r. siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
28Bagdonas, Antanas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
29Bakšys, Leonardas *1919  †1990Ukmergė1953.08.06 Magadano sr., Susumano r.  
30Bakutis, Albinas *<1929   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
31Balčiūnas, Stasys   Magadano sr., Olos r., Ola gyveno Oloje
32Balčiūnienė, Vidmantė Ona (Lasytė)  1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
33Balėlienė, Felicija   Magadano sr., Srednekano r.  
34Balynas, Juozas *1922  Butrimonys?Magadano sr., Srednekano r., SeimčianasAlytaus r. Butrimonių kap. 
35Balsys *<1920   Magadano sr., Olos r., Ola Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
36Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė-Urbienė) *1917  †1996Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
37Baltaduonis, Feliksas  nuo UtenosMagadano sr., Susumano r., Miaundža  
38Baltaduonytė, Birutė  Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
39Baltramaitis, Petras *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
40Baltrušaitis, Viktoras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
41Baltušienė, Eugenija (Asevičiūtė)  *1927  †2013KaunasMagadano sr., Tenkos r., ChenikandžaLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
42Banelienė, Aleksandra (Smalinskaitė) *1928  Šilagalio k. (Panevėžio r.* arba Rokiškio r.*)1954.12.30 Magadano sr. moksleivė; į Magadaną 1950.10 arba 1950.11
43Barakauskas, Albinas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
44Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)  †1956 1) 1948.06 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas dukrą Aleksandrą)Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
45Barauskaitė, Zofimija *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
46Barcys, Zigmas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
47Bareišienė, Sofija (Baranauskaitė)   1) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas seserį Aleksandrą, iki 1956); 2) Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Jeniseiskas  
48Barkauskas   Magadano sr., Srednekano r. laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
49Baršauskas, Ignas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
50Bartkevičienė, Viktorija Dalia (Lasytė)  1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
51Barzdonis, Jonas *1918  †2007 1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Novosibirsko sr.Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
52Baublys, Edvardas *1923  Žasliai (Kaišiadorių r.*)1952.09.21 Magadano sr., Magadanas tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
53Baušienė, Anastazija Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas valstietė
54Baušys, Antanas Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
55Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
56Beleišis, Antanas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
57Bendoraitis, A.   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?Kolyma, Jagodnojės kap. 
58Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
59Benkauskas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
60Bezgelo (Bezgėla?), Jonas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
61Bieliukas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
62Bieliūnas, Vladas *1914  Radišių k. (Rokiškio r.*)1951.08.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-UgolisAnykščių r.valstietis
63Bileišis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
64Binkauskas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
65Bita (Bitė? Byta?), Aleksandras *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
66Bliūdžius, Vidmantas *1930  †~1998 Magadano sr., Srednekano r.  
67Bloznelis, Mindaugas Julius  *1923  †2015Merkinės vls. arba Kaunas1953.11.06 Magadano sr.Varėnos r. Merkinės kap. 1941 sukil. dalyvis; lageryje kartu Juozas Brazauskas
68Bogdanas, Bronius *1907  Makauskų k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
69Bubnys, Gediminas  Magadano sr., Magadanas  
70Bubnys, Jurgis   Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)Kaunas, Panemunės kap. 
71Bubnys, Kazys   Magadano sr., Magadanas Magadane gyv. prie pat milicijos
72Budnikienė, Elena (Valiukėnaitė)  *1922  †2017Kurkliai (Ukm. aps./Anykščių r.*)1955.09.05 Magadano sr., Olos r., Ola slap. „Valdutė“. mokytoja
73Budrevičius, Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
74Buimila, Alfonsas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
75Bujanauskas, Gintaras  Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
76Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alyt.aps.)Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“.  
77Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė)  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“.  
78Burnyla   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)  
79Cibavičienė, Valerija (Cibienė)  *1917  UtenaMagadano sr., Chasyno r., Stekolnas suim.1944?
80Čaplikas, Mindaugas   Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas?  
81Čaplikas, Vygandas  Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
82Čaplikienė, Danguolė (Orentaitė)  *1929   1949 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunas?moksleivė
83Čepinskas, Argentas  Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
84Čepinskas, Gabrielius *1920  †1993VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Erelis“. agron.
85Čepinskienė, Stasė (Mickutė) *1922  YlakiaiMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas 1954 iš lag.
86Čepkauskas, Stasys *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
87Čereuka (Čeriauka?), Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r. desantas
88Čėsnienė, Birutė (Padriezaitė) -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
89Čialaja, Janina (Giedraitytė) -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
90Čibiras, Hubertas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
91Čiurlienė, Aleksandra (Baranauskaitė)  *1928  †2016Jonavos vls.Magadano sr., MagadanasJonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
92Čiurlys, Algirdas  *1928  Šiauliai1) 1953.08.25 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Magadano sr., MagadanasKaunasslap. „Smilga“.  
93Damašius, Kostas *1924  Šateikių Rūdaičių k. (Plungės r.*)1948 Magadano sr. partiz. ryš.
94Daniūnienė, Janina (Marcinauskaitė) *1921  †1996Čiobiškis (Širvintų r.*)Magadano sr., Tenkos r., MadaunasPanevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; Didž. Kovos apyg. ryšin.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
95Daukšienė, Marytė *1931   Magadano sr.  
96Daunaras, Vladas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
97Davainis, Petras *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
98Davidavičius, Mykolas  *1924  †2017Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius)1) 1954.04.16 Magadano sr.; 2) 1957 Irkutsko sr. slap. „Dobilas“. buvo suimtas 1941.06, bet kilus karui išsilaisvino
99Davidovič, Michail *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
100Dirgėlas, Albinas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
101Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė) *1926  Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*)1950.07.21 Magadano sr., Magadanas moksleivė; kt. duom. suimta 1944.12.22
102Dovydaitis, Juozas  *1925  †1983Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.Magadano sr., Susumano r. Tauro apyg. partiz.
103Dovidavičius, Mykolas   Magadano sr., Srednekano r.  
104Draudvila, Vladas *1927  Krakės1952.08.01 Magadano sr., Magadanas moksleivis
105Dulinskas, Matas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
106Dzeikauskas, Petras *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
107Dzena, Tezaris (Cezaris?) *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
108Džervus, Stasys *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
109Eidimtas, Mindaugas  Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
110Eidimtas, Vaclovas *1924  Žemaitija?Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Rimas“.  
111Eidimtienė, Stanislava   Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
112Gaigalas   Magadano sr., Srednekano r.  
113Gaubys, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
114Gavėnas, Albinas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
115Gavėnas   Magadano sr., Srednekano r.  
116Gazuskas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
117Gečiauskas, M.   Magadano sr., Susumano r. 1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
118Gečytė, Vladė   Magadano sr., Srednekano r. ištekėjusi išvyko į tremtį
119Gerčiūtė, Vladė *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
120Geroimas, Edvardas *1923  Rėkučių k. (Švenčionių r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
121Giedraitienė  Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
122Giedraitis, Baltrus *1911  MarijampolėMagadano sr., Srednekano r.  
123Giedraitis, Juozas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
124Gylys, Petras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
125Gylys, Valerijonas (Valeras)  *1922  †1989Vilnius1954.11.25 Magadano sr., Chasyno r.Ignalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; suim.1945.01.17 ar 1945.02, iš lag. 1954.11.25; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
126Girdauskas, Pranas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
127Girdvainis, Antanas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
128Glazauskas, Aleksas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
129Grigaitytė, Alytė   Magadano sr., Srednekano r.  
130Grigalaitis, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
131Grigaliūnas, Jonas *1920   1949.08.11 Magadano sr. 1944 filtr. lag., perkeltas į šachtas Gremiačinske (Gubachos r.); tremtinys Kolymoje
132Grigaliūnas, Jonas *1927  †1961PanevėžysMagadano sr., Tenkos r., Palatka moksleivis
133Grigaliūnas, Jonas *1927  Radviliškis1) 1950.08.02 Krasnojarsko kr.; 2) 1954.06.27 Magadano sr. tremtinys Kolymoje
134Grigaravičius, Juozas? *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
135Grigelaitis, Jonas *1928  Ivanovkos k. (Vilkaviškio r.*)1953.04.21 Magadano sr.  
136Grigonis, Bronislovas *1926  †2012Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)1956.11.10 Magadano sr., Tenkos r., Belovo rūdynasPanevėžio Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
137Grosas, Vladas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
138Gruzborzdis, Stasys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
139Gruzdys, Kazys *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
140Gudaitienė, Olga (Timošina)  Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
141Gudaitis, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
142Gutauskas, Bronius *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
143Ingaunis, Vladas   †~2001 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasVilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974
144Ivanauskas, Vincas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
145Jaakson, Zosė (Molytė)  *1921  †2005Kalnėnai (Telšių r.*)1) Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Estija, ViljandiViljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) 
146Jacenskas, Albinas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
147Jakavonis, Juozas  *1925  KasčiūnaiMagadano sr., Srednekano r.Varėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“.  
148Jakštas, Petras *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
149Jankauskas, Leonas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
150Januševičius, Povilas *1922  Tuitų k. (Kupiškio r.*)1954.01.18 Magadano sr., Magadanas valst.
151Jasiūnas, Juozas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
152Jasiunskas, Albinas   Magadano sr., Srednekano r.  
153Jocius, Pranas *1929  Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*)1951.04.21 Magadano sr. valst.
154Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Magadano sr., Susumano r., Susumanas mokyt.
155Jočys, Apolinaras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
156Jokubaitis, Kazimieras   Magadano sr., Magadanas dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
157Jonaitis, Stepas *1913  MažeikiaiMagadano sr., Srednekano r.  
158Jucius, Jonas *1923  Priekulė (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
159Juodienė, Stefanija  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
160Juodis, Antanas   1955 Magadano sr., Susumano r., Miaundža Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
161Juodis, Vytautas Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
162Juodytė, Birutė Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
163Juodytė, Vida Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
164Juozapaitis, Vincas *1908  †1984Dūčių k. (Pakruojo r.*)1954.03.30 Magadano sr.  
165Jurevičienė, Elena (Mickutė)  *1931  Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasZar.sav. Antazavės sen. 
166Jurevičius, Mindaugas -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
167Jurevičius, Rimantas -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
168Jurevičius, Vytautas Kazimieras  *1922  †2010Palanga1954.01.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (ir Piščevojus)Palangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
169Jurgelionytė, Onutė (Ona)    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
170Juškevičius, Stasys *1925  Vilkaviškis?1951.07.22 Magadano sr.  
171Juškienė, Valentina (Navickaitė) *1929  †2012Panevėžys1952.12.21 Magadano sr.Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap.slap. „Loreta-Rūta“.  
172Juškus, Jonas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
173Juzelskas, Antanas *1918  †1987 1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.1945 į lagerį
174Juzelskas, Rytas -1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas atvyko pas tėvą į tremtį
175Juzelskienė, Ona (Pelakauskaitė) *1918  †2007-1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
176Kalkys, Povilas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
177Kaminskas, Vladas   Magadano sr., Srednekano r.  
178Karaliūnaitė, Julija *1932   Magadano sr., Srednekano r.  
179Karpavičius, Vladas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
180Kasiulynas, Bronius *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
181Kasiulynas, Juozas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
182Kašėta, Vincas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
183Kaštonienė, Albina (Januškaitė) *1915  Kaunas1954.04.02 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža stud.
184Katinas, Bronius *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
185Kavaliauskas, Benjaminas  *1928  †1958 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
186Kaziukonis, Juozas *1915  Aukštakalnis (Varėnos r.*)Magadano sr., Srednekano r. suim.1945.10.20, paleis.1953.07.29
187Keturakis, Vitas (Vytas?) *1924  Rinkūnai (Garliavos)Magadano sr., Srednekano r. suim.1944.10.10 armijoje
188Keturakis   Magadano sr., Srednekano r.  
189Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
190Kirsnys, Stanislovas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
191Kisielis, Ksaveras *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
192Kivylienė, Elena  †2007 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
193Kivylius, Antanas *1920  †2009 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
194Kizelavičius, Stasys  *1925  †2005Alytus1953 Magadano sr. 1990- LPKTS Aly.sk.pirm.
195Kleinas, David *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
196Klimienė, Valerija (Vyniautaitė) -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
197Komandulis, Viktoras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
198Krasauskas, Petras *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
199Kreišmontienė, Sofija *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
200Kriaučiūnas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
201Krišmantienė, Zosė   Magadano sr., Srednekano r.  
202Kubertavičienė, Petronėlė (Marčiukaitytė)  Magadano sr., Srednekano r. (Marijampolė)
203Kubertavičius, Vincas  *1919  †2019Daukšiai (Marijampolės aps.)1953.06.12 Magadano sr., Srednekano r.Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“.  
204Kučinskaitė, Vidutė   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
205Kučinskas, Algimantas *1944   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
206Kučinskas, Kęstutis  Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas [inf]  
207Kučinskas, Virgilijus  Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
208Kučinskas, Vladas  *1918  †2007Telšiai1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
209Kučinskienė, Konstancija  1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
210Kučys, Vilnius *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
211Kunsevičius, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
212Kurlinkus, Pranas *1907  Šilutės r.*Magadano sr., Srednekano r.Panevėžys 
213Ladauskas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
214Lapinskaitė, Rima -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
215Lapinskaitė, Vida -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
216Lapinskas, Jonas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
217Lapinskienė, Danutė (Giedraitytė) -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
218Lasienė, Janina (Morkytė)  1954 Magadano sr. pedagogė; atvyko pas vyrą į tremtį
219Lasys, Henrikas  *1914  †2017Kaunas1953 Magadano sr.Radviliškio kap.LLA štabo narys; tremtyje dirbo Dalstrojprojekte
220Laurinaitis, Jonas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
221Laurinaitis, Vincas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
222Lygnugaris, Povilas *1906   Magadano sr., Srednekano r.  
223Lisauskas, Kazys Algimantas  *1926  †1999KaunasMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap.slap. „Algimantas“. stud., LLA narys
224Lisauskas, Žygimantas -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
225Lisauskienė, Laima (Šipailaitė)  *1930  †2018Kaunas1955.03.11 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap. slap. „Kamanė“. moksl.; paleista Magadane
226Logminas, Mečislovas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
227Lukonas, Bronius *1908   Magadano sr., Srednekano r. gal grįžo?
228Lukša, Antanas  *1923  †2016Tauro apyg. štabasMagadano sr., Srednekano r.Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
229Lūža, Petras *1924  †2006Rokiškio aps.1956.12.10 Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
230Magalenga, Vladas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
231Majauskas, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
232Makutėnaitė, Vida  1) 1957 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
233Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
234Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
235Malašauskas, Pranas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
236Manauskas, Edvardas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
237Mandeika, Juozas *1905   Magadano sr., Srednekano r.  
238Martuzevičienė, Birutė (Smailytė)  Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
239Masionis, Jonas *1908  †1983Valiūnų k. (Joniškio r.*)Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)  
240Masiulionienė, Ona (Baublytė) *1926  †1976/1980Milioniškių k. (Varėnos r.*)1956.02.14 Magadano sr., Magadanas Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
241Matkevičius, Motiejus *1926  Vilnius1951.05.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
242Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Magadano sr., Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap.pirmąkart suimtas 1947.02.22, kalintas Karaliaučiuje
243Matuzevičius, Albinas *1923  Starkonių k. (Pakruojo r.*)Magadano sr. darbininkas
244Mazuras, Leonas *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
245Mažeikienė, Irena (Steckytė)  1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
246Maželis, Kazys *1915   Magadano sr., Srednekano r. „grįžęs“ gyveno Vitebsko sr.
247Meilutis, Vaclovas *1921  †1975 1953 Magadano sr., Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo) gal suimtas 1945?
248Menčinskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
249Mendeika, Pranas   Magadano sr., Srednekano r. mirė po lagerio
250Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
251Miciūnas, Leopoldas *1915  Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*)1953.09.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1941 sukil. dal.
252Miglinas, Juozas *1925  AlytusMagadano sr., Tenkos r. slap. „Šaulys“.  
253Mikalauskas, Albinas  *1908  †1997Meškučiai (Marijampolės r.)Magadano sr., Susumano r., Arkagala (?)Marijampolė, senosios kap. 
254Mikalauskienė, Genė (Pranskaitytė) *1923  Jokūbaičiai (Jurbarko r.*)1955.03.26 Magadano sr.Kaunas 
255Miknevičius, Vytautas    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
256Mikulskis, Algirdas  *1921  †1995Šiauliai1952.01.09 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPlungėmoksleivis
257Mikutėnas, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
258Milašius, Gabrielius *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
259Milius, Juozas  *1917  †1982 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolės naujosios kap. 
260Milius, Juozas -Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
261Miliuvienė, Stasė (Gilytė)  *1929  †2011 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolės naujosios kap. 
262Miškinis, Alfonsas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
263Mongirdas, Vladas *1919  Kaunas / Tauro apyg.1) 1954.12.21 Magadano sr., Susumano r.; 2) Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Tinskojus, st. Tinskaja; 3) Krasnojarsko kr., Manos r., Sorokinas Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
264Monkus, Pranciškus *1911  Šėta1951.04.11 Magadano sr. paštininkas
265Navickienė, Vanda (Širvelytė) *1927  Anykščiai (arba Inkūnai, Anykščių r.*)1956.05.30 Magadano sr.Panevėžysslap. „Gražina“, „Senutė“. partiz. ryš.; 1943 buvo išv. darbams į Vok.
266Neveravičius, Tadas *1929  †1967PanevėžysMagadano sr., Srednekano r.  
267Novikas, Pranas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
268Packevičius, Kazys *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
269Padriezas, Valentinas *1929  †2003Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)1) 1955.03.30 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
270Padriezas, Valentinas -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
271Padriezienė, Marija (Juškevičiūtė) *1926  †2017Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.1) 1956.03.25 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
272Paliusis, Povilas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
273Paplauskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
274Paplauskas, Pranas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
275Paulauskas, Bronius *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
276Paulavičienė, Kazimiera (Alšauskaitė)   Magadano sr., Magadanas iš Žemaitijos
277Paulavičius, Jonas   Magadano sr., Magadanas iš Dzūkijos
278Pažarauskas, Pranas  *1911  †1992 Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap. 
279Pažarauskas, Tadaušas -Magadano sr., Magadanas  
280Pažarauskienė, Anastazija (Pliskutė)  *1922  †1984 Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap. 
281Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas *1922  Kaunas1) 1952.10.16 Magadano sr.; 2) Komija studentas
282Petrauskas, Aleksas  *1923  †2014Vilnius1953.03.13 ar 1953.04.10 Magadano sr., Srednekano r., Nižnij SeimčianasKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
283Petrauskienė, Ona (Čeponytė) *1923  Kazlų RūdaMagadano sr., Srednekano r. studentė
284Petronienė, Ksavera (Orentaitė) *1927   1949 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunasmoksleivė
285Petrulionienė, Stefanija  -1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas nuo Dusetų?; atvyko pas vyrą į tremtį
286Petrulionis, Algimantas -1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas atvyko pas tėvą į tremtį
287Petrulionis, Vaclovas  *1912  †1998Bikūnai (Antalieptės vls.)1) 1954.02.01 iš lag.; 2) Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap.  
288Pigaga, Adolfas *1920  †1994Seimeniškiai (Alytaus r.*) / Varėna1) 1953.12.31 Magadano sr.; 2) 1978 Estija (neleidus grįžti į Lietuvą)Vilnius, Rokantiškių kap. 
289Piktelis, Juozas   Magadano sr., Susumano r., Neksikanas (Osnabas)  
290Plaušinienė, Stasė   Magadano sr., Srednekano r.  
291Plečkaitienė, Marijona (Gruinytė)  *1919  †2011KlaipėdaMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
292Plečkaitis, Vincas  *1924  †1988Žydronių k. (Marijampolės apskr.)1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
293Plitnykas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
294Podolskis, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
295Prušinskienė, Ona (Žičkaitė) *1926  Panevėžio aps. Pumpėnų vls.1955.05.05 Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
296Pupelis, Vytautas  *1929   1955.11.03 Magadano sr., Tenkos r., Imeni GasteloPanevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys; 1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
297Pupiūtė, Adelė *1927  Runkių k. (Marijampolės r.*)1956.02.01 Magadano sr., Magadanas Tauro apyg. partiz. rėmėja
298Radzevičius, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
299Rainienė, Julita Marija *1925  †~2013 1954 Magadano sr. atvyko į tremtį pas vyrą
300Rainys, Stasys *1919  †2002Vilnius1954.04.23 Magadano sr. studentas
301Ražukienė, Ona (Matuzonytė) *1928  Rokiškis1954.03.20 Magadano sr. moksleivė
302Redikas, Vacys (Vaclovas)  *1924  †2007VilniusMagadano sr., MagadanasŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
303Rimkus, Vincas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
304Rimkutė, Stasė *1922   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
305Rudys, Antanas *1928  Daubarių k. (Mažeikių r.*)1948.11.02 Magadano sr. slap. „Čiarlis“. moksleivis; 1956.06 paleistas
306Rušėnas, Petras *1926  Naujasodė (Rokiškio r.*)1953.05.01 Magadano sr., MagadanasPanevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
307Ruzgas, Algimantas Juozas *1925  KaunasMagadano sr., Susumano r., BolševikasPanevėžysmoksleivis
308Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Magadano sr., Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
309Ruzgienė, Aldona  UtenaMagadano sr., Susumano r., ArekasUtena 
310Sabalionienė, Marija   Magadano sr., Susumano r., Arkagala atvyko pas vyrą į tremtį
311Sabalionis, Benadas *1917  Degsniai (Varėnos r.*)Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
312Sabulionis   Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
313Sawicki, Nijolė (Bujanauskaitė)  Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
314Senvaitis, Povilas *1926  Sineliškiai (Kupiškio r.*)1956.03.10 Magadano sr., Susumano r. slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
315Skrebas, Lionginas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
316Skužinskas, Rokas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
317Sluškonienė, Jadvyga (Kuraitė) *1919  Ukmergė1950.04.17 Magadano sr. moksleivė
318Smailienė, Genė (Kamandulytė)  *1929  †2017AlytusMagadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
319Smailys, Bronislovas  *1929  †2018Panevėžio r.*1) 1955 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 2) Magadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
320Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
321Stakėnas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
322Stalionis, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.Rokiškis (paskut. žiniomis) 
323Stanynas, Vincas  *1926  †2017Marijampolė arba Varnupių k. (Marijamp.)Magadano sr., Srednekano r.Marijampolės senosios kap. 
324Stanionas (Stanionis?), Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
325Stankevičius, Algimantas *1928  †2016Vilkaviškio aps.Magadano sr., Srednekano r.Marijampolės r. Keturvalakių kap.„Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis)
326Starukas, Jonas *1925  †1960 Magadano sr., Srednekano r. žuvo po lagerio
327Stasiūnienė, Regina (Plečkaitytė) -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
328Steckienė, Leonora  1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
329Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
330Steckytė, Adelė  1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
331Steckytė, Danutė  1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
332Steckytė, Roma  1954 Magadano sr., Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
333Stonienė (Vyniautaitė) -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
334Stulpinas, Jonas  *1915  †1992VilniusMagadano sr., Susumano r., OktiabrskisPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
335Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė) *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
336Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
337Survila, Liudas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
338Svetokas, Jonas  *1926  †1994 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėElektrėnų kap. 
339Svetokienė, Ona (Mižutavičiūtė)  *1929  †2016Einoraičiai (Šiaulių vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
340Šamrej, Josif    Magadano sr., Srednekano r.  
341Šamrej, Marija (Treiklerytė)    Magadano sr., Srednekano r.  
342Šileika, Kazimieras *1918   Magadano sr., Srednekano r.Prienai 
343Šileikienė, Anelė   Magadano sr., Srednekano r.  
344Šilinskas, Raimundas  *1927  †19...KaunasMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
345Šilinskienė, Cecilija (Kublinskaitė)    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
346Šimulionis, Juozas  *1922  †2012VilniusMagadano sr.Vilnius, Karveliškių kap. 
347Šipailienė, Stefanija *1900  †1965 1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Kačiugos r.; 2) 1950 Irkutsko sr., Zimos r., Zima; 3) 1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasKaunas 
348Širvelis, Valentinas -1956.05.30 Magadano sr.  
349Šneideris, Stasys  *1918  †1987 1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPanevėžio kap.slap. „Diemedis“. [inf] poetas, dramaturgas, prozininkas
350Šustikas, Vincas *1913   Magadano sr., Srednekano r. išvyko Lietuvon
351Šverys, Vaclovas Edmundas *1922  †~2015Vilnius1954.06 Magadano sr. mirė 2015±1 m.
352Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė) *1924  Kaunas1956.06.15 Magadano sr., Susumano r. slap. „Ramunė“. moksleivė, partiz. ryš.
353Tamavičius, Albertas *1928  Saudininkų k. (Kelmės r.*)1) 1953.05.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) Chabarovsko kr. moksleivis, LLA narys
354Tamošiūnaitė, Adelė *1924  Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)Magadano sr.  
355Tamulis, Petras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
356Tamutienė, Teofilija (Kainauskaitė) *1924  †2011Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)1954.11.30 Magadano sr.Kauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
357Tamutis, Petras  *1921  †2015Girdvainių k. (Raseinių r.*)1953.11.05 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
358Tarakavičius, Juozas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
359Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
360Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Magadano sr., Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
361Terleckas, Antanas *1928  Vilnius?1982 Magadano sr., Omsukčiano r., OmsukčianasVilnius[inf] Kolymoje 1982-86; Vikipedija
362Terleckienė, Elena (Keraitytė)  -Magadano sr., Omsukčiano r., Omsukčianas  
363Timošina   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
364Tkačenko, Ona (Abariūtė)   †2008±1Maniuliškės (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)Ukraina, Nykopolio kap. 
365Tocionienė, Marija (Žiūkaitė) *1925  †1972Dzingeliškės (Birštono sav.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytaus Daugų g. kap.  
366Tocionis, Petras *1928  †1993Meškasalis (Alytaus r.*)1953.06.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytaus Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
367Točilauskas, Eduardas *1920  †1970VilniusMagadano sr., Tenkos r., Imeni Gastelo  
368Tolis, Aleksandras *1923  Kaupų k. (Plungės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
369Tumėnas   Magadano sr., Srednekano r. (išvyko?)  
370Tumėnienė   Magadano sr., Srednekano r.  
371Unskinas, Jonas *1923  †1995Panevėžys1956 Magadano sr., Susumano r. moksleivis, pogr. org. narys
372Urbaitė  Magadano sr., Susumano r., Miaundža atvyko iš Liet. į Miaundžą pas mamą
373Vainauskas   Magadano sr., Srednekano r.  
374Vaitaitis, Jonas *1927  †~2003/04Svidžių k. (Biržų aps.)1953.01.13 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena 
375Valentukonis, Juozas  *1924  Skovagaliai (Simno vls.)1) 1956.11 Magadano sr., Susumano r., Susumanas; 2) Irkutsko sr.Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
376Valickas, Petras *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
377Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
378Valiukonis, Alfonsas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
379Vanagas, Juozas *1923  Mitrišiūnai (Pasvalio r.*)Magadano sr., Tenkos r., Belovas iš lag. 1953.09.26
380Vėdaras, Aleksas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
381Verikas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
382Viktoravičius, Alfonsas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
383Vilkas, Bronius  *1926  †1998±4Prienų r.* (ar Kaunas?)Magadano sr., Tenkos r., Gastello vardo rūdynasTrakų sav. Lentvario kap.slap. „Kėkštas“. iš Suvalkijos
384Vilkas, Juozas *1917  †2002 Magadano sr.Šiaulių Ginkūnų kap.  
385Vilkauskas, Vladas *1928 (1924)  †1994Gižų k. (Vilkaviškio r.*)1) 1955.09.24 Magadano sr.; 2) 1956 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Maklakovas slap. „Vėjas“. 1948 ištremta šeima
386Vilkelienė, Stefanija (Leškauskaitė) *1928  Joniškio r.*Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasJoniškis 
387Vilkelis, Vaclovas *1919  †1991VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Liūtas“.  
388Vilkelis, Vaclovas   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
389Vilutis, Antanas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
390Vilutis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
391Vyniautas, Valerijonas  *1917  †1969 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
392Vyniautienė, Jadvyga (Jadzė?) (Bertašiūtė)    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasKlaipėdaar Kolymoje kalėjo?
393Vyšniauskas, Juozas *1928  Mauručiai (Prienų r.*)1) 1955 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Irkutsko sr. Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949. Etap. laivu iš Vanino į Magadaną.
394Vyšniauskienė, Bronė (Jurgelionytė)  *1917  Joneliškių k. (Rokiškio r.*)1955.03.25 Magadano sr. slap. „Kregždė“.  
395Vizgaitienė, Stasė *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
396Vizgaitis, Viktoras *1908   Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė 
397Vosylius, Justinas  *1929  †1972Tauro apyg. / Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)1954.04.18 Magadano sr.Marijampolė, senosios kap.slap. „Sidas“. dirbo mangano kasykloje
398Zabulionis, Kazys *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
399Zajančkauskas, Bronius *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
400Zajančkauskas, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
401Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
402Zastarskienė, Janina (Kumeliauskaitė) *1926  Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)1952.07.29 Magadano sr.  
403Zelba, Pranas *1923  Pabiržulio k. (Telšių r.*)1949.06.23 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas LLA narys
404Zelbienė, Apolonija (Paurytė) *1928  †2013Zarasai1) 1951.07.11 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) 1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Prosperas“. suimta moksleivė
405Zyzas, Vincas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
406Žabrauskas, Pranas *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
407Žemaitis, Bronius *1915  Tarosų k. (Raseinių r.*)1953.04.11 Magadano sr.  
408Žemaitis, Vincas *1917  †1961Drąseikių k. (Biržų r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
409Žemavičius, Juozas *1904  †1977KlaipėdaMagadano sr., Srednekano r.  
410Žilėnienė, Jadvyga (Urbonavičiūtė)  Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
411Žilionienė, Benedikta (Viščiūtė)  *1922  †2003Linoniai (Pan.aps.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytaus Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
412Žilionis, Dominas (Dominykas)  *1920  †1989TrakaiMagadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytaus Daugų g. kap. slap. „Žaibas“.  
413Žilionis, Gintaras *1959  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus 
414Žilionis, Sigitas  *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasVilniaus r. 
415Žiniauskas, Henrikas  Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
416Žiniauskienė, Elena (Gričėnaitė) *1921  KaunasMagadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
417Žulpa, Augustas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
418Župka, Mykolas  *1911  †1977ZarasaiMagadano sr., MagadanasGarliavos kap. 
419Župkienė, Ona (Butkutė)  *1920  †2014Alkų k. (Alsėdžių vls.)Magadano sr., MagadanasGarliavos kap. 
420Žvaliauskas, Juozas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
421Žvirblis, Juozas *1921  Molainiai (Panevėžio r.*)1956.12.04 Magadano sr., Jagodnojės r. slap. „Briedis“.  
422Žvirblis, Juozas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas? nuo Joniškėlio; Elgen-Ugolj
423Žvirblis, Žygimantas -Magadano sr., Jagodnojės r.  
424Žvyriukas, Edvardas *1923  Mielagėnai (Ignalinos r.*)Magadano sr., Srednekano r.Vilnius, Grigiškėssuim.1945.06.01 Liepojoje, paleis.1956.04.25, grįžo 1962
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]