Jūs galite paremti šio vardyno palaikymą SMS žinute. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Ust-Omčiugas

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Pranas    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Neatpaž. (foto 173 Nr. 1) Urbonavičius?
2???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 1) Ust-Omčiuge
3???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 2) Ust-Omčiuge
4???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 3) Ust-Omčiuge
5???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 5) Ust-Omčiuge
6Armoškienė, Regina (Čepaitė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
7Balčienė, Janina (Jasiūnaitė)  *1925  †1981Panevėžys1954.12.29 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas medikė
8Balčiūtė, Danutė *1956  †1993 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
9Baušienė, Anastazija *1921  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas valstietė
10Baušys, Antanas *1944  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
11Biguzas, Juozapas  *1921  †2009Radutė (Utenos vls.)1952.09.07 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasŠiauliai, Ginkūnų kap., kapo Nr. 15543 D  
12Biguzienė, Nastė (Valainytė)  *1919  †1995Lugariškio vnk. (Obelių vls.)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasŠiauliai, Ginkūnų kap., kapo Nr. 15543 D  
13Bileišis, Antanas *1914  Kaltanėnų vls. (Švenčionių r.*) Linkmenys?1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
14Čibirienė, Aldona (Urbanavičiūtė) *1955  -Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
15Degutienė, Jūratė (Šneiderytė) *1955  -1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, Daugpilis  
16Gudačiauskienė, Rožė (Budzilaitė)  *1927  †2016Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)1953.07.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivė
17Jasiūnienė, Emilija  *1899  †1971Panevėžys1955.01.15 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
18???, Nijolė (Kalpokaitė)  *~1954  -Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasKaunas (iki ~1972) 
19Kalpokas, Vladas  *1913  †1995Pavyžuonių k. (Rokiškio aps.)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasKaunas, Romainių kap.Liet. karininkas. Butugyčiage dirbo tekinimo ceche.
20Kavaliauskas, Benjaminas  *1928  †1958 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
21Lazauskienė, Joana *1921  Pajančulių vnk. (Lazdijų r.*)1) 1952.09.01 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Chakasija, Širos r. 1957 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą
22Matuliokienė, Genovaitė (Biguzytė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
23Menšikova, Adelė (Knišiūtė) *1920  †2009Jiezno vls.1951.10.05 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena, naujosios kap.LGGRTC duom. į Lietuvą grįžo 1964.
24Merkienė, Irena (Bileišytė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
25Miciūnas, Leopoldas *1915  Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*)1953.09.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1941 sukil. dal.
26Mikulskis, Algirdas  *1921  †1995Šiauliai1952.01.09 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPlungėmoksleivis
27Milušauskaitė, Viktorija    Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasKolyma, Ust-Omčiugo kap. (Tenkos r.) 
28Nilsson, Aldona (Vaitulevičiūtė) *1958   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
29Noreika, Pranas    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
30Noreikienė, Ona    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
31Regelskis, Kazys *1914  Skaudvilė (Tauragės r.*)1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
32Siniauskas, Balys   nuo ZarasųMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
33Šalkauskaitė, Regina *1960   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
34Šalkauskas, Petras *1922  †1999Telšių r.*Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap. [inf] vargonininkas
35Šalkauskas, Romualdas *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
36Šalkauskienė, Adelė (Vijeikytė)  *1920  †1965Kryželiai (Utenos r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap.  
37Šilinskas, Raimundas  *1927  †19...KaunasMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivis
38Šilinskienė, Cecilija (Kublinskaitė)  *1922  Germaniškio k. (Biržų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
39Šneiderienė, Janina (Steiblytė)  *1924  †2001Utenos aps. / Rokiškis1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.mokytoja, LLA narė. LPKTS duomenimis suimta 1946 ir gavo 25 m. lagerio.
40Šneideris, Stasys  *1918  †1987Kaunas1) 1953.11.18 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.slap. „Diemedis“, „Figaro“. poetas, dramaturgas, prozininkas
41Tocionienė, Marija (Žiūkaitė)  *1925  †1972Dzingeliškės (Prienų aps. Birštono vls.)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap.  
42Tocionis, Petras  *1928  †1993Meškasalis (Alytaus aps. Alovės vls.)1953.06.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
43Tocionytė, Nelė *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
44Urbanavičienė, Vanda (Buteikytė) *1921  †2021Obeliai (Ukmergės aps. Deltuvos vls.)1952.07.28 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Pinavija“. t.p. minima kaip Urbonavičienė. 1951 ištremta šeima.
45Urbonas, Stasys *1914  †1978Bebruliškės k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Radvila“. 1948 ištremta šeima
46Urbonavičius, Pranas *1924  †1978Raupiškio k. (Molėtų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
47Vaitaitis, Jonas *1927  †~2003/04Svidžių k. (Biržų aps.)1953.01.13 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena 
48Vaitulevičienė, Julija (Jasiūnaitė)  *1927  Panevėžys1954.08.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPanevėžysslap. „Kregždė“. moksleivė
49Vaitulevičius, Gediminas *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
50Vaitulevičius, Kazys  *1917  †1987Paliepio k. (Lazdijų r.*)1954.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1951 ištremta šeima
51Zelba, Pranas *1923  Pabiržulio k. (Telšių r.*)1949.06.23 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas LLA narys
52Zelba, Pranas    1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
53Zelba, Vidmantas *1953   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
54Zelbienė, Apolonija (Paurytė)  *1928  †2013Zarasai1) 1951.07.11 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) 1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Prosperas“. moksleivė
55Žilėnienė, Jadvyga (Urbanavičiūtė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  

NUOTRAUKOS

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0128. Kazys Vaitulevičius ir Julija Vaitulevičienė (Jasiūnaitė).
Ust-Omčiugas (Tenkos r.)?, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
(atsiuntė A. Nilsson)

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0129. Kalėdos. Kazys Vaitulevičius, Julija Vaitulevičienė (Jasiūnaitė), Emilija Jasiūnienė (Julijos mama) ir vaikai Gediminas ir Aldona.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
(atsiuntė A. Nilsson)

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0173. Pranas (pavardė?), Rožė Budzilaitė, Balys Siniauskas.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš R. Gudačiauskienės albumo

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0278. Lietuviai tremtiniai Kolymoje kažką švenčia. 2. Vladas Kalpokas, 4. Teresė Valentinienė, 7. Marija Mikšaitė, 12. Marija Tocionienė, 16. Petras Tocionis, 22. Pranas Noreika, 24. Balys Siniauskas, 29. Rožė Budzilaitė. Neatpažinti: 1. NN, 8. NN, 15. NN, ...
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Nelė Tocionytė

DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0287. Jonaitienė (vardas?) ir Jonaitis (vardas?).
gal Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Nelė Tocionytė

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0026. Raimundas ir Cecilija Šilinskai.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0300. Marija Tocionienė ir Petras Tocionis.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Nelės Tocionytės.

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0288. Jonaitienė (vardas?) ir Jonaitis (vardas?).
gal Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Nelė Tocionytė

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0022. Ust-Omčiugo merginos: NN, NN, NN, Julija Vaitulevičienė (Jasiūnaitė), NN.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.)?, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0002. Lietuviai tremtiniai Kolymoje kažką švenčia. Stovi: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. Pranas Noreika, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. NN, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. Vladas Kalpokas, 15. Teresė Valentinienė; tupi: 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. Rožė Budzilaitė, 20. NN, 21. NN, 22. NN.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0283. Apolonija Zelbienė, Pranas Zelba ir jų mažasis Vidmantas.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1954.01.30. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0374. Nastė Biguzienė (Valainytė) ir Juozapas Biguzas.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1954.04.18. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Genovaitė Matuliokienė

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0360. Julius (pavardė?). Dedikuota Rožei Budzilaitei.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.) ar netoliese, 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0355. Ona Milušauskaitė prie savo dukters Viktorijos kapo.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0004. Bronės ir Jono Jonaičių vestuvės. Pirmoje eilėje: 1. Valerija Cibavičienė, 2. Bronė Jonaitienė, 3. Cecilija Šilinskienė (Kublinskaitė), antroje eilėje: 1. Vanda Urbonavičiūtė, 2. Palmyra Tvaskienė (Tauterytė), 3. Rožė Gudačiauskienė (Budzilaitė).
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1955.01.23. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rožės Gudačiauskienės albumo.

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0003. Bronės ir Jono Jonaičių vestuvės. Sėdi: 1. Algvidas (Algis) Macidulskas?, 2. Bronė Jonaitienė, 3. Jonas Jonaitis (jaunieji), 4. Valerija Cibavičienė, stovi: 1. Raimundas Šilinskas, 2. Cecilija Šilinskienė, 3. Juozas B., 4. Palmyra Tvaskienė (Tauterytė), 5. Vanda Urbonavičiūtė, 6. Pranas, 7. Rožė Gudačiauskienė (Budzilaitė), 8. Bronius.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1955.01.23. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Algirdo Talandžio albumo.

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0375. Nastė Biguzienė, Genovaitė Biguzytė ir Juozapas Biguzas.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1955.03.08. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Genovaitė Matuliokienė

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0030. Trečias iš dešinės (viršuje) Kajetonas Karčiauskas. Kiti nežinomi.
gal prie Susumano (Susumano r.) ar Ust-Omčiugo (Tenkos r.) , 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0376. Iš kairės: Nijolė Kalpokaitė, Vladas Kalpokas ir Genovaitė Biguzytė.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1959 m. Fot. Juozapas Biguzas.
Nuotrauką atsiuntė Genovaitė Matuliokienė

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0302. Marija Tocionienė, Petras Tocionis ir Nelė Tocionytė.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), apie 1960 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Nelės Tocionytės.

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0301. Petras Tocionis, Nelė Tocionytė ir Marija Tocionienė.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), apie 1960 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Nelės Tocionytės.

[Ust-Omčiugas]
Nuotr. Nr. 0377. Svečiuose pas Biguzus. Iš kairės: sėdi: 1. Ženia Siniauskienė, 2. NN, 3. NN, 4. Ona Noreikienė, 5. Janina Šneiderienė, stovi: 6. Stasys Šneideris, 7. Balys Siniauskas, 8. Nastė Biguzienė, 9. Ona Milušauskaitė, 10. Pranas Noreika.
Ust-Omčiugas (Tenkos r.), 1969 m. Fot. Juozapas Biguzas.
Nuotrauką atsiuntė Genovaitė Matuliokienė

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [VARDYNAS]   [ŽINYNAS]
 
Interneto vizija Domenai ir hostingas Svetainių kūrimas Profesionalus hostingas VPS serveriai SSL sertifikatai