LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Tenkos r

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Balys ar Boleslovas   nuo ZarasųTenkos r., Ust-Omčiugas Ust-Omčiuge vadintas Baliu.
2???, Pranas    Tenkos r., Ust-Omčiugas Neatpaž. (foto 173 Nr. 1) Urbonavičius?
3???    Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 1) Ust-Omčiuge
4???    Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 2) Ust-Omčiuge
5???    Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 3) Ust-Omčiuge
6???    Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 5) Ust-Omčiuge
7Adamonienė, Elena (Kerdokaitė) *1921  †2011Kaišiadorių r.?Tenkos r.  
8Adomėnas, Apolinaras  *1920  †2010Kaunas1952 Tenkos r., Palatka (iki 1957)Kauno r. Didžiųjų Lapių kap. ?medic. stud.
9Aniulis, Jonas  *1928  †<2000Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Tenkos r., Chenikandža (1955/56)Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
10Aniulis, Romanas *1956   Tenkos r., Chenikandža  
11Aniulis, Stasė (Sadinauskaitė)  *1928  Belevičiai (Prienų r.*)1955.03.31 Tenkos r., ChenikandžaPrienų sav., Veiveriaislap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
12Armoškienė, Regina (Čepaitė) *1955   Tenkos r., Ust-Omčiugas  
13Balčienė, Janina (Jasiūnaitė)  *1925  †1981Panevėžys1954.12.29 Tenkos r., Ust-Omčiugas medikė
14Balčiūtė, Danutė *1956  †1993 Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
15Baltušienė, Eugenija (Asevičiūtė)  *1927  †2013KaunasTenkos r., ChenikandžaLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
16Baušienė, Anastazija *1921  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Tenkos r., Palatka; 3) Tenkos r., Ust-Omčiugas valstietė
17Baušys, Antanas *1944  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Tenkos r., Palatka; 3) Tenkos r., Ust-Omčiugas  
18Bileišis, Antanas *1914  Kaltanėnų vls. (Švenčionių r.*) Linkmenys?1953 Tenkos r., Ust-Omčiugas  
19Čėsnienė, Birutė (Padriezaitė) *1960  -Tenkos r., Transportnyj  
20Čibirienė, Aldona (Urbanavičiūtė) *1955  -Tenkos r., Ust-Omčiugas  
21Čiurlys, Algirdas  *1928  Šiauliai1) 1953.08.25 Tenkos r.; 2) Magadano sr., MagadanasKaunasslap. „Smilga“.  
22Daniūnienė, Janina (Marcinauskaitė) *1921  †1996Čiobiškis (Širvintų r.*)Tenkos r., MadaunasPanevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
23Degutienė, Jūratė (Šneiderytė) *1955  -1) Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, Daugpilis  
24Dulskis, Kostas *1921  Budežerių k. (Vilkaviškio r.*)1957 Tenkos r.  
25Dumalakas, Adomas  *1925  Vilnius1951.03.25 Tenkos r., GastelloTrakų r., Lentvaris 
26Dumalakas, Vladas *1957  -Tenkos r., Gastello dailininkas
27Dumalakienė, Janina (Karvelytė) *1932  †2020 Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario Račkūnų kap. (Tremtinių kalnelis)1941 tremtinė, atvyko į Kolymą pas vyrą
28Grigaliūnas, Jonas *1927  †1961PanevėžysTenkos r., Palatka moksleivis
29Grigonis, Bronislovas *1926  †2012Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)1956.11.10 Tenkos r., Belovas (Belovo rūdynas)Panevėžys, Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
30Gudačiauskienė, Rožė (Budzilaitė)  *1927  †2016Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)1953.07.06 Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivė
31Jasiūnienė, Emilija  *1899  †1971Panevėžys1955.01.15 Tenkos r., Ust-Omčiugas  
32Kalpokas, Vladas *1913  †1995 Tenkos r., Ust-OmčiugasKaunas, Romainių kap.Liet. karininkas. Butugyčiage dirbo tekinimo ceche.
33Kaštonienė, Albina (Januškaitė) *1915  Kaunas1954.04.02 Tenkos r., Chenikandža stud.
34Kavaliauskas, Benjaminas  *1928  †1958 Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
35Lazauskienė, Joana *1921  Pajančulių vnk. (Lazdijų r.*)1) 1952.09.01 Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Chakasija, Širos r. 1957 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą
36Matuliokienė, Genovaitė (Biguzytė) *1954   Tenkos r., Ust-Omčiugas  
37Menšikova, Adelė (Knišiūtė) *1920  †2009Jiezno vls.1951.10.05 Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena, naujosios kap.LGGRTC duom. į Lietuvą grįžo 1964.
38Merkienė, Irena (Bileišytė) *1955   Tenkos r., Ust-Omčiugas  
39Miciūnas, Leopoldas *1915  Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*)1953.09.06 Tenkos r., Ust-Omčiugas 1941 sukil. dal.
40Miglinas, Juozas *1925  AlytusTenkos r. slap. „Šaulys“.  
41Mikulskis, Algirdas  *1921  †1995Šiauliai1952.01.09 Tenkos r., Ust-OmčiugasPlungėmoksleivis
42Nilsson, Aldona (Vaitulevičiūtė) *1958   Tenkos r., Ust-Omčiugas  
43Padriezas, Valentinas *1928  †2003Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)1) 1955.03.30 Tenkos r., Chenikandža; 2) 1956.04.24 Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
44Padriezas, Valentinas *1956  -Tenkos r., Transportnyj  
45Padriezienė, Marija (Juškevičiūtė) *1926  †2017Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.1) 1956.03.25 Tenkos r., Chenikandža; 2) Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
46Pupelis, Vytautas  *1929   1955.11.03 Tenkos r., GastelloPanevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys
47Regelskis, Kazys *1914  Skaudvilė (Tauragės r.*)1953 Tenkos r., Ust-Omčiugas  
48Šalkauskaitė, Regina *1960   Tenkos r., Ust-Omčiugas  
49Šalkauskas, Petras *1922  †1999Telšių r.*Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap. [inf] vargonininkas
50Šalkauskas, Romualdas *1957   Tenkos r., Ust-Omčiugas  
51Šalkauskienė, Adelė (Vijeikytė)  *1920  †1965Kryželiai (Utenos r.*)Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap.  
52Šilinskas, Raimundas  *1927  †19...KaunasTenkos r., Ust-Omčiugas moksleivis
53Šilinskienė, Cecilija (Kublinskaitė)  *1922  Germaniškio k. (Biržų r.*)Tenkos r., Ust-Omčiugas  
54Šneiderienė, Janina (Steiblytė)  *1924  †2001Utenos aps. / Rokiškis1) Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.mokytoja, LLA narė. LPKTS duomenimis suimta 1946 ir gavo 25 m. lagerio.
55Šneideris, Stasys  *1918  †1987Kaunas1) 1953.11.18 Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.slap. „Diemedis“, „Figaro“. poetas, dramaturgas, prozininkas
56Talandis, Algirdas  *1927  †2016KaunasTenkos r., MatrosovasVilniaus Kairėnų kap. slap. „Krienas“. 1950 etap. „Džurma“ Vanino-Magadan
57Tocionienė, Marija (Žiūkaitė)  *1925  †1972Dzingeliškės (Prienų aps. Birštono vls.)Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap.  
58Tocionis, Petras  *1928  †1993Meškasalis (Alytaus aps. Alovės vls.)1953.06.14 Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
59Tocionytė, Nelė *1957   Tenkos r., Ust-Omčiugas  
60Točilauskas, Eduardas *1920  †1970VilniusTenkos r., Gastello  
61Urbanavičienė, Vanda (Buteikytė) *1921  Obeliai (Ukmergės aps. Deltuvos vls.)1952.07.28 Tenkos r., Ust-OmčiugasUkmergės r.slap. „Pinavija“. t.p. minima kaip Urbonavičienė. 1951 ištremta šeima.
62Urbonas, Stasys *1914  †1978Bebruliškės k. (Marijampolės r.*)Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Radvila“. 1948 ištremta šeima
63Urbonavičius, Pranas *1924  †1978Raupiškio k. (Molėtų r.*)Tenkos r., Ust-Omčiugas  
64Vaitaitis, Jonas *1927  †~2003/04Svidžių k. (Biržų aps.)1953.01.13 Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena 
65Vaitulevičienė, Julija (Jasiūnaitė)  *1927  Panevėžys1954.08.14 Tenkos r., Ust-OmčiugasPanevėžysslap. „Kregždė“. moksleivė
66Vaitulevičius, Gediminas *1955   Tenkos r., Ust-Omčiugas  
67Vaitulevičius, Kazys  *1917  †1987Paliepio k. (Lazdijų r.*)1954.06 Tenkos r., Ust-Omčiugas 1951 ištremta šeima
68Vanagas, Juozas *1923  Mitrišiūnai (Pasvalio r.*)1953.09.26 Tenkos r., Belovas  
69Vilkas, Bronius  *1926  †1998±4Prienų r.* (ar Kaunas?)1953 Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario kap.slap. „Kėkštas“. iš Suvalkijos
70Vyšniauskas, Juozas *1928  Mauručiai (Prienų r.*)1) 1955 Tenkos r.; 2) Irkutsko sr. Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949.
71Zelba, Pranas *1923  Pabiržulio k. (Telšių r.*)1949.06.23 Tenkos r., Ust-Omčiugas LLA narys
72Zelba, Pranas    1953 Tenkos r., Ust-Omčiugas  
73Zelba, Vidmantas *1953   Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
74Zelbienė, Apolonija (Paurytė)  *1928  †2013Zarasai1) 1951.07.11 Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) 1953 Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Prosperas“. moksleivė
75Žilėnienė, Jadvyga (Urbanavičiūtė) *1954   Tenkos r., Ust-Omčiugas  
76Žiniauskas, Henrikas *1954   1) Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Susumano r., Neksikanas  
77Žiniauskienė, Elena (Gričėnaitė) *1921  KaunasTenkos r., Chenikandža  

NUOTRAUKOS

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0128. Kazys Vaitulevičius ir Julija Vaitulevičienė (Jasiūnaitė).
Ust-Omčiugas (Tenkos r.)?, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
(atsiuntė A. Nilsson)

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0002. Lietuviai tremtiniai Kolymoje kažką švenčia. Stovi: NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN, NN. Tupi: NN, NN, NN, Rožė Budzilaitė, NN, NN, NN.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0027. NN. Matrosove, Ust-Omčiuge ar pan.
Tenkos r., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0129. Kalėdos. Kazys Vaitulevičius, Julija Vaitulevičienė (Jasiūnaitė), Emilija Jasiūnienė (Julijos mama) ir vaikai Gediminas ir Aldona.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
(atsiuntė A. Nilsson)

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0248. Rožė Budzilaitė, Juozas Rupšlaukis, Adelė Vijeikytė.
Tenkos r., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Gudačiauskienės albumo

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0173. Pranas (pavardė?), Rožė Budzilaitė, Balys ar Boleslovas (pavardė?).
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Gudačiauskienės albumo

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0247. Rožė Budzilaitė, Laima Januševičiūtė, Julija Januševičienė (Trainavičiūtė).
72-asis kilometras (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Gudačiauskienės albumo

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0159. Jonas Kabaila.
Gastello (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0026. Raimundas ir Cecilija Šilinskai.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0278. Lietuviai tremtiniai Kolymoje kažką švenčia. 7. Marija Mikšaitė, 12. Marija Tocionienė, 16. Petras Tocionis, 29. Rožė Budzilaitė. Neatpažinti: 1. NN, 4. NN, 8. NN, 15. NN, ...
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Nelė Tocionytė

DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0288. Jonaitienė (vardas?) ir Jonaitis (vardas?).
gal Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Nelė Tocionytė

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0300. Marija Tocionienė ir Petras Tocionis.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Nelės Tocionytės.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0020. Algirdas Talandis, Juozas Miglinas ir NN (J. Miglino draugas).
gal Matrosovas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0287. Jonaitienė (vardas?) ir Jonaitis (vardas?).
gal Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Nelė Tocionytė

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0022. Ust-Omčiugo merginos: NN, NN, NN, Julija Vaitulevičienė (Jasiūnaitė), NN.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.)?, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0023. NN, Mykolas Navickas, Algirdas Talandis, NN, NN, NN.
Matrosovas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Fot. Algirdas Talandis.
(A. Talandžio kambaryje prie Matrosovo rūdyno)

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0250. Viršut. eilė: Bronė Jurgelionytė, NN, NN, apat. eilė: NN, Stasė Aniulis (Sadinauskaitė).
Chenikandža (Tenkos r.), po 1953.03.05. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš S. Aniulienės albumo

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0139. Bronislava (Bronė) Ilskienė, Antanas Ilskis.
gal Belovas (Tenkos r.), apie 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Stanynų šeimos archyvo (atsiuntė Romas Stanynas)

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0135. Vincas Stanynas.
Belovo lageris (Tenkos r.), apie 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Stanynų šeimos archyvo (atsiuntė Romas Stanynas)

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0112. NN.
Chenikandža (Tenkos r.), 1954 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0283. Apolonija Zelbienė, Pranas Zelba ir jų mažasis Vidmantas.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1954.01.30. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0249. Juozas Rupšlaukis, Stasys (pavardė?).
Tenkos r., 1954.02.23. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Gudačiauskienės albumo

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0251. Jonas Aniulis prie Chenikandžos lagerio vartų (lageris dešinėje, matosi „vachta“ ir sargybos kambarys). Tolumoje – kalnas, kurio šachtoje 1954 m. žuvo Elzė Dobilaitė ir Ona Dominaitytė.
Chenikandža (Tenkos r.), 1955 ar vėliau. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš S. Aniulienės albumo

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0326. Matrosovo lagerio kaliniai. Neatpažinti.
Matrosovas (Tenkos r.) (lageris), 1955 m. pabaiga. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Pupelio knygos „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0329. Kuo greičiau į laisvę! 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. Vaclovas Švarckis, 5. NN, 6. Jonas Ašakas, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. NN, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. Mykolas Navickas, 20. NN, 21. NN, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. NN, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. NN, 31. NN, 32. NN, 33. NN, 34. NN, 35. NN, 36. NN.
Matrosovas (Tenkos r.)? (lageris), 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Pupelio knygos „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“
NUOTRAUKA BE NUMERIŲ ]

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0175. Valerijonas (Valeras) Gylys, Lietuvos Laisvės armijos vado K. Veverskio adjutantantas ir ryšininkas.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1955 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0125. Lietuviai buvę politiniai kaliniai. Pirmoje eilėje iš dešinės antra Eugenija Baltušienė (Asevičiūtė).
Chenikandža (Tenkos r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0174. Valerijonas (Valeras) Gylys, Lietuvos Laisvės armijos vado K. Veverskio adjutantantas ir ryšininkas.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1955 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0137. Vincas Stanynas, Jurgis Gaulius, Lionginas Kopūstas.
Belovo lageris (Tenkos r.), apie 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Stanynų šeimos archyvo (atsiuntė Romas Stanynas)

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0008. Jonas Aniulis, NN ir Vytautas Pupelis.
Matrosovas (Tenkos r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0003. Bronės ir Jono Jonaičių vestuvės. Sėdi: 1. Algvidas (Algis) Macidulskas?, 2. Bronė Jonaitienė, 3. Jonas Jonaitis (jaunieji), 4. Valerija Cibavičienė, stovi: 1. Raimundas Šilinskas, 2. Cecilija Šilinskienė, 3. Juozas B., 4. Palmyra Tvaskienė (Tauterytė), 5. Vanda Urbonavičiūtė, 6. Pranas, 7. Rožė Gudačiauskienė (Budzilaitė), 8. Bronius.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1955.01.23. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0004. Bronės ir Jono Jonaičių vestuvės. Pirmoje eilėje: 1. Valerija Cibavičienė, 2. Bronė Jonaitienė, 3. Cecilija Šilinskienė (Kublinskaitė), antroje eilėje: 1. Vanda Urbonavičiūtė, 2. Palmyra Tvaskienė (Tauterytė), 3. Rožė Gudačiauskienė (Budzilaitė).
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1955.01.23. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0021. Vytautas Mačiuika ir Bronius Vilkas.
Gastello (Tenkos r.), pas Bronių Vilką, 1955.03.05. Fot. Algirdas Talandis.
(pirmoji V. Mačiuikos nuotrauka po lagerio)

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0328. Greitai į laisvę! 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. NN, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. NN, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. Antanas Maziliauskas, 26. NN, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. NN, 31. NN, 32. NN, 33. NN, 34. NN, 35. NN, 36. NN, 37. NN, 38. NN, 39. NN, 40. NN, 41. Henrikas Jatautis, 42. NN.
Matrosovas (Tenkos r.)? (lageris), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Pupelio knygos „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“
NUOTRAUKA BE NUMERIŲ ]

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0325. Vytautas Sakalauskas.
Matrosovas (Tenkos r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Pupelio knygos „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0327. Pasirengę į laisvę! 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. NN, 11. Pranas Skeiveris, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. Antanas Maziliauskas, 20. NN, 21. NN, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. NN, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. NN, 31. NN, 32. NN, 33. NN, 34. NN, 35. Henrikas Jatautis, 36. NN, 37. NN, 38. NN, 39. NN.
Matrosovas (Tenkos r.)? (lageris), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Pupelio knygos „Lietuviai Kolymos Gulago lageriuose“
NUOTRAUKA BE NUMERIŲ ]

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0030. Trečias iš dešinės (viršuje) Kajetonas Karčiauskas. Kiti nežinomi.
gal prie Susumano (Susumano r.) ar Ust-Omčiugo (Tenkos r.) , 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0071. Prie Vaclovo Švarckio kapo – NN, Petras Kesylis, NN.
Matrosovas (Tenkos r.), 1956 m. Fot. Algirdas Talandis.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0024. Buvę Matrosovo rūdyno lagpunkto kaliniai. Viršutinė eilė: NN, NN, Antanas Ivanickas, NN, NN, vidurinė eilė: NN, NN, Paulauskas (vardas?), NN, Vytautas Sakalauskas, apatinė eilė: Zigmas (pavardė?), NN, NN, NN, NN.
Tenkos r., 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0018. Matrosovo lagerio kapinės. Čia palaidotas šachtoje žuvęs Vaclovas Švarckis. Lietuvis tvarko jo kapą.
Matrosovas (Tenkos r.), 1956 m. Fot. Algirdas Talandis.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0072. Algirdas Talandis taiso radiją.
Matrosovas (Tenkos r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.
A. Talandžio komentaras 2009.03.05: Šis imtuvas buvo vieno čekisto karininko. Kai mane išleido iš lagerio, gyvenau barake, kuriame gyveno ir karininkai su šeimomis. Tai buvo garnizone prie Matrosovo rūdyno 1956 m. Jie žinojo, kad aš išmanau radiotechniką geriau už juos, todėl ir kreipdavosi su visokiomis bėdomis. Artimiausios dirbtuvės buvo už 400 km Magadane. Koks tai buvo gedimas – neprisimenu. Dažniausiai reikdavo išvalyti potenciometrą ir patepti jį pieštuko grafitu. Po tokios operacijos bent pusmetį veikdavo. Savo turėjau VEFą su apvalia skale; kaip jis vadinosi pagal pasą – neprisimenu. Jis dirbo be priekaištų. Trumposiomis bangomis kartais girdėdavau angliškai kalbant ir grojant, tikriausiai tai buvo kažkokia stotis iš Aliaskos. „Svobodos“ negirdėdavau.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0176. Valerijonas (Valeras) Gylys, jo bendražygis Bronius Stalnionis ir Broniaus sūnus Algirdas (viduryje).
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0180. NN, Jana Stalnionienė, Algirdas Stalnionis, Valerijonas (Valeras) Gylys.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0179. Valerijonas (Valeras) Gylys, Algirdas Stalnionis, Jana Stalnionienė, Bronius Stalnionis.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0178. Stalnionių šeima: Jana, Algirdas, Bronius.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0160. Jonas Ašakas.
Matrosovas (Tenkos r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0182. Tremtiniai (buvę politiniai kaliniai) Kolymoje: stovi NN, NN, NN, NN, NN, NN, sėdi Valerijonas (Valeras) Gylys ir NN.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0206. Anicetas Giedra su draugais (neatpažinti).
Butugyčiagas (Tenkos r.) ?, 1956 m. Autorius nežinomas.
(Nuotrauką atsiuntė V. Ramonas)

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0205. Anicetas Giedra.
Butugyčiagas (Tenkos r.) ?, 1956 m. Autorius nežinomas.
(Nuotrauką atsiuntė V. Ramonas)

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0185. NN, Valerijonas (Valeras) Gylys, NN, NN.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė V. Gylys

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0177. Valerijonas (Valeras) Gylys ir jo bendražygio Broniaus sūnus Algirdas Stalnionis.
Chasynas (Tenkos r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0301. Petras Tocionis, Nelė Tocionytė ir Marija Tocionienė.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), apie 1960 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Nelės Tocionytės.

[Tenkos r]
Nuotr. Nr. 0302. Marija Tocionienė, Petras Tocionis ir Nelė Tocionytė.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), apie 1960 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Nelės Tocionytės.

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]