LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Olos r

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Balčiūnas, Stasys   Olos r., Ola gyveno Oloje
2Balsys *<1920   Olos r., Ola Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
3Beliakaitė *1955   Olos r.  
4Budnikienė, Elena (Valiukėnaitė)  *1922  †2017Kurkliai (Ukmergės aps. / Anykščių r.*)1955.09.05 Olos r., Ola slap. „Valdutė“. mokytoja
5Prušinskas, Alvydas *1956  -Olos r., Ola  
6Prušinskas, Bronius *1926  Utenos r.*Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškis 
7Prušinskienė, Ona (Žičkaitė) *1926  Panevėžio aps. Pumpėnų vls.1955.05.05 Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
8Vanagas, Juozapas  *1923  †2003Pasvalio r.* / Nakvosėlių k. (Vaškų vls.)1953.09.26 Olos r., Stekolnas (72 km)Rokiškio nauj. kap.  

NUOTRAUKOS

[Olos r]
Nuotr. Nr. 0212. Antanas Mikalskis (stovi ketvirtas iš deš.) ir kiti.
Ola (Olos r.), 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Fokienė

[Olos r]
Nuotr. Nr. 0211. Prie Juozo Jurkūno kapo. Antanas Mikalskis ir kiti.
Olos kapinės, 1955.07.10. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Fokienė

[Olos r]
Nuotr. Nr. 0213. Antanas Mikalskis, NN, NN.
Ola (Olos r.), 1956.03.18. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Fokienė

[Olos r]
Nuotr. Nr. 0214. Antanas Mikalskis (antras iš kairės) ir kiti.
Ola (Olos r.), 1956.06.01. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Fokienė

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]