LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Magadano sr

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Albina    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
2???, Balys ar Boleslovas   nuo ZarasųMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Ust-Omčiuge vadintas Baliu.
3???, Bronius    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Nuo Utenos. Dirbo Jagodnojės ligoninėje med. ekspertizės sanitaru.
4???, Juozas   Magadano sr., Magadanas Vedė Magadane Kazimierą Ališauskaitę
5???, Ona    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
6???, Pranas    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Neatpaž. (foto 173 Nr. 1) Urbonavičius?
7???, Vanda   Magadano sr., Srednekano r. grįžo
8???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
9???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
10???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 1) Jagodnojėje
11???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 7) Jagodnojėje
12???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 4) Jagodnojėje
13???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 1) Ust-Omčiuge
14???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 2) Ust-Omčiuge
15???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 3) Ust-Omčiuge
16???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 5) Ust-Omčiuge
17Adamauskas, Algimantas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
18Adamovičius, Kazys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
19Adomauskas   Magadano sr., Srednekano r., Glucharinas  
20Adomavičius, Kazys   Magadano sr., Srednekano r.  
21Adomėnas, Apolinaras  *1920  †2010Kaunas1952 Magadano sr., Tenkos r., Palatka (iki 1957)Kauno r. Didžiųjų Lapių kap. ?medic. stud.
22Alekna, Vytautas   Magadano sr., Srednekano r.  
23Aleksandravičius, Petras  *<1927   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė, Senokosnyj dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje; Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
24Alekšiūnienė, Irena (Tuzova) *1957   Magadano sr., Magadanas  
25Ališauskaitė, Kazimiera   Magadano sr., Magadanas iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
26Ališauskas, Juozas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
27Aniulis, Jonas  *1928  Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža (1955/56)Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
28Aniulis, Romanas *1956   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
29Aniulis, Stasė (Sadinauskaitė)  *1928  Belevičiai (Prienų r.*)1955.03.31 Magadano sr., Tenkos r., ChenikandžaPrienų sav., Veiveriaislap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
30Armalis, Bronius  *1930  †2017Kretinga / Kretingos r.*Magadano sr., Susumano r., Susumanas slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
31Armoškienė, Regina (Čepaitė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
32Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
33Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
34Astrauskas   Magadano sr., Magadanas slap. „Zaicevas“.  
35Astrauskienė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas vyrą į tremtį
36Aukštikalnienė, Valė   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
37Aukštikalnis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
38Avižienė, Julija (Budrytė) *1922  †1980Vydeikių k. (Plungės r.*)Magadano sr., Magadanas (?) slap. „Neužmirštuolė“.  
39Bacevičius (Bacievičius?), Liudas *1914   Magadano sr., Srednekano r. siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
40Bagdonas, Antanas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
41Bakšys, Leonardas *1919  †1990Ukmergė1953.08.06 Magadano sr., Susumano r.  
42Bakutis, Albinas *<1929   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
43Balčienė, Janina (Jasiūnaitė)  *1925  †1981Panevėžys1954.12.29 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas medikė
44Balčiūnas, Stasys   Magadano sr., Olos r., Ola gyveno Oloje
45Balčiūnienė, Vidmantė Ona (Lasytė) *1943   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
46Balčiūtė, Danutė *1956  †1993 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
47Balėlienė, Felicija   Magadano sr., Srednekano r.  
48Balynas, Juozas *1922  Butrimonys?Magadano sr., Srednekano r., SeimčianasAlytaus r. Butrimonių kap. 
49Balsys *<1920   Magadano sr., Olos r., Ola Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
50Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė-Urbienė) *1917  †1996Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
51Baltaduonis, Feliksas *1919  Margių k. (Utenos r.*)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
52Baltaduonytė, Birutė   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
53Baltramaitis, Petras *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
54Baltrušaitis, Viktoras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
55Baltušienė, Eugenija (Asevičiūtė)  *1927  †2013KaunasMagadano sr., Tenkos r., ChenikandžaLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
56Banelienė, Aleksandra (Smalinskaitė (Smolenskaitė?)) *1928  †1993Šilagalys (Panevėžio r.* ar Rokiškio r.*?)1954.12.30 Magadano sr. moksleivė
57Banelis, Jonas *1926  Plungė1954.12.30 Magadano sr., Magadanas mokytojas
58Banelis, Tautvydas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
59Barakauskas, Albinas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
60Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)  †1956 1) 1948.06 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas dukrą Aleksandrą)Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
61Barauskaitė, Zofimija *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
62Barcys, Zigmas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
63Bareišienė, Sofija (Baranauskaitė)   1) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas seserį Aleksandrą, iki 1956); 2) Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Jeniseiskas  
64Barkauskas   Magadano sr., Srednekano r. laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
65Baršauskas, Ignas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
66Bartkevičienė, Viktorija Dalia (Lasytė) *1942   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
67Barzdonis, Jonas *1918  †2007 1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Novosibirsko sr.Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
68Barzdonis, Jurijus *1955   Magadano sr.  
69Baublys, Edvardas *1923  Žasliai (Kaišiadorių r.*)1952.09.21 Magadano sr., Magadanas tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
70Baušienė, Anastazija *1921  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas valstietė
71Baušys, Antanas *1944  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
72Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
73Beleišis, Antanas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
74Beliakaitė *1955   Magadano sr., Olos r.  
75Bendoraitis, A.   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?Kolyma, Jagodnojės kap. 
76Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
77Benkauskas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
78Bertulytė, Gertrūda (Baltumavičienė) *1919  Jokymiškiai (Jurbarko vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
79Bezgelo (Bezgėla?), Jonas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
80Bieliukas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
81Bieliūnas, Vladas *1914  Radišių k. (Rokiškio r.*)1951.08.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-UgolisAnykščių r.valstietis
82Bileišis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
83Binkauskas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
84Bita (Bitė? Byta?), Aleksandras *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
85Bliūdžius, Vidmantas *1930  †~1998 Magadano sr., Srednekano r.  
86Bloznelis, Mindaugas Julius  *1923  †2015Merkinės vls. arba Kaunas1953.11.06 Magadano sr.Varėnos r. Merkinės kap. 1941 sukil. dalyvis; lageryje kartu Juozas Brazauskas
87Bogdanas, Bronius *1907  Makauskų k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
88Bubnienė, Zita (Knyščiuk) *1958   Magadano sr., Magadanas  
89Bubnys, Gediminas *1944   Magadano sr., Magadanas  
90Bubnys, Jurgis   Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)Kaunas, Panemunės kap. 
91Bubnys, Kazys   Magadano sr., Magadanas Magadane gyv. prie pat milicijos
92Budnikienė, Elena (Valiukėnaitė)  *1922  †2017Kurkliai (Ukm. aps./Anykščių r.*)1955.09.05 Magadano sr., Olos r., Ola slap. „Valdutė“. mokytoja
93Budrevičius, Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
94Buimila, Alfonsas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
95Bujanauskas, Gintaras *1959   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
96Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alytaus aps.)Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“.  
97Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė)  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“.  
98Burnyla   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)  
99Cibas   Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)  
100Cibavičienė, Valerija (Cibienė)  *1917  UtenaMagadano sr., Chasyno r., Stekolnas suim.1944?
101Čaplikas, Mindaugas    Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas?  
102Čaplikas, Vygandas *1954   Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
103Čaplikienė, Danguolė (Orentaitė)  *1929   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunas?moksleivė
104Čepinskas, Argentas *1956   Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
105Čepinskas, Gabrielius *1920  †1993VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Erelis“. agron.
106Čepinskienė, Stasė (Mickutė) *1922  YlakiaiMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas 1954 iš lag.
107Čepkauskas, Stasys *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
108Čereuka (Čeriauka?), Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r. desantas
109Čėsnienė, Birutė (Padriezaitė) *1960  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
110Čialaja, Janina (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
111Čibiras, Hubertas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
112Čibirienė, Aldona (Urbonavičiūtė) *1955  -Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
113Čiurlienė, Aleksandra (Baranauskaitė)  *1928  †2016Jonavos vls.Magadano sr., MagadanasJonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
114Čiurlys, Algirdas  *1928  Šiauliai1) 1953.08.25 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Magadano sr., MagadanasKaunasslap. „Smilga“.  
115Čiurlys, Algirdas *1957   Magadano sr., Magadanas  
116Damašius, Kostas *1924  Šateikių Rūdaičių k. (Plungės r.*)1948 Magadano sr. partiz. ryš.
117Daniūnienė, Janina (Marcinauskaitė) *1921  †1996Čiobiškis (Širvintų r.*)Magadano sr., Tenkos r., MadaunasPanevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; Didž. Kovos apyg. ryšin.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
118Daukšienė, Marytė *1931   Magadano sr.  
119Daunaras, Vladas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
120Davainis, Petras *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
121Davidavičius, Mykolas  *1924  †2017Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius)1) 1954.04.16 Magadano sr.; 2) 1957 Irkutsko sr. slap. „Dobilas“. buvo suimtas 1941.06, bet kilus karui išsilaisvino
122Davidovič, Michail *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
123Degutienė, Jūratė (Šneiderytė) *1955  -1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, Daugpilis  
124Dijokas, Bronius *1924  †2013?Kryliai (Utenos r.*)Magadano sr., MagadanasUtena 
125Dijokas, Rimantas *1956   Magadano sr., Magadanas Utenos r. meras 1995-1997, Utenos apskr. virš. 1997-2000
126Dijokienė, Konstancija (Kvyklytė) *1924  †2011Utenos r.*Magadano sr., MagadanasUtena, naujosios kap. 
127Dirgėlas, Albinas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
128Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė) *1926  Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*)1950.07.21 Magadano sr., Magadanas moksleivė; kt. duom. suimta 1944.12.22
129Dovydaitis, Juozas  *1925  †1983Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.Magadano sr., Susumano r. Tauro apyg. partiz.
130Dovidavičius, Mykolas   Magadano sr., Srednekano r.  
131Draudvila, Vladas *1927  Krakės1952.08.01 Magadano sr., Magadanas moksleivis
132Draudvilienė, Aldona (Steponaitytė) *1925  Eržvilko vls.? Kaunas?1) 1955.03.11 ar 1955.10 Krasnojarsko kr., Jarcevo r., Plotbiščė; 2) Magadano sr., Magadanas, Novaja VesiolajaKaunas1951 ištremta šeima
133Dulinskas, Matas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
134Dulskis, Kostas *1921  Budežerių k. (Vilkaviškio r.*)1957 Magadano sr., Tenkos r.  
135Dumalakas, Adomas  *1925  Vilnius1951.03.25 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r., Lentvaris 
136Dumalakas, Vladas *1957  -Magadano sr., Tenkos r., Gastello dailininkas
137Dumalakienė, Janina (Karvelytė) *1932  †2020 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario Račkūnų kap. (Tremtinių kalnelis)1941 tremtinė, atvyko į Kolymą pas vyrą
138Dzeikauskas, Petras *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
139Dzena, Tezaris (Cezaris?) *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
140Džervus, Stasys *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
141Eidimtas, Mindaugas   1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, Daugpilis  
142Eidimtas, Vaclovas  *1924  †2005Varniai (Telšių r.*) arba Telšiai1) 1952.10.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap.slap. „Vaidila“, „Rimas“.  
143Eidimtienė, Stanislava  *1926  †2007 1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap. 
144Gaigalas   Magadano sr., Srednekano r.  
145Gajauskaitė, Vanda *1960   Magadano sr., Magadanas  
146Gajauskas, Benas Petras  †1982 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos Seniavos kap. 
147Gajauskienė, Rozalija (Kalainytė) *1922  †2013 Magadano sr., MagadanasKaunas, Seniavos kap. 
148Gaubys, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
149Gavėnas, Albinas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
150Gavėnas   Magadano sr., Srednekano r.  
151Gazuskas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
152Gečiauskas, M.   Magadano sr., Susumano r. 1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
153Gečytė, Vladė   Magadano sr., Srednekano r. ištekėjusi išvyko į tremtį
154Gerčiūtė, Vladė *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
155Geroimas, Edvardas *1923  Rėkučių k. (Švenčionių r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
156Giedraitienė   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
157Giedraitis, Baltrus *1911  MarijampolėMagadano sr., Srednekano r.  
158Giedraitis, Juozas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
159Gylys, Petras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
160Gylys, Valerijonas (Valeras)  *1922  †1989Vilnius1954.11.25 Magadano sr., Chasyno r.Ignalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; suim.1945.01.17 ar 1945.02, iš lag. 1954.11.25; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
161Giniotis, Vaclovas *1912   1954.02.27 Magadano sr., Susumano r.  
162Girdauskas, Pranas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
163Girdvainis, Antanas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
164Glazauskas, Aleksas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
165Grigaitytė, Alytė   Magadano sr., Srednekano r.  
166Grigalaitis, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
167Grigaliūnas, Jonas *1920   1949.08.11 Magadano sr. 1944 filtr. lag., perkeltas į šachtas Gremiačinske (Gubachos r.); tremtinys Kolymoje
168Grigaliūnas, Jonas *1927  †1961PanevėžysMagadano sr., Tenkos r., Palatka moksleivis
169Grigaliūnas, Jonas *1927  Radviliškis1) 1950.08.02 Krasnojarsko kr.; 2) 1954.06.27 Magadano sr. tremtinys Kolymoje
170Grigaravičius, Juozas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
171Grigelaitis, Jonas *1928  Ivanovkos k. (Vilkaviškio r.*)1953.04.21 Magadano sr.  
172Grigonis, Bronislovas *1926  †2012Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)1956.11.10 Magadano sr., Tenkos r., Belovas (Belovo rūdynas)Panevėžys, Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
173Grosas, Vladas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
174Gruzborzdis, Stasys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
175Gruzdys, Kazys *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
176Gudačiauskienė, Rožė (Budzilaitė)  *1927  †2016Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)1953.07.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivė
177Gudaitienė, Olga (Timošina)   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
178Gudaitis, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
179Gutauskas, Bronius *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
180Ingaunis, Vladas   †~2001 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasVilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974
181Ivanauskas, Jonas (Pšibelskas) *1917  Siesikai (Ukmergės aps.) ar Kaunas1956.06.28 Magadano sr., MagadanasUkmergė 
182Ivanauskas, Vincas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
183Ivanauskienė, Salomėja (Ivanauskaitė) *1927  †2000±5Kaunas1956.01.07 Magadano sr., Magadanas slap. „Daina“, „Saulutė“. studentė, LLA narė; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
184Jaakson, Zosė (Molytė)  *1921  †2005Kalnėnai (Telšių r.*)1) Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Estija, ViljandiViljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) 
185Jacenskas, Albinas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
186Jakavonis, Juozas  *1925  KasčiūnaiMagadano sr., Srednekano r.Varėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“.  
187Jakštas, Petras *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
188Jakštienė Kazakevičienė, Marcelė (Milišauskaitė) *1918  Pributkės k. (Marijampolės r.*)1953.04.09 Magadano sr., Magadanas  
189Jankauskas, Leonas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
190Januševičius, Povilas *1922  Tuitų k. (Kupiškio r.*)1954.01.18 Magadano sr., Magadanas valst.
191Jasiūnas, Juozas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
192Jasiūnienė, Emilija  *1899  †1971Panevėžys1955.01.15 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
193Jasiunskas, Albinas   Magadano sr., Srednekano r.  
194Jocius, Pranas *1929  Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*)1951.04.21 Magadano sr. valst.
195Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Magadano sr., Susumano r., Susumanas mokyt.
196Jočys, Apolinaras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
197Jokubaitis, Kazimieras   Magadano sr., Magadanas dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
198Jonaitis, Stepas *1913  MažeikiaiMagadano sr., Srednekano r.  
199Jucius, Jonas *1923  Priekulė (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
200Juodienė, Stefanija *1923  †1962Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
201Juodis, Antanas   1955 Magadano sr., Susumano r., Miaundža Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
202Juodis, Vytautas  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
203Juodytė, Birutė  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
204Juodytė, Vida  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
205Juozapaitis, Vincas *1908  †1984Dūčių k. (Pakruojo r.*)1954.03.30 Magadano sr.  
206Jurevičienė, Elena (Mickutė)  *1931  Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasZar.sav. Antazavės sen. 
207Jurevičius, Mindaugas *1961  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
208Jurevičius, Rimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
209Jurevičius, Vytautas Kazimieras  *1922  †2010Palanga1954.01.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (ir Piščevojus)Palangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
210Jurgelėnaitė, Aldona *1956  -Magadano sr., Magadanas  
211Jurgelėnas, Jonas *1916  †1998 Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
212Jurgelėnienė, Stasė (Petronaitė) *1911  †2002Rašimėlių k. (Anykščių r.*)Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.
213Jurgelionytė, Onutė (Ona)    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
214Juškevičius, Leonas  *1922  †2009Kaunas1955.09.21 Magadano sr., MagadanasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
215Juškevičius, Stasys *1925  Vilkaviškis?1951.07.22 Magadano sr.  
216Juškienė, Valentina (Navickaitė) *1929  †2012Panevėžys1952.12.21 Magadano sr.Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap.slap. „Loreta-Rūta“.  
217Juškus, Jonas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
218Juzelskas, Antanas *1918  †1987 1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.1945 į lagerį
219Juzelskas, Rytas *1945  -1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas atvyko pas tėvą į tremtį
220Juzelskienė, Ona (Pelakauskaitė) *1918  †2007-1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
221Kaknevičienė, Danutė (Šležaitė)  *1925  †1969Užkalnupio k. (Raseinių r.*)1955.03.11 Magadano sr., Magadanas slap. „Audronė“, „Nijolė“. t.p. minima kaip Šleževičiūtė
222Kaknevičius, Viktoras  *1929  †1964Vilkyškiai (Šilutės r.*)1954.07.21 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
223Kalkys, Povilas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
224Kalpokas, Vladas *1913  †1995 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasKaunas, Romainių kap.Liet. karininkas. Butugyčiage dirbo tekinimo ceche.
225Kaminskas, Albinas *1931  †1986Karužų k. (Lazdijų r.*)1955.04.25 Magadano sr., Susumano r., Arkagala slap. „Departamentas“. 1949 šeima ištremta į Irkutsko sr.
226Kaminskas, Vladas   Magadano sr., Srednekano r.  
227Karaliūnaitė, Julija *1932   Magadano sr., Srednekano r.  
228Karpavičius, Vladas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
229Kasiulynas, Bronius *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
230Kasiulynas, Juozas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
231Kašėta, Vincas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
232Kaštonienė, Albina (Januškaitė) *1915  Kaunas1954.04.02 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža stud.
233Katinas, Bronius *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
234Kavaliauskas, Benjaminas  *1928  †1958 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
235Kaziukonis, Juozas *1915  Aukštakalnis (Varėnos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
236Keturakis, Vitas (Vytas?) *1924  Rinkūnai (Garliavos)Magadano sr., Srednekano r. suim.1944.10.10 armijoje
237Keturakis   Magadano sr., Srednekano r.  
238Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
239Kirsnys, Stanislovas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
240Kiselienė, Birutė (Petrauskaitė) *1956   Magadano sr., Srednekano r., Seimčianas  
241Kisielis, Ksaveras *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
242Kivylienė, Elena  †2007 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
243Kivylius, Antanas *1920  †2009 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
244Kizelavičius, Stasys  *1925  †2005Alytus1953 Magadano sr. 1990- LPKTS Aly.sk.pirm.
245Kleinas, David *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
246Klimavičius, Jonas *1919/1920  Indubakiai (Utenos r.*)Magadano sr. miškininkas
247Klimienė, Valerija (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
248Kneižys, Edvardas *1926  †1983Ukmergė1954.09.07 Magadano sr. studentas
249Knyšiuvienė, Janina (Cimolanskaitė Samavičienė) *1925  †2001Padborkos k. (Utenos r.* Leliūnų ap.*)1955.02.27 Magadano sr., MagadanasUtena, senosios kap. 
250Komandulis, Viktoras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
251Krasauskas, Petras *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
252Kreišmontienė, Sofija *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
253Kriaučiūnas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
254Krišmantienė, Zosė   Magadano sr., Srednekano r.  
255Kubertavičienė, Petronėlė (Marčiukaitytė)  †1994 Magadano sr., Srednekano r. (Marijampolė)
256Kubertavičius, Vincas  *1919  †2019Daukšiai (Marijampolės aps.)1953.06.12 Magadano sr., Srednekano r.Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“.  
257Kubertavičius   Magadano sr.  
258Kučinskaitė, Vidutė  †1956 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
259Kučinskas, Algimantas *1944   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
260Kučinskas, Kęstutis *1960   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas [inf]  
261Kučinskas, Virgilijus   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
262Kučinskas, Vladas  *1918  †2007Telšiai1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
263Kučinskienė, Konstancija  *1922   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
264Kučys, Vilnius *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
265Kunsevičius, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
266Kurlinkus, Pranas *1907  Šilutės r.*Magadano sr., Srednekano r.Panevėžys 
267Ladauskas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
268Lapinskaitė, Rima *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
269Lapinskaitė, Vida *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
270Lapinskas, Jonas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
271Lapinskienė, Danutė (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
272Lasienė, Janina (Morkytė) *1922  †1998 1954 Magadano sr. pedagogė; atvyko pas vyrą į tremtį
273Lasys, Henrikas  *1914  †2017Kaunas1953 Magadano sr.Radviliškio kap.LLA štabo narys; tremtyje dirbo Dalstrojprojekte
274Laurinaitis, Jonas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
275Laurinaitis, Vincas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
276Lygnugaris, Povilas *1906   Magadano sr., Srednekano r.  
277Lisauskas, Kazys Algimantas  *1926  †1999KaunasMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap.slap. „Algimantas“. stud., LLA narys
278Lisauskas, Žygimantas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
279Lisauskienė, Laima (Šipailaitė)  *1930  †2018Kaunas1955.03.11 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap. slap. „Kamanė“. moksl.; paleista Magadane
280Logminas, Mečislovas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
281Lukonas, Bronius *1908   Magadano sr., Srednekano r. gal grįžo?
282Lukša, Antanas  *1923  †2016Žasliai / Tauro apyg. štabasMagadano sr., Srednekano r.Prienų r. Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
283Lukšys, Juozas   nuo PerlojosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
284Lūža, Petras *1924  †2006Rokiškio aps.1956.12.10 Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
285Magalenga, Vladas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
286Majauskas, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
287Maknickienė, Zita (Dumalakaitė) *1960  -Magadano sr.  
288Makutėnaitė, Vida *1957   1) 1957 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
289Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
290Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
291Malašauskas, Pranas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
292Manauskas, Edvardas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
293Mandeika, Juozas *1905   Magadano sr., Srednekano r.  
294Martuzevičienė, Birutė (Smailytė) *1962   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
295Masionis, Jonas *1908  †1983Valiūnų k. (Joniškio r.*)1950.10.10 Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)  
296Masiulionienė, Ona (Baublytė) *1926  †1976/1980Milioniškių k. (Varėnos r.*)1956.02.14 Magadano sr., Magadanas Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
297Matkevičius, Motiejus *1926  Vilnius1951.05.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
298Matuliokienė, Genovaitė (Biguzytė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
299Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Magadano sr., Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap.pirmąkart suimtas 1947.02.22, kalintas Karaliaučiuje
300Matuzevičius, Albinas *1923  Starkonių k. (Pakruojo r.*)Magadano sr. darbininkas
301Mazuras, Leonas *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
302Mažeikienė, Irena (Steckytė) *1938   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
303Maželis, Kazys *1915   Magadano sr., Srednekano r. „grįžęs“ gyveno Vitebsko sr.
304Meilutis, Vaclovas *1921  †1975 1953 Magadano sr., Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo) gal suimtas 1945?
305Menčinskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
306Mendeika, Pranas   Magadano sr., Srednekano r. mirė po lagerio
307Merkienė, Irena (Bileišytė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
308Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
309Miciūnas, Leopoldas *1915  Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*)1953.09.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1941 sukil. dal.
310Miglinas, Juozas *1925  AlytusMagadano sr., Tenkos r. slap. „Šaulys“.  
311Mikalauskas, Albinas  *1908  †1997Meškučiai (Marijampolės r.)Magadano sr., Susumano r., Arkagala (?)Marijampolė, senosios kap. 
312Mikalauskas, Gediminas *1957   Magadano sr.  
313Mikalauskas, Gediminas  †1994 Magadano sr.Kaunas, Petrašiūnų? kap. 
314Mikalauskas, Tautvydas *1960   Magadano sr.  
315Mikalauskienė, Genė (Pranskaitytė) *1923  Jokūbaičiai (Jurbarko r.*)1955.03.26 Magadano sr.Kaunas 
316Miknevičius, Vytautas    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
317Mikulskis, Algirdas  *1921  †1995Šiauliai1952.01.09 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPlungėmoksleivis
318Mikutėnas, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
319Milašius, Gabrielius *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
320Milius, Juozas  *1917  †1982 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
321Milius, Juozas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
322Miliuvienė, Stasė (Gilytė)  *1929  †2011 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
323Miškinienė, Rūta (Povilaitytė) *1955   Magadano sr., Susumano r.  
324Miškinis, Alfonsas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
325Mongirdas, Vladas *1919  Kaunas / Tauro apyg.1) 1954.12.21 Magadano sr., Susumano r.; 2) Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Tinskojus, st. Tinskaja; 3) Krasnojarsko kr., Manos r., Sorokinas Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
326Monkus, Pranciškus *1911  Šėta1951.04.11 Magadano sr. paštininkas
327Naujokaitė, Elena *1957   Magadano sr., Magadanas  
328Naujokas, Juozas *1925  †1970Kaupiai (Taurag. aps.)1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj ChazanasAlytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
329Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė) *1927  †2013Kružiūnai (Butrimonių vls.)1) 1955.05 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
330Navickienė, Vanda (Širvelytė) *1927  Anykščiai (arba Inkūnai, Anykščių r.*)1956.05.30 Magadano sr.Panevėžysslap. „Gražina“, „Senutė“. partiz. ryš.; 1943 buvo išv. darbams į Vok.
331Neveravičius, Tadas *1929  †1967PanevėžysMagadano sr., Srednekano r.  
332Nilsson, Aldona (Vaitulevičiūtė) *1958   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
333Noreikaitė, Gražina *1956   Magadano sr.  
334Novikas, Pranas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
335Obelienienė, Bronislava (Bronė) (Užusienytė)  *1924  †2007±1Važdeliai (Surdegio vls.) arba Petkūnai (Anykščių r.*)1954.02.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minima kaip Užusienaitė. 1948 ištremta šeima.
336Obelienius, Jonas  *1923  †1968Kunigiškių k. (Raseinių r.*)1953.01.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minimas kaip Obelėnius
337Packevičius, Kazys *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
338Pačinskaitė, Romualda *1960   Magadano sr., Magadanas  
339Pačinskas, Juozas *1920  †2002 1953 Magadano sr., Magadanas  
340Pačinskas, Vytautas *1957   Magadano sr., Magadanas  
341Pačinskienė, Aldona *1928  †2003 Magadano sr., Magadanas Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
342Padriezas, Valentinas *1929  †2003Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)1) 1955.03.30 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
343Padriezas, Valentinas *1956  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
344Padriezienė, Marija (Juškevičiūtė) *1926  †2017Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.1) 1956.03.25 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
345Paliusis, Povilas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
346Paplauskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
347Paplauskas, Pranas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
348Paulauskas, Bronius *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
349Paulavičienė, Kazimiera (Alšauskaitė)   Magadano sr., Magadanas iš Žemaitijos
350Paulavičius, Jonas   Magadano sr., Magadanas iš Dzūkijos
351Pažarauskas, Pranas  *1911  †1992Bazilionai (Šiaulių aps.)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap.kt. duom. 1944.09.03 skirta 7 m. lagerio ir 5 m. tremties.
352Pažarauskas, Tadaušas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
353Pažarauskienė, Anastazija (Pliskutė)  *1922  †1984Butėnų k. (Kupiškio r.*)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap. 
354Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas *1922  Kaunas1) 1952.10.16 Magadano sr.; 2) Komija studentas
355Peištarienė, Nijolė (Tamutytė) *1958  -Magadano sr., Magadanas  
356Petrauskas, Aleksas  *1923  †2014Vilnius1953.03.13 ar 1953.04.10 Magadano sr., Srednekano r., Nižnij SeimčianasKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
357Petrauskienė, Ona (Čeponytė) *1923  Kazlų RūdaMagadano sr., Srednekano r., Seimčianas studentė
358Petronienė, Ksavera (Orentaitė)  *1927   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunasmoksleivė
359Petrulionienė, Stefanija  *1918  †2001-1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap. nuo Dusetų?; atvyko pas vyrą į tremtį
360Petrulionis, Algimantas *~1947  -1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas atvyko pas tėvą į tremtį
361Petrulionis, Vaclovas  *1912  †1998Bikūnai (Antalieptės vls.)1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap.  
362Pigaga, Adolfas *1920  †1994Seimeniškiai (Alytaus r.*) / Varėna1) 1953.12.31 Magadano sr.; 2) 1978 Estija (neleidus grįžti į Lietuvą)Vilnius, Rokantiškių kap. 
363Pigaga, Algimantas *1957  †1974 Magadano sr.  
364Pigaga, Kęstutis *1958   Magadano sr.  
365Piktelis, Juozas   Magadano sr., Susumano r., Neksikanas (Osnabas)  
366Plaušinienė, Stasė   Magadano sr., Srednekano r.  
367Plečkaitienė, Marijona (Gruinytė)  *1919  †2011KlaipėdaMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
368Plečkaitis, Vincas  *1924  †1988Žydronių k. (Marijampolės apskr.)1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
369Plečkaitytė, Regina *1953   Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
370Plitnykas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
371Podolskis, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
372Prūsas, Vytas *1925  ŠiauliaiMagadano sr.  
373Prušinskas, Alvydas *1956  -Magadano sr., Olos r., Ola  
374Prušinskas, Bronius *1926  Utenos r.*Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškis 
375Prušinskienė, Ona (Žičkaitė) *1926  Panevėžio aps. Pumpėnų vls.1955.05.05 Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
376Pupelis, Vytautas  *1929   1955.11.03 Magadano sr., Tenkos r., GastelloPanevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys; 1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
377Pupiūtė, Adelė *1927  Runkių k. (Marijampolės r.*)1956.02.01 Magadano sr., Magadanas Tauro apyg. partiz. rėmėja
378Radzevičius, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
379Rainienė, Julita Marija *1925  †~2013 1954 Magadano sr. atvyko į tremtį pas vyrą
380Rainys, Stasys *1919  †2002Vilnius1954.04.23 Magadano sr. studentas
381Ražukienė, Ona (Matuzonytė) *1928  Rokiškis1954.03.20 Magadano sr. moksleivė
382Redikas, Vaclovas  *1924  †2007VilniusMagadano sr., MagadanasŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.slap. „Daktaras“. vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
383Redikienė, Liucija (Kujelytė) *1920  †1991Ajutiškių k. (Rokiškio r.*)1954.06.29 (1955.12.02) Magadano sr.  
384Regelskis, Kazys *1914  Skaudvilė (Tauragės r.*)1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
385Rimkus, Vincas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
386Rimkutė, Stanislova *1922  Derkinčių k. (Skuodo r.*)Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
387Rudys, Alfonsas  *1928  †2000Krampių k. (Šiaulių aps. Joniškio vls.)1) 1952.04.30 Magadano sr.; 2) 1954.11.09 Irkutsko sr., Tyretės r. moksleivis
388Rudys, Antanas *1928  Daubarių k. (Mažeikių r.*)1948.11.02 Magadano sr. slap. „Čiarlis (Čarlis)“. moksleivis; 1956.06 paleistas
389Rušėnas, Petras *1926  Naujasodė (Rokiškio r.*)1953.05.01 Magadano sr., MagadanasPanevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
390Ruzgaitė, Laima *1956   Magadano sr., Susumano r.  
391Ruzgas, Algimantas Juozas *1925  KaunasMagadano sr., Susumano r., BolševikasPanevėžysmoksleivis
392Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Magadano sr., Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
393Ruzgienė, Aldona  UtenaMagadano sr., Susumano r., ArekasUtena 
394Sabalionienė, Marija  †1955? Magadano sr., Susumano r., Arkagala atvyko pas vyrą į tremtį
395Sabalionis, Benadas *1917  Degsniai (Varėnos r.*)Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
396Sabulionis   Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
397Sauliūnas, Antanas *1927  †1989Kaunas1954 Magadano sr., Magadanas, Marčekanas  
398Sauliūnienė, Jadvyga (Olinskaitė) *1926  Rokiškis ar Vilnius?1954 Magadano sr., Magadanas, MarčekanasVilnius 
399Savickas, Vytautas *1930  †1986Kaunas1955.04.01 Magadano sr. slap. „Uosis“. moksleivis; Matrosovo lageryje dirbo vairuotoju
400Sawicki, Nijolė (Bujanauskaitė) *1956   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
401Senvaitis, Povilas *1926  Sineliškiai (Kupiškio r.*)1956.03.10 Magadano sr., Susumano r. slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
402Skrebas, Lionginas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
403Skuminienė, Virginija (Jonkutė) *1959   Magadano sr., Magadanas  
404Skužinskas, Rokas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
405Sluškonienė, Jadvyga (Kuraitė) *1919  Ukmergė1950.04.17 Magadano sr. moksleivė
406Smailienė, Genė (Kamandulytė)  *1929  †2017AlytusMagadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
407Smailys, Bronislovas  *1929  †2018Panevėžio r.*1) 1955 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 2) Magadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
408Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
409Stakėnas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
410Stalionis, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.Rokiškis (paskut. žiniomis) 
411Stanynas, Vincas  *1926  †2017Marijampolė arba Varnupių k. (Marijampolės)Magadano sr., Srednekano r.Marijampolės senosios kap.moksleivis
412Stanionas (Stanionis?), Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
413Stanislavičius, Bronius *1913  PrienaiMagadano sr.  
414Stankevičienė, Janina (Jonkutė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
415Stankevičius, Algimantas  *1928  †2016Vilkaviškio aps. / Marijampolė1) 1954.12.14 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) KazachijaMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). Į Kolymą laivu „Nogin“. 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
416Starukas, Jonas *1925  †1960 Magadano sr., Srednekano r. žuvo po lagerio
417Stasiūnienė, Regina (Plečkaitytė) *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
418Steckienė, Leonora *1910  †1977 1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
419Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
420Steckytė, Adelė *1944   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
421Steckytė, Danutė *1940   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
422Steckytė, Roma *1954   1954 Magadano sr., Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
423Stefanovičius, Kazimiras *1925  Mėlenių k. (Vilniaus r.*)1952.06.06 Magadano sr., Srednekano r., Kanjonas slap. „Loza“. lenkų pogr. org. narys
424Stonienė (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
425Stulpinas, Jonas  *1915  †1992VilniusMagadano sr., Susumano r., OktiabrskisPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
426Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė) *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
427Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
428Survila, Liudas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
429Svetokas, Jonas  *1926  †1994 1955.09.29 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėElektrėnų kap.slap. „Berniukas“. kt. duom. grįžo 1956
430Svetokienė, Ona (Mižutavičiūtė)  *1929  †2016Einoraičiai (Šiaulių vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
431Šalkauskaitė, Regina *1960   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
432Šalkauskas, Petras *1922  †1999Telšių r.*Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap. [inf] vargonininkas
433Šalkauskas, Romualdas *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
434Šalkauskienė, Adelė (Vijeikytė)  *1920  †1965Kryželiai (Utenos r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap.  
435Šamrej, Josif    Magadano sr., Srednekano r.  
436Šamrej, Marija (Treiklerytė)    Magadano sr., Srednekano r.  
437Ščiučka, Leonardas Stasys  *1927  Barštinė (Marijampolės r.) / Tauro apyg.1955.08.30 Magadano sr.Sasnavos apyl.*slap. „Granata“. moksleivis
438Šileika, Kazimieras *1918   Magadano sr., Srednekano r.Prienai 
439Šileikienė, Anelė   Magadano sr., Srednekano r.  
440Šilinskas, Raimundas  *1927  †19...KaunasMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivis
441Šilinskienė, Cecilija (Kublinskaitė)  *1922  Germaniškio k. (Biržų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
442Šimavičienė, Dalia (Čiurlytė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
443Šimulionis, Juozas  *1922  †2012VilniusMagadano sr.Vilnius, Karveliškių kap. 
444Šipailienė, Stefanija *1900  †1965 1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Kačiugos r.; 2) 1950 Irkutsko sr., Zimos r., Zima; 3) 1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasKaunas 
445Širvelis, Valentinas *1955  -1956.05.30 Magadano sr.  
446Šneiderienė, Janina (Steiblytė)  *1924  †2001Utenos aps. / Rokiškis1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.mokytoja, LLA narė. LPKTS duomenimis suimta 1946 ir gavo 25 m. lagerio.
447Šneideris, Stasys  *1918  †1987Kaunas1) 1953.11.18 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.slap. „Diemedis“, „Figaro“. poetas, dramaturgas, prozininkas
448Šustikas, Vincas *1913   Magadano sr., Srednekano r. išvyko Lietuvon
449Šverys, Vaclovas Edmundas *1922  †~2015Vilnius1954.06 Magadano sr. mirė 2015±1 m.
450Talandis, Algirdas  *1927  †2016KaunasMagadano sr., Tenkos r., MatrosovasVilniaus Kairėnų kap. slap. „Krienas“. 1950 etap. „Džurma“ Vanino-Magadan
451Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė) *1924  Kaunas1956.06.15 Magadano sr., Susumano r. slap. „Ramunė“. moksleivė, partiz. ryš.
452Tamavičius, Albertas *1928  Saudininkų k. (Kelmės r.*)1) 1953.05.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) Chabarovsko kr. moksleivis, LLA narys
453Tamavičiūtė, Birutė   Magadano sr., Susumano r.  
454Tamošiūnaitė, Adelė *1924  Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)Magadano sr.  
455Tamulis, Petras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
456Tamutienė, Teofilija (Kainauskaitė) *1924  †2011Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)1954.11.30 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
457Tamutis, Petras  *1921  †2015Girdvainių k. (Raseinių r.*)1953.11.05 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
458Tarakavičius, Juozas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
459Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
460Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Magadano sr., Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
461Terleckas, Antanas  *1928  Vilnius?1982 Magadano sr., Omsukčiano r., OmsukčianasVilnius[inf] Kolymoje 1982-86; Vikipedija
462Terleckienė, Elena (Keraitytė) *1925  †2010-Magadano sr., Omsukčiano r., Omsukčianas  
463Timošina   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
464Tkačenko, Ona (Abariūtė)   †2008±1Maniuliškės (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)Ukraina, Nykopolio kap. 
465Tocionienė, Marija (Žiūkaitė)  *1925  †1972Dzingeliškės (Birštono sav.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap.  
466Tocionis, Petras  *1928  †1993Meškasalis (Alytaus r.*)1953.06.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
467Tocionytė, Nelė *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
468Točilauskas, Eduardas *1920  †1970VilniusMagadano sr., Tenkos r., Gastello  
469Tolis, Aleksandras *1923  Kaupų k. (Plungės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
470Tracevičienė, Birutė (Tavaraitė) *1957   Magadano sr., Magadanas  
471Tumas, Apolinaras *1914  Kuršėnai1953.08.29 Magadano sr.KuršėnaiKolymon kartu Vaclovas Redikas?
472Tumėnas   Magadano sr., Srednekano r. (išvyko?)  
473Tumėnienė   Magadano sr., Srednekano r.  
474Unskinas, Jonas *1923  †1995Panevėžys1956 Magadano sr., Susumano r. moksleivis, pogr. org. narys
475Urbaitė *<1948   Magadano sr., Susumano r., Miaundža atvyko iš Liet. į Miaundžą pas mamą
476Urbanavičienė, Vanda (Buteikytė) *1921  Obeliai (Ukm. aps. Deltuvos vls.)1952.07.28 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUkmergės r.slap. „Pinavija“. t.p. minima kaip Urbonavičienė. 1951 ištremta šeima.
477Urbelytė, Rita *1963   Magadano sr., Magadanas  
478Urbonas, Stasys *1914  †1978Bebruliškės k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Radvila“. 1948 ištremta šeima
479Urbonavičius, Pranas *1924  †1978Raupiškio k. (Molėtų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
480Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas *1921  Žeimių k. (Ignalinos r.*)1954.10.02 Magadano sr., Susumano r. slap. „Algimantas“. moksleivis
481Vainauskas   Magadano sr., Srednekano r.  
482Vaišnoras, Arūnas *1957  -Magadano sr., Magadanas  
483Vaišnoras, Balys *1922  †1980Lipliūnai, Leip. vls. Lazd.aps.Magadano sr., MagadanasDruskininkų sav. Gerdašių kap. 
484Vaišnorienė, Pranė (Gaižutytė) *1926  Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)Magadano sr., MagadanasDrusk.sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
485Vaitaitis, Jonas *1927  †~2003/04Svidžių k. (Biržų aps.)1953.01.13 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena 
486Vaitulevičienė, Julija (Jasiūnaitė)  *1927  Panevėžys1954.08.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPanevėžysslap. „Kregždė“. moksleivė
487Vaitulevičius, Gediminas *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
488Vaitulevičius, Kazys  *1917  †1987Paliepio k. (Lazdijų r.*)1954.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1951 ištremta šeima
489Valaika, Romas *1965   Magadano sr.  
490Valaika, Vytas *1958   Magadano sr.  
491Valeikienė, Danutė (Vitkutė) *1955   Magadano sr., Magadanas  
492Valentukonis, Juozas  *1924  Skovagaliai (Simno vls.)1) 1956.11 Magadano sr., Susumano r., Susumanas; 2) Irkutsko sr.Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
493Valickas, Petras *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
494Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
495Valiukonis, Alfonsas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
496Vanagas, Juozas *1923  Mitrišiūnai (Pasvalio r.*)Magadano sr., Tenkos r., Belovas  
497Vasylienė, Ona (Gečiauskaitė) *1916  Lakėnų k. (Ukmergės r.*)1954.12.03 Magadano sr.  
498Vaznonis, Edvardas *1924  Panevėžys1) 1954.11.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) 1956.03.10 Irkutsko sr., Tulūno r.  
499Vėdaras, Aleksas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
500Verikas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
501Viktoravičius, Alfonsas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
502Vilkas, Bronius  *1926  †1998±4Prienų r.* (ar Kaunas?)1953 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario kap.slap. „Kėkštas“. iš Suvalkijos
503Vilkas, Juozas *1917  †2002 Magadano sr.Šiaulių Ginkūnų kap.  
504Vilkauskas, Vladas *1928 (1924)  †1994Gižų k. (Vilkaviškio r.*)1) 1955.09.24 Magadano sr.; 2) 1956 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Maklakovas slap. „Vėjas“. 1948 ištremta šeima
505Vilkelienė, Stefanija (Leškauskaitė) *1928  Joniškio r.*Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasJoniškis 
506Vilkelis, Vaclovas *1919  †1991VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Liūtas“.  
507Vilkelis, Vaclovas   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
508Vilutis, Antanas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
509Vilutis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
510Vingrytė, Olga *1956   Magadano sr.  
511Vyniautaitė *1958±7  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
512Vyniautas, Valerijonas  *1917  †1969 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
513Vyniautienė, Jadvyga (Bertašiūtė)    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasKlaipėdaAtvyko pas vyrą į tremtį Kolymoje.
514Vyšniauskaitė, Alytė *1958   Magadano sr.  
515Vyšniauskas, Juozas *1928  Mauručiai (Prienų r.*)1) 1955 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Irkutsko sr. Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949. Etap. laivu iš Vanino į Magadaną.
516Vyšniauskas, Juozas   Magadano sr.  
517Vyšniauskienė, Bronė (Jurgelionytė)  *1917  Joneliškių k. (Rokiškio r.*)1955.03.25 Magadano sr. slap. „Kregždė“.  
518Vitkauskienė, Laima (Januševičiūtė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
519Vizgaitienė, Stasė *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
520Vizgaitis, Viktoras *1908   Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė 
521Vosylius, Justinas  *1929  †1972Tauro apyg. / Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)1954.04.18 Magadano sr.Marijampolė, senosios kap.slap. „Sidas“. dirbo mangano kasykloje
522Zabulionis, Kazys *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
523Zajančkauskas, Bronius *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
524Zajančkauskas, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
525Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
526Zastarskas, Petras   Magadano sr.  
527Zastarskas, Romas *1954   Magadano sr.  
528Zastarskienė, Janina (Kumeliauskaitė) *1926  Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)1952.07.29 Magadano sr.  
529Zelba, Pranas *1923  Pabiržulio k. (Telšių r.*)1949.06.23 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas LLA narys
530Zelba, Pranas    1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
531Zelba, Vidmantas *1953   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
532Zelbienė, Apolonija (Paurytė)  *1928  †2013Zarasai1) 1951.07.11 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) 1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Prosperas“. moksleivė
533Zyzas, Vincas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
534Žabrauskas, Pranas *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
535Žemaitis, Bronius *1915  Tarosų k. (Raseinių r.*)1953.04.11 Magadano sr.  
536Žemaitis, Vincas *1917  †1961Drąseikių k. (Biržų r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
537Žemavičius, Juozas *1904  †1977KlaipėdaMagadano sr., Srednekano r.  
538Žilanas, Balys *1956  -Magadano sr., Magadanas  
539Žilėnienė, Jadvyga (Urbonavičiūtė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
540Žilionienė, Benedikta (Viščiūtė)  *1922  †2003Bedugnių miškas (Žaliosios rinktinės Stimburio būrys, Panevėžio aps.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
541Žilionis, Dominas (Dominykas)  *1920  †1989TrakaiMagadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Žaibas“.  
542Žilionis, Gintaras  *1959  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus 
543Žilionis, Sigitas  *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasVilniaus r. 
544Žilys, Alfonsas *1919  †2001Vilnius1957.08.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Elgenas slap. „Naganas“, „Valteris“.  
545Žiniauskas, Henrikas *1954   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
546Žiniauskienė, Elena (Gričėnaitė) *1921  KaunasMagadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
547Žukauskaitė, Nijolė *1961   Magadano sr.  
548Žukauskas, Kazys   Magadano sr.Jurbarkas 
549Žukauskienė, Magdalena  †2013 Magadano sr.Jurbarko kap. 
550Žulys, Vladas *1928  †1954Vaitkūnai (Ukmergės r.*)1951.03.17 Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas moksleivis; Vietinės Rinktinės karys
551Žulpa, Augustas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
552Župka, Mykolas  *1911  †1977ZarasaiMagadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap.slap. „Induktorius“.  
553Župkienė, Ona (Butkutė)  *1920  †2014Alkų k. (Alsėdžių vls.)Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap. 
554Žvaliauskas, Juozas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
555Žvirblis, Juozas *1921  Molainiai (Panevėžio r.*)1956.12.04 Magadano sr., Jagodnojės r. slap. „Briedis“.  
556Žvirblis, Juozas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas? nuo Joniškėlio; Elgen-Ugolj
557Žvirblis, Žygimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r.  
558Žvyriukas, Edvardas *1923  Mielagėnai (Ignalinos r.*)Magadano sr., Srednekano r.Vilnius, Grigiškėssuim.1945.06.01 Liepojoje, paleis.1956.04.25, grįžo 1962

NUOTRAUKOS

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0274. Buvę politiniai kaliniai Magadano srityje (vieta nežinoma). Antroje eilėje nuo viršaus penktas iš dešinės Mykolas Navickas. Kiti dar neatpažinti.
Magadano sr., laikas nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Irena Jurkšienė

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0193. Viršut. eilėje: Vladas Draudvila, Aldona Pakštytė, Pranas Česas, vidur. eilėje: Ona Skaisgirienė (Andriuškevičiūtė) (gal būt), Gediminas Skaisgiris, apat. eilėje: Jurgis Minecas, Leokadija Minecienė (Andriuškevičiūtė), Antanas Motiejūnas, Leontina Motiejūnienė (Eimontaitė), NN.
Magadano sr., 1955 m.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0164. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0165. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0254. Romualdas Šalaka pirmosiomis dienomis po lagerio.
Magadano sr., Timošenko kasykla, 1955.07.28.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0255. Antanas Kirsnys.
Magadano sr., Varchlag, 1956.03.28.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0294. Laidojamas Jonas Misevičius. .
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0043. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0044. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus pirmas - Vladas Radziulis, antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0005. Laidojamas Juozas Ragaišis.
Tajožnyj (Magadano sr.), apie 1965 m.
Nei vienas iš šių laidotuvių dalyvių kolkas neatpažintas. Jei atpažinsite – rašykite!
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]