Jūs galite paremti mūsų bendriją 2% iš savo sumokėtų mokesčių. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Susumano r

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Bakšys, Leonardas *1919  †1990Ukmergė1953.08.06 Susumano r.  
2Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė-Urbienė) *1917  †1996Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)Susumano r., Miaundža  
3Baltaduonis, Feliksas  nuo UtenosSusumano r., Miaundža  
4Baltaduonytė, Birutė  Susumano r., Miaundža  
5Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
6Bujanauskas, Gintaras  Susumano r., Susumanas  
7Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alyt.aps.)Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“.  
8Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė)  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“.  
9Dovydaitis, Juozas  *1925  †1983Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.Susumano r. Tauro apyg. partiz.
10Gečiauskas, M.   Susumano r. 1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
11Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Susumano r., Susumanas mokyt.
12Juodienė, Stefanija  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža  
13Juodis, Antanas   1955 Susumano r., Miaundža Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
14Juodis, Vytautas Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža (?)  
15Juodytė, Birutė Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža  
16Juodytė, Vida Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža (?)  
17Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
18Martuzevičienė, Birutė (Smailytė)  Susumano r., Miaundža  
19Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap.pirmąkart suimtas 1947.02.22, kalintas Karaliaučiuje
20Mažeikienė, Irena (Steckytė)  1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
21Meilutis, Vaclovas *1921  †1975 1953 Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo) gal suimtas 1945?
22Mikalauskas, Albinas  *1908  †1997Meškučiai (Marijampolės r.)Susumano r., Arkagala (?)Marijampolė, senosios kap. 
23Mongirdas, Vladas *1919  Kaunas / Tauro apyg.1) 1954.12.21 Susumano r.; 2) Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Tinskojus, st. Tinskaja; 3) Krasnojarsko kr., Manos r., Sorokinas Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
24Piktelis, Juozas   Susumano r., Neksikanas (Osnabas)  
25Ruzgas, Algimantas Juozas *1925  KaunasSusumano r., BolševikasPanevėžysmoksleivis
26Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
27Ruzgienė, Aldona  UtenaSusumano r., ArekasUtena 
28Sabalionienė, Marija   Susumano r., Arkagala atvyko pas vyrą į tremtį
29Sabalionis, Benadas *1917  Degsniai (Varėnos r.*)Susumano r., Arkagala  
30Sabulionis   Susumano r., Arkagala  
31Sawicki, Nijolė (Bujanauskaitė)  Susumano r., Susumanas  
32Senvaitis, Povilas *1926  Sineliškiai (Kupiškio r.*)1956.03.10 Susumano r. slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
33Smailienė, Genė (Kamandulytė)  *1929  †2017AlytusSusumano r., MiaundžaJonavos kap. 
34Smailys, Bronislovas  *1929  †2018Panevėžio r.*1) 1955 Susumano r., Arkagala; 2) Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
35Steckienė, Leonora  1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
36Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Susumano r., Susumanas  
37Steckytė, Adelė  1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
38Steckytė, Danutė  1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
39Steckytė, Roma  1954 Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
40Stulpinas, Jonas  *1915  †1992VilniusSusumano r., OktiabrskisPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
41Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė) *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Susumano r., Kadykčianas  
42Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
43Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė) *1924  Kaunas1956.06.15 Susumano r. slap. „Ramunė“. moksleivė, partiz. ryš.
44Tamavičius, Albertas *1928  Saudininkų k. (Kelmės r.*)1) 1953.05.09 Susumano r.; 2) Chabarovsko kr. moksleivis, LLA narys
45Unskinas, Jonas *1923  †1995Panevėžys1956 Susumano r. moksleivis, pogr. org. narys
46Urbaitė  Susumano r., Miaundža atvyko iš Liet. į Miaundžą pas mamą
47Valentukonis, Juozas  *1924  Skovagaliai (Simno vls.)1) 1956.11 Susumano r., Susumanas; 2) Irkutsko sr.Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
48Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]