Jūs galite paremti mūsų bendriją 1,2% iš savo jau sumokėtų mokesčių ir/arba SMS žinute. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Magadano sr

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Albina    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
2???, Balys ar Boleslovas   nuo ZarasųMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Ust-Omčiuge vadintas Baliu.
3???, Bronius    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Nuo Utenos. Dirbo Jagodnojės ligoninėje med. ekspertizės sanitaru.
4???, Juozas   Magadano sr., Magadanas Vedė Magadane Kazimierą Ališauskaitę
5???, Ona    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
6???, Pranas    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Neatpaž. (foto 173 Nr. 1) Urbonavičius?
7???, Vanda   Magadano sr., Srednekano r. grįžo
8???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
9???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
10???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 1) Jagodnojėje
11???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 7) Jagodnojėje
12???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 4) Jagodnojėje
13???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 1) Ust-Omčiuge
14???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 2) Ust-Omčiuge
15???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 3) Ust-Omčiuge
16???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 5) Ust-Omčiuge
17Adamauskas, Algimantas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
18Adamonienė, Elena (Kerdokaitė) *1921  †2011Kaišiadorių r.?Magadano sr., Tenkos r.  
19Adamovičius, Kazys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
20Adomauskas   Magadano sr., Srednekano r., Glucharinas  
21Adomavičius, Kazys   Magadano sr., Srednekano r.  
22Adomėnas, Apolinaras  *1920  †2010Kaunas1952 Magadano sr., Tenkos r., Palatka (iki 1957)Kauno r. Didžiųjų Lapių kap. ?medic. stud.
23Alekna, Vytautas   Magadano sr., Srednekano r.  
24Aleksandravičius, Petras  *<1927   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė, Senokosnyj Dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje. Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
25Alekšiūnienė, Irena (Tuzova) *1957   Magadano sr., Magadanas  
26Ališauskaitė, Kazimiera   Magadano sr., Magadanas iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
27Ališauskas, Juozas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
28Aniulis, Jonas  *1928  †<2000Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža (1955/56)Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
29Aniulis, Romanas *1956   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
30Aniulis, Stasė (Sadinauskaitė)  *1928  †2020Belevičiai (Prienų r.*)1955.03.31 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža slap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
31Armalis, Bronius  *1930  †2017Kretinga / Kretingos r.*Magadano sr., Susumano r., Susumanas slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
32Armoškienė, Regina (Čepaitė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
33Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
34Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
35Astrauskas   Magadano sr., Magadanas slap. „Zaicevas“.  
36Astrauskienė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas vyrą į tremtį
37Aukštikalnienė, Valė   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
38Aukštikalnis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
39Avižienė, Julija (Budrytė) *1922  †1980Vydeikių k. (Plungės r.*)Magadano sr., Magadanas (?) slap. „Neužmirštuolė“.  
40Bacevičius (Bacievičius?), Liudas *1914   Magadano sr., Srednekano r. siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
41Bagdonas, Antanas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
42Bakšys, Leonardas *1919  †1990Ukmergė1953.08.06 Magadano sr., Susumano r.  
43Bakutis, Albinas *<1929   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
44Balčienė, Janina (Jasiūnaitė)  *1925  †1981Panevėžys1954.12.29 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas medikė
45Balčiūnas, Stasys   Magadano sr., Olos r., Ola gyveno Oloje
46Balčiūnienė, Vidmantė Ona (Lasytė) *1943   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
47Balčiūtė, Danutė *1956  †1993 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
48Balėlienė, Felicija   Magadano sr., Srednekano r.  
49Balynas, Juozas *1922  Butrimonys?Magadano sr., Srednekano r., SeimčianasAlytaus r. Butrimonių kap. 
50Balsys *<1920   Magadano sr., Olos r., Ola Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
51Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė Urbienė) *1917  †1996Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
52Baltaduonis, Feliksas *1919  Margių k. (Utenos r.*)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
53Baltaduonytė, Birutė   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
54Baltramaitis, Petras *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
55Baltrušaitis, Viktoras *1928  KlaipėdaMagadano sr., Srednekano r. mokyt.
56Baltušienė, Eugenija (Asevičiūtė)  *1927  †2013KaunasMagadano sr., Tenkos r., ChenikandžaLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
57Banelienė, Aleksandra (Smalinskaitė (Smolenskaitė?)) *1928  †1993Šilagalys (Panevėžio r.* ar Rokiškio r.*?)1954.12.30 Magadano sr. moksleivė
58Banelis, Jonas *1926  Plungė1954.12.30 Magadano sr., Magadanas mokytojas
59Banelis, Tautvydas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
60Barakauskas, Albinas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
61Baranauskienė, Albina (Mičiulienė)  *1922  †1995?Prienų r.*1954.11.27 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos Jonučių kap.slap. „Nežinomoji“, „Ona“. Magadane dirbo ligoninėje. LGGRTC duom. grįžo 1964.
62Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)  †1956 1) 1948.06 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas dukrą Aleksandrą)Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
63Barauskaitė, Zofimija *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
64Barcys, Zigmas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
65Bareišienė, Sofija (Baranauskaitė)   1) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas seserį Aleksandrą, iki 1956); 2) Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Jeniseiskas  
66Barkauskas   Magadano sr., Srednekano r. laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
67Baršauskas, Ignas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
68Bartkevičienė, Viktorija Dalia (Lasytė) *1942   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
69Barzdonis, Jonas *1918  †2007 1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Novosibirsko sr.Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
70Barzdonis, Jurijus *1955   Magadano sr.  
71Baublys, Edvardas *1923  Žasliai (Kaišiadorių r.*)1952.09.21 Magadano sr., Magadanas tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
72Baušienė, Anastazija *1921  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas valstietė
73Baušys, Antanas *1944  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
74Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
75Beleišis, Antanas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
76Beliakaitė *1955   Magadano sr., Olos r.  
77Bendoraitis, A.   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?Kolyma, Jagodnojės kap. 
78Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
79Benkauskas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
80Bertulytė, Gertrūda (Baltumavičienė) *1919  Jokymiškiai (Jurbarko vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
81Bezgelo (Bezgėla?), Jonas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
82Bieliukas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
83Bieliūnas, Vladas *1914  Radišių k. (Rokiškio r.*)1951.08.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-UgolisAnykščių r.valstietis
84Bileišis, Antanas *1914  Kaltanėnų vls. (Švenčionių r.*) Linkmenys?1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
85Bileišis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
86Binkauskas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
87Bitė, Aleksandras *1927  Mažuolių k. (Radviliškio r.*)1953.11.22 Magadano sr., Srednekano r. slap. „Gruodis“. Srednekano sąraše gim. metai 1920.
88Bliūdžius, Vidmantas *1930  †~1998 Magadano sr., Srednekano r.  
89Bloznelis, Mindaugas Julius  *1923  †2015Merkinės vls. arba Kaunas1953.11.06 Magadano sr.Varėnos r. Merkinės kap. 1941.06 sukil. dalyvis; lageryje kartu Juozas Brazauskas
90Bogdanas, Bronius *1907  Makauskų k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
91Bubnienė, Zina (Knyičiuk) *1958   Magadano sr., Magadanas  
92Bubnys, Gediminas *1944   Magadano sr., Magadanas  
93Bubnys, Jurgis   Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)Kaunas, Panemunės kap. 
94Bubnys, Kazys   Magadano sr., Magadanas Magadane gyv. prie pat milicijos
95Budnikienė, Elena (Valiukėnaitė)  *1922  †2017Kurkliai (Ukmergės aps. / Anykščių r.*)1955.09.05 Magadano sr., Olos r., Ola slap. „Valdutė“. mokytoja
96Budrevičius, Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
97Buimila, Alfonsas  *1918  †~2006Jakniškės (Jiezno ar Kruonio vls., dab. Prienų r.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas valst., partiz.
98Bujanauskas, Gintaras *1959   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
99Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alytaus aps.)Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“, „Bailys“.  
100Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė)  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“. 1957 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą
101Bulovas, Jonas *1909  Taručiai (Rokiškio r.* prie Suvainiškio)Magadano sr.  
102Bulovas   Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
103Bulovienė   Magadano sr. atvyko pas vyrą į tremtį
104Burnyla   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)  
105Cibas   Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)  
106Cibavičienė, Valerija (Cibienė)  *1917  UtenaMagadano sr., Chasyno r., Stekolnas  
107Čaplikas, Mindaugas    Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas?  
108Čaplikas, Vygandas *1954   Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
109Čaplikienė, Danguolė (Orentaitė)  *1929   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunas?moksleivė
110Čepelienė, Benedikta (Vabalaitė)  *1926  1941: Vytautai (Seinų aps.), 1949: Kaunas1) 1941.06 Altajaus kr., Bijskas; 2) 1941 Altajaus kr., Maimos r., Čeremšankos sovchozas; 3) Magadano sr., Magadanas (Dukčia? Kožzavod?)Druskininkai1941 tremtinė, 1946/1947 pabėgo iš tremties. Ištekėjo tremtyje Kolymoje. Gim. data pase 1926.04.14.
111Čepinskas, Argentas *1956   Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
112Čepinskas, Gabrielius *1920  †1993VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Erelis“. agron.
113Čepinskienė, Stasė (Mickutė) *1922  YlakiaiMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas 1954 iš lag.
114Čepkauskas, Stasys *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
115Čereuka (Čeriauka?), Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r. desantas
116Čėsnienė, Birutė (Padriezaitė) *1960  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
117Čialaja, Janina (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
118Čibiras, Hubertas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
119Čibirienė, Aldona (Urbanavičiūtė) *1955  -Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
120Čiurlienė, Aleksandra (Baranauskaitė)  *1928  †2016Jonavos vls.1953.08 Magadano sr., MagadanasJonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
121Čiurlys, Algirdas  *1928  Šiauliai1) 1953.08.25 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Magadano sr., MagadanasKaunasslap. „Smilga“.  
122Čiurlys, Algirdas *1957   Magadano sr., Magadanas  
123Damašius, Kostas *1924  Šateikių Rūdaičių k. (Plungės r.*)1948 Magadano sr. partiz. ryš.
124Daniūnas, Vytautas *1930  Laukagalėliai (Panevėžio aps. Raguvos ar Troškūnų vls.)1954.01.16 Magadano sr. moksleivis
125Daniūnienė, Janina (Marcinauskaitė) *1921  †1996Čiobiškis (Širvintų r.*)Magadano sr., Tenkos r., MadaunasPanevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
126Daukšienė, Marytė *1931   Magadano sr.  
127Daunaras, Vladas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
128Davainis, Petras *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
129Davidavičius, Mykolas  *1924  †2017Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius)1) 1954.04.16 Magadano sr.; 2) 1957 Irkutsko sr. slap. „Dobilas“. 1941.06 kilus karui išsilaisvino
130Davidovič, Michail *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
131Degutienė, Jūratė (Šneiderytė) *1955  -1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, Daugpilis  
132Dijokas, Bronius *1924  †2013?Kryliai (Utenos r.*)Magadano sr., MagadanasUtena 
133Dijokas, Rimantas *1956   Magadano sr., Magadanas Utenos r. meras 1995-1997, Utenos aps. virš. 1997-2000
134Dijokienė, Konstancija (Kvyklytė) *1924  †2011Utenos r.*Magadano sr., MagadanasUtena, naujosios kap. 
135Dirgėlas, Albinas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
136Dirsė, Mykolas  *1924  †2008Miškiniai (Ukmergės aps. Taujėnų vls.)1955.05.20 Magadano sr., Magadanas (dirbo „Magadanstrojuje“)Panevėžio r. Raguvos sen. Šilų kap.slap. „Algis“. tautodailininkas
137Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė) *1926  Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*)1950.07.21 Magadano sr., Magadanas moksleivė
138Dovydaitis, Juozas  *1925  †1983Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.Magadano sr., Susumano r. Tauro apyg. partiz.
139Dovidavičius, Mykolas   Magadano sr., Srednekano r.  
140Draudvila, Vladas *1927  Krakės1952.08.01 Magadano sr., Magadanas moksleivis
141Draudvilienė, Aldona (Steponaitytė) *1925  Eržvilko vls.? Kaunas?1) 1955.03.11 ar 1955.10 Krasnojarsko kr., Jarcevo r., Plotbiščė; 2) Magadano sr., Magadanas, Novaja VesiolajaKaunas1951 ištremta šeima
142Dulinskas, Matas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
143Dulskis, Kostas *1921  Budežerių k. (Vilkaviškio r.*)1957 Magadano sr., Tenkos r.  
144Dumalakas, Adomas  *1925  Vilnius1951.03.25 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r., Lentvaris 
145Dumalakas, Vladas *1957  -Magadano sr., Tenkos r., Gastello dailininkas
146Dumalakienė, Janina (Karvelytė) *1932  †2020 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario Račkūnų kap. (Tremtinių kalnelis)1941 tremtinė, atvyko į Kolymą pas vyrą
147Dzenkauskas, Petras *1923  Punia (Alytaus r.*)1) 1950.07.08 Magadano sr., Srednekano r., Lazo; 2) 1955 Tiumenės sr., Jalutorovskas t.p. minimas kaip Dzeikauskas.
148Dziena, Cezaris *1925  Narbutų k. (Anykščių r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
149Džervus, Stasys *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
150Eidimtas, Mindaugas   1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, Daugpilis  
151Eidimtas, Vaclovas  *1924  †2005Varniai (Telšių r.*) arba Telšiai1) 1952.10.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap.slap. „Vaidila“, „Rimas“.  
152Eidimtienė, Stanislava  *1926  †2007 1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap. 
153Gabrėnas, Vytautas Ferdinandas *1929  Kėdainiai1952.03.08 Magadano sr., Tenkos r., Gastello moksleivis
154Gaigalas   Magadano sr., Srednekano r.  
155Gajauskaitė, Vanda *1960   Magadano sr., Magadanas  
156Gajauskas, Benas Petras  †1982 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos Seniavos kap. 
157Gajauskienė, Rozalija (Kalainytė)  *1922  †2013Šlapelių k. (Pakruojo r.*)Magadano sr., MagadanasKaunas, Seniavos kap. 
158Gaubys, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
159Gavėnas, Albinas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
160Gavėnas   Magadano sr., Srednekano r.  
161Gazuskas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
162Gečiauskas, M.   Magadano sr., Susumano r. 1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
163Gečytė, Vladė   Magadano sr., Srednekano r. ištekėjusi išvyko į tremtį
164Gerčiūtė, Vladė *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
165Geroimas, Edvardas *1923  Rėkučių k. (Švenčionių r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
166Giedraitienė   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
167Giedraitis, Baltrus *1911  MarijampolėMagadano sr., Srednekano r.  
168Giedraitis, Juozas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
169Gylys, Petras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
170Gylys, Valerijonas (Valeras)  *1922  †1989Vilnius1954.11.25 Magadano sr., Chasyno r.Ignalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
171Giniotis, Vaclovas *1912   1954.02.27 Magadano sr., Susumano r.  
172Girdauskas, Pranas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
173Girdvainis, Antanas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
174Glazauskas, Aleksas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
175Grigaitytė, Alytė   Magadano sr., Srednekano r.  
176Grigalaitis, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
177Grigaliūnas, Jonas *1920   1949.08.11 Magadano sr. 1944 filtr. lag., perkeltas į šachtas Gremiačinske (Gubachos r.); tremtinys Kolymoje
178Grigaliūnas, Jonas *1927  †1961PanevėžysMagadano sr., Tenkos r., Palatka moksleivis
179Grigaliūnas, Jonas *1927  Radviliškis1) 1950.08.02 Krasnojarsko kr.; 2) 1954.06.27 Magadano sr. tremtinys Kolymoje
180Grigaravičius, Juozas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
181Grigelaitis, Jonas *1928  Ivanovkos k. (Vilkaviškio r.*)1953.04.21 Magadano sr.  
182Grigonis, Bronislovas *1926  †2012Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)1956.11.10 Magadano sr., Tenkos r., Belovas (Belovo rūdynas)Panevėžys, Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
183Grosas, Vladas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
184Gruzborzdis, Stasys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
185Gruzdys, Kazys *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
186Gružauskienė, Bronė (Grigalavičiūtė) *1920  †1988Palovaičio k. (Raseinių r.*)1955.03.15 Magadano sr., Magadanas slap. „Aldona“.  
187Gudačiauskienė, Rožė (Budzilaitė)  *1927  †2016Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)1953.07.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivė
188Gudaitienė, Olga (Timošina)   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
189Gudaitis, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
190Guoga, Edvardas Juozapas  *1913  †2010Jančių k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.1954.02.26 Magadano sr. slap. „Glaudys“. 1949 ištremta šeima
191Gutauskas, Bronius *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
192Ingaunis, Vladas   †~2001 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasVilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974
193Ivanauskas, Jonas (Pšibelskas) *1917  †1999Siesikai (Ukmergės aps.) ar Kaunas1956.06.28 Magadano sr., Magadanas  
194Ivanauskas, Vincas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
195Ivanauskienė, Salomėja (Ivanauskaitė)  *1927  †2007Kaunas1956.01.07 Magadano sr., Magadanas slap. „Daina“, „Saulutė“. studentė, LLA narė; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
196Jaakson, Zosė (Molytė)  *1921  †2005Kalnėnai (Telšių r.*)1) Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Estija, ViljandiViljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) 
197Jacenskas, Albinas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
198Jakavonis, Juozas  *1925  Kasčiūnai1) 1953.11.17 Magadano sr., Srednekano r., Kanjonas; 2) 1955.01 Krasnojarsko kr., Jermakovskojės r., TanzybėjusVarėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“. 1948 ištremta šeima
199Jakevičius, Kostas *1919  Agurkiškės k. (Marijampolės r.*)1) 1944/45 Molotovo sr., Gubachos r.; 2) 1950.08.03 Magadano sr.  
200Jakštas, Petras *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
201Jakštienė Kazakevičienė, Marcelė (Milišauskaitė) *1918  Pributkės k. (Marijampolės r.*)1953.04.09 Magadano sr., Magadanas  
202Jankauskas, Leonas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
203Januševičienė, Julija (Trainavičiūtė)  *1921  †2002 1953 Magadano sr., Magadanas (?)Kaunas, Romainių kap. ar Druskininkų kap.?mokytoja
204Januševičius, Liudas  *1920  †1980Kaunas1953 Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap.stud., pogr. org. narys
205Januševičius, Povilas  *1922  †2008Tuitų k. (Kupiškio r.*)1954.01.18 Magadano sr., MagadanasAnykščių? kap.po lagerio gyveno su Baliu Vaišnoru Nagajeve; vedė 1956 Janiną
206Jasiūnas, Juozas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
207Jasiūnienė, Emilija  *1899  †1971Panevėžys1955.01.15 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
208Jasiunskas, Albinas   Magadano sr., Srednekano r.  
209Jocius, Pranas *1929  Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*)1951.04.21 Magadano sr. valst.
210Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Magadano sr., Susumano r., Susumanas mokyt.
211Jočys, Apolinaras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
212Jokubaitis, Kazimieras   Magadano sr., Magadanas dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
213Jonaitis, Stepas *1913  MažeikiaiMagadano sr., Srednekano r.  
214Jucius, Jonas *1923  Priekulė (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
215Juodienė, Stefanija *1923  †1962Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
216Juodis, Antanas   1955 Magadano sr., Susumano r., Miaundža Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
217Juodis, Vytautas  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
218Juodytė, Birutė  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
219Juodytė, Vida  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
220Juozapaitis, Vincas *1908  †1984Dūčių k. (Pakruojo r.*)1954.03.30 Magadano sr.  
221Jurevičienė, Elena (Mickutė)  *1931  Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasZarasų sav. Antazavės sen. 
222Jurevičius, Mindaugas *1961  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
223Jurevičius, Rimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
224Jurevičius, Vytautas Kazimieras  *1922  †2010Palanga1954.01.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (ir Piščevojus)Palangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
225Jurgelėnaitė, Aldona *1956  -Magadano sr., Magadanas  
226Jurgelėnas, Jonas *1916  †1998 Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
227Jurgelėnienė, Stasė (Petronaitė) *1911  †2002Rašimėlių k. (Anykščių r.*)Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.
228Jurgelionytė, Onutė (Ona)    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
229Jusius (Jusys?), Jonas  *1910  Eiveniai (Zarasų aps. Dusetų vls.)1953.11.28 Magadano sr. Tremtyje Magadane dirbo staliumi su A.Gudu (Algimantas Gudas).
230Juškevičius, Leonas  *1922  †2009Kaunas1955.09.21 Magadano sr., MagadanasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
231Juškevičius, Stasys *1925  Vilkaviškis?1951.07.22 Magadano sr.  
232Juškienė, Valentina (Navickaitė) *1929  †2012Panevėžys1952.12.21 Magadano sr.Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap.slap. „Loreta-Rūta“.  
233Juškus, Jonas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
234Juzelskas, Antanas *1918  †1987 1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.1945 į lagerį
235Juzelskas, Rytas *1945  -1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas atvyko pas tėvą į tremtį
236Juzelskienė, Ona (Pelakauskaitė) *1918  †2007-1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
237Kaknevičienė, Danutė (Šležaitė)  *1925  †1969Užkalnupio k. (Raseinių r.*)1955.03.11 Magadano sr., Magadanas slap. „Audronė“, „Nijolė“. t.p. minima kaip Šleževičiūtė
238Kaknevičius, Viktoras  *1929  †1964Vilkyškiai (Šilutės r.*)1954.07.21 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
239Kalainis, Jurgis *1927  Šlapelių k. (Pakruojo r.*)1955.01.13 Magadano sr.  
240Kalkys, Povilas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
241Kalpokas, Vladas *1913  †1995 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasKaunas, Romainių kap.Liet. karininkas. Butugyčiage dirbo tekinimo ceche.
242Kaminskas, Albinas *1931  †1986Karužų k. (Lazdijų r.*)1955.04.25 Magadano sr., Susumano r., Arkagala slap. „Departamentas“. 1949 šeima ištremta į Irkutsko sr.
243Kaminskas, Vladas   Magadano sr., Srednekano r.  
244Kaminskas?   iš DzūkijosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
245Karaliūnaitė, Julija *1932   Magadano sr., Srednekano r.  
246Karčiauskas, Kajetonas  *1932   Magadano sr., Susumano r., Susumanas (?)Alytaus r., DaugaiNorilsko sukil.
247Karpavičienė, Elvyra (Kviliūtė)  *1931  †2015Lyglaukiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap. 
248Karpavičius, Albinas  †1997 Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap. 
249Karpavičius, Vladas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
250Kartanas, Jonas *1922  Vilnius1955.01.12 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
251Kasiulynas, Bronius *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
252Kasiulynas, Juozas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
253Kašėta, Vincas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
254Kaštonienė, Albina (Januškaitė) *1915  Kaunas1954.04.02 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža stud.
255Katinas, Bronius *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
256Kavaliauskas, Benjaminas  *1928  †1958 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
257Kaziukonis, Juozas *1915  Aukštakalnis (Varėnos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
258Kazlauskas, Albinas    Magadano sr., Magadanas (dirbo valgykloje)Kupiškis? Kaunas? 
259Kazlauskienė, Genutė   †~1971 Magadano sr., MagadanasKupiškis 
260Keturakis, Vitas (Vytas?) *1924  Rinkūnai (Garliavos)Magadano sr., Srednekano r. suimtas armijoje
261Keturakis   Magadano sr., Srednekano r.  
262Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
263Kirsnys, Stanislovas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
264Kiselienė, Birutė (Petrauskaitė) *1956   Magadano sr., Srednekano r., Seimčianas  
265Kisielis, Ksaveras *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
266Kivylienė, Elena  †2007 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
267Kivylius, Antanas *1920  †2009 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
268Kizelavičius, Stasys  *1925  †2005Alytus1953 Magadano sr. 1990- LPKTS Aly.sk.pirm.
269Kleinas, David *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
270Kliauza, Petras *1918  †1985Vabalių k. (Mažeikių aps. Ylakių vls.)1954.04.13 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasDruskininkų m. nauj. kap.  
271Kliauza, Raimundas *1942  †2000 Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)  
272Kliauzienė, Natalija *1922  †2015 Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)Druskininkų m. nauj. kap.  
273Klimavičius, Jonas *1919/1920  Indubakiai (Utenos r.*)Magadano sr. miškininkas
274Klimienė, Valerija (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
275Kneižys, Edvardas *1926  †1983Ukmergė1954.09.07 Magadano sr. studentas
276Knyščiuk, Barbora (Sungailaitė) *1916 ar 1917  †1996Laužų k. (Plungės r.*)1955.04.26 Magadano sr., MagadanasKaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap. 
277Knyšiuvienė, Janina (Cimolanskaitė Samavičienė) *1925  †2001Padborkos k. (Utenos r.* Leliūnų ap.*)1955.02.27 Magadano sr., MagadanasUtena, senosios kap. 
278Kočetkova, Nemūra (Vaišvilaitė)  *1951   1) 1954 Čkalovo sr., Čkalovas (vaikų namai); 2) 1956 Magadano sr., MagadanasMagadanasslap. „–“.  
279Komandulis, Viktoras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
280Krasauskas, Petras *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
281Kreišmontienė, Sofija *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
282Kriaučiūnas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
283Krišmantienė, Zosė   Magadano sr., Srednekano r.  
284Kubertavičienė, Petronėlė (Marčiukaitytė)  †1994 Magadano sr., Srednekano r. (Marijampolė)
285Kubertavičius, Vincas  *1919  †2019Daukšiai (Marijampolės aps.)1953.06.12 Magadano sr., Srednekano r.Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“. Šarūno būrio, vėliau Šarūno kuopos vadas
286Kubertavičius   Magadano sr.  
287Kučinskaitė, Vidutė  †1956 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
288Kučinskas, Algimantas *1944   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
289Kučinskas, Kęstutis *1960   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas [inf]  
290Kučinskas, Virgilijus   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
291Kučinskas, Vladas  *1918  †2007Telšiai1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
292Kučinskienė, Konstancija  *1922   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
293Kučys, Vilnius *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
294Kunsevičius, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
295Kurlinkus, Pranas *1907  Šilutės r.*Magadano sr., Srednekano r.Panevėžys 
296Ladauskas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
297Lapinskaitė, Rima *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
298Lapinskaitė, Vida *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
299Lapinskas, Jonas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
300Lapinskienė, Danutė (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
301Lasienė, Janina (Morkytė) *1922  †1998 1954 Magadano sr. pedagogė; atvyko pas vyrą į tremtį
302Lasys, Henrikas  *1914  †2017Kaunas1953 Magadano sr.Radviliškio kap.LLA štabo narys; tremtyje dirbo Dalstrojprojekte
303Lašinskaitė, Janė *1929  Laukagalio k. (Molėtų r.*)1955.12.12 Magadano sr.  
304Lašinskienė, Danutė Viktorija (Ulozaitė)  *1930  KaunasMagadano sr., Magadanas (iki 1954.11.04 kai išplaukė į Nachodką)Panevėžysslap. „Liepa“. Atsiminimuose tribunolo data nurodyta 1947.01.15.
305Laugalienė, Marija (Kinertaitė)  *1922  †2011Kaunas1955.03.11 Magadano sr., MagadanasUkmergė, Dukstynos kap.slap. „Laukinukė“. mokytoja
306Laurinaitis, Jonas *1907  Beinorava (Radviliškio r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
307Laurinaitis, Vincas *1907  Latežerio k. (Varėnos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
308Lazauskienė, Joana *1921  Pajančulių vnk. (Lazdijų r.*)1) 1952.09.01 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Chakasija, Širos r. 1957 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą
309Liatukienė, Elžbieta (Bružaitė) *1922  Šiauliai1955.03.11 Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas slap. „Rūta“.  
310Lygnugaris, Povilas *1906   Magadano sr., Srednekano r.  
311Lisauskas, Kazys Algimantas  *1926  †1999KaunasMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap.slap. „Algimantas“. stud., LLA narys
312Lisauskas, Žygimantas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
313Lisauskienė, Laima (Šipailaitė)  *1930  †2018Kaunas1955.03.11 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap. slap. „Kamanė“. moksl.; paleista Magadane
314Logminas, Mečislovas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
315Lukonas, Bronius *1908   Magadano sr., Srednekano r. gal grįžo?
316Lukša, Antanas  *1923  †2016Žasliai / Tauro apyg. štabasMagadano sr., Srednekano r.Prienų r. Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
317Lukšys, Juozas   nuo PerlojosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
318Lūža, Petras *1924  †2006Rokiškio aps.1956.12.10 Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
319Magalenga, Vladas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
320Majauskas, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
321Makauskas, Edvardas *1929  †1956Kauliniškio k. (Utenos r.*)Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas kt. duom. mirė 1958
322Maknickienė, Zita (Dumalakaitė) *1960  -Magadano sr.  
323Makutėnaitė, Vida *1957   1) 1957 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
324Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
325Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
326Malašauskas, Pranas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
327Manauskas, Edvardas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
328Mandeika, Juozas *1905   Magadano sr., Srednekano r.  
329Martuzevičienė, Birutė (Smailytė) *1962   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
330Masionis, Jonas *1908  †1983Valiūnų k. (Joniškio r.*)1950.10.10 Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)  
331Masiulionienė, Ona (Baublytė) *1926  †1976/1980Milioniškių k. (Varėnos r.*)1956.02.14 Magadano sr., Magadanas Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
332Matkevičius, Motiejus *1926  Vilnius1951.05.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
333Matukonis, Lukas *1911   1) 1952.01.06 Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė; 2) Sverdlovsko sr., Severouralsko r., Čeriomuchovas  
334Matuliokienė, Genovaitė (Biguzytė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
335Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Magadano sr., Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap. 
336Matuzevičius, Albinas *1923  Starkonių k. (Pakruojo r.*)Magadano sr. darbininkas
337Mazuras, Leonas *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
338Mažeikienė, Irena (Steckytė) *1938   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
339Maželis, Kazys *1915  Šilinkos k. (Molėtų r.* Alantos sen.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Baltarusija, Vitebsko sr.  
340Meilutis, Vaclovas *1921  †1975 1953 Magadano sr., Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo)  
341Menčinskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
342Mendeika, Pranas   Magadano sr., Srednekano r. mirė po lagerio
343Menšikova, Adelė (Knišiūtė) *1920  †2009Jiezno vls.1951.10.05 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena, naujosios kap.LGGRTC duom. į Lietuvą grįžo 1964.
344Merkienė, Irena (Bileišytė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
345Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
346Metrikis   nuo KlaipėdosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
347Miciūnas, Leopoldas *1915  Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*)1953.09.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1941 sukil. dal.
348Mičiulis (Mačiulis?), Jonas   †1994 ar anksčiau Magadano sr., Magadanas  
349Miglinas, Juozas *1925  AlytusMagadano sr., Tenkos r. slap. „Šaulys“.  
350Mikalauskas, Albinas  *1908  †1997Meškučiai (Marijampolės r.)Magadano sr., Susumano r., Arkagala (?)Marijampolė, senosios kap. 
351Mikalauskas, Gediminas *1957   Magadano sr.  
352Mikalauskas, Gediminas  †1994 Magadano sr.Kaunas, Petrašiūnų? kap. 
353Mikalauskas, Tautvydas *1960   Magadano sr.  
354Mikalauskienė, Genė (Pranskaitytė) *1923  Jokūbaičiai (Jurbarko r.*)1955.03.26 Magadano sr.Kaunas 
355Miknevičius, Vytautas    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
356Mikulskis, Algirdas  *1921  †1995Šiauliai1952.01.09 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPlungėmoksleivis
357Mikutėnas, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
358Milašius, Gabrielius  *1907  †1998Palanga1) 1953.02.12 Magadano sr., Srednekano r., Seimčianas; 2) 1956 Irkutsko sr. LLKS ryšininkas Palangoje
359Milius, Juozas  *1917  †1982Šventežeris?Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
360Milius, Juozas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
361Miliuvienė, Stasė (Gilytė)  *1929  †2011 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
362Milušauskas, Justinas Vytautas *1921  Bagrėno k. (Prienų r.*)1950.10.08 Magadano sr. mokyt.
363Miškinienė, Rūta (Povilaitytė) *1955   Magadano sr., Susumano r.  
364Miškinis, Alfonsas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
365Mongirdas, Vladas *1919  Kaunas / Tauro apyg.1) 1954.12.21 Magadano sr., Susumano r.; 2) Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Tinskojus, st. Tinskaja; 3) Krasnojarsko kr., Manos r., Sorokinas Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
366Monkus, Pranciškus *1911  Šėta1951.04.11 Magadano sr. paštininkas
367Naujokaitė, Elena *1957   Magadano sr., Magadanas  
368Naujokas, Juozas *1925  †1970Kaupiai (Tauragės aps.)1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj ChazanasAlytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
369Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė) *1927  †2013Kružiūnai (Butrimonių vls.)1) 1955.05 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
370Navickienė, Vanda (Širvelytė) *1927  Anykščiai (arba Inkūnai, Anykščių r.*)1956.05.30 Magadano sr.Panevėžysslap. „Gražina“, „Senutė“. partiz. ryš.; 1943 buvo išv. darbams į Vok.
371Neveravičius, Tadas  *1929  †1967Panevėžys1) 1954.05.15 Magadano sr., Susumano r.; 2) 1958 Rostovo sr. moksleivis; po paleidimo 1958 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą.
372Nilsson, Aldona (Vaitulevičiūtė) *1958   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
373Noreika, Pranas *1919  Baisogala (Radviliškio r.*) arba Vileikių k. (Radviliškio r.*)Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
374Noreikaitė, Gražina *1956   Magadano sr.  
375Noreikienė, Sofija (Malinauskaitė) *1924  Ukmergė1950.09.18 Magadano sr. 1949 ištremta šeima (iš Molėtų r.* Jasiuliškių k.)
376Noreikis, Stasys *1905  Akmenė1957.02.28 Magadano sr.  
377Novikas, Pranas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
378Obelienienė, Bronislava (Bronė) (Užusienytė)  *1924  †2007±1Važdeliai (Surdegio vls.) arba Petkūnai (Anykščių r.*)1954.02.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minima kaip Užusienaitė. 1948 ištremta šeima.
379Obelienius, Jonas  *1923  †1968Kunigiškių k. (Raseinių r.*)1953.01.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minimas kaip Obelėnius
380Packevičius, Kazys *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
381Pačinskaitė, Romualda *1960   Magadano sr., Magadanas  
382Pačinskas, Juozas *1920  †2002 1953 Magadano sr., Magadanas  
383Pačinskas, Vytautas *1957   Magadano sr., Magadanas  
384Pačinskienė, Aldona *1928  †2003 Magadano sr., Magadanas Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
385Padriezas, Valentinas *1928  †2003Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)1) 1955.03.30 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) 1956.04.24 Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
386Padriezas, Valentinas *1956  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
387Padriezienė, Marija (Juškevičiūtė) *1926  †2017Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.1) 1956.03.25 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
388Paliusis, Povilas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
389Paplauskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
390Paplauskas, Pranas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
391Paulauskas, Bronius *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
392Paulavičienė, Kazimiera (Alčauskaitė) *1926   1955.10.05 Magadano sr., Magadanas slap. „Gryblakutis“.  
393Paulavičius, Jonas   Magadano sr., Magadanas iš Dzūkijos
394Pažarauskas, Pranas  *1911  †1992Bazilionai (Šiaulių aps.)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap.kt. duom. 1944.09.03 skirta 7 m. lagerio ir 5 m. tremties.
395Pažarauskas, Tadaušas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
396Pažarauskienė, Anastazija (Pliskutė)  *1922  †1984Butėnų k. (Kupiškio r.*)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap. 
397Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas *1922  Kaunas1) 1952.10.16 Magadano sr.; 2) Komija studentas
398Peištarienė, Nijolė (Tamutytė) *1958  -Magadano sr., Magadanas  
399Petrauskas, Aleksas  *1923  †2014Vilnius1953.03.13 ar 1953.04.10 Magadano sr., Srednekano r., Nižnij SeimčianasKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
400Petrauskienė, Ona (Čeponytė) *1923  Kazlų RūdaMagadano sr., Srednekano r., Seimčianas studentė
401Petronienė, Ksavera (Orentaitė)  *1927   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunasmoksleivė
402Petrulionienė, Stefanija  *1918  †2001-1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap. nuo Dusetų?; atvyko pas vyrą į tremtį
403Petrulionis, Algimantas *~1947  -1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas atvyko pas tėvą į tremtį
404Petrulionis, Vaclovas  *1912  †1998Bikūnai (Antalieptės vls.)1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap.  
405Pigaga, Adolfas *1920  †1994Seimeniškiai (Alytaus r.*) / Varėna1) 1953.12.31 Magadano sr.; 2) 1978 Estija (neleidus grįžti į Lietuvą)Vilnius, Rokantiškių kap. 
406Pigaga, Algimantas *1957  †1974 Magadano sr.  
407Pigaga, Kęstutis *1958   Magadano sr.  
408Piktelis, Juozas   Magadano sr., Susumano r., Neksikanas (Osnabas)  
409Plaušinienė, Stasė   Magadano sr., Srednekano r.  
410Plečkaitienė, Marijona (Gruinytė)  *1919  †2011KlaipėdaMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
411Plečkaitis, Vincas  *1924  †1988Žydronių k. (Marijampolės aps.)1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
412Plitnykas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
413Podolskis, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
414Prūsas, Vytas *1925  ŠiauliaiMagadano sr.  
415Prušinskas, Alvydas *1956  -Magadano sr., Olos r., Ola  
416Prušinskas, Bronius *1926  Utenos r.*Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškis 
417Prušinskienė, Ona (Žičkaitė) *1926  Panevėžio aps. Pumpėnų vls.1955.05.05 Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
418Pupelis, Vytautas  *1929   1955.11.03 Magadano sr., Tenkos r., GastelloPanevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys
419Pupiūtė, Adelė *1927  Runkių k. (Marijampolės r.*)1956.02.01 Magadano sr., Magadanas Tauro apyg. partiz. rėmėja
420Putrienė, Pranė (Korkutytė) *1926  †2016Varėnos r.*1955.11.05 Magadano sr., Magadanas slap. „Akacija“. 1959 bandė grįžti į Lietuvą.
421Putrius, Stasys *1930  †1998 ar anksčiau 1955.06.08 Magadano sr., Magadanas moksleivis, LLA narys
422Radzevičius, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
423Radziulis, Vladas   iš RodūnėsMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
424Raibikis, Andrius Leonardas *1926  †2015Kaunas? Vilkaviškio aps.?1) Magadano sr., Susumano r., Susumanas?; 2) 1955.01.13 Krasnojarsko kr., Beriozovskojės r. moksleivis, LLA narys. 1951 ištremti tėvai.
425Rainienė, Julita Marija *1925  †~2013 1954 Magadano sr. atvyko į tremtį pas vyrą
426Rainys, Stasys *1919  †2002Vilnius1954.04.23 Magadano sr. studentas
427Ražukienė, Ona (Matuzonytė) *1928  Rokiškis1954.03.20 Magadano sr. moksleivė
428Redikas, Vaclovas  *1924  †2007VilniusMagadano sr., MagadanasŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.slap. „Daktaras“. vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
429Redikienė, Liucija (Kujelytė) *1920  †1991Ajutiškių k. (Rokiškio r.*)1954.06.29/1955.12.02 Magadano sr.  
430Regelskis, Kazys *1914  Skaudvilė (Tauragės r.*)1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
431Rimkus, Vincas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
432Rimkutė, Stanislova *1922  Derkinčių k. (Skuodo r.*)Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
433Rubine, Eleonora (Grigalavičiūtė)  *1923   1955.05.20 Magadano sr., MagadanasJūrmala (Latvija)slap. „Vida“, „Remigija“, „Viola“, „Dženė“, „Dalia“.  
434Rudys, Alfonsas  *1928  †2000Krampių k. (Šiaulių aps. Joniškio vls.)1) 1952.04.30 Magadano sr.; 2) 1954.11.09 Irkutsko sr., Tyretės r. moksleivis
435Rudys, Antanas *1928  Daubarių k. (Mažeikių r.*)1948.11.02 Magadano sr. slap. „Čiarlis (Čarlis)“. moksleivis; 1956.06 paleistas
436Rušėnas, Petras *1926  Naujasodė (Rokiškio r.*)1953.05.01 Magadano sr., MagadanasPanevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
437Ruzgaitė, Laima *1956   Magadano sr., Susumano r.  
438Ruzgas, Algimantas Juozas *1925  KaunasMagadano sr., Susumano r., BolševikasPanevėžysmoksleivis
439Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Magadano sr., Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
440Ruzgienė, Aldona  UtenaMagadano sr., Susumano r., ArekasUtena 
441Sabalionienė, Marija   †1955? Magadano sr., Susumano r., ArkagalaKolyma, Arkagalos kap.atvyko pas vyrą į tremtį
442Sabalionis, Benadas *1917  Degsniai (Varėnos r.*)Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
443Sabulionis   Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
444Sakalauskas, Juozas *1930  Vilkaviškis1955.02.25 Magadano sr.  
445Sakalauskas, Vytautas *1926  Vilnius1954.09 Magadano sr., Susumano r.  
446Sauliūnas, Antanas *1927  †1989Kaunas1954 Magadano sr., Magadanas, Marčekanas  
447Sauliūnienė, Jadvyga (Olinskaitė) *1926  Rokiškis ar Vilnius?1954 Magadano sr., Magadanas, MarčekanasVilnius 
448Savickas, Vytautas *1930  †1986Kaunas1955.04.01 Magadano sr. slap. „Uosis“. moksleivis; Matrosovo lageryje dirbo vairuotoju
449Sawicki, Nijolė (Bujanauskaitė) *1956   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
450Senvaitis, Povilas *1926  Sineliškiai (Kupiškio r.*)1956.03.10 Magadano sr., Susumano r. slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
451Skrebas, Lionginas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
452Skuminienė, Virginija (Jonkutė) *1959   Magadano sr., Magadanas  
453Skužinskas, Rokas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
454Sližienė, Pranė (Skiriūtė) *1924  Milgaudžių k. (Tauragės aps. Gaurės vls.)1955.09.05 Magadano sr., MagadanasUkmergėslap. „Žibutė“.  
455Sližys, Alfonsas *1956  †1990 Magadano sr., Magadanas  
456Sližys, Alfonsas   Magadano sr., Magadanas (dirbo „Magadanstrojuje“)  
457Sluškonienė, Jadvyga (Kuraitė) *1919  Ukmergė1950.04.17 Magadano sr. moksleivė
458Smailienė, Genė (Kamandulytė)  *1929  †2017AlytusMagadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
459Smailys, Bronislovas  *1929  †2018Panevėžio r.*1) 1955 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 2) Magadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
460Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
461Stakėnas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
462Stalionis, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.Rokiškis (paskut. žiniomis) 
463Stanynas, Vincas  *1926  †2017Marijampolė arba Varnupių k. (Marijampolės)Magadano sr., Srednekano r.Marijampolės senosios kap.moksleivis
464Stanionas (Stanionis?), Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
465Stanislavičius, Bronius *1913  PrienaiMagadano sr.  
466Stankevičienė, Janina (Jonkutė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
467Stankevičius, Algimantas  *1928  †2016Vilkaviškio aps. / Marijampolė1) 1954.12.14 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) KazachijaMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
468Starukas, Jonas *1925  †1960 Magadano sr., Srednekano r. žuvo po lagerio
469Stasiūnienė, Regina (Plečkaitytė) *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
470Steckienė, Leonora *1910  †1977 1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
471Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
472Steckytė, Adelė *1944   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
473Steckytė, Danutė *1940   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
474Steckytė, Roma *1954   1954 Magadano sr., Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
475Stefanovičius, Kazimiras *1925  Mėlenių k. (Vilniaus r.*)1952.06.06 Magadano sr., Srednekano r., Kanjonas slap. „Loza“. lenkų pogr. org. narys
476Stegvilas, Jonas *1929  Minkštpaučių k. (Tauragės r.*)1) 1953.11.11 Magadano sr.; 2) 1957? Komija, Intos r., Inta Kt.duom. gimęs 1927. 1957 bandė grįžti į Lietuvą
477Stonienė (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
478Stulpinas, Jonas  *1915  †1992VilniusMagadano sr., Susumano r., OktiabrskisPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
479Subačius, Vaclovas *1919  Kaimelių k. (Lazdijų r.*)1955 Magadano sr. Norilsko sukil. dalyvis
480Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė) *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
481Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
482Survila, Liudas *1924  †1987Amalių k. (Kauno r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1955 Irkutsko sr., Irkutskas 1941.06 sukil. dalyvis
483Survilaitė, Irena *1920   1954 Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
484Survilienė, Ona *1889(?)  †1979 1) 1954 Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas; 2) 1955 Irkutsko sr., Irkutskas  
485Svetokas, Jonas  *1926  †1994 1955.09.29 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėElektrėnų kap.slap. „Berniukas“. kt. duom. grįžo 1956
486Svetokienė, Ona (Mižutavičiūtė)  *1929  †2016Einoraičiai (Šiaulių vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
487Šalkauskaitė, Regina *1960   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
488Šalkauskas, Petras *1922  †1999Telšių r.*Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap. [inf] vargonininkas
489Šalkauskas, Romualdas *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
490Šalkauskienė, Adelė (Vijeikytė)  *1920  †1965Kryželiai (Utenos r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap.  
491Šamrej, Josif    Magadano sr., Srednekano r.  
492Šamrej, Marija (Treiklerytė)    Magadano sr., Srednekano r.  
493Ščiučka, Leonardas Stasys  *1927  Barštinė (Marijampolės r.) / Tauro apyg.1955.08.30 Magadano sr.Sasnavos apyl.*slap. „Granata“. moksleivis
494Šileika, Kazimieras *1918   Magadano sr., Srednekano r.Prienai 
495Šileikienė, Anelė   Magadano sr., Srednekano r.  
496Šilinskas, Raimundas  *1927  †19...KaunasMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivis
497Šilinskienė, Cecilija (Kublinskaitė)  *1922  Germaniškio k. (Biržų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
498Šimavičienė, Dalia (Čiurlytė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
499Šimonytė, Adelė   †2004±6 Magadano sr.  
500Šimulionis, Juozas  *1922  †2012VilniusMagadano sr.Vilnius, Karveliškių kap. 
501Šipailienė, Stefanija *1900  †1965 1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Kačiugos r.; 2) 1950 Irkutsko sr., Zimos r., Zima; 3) 1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasKaunas 
502Širvelis, Valentinas *1955  -1956.05.30 Magadano sr.  
503Šneiderienė, Janina (Steiblytė)  *1924  †2001Utenos aps. / Rokiškis1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.mokytoja, LLA narė. LPKTS duomenimis suimta 1946 ir gavo 25 m. lagerio.
504Šneideris, Stasys  *1918  †1987Kaunas1) 1953.11.18 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.slap. „Diemedis“, „Figaro“. poetas, dramaturgas, prozininkas
505Špinkus, Vidmantas *1929  Joniškis1) 1953.05.08 Magadano sr.; 2) 1955.06.14 Krasnojarsko kr. moksleivis, LLA narys
506Šulčius, Vincas *1929  †1978Klaipėda1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1956 Buriatija, Zaigrajevo r., Novoiljinskas mokytojas
507Šumskas, Juozas  *1920  †1995VilniusMagadano sr., Magadanas slap. „Putinas“. stud.; Kengyro sukil.
508Šumskienė, Eleonora (Vizbaraitė)  *1925  †2006/2007Liepynų k. (Marijampolės aps.)1955.11.05 Magadano sr.Druskininkų m. sen. kap.slap. „Birutė“. su A. Dirsyte kūrė maldaknygę; Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
509Šustikas, Vincas *1913   Magadano sr., Srednekano r. išvyko Lietuvon
510Šutkus, Pranas *1922  †2006Šiaulių aps.Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
511Šverys, Vaclovas Edmundas *1922  †~2015Vilnius1954.06 Magadano sr. mirė 2015±1 m.
512Talandis, Algirdas  *1927  †2016KaunasMagadano sr., Tenkos r., MatrosovasVilniaus Kairėnų kap. slap. „Krienas“. 1950 etap. „Džurma“ Vanino-Magadan
513Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė) *1924  Kaunas1956.06.15 Magadano sr., Susumano r. slap. „Ramunė“. moksleivė
514Tamavičius, Albertas *1928  Saudininkų k. (Kelmės r.*)1) 1953.05.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) Chabarovsko kr. Kelmės gimn. moksleivis, LLA narys
515Tamavičiūtė, Birutė   Magadano sr., Susumano r.  
516Tamošiūnaitė, Adelė *1924  Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)1955.03.30 Magadano sr., Magadanas (23 km plytinė)Vokietija ar Anglijaslap. „Aušra“. Lageryje kartu buvo Elena Feizaitė. Tremtyje Magadane ištekėjo už ukrainiečio, nuo ~1960 gyveno Dnepropetrovsko sr. (Ukraina).
517Tamulis, Petras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
518Tamutienė, Teofilija (Kainauskaitė) *1924  †2011Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)1954.11.30 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
519Tamutis, Petras  *1921  †2015Girdvainių k. (Raseinių r.*)1953.11.05 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
520Tarakavičius, Juozas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
521Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
522Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Magadano sr., Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
523Terleckas, Antanas  *1928  Krivasalis (Ignalinos r.*) ar Vilnius?1982.12.25 Magadano sr., Omsukčiano r., OmsukčianasVilnius[inf] moksleivis; Kolymoje 1982-86.
524Terleckienė, Elena (Keraitytė) *1925  †2010-Magadano sr., Omsukčiano r., Omsukčianas  
525Terminas, Kazys *1914  †1963Tarvydžių k. (Šiaulių r.*)Magadano sr., Susumano r., Susumanas slap. „Genys“.  
526Timošina   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
527Tkačenko, Ona (Abariūtė)   †2008±1Maniuliškės (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)Ukraina, Nykopolio kap. 
528Tocionienė, Marija (Žiūkaitė)  *1925  †1972Dzingeliškės (Prienų aps. Birštono vls.)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap.  
529Tocionis, Petras  *1928  †1993Meškasalis (Alytaus aps. Alovės vls.)1953.06.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
530Tocionytė, Nelė *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
531Točilauskas, Eduardas *1920  †1970VilniusMagadano sr., Tenkos r., Gastello  
532Tolis, Aleksandras *1923  Kaupų k. (Plungės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
533Tracevičienė, Birutė (Tavaraitė) *1957   Magadano sr., Magadanas  
534Tumas, Apolinaras *1914  Kuršėnai1953.08.29 Magadano sr.KuršėnaiKolymon kartu Vaclovas Redikas?
535Tumėnas   Magadano sr., Srednekano r. (išvyko?)  
536Tumėnienė   Magadano sr., Srednekano r.  
537Udras, Juozas *1929  Tauragnai1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Cholmistojė; 2) 1955.03.28 Magadano sr., Susumano r. suimtas tremtyje Krasnojarsko kr.
538Unskinas, Jonas *1923  †1995Panevėžys1956 Magadano sr., Susumano r. moksleivis, pogr. org. narys
539Urbaitė *<1948   Magadano sr., Susumano r., Miaundža atvyko iš Liet. į Miaundžą pas mamą
540Urbanavičienė, Vanda (Buteikytė) *1921  Obeliai (Ukmergės aps. Deltuvos vls.)1952.07.28 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUkmergės r.slap. „Pinavija“. t.p. minima kaip Urbonavičienė. 1951 ištremta šeima.
541Urbelienė, Stefanija (Grigaliūnaitė) *1925  †2003Titonių k. (Šiaulių aps. Pašvitinio vls.)1955 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap. 
542Urbelis, Vincas *1922  †2006Užupės k. (Kėdainių aps. Surviliškio vls.)Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap.1953 bandė grįžti į Lietuvą, neleido, išvyko atgal į Magadaną ir ten gavo dar 5 m. lagerio.
543Urbelytė, Rita *1963   Magadano sr., Magadanas  
544Urbonas, Stasys *1914  †1978Bebruliškės k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Radvila“. 1948 ištremta šeima
545Urbonavičius, Pranas *1924  †1978Raupiškio k. (Molėtų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
546Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas *1921  Žeimių k. (Ignalinos r.*)1954.10.02 Magadano sr., Susumano r. slap. „Algimantas“. moksleivis
547Vaikasas, Albertas  †1985Viekšniai1) Krasnojarsko kr., Bolšoj Ulujaus r., Bolšoj Ulujus; 2) 1953 Magadano sr.  
548Vaikasas, Algirdas *1957   1) Krasnojarsko kr., Bolšoj Ulujaus r., Bolšoj Ulujus; 2) 1953 Magadano sr.  
549Vaikasas, Vytautas *1960   1) Krasnojarsko kr., Bolšoj Ulujaus r., Bolšoj Ulujus; 2) 1953 Magadano sr.  
550Vaikasienė, Elena Janina (Daniusevičiūtė) *1933   1) 1949.03.25 Krasnojarsko kr., Bolšoj Ulujaus r., Bolšoj Ulujus; 2) 1960 Magadano sr. Kolymoje 1960-1972
551Vainauskas   Magadano sr., Srednekano r.  
552Vaišė, Danielius  *1922  Palūksčio? k. (Telšių r.* Varnių vls.)1952.05.09 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasTelšiai 
553Vaišnoras, Arūnas *1957  -Magadano sr., Magadanas  
554Vaišnoras, Balys  *1922  †1980Lipliūnai (Lazdijų aps. Leipalingio vls.)Magadano sr., MagadanasDruskininkų sav. Gerdašių kap. 
555Vaišnorienė, Pranė (Gaižutytė)  *1926  Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)Magadano sr., MagadanasDruskininkų sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
556Vaišvilienė, Antanina (Bunytė)  *1919  †2005Šiauliai1) 1955.07.08 Magadano sr., Magadanas; 2) 1973? Latvija, Ryga? (iki 1993) slap. „–“. Kalinta už rezistencinę veiklą, nors iš tikrųjų joje nedalyvavo. 1993 apsigyveno Magadane. Rusijoje žinoma vardu Nina (Нина Вайшвиллене).
557Vaitaitis, Jonas *1927  †~2003/04Svidžių k. (Biržų aps.)1953.01.13 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena 
558Vaitulevičienė, Julija (Jasiūnaitė)  *1927  Panevėžys1954.08.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPanevėžysslap. „Kregždė“. moksleivė
559Vaitulevičius, Gediminas *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
560Vaitulevičius, Kazys  *1917  †1987Paliepio k. (Lazdijų r.*)1954.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1951 ištremta šeima
561Valaika, Romas *1965   Magadano sr.  
562Valaika, Vytas *1958   Magadano sr.  
563Valaika, Vytautas *1928  DaugaiMagadano sr.  
564Valeikienė, Danutė (Vitkutė) *1955   Magadano sr., Magadanas  
565Valentukonis, Juozas  *1924  †2015 ar anksčiauSkovagaliai (Simno vls.)1) 1945 Komija, Vorkuta; 2) 1956.11 Magadano sr., Susumano r., Susumanas; 3) 1957.03 Irkutsko sr., Nižneudinsko r., NižneudinskasAlytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
566Valickas, Petras *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
567Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
568Valiukonis, Alfonsas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
569Vanagas, Juozapas  *1923  †2003Pasvalio r.* / Nakvosėlių k. (Vaškų vls.)1953.09.26 Magadano sr., Olos r., Stekolnas (72 km)Rokiškio nauj. kap.  
570Vanagas, Juozas *1923  Mitrišiūnai (Pasvalio r.*)1953.09.26 Magadano sr., Tenkos r., Belovas  
571Vanagienė, Elena (Škimelytė)  *1919  †2010Tauragė1956.05.10 Magadano sr., MagadanasRokiškio nauj. kap. slap. „Vosilka“. medikė
572Vasylienė, Ona (Gečiauskaitė) *1916  Lakėnų k. (Ukmergės r.*)1954.12.03 Magadano sr.  
573Vaznonis, Alfonsas   Antrųjų Rodų k. prie Naujamiesčio (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
574Vaznonis, Edvardas *1924  Panevėžys1) 1954.11.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) 1956.03.10 Irkutsko sr., Tulūno r.  
575Vėdaras, Aleksas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
576Verikas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
577Verksnytė, Magdalena *1921  Vilnius1954 Magadano sr., Susumano r., ArES  
578Verneris, Alfredas Vladas *1928  Seirijai (Lazdijų r.*) / Dainavos apyg.1) 1954.08.16 Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Archangelsko sr., Plesecko r., Čiornoje Ozeras moksleivis; 1948 ištremta šeima
579Viktoravičius, Alfonsas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
580Vilkas, Bronius  *1926  †1998±4Prienų r.* (ar Kaunas?)1953 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario kap.slap. „Kėkštas“. iš Suvalkijos
581Vilkas, Juozas *1917  †2002 Magadano sr.Šiaulių Ginkūnų kap.  
582Vilkauskas, Vladas *1928 (1924)  †1994Gižų k. (Vilkaviškio r.*)1) 1955.09.24 Magadano sr.; 2) 1956 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Maklakovas slap. „Vėjas“. 1948 ištremta šeima
583Vilkelienė, Stefanija (Leškauskaitė) *1928  Joniškio r.*Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasJoniškis 
584Vilkelis, Vaclovas *1919  †1991VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Liūtas“.  
585Vilkelis, Vaclovas   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
586Vilutis, Antanas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
587Vilutis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
588Vingrytė, Olga *1956   Magadano sr.  
589Vyniautaitė *1958±7  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
590Vyniautas, Valerijonas  *1917  †1969 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
591Vyniautienė, Jadvyga (Bertašiūtė)    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasKlaipėdaAtvyko pas vyrą į tremtį Kolymoje.
592Vyšniauskaitė, Alytė *1958   Magadano sr.  
593Vyšniauskas, Juozas *1928  Mauručiai (Prienų r.*)1) 1955 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Irkutsko sr. Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949.
594Vyšniauskas, Juozas   Magadano sr.  
595Vyšniauskienė, Bronė (Jurgelionytė)  *1917  Joneliškių k. (Rokiškio r.*)1955.03.25 Magadano sr. slap. „Kregždė“.  
596Vitkauskienė, Laima (Januševičiūtė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
597Vizgaitienė, Stasė *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
598Vizgaitis, Viktoras *1908   Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė 
599Vosylius, Justinas  *1929  †1972Tauro apyg. / Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)1954.04.18 Magadano sr.Marijampolė, senosios kap.slap. „Sidas“. dirbo mangano kasykloje
600Zabulionis, Kazys *1908  Dusynių k. (Utenos r.*)1954 Magadano sr., Srednekano r., Seimčianas  
601Zajančkauskas, Bronius *1927  †2014Gabriliavos k. (Kaišiadorių aps. Žaslių vls.)1953.12.23 Magadano sr., Srednekano r., Seimčianas  
602Zajančkauskas, Jonas *1921  Gabriliavos k. (Kaišiadorių aps. Žaslių vls.)1953.10.02 Magadano sr., Srednekano r.  
603Zajončkovskaja, Kazimira *1924  Vilnius1954.08.09 Magadano sr. Orig. pavardė Zajączkowska. Iš tremties išvyko į Lenkiją.
604Zakarevičius, Bronius *1921  †1964Tauragė1953.02.04 Magadano sr. mokyt.
605Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
606Zastarskas, Petras   Magadano sr.  
607Zastarskas, Romas *1954   Magadano sr.  
608Zastarskienė, Janina (Kumeliauskaitė) *1926  Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)1952.07.29 Magadano sr.  
609Zelba, Pranas *1923  Pabiržulio k. (Telšių r.*)1949.06.23 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas LLA narys
610Zelba, Pranas    1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
611Zelba, Vidmantas *1953   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
612Zelbienė, Apolonija (Paurytė)  *1928  †2013Zarasai1) 1951.07.11 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) 1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Prosperas“. moksleivė
613Zyzas, Vincas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
614Žabrauskas, Pranas *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
615Žemaitienė, Juzefa (Rimaitė)  *1923  †2020Padainupio k. (Kauno r.*)1953 Magadano sr., Magadanas  
616Žemaitis, Bronius  *1915  †2004Tarosų k. (Raseinių r.*)1953.04.11 Magadano sr., MagadanasPažėrų kap. 
617Žemaitis, Vincas *1917  †1961Drąseikių k. (Biržų r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
618Žemavičius, Juozas *1904  †1977KlaipėdaMagadano sr., Srednekano r.  
619Žilanas, Balys *1956  -Magadano sr., Magadanas  
620Žilėnienė, Jadvyga (Urbanavičiūtė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
621Žilionienė, Benedikta (Viščiūtė)  *1922  †2003Bedugnių miškas (Žaliosios rinktinės Stimburio būrys, Panevėžio aps.)1953.01.13 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
622Žilionis, Dominas (Dominykas)  *1920  †1989TrakaiMagadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Žaibas“.  
623Žilionis, Gintaras  *1959  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus 
624Žilionis, Sigitas  *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasVilniaus r. 
625Žilys, Alfonsas *1919  †2001Vilnius1957.08.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Elgenas slap. „Naganas“, „Valteris“.  
626Žimkus, Liudas *1923  Šašaičiai (Kretingos r.*)1) 1954.06.16 Magadano sr.; 2) 1956.05.04 Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Pervomaika  
627Žiniauskas, Henrikas *1954   1) Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Susumano r., Neksikanas  
628Žiniauskienė, Elena (Gričėnaitė) *1921  KaunasMagadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
629Žukauskaitė, Nijolė *1961   Magadano sr.  
630Žukauskas, Kazys   Magadano sr.Jurbarkas 
631Žukauskienė, Magdalena  †2013 Magadano sr.Jurbarko kap. 
632Žulys, Vladas *1928  †1954Vaitkūnai (Ukmergės r.*)1951.03.17 Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas moksleivis; Vietinės Rinktinės karys
633Žulpa, Augustas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
634Župka, Mykolas  *1911  †1977ZarasaiMagadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap.slap. „Induktorius“.  
635Župkienė, Ona (Butkutė)  *1920  †2014Alkų k. (Alsėdžių vls.)Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap. 
636Žvaliauskas, Juozas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
637Žvirblis, Juozas *1921  Molainiai (Panevėžio r.*)1956.12.04 Magadano sr., Jagodnojės r. slap. „Briedis“.  
638Žvirblis, Juozas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas? nuo Joniškėlio; Elgen-Ugolj
639Žvirblis, Žygimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r.  
640Žvyriukas, Edvardas *1923  †2009Mielagėnai (Ignalinos r.*)1952 Magadano sr., Srednekano r.  

NUOTRAUKOS

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0274. Buvę politiniai kaliniai Magadano srityje (vieta nežinoma). Antroje eilėje nuo viršaus penktas iš dešinės Mykolas Navickas. Kiti dar neatpažinti.
Magadano sr., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Irena Jurkšienė

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0275. 9. Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), 12. Stasė Imbrasaitė, 14. Pranas Česas.
Magadano sr., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš L. Lisauskienės

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0353. Antras iš dešinės – Juozapas Bujanauskas, priekyje (nusisukęs) – Pranas Skeiveris. Kiti nežinomi.
Magadano sr., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0193. Viršut. eilėje: Vladas Draudvila, Aldona Pakštytė, Pranas Česas, vidur. eilėje: Ona Skaisgirienė (Andriuškevičiūtė) (gal būt), Gediminas Skaisgiris, apat. eilėje: Jurgis Minecas, Leokadija Minecienė (Andriuškevičiūtė), Antanas Motiejūnas, Leontina Motiejūnienė (Eimontaitė), NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0164. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, viršutinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0350. 1. Pranas Skeiveris, 2. NN, 3. Henrikas Jatautis.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0165. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, viršutinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0254. Romualdas Šalaka pirmosiomis dienomis po lagerio.
Magadano sr., Timošenko kasykla, 1955.07.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0255. Antanas Kirsnys.
Magadano sr., Varchlag, 1956.03.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0043. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0044. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus pirmas - Vladas Radziulis, antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0294. Laidojamas Jonas Misevičius. .
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0005. Laidojamas Juozas Ragaišis.
Tajožnyj (Magadano sr.), apie 1965 m. Autorius nežinomas.
Nei vienas iš šių laidotuvių dalyvių kolkas neatpažintas. Jei atpažinsite – rašykite!
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [VARDYNAS]   [ŽINYNAS]
 
Interneto vizija Domenai ir hostingas Svetainių kūrimas Profesionalus hostingas VPS serveriai SSL sertifikatai