Jūs galite paremti mūsų bendriją 2% iš savo sumokėtų mokesčių. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Susumanas

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Bujanauskas, Gintaras  Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
2Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alyt.aps.)Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“.  
3Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė)  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“.  
4Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Magadano sr., Susumano r., Susumanas mokyt.
5Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
6Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Magadano sr., Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap.pirmąkart suimtas 1947.02.22, kalintas Karaliaučiuje
7Mažeikienė, Irena (Steckytė)  1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
8Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Magadano sr., Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
9Sawicki, Nijolė (Bujanauskaitė)  Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
10Steckienė, Leonora  1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
11Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
12Steckytė, Adelė  1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
13Steckytė, Danutė  1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
14Steckytė, Roma  1954 Magadano sr., Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
15Valentukonis, Juozas  *1924  Skovagaliai (Simno vls.)1) 1956.11 Magadano sr., Susumano r., Susumanas; 2) Irkutsko sr.Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]