Jūs galite paremti mūsų bendriją 2% iš savo sumokėtų mokesčių. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Zimos r

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Naujokas, Juozas *1925  †1970Kaupiai (Taurag. aps.)1955.09.19 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj ChazanasAlytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
2Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė) *1927  †2013Kružiūnai (Butrimonių vls.)Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
3Šipaila, Algimantas *1929  †2009Kaunas1956.04.27 Irkutsko sr., Zimos r., ZimaVilnius, Rokantiškių kap.slap. „Berželis“. moksl.; paleistas Orotukane
4Šipailienė, Stefanija *1900  †1965 1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Kačiugos r.; 2) 1950 Irkutsko sr., Zimos r., Zima; 3) 1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasKaunas 
5Zelba, Vytautas *1929  Ivoniškių k. (Šilalės r.*)1954.04.25 Irkutsko sr., Zimos r. mokyt.; šeima ištremta 1948-49 m.
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]