LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Srednekano r

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Vanda   Srednekano r. grįžo
2Adamauskas, Algimantas *1927   Srednekano r.  
3Adamovičius, Kazys *1924   Srednekano r.  
4Adomauskas   Srednekano r., Glucharinas  
5Adomavičius, Kazys   Srednekano r.  
6Alekna, Vytautas   Srednekano r.  
7Ališauskas, Juozas *1919   Srednekano r.  
8Aukštikalnienė, Valė   Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
9Aukštikalnis, Antanas   Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
10Bacevičius (Bacievičius?), Liudas *1914   Srednekano r. siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
11Bagdonas, Antanas *1927   Srednekano r.  
12Balėlienė, Felicija   Srednekano r.  
13Balynas, Juozas *1922  Butrimonys?Srednekano r., SeimčianasAlytaus r. Butrimonių kap. 
14Baltramaitis, Petras *1922   Srednekano r.  
15Baltrušaitis, Viktoras *1928   Srednekano r.  
16Barakauskas, Albinas *1923   Srednekano r.  
17Barauskaitė, Zofimija *1926   Srednekano r.  
18Barcys, Zigmas *1930   Srednekano r.  
19Barkauskas   Srednekano r. laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
20Baršauskas, Ignas *1924   Srednekano r.  
21Barzdonis, Jonas *1918  †2007 1) Srednekano r.; 2) Novosibirsko sr.Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
22Beleišis, Antanas *1924   Srednekano r.  
23Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas *1930   Srednekano r.  
24Benkauskas, Antanas *1922   Srednekano r.  
25Bezgelo (Bezgėla?), Jonas *1919   Srednekano r.  
26Bieliukas, Vladas *1914   Srednekano r.  
27Bieliūnas, Vladas *1914  Radišių k. (Rokiškio r.*)1951.08.23 Srednekano r., Elgen-UgolisAnykščių r.valstietis
28Bileišis, Antanas   Srednekano r.  
29Binkauskas, Antanas   Srednekano r.  
30Bitė, Aleksandras *1927  Mažuolių k. (Radviliškio r.*)1953.11.22 Srednekano r. slap. „Gruodis“. Srednekano sąraše gim. metai 1920.
31Bliūdžius, Vidmantas *1930  †~1998 Srednekano r.  
32Bogdanas, Bronius *1907  Makauskų k. (Marijampolės r.*)Srednekano r.  
33Budrevičius, Benediktas *1931   Srednekano r.  
34Čepkauskas, Stasys *1907   Srednekano r.  
35Čereuka (Čeriauka?), Jonas *1922   Srednekano r. desantas
36Čibiras, Hubertas *1916   Srednekano r.  
37Daunaras, Vladas *1911   Srednekano r.  
38Davainis, Petras *1910   Srednekano r.  
39Davidovič, Michail *1924   Srednekano r.  
40Dirgėlas, Albinas *1928   Srednekano r.  
41Dovidavičius, Mykolas   Srednekano r.  
42Dulinskas, Matas *1923   Srednekano r.  
43Dzena, Tezaris (Cezaris?) *1925   Srednekano r.  
44Dzenkauskas, Petras *1923  Punia (Alytaus r.*)1) 1950.07.08 Srednekano r., Lazo; 2) 1955 Tiumenės sr., Jalutorovskas t.p. minimas kaip Dzeikauskas.
45Džervus, Stasys *1926   Srednekano r.  
46Gaigalas   Srednekano r.  
47Gaubys, Jonas *1923   Srednekano r.  
48Gavėnas, Albinas *1910   Srednekano r.  
49Gavėnas   Srednekano r.  
50Gazuskas, Jonas *1922   Srednekano r.  
51Gečytė, Vladė   Srednekano r. ištekėjusi išvyko į tremtį
52Gerčiūtė, Vladė *1924   Srednekano r.  
53Geroimas, Edvardas *1923  Rėkučių k. (Švenčionių r.*)Srednekano r.  
54Giedraitis, Baltrus *1911  MarijampolėSrednekano r.  
55Gylys, Petras *1927   Srednekano r.  
56Girdauskas, Pranas *1918   Srednekano r.  
57Girdvainis, Antanas *1911   Srednekano r.  
58Glazauskas, Aleksas *1923   Srednekano r.  
59Grigaitytė, Alytė   Srednekano r.  
60Grigalaitis, Jonas   Srednekano r.  
61Grigaravičius, Juozas *1927   Srednekano r.  
62Grosas, Vladas *1907   Srednekano r.  
63Gruzborzdis, Stasys *1924   Srednekano r.  
64Gruzdys, Kazys *1915   Srednekano r.  
65Gudaitis, Antanas *1917   Srednekano r.  
66Gutauskas, Bronius *1917   Srednekano r.  
67Ivanauskas, Vincas *1921   Srednekano r.  
68Jacenskas, Albinas *1924   Srednekano r.  
69Jakavonis, Juozas  *1925  KasčiūnaiSrednekano r.Varėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“.  
70Jakštas, Petras *1916   Srednekano r.  
71Jankauskas, Leonas *1914   Srednekano r.  
72Jasiūnas, Juozas *1922   Srednekano r.  
73Jasiunskas, Albinas   Srednekano r.  
74Jočys, Apolinaras *1927   Srednekano r.  
75Jonaitis, Stepas *1913  MažeikiaiSrednekano r.  
76Jucius, Jonas *1923  Priekulė (Klaipėdos r.*)Srednekano r.  
77Juškus, Jonas *1915   Srednekano r.  
78Kalkys, Povilas *1920   Srednekano r.  
79Kaminskas, Vladas   Srednekano r.  
80Karaliūnaitė, Julija *1932   Srednekano r.  
81Karpavičius, Vladas *1925   Srednekano r.  
82Kasiulynas, Bronius *1912   Srednekano r.  
83Kasiulynas, Juozas *1920   Srednekano r.  
84Kašėta, Vincas *1928   Srednekano r.  
85Katinas, Bronius *1914   Srednekano r.  
86Kaziukonis, Juozas *1915  Aukštakalnis (Varėnos r.*)Srednekano r.  
87Keturakis, Vitas (Vytas?) *1924  Rinkūnai (Garliavos)Srednekano r. suimtas armijoje
88Keturakis   Srednekano r.  
89Kirsnys, Stanislovas *1931   Srednekano r.  
90Kiselienė, Birutė (Petrauskaitė) *1956   Srednekano r., Seimčianas  
91Kisielis, Ksaveras *1925   Srednekano r.  
92Kivylienė, Elena  †2007 Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
93Kivylius, Antanas *1920  †2009 Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
94Kleinas, David *1918   Srednekano r.  
95Komandulis, Viktoras *1927   Srednekano r.  
96Krasauskas, Petras *1926   Srednekano r.  
97Kreišmontienė, Sofija *1911   Srednekano r.  
98Kriaučiūnas, Jonas *1922   Srednekano r.  
99Krišmantienė, Zosė   Srednekano r.  
100Kubertavičienė, Petronėlė (Marčiukaitytė)  †1994 Srednekano r. (Marijampolė)
101Kubertavičius, Vincas  *1919  †2019Daukšiai (Marijampolės aps.)1953.06.12 Srednekano r.Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“. Šarūno būrio, vėliau Šarūno kuopos vadas
102Kučys, Vilnius *1924   Srednekano r.  
103Kunsevičius, Jonas   Srednekano r.  
104Kurlinkus, Pranas *1907  Šilutės r.*Srednekano r.Panevėžys 
105Ladauskas, Vladas *1914   Srednekano r.  
106Laurinaitis, Jonas *1907  Beinorava (Radviliškio r.*)Srednekano r.  
107Laurinaitis, Vincas *1907  Latežerio k. (Varėnos r.*)Srednekano r.  
108Lygnugaris, Povilas *1906   Srednekano r.  
109Logminas, Mečislovas *1911   Srednekano r.  
110Lukonas, Bronius *1908   Srednekano r. gal grįžo?
111Lukša, Antanas  *1923  †2016Žasliai / Tauro apyg. štabasSrednekano r.Prienų r. Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
112Lūža, Petras *1924  †2006Rokiškio aps.1956.12.10 Srednekano r.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
113Magalenga, Vladas *1918   Srednekano r.  
114Majauskas, Jonas *1923   Srednekano r.  
115Makauskas, Edvardas *1929  †1956Kauliniškio k. (Utenos r.*)Srednekano r., Nižnij Seimčianas kt. duom. mirė 1958
116Makutėnaitė, Vida *1957   1) 1957 Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
117Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
118Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
119Malašauskas, Pranas *1908   Srednekano r.  
120Manauskas, Edvardas *1929   Srednekano r.  
121Mandeika, Juozas *1905   Srednekano r.  
122Mazuras, Leonas *1912   Srednekano r.  
123Maželis, Kazys *1915   1) Srednekano r.; 2) Baltarusija, Vitebsko sr.  
124Menčinskas, Jonas *1916   Srednekano r.  
125Mendeika, Pranas   Srednekano r. mirė po lagerio
126Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
127Mikutėnas, Jonas   Srednekano r.  
128Milašius, Gabrielius *1907   Srednekano r.  
129Miškinis, Alfonsas *1907   Srednekano r.  
130Novikas, Pranas *1914   Srednekano r.  
131Packevičius, Kazys *1916   Srednekano r.  
132Paliusis, Povilas *1924   Srednekano r.  
133Paplauskas, Jonas *1916   Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
134Paplauskas, Pranas *1911   Srednekano r.  
135Paulauskas, Bronius *1920   Srednekano r.  
136Petrauskas, Aleksas  *1923  †2014Vilnius1953.03.13 ar 1953.04.10 Srednekano r., Nižnij SeimčianasKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
137Petrauskienė, Ona (Čeponytė) *1923  Kazlų RūdaSrednekano r., Seimčianas studentė
138Plaušinienė, Stasė   Srednekano r.  
139Plitnykas, Jonas *1916   Srednekano r.  
140Podolskis, Jonas *1916   Srednekano r.  
141Radzevičius, Antanas *1917   Srednekano r.  
142Rimkus, Vincas *1910   Srednekano r.  
143Rimkutė, Stanislova *1922  Derkinčių k. (Skuodo r.*)Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
144Skrebas, Lionginas *1915   Srednekano r.  
145Skužinskas, Rokas *1921   Srednekano r.  
146Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys *1925   Srednekano r.  
147Stakėnas, Antanas   Srednekano r.  
148Stalionis, Jonas *1921   Srednekano r.Rokiškis (paskut. žiniomis) 
149Stanynas, Vincas  *1926  †2017Marijampolė arba Varnupių k. (Marijampolės)Srednekano r.Marijampolės senosios kap.moksleivis
150Stanionas (Stanionis?), Benediktas *1931   Srednekano r.  
151Stankevičius, Algimantas  *1928  †2016Vilkaviškio aps. / Marijampolė1) 1954.12.14 Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) KazachijaMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
152Starukas, Jonas *1925  †1960 Srednekano r. žuvo po lagerio
153Stefanovičius, Kazimiras *1925  Mėlenių k. (Vilniaus r.*)1952.06.06 Srednekano r., Kanjonas slap. „Loza“. lenkų pogr. org. narys
154Survila, Liudas *1924   Srednekano r.  
155Šamrej, Josif    Srednekano r.  
156Šamrej, Marija (Treiklerytė)    Srednekano r.  
157Šileika, Kazimieras *1918   Srednekano r.Prienai 
158Šileikienė, Anelė   Srednekano r.  
159Šustikas, Vincas *1913   Srednekano r. išvyko Lietuvon
160Tamulis, Petras *1928   Srednekano r.  
161Tarakavičius, Juozas *1929   Srednekano r.  
162Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
163Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
164Tolis, Aleksandras *1923  Kaupų k. (Plungės r.*)Srednekano r.  
165Tumėnas   Srednekano r. (išvyko?)  
166Tumėnienė   Srednekano r.  
167Vainauskas   Srednekano r.  
168Valickas, Petras *1924   Srednekano r.  
169Valiukonis, Alfonsas *1908   Srednekano r.  
170Vėdaras, Aleksas *1925   Srednekano r.  
171Verikas, Antanas *1922   Srednekano r.  
172Viktoravičius, Alfonsas *1915   Srednekano r.  
173Vilutis, Antanas *1930   Srednekano r.  
174Vilutis, Antanas   Srednekano r.  
175Vizgaitienė, Stasė *1913   Srednekano r.  
176Vizgaitis, Viktoras *1908   Srednekano r.Marijampolė 
177Zabulionis, Kazys *1908   Srednekano r.  
178Zajančkauskas, Bronius *1927   Srednekano r.  
179Zajančkauskas, Jonas *1921   Srednekano r.  
180Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
181Zyzas, Vincas *1922   Srednekano r.  
182Žabrauskas, Pranas *1913   Srednekano r.  
183Žemaitis, Vincas *1917  †1961Drąseikių k. (Biržų r.*)Srednekano r.  
184Žemavičius, Juozas *1904  †1977KlaipėdaSrednekano r.  
185Žulpa, Augustas *1927   Srednekano r.  
186Žvaliauskas, Juozas *1924   Srednekano r.  
187Žvyriukas, Edvardas *1923  Mielagėnai (Ignalinos r.*)Srednekano r.Vilnius, Grigiškėssuim.1945.06.01 Liepojoje, paleis.1956.04.25, grįžo 1962

NUOTRAUKOS

[Srednekano r]
Nuotr. Nr. 0001. Suksukano lagerio politiniai kaliniai (po Stalino mirties, sušvelninus režimą). Iš kairės: sėdi: Telesforas Brazdeikis, Bronius Kasiliūnas, Pranas Koryzna, Antanas Gricius, stovi: Antanas Bagdonavičius, Vytautas Garunkštis, Leonas Čerškus, Eugenijus Petrovas, Jonas Jakimavičius, Petras Bekeris, Balys Barinas, Pranas Lechavičius. Petras Dargis buvo išsiųstas darbams ir į nuotrauką nepateko.
Suksukanas (Srednekano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Leono Čerškaus „Gulago albumo“ (atsiuntė Robertas Čerškus)

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]