LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

BENDRAS SĄRAŠAS

Šiame puslapyje yra skelbiamas Rusijos „Dalstroj“ lageriuose (Berlag, Sevvostlag/SvITL ir jo padaliniuose) kalėjusių politinių kalinių iš Lietuvos vardynas. Jame kolkas yra tik nedidelė tokių kalinių dalis – 3366 žmonės. Lentelėje žmonės išvardinti pagal dabartinę gyvenamąją (palaidojimo) vietą. Šią tvarką galite keisti ir išvardinti žmones pagal pavardes arba pagal vardus arba pagal gimimo metus arba pagal gimimo dienas. Be to, lentelės įrašus galima filtruoti, tačiau, esant tokiai didelei lentelei, šis procesas trunka ilgai (plačiau apie tai skaitykite čia).

Vardyne yra 3366 žmonės, išvardinti pagal dabartinę gyvenamąją (palaidojimo) vietą.

Kaip matote, lentelėje yra daug tuščių grafų. Tai reiškia, kad tų duomenų apie žmones neturime. Jeigu juos žinote, arba žinote kur galima rasti, praneškite mums adresu: LPKB „Kolyma“, Kovo 11-osios g. 130a-33, Kaunas, arba el. paštu: . Tai liečia ir atskirai skelbiamą visai neatpažintų žmonių sąrašą. Be to, čia rasite anketą, kurią galite užpidyti (bent jau dalinai) ir pridėti prie savo pranešimo. Visiems ką nors pranešusiems – labai ačiū!

Taip pat ieškome žinių apie kai kurių žmonių palaidojimo vietas.
☞ NAUJOVĖVardyno statistika. Jos skyriuje „Tremties vietų statistika“ galėsite rasti žmonių sąrašus pagal tremties vietas.
Vardyno duomenys paskutinį kartą atnaujinti 2019.10.03 13.45 val.

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Dabartinė gyv./palaid.
vieta (kap.=kapinės)
Pastabos
0103Čerškus, Leonas *1922.03.18 Kaunas
†2016.04.12
Kaunas [inf] kalėjo Čiukčijoje
0105Deksnys, Kazys*1924.12.07
† nežin.
Ukmergės aps.  
0111Rainys, Stasys*1919
†2002.12.15 Klaipėda
Vilnius studentas
0126Skukauskas, Alfonsas† nežin.   
0132Janulevičius, Juozas*1930.08.12 Semoškai (Kapčiamiesčio vls.)
†2018.06.16
  1956 iš lagerio Tenkos valdyboje ir iš karto į Lietuvą
0133Skrasnadomskis (Krasnadomskis?), Antanas*1924.04.29 Šlapučiai (Kauno aps.)
†2008 Šlapučiai, Rasein.sav.
Šlapučiai, Kauno aps. 1947.07.21-22 KT 25; Susumane su Pranu Skeiveriu
0145Navickas, Mykolas† Pavydai (Kelmės r.)?   
0146Šilinskienė, Cecilija (Kublinskaitė) † Kaunas   
0160Ramonienė, Albina (Grinevičiūtė)*1929.12.20
†2016.04.21 Kaunas
Kaišiad. aps.  
0161Jočys, Albinas†2003±4   
0164Paškevičius, Vilius    
0165Valeika, Bronislovas†2012.05.21   
0174Gudelevičienė, Akvilija (Ekvalina?) (Karklelytė)† nežin.   
0178Bliūdžius, Vidmantas*1930.03 Kalvarija
†~1998 Kaunas
   
0186Banelienė, Elena (Smalinskaitė (Smolenskaitė?))† Panevėžys   
0187Pliupelis, Leonas*1918
†1997 nežin.
   
0188Petrauskienė, Ona (Čeponytė)*1923
† Kaunas
Kazlų Rūda studentė
0190Krakauskienė, Danutė (Cirtautaitė)*1924
†2004.09 Kretinga
Kaunas kilusi iš Kretingos apylinkių; Magad. 19 lag. su Vabalaite
0194Talaikienė, Valerija†2005±2   
0202Vingrytė, Marcelė*1919
†2008/2009
Zaliesės vnk. (Uten. apskr. Debeikių vls.) slap. „Aušrelė“. po Kolymos gyveno Ukrainoje
0203Alionis, Klemensas *1921.06.09
†2004 Kaunas
   
0208Budnikienė, Elena (Valiukėnaitė) *1922.01.01 Taukeliai (Daugailių vls.)
†2017.01
Kurkliai (Ukm. aps./Anykščių r.*) slap. „Valdutė“. mokytoja
0213Ilskienė, Bronislava (Bronė) † nežin.   
0217Jomantienė, Marija (Marijona) (Razaitė)*1923
† nežin.
Pakražančio k. (Kelmės r.*)  
0219Petraitis, Petras †1995   
0223Vilčinskaitė, Aldona*1924.03.19
†2017.04 nežin.
Marijampolė mirė apie 2017.04.09
0224Pliupelytė, Elvyra*1921.10.22 Kunigiškiai (Svėdasų vls.)
†2016.01.14 Kaunas
Vilnius slap. „Zita“.  
0228Šumskas, Juozas†1995±5 Druskininkai   
0231Jasiukaitis, Jonas*1924
†2007
   
0236Bartusevičienė, Anelė (Juodelytė)*1923.01.30 Kiškeliai (Anykščių vls.)
†2014.10.30
Ukmergė moksleivė; grįžo 1952 ar 1956 m.
0238Butkus, Leonas *1921.09.26
†2011.03.02 Kaunas?
   
0239Krikščiūnas, Vytautas†1999.10.30 Kaunas?   
0241Mateikis, Povilas *1927.06.03 Kurkliečiai (Kamajų vls.)
†2013.06.03 Rokiškis
Gudonys (prie Svėdasų) slap. „Tauras?“. 1950 į Magadaną
0243Dulskis, Kostas†2007   
0244Gudačiauskienė, Rožė (Budzilaitė) *1927.10.16
†2016.07.26
Zarasų r.*  
0251Pačinskas, Juozas*1920.03.09
†2002.02.13 Ukmergė?
   
0253Bobelis, Rimvydas*1930.10.20
†2002
Šiauliai  
0255Kuliešienė, Antanina (Kaulakytė)† nežin.   
0267Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė)*1927.09.06 Kružiūnai (Butrimonių vls.)
†2013.08.28
Kružiūnai (Butrimonių vls.) slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
0277Januševičienė, Julija (Trainavičiūtė) *~1914
†~2002 Kaunas (Vilnius?)
  mokytoja
0283Stonys, Alfonsas*1917.07.28
†2018.03.03 Elektrėnai?
   
0293Ivanauskienė, Salomėja (Ivanauskaitė)*1927.03.14
†2000±5 Ukmergė
Kaunas Butugyčiage su Vabalaite
0300Eidimtas, Vaclovas*1924
† nežin.
Žemaitija? slap. „Rimas“.  
0306Ašakas, Jonas *1927.05.18
†2003.05.24 Zarasų r.
  suimtas Ukrainoje
0314Armalis, Bronius *1930.06.02
†2017.03.13
Kretinga / Kretingos r.*  
1002Abromaitytė, Vanda   Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
1004Adomėnas, Apolinaras†2010±1 nežin.   
1005Akelis, Edmundas *1910 Garliava
†1950 Magadano sr.
Kaunas slap. „Aklys“. kar. kapitonas; dirbo vario kasykloje
1006Akromavičius, Jonas   12 km nuo Raseinių turėjo didelį ūkį
1008Alekna, Benjaminas† nežin.   
1012Ališauskas, Juozas*1910 Spiečiūnai (Anykš.)
†1947.07.08 Sevvostlag (Kolyma)
Jovaro kuopos Tigro būrys slap. „Beržas“. [inf]  
1014Alvikaitė, Albina*1925Kaunas  
1015Andrijauskas, Vytautas Dzūkija?  
1017Anilionis, Povilas*1923Pyragiai (Pasvalio r.*) / Usiškio vnk. (Pasvalio r.*)  
1018Vilimas, Jurgis†195_ Magadano sr.   
1021Arbočius, Aleksas† ——  vedė dar iki arešto
1028Aukštaitis Kaunas? Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1029Avelis, Statis (Stasys?)*1920   
1031Babenskas, Nikolajus (Mikalojus)† Kanjonas (Dalstroj)   
1032Babravičius, Kazys*1900
†1960 Rusija
   
1033Bagdonavičius, Antanas     
1035Balaišis    
1036Balčikonytė, Adelė Berčiūnai kartu buvo Benedikta Žilionienė (Viščiūtė)
1037Balčiūnaitė, Birutė   kartu buvo Benedikta Žilionienė (Viščiūtė)
1038Balčius, Viktoras*1914
†2014.01.30 Marijampolė?
Arnotiškių k. (Jonavos r.*)  
1040Baliutavičius  Šiauliai iš Šiaulių; Čiukčijoje su Leonu Čerškumi
1043Taunytė, Elena†1984 Anykščių r.   
1044Pupeikis, Balys †1988.10.08 Kaunas  slap. „Tauras“.  
1045Barauskienė, Marytė Kaunas  
1046Barinas, Balys     
1047Barysas* Zarasų r. Daugailių ap.   
1048Barkauskas, Vytautas† nežin.   
1049Barkauskienė, Stefa (Urbšaitytė)† Druskininkai   
1051Bartašiūnas, Petras*1922Varėnos r.  
1053Baublytė, Ona    
1054Beikštytė, Adelė    
1055Bekeris, Petras     
1058Bertulytė, Gertrūda*1919.10.05
† Jurbarkas?
Jokymiškiai (Jurbarko vls.) suim. 1945.12.18, kalinta Raseiniuose, 1946.07.10 byla nutraukta; vėl suim. 1948.04.28
1063Bileišienė, Anelė (Asminavičiūtė)*1924.02.16 Murliškės (Zar.aps. Daugailių vls.)
†2014? Utena?
Murliškės (Zar.aps.) suimta už spaudos platinimą
1065Biruta, Vytautas†1957 Utena   
1066Blaževičiūtė, Felė Lampėdžiai  
1067Kunca, Kazimieras†1994   
1069Prabulis, Alfonsas*1912Berezninkai (Marijampolės r.*) 1941 sukil.dal.; suim.1944.08.27, paleis.1946.04.13, suim.1950.06.27, 1950.11.29 KT 25+5, paleis.1956.07.03
1071Bobelis Kaunas Terrasnoje / ?223 km, iki suėmimo Kaune turėjo baldų f-ką
1078Brazdeikis, Telesforas     
1080Bružas, Juozas*1918Užpaliai, Uten.aps.  
1086Budraitienė, Marytė Kaunas  
1087Ignaitis, Jonas†1947 Ust-Nera   
1088Kryževičius, Alfonsas†1947   
1092Butkus    
1093Butrimas, Mykolas† Magadanas ar Magadano sr.Ariogala  
1094Buzas Kaunas 1954 Kalėdos Lazo fabriko Nr.3 lageryje; po paleidimo į Kolymą atvyko žmona
1095Cibas, Feliksas*1914
†1952.08.03 Magadanas (lageris)
Utena vargonininkas; suim.1944?
1096Cibavičius, Silvestras*1918
†1974/1984 Utena
Vilnius gydytojas
1097Cibienė, Janina† nežin.nuo Utenos  
1098Cibavičienė, Valerija (Cibienė) *1917 Petrapilis (Rusija)
† nežin.
Utena suim.1944?
1099Danskevičius (Danckevičius?), Juozas†1947   
1101Čebelytė, Pranutė†iki 2002 Zapyškisnuo Obelių  
1102Bikelis, Jonas† nežin.   
1103Palivonas, Povilas† nežin.   
1107Vilkelis, Vaclovas*1919
†1991 Lietuva (kur?)
Vilnius slap. „Liūtas“.  
1111Pragulbickas, Leonas*1904
†1986 Lietuva (kur?)
Gintalaičiai (Skuodo r.*) 1946.09.19 KT 10+5, 1959 grįžo
1112Česas, Pranas *1913
† Kėdainiai
Kaunas Magadano liet. savišalpos kasos kasininkas
1113Česienė, Matilda† Kėdainiai   
1114Čiapas† nežin.   
1116Vilkelis, Viktoras (Vytautas?)*1927
†1989 kažkur SSRS (ne lag.)
Pigonių k. (Širvintų r.*) slap. „Baravykas“.  
1117Čiučinskas, Jonas† Utena   
1118Petronis, Stepas*1911Saudogala (Pasvalio r.*) suim.1944.12.30, 1945.07.30 KT 10, paleis.1956.07.13
1119Šegždienė, Stasė (Petronytė)*1927
†1987 Lietuva (kur?)
Ukmergė  
1121Dabulevičius, Andrius *1896.07.19 Parovėja
†1938.06.10 Magadan/Magadano sr.
  komunistinis veikėjas, sušaudytas
1122Dailidė, Juozas†1999±2   
1123Petrošius, Bronius*1922
†1947.02.22 Sevvostlag
Mokyliai (Molėtų r.*) suim.1945.10.03
1124Hajdukovičius Kozlovskis, Janas*1922Vilnius  
1128Dapkūnaitė, Kazytė†19.... Magadano sr.?  studentė, pasikorė
1129Dargis, Petras    
1130Dargienė, Kazimiera (Alčiauskaitė)*1928   
1132Daukas, Albinas* Viešintų vls.
† nežin.
Panevėžio aps.  
1133Daunoravičius, Julius*1923±2Panevėžys 1950 elektrikas Butugyčiage; paleistas 1955 išvyko gyventi į Palatką
1137Degutis, Antanas   1944 - lageryje
1138Abromas, Jonas*1917
†1988 Lietuva (kur?)
Aukštupiai (Tauragės r.*)  
1139Didžiapetris, Antanas*1916   
1144Diliūnaitė, Jadvyga*1926.04.25
† nežin.
Deltuva (Ukmergės aps.)  
1147Dirsė, Mykolas*1924.02.16 Miškiniai (Taujėnų vls.)
†2008.09 nežin.
Kaunas tautodailininkas
1150Dirsytė, Adelė *1909.04.15 Pramislavos vnk. (Šėtos vls.)
†1955.09.26 Chabarovsk
Vilnius mokytoja, poetė, Sibiro maldaknygės autorė
1151Diržys, Kęstutis† nežin.   
1152Dobilaitė, Adelė? Elzė?†1954 Chenikandža (Tenkos r.) (šachta)   
1154Dominaitytė, Ona†1954 Chenikandža (Tenkos r.) (šachta)   
1155Draudvila, Vladas *1927.08.10 Krakės
†1989 Kaunas
   
1156Abramovičius, Antonas*1893
†1947.11.28 Vanino
Mizarai (Lazdijų r.*) mirė etapuojamas
1157Dudaitė (Dudutytė?), Elytė    
1161Eidimtienė, Stanislava† nežin.   
1164Freitakytė, Zosė nuo Šilutės  
1165Gedvilienė, Emilija (Gabdankaitė)    
1166Abramavičius, Juozas*1927Lipikiškių k. (Kauno r.*)  
1172Gailiušis, Julius† nežin.   
1173Gaižauskas, Juozas†1993 Ukmergė   
1178Galinienė, Vincė (Januškaitė) nuo Biržų  
1181Garunkštis, Vytautas    vedęs iki suėmimo; Susumane buvo siuvėjas; 1957 jam nutraukė koją; 1957 atskrido iš Maskvos į Vilnių kartu su Zinaida Bujanauskienė.
1182Gasiūnas, Edmondas    
1183Gečiauskaitė    
1185Abramavičienė, Anelė*1901Lipikiškių k. (Kauno r.*)  
1186Gerulytė, Adelė† nežin.nuo Šakių  
1188Giedraitis, Adolfas    
1189Giedraitis?, Antanas?   Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1190Giedraitis?, Feliksas   dirbo duonos pjaustykloje Miaundžoje
1192Giršovič (Giršovičienė?), Sonia Tauragė  
1193Gražys, Stepas† nežin.   
1194Greitjurgis, Alfonsas     
1195Greitjurgytė, Ona    
1196Gricius, Antanas     
1197Gričėnaitė, Elena nuo Vilkaviškio  
1198Gričėnaitė, Ona nuo Vilkaviškio  
1199Grigalavičiūtė, Bronė† Magadanas   
1200Grigaliūnaitė nuo Mažeikių  
1201Adamovičius, Kazys*1924   
1202Adamauskas, Algimantas*1927   
1203Alekna, Vytautas    
1204Ališauskas, Juozas*1919   
1205Barauskaitė, Zofimija*1926   
1206Budrevičius, Benediktas*1931   
1207Baršauskas, Ignas*1924   
1208Bogdanas, Bronius*1907Makauskų k. (Marijampolės r.*)  
1209Baltramaitis, Petras*1922   
1210Baltrušaitis, Viktoras*1928   
1211Bieliukas, Vladas*1914   
1212Bagdonas, Antanas*1927   
1213Bezgelo (Bezgėla?), Jonas*1919   
1214Bita (Bitė? Byta?), Aleksandras*1920   
1215Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas*1930   
1216Benkauskas, Antanas*1922   
1217Barakauskas, Albinas*1923   
1218Bacevičius (Bacievičius?), Liudas*1914  siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
1219Beleišis, Antanas*1924   
1220Verikas, Antanas*1922   
1221Vėdaras, Aleksas*1925   
1222Vizgaitienė, Stasė*1913   
1223Viktoravičius, Alfonsas*1915   
1224Valiukonis, Alfonsas*1908   
1225Valickas, Petras*1924   
1226Giedraitis, Baltrus*1911Marijampolė  
1227Geroimas, Edvardas*1923Rėkučių k. (Švenčionių r.*)  
1228Gerčiūtė, Vladė*1924   
1229Gazuskas, Jonas*1922   
1230Grosas, Vladas*1907   
1231Girdauskas, Pranas*1918   
1232Gaubys, Jonas*1923   
1233Gruzdys, Kazys*1915   
1234Girdvainis, Antanas*1911   
1235Gudaitis, Antanas*1917   
1236Grigaravičius, Juozas?*1927   
1237Gavėnas, Albinas*1910   
1238Dulinskas, Matas*1923   
1239Dzena, Tezaris (Cezaris?)*1925   
1240Džervus, Stasys*1926   
1241Dirgėlas, Albinas*1928   
1242Dzeikauskas, Petras*1923   
1243Davidovič, Michail*1924   
1244Davainis, Petras*1910   
1245Daunaras, Vladas*1911   
1246Žulpa, Augustas*1927   
1247Žabrauskas, Pranas*1913   
1248Žemaitis, Vincas*1917
†1961 Lietuva (kur?)
Drąseikių k. (Biržų r.*)  
1249Žemavičius, Juozas*1904
†1977 Lietuva (kur?)
Klaipėda  
1250Žvaliauskas, Juozas*1924   
1251Zajančkauskas, Bronius*1927   
1252Zabulionis, Kazys*1908   
1253Zajančkauskas, Jonas*1921   
1254Zasimavičius, Juozas*1928
†1990
Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*) slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
1255Jočys, Apolinaras*1927   
1256Jonaitis, Stepas*1913Mažeikiai  
1257Ivanauskas, Vincas*1921   
1258Kirsnys, Stanislovas*1931   
1259Karaliūnaitė, Julija*1932   
1260Kasiulynas, Juozas*1920   
1261Kasiulynas, Bronius*1912   
1262Kisielis, Ksaveras*1925   
1263Komandulis, Viktoras*1927   
1264Karpavičius, Vladas*1925   
1265Kašėta, Vincas*1928   
1266Krasauskas, Petras*1926   
1267Kriaučiūnas, Jonas*1922   
1268Kaziukonis, Juozas*1915Aukštakalnis (Varėnos r.*) suim.1945.10.20, paleis.1953.07.29
1269Kalkys, Povilas*1920   
1270Kleinas, David*1918   
1271Kreišmontienė, Sofija*1911   
1272Katinas, Bronius*1914   
1273Kučys, Vilnius*1924   
1274Laurinaitis, Jonas*1907   
1275Laurinaitis, Vincas*1907   
1276Ladauskas, Vladas*1914   
1277Logminas, Mečislovas*1911   
1278Lygnugaris, Povilas*1906   
1279Majauskas, Jonas*1923   
1280Manauskas, Edvardas*1929   
1281Makutėnas, Jonas*1920
†1977 Lietuva (kur?)
Vilnius 1949 ištremti tėvai
1282Magalenga, Vladas*1918   
1283Menčinskas, Jonas*1916   
1284Mandeika, Juozas*1905   
1285Malašauskas, Pranas*1908   
1286Mazuras, Leonas*1912   
1287Milašius, Gabrielius*1907   
1288Miškinis, Alfonsas*1907   
1289Novikas, Pranas*1914   
1290Neveravičius, Tadas*1929
†1967 kažkur SSRS (ne lag.)
Panevėžys  
1291Packevičius, Kazys*1916   
1292Paliusis, Povilas*1924   
1293Paulauskas, Bronius*1920   
1294Paplauskas, Pranas*1911   
1295Rimkus, Vincas*1910   
1296Radzevičius, Antanas*1917   
1297Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys*1925   
1298Skrebas, Lionginas*1915   
1299Stanionas (Stanionis?), Benediktas*1931   
1300Survila, Liudas*1924   
1301Tamulis, Petras*1928   
1302Tolis, Aleksandras*1923Kaupų k. (Plungės r.*)  
1303Tarakavičius, Juozas*1929   
1304Taruška, Vytautas Kazys*1923Panevėžys mokytojas; 1949 ištremta šeima
1305Abraitis, Vincas*1920Balsupiai (Marijampolės r.*)  
1306Čibiras, Hubertas*1916   
1307Čepkauskas, Stasys*1907   
1308Jankauskas, Leonas*1914   
1309Jasiūnas, Juozas*1922   
1310Jacenskas, Albinas*1924   
1312Buimila, Alfonsas     
1313Lapinskas, Jonas?    dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
1318Sabeckaitė, Elena*1926Palonai (Radviliškio r.*)  
1320Kesylis, Petras *1911 Ilgašilis (Dusetų vls.)
†1980 Palanga
Ilgašilis (Zarasų r.*)  
1321Keserauskaitė, Marija*1923±3 Tauragė?  kilusi iš Tauragės; Butugyčiage su Vabalaite
1322Keturakis, Vitas (Vytas?)*1924Rinkūnai (Garliavos) suim.1944.10.10 armijoje
1324Ketvirtis, Vytautas*1933 (1930?)
†1998.02 Jonava
Medinai (Upninkų (Jonavos r.*)) „Didž. kovos“ apyg. ryš.; 1956 paleistas iš lagerio
1326Sabatas, Jonas*1923Klaipėda  
1327Kiniauskas, Juozas*1928
†1948/1947 Magadano sr.
Zviniškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Balandis“. Vytenio būrys
1329Kirtiklytė, Ramutė   1950 į Magadaną laivu „Miklucho-Maklaj”
1331Sabalionis, Benadas*1917
† Lietuva (kur?)
Degsniai (Varėnos r.*)  
1332Kizelavičius, Stasys *1925.02.25 Alytus
†2005.03.01 Alytus
Alytus 1990- LPKTS Aly.sk.pirm.
1335Klimas, Kazys*1928
†1947.12.20 Sevvostlag
Narto Naujiena (Marijampolės r.*) / Birščiai (prie Krosnos) slap. „Aras“. moksleivis, pogr. org. narys, Vytauto rinktinė; žuvo lageryje
1338Knyšius, Pranciškus†1986 Utena   
1340Kocinas, Michailas Panevėžys Terrasnoje / ?223 km, studentas
1342Kontrimas, Bagdonas (Bogdan)*1920
†1957.01.27 lageris Kolymoje
Meškelių dvaras prie Viekšnių 1941.06 sukil. dalyvis
1345Daukšienė, Marytė*1931   
1347Kriskus, Stasys*1926.04.04
†2011? Smalininkai?
Raseiniai  
1349Krunglevičius, Jonas†1993.02.16Tolkūnų k. (Alyt.aps.) suim.1945
1350Kučinskaitė, Bronė nuo Utenos  
1351Kučinskas, Augustas†1994 Utena  lagery kartu buvo Vytautas Ruzgas
1352Kučinskas, Benediktas nuo Utenos  
1356Kudza, Vytas† nežin.   
1357Šablevičius, Vytautas*1920
†1962 Krasnojarsko kr.?
Dagios vnk. (Anykščių r.*)  
1358Kuliešius, Juozas   Matrosove
1362Kupstas, Jonas*1927
† Matrosovo kasykla
   
1365Kutkaitis, Juozas*1903
†1990
   
1367Labonaitė, Bronė    
1368Lacis, Stasys*1926Šiaulių oblastj  
1371Lasavičiūtė, Ona nuo Vilkaviškio  
1373Šablinskis, Aleksandras*1923Matuizų k. (Šalčininkų r.*) lenkas, AK narys; suim.1946.08.27 ir 1947.05.04
1374Laucius, Jurij*1909Asipoviči  
1376Laugalys, Vytautas †1994.06.06 Ukmergė  Norilsko sukil.; grįžo 1956
1377Šabūnas, Stasys*1927 Klaipėda  1941.08.20 išvežtas darbams į Vokietiją; 1959.11.05 atvežtas iš Sibiro į kalėjimą Lietuvoje
1381Lechavičius, Pranas     
1383Lelešius, Juozas† nežin.   
1384Leščinskas, Stasys*1928.05.15 Lazdijų r.*
†2009.08.03 Dubrovica (Ukraina, Rivno sr.)
  išlaisv. 1958 Ust-Neroje
1389Lingys, Juozas†1999   
1394Lisauskienė, Jadvyga*1913Ukmergė mokytoja
1396Lubickaitė, Bronė    
1397Lubickaitė, Ona    
1401Lukšys, Juozas† nežin.  nuo Perlojos; gyv. Kadykčiane
1402Lukštaraupytė, Bronė nuo Rokiškio  
1404Mačernis, Zenonas*1923.04.17 Nausodis (prie Kartenos)
†2000.03.11 Žiegždriai (Kauno r.)
   
1407Malikėnaitė, Janina Jugasia*1928Strakšiškės k. (Ignalinos r.*, Švenčionių aps.)  
1409Malinauskaitė, Sofija nuo Giedraičių  
1410Malūnavičius, Jokūbas† nežin.   
1411Mankus, Pranas †1988   
1412Mankienė, Pranutė (Magdalena?)     
1414Margevičius, Vytas Šiauliai Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1418Masaitis, Benadas (Benius)*1921 Kaunas  Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1419Masalskas (Maselskas), Stasys*1928
†1990 Ukmergė
Kaunas  
1422Mataitis, Vladas† nežin.  į Lietuvą grįžo
1433Šakalys, Vincas*1918Pazirnajis (Zarasų r.*)  
1435Matuzevičius, Albinas*1923
† nežin.
Starkonių k. (Pakruojo r.*) darbininkas
1437Matuzevičienė, Marija† nežin.   
1438Matuzevičienė, Ona    
1439Matuzonytė, Ona   bendrabylis - Romualdas Bulavas
1442Mazūra, Leandras    
1443Mažeikaitė, Stasė nuo Mažeikių  
1444Menčinskas, Jonas† nežin.   
1445Menkevičienė, Laima (Anskaitytė)*1930
† Marijampolė
   
1450Metrikis  nuo Klaipėdos 1955.06.10 - Kadykčane
1451Miežlaiškytė, Albina* Netičkampis (Marijampolės aps.)
† nežin.
   
1452Miglinas, Juozas *1926
†2000±1 Alytus
   
1460Šakmanas, Tadas *1899 Spirakiai (Joniškio vls.)
†1989.03.03 Šiauliai
Pavėzgiai (Šiaulių aps. Stačiūnų vls.) A. Smetonos adjutantas, aviacijos plk.
1462Milišauskaitė, Marcelė    
1472Miškunec, Feliks*1929   
1473Mitalienė, Marijona†1981 Utena   
1474Mitalas, Jurgis† Utena   
1477Moizesonas Ukmergė Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1480Morkūnas   mokytojas, Terrasnoje / ?223 km
1481Taunytė, Elena*1913Kaunas  
1482Motėjūnas, Jonas† nežin.   
1483Motiejūnienė, Leontina (Eimontaitė) *1928.02.22
†1983.04.19 Kėdainiai
Jonava  
1490Naudžiūnas, Vytautas† Ukmergėnuo Kaišiadorių  
1492Navickas, Juozas†1990 Utena   
1495Nedzinskas, Antanas    
1499Noreika, Pranas Stakliškės  
1501Obelienius, Jonas †1968 Važdeliai (Vosgėliai?)   
1502Obelienienė, Bronė (Užusienaitė) †2007±1 TroškūnaiVaždeliai, Surdegio vls.  
1503Ožeraitis, Jurgis *1911.01.11 Pabališkiai (Ašmintos vls.)
†1947.08.05 Vaninas
Ankštakių k. (Kretingos r.*) slap. „Ūsas“. LLA narys, Žemaičių apyg. „Kardo“ rinktinės vadas
1505Taurila (Tauryla?), Jonas*1921Stripiniai (Ylakių)  
1506Vajega, Jonas*1920Kučgalys (Biržų r.*)  
1507Valaika, Vytautas*1928
† kažkur SSRS (ne lag.) Magadano sr.?
Daugai  
1510Palionienė, Stefa Gustonių, Pan. aps.  
1511Paliulionytė, Marytė Gustonys, Pan. aps.  
1513Palšauskaitė, Zita Kaunas  
1515Palučionis, Antanas     
1516Papinigytė, Janė    
1519Pastors, Aldona†1974   
1523Paulauskas, Algirdas *1926 Karklynai (Alytaus)
†2011 Palanga?
   
1525Paulavičius, Juozas*1929   
1526Baranauskas, Bronius*1926Varda (Alytaus r.*)  
1530Pavalkienė, Elena     
1538Petraitis, Povilas*1919   
1539Petraitis, Vaclovas† nežin.   
1541Petraitienė, Genutė (Puodžiūnaitė)    
1543Petraitytė, Aldona Joniškis  
1544Pupelis, Juozas*1924
†1980 Lietuva (kur?)
Kalniškiai (Obelių)  
1545Pupelis, Vincentas*1908
†1954 kažkur tremtyje
Vilnius 1941 sukil.dal.
1546Petrovas, Eugenijus  Šiauliai  
1551Pilkauskaitė, Valė† nežin.Medeikiai, Biržų aps.  
1552Skūpas, Antanas*1924Varniškiai (Kupiškio r.*) Viet.rinkt. narys; suimtas armijoje
1553Pinkevičiūtė, Elena Gegužinė, Kaiš. aps.  
1556Poškutė, Angelė   kilusi nuo Radviliškio/Dotnuvos; Magadano 19 lag./32 km. su Vabalaite
1557Povilaitis, Jonas    
1560Prabutis† nežin.   
1565Ptašinskas, Stasys † Arkagala   
1566Pupelis, (ne Juozas)   1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. ne į Berijos lag.
1567Pupelis, Juozas   1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
1568Pupelis, Juozas   1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. ne į Berijos lag.
1572Putrius, Stasys† Druskininkai   
1573Račkauskas    
1574Račkauskas, Juozas    
1575Radziulis, Vladas  iš Rodūnės 1955.06.10 - Kadykčane
1577Raginj (Raginis?), Bronislav*1922   
1578Žimkus, Liudas*1923Šašaičiai (Kretingos r.*)  
1579Baranauskas, Juozas*1923Ukmergė  
1580Rakašiūtė, Bronė    
1581Rakauskaitė, Bronė Vilkija  
1583Rakauskas, Stasys Vilkija  
1587Ralmanis, Linda    
1588Baranauskas, Juozas*1907Telšiai  
1590Baranauskas, Jurgis*1922Padrečiai (Prienų r.*)  
1591Ratkevičius Valkininkai Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius (senas žmogus)
1592Raubaitė, Felicija † Šiauliai  dirbo med. sesele
1595Remeikis (Reimeikis?), Pranas    
1600Baranauskas, Vitas*1926Kibirkščiai (Alytaus r.*)  
1605Ruzgas, Vytautas *1928.09.14 Šeimyniškiai (Utenos vls.)
† nežin.
Šeimyniškiai (Utenos vls.) slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
1607Sabulionis    
1608Sadauskaitė, Justina*1923Rumšaičių k. (Skuodo r.*) E.Simsonienės mirties liudininkė
1610Sakalauskaitė, Irutė    
1614Sasevičienė, Vera Kaunas  
1616Sauliūnas, Antanas*1927
†1989 Jonava
Kaunas  
1617Baranas, Albinas*1920
†1947.02.04 Sevvostlag
Biržai  
1618Savickas Valinčiai, P.Suvalkija  
1620Sedlickas, Alfonsas    
1622Semilgaitė, Danutė*1927   
1623Seniūnas, Stasys†1947.12.09 Debin   
1626Alminas, Juozas*1922Žibininkų k. (Kretingos r.*)  
1627Simonaitienė, Ona (Gasčiūnaitė) Klovainiai  
1630Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė)*1923
† Gargždai
Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)  
1634Skeiveris, Pranas *1928.03.25 Kuncegaliai (Pan.aps.)
†19... Panevėžys
Anykščiai Kengyro sukil.; Susumane su Ant. Krasnadomskiu
1635Skieveris, Antanas    
1636Skrebulis, Donatas    
1637Skukauskas, Alfonsas†2002 nežin.   
1640Snarskis, Danielius†2015±2   
1641Stančikas, Vytas Tauragė  
1642Stanelka, Zigmas *1924.11.05 Žvirgždėnai (Daugų vls.)
†1948.12 Kolyma
Kaunas slap. „Pilėnas“. [inf]  
1646Viškelis, Edvardas*1909
†1969 Lietuva (kur?)
Padumblė (Švenčionių r.*) 1950 į Magadaną
1651Stankūnaitė, Antosė nuo ~Varėnos Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė; išleista iš lagerio dirbo siuvėja
1654Stašionis, Stasys †1954.04.14 Arkagala   
1656Šneiderienė, Janina (Steiblytė)*1924.12.03 Kaniūkai (Alantos vls.)
† nežin.
Utenos aps.  
1657Andrikonis, Petras*1897
†1951.04.04 Sevvostlag
Ožionys (Anykščių r.*)  
1658Strazdienė, Aldona (Balčiūnaitė)*1924.05.24
† nežin.
Marijampolė  
1662Svetokienė, Ona (Mižutavičiūtė) *1929.10.23
†2016.12.26
Einoraičiai (Šiaulių vls.) slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
1665Šalčiūnas, Jonas*1921
†1997 Sadutiškis
   
1672Andrikonis, Juozas*1928Ožionys (Anykščių r.*)  
1673Šemetienė, Ada    
1679Šilinskas, Raimundas *1927
†19... Kaunas
Kaunas  
1681Andriulaitis, Adomas*1910Šimkaičiai (Jurbarko r.*)  
1682Šimėnas (Šemėnas?), Juozapas*1921   
1683Šimkevičius, Alfonsas†<2009 Kėdainiai   
1687Andriulevičius, Jokūbas*1903Krasaušiškės (Prienų r.*)  
1691Šleževičiūtė, Danutė † nežin.  slap. „Audronė“. tp minima kaip Šležaitė
1692Šližys (Sližys?), Alfonsas† nežin.  su Mykolu Dirse dirbo Magadanstrojuje
1696Šulčius, Vincas*1928±2Šiauliai 1950 autošaltkalvis Berlage
1701Švarckis, Vacys *1923±1
†1955.11.25 Matrosovo lag.
  žuvo Matrosovo šachtoje
1702Švenčionis, Tadas*1929 Pyplių (Kaišiadorių r.*)
†1990
   
1703Šverys, Vaclovas Edmundas*1922
†~2015 nežin.
Vilnius mirė 2015±1 m.
1707Švilpienė Petkūnai (Surdegio vls.)  
1708Andriuška, Stasys*1921Ylakių vls. 1969.05.22 gavo leidimą gyventi Lietuvoje
1709Andriuškevičius, Vitoldas*1921Mantviliškės (Šalčininkų r.*)  
1714Tamavičius, Albertas *1928.02.04
†2012.10
  į Magadaną laivu 1946.12. 1954 Susumane kartu buvo Klemensas Tunkis ir Antanas Ožys.
1716Tamulis, Vincas   dirbo statybose kalviu
1717Antanaitis, Alfonsas*1917
†1989 kažkur SSRS (ne lag.)
Ukmergė 1971 apsigyv. Latvijoje
1719Tarasonytė, Vanda*1927   
1720Tarnauskas, Juozas † nežin.   
1721Tautavičius, Zenonas Dzūkija?  
1727Triberžis, Bronius†2001 Ukmergė  Spornyj
1728Triškienė nuo Mažeikių  
1731Antanėlis, Alfonsas*1918Maldeikiai (Anykščių r.*)  
1733Udras, Juozas*1929Tauragnai Susumano r.
1734Antipovas, Porfirijus*1924Bagdonai (Kupiškio r.*)  
1735Bužeris, Andrius*1904 Rokiškio aps.   
1737Urbonas, Juozas† nežin.   
1738Chodyko, Stanislava*1917Vilnius partiz.ryšin.; paleista išvyko į Lenkiją
1746Cholodnekas, Fiodoras*1917Klaipėda  
1747Vaišvilienė, Nina *1919Šiauliai  
1750Vaitiekūnaitė, Genė    
1751Vaitiekūnaitė, Stasė    
1752Vaitkevičienė, Janė    
1753Vaitkevičius, Leonardas*1928   
1754Chrustapevas, Fiodoras*1914Lentvaris  
1755Vaitonienė, Albina *1921
†1996 Lietuva (kur?)
Pilviškiai, Vilkav. aps. / Linksmakalnis (Marijampolės r.*)  
1758Chveidanas, Zundalis*1925 Kelmė  suimtas armijoje
1760Cibulskas, Pranas*1905
†1951.04.29 Magadano sr. lag.
Šiauliai  
1762Valeika, Matas   buvo vok. žval. m-loje, anglai jį atidavė rusams
1764Valeika, Vytautas*1929   
1767Cibulskis, Petras*1920
†1980 Lietuva (kur?)
Kaunas  
1769Valenta, Antanas† nežin.Dzūkija  
1771Valentukevičienė, Rožė*1927   
1773Valinčius, Klemensas *1918 Mantviliai (Jurbarko vls.)
†1995.12.27 Jurbarkas
Mantviliai (Jurbarko vls.) LLGS narys.
1776Vapsva, Povilas*1929
† nežin.
   
1777Vargonas, Antanas† nežin.Šiaulių r.*  
1778Vasiliauskaitė, Pranė† nežin.Šalniai (Vabaln.vls.)  
1781Vaznonis, Alfonsas † Antrieji Rodai (Pan.aps.)Antrųjų Rodų k. prie Naujamiesčio (Pan.aps.) 1955.06.10 - Kadykčane
1783Veizbergas, Vladas*1929Biržai  
1784Veliukonis, Alfonsas*1911   
1785Venckus, Algis   Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1790Cicėnas, Anupras*1906 Švenč.apskr.
†1952.06.16 Magadano sr. lag.
   
1791Cicėnas, Kazimieras*1908Makaniškė (Ignalinos r.*) / Padysnys (Ignalinos r.*)  
1793Vilutis, Antanas*1920.07.17
† nežin.
Utenos r.*  
1794Vilutis, Antanas*1930   
1800Vytėnaitė    
1804Vytukevičius    
1806Volytė, Angelė† Magadanas   
1807Volkovas, Petras Šiauliai Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1808Voloncevičius, Jurgis†iki 1989 nežin.  gydytojas, poetas
1809Volungevičius, Antanas *1929.08.03 Giraitė (Šventež.vls.)
†2011
Tiumenės sr. (tremtyje) Norilsko sukil.
1815Zakarevičius, Bronius† Stekolnyj (72 km.)   
1819Zelba, Pranas† nežin.   
1820Zelbienė, Apolonija (Paurytė)*1928.08.29
†2013.05 Klaipėda?
Zarasai slap. „Prosperas“. suimta moksleivė
1822Ziauba, Vytautas    
1823Zimbaitė, Eleonora†1995 Ukraina   
1827Cicėnas, Adomas*1910Barkuškė (Ignalinos r.*)  
1829Cickovas, Jonas*1923Gražūsiai (Biržų r.*)  
1831Žemaitis, Bronius*1918
†2004 Garliava, Kauno r.
   
1833Cieška, Alfonsas*1917Šiaulių aps.  
1834Baušys, Petras*1927
†1991 Lietuva (kur?)
Vasiulių k. (Ignalinos r.*) darbin., pogr. org. narys; šeima ištremta 1949 m.
1838Ciganaitienė, Zabelė (Izabelė?)*1925Viltrakiai (Šakių r.*)  
1844Žiugždinis, Alfonsas    
1853Žvirblis, Juozas    nuo Joniškėlio; Elgen-Ugolj
1855__ub_____, Juozas    Susumane?
1856__aurinaitis, J.    ne Justinas Laurinaitis
1872Kavaliauskas, Antanas*1893
†1947 Magadanas?
   
1873Sukauskas, Petras*1915
†1950 Magadanas?
   
1874Andrikonis† lag. Nižnij Seimčian   
1875Aukštikalnis, Antanas    
1876Balčiūnas    
1877Barkauskas   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
1878Barcys, Zigmas*1930   
1879Daunoras    
1880Dubickas, Jonas    
1881Gaidelis, Vilchelmas   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
1882Gavėnas    
1883Gavėnas   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
1884Janickas, Bronius    
1885Jaskutėlis, Jurgis† lag. Čapajevo   
1886Ivancius, Balys    
1887Karalius, Mykolas† lag. Nižnij Seimčian   
1888Kęsminas, Antanas   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
1889Lazdauskas, Stasys   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
1890Lūnis    
1891Mendeika, Pranas† Nižnij Seimčianas  mirė po lagerio
1892Navikas, Pranas† Lietuva   
1893Paplauskas, Jonas*1916   
1894Petraitis, Petras    
1896Stalniūnas    
1897Starukas, Jonas*1925
†1960.09.17 Nižnij Seimčianas
  žuvo po lagerio
1898Trunca, Alfonsas    
1899Urbonas, Antanas    
1900Valentukonis, Juozas    
1901Vaznonis, Edvardas† nežin.   
1902Vilutis, Antanas    
1904Žukas† lag. Nižnij Seimčian   
1905Bitė    
1906Buta   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
1907Luckus, Jonas† Kolyma?  mirė po lagerio
1908Adomauskas    
1909Adomavičius, Kazys† Verchnij Seimčianas   
1910Aukštikalnienė, Valė    
1912Balėlienė, Felicija† nežin.   
1913Bileišis, Antanas    
1914Binkauskas, Antanas† Kaunas   
1915Čereuka (Čeriauka?), Jonas*1922
† Krasnodaro sr.
  desantas
1916Gaigalas    
1917Gečytė, Vladė   ištekėjusi išvyko į tremtį
1918Gylys, Petras*1927
† Bujunda (Magadano sr.)
   
1919Glazauskas, Aleksas*1923
† Doneck (Ukraina)
   
1920Grigaitytė, Alytė    
1921Grigalaitis, Jonas† Verchnij Seimčianas   
1922Gutauskas, Bronius*1917   
1923Jakštas, Petras*1916
† Klaipėda/Antaliepė
   
1924Kaminskas, Vladas† Nižnij Seimčianas   
1925Ciganas, Antanas*1890
† Nachodka
Viltrakiai (Šakių r.*)  
1926Krišmantienė, Zosė† nežin.   
1928Kunsevičius, Jonas† Marijampolė/Gudeliai   
1929Lukonas, Bronius*1908  gal grįžo?
1930Maželis, Kazys*1915
† nežin.
  „grįžęs“ gyveno Vitebsko sr.
1931Mikutėnas, Jonas    
1932Podolskis, Jonas*1916
† Marijampolės r.
   
1933Vaikasienė, Elena (Daniusevičiūtė)   Kolymoje buvo tremtyje 1959-1972
1934Plaušinienė, Stasė    
1935Plitnykas, Jonas*1916
† Nižnij Seimčianas
   
1936Rimkutė, Stasė*1922   
1937Tumėnas    
1938Tumėnienė    
1939Skužinskas, Rokas*1921
† Verchnij Seimčianas
   
1940Stakėnas, Antanas† Grigiškės   
1942Šileikienė, Anelė† Lietuva   
1943Šustikas, Vincas*1913  išvyko Lietuvon
1944Vainauskas    
1945Zyzas, Vincas*1922   
1946Jasiunskas, Albinas    
1948Dovidavičius, Mykolas    
1949Keturakis    
1952Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė-Urbienė)*1917
†1996 Lietuva (kur?)
Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)  
1953Baltaduonis, Feliksas nuo Utenos  
1962Giedraitis, Juozas?     
1966Račiūnas, Stasys*1928 Gelgaudiškis
†1971 Kaunas
Gelgaudiškis mokytojas, poetas, pasirašinėjo Figaro slapyvardžiu
1968Čilinskis, Stasys*1928
†1997
   
1977Vilkelis, Vaclovas    
1978Vyniautas, Valerijonas *1917.11.19
†1969.09.26
   
1984Šaučiūnas, Antanas*1920.11.10 Miškiniai (Kavarsko vls.)  slap. „Berželis“.  
1985Jelinskaitė, Stanislava   suimta 9 kl. už dienoraštį; į Liet. grįžo 1956.08
1986Gailiušis, Mykolas Briedžvalkis (Taujėnų vls.) lag. Miaundžos elektrinės stat.
1987Valavičius Kaunas? lag. Miaundžos elektrinės stat. (tekintojas)
1988Globys Raseiniai? lag. Miaundžos elektrinės stat.
1989Naudžiūnas Kaunas? lag. Miaundžos elektrinės stat.
1990Mackela, Vytautas   su Mykolu Dirse
1991Bieris, Juozas   su Mykolu Dirse ir Vyt. Mackela
1992Astrauskas† Milašiūnai (Ukm.sav.)  slap. „Zaicevas“.  
1993Astrauskienė   atvyko pas vyrą į tremtį
1994Astrauskaitė   atvyko pas tėvą į tremtį
1995Astrauskaitė   atvyko pas tėvą į tremtį
1996Kaičius, Alfonsas*1920
†1948 Kolyma (Magadanas?)
iš Užunvėžių apyl.  
1997Lunskus, Juozas*1924
† Kolyma (Magadanas?)
Šlavėnai slap. „Vėjas“.  
1998Rapšys, Steponas*1926
†1948.06.26 Kolyma (Magadanas?)
iš Klenuvkos slap. „Narsutis“.  
1999Simanonis, Henrikas*1927 (1926?) Gudonys (Kurklių vls.)
†1947.10.13 lageris Kolymoje (koks?)
Vytauto apyg. slap. „Plienas“.  
2000Ribakovas, Alfonsas Pankratijus*1921 Lašiniai (dab. Anykščių r.)Lašiniai slap. „Stumbras“.  
2002Grigienė, Jadvyga (Kreičmaraitė)*1919.05.27
†2008 Jonava
Jonava  
2003Cironka-Bironskaitis, Antanas*1918Vilnius  
2007Grimalis, Kazimieras*1931.03.22
†2016.08.25
Klaipėdos r.*  
2010Griškevičius, Jonas† nežin.   
2012Gritėnas, Antanas*1907.06.11
†2008.11.11
Klaibūnai (Anykščių r.*)  
2016Gudelavičius, Antanas† nežin.   
2017Citvaras, Zigmas*1908
†1948.11.23 Kolyma (lageris)
Januškonių k. (Radviliškio r.*)  
2018Guoga, Edvardas Juozapas *1913 JAV
†2010
Jančių k. (Šakių r.*) slap. „Glaudys“.  
2019Guščiauskaitė, Elena    
2021Imbrasas, Kazys    
2023Ingelevičius, Vaclovas    J. psk.; tremtyje dirbo šaltkalviu
2024Isada (Ysada?), Vincas*1913   
2026Ivanauskaitė, Levutė   studentė
2030Jakimavičius, Jonas     
2031Jakštas, Albinas*1920
†1986 Lietuva (kur?)
Šusčių k. (Šilalės r.*)  
2033Jakštienė, Valerija (Štreimikytė (Štreimerytė?))† nežin.   
2035Jakubauskas, Kazimieras   dirbo Magadano teatro stalių dirbtuvėse
2038Jankauskas, Jonas† nežin.   
2039Jankauskas, Juozas*1922Kloviniai (Ut.aps.)  
2041Jankauskienė, Birutė† nežin.   
2042Jankauskienė, Marytė (Puidokaitė) Rietavas  
2045Jankus, Jonas    
2046Jankutė, Mamertina    
2049Januševičius, Liudas †1985 Kaunas   
2054Jasinskas, Jonas     
2055Jasiukaitis, Jonas* Pasvalio/Biržų r.*  buvo Elgene
2057Jasiūnaitė, Janė† nežin.Panevėžys  
2058Jaskys, Stasys†<1990 Utena   
2059Jaskienė, Julija†<1990 Utena   
2061Jocius, Vytautas† nežin.   
2063Civilka, Kazimieras*1909 (1919?)Grivančiai (Jurbarko r.*) milicininkas
2065Jokimčienė, Violeta (Šeibelytė)*1927
†1996.03.12
Kretinga  
2066Jokimčius, Edvardas†1993   
2068Jomantas, Algirdas† nežin.   
2069Jonaitienė, Bronė*1924
†1994-1998 Vyžuonos (Utenos r.)
   
2071Jukna, Bronius * Kėdainių r.*  buvo žinių, kad jis vis dar Magadane
2076Čakovas, Aleksandras*1922Vilnius kariškis
2081Juškevičius, Antanas †1952±2 Matrosovo lag.   
2085Kairelis, Antanas† nežin.   
2087Miežienė, Irena (Kakariekaitė)*1925Vilnius  
2088Jočienė, Marija (Kalesnykaitė) *1927 Rubikoniai (Ukmergės aps. Šešuolių vls.)
†1998
Rubikoniai (Ukmergės aps. Šešuolių vls.) „Didžiosios kovos“ apygardos ryšininkė
2090Kalpokienė, Teresė (Dragūnaitė)    
2093Čapurna, Vytautas*1925Panevėžys inžinierius
2094Dužinskienė, Danutė (Čebelytė)*1926
† Lietuva (kur?)
Kaunas (Tauro apyg.?) slap. „Birutė“. kt. inf. suimta 1946.01.01
2095Kaminskas?  iš Dzūkijos 1955.06.10 - Kadykčane
2097Kapickas, Antanas    
2098Kapočius, Eugenijus*1929±2
† Vilnius
   
2104Karpavičius, Algis† nežin.   
2107Kasčiukaitytė, Bronė*1926 Paalsys (Šimkaičių apyl.*, Jurbarko r.*)
† Kolyma?
  ryšininkė; žuvo taigoje meškos sudraskyta
2109Kasevičius, Juozas*1918.08.18
†~2001
   
2110Kasiliūnas, Bronius * Pakalniškiai (D.Lapių ar Vandžiogalos vls.)  buvo eigulys
2111Čečys, Feliksas*1925 (1918?)
†1950.08.10 Kolyma (lageris)
Vaitkūnai (Anykščių r.*)  
2113Kaučpėda, Stasys Panevėžys partiz. Petraičio būryje; nežinia, ar grįžo į Lietuvą
2114Kaunas   buvo Susumane
2115Kaušyla, Jonas†1994 Utena   
2117Čečkauskas, Antanas*1905
†1987 nežin.
Patolupio k. (Raseinių r.*) 1948 ištremta šeima
2118Miknevičius, Vytautas † Panevėžys   
2119Naudžiūnas, Vytautas   1956 lageryje Razvedčik su Petru Lūža
2120Serdikauskas, Juozas   1956 lageryje Razvedčik su Petru Lūža
2121Vitkus, Pranas† lag. Razvedčiknuo Platelių 1956 lageryje Razvedčik su Petru Lūža
2122Šakalys, Juozas   1956 lageryje Razvedčik su Petru Lūža
2123Daržinskas, Stasys   1956 lageryje Razvedčik su Petru Lūža
2124Martinkus, Jurgis† lag. Razvedčikiš Kretingos r. lageryje Razvedčik su Petru Lūža
2126Daniūnas iš Juostininkų (Troškūnų) suimtas nepilnametis
2128Aliulienė, Zofija (Šleževičiūtė)*1926 Bliūdžiai (Ras.aps.)netoli Stakių  
2130Šumskas, Juozas iš Dzūkijos 1954 Staraja vesiolaja su A. Petrikoniu
2131Daukas, Antanas nuo Kupiškio 1954 Magadane su A. Petrikoniu; grįžęs gyv. kaime prie Antanavos
2132Kavaliauskas, Benjaminas *1928 Paparčiai (Žaslių vls.)
†1958 Kolyma
  slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
2135Petronytė, Stasė   lageryje kartu buvo Danutė Ulozaitė
2136Kunickaitė   lageryje kartu buvo Danutė Ulozaitė
2137Plaušinienė   lageryje kartu buvo Danutė Ulozaitė
2138Bruzgaitė, Danutė† Kolyma (lageryje)nuo Prienų lageryje kartu buvo Danutė Ulozaitė
2139Pukinskaitė, Juzė   lagerio virėja; lageryje kartu buvo Danutė Ulozaitė
2140Šimkūnienė, Elena (Zinkevičiūtė)*1919 Minčia (Tauragnų vls.)Minčia (Tauragnų vls.) kalėjo iki 1956.07.30 Kolymoje
2144Mikalauskas, Aleksas†~1950 Kolyma  bėgo iš lagerio Arkagaloje, pagautas ir sušaudytas
2149Juška, Bronius iš Kauno „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis); dirbo gręžėju Elgen-Ugolj 23 šachtoje
2152Baltušis, Vilhelmas*1925
†2006 nežin.
Italija nuo Kupiškio; atsim. kn. „Ilga kelionė iš Lietuvos į Lietuvą”
2157Babenskis, Antanas*1924
†1951.03.26 lageris Kolymoje (koks?)
Šiluva slap. „Šarūnas“. Šiluvos prad. m-los mokyt.; žuvo lagerį užgriuvus kalno nuošliaužai.
2162Gaulius, Jurgis    Belovo lageryje su Vincu Stanynu
2163Kopūstas, Lionginas    Belovo lageryje su Vincu Stanynu
2190Aleksandravičius, Petras *<1927
† Panevėžys
  dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje; Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
2191Gliaudelis, Petras † Biržai ar Biržų r.  nuo Biržų aps.
2193Raudonis, Petras    akordeonistas
2194Jurgelionytė, Onutė (Ona) † Jagodnojė (Magadano sr.)   
2200Černeckis, Pranas*1908
†1946 lageris (koks?)
Lenkimuose (Skuodo r.*)  
2201Kabaila, Jonas † Šiauliai   
2203Valinevičius, Petras   karo metu išvežtas darbams į Vokietiją
2204Pūkenis   iš Vaitkūnų k. prie Svėdasų; per karą buvo išvežtas darbams į Vokietiją
2205Trimberis, Vytautas (Rapkauskas)*~1928Ažubaliai (Jūžintų vls. Rok.aps.) plaukė iš Vanino į Magadaną laivu 'Nogin'; Lietuvon grįžo; ~1977 lankėsi pas Mateikius Rokiškyje
2206Jurgelionytė    
2208Bučys*~1907  inžinierius iš Kauno; 1947 su T.Vinkšneliu Vanine
2209Dumčius   stambus, iš Marijampolės; 1947 su T.Vinkšneliu Vanine
2211Augutis, Bronius   nuo Daunorių (Tauragnų vls.); su T.Vinkšneliu Dnepropetrovske
2212Ragelis, Antanas†1952±1 Dnepropetrovsk (Magadano sr.)  mokytojas iš Kamajų; su T.Vinkšneliu Dnepropetrovske
2213Katinas, Jonas*~1921  nuo Utenos; 1947 Ožogine su Jonu Jonkumi
2215Vilkas, Antanas   iš Mažeikių aps.; 1947-1951 Ožogine kartu kalėjo Jonas Jonkus
2216Naujokaitis*~1927  iš Suvalkijos; 1947 rudenį atvežtas į Ožoginą iš Magadano laivu
2218Dambrauskas, Alfonsas†1965 Rytprūsiuose  grįžo ~1957
2219Dambrauskienė, Danutė   grįžo ~1957
2220Šermukšnis, Kazys† Alytus  Magadane gyv. adresu Parkovaja 7 su J.Jonkumi, M.Tekučiu ir A.Zubavičiumi
2221Bubnys, Kazys   Magadane gyv. prie pat milicijos
2223Čepurna, Vytautas†1963±1 Panevėžys   
2227Medelinskas, Jonas   dirbo Magadano alaus darykloje
2228Medelinskienė, Stasė   Magadane gyv. „antrojoje dalyje” („vtoraja častj”)
2229Pačinskienė, Aldona*1928.12.20
†2003.10.24 Ukmergė
  Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
2230Paulavičius, Jonas   iš Dzūkijos
2231Paulavičienė, Kazimiera (Alšauskaitė)   iš Žemaitijos
2233Žilėnas Kaunas voldemarininkas; vedė Magadane, gimė vaikas
2237Bajarūnas, Mykolas *1882.10.11 Voroncovo Aleksandrovka (Stavrop. gub.)
†1939.10.09 Magadanas
Maskva (Rusija) Geografas, geologas, paleontologas; arešt. 1937
2244Unskinas, J.   Susumanas, Miaundža, Berelioch
2245Botisevičius, J.   1955 buvo „25-letija Oktiabria“
2246Radikas, V.   Orech lageryje (arti Miaundžos elektrinės)
2247Tumas, A.    
2248Galinaitis, L.   Orech lageryje (arti Miaundžos elektrinės)
2251Timošina    
2253Jočys, A.   buvo Susumane; 1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio 25-letija Oktiabria, 1956 - Burkandjos kasykloje
2254Šmitas, Ed.   buvo Beličano lageryje (prie Susumano)
2255Tamavičius, A.   buvo Beličano lageryje (prie Susumano); 1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio 25-letija Oktiabria
2256Repečka, St.   1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio 25-letija Oktiabria
2257Varnas, A.   1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio 25-letija Oktiabria
2258Deksnys, K.   1954 dirbo prie jau uždaryto lagerio Centralnyj, 1955 - prie jau uždaryto lagerio Dražnij (abu prie Susumano)
2259Štilpa, V.   buvo Udarnik lageryje (prie Susumano); 1947 gulėjo džiovos ligoninėje Susumane
2260Šiuišys, A.   1963-1964 gulėjo džiovos ligoninėje Susumane
2261Urbonavičius, F.    
2262Bėris, J.    
2263Gečiauskas, M.   1955-1956 buvo Pervomajskoje lageryje (Susumano r.)
2265Karpavičius, A.    
2266Pasiliauskas, A.    
2267Jankauskas, A.    
2268Gečys, E.    
2269Stankevičius, J.    
2270Rakauskas, St.    
2271Kizelevičius, St.    
2272Dumalokas, A.    
2273Andrikonis, J.    
2274Lopata   nuo Dotnuvos; 1956.09 išvyko laivu iš Magadano (į Lietuvą) su E. Valiukėnaite ir Ant. Mikalskiu
2275Bekštytė (Bėkštytė? Beikštytė?), Jadvyga   lageriuose su E. Valiukėnaite
2276Indrelė, A.A.   buvo Susumane
2277Drungienė   buvo lageryje pačiame Magadane su E. Valiukėnaite
2278Balsys*<1920  Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
2279Balčiūnas, Stasys   gyveno Oloje
2280Matusevičienė   istorijos mokytoja; ištekėjusi iki suėmimo
2281Ručys, Jonas   dailininkas
2284Ališauskaitė, Kazimiera   iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
2286Krištopaitis    
2287Urbanavičius, Steponas†1945 Kolyma (Magadanas?)Balninkai Balninkų valsčiaus viršaitis
2288Dima, Antanas*1928
†1949 Ochotsko jūra
Mažeikiai 1942-1946 mok. Mažeik. gimnaz.; 1946.01.15 suimtas; mirė laive grįždamas į Lietuvą (1949.01.06?)
2289Valuckas, Bronius    1941-1946 mok. Mažeik. gimnaz.
2290Rudys, Antanas *1928 Bugeniai
†2007.06.10 Mažeikiai
  1940-1946 mok. Mažeik. gimnaz.; 1946 suimtas iš 6 klasės; 1956 grįžo į Mažeikius, dirbo ETG gamykloje vairuotoju
2291Jagminaitė, Elena*1924Užkalnių k. (Jurbarko r.*) 1952 Magadane lageryje
2293Adamonis, Jonas*1918
†~1992
Kaunas  
2294Baltumavičius, Antanas    
2297Stalnionis, Bronius    1955-56 Chasyne
2300Bujanauskas, Česlovas*1924Troškūnai paleis.1955.04.12
2301Bagdžius, Petras*1923Čižiūnai (Alytaus r.*)  
2302Buja, Juozas*1923
†1976
RKKA gavo 10(25?) m.
2308Bareišienė, Sofija (Baranauskaitė)    
2313Rupšys, Petras     
2314Buimila, Alfonsas*1918Jakniškės (Jiezno ar Kruonio vls., dab. Prienų r.) valst., partiz.
2315Giedraitis (Giedroic?), Ferdinandas*1914Vilnius suim.1944.12.24, paleis.1952.02.18
2317Giedraitis, Kazys*1922Vilnius  
2318Gidevičius, Janas*1928Rūdiškių vls.  
2319Ramonas, Zakėjus*1921
†1951.02.28 Kolyma
Klaipėda mirė lageryje nuo išsekimo
2321Juzelėnas, Bronius†~2008 Panevėžys  grįžo kartu su Alfonsu Indrele
2322Valentukevičienė, Vitalija (Čeidaitė)*1927Vilnius stud., kt. vardas Ona
2324Čekuolis, Jonas*1907Bambėnai (Molėtų r.*)  
2325Čepas, Albinas*1929Kaunas moksleivis
2327Čepelis, Petras*1919Rokiškis  
2328Čepinskas, Gabrielius*1920
†1993 Lietuvoje (kur?)
Vilnius slap. „Erelis“. agron.
2337Imbrasaitė (Imbrazaitė?), Stasė   per tardymus išdavė daug žmonių
2338Briedis?   kankinamas (kišamas po ledu) prisipažino esąs „stukačius”
2352Jusys*<1922  nuo Dusetų; dirbo staliumi Magadane su A.Gudu (Algimantas Gudas)
2356Ilskis, Antanas*1926Jedžiotai (Skuodo r.*)  
2357Imbliudas, Adolfas*1916
†1948.04.03 Nagajevo
Beržpelkis (Kelmės r.*)  
2358Imbrasaitė, Stasė (Jakeliūnienė)*1926Ukmergė  
2363Metrikis, Antanas*1927Klaipėdos r.* Dauskiai 1951 į Magadaną
2364Meškuotis, Juozas*1926Kėdainiai slap. „Žaibas“. 1969 grįžo
2365Jurgelėnas, Jonas*1916Vilnius stud.
2373Pilsudskienė, Stasė (Dirsytė)†2010 Šventupė (Ukmerg.)?  iki mirties gyveno Šventupėje prie Ukmergės
2382Žvarelytė, Stasė (Gedgaudienė)*1922Panevėžys LLA narė; suim.1945.08.17, 1975 grįžo
2383Žutautas, Voldemaras*1929
†1991
Kaunas „10 moksleivių byla”; suim.1945.09.26, paleis.1957.11.11, negrįžo
2384Žvaliauskas, Juozas*1924Dubėnai (Alytaus r.*) slap. „Gulbinas“. bausmę skyrė Archangelsko sr. KT
2389Bozikas, Juozas*1919 Rokeliai (Kauno r.*)
†1955.01.10 Neksikanas (Susumano r.)?
Rokeliai (Kauno r.*) LGGRTC žinyno duom. tėvo vardas – Tamošius.
2390Brazas (Brazys?), Stanislovas*1914
†1967
Andretiškių k. (Telšių r.*)  
2391Brazas, Antanas*1916
†1952.01.23 lag. (Kolymoje?)
Andretiškių k. (Telšių r.*)  
2392Jonaitienė, Bronė (Brazauskaitė)*1927
†1997 Lietuva (kur?)
Panatryčio k. (Molėtų r.*) suim.1946.05.23, 1946.10.18 KT 10, paleis.1956.07.12
2393Sadauskas, Juozas*1909
†1997
Pazapsiai, Lazdijų r.*  
2398Anskaitytė, Laimutė*1931Igliškėliai (Marijampolės r.*)  
2401Kazlauskas, Adomas*1921Kalnėnai (Telšių r.*) suim.1944.12.09, paleis.1954.07.19, 1954 grįžo
2402Kazlauskas, Aleksas*1927Virkšai (Plungės r.*) suim.1947.09.23, tremt.1956.08.24 Buriatija
2403Kazlauskas, Aleksas*1913Kirponiai (Pakruojo r.*) suim.1946.09.11
2404Kazlauskas, Albinas*1925Stebuliai (Lazdijų r.*) slap. „Bijūnas“. suim.1945.10.16, tremt.1954.04.04 Irk.sr., 1958/59 grįžo
2405Krištaponytė   iš kaimo prie Ukmergės
2409Buteikis, Vytautas*1924
†1947.01.24 lageris Kolymoje
Šalnos (Ukmergės r.*) mokyt. Šalnose
2410Jatkevičius, Telesforas*1928Vilnius moksleivis
2411Javaišytė, Stefa*1926Darželiai (Varėnos r.*) slap. „Gražuolė“.  
2414Smilgaitė, Danutė*1928Kaunas Kauno „Aušros” merg. gimn. mokinė; po lag. buvo parv. Lietuvon, grįžo atgal
2417Katkus, Kazimieras†1992  lagery su B.Armaliu
2421Dambrovskaja, Marija*1928Vilnius lenkė
2422Damašius, Kostas*1924Šateikių Rūdaičių k. (Plungės r.*) partiz. ryš.
2423Dambrauskas, Alfonsas *1923
†1965 Lietuva (kur?)
Gelčiai (Marijampolės r.*)  
2424Dambrauskas, Antanas *1925Gelčiai (Marijampolės r.*) slap. „Krūmas“.  
2425Dambrauskas, Stasys*1919
†1995 Lietuva (kur?)
Bundoriai (Alytaus r.*)  
2426Dambrauskas, Valius (Balius?)*1920Žiežmariai  
2427Damijonaitis (Domijonaitis?), Saliamonas*1911
†1948.01.24 Sevvostlag
Lūšnos k. (Šakių r.*)  
2429Aleknevičius, Martynas*1898
†1952.11.06 lageris (Kolymoje?)
Mockava (Marijampolės r.*)  
2430Aleksandravičius, Aleksandras Ričardas*1924Kaunas  
2431Aleksandravičius, Petras*1908
†1987 Lietuva (kur?)
Pušalotas (Pasvalio r.*) mokyt.
2432Aleksandravičius, Jonas*1901
†1946.09.23 lageris (Sevvostlag?)
Krikliniai (Pasvalio r.*)  
2433Mikalauskas, Klemensas*~1918
†1966
Apnarai (Kauno-Kaišiad.) 7 m. kalėjo Kolymoje
2434Ulozas, Zigmas*1896
† nežin.
Išlaužas? tarnavo slapt. policijoje; grįžęs greitai mirė
2435Pūras, Bernardas*1909 Leliušiai? Vilionys?
†1995
Leliušiai (Rumšiškių vls.)? Vilionys? slap. „Žilvitis“.  
2436Kepežinskas, Juozas† KolymaKampiškiai (Garliavos vls.) žuvo šachtoje likus kalėti 3 sav.
2437Mižutavičius, Vincas*1930Einoraičiai (Šiaulių vls.) Prisikėlimo apyg. partiz. ryš.
2439Žideckis, Vytautas*1929Ryškas (Šilalės r.*) moksl.; suim.1946.07.07, 1946.08.26 KT 10, 1951.01.09 KT 25, iš lag.1955.12, gyv. Susumano r., 1957 grįžo
2440Žičkus, Juozas*1926
†1947.08.29 Sevvostlag
Žeimelis (Pakruojo)  
2453Jurkštas, Bronius*1911Totoriai (Kupiškio r.*)  
2454Jurkūnas, Juozas*1907Vindeikiai (Širvintų r.*)  
2455Orlova, Stasė (Mikelėnaitė)*1921Mediniškių k. (Pakruojo r.*)  
2456Bartkus, Alfonsas    nuo Ukmergės; lagery su J. Aleksandravičiu
2458Klimavičius, Jonas*1920/1922
† kažkur SSRS (ne lag.)
Indubakiai (Utenos r.*) miškininkas
2459Klimavičius, Juozas*1912Kaunas glžkl.; suim.1946.08.14
2460Klimavičius, Juozas*1903
†1947.06.24 Čiukotlag
Marijampolė  
2461Klimavičiūtė, Bronė*1927Zūkai (Šakių r.*) 1974 leista grįžti
2462Kliopkinas, Jonas*1898
†1981
Dapšiai (Kupiškio r.*)  
2463Kliopkinienė, Domicėlė*1900
†1977 Lietuva (kur?)
Dapšiai (Kupiškio r.*)  
2464Klišys, Ignas*1909Armonys (Rokiškio r.*)  
2465Kliučius, Jonas*1913
†1947.07.22 Sevvostlag
Kreivoji (Marijampolės r.*)  
2466Kliukas, Stasys*1919   
2467Kluoda, Vincas*1915
†1947.11.14 Sevvostlag
Leliai (Klaipėdos r.*)  
2468Klimaitis, Bronislovas*1929Šiauliai  
2469Čėsna, Albinas*1929 KaišiadorysKaišiadorys slap. „Jaunutis“. suim.1945, paleis.1954
2471Ivoška, Stasys*1927 Smilgiai (Kaišiadorių r.*)
†1982
Smilgiai (Kaišiadorių r.*)  
2472Kamila, Jonas*1920 Cineikiai (Kaišiadorių r.*)  slap. „Varpas“.  
2474Vėželis, Bronius*1907 Skynimai (Kaišiadorių r.*)
†1979
Skynimai  
2475Alionis, Albinas*1915 Guronių (Kaišiadorių r.*)
†1989 Guronių (Kaišiadorių r.*)
   
2476Aliuškevičienė, Antanina*1921 Darsūniškis (Kaišiadorių r.*)
†1984
Darsūniškis (Kaišiadorių r.*)  
2477Ambrazevičius, Mykolas*1903 Mockūnų (Kaišiadorių r.*)Mackūnų k. (Kaišiad.)  
2480Banevičius, Simonas*1923 Varkalių (Kaišiadorių r.*)
†1980
Varkalių k. (Kaišiad.)  
2483Dručiūnas, Benediktas*1925 Baniškių (Kaišiadorių r.*)
†1982
Baniškių (Kaišiad.)  
2485Janonis, Antanas*1912 Vladikiškių (Kaišiadorių r.*)
†1969
   
2487Kondrotas (Kandrotas?), Stasys*1930 Vladipolis (Kaišiadorių r.*)
†1981
Didžiosios Kovos apyg. slap. „Reketonas“.  
2488Kučingis, Kazimieras*1905/6 Kaišiadorys
†1985
   
2492Melkūnas, Juozas*1906 Strėvininkų (Kaišiadorių r.*)
†1980
  suim.1946
2493Misevičienė, Stefanija (Miknevičiūtė)*1928 Antanaičių (Kaišiadorių r.*)
†1980
   
2494Meilutis, Vaclovas*1921 Baniškių (Pamierio?) k. (Kaišiadorių r.*)
†1975 nežin.
  gal suimtas 1945?
2495Naginevičius, Kostas*1924 Žiežmariai (Kaišiadorių r.*)
† lageryje
   
2496Raudeliūnas, Adolfas*1927 Padalių (Kaišiadorių r.*)
† lageryje
   
2497Šabūnienė, Beata (Raudeliūnaitė)*1922 Naujažerio (Kaišiadorių r.*)
†1962
   
2498Subačius, Kazys*1912 Pavuolio (Kaišiadorių r.*)
† lageryje
   
2501Taparauskas, Andrius*1919 Smilgių (Kaišiadorių r.*)
†1985
   
2502Tomkus, Jonas*1913 Miežonių (Kaišiadorių r.*)
†1990
  suim.1944, paleis.1952
2503Tomkutonienė, Eleonora*1918 Jenava (Kaišiadorių r.*)
†1975
  suim.1945, paleis.1955
2504Vėželis, Kajetonas*1917 Migučionių (Kaišiadorių r.*)
†1957
   
2505Zykus, Juozas*1902 Gegužinė (Kaišiadorių r.*)
†1987
   
2506Žvirblis, Pranas*1905 Šilonių (Kaišiadorių r.*)
†1972
Vilnius  
2512Pakutka, Pranas    
2518Ališauskas, Vincas   Norilsko sukil.
2519Andrijaitis   Norilsko sukil.
2520Baukus, Zigmas*1930 Kudirkos Naumiestis
†1984
Kudirkos Naumiestis Norilsko sukil.
2521Baužys, Benius   Norilsko sukil.
2522Bagdonas   Norilsko sukil.
2523Bukinas, Vytautas   Norilsko sukil.
2524Cicėnas, Napoleonas   Norilsko sukil.
2526Černiauskas, Stasys   Norilsko sukil.
2528Draugelis, Juozas   Norilsko sukil.
2529Drunga   Norilsko sukil.
2530Dulca, Leonas   Norilsko sukil.
2531Jukna, Jonas   Norilsko sukil.
2532Juodaitis, Kazimieras   Norilsko sukil.
2533Juozulėnas, Stasys   Norilsko sukil.
2534Kajokas, Sigitas   Norilsko sukil.
2535Mikelionienė, Filomena (Karaliūtė)   Norilsko sukil.
2536Kučeriauskas, K.   Norilsko sukil.
2537Kavaliauskas, Vaclovas   Norilsko sukil.
2538Keturakys   Norilsko sukil.
2539Kėzys, Alfonsas   Norilsko sukil.
2540Kėzys, Jonas   Norilsko sukil.
2541Kraševičius, Albinas   Norilsko sukil.
2542Kupčiūnas, Leonas   Norilsko sukil.
2543Lionikas, Jonas   Norilsko sukil.
2544Lukšys, Juozas   Norilsko sukil.
2545Malinauskas, Jonas   Norilsko sukil.
2546Smetonienė, Irena (Martinkutė)   Norilsko sukil.
2547Maskoliūnas, Alfonsas   Norilsko sukil.
2548Meškauskas, Pranas   Norilsko sukil.
2549Papickas   Norilsko sukil.
2550Paškonis, Jonas   Norilsko sukil.
2551Paulikas, Petras   Norilsko sukil.
2552Perlavičius   Norilsko sukil.
2553Petraitis, Bronius   Norilsko sukil.
2554Petrašiūnas, Viktoras   Norilsko sukil.
2555Pranys, Kazimieras   Norilsko sukil.
2556Ruzgys, Algimantas    Norilsko sukil.
2557Stančikas, Stasys   Norilsko sukil.
2558Stankevičius, Jonas   Norilsko sukil.
2559Stravinskas, Algis   Norilsko sukil.
2560Stukas, Vytautas   Norilsko sukil.
2561Subačius, Vaclovas   Norilsko sukil.
2562Sutkus, Vincas   Norilsko sukil.
2563Šalkauskas, Kazimieras   Norilsko sukil.
2564Šapka, Bronius   Norilsko sukil.
2565Šavaliauskas, Algis   Norilsko sukil.
2566Šlepikas, Petras   Norilsko sukil.
2567Šmaižys, Zenonas   Norilsko sukil.
2568Šmigelskis, Česlovas   Norilsko sukil.
2569Šumskas, Juozas   Norilsko sukil.
2570Šustikas, Jonas   Norilsko sukil.
2571Tamošaitis, Petras   Norilsko sukil.
2572Triberžis, Bronius   Norilsko sukil.
2573Urbis, Vytautas   Norilsko sukil.
2574Valunta, Steponas   Norilsko sukil.
2575Veličkas, Pranas   Norilsko sukil.
2576Venzbergas, Kazimieras   Norilsko sukil.
2577Vyšniauskas, Jonas   Norilsko sukil.
2578Zdanavičius, Alfonsas   Norilsko sukil.
2579Zinkevičius, Antanas   Norilsko sukil.
2580Zubkevičius, Vaclovas   Norilsko sukil.
2581Žemaitis, Remigijus   Norilsko sukil.
2582Žilys, Juozas   Norilsko sukil.
2583Žukauskas, Bronius   Norilsko sukil.
2584Oksas, Antanas*1929Ringio vnk. (Panevėžio r.*) / Vyčio apyg. slap. „Sakalas“. Kengyro sukil.
2586Cibulskis, Jonas   Kengyro sukil.
2587Diržys, Kęstutis   Kengyro sukil.
2588Macijauskas, Jonas   Kengyro sukil.
2589Petrikonis, Antanas   Kengyro sukil.
2590Mačiulis, Jonas   Kengyro sukil.
2591Šumskas, Juozas   Kengyro sukil.
2592Žmuida, Bronius   Kengyro sukil.
2593Pikturna   Kengyro sukil.
2594Maziliauskas, Antanas   Kengyro sukil.
2595Valeškaitė, Valerija    Miaundžoje kartu Eugenija Baltušienė
2596Ardinavičius, Kazimieras*1906.08.26 Veliuona
†1982
Veliuona  
2597Burnyla    
2598Varanavičius, Boleslovas*1900
†1978
Vilnius geležinkelietis; suim.1947.01.11, 1947.06.28 KT 10+5, grįžo 1955
2599Vanagas, Antanas*1907
†1947.06.30 Sevvostlag
Ylakiai (Skuodo r.*) slap. „Vilnius“. LLA narys; suim.1946.01.20
2600Vanagas, Juozas*1923Mitrišiūnai (Pasvalio r.*) iš lag. 1953.09.26
2601Vansovičius, Stanislavas*1912Vilnius darbininkas
2602Varanauskas, Jurgis*1922Tauro apyg. / Cikabūdė (Prienų r.*) slap. „Klevas“. suim.1946.08.08, 1947.01.10 KT 10+5, grįžo 1956
2603Jucius, Jonas*1923Priekulė (Klaipėdos r.*)  
2604Juškus, Jonas*1915   
2605Gruzborzdis, Stasys*1924   
2608Giržauskas, Vytautas     
2609Dūda    
2610Didžiulis, Edvardas    
2611Bukšnys, Jonas    
2612Savickas, Vytautas    
2613Žąsinas    
2614Dzukas (Dzūkas?), Antanas    
2615Šniukšta, Vladas    
2616Petrauskas, Bronius    
2617Laurinavičius, V.    
2618Kuzma, Gediminas    
2619Macelis    
2620Jasiulevičius    
2621Vyčius, Stasys    
2622Linkevičius, Julius    
2623Juodelė (Juodelis?), V.    
2624Malakna, Vincas    
2625Žiupsnys, Petras    
2626Vagnorius, Kazys    
2627Kupstas, V.    
2628Lukošius, V.    
2629Vaičiulis, Jonas    
2630Baniulis, Z.    
2631Žiniauskienė, Elena (Gričėnaitė)*1921Kaunas  
2635Povilaitis, Mykolas*1916Vidginiai (Joniškio)  
2636Povilaitis (Pavilaitis?), Viktoras*1901Kaunas  
2638Kiaušas, Jonas*1921
†1950.01.23 Sevvostlag
Elmininkai (Anykščių) suim.1946.01.04
2641Jurkevičius, Jonas Antanas*1926Gudagalio k. (Kupiškio)  
2642Jurgaitis, Vladas*1921
†1994
Maldžiūnai (Radviliškio) slap. „Dagilis“. 1941 sukil. dal.; 1956.07.06 paleis., grįžo
2643Vyšniauskienė, Bronė (Jurgelionytė) *1917Joneliškių k. (Rokiškio r.*) slap. „Kregždė“.  
2645Vyšniauskas, Juozas    
2666Rainys, Kazys*1928
† nežin.
Adomiškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Akmenėlis“. moksleivis, Tauro apyg. part. (Marijampolės gimnazistų byla); kalėjo Kolymoje ~8 m.
2673Juška, Anicetas    
2674Treigys, Petras    
2676Benediktovas, Bronislovas*1898 Sankt-Peterbutgas
†1937.10.26 lageris (koks?) Kolymoje
  lietuvis, sušaudytas
2677Bučelis, Bronislovas*1907 BobruiskasMaskva (Rusija) 1938.03.28 sušaud. Kolymoje
2678Kajanc, Ivan*1888 Vilniaus gub.
†1938.05.20 lageris (koks?) Kolymoje
Smolenskas (Rusija) lietuvis; sušaudytas
2679Morkūnas, Vikentij*1890 Vilniaus gub.
†1938.03.04 lageris (koks?) Kolymoje
  lietuvis; sušaudytas
2682Antanaitis, Jonas    
2683Masaitis, Albinas    
2684Milvydas, Vytautas    
2685Stungurys, Stasys    
2686Vasiliauskas, Romualdas    
2687Žilinskas, Albertas    
2689Guzas, Jurgis*1912/1910 Galvydžiai
†1953.01.17 Berlag
Galvydžių k. (Anykščių r.*)  
2690Karanauskas     
2694Cibavičienė?, V. (K.)    
2695Vitkienė, Stasė    
2696Mockus† Ugol-Elgen  gyv. Ust-Taskane, žuvo (nuskendo) Ugol-Elgeno šachtoje
2703Čepinskienė, Stasė (Mickutė)*1922Ylakiai 1954 iš lag.
2705Mičiulytė, Anelė*1930Vilkaviškis 1947.12.12 suim., 1954 iš lag.
2706Mieldažis, Antanas*1907Plutiškių k. (Marijampolės r.*) kunigas; 1945.12.12 suim., 1946.06.15 KT 10+5, 1953 iš lag.
2707Mieldažys, Antanas*1894Gudiškių k. (Prienų r.*) 1946.10.17 suim., 1947 į Sevvostlagą Komsomolske prie Amūro (!?)
2708Čeponis (Čapukas?), Jonas*1927
†1947.08.14 Sevvostlag
Rudžionių k. (Anykščių r.*) arba Papilių k. (Kupiškio r.*)  
2709Čaplikas, Mindaugas    
2711Orentas, Petras*1919Čekiškė (Kauno) 1944.10.05 suim., 1945.01.30 KT 20, 1953 iš lag.
2712Orintas, Jonas*1906 Vokietija arba Šakiai   
2713Čepkauskas, Ksaveras*1899
†1948.02.05 Sevvostlag
Vėriškių k. (Radviliškio/Panevėžio r.*)  
2714Čepkauskas, Stasys*1910
†1974 Lietuva (kur?)
Raseiniai arba Krikštaniškės k. (Raseinių r.*)  
2715Čeplinskas, Vytas*1927Gudeliškė (Lazdijų r.*)  
2716Čepokas, Domininkas*1916Anykščiai  
2717Čepokas, Povilas*1923 (1927?)
†1961 lageris (koks?)
Klykūnai (Anykščių r.*)  
2720Valiauga, Kazimieras    
2721Dragūnas, Vytautas*1924.06.23 Paršinskai (Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls.)
†1977
Plungė slap. „Perkūnas“. mokyt., LLA narys
2748Karčiauskas, P.   vienas iš laikraštėlio „Toli nuo Tėvynės” leidėjų
2749Žilaitis, Jonas*1926
†2000
  Kengiro sukil.
2750Valentukevičius, Antanas*1922Mardasavas (Varėnos r.*) mokyt.; 1952.02.27 iš lag. į Magadano sr.
2751Valiauga, Kazys*1906
†1977 Lietuva (kur?)
Troškūnai (Panevėžio aps.) slap. „Direktorius“.  
2752Beliakienė, Leonarda (Valentukonytė)*1921Lazdijai  
2754Valentukonis, Sigitas*1921
† Lietuva (kur?)
Ramanavas (Lazdijų r.*) 1958.05.26 iš tremties
2755Beliakas, Julius    
2757Skorupskas, Vladas*1895.09.29 Šniponys (Širvintų vls.)
†1981.05.20 Karmėlava
  1945 į Kolymą
2760Pranka, Povilas*1906
†1947.08.23 Nachodka? (lageryje)
Mitkūnai (Joniškio r.*)  
2761Pranskaitienė, Marytė*1914
†1976 Lietuva (kur?)
Jokūbaičiai (Jurbarko r.*) Šeima ištremta 1951.
2767Gabalis, Viktoras*1892 Lietuva (kur?)
†1938.05.07 Kolyma
Petropavlovsk (Rusija) sušaudytas
2768Vaišvila, Kazimieras*1896 Lietuva/Latvija
†1938.03.04/05 Kolyma
Maskva (Rusija) sušaudytas
2769Milinauskas, Petras*1926 Pievagaliai (Alytaus aps. Butrimonių vls.)
†1959 Lietuva (kur?)
   
2771Adomonis, Jonas*1918Klėriškių k. (Kaišiad.)  
2772Arbočius, Aleksandras*1910Jačiūnų k. (Kaišiad.)  
2773Karnila, Jonas*1920Cineikiai (Kaišiad.) slap. „Varpas“.  
2774Abramavičius, Leonas*1919Telšiai valst.; 1954.09.15 iš lag.
2775Abromaitis, Petras*1928Šeduva  
2776Abulevičius, Julijonas*1907Vilnius  
2777Adamonis, Donatas*1929Ukmergė  
2778Adomaitis, Juozas Saliamonas*1918 Sausbaliai (Vilkaviškio r.*)
†1995 Lietuva (kur?)
Opšrūtų k. (Vilkaviškio r.*) / Tauro apyg.  
2779Adomaitis, Juozas*1918Čepuliškės k. (Švenčionių aps. Daugėliškių vls.)  
2780Adomaitis, Leonas*1924Kauno r.*  
2781Adomaitis, Stasys*1925Janukiškių k. (Šakių r.*) 1950.07.11 lageryje gavo dar 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
2782Adomaitis, Vincas*1908Ilgosios Lovos k. (Šiaulių r.*)  
2783Adomavičius, Antanas*1917
†1948.02.01 lageris
Katiliškių k. (Marijampolės r.*)  
2784Adomavičius (Adamavičius?), Kazys*1924Baraučiznos k. (Ukmergės r.*)  
2785Agafonovas (Vasilevskis?), Vasilijus (Aleksandras?)*1913
†1947 lageris
Vilnius  
2786Akamauskas, Vincas*1926
†1974 Lietuva (kur?)
Kieliško k. (Prienų r.*)  
2787Akelis, Edmundas*1910
†1953 lageris
Kaunas  
2788Aklys, Valius*1921
†1949 lageris
Nerepų k. (Skuodo r.*)  
2789Aksamitauskaitė, Marijona*1926Pavidaujo k. (Jurbarko r.*)  
2790Aksamitauskas, Kazys*1897
†1951 lageris
Kavolių k. (Jurbarko r.*)  
2791Alaunis, Jonas*1918Kaunas  
2792Aleknavičius, Julius*1925Vilnius  
2793Alenčikas, Stasys*1918
†1947 lageris
Katkų k. (Panevėžio r.*)  
2794Alenskas, Alfonsas*1918 JAV (kur?)
†1995.08.05 Rūdninkų k. (Sangrūdos vls.)
  slap. „Varna“. Vytauto rinkt. 4 kuopa.
2795Alionis, Klemensas*1921Kaunas  
2796Ališauskas, Antanas*1905
†1948 lageris
Mankūnų k. (Alytaus r.*)  
2797Ališauskas, Jonas*1922Balbieriškyje (Prienų r.*)  
2798Ališauskas, Juozas*1910
†1947 lageris
Inkūnų k. (Anykščių r.*)  
2799Ališauskas, Juozas*1923
†1970 Lietuva (kur?)
Igliaukos k. (Marijampolės r.*)  
2800Ališauskas, Kazys*1921Bertešiūnų k. (Kaišiadorių r.*)  
2801Aliukevičienė, Antanina*1921
†1989 Lietuva (kur?)
Darsūniškis (Kaišiadorių r.*)  
2802Alonderis, Feliksas*1921
†1953 lageris
Palanga  
2803Andrijauskas, Albinas*1907Gomantlaukio k. (Plungės r.*)  
2804Valiulikas, Bronius*1910Obelaičių k. (Alytaus r.*)  
2805Valiulis, Petras*1922
†1949 lageris
Kretinga  
2806Valys, Mikas*1914Aukštadvaryje (Trakų r.*)  
2807Valys, Serapinas*1907
†1990 Lietuva (kur?)
Ančėnų k. (Molėtų r.*)  
2808Varonis, Vladislavas*1907Kaniūkų k. (Šalčininkų r.*)  
2809Varušila, Aleksandras*1921
†1947.09.29 lageris (Sevvostlag?)
Lomenių k. (Kaišiadorių r.*)  
2810Vasiliauskas, Aleksandras Kęstutis*1920Zarasai  
2811Vasiliauskas, Juozas*1910Kaunas  
2812Vasiliauskas, Marjanas*1909Alytaus apskr.  
2813Vasiukevičius, Petras*1919
†1950 lageris
Būdviečių k. (Vilkaviškio r.*)  
2814Vaštakas, Steponas*1914
†1980 Lietuva (kur?)
Panemunėlis (Rokiškio r.*)  
2815Vaupšas, Juozas*1926
†1972 kažkur SSRS (ne lag.)
Gruzdžiuose (Šiaulių r.*)  
2816Virbalas, Stasys*1919Dūkštas  
2817Viršilas, Povilas*1920Šiuraičių k. (Plungės r.*)  
2818Viskantas, Vincas*1913
†1968 Lietuva (kalėjime)
   
2819Visockas, Petras*1915Jovaišonių k. (Alytaus r.*)  
2820Visockis, Antanas*1903
†1946 lageris
Klaipėda  
2821Visockis, Stasys*1906Burbiškio k. (Anykščių r.*)  
2822Zareckas, Jonas*1915Jelekčių k. (Vilkaviškio r.*)  
2823Zaremba, Bernardas*1915Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)  
2824Zaremba, Edmundas*1922Molėtai  
2825Zaremba, Jonas*1908
†1952 lageris
Krinčine (Pasvalio r.*)  
2826Zlatkus, Stasys*1921Vilnius  
2827Zosanas, Jurgis*1915
†1950 lageris
Germaniškio dv. (Biržų r.*)  
2828Zubka, Adomas*1905Jovaišų k. (Kėdainių r.*)  
2829Zubras, Vytautas Antanas*1926Čižikų k. (Alytaus r.*)  
2830Zubrevičius, Adolfas*1920
†1947 lageris
Satkūnų k. (Joniškio r.*)  
2831Zubrickas, Juozas*1910Jakėnų k. (Varėnos r.*)  
2832Zurza, Bronius*1915
†1949 lageris
Kaunas  
2833Žemaitis, Juozas*1913 Šiaudadūšės k. (Marijampolės r.*)  1941 sukil. dalyvis
2834Žemaitis, Motiejus*1909
†1975 Lietuva (kur?)
Šlienavos k. (Kauno r.*) 1952 ištremta šeima
2836Žemaitis, Pranciškus*1910Švenčionių apskr. (kur?)  
2837Žemgulys, Jonas*1910   
2838Žibėnas, Anicetas*1907
†1946 lageris
Biliakiemio k. (Utenos r.*)  
2839Žurinskaitė (Žiurinskaitė?), Albina*1918Avižienių k. (Lazdijų r.*)  
2840Žvykas, Bronius*1914
† Lietuva (kur?)
Vilnius  
2841Urbutis, Bronislovas*1928Batakiuose (Tauragės r.*)  
2842Urlovas, Henrikas*1922Telšiai  
2843Ūsas, Viktoras*1919
†1952 lageris
Lazdijai  
2844Ūzas, Kazys*1909Kaunas  
2845Užkuraitis, Stasys*1914Panevėžys  
2846Utaravičius, Jonas*1927   
2847Ūsavičius Vensavičius, Povilas*1920Kaunas  
2848Vabuolas (Vabalas?), Jonas*1925
† Lietuva (kur?)
Laibagalių k. (Lazdijų r.*)  
2849Vadapalas, Jonas*1913
†1947 lageris
Pasvalys  
2850Vaicekauskas, Jonas*1929Skomaičių k. (Radviliškio r.*)  
2851Vaickus, Antanas*1919
†1948 lageris
Strigailiškio k. (Ignalinos r.*)  
2852Tunkis, Klemensas *1923
† Lietuva (kur?)
Vilnius slap. „Ąžuolas“. 1954 Susumane kartu buvo Albertas Tamavičius ir Antanas Ožys.
2853Tuskenis, Vladas*1927
†1946 lageris
Pavirinčių k. (Anykščių r.*)  
2854Švalkus, Pranas*1910
†1979 Lietuva (kur?)
Dotenėnų k. (Švenčionių r.*)  
2855Švelnys, Jonas*1927Bartasiškio k. (Biržų r.*)  
2856Švenčionis, Aleksas*1916
†1947.01.06 lageris
Naujasodžio k. (Kaišiadorių r.*) slap. „Vabalas“, „Viesulas“. „Didž. kovos“ apyg. būrio vadas
2857Švenčionis, Aleksas*1928
†1947.01.06 lageris
Kaunas moksleivis
2858Švendrys, Bronius*1920
†1985 Lietuva (kur?)
Maišymų k. (Lazdijų r.*)  
2859Šventoraitis, Vincas*1907Vilkaviškio apskr. (kur?)  
2860Šuopys, Juozas*1916Klaipėda  
2861Stanaitis, Mečys*1916
†1946 lageris
Duobėdžių k. (Joniškio r.*)  
2862Stalnionis, Edvardas*1927Šlavėnai (Anykščių r.*) 1948 ištremta jo šeima
2863Staneika, Juozas*1919Krūvelių k. (Marijampolės r.*)  
2864Stanelis, Antanas*1915Naisių k. (Kelmės r.*)  
2865Stanelis, Viktoras*1921Naisių k. (Kelmės r.*)  
2866Stanevičius, Jonas*1926
†1968
Gustonių k. (Panevėžio r.*)  
2867Stanislavičius, Bronius*1913Prienai  
2868Stanišauskas, Jonas*1910   
2869Staniulis, Aleksandras*1911Kaunas  
2870Staniulis, Antanas*1904Balbieriškyje (Prienų r.*)  
2871Jakimavičius, Algirdas*1928Kaunas  
2872Jagrienė, Bronė*1919Mitkūnų k. (Joniškio r.*)  
2873Mateika, Petras*1928Urkio vnk. (Molėtų r.*)  
2874Lučinskas, Stasys*1902
†1947 lageris
Plungė  
2875Lujanas, Petras*1911Lujėnų k. (Biržų r.*)  
2876Lukamskaja, Marija*1922Narvaišių k. (Plungės r.*)  
2877Lukaševičius, Juozas*1919Gerų Vakarų k. (Kaišiadorių r.*)  
2878Lukauskas, Vladas*1913
†1956 kažkur tremtyje
Zubrickų k. (Jurbarko r.*)  
2879Lukavičius, Adalbertas*1918Kaunas  
2880Lukminas, Vaclovas*1920Šulaičių k. (Kėdainių r.*)  
2881Lokcikas, Bronius*1915Bajorų k. (Rokiškio r.*)  
2882Olekas, Vincas*1901
†1947.11.13 lageris (koks?)
Opšrūtų k. (Šakių r.*)  
2883Novodvorskis, Jeronimas*1901
†1946 lageris
Švenčionių apskr. (kur?)  
2884Novickis, Stanislavas*1922Varėnos vls.  
2885Nevulis, Julius*1921
†1976 Lietuva (kur?)
Rūdninkų k. (Marijampolės r.*)  
2886Niaura, Antanas*1918
†1948 lageris
Anykščiai  
2887Orševska, Ana*1905Vilnius  
2888Ožys, Antanas*1921Paberžių k. (Kupiškio r.*)  
2889Pacevičius, Antanas*1926
†1947 lageris (koks?)
Kaunas  
2890Packevičius, Kazimieras*1916Vilnius  
2891Pakalniškis, Alfonsas*1923
†1947 lageris (koks?)
Mažeikiškių k. (Ukmergės r.*)  
2892Pakalniškis, Jokūbas*1906 RygaViekšniai (Akmenės r.*)  
2893Pakštaitis, Stasys*1906Pakščių k. (Kėdainių r.*)  
2894Palabinskas, Vladas*1926
†1976 Lietuva (kur?)
Vilkolių k. (Rokiškio r.*)  
2895Paleckaitė, Bronislava*1919Kaunas  
2896Palionis, Stanislovas*1910Dumblynės k. (Rokiškio r.*)  
2897Obelienius (Obelėnius?), Jonas*1923
†1968 Lietuva (kur?)
Kunigiškių k. (Raseinių r.*)  
2898Bulka, Alfonsas*1908
†1982 Lietuva (kur?)
Staniuliškių k. (Utenos r.*)  
2899Bulota, Petras*1919Kaunas  
2900Bulotas, Stasys*1902Lukšių vls. (Šakių r.*)  
2901Bunevičius, Juozas*1927Kaunas  
2902Buraitis, Benjaminas*1915
†1947 lageris
Panevėžys  
2903Burba, Bronius*1908Bambinių k. (Vilkaviškio r.*)  
2904Burbulis, Alfonsas*1925Besąsparių k. (Kupiškio r.*)  
2905Burbulis, Leonas*1913Šmaragdavos dv. (Biržų r.*)  
2906Bulatova, Varvara*1918Kaunas  
2907Bukauskas, Juozas*1912Kaunas  
2908Butkevičius, Jonas*1916Padarbos k. (Šiaulių r.*)  
2909Butkevičius, Viktoras*1921Kaunas  
2910Butkus, Jonas*1912Jagėliškių k. (Šakių r.*)  
2911Butkus, Mečys*1915Vilnius  
2912Butkus, Stanislovas*1905
†1952 lageris
Bralinskių k. (Raseinių r.*)  
2913Butkus, Vladas*1926Jedžiotų k. (Plungės r.*)  
2914Butrimas, Šimas*1908Čižikų k. (Alytaus r.*)  
2915Budrys, Jonas*1919
†1975 Lietuva (kur?)
Deveikiškių k. (Kėdainių r.*)  
2916Budrys, Kazys*1914
†1947 lageris
Liutiškių k. (Kėdainių r.*)  
2917Budžys, Jonas*1918   
2918Buitkus, Antanas*1919
†1952 lageris
Tadaušavos k. (Jurbarko r.*)  
2919Buivydas, Bronislovas*1908
†1947 lageris
Purvėnų k. (Mažeikių r.*)  
2920Buivydas, Juozas*1908Leckavoje (Mažeikių r.*)  
2921Želnys*~1920  suimtas baigęs med. fakultetą; Berijos lageryje su A.Talandžiu; grįžęs gyv. Vilniuje (Žirmūnuose)
2922Želtonosovas, Timofejus*1923Šeduva  
2923Želvys, Julius*1916Alanta (Molėtų)  
2924Žebrauskas, Jurgis*1907
†1955 lageris
Valaitiškės k. (Marijampolės r.*)  
2925Žebrauskis (Žabrauskas?), Pranas*1913   
2926Zubavičius, Petras*1913
†1952.02.04/02 lageris (Kolymoje)
Baraginės k. (Marijampolės vls.) slap. „Uosis“.  
2927Zizas, Vincas*1922Mockėnų k. (Utenos r.*)  
2928Zilbergas, Vilius*1906Raudankų k. (Zarasų r.*)  
2929Zilinskis (Zelinskis?), Stanislavas*1916Čižiūnų k. (Varėnos r.*)  
2930Žagrys, Juozas*1893
† lageris
Pasvalys  
2931Žakas, Albertas*1928Maniūšių k. (Šiaulių r.*)  
2932Žaldokas, Stasys*1914
†1947 lageris
Paežerių k. (Radviliškio r.*)  
2933Žaliaduonis, Kajetonas*1912Bajoriškių k. (Lazdijų r.*)  
2934Žalimas, Augustinas*1898
†1946 lageris
Kalniškių k. (Plungės r.*)  
2935Mozesonas, Grigorijus*1919   
2936Mučinis, Juozas*1921
† nežin.
Avižonių k. (Širvintų r.*)  
2937Mučinskas, Liudas*1914Ukmergė  
2938Mukas, Antanas*1918Žižmių vnk. (Pasvalio r.*)  
2939Mulevičius, Alfonsas*1919
†1975 Lietuva (kur?)
   
2940Muravinskis, Ivanas*1923Vilnius  
2941Murmokas, Vladas*1902
†1947 lageris
Gankių k. (Radviliškio r.*)  
2942Nadzeika, Juozas*1928Marcinkonių k. (Varėnos r.*)  
2943Nagreckaitė, Ona*1916Kaunas  
2944Nakrašius, Antanas*1903
†1952 lageris
Vengeliškio vnk. (Radviliškio r.*)  
2945Narbūdas, Vytautas*1926
†1946 аr 1947.10.21 lageris
Raninės k. (Šakių r.*)  
2946Narijauskas, Juozas*1927Marijampolė  
2947Narkus, Jurgis*1920
†1946.10.02 lageris
Klaipėda  
2948Narušis, Marijonas*1925
†1949 lageris
Būdų k. (Raseinių r.*)  
2949Nasavičius (Nasovičius?), Juzefas*1920Varėnos vls.  
2950Našlėnaitė, Zofija*1921
†1951 lageris
Baisogaloje (Radviliškio r.*)  
2951Naujikas, Antanas*1917Daugiškių k. (Kupiškio r.*)  
2952Naujikas, Bronius*1907Klaipėda  
2953Žukas, Vytautas*1922Kaltinėnuose (Šilalės r.*)  
2954Žukauskas, Albinas*1927Truikinų k. (Skuodo r.*)  
2955Žukauskas, Jonas*1919Slikių k. (Kėdainių r.*)  
2956Žukauskas, Romualdas*1906Viekšniuose (Akmenės r.*)  
2957Žukovskis, Raimundas*1930Kubonių k. (Šalčininkų r.*)  
2958Žulys, Vladas*1928
†1954 kažkur tremtyje
Vaitkūnų k. (Ukmergės r.*)  
2959Dovydaitis, Jonas*1918Tauragė pirmą kartą suimtas 1945.03.06, paleistas 1945.12
2960Dovydaitis, Juozas *1925
†1983 Lietuva (kur?)
Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg. Tauro apyg. partiz.
2961Drakšas, Juozas*1904
†1948.03.16 lageris (Nagajevo?)
Pakerų k. (Plungės r.*)  
2962Dramovičius, Vytautas (Vitoldas?)*1910
†1955 lageris
Trakai tarnautojas; kt. duom. suim. 1944.12.31
2963Draudvilas, Juozas*1922
†1949.10.03 lageris (Sevvostlag?)
Kaunas studentas
2964Drevinskas, Petras*1911Peteliškių k. (Pasvalio r.*)  
2965Dryža, Bronius*1908Saugose (Šilutės r.*)  
2966Druktenis, Mečys*1901Lentvaris  
2967Drumsta, Vaclovas*1915
†1991 Lietuva (kur?)
Rusių Rago k. (Širvintų r.*)  
2968Drungienė, Bronė*1909
†1984 Lietuva (kur?)
Kaunas  
2969Druskinis, Alfonsas*1913Mažaičių k. (Mažeikių r.*)  
2970Druskis, Vladas*1922Paželvių k. (Ukmergės r.*)  
2971Dubickas, Juozas*1919Vaičlaukio k. (Vilkaviškio r.*)  
2972Dubinas, Leonardas*1920Akmenė  
2973Dudavičius, Mikas*1909
†1947.01.11 lageris
Kružiūnų k. (Alytaus r.*)  
2974Petrutis, Evaristas*1921Kervių k. (Skuodo r.*)  
2975Petraitienė, Stefanija*1922Garšvių k. (Panevėžio r.*)  
2976Andrulis, Bronius*1925Kelmė  
2977Apolainis, Balys*1900Rokiškis  
2978Apolinskas, Steponas*1919Jūrės k. (Marijampolės r.*)  
2979Aramavičius, Stasys*1904
†1954 kažkur tremtyje
Jotainėlių k. (Panevėžio r.*) 1948 ištremta šeima.
2981Mingaila, Jonas*1919Kaunas  
2982Mirinavičius, Stasys*1909
†1948 lageris
Utena  
2983Misiūnas, Balys*1915
†1989 Lietuva (kur?)
Šeduva  
2984Misiūnas, Janas*1913   
2985Misiūnas, Stasys*1910Mažeikiai  
2987Urbonavičiūtė, Vanda     
2990Macidulskas?, Algvidas (Algis)    Buvo svotas Bronytės ir Jono J. vestuvėse Ust-Omčiuge 1955 m.
2991Jonaitis, Jonas     
2992Jonaitienė, Bronė     
2993Grigonis, Albinas*1925Paulinavos k. (Prienų r.*)  
2994Grigonis, Antanas*1921Ukmergė mokyt.
2995Grigonis, Jurgis*1926
†1982 Lietuva (kur?)
Kaunas stud.
2996Grigoravičius, Juozas*1925Lopiškių k. (Lazdijų r.*)  
2997Grigorovičius, Bronius*1913
†1948.05.17 Sevvostlag
Beižionių k. (Trakų r.*)  
2998Grigutavičius (Grigaliūnas?), Baltramiejus*1903
†1975 Lietuva (kur?)
Šeduvos vnk. (Radviliškio r.*)  
2999Grikauskas, Alfonsas*1927Vindžiuliškių k. (Kaišiadorių r.*)  
3000Grikias, Ričardas*1930Vilnius moksleivis
3001Baltulionis, Vincas*1922
†1947 lageris (koks?)
Jonionių k. (Varėnos r.*)  
3002Baltuška, Jurgis*1927
†1947 lageris (koks?)
Varnupių k. (Marijampolės r.*)  
3003Banaitis, Bronius*1918
†1946.07.19 lageris (koks?)
Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
3004Banevičius, Liudvikas*1927
†1979 Lietuva (kur?)
Auksučių k. (Radviliškio r.*)  
3005Banevičius, Vytautas*1928Kaunas  
3006Banionaitis, Mikas Bronius*1918
†1946 lageris
Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
3007Baniukaitis, Jonas*1915Zabieliškio k. (Kėdainių r.*)  
3008Baniulis, Juozas*1900Remeikių k. (Biržų r.*)  
3009Banionytė, Albina*1921Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
3010Bankauskas, Henrikas*1908
†1947 lageris
Ukmergė  
3011Baradulskas, Stasys*1918Betygaloje (Raseinių r.*)  
3012Barščiauskas, Ignas*1924Cinkiškių k. (Kauno r.*)  
3013Bartašius, Jonas*1913   
3014Bartkevičius, Juozas*1922
†1947 lageris
Panevėžys  
3015Bartkus, Juozas*1926
†1947 lageris
   
3016Bartkus, Vincas*1905
†1949.07.03 lageris
Vaištarų k. (Plungės r.*)  
3017Bartnykas, Leonas*1919Skriaudžių k. (Prienų r.*)  
3018Bartosas (Bartošas?), Vaclavas*1927Saltoniškės k. (Lazdijų r.*)  
3019Bartulis, Kazys*1908Žukauskų k. (Anykščių r.*)  
3020Bastys, Pranas*1906Kumpupių k. (Šakių r.*)  
3021Batūraitis, Vilhelmas*1922Kazliškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Povas“. partiz. ryšininkas
3022Baubinas, Kazys*1908
†1951.03.27 Berlag
Kuktiškės (Utenos r.*)  
3023Baubinas, Klemensas*1904Dūkštas  
3024Baublienė, Kotryna*1903Kaunas mokyt., pogr. org. narė
3026Baušys, Petras*1907
†1991 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3027Baužys, Rapolas*1928
†1947 lageris (Sevvostlag?)
Gedrimų k. arba Ylakiai (Skuodo r.*) moksleivis, partizanas
3028Baužys, Zenonas*1907
†1947.09.26 Sevvostlag
Kernavė (Širvintų r.*) kunigas, pogr. org. narys
3029Beinaravičius, Vilius*1913Berniūnų k. (Zarasų r.*)  
3030Beinoras, Kostas*1907Zablatiškių k. (Zarasų r.*)  
3031Beliavskis, Juzefas*1885Vaidotų k. (Vilniaus r.*)  
3032Belinskas, Jonas*1897Nevėžninkų k. (Anykščių r.*)  
3033Bendoraitis, Saliamonas*1920
†1952 lageris
Kaunas  
3034Bendorius, Jonas*1917
†1947 lageris
Rudamina (Vilniaus r.*)  
3035Bernotas, Jonas*1920
†1949.01.15 Sevvostlag
Utena  
3036Bertašius, Petras*1926
†1948.02.28 kažkoks lageris Magadano sr.
Toleikių k. (Užpalių vls.)  
3037Beržanskaitė, Joana*1926Žvirblaičių k. (Plungės r.*)  
3038Beržinskas, Justas*1907Stakių k. (Jurbarko r.*)  
3039Beteika, Mykolas*1909   
3040Bezgėla, Jonas*1919Bajoralių k. (Kretingos r.*)  
3041Bielevičiūtė, Aldona Pranciška*1926Prienai  
3042Bieliukaitė, Albina*1917Vilnius  
3044Bielskienė, Bonaventūra*1923Troškūnai  
3045Jenecka, Antanas*1906Angininkų k. (Alytaus r.*)  
3046Jeneckas, Pranas*1907
†1975 Lietuva (kur?)
Angininkų k. (Alytaus r.*)  
3047Jeznys, Antanas*1901
†1947 lageris
Vošiškių k. (Prienų r.*)  
3048Jievaltas (Evaltas)(Jevaltas), Adolfas*1921
†1947.08.31 Čiukotlag
Šliželių k. (Biržų r.*) / Algimanto apyg.  
3049Jocius, Pranas*1929 Pamituvio k. (Jurbarko r.*)Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*) valst.
3050Jocys, Antanas*1915
†1954.11.09 lageris Kolymoje
Klaipėda  
3051Jasmontas, Edvardas*1923
†1991 kažkur SSRS (ne lag.)
Kražiškių k. (Mažeikių r.*)  
3052Kaunietis, Jonas*1926Eidžionių k. (Rokiškio r.*)  
3053Kaušpėdas, Stasys*1922Krepšiagalio k. (Anykščių r.*)  
3054Kavaliauskas, Jonas*1923
†1962 kažkur SSRS (ne lag.)
Alytus  
3055Kavaliauskas, Juozas*1908Ščiurio vnk. (Molėtų r.*)  
3056Kavaliauskas, Vladas*1920Navininkų k. (Alytaus r.*)  
3057Marozas, Petras*1905
†1983 Lietuva (kur?)
Pušalote (Pasvalio r.*)  
3058Martinauskas, Vladas*1925Kluonalių k. (Kretingos r.*)  
3059Martinkėnas, Albertas*1925Ceikinėlių k. (Ignalinos r.*)  
3060Martinkevičius, Jonas*1922Naujokaičių k. (Šakių r.*)  
3061Martinkus, Juozas*1921
†1978 Lietuva (kur?)
Erslos k. (Skuodo r.*)  
3062Martinkus, Pranas*1907Lukošaičių k. (Skuodo r.*)  
3063Marmokaitė, Albina*1914
† Lietuva (kur?)
Naujasėdžio k. (Anykščių r.*) apyl. pareigūnė; šeima ištremta 1948
3064Koncevičius, Antanas*1914
†1948 lageris
Kairėnų k. (Radviliškio r.*)  
3065Koncevičius, Ignas*1917
†1981 kažkur SSRS (ne lag.)
Jonava  
3066Koncevičius, Stasys*1928Panoterių k. (Jonavos r.*)  
3067Končys, Antanas*1925Utena slap. „Vilkas“.  
3068Kondrotaitė, Salomėja*1910Čeniškių k. (Biržų r.*)  
3069Knyva, Leonas*1922Dapšių k. (Mažeikių r.*)  
3070Komarienė, Veronika (Kochanskaitė)*1925Vladipolio k. (Kaišiadorių r.*)  
3071Klupšas, Mečys*1915
†1947 lageris
Pročiūnų k. (Joniškio r.*)  
3072Kmielius (Kmelius?), Jurgis*1930Vaisodžių k. (Alytaus r.*)  
3073Kneita, Bronius*1928Jockių k. (Skuodo r.*)  
3074Kneita, Stasys*1902Mažeikiai  
3075Kneita (Knieta?), Feliksas*1917
†1999 Lietuva (kur?)
Laumių k. (Skuodo r.*)  
3076Knieža, Stasys*1924
†1974 Lietuva (kur?)
Kretinga  
3077Menčikova, Anelė (Knišiūtė)*1920   
3078Mankuvienė, Magdalena (Knystautaitė)*1923
†1981 Lietuva (kur?)
Laukžemės k. (Kretingos r.*)  
3079Šamelis, Janas*1925Mikantonių k. (Šalčininkų r.*)  
3080Šapoka, Vincas*1925
†1967 Lietuva (kur?)
   
3081Šapokaitė, Ona*1927Antalgės k. (Utenos r.*)  
3082Točilauskas, Eduardas*1920
†1970 nežin.
Vilnius  
3083Trabutis, Pranas*1913Zadvarninkų k. (Švenčionių r.*)  
3085Tiškauskas, Jonas*1914Vilnius  
3086Tiškevičius, Feliksas*1927
†1999 Lietuva (kur?)
Kėdainiai  
3087Tilindis, Julius*1904Kraupėnų k. (Ukmergės r.*)  
3088Tijūnonis, Aleksandras*1898
†1947 lageris
Mažionių k. (Anykščių r.*)  
3089Terminas, Kazys*1914
†1963 kažkur tremtyje
Tarvydžių k. (Šiaulių r.*)  
3090Tautkus, Antanas*1927Šiauliai  
3091Tautvydas, Antanas*1927Šiurnokų k. (Plungės r.*)  
3092Brazdeikis, Justinas*1906
†1956 Krasnojarsko kr. (lageris?)
Palūščių k. (Plungės r.*)  
3093Brazdeikis, Kazys*1914Šauklių k. (Skuodo r.*) Šeima ištremta 1948
3094Brazinskas, Kazimieras*1914Bukonių k. (Marijampolės r.*) buv. polic.
3095Braziulis, Klemensas*1920
†1946 lageris
Betiškės k. (Ignalinos r.*)  
3096Bražas, Kazys*1915Saločių vls. (Pasvalio r.*)  
3097Brundza, Vaclovas*1919
†1948 lageris
Pilviškiuose (Vilkaviškio r.*)  
3098Brūzga, Juozas*1907Varnagirių k. (Alytaus r.*)  
3099Gabriūnas, Benediktas*1904Kaunas  
3100Gabriūnas, Petras*1925
†1948.12.26 kažkoks lageris Kolymoje
Žadeikių k. (Pasvalio r.*)  
3101Gaidys, Jonas*1910
†1984 Lietuva (kur?)
Žuklių k. (Ukmergės r.*)  
3102Gaidukonis, Janas*1922Vilnius  
3103Šipelis, Juozas*1906
†1947 lageris (koks?)
Mitkų k. (Pasvalio r.*)  
3104Širmulys, Jonas*1927Kėdainiai  
3105Ausiejūtė, Emilija*1915Kraniškio k. (Biržų r.*)  
3106Auškalnis, Alfonsas*1930
†1960 Lietuva (kur?)
Kudaičių k. (Šilalės r.*)  
3107Aukštakalnis, Bronius*1922Kaunas  
3108Babilius, Juozas*1926Marijampolė  
3109Babilius, Kazys*1925
†1981 Lietuva (kur?)
Paukštiškių k. (Kaišiadorių r.*)  
3110Babilius, Tadas*1926
†1994 Lietuva (kur?)
Kalnėnų k. (Jurbarko r.*)  
3111Bacevičius, Jonas*1907Valių k. (Šakių r.*)  
3113Avižienis, Anicetas*1927
†1947 lageris
Panevėžys  
3114Žiškienė, Genovaitė*1922
†1988 kažkur SSRS (ne lag.)
Kaunas  
3115Židonis, Bronius*1908Ukmergė  
3116Žigas, Kazimieras*1913Kiemėnų k. (Pasvalio r.*)  
3117Žilys, Antanas*1917
†1947 lageris
Panevėžys  
3118Žilys, Steponas*1925Vaineikių k. (Kretingos r.*)  
3119Puidokas, Antanas*1916Vandžiogaloje (Kauno r.*)  
3121Prūsas, Vytas*1925Šiauliai  
3122Prūckus, Jonas*1917   
3123Prokopas, Joakimas*1926Virbaliūnų k. (Kauno r.*)  
3124Pumeris, Alfonsas*1930Dobilynių k. (Vilkaviškio r.*)  
3125Pumputis, Vytautas*1923Ginučių k. (Ignalinos r.*)  
3126Pundys, Vladislovas*1918   
3127Sterlingis, Antanas*1917
†1951 lageris
Rekečių k. (Akmenės r.*)  
3128Stokas, Antanas*1919Šiauliai  
3129Stepulionytė, Olga*1922Linkuvoje (Pakruojo r.*)  
3130Steponėnas, Algirdas*1922
†1946 lageris
Vilnius  
3131Straukas, Kostas*1912Anužių k. (Kretingos r.*)  
3132Straigis, Antanas*1895
†1975 Lietuva (kur?)
Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
3133Stoškus, Izidorius*1928
†1946 lageris
Žvirblaukio k. (Jurbarko r.*)  
3134Stonkus, Juozas*1927Lyksūdės k. (Skuodo r.*)  
3135Stonys, Kazys*1920Miknaičių k. (Joniškio r.*)  
3136Stonys, Bronius*1912Aneliškės k. (Tauragės r.*)  
3137Stulginskas, Jonas*1918Viduklės vls. (Raseinių r.*)  
3139Stundis, Janina*1926Vilnius  
3140Stundys, Jonas*1918
†1947 lageris
Ukmergė  
3141Strokas, Jonas*1929Aruodiškių k. (Vilkaviškio r.*)  
3142Stropus, Juozas*1915Rapšaičių k. (Plungės r.*)  
3143Stugys, Jonas*1913Šiauliai  
3144Stugys, Kazimieras (Kazys)*1906 Pavėzgiai (Pakruojo r.*)   
3145Dudkovskis, Juzefas*1911   
3146Dudutis, Motiejus*1928Vilnius  
3147Dulieba, Kazys*1907
†1947 lageris
Petrošynų k. (Pasvalio r.*)  
3148Dunčia, Kazys*1907
†1946.12.25 pakeliui į lagerį
Ukmergė  
3149Durša, Vladas*1924
† lageris
Šaltmirių k. (Telšių r.*)  
3150Dusevičius, Juozas*1908Pavartėnų k. (Alytaus r.*)  
3151Dzegoraitis, Julius*1914
†1947 lageris
Paliediškių k. (Kėdainių r.*)  
3152Dzenis, Petras*1905Rokiškis  
3154Noreikienė, Živilė (Zosė?)† nežin.   
3155Nesmejanova, Elena*1922   
3156Nekrašas, Leonardas*1912
†1953 lageris
Pakiršinio k. (Radviliškio r.*)  
3157Malickas, Petras*1919
†1950.05.20 lageris (Lazo?)
Vilnius  
3158Malickas, Jonas*1922Vilnius  
3162Malaškevičius, Antanas*1923Navininkų k. (Alytaus r.*)  
3163Malinauskas, Leonas*1923Juozapuvkos k. (Molėtų r.*)  
3164Malinauskas, Vladas*1920Bertešiūnų k. (Kaišiadorių r.*)  
3165Mališauskas, Jonas*1908
† lageris
Daršiškių k. (Kupiškio r.*)  
3167Noreika, Eduardas*1927Ylakiai? Jedžiotų k.?  
3168Noreikis, Jonas*1916Kalvių k. (Akmenės r.*)  
3169Noreikis, Stasys*1905Akmenė  
3170Norvilas, Antanas*1924Palūksčio k. (Telšių r.*)  
3171Norvilas, Kazys*1918
†1947 lageris
Rudynų k. (Šilutės r.*)  
3172Norvilas, Vincas*1920Palūksčio k. (Telšių r.*)  
3173Pasvenskas, Jonas*1913Vidzgailų k. (Lazdijų r.*)  
3175Pašukevičius, Kazys*1902
†1947 lageris
Ašmintos vls. (Prienų r.*)  
3176Patarakas, Stasys*1911
†1988 Lietuva (kur?)
Juodeikių k. (Joniškio r.*)  
3177Patinskas, Antanas*1919Gerulių k. (Alytaus r.*)  
3178Paukštys, Jonas*1917
†1947.08.01 lageris
Vaiguviškių k. (Šakių r.*)  
3179Paukštys, Juozas*1912Gačiakampio k. (Švenčionių r.*)  
3180Paulauskas, Jurgis*1922Raišaičių k. (Plungės r.*)  
3181Paulius, Pranas*1913Skiručių k. (Kelmės r.*)  
3182Pavalkis, Antanas*1918Voniškių k. (Šakių r.*)  
3183Dervinskas, Antanas*1922Vilkyškiuose (Šilutės r.*)  
3184Deveikis, Adomas*1906Pasvalys  
3185Deveikis, Antanas*1918Vilkorių vnk. (Švenčionių r.*)  
3186Deveikis, Juozas*1909
†1948 lageris
Mažionių k. (Anykščių r.*)  
3187Davidavičius, Mykolas *1924.10.24 Širvintų r.*
†2017.11.28 Ukmergė
Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius) slap. „Dobilas“. buvo suimtas 1941.06, bet kilus karui išsilaisvino
3188Davidonis, Antanas*1915
†1947 lageris
Žižmių k. (Pasvalio r.*)  
3189Davydovas, Dmitrijus*1919Ukmergė  
3190Dolgovas, Filimonas*1918Panevėžys  
3191Domašius, Augustas*1909Pagramantės k. (Skuodo r.*)  
3192Dobrilka, Vincas*1927Prienai  
3193Dobrovolskis, Kostas*1917Viešintų vls. (Anykščių r.*)  
3194Docius, Andrius*1913
†1947 lageris
Vainikonių k. (Kėdainių r.*)  
3195Docka, Antanas*1928Rugėnų k. (Kėdainių r.*)  
3196Ditkus, Kazys*1910
†1949 lageris
Jotyškių k. (Šakių r.*)  
3197Diržys, Bronius*1923
†1949.09.27 lageris
Paberėžių k. (Anykščių r.*)  
3198Diržys, Juozas*1946Palušnių k. (Rokiškio r.*)  
3199Jackus, Domas*1925
†1946 lageris
Jedžiotų k. (Skuodo r.*)  
3200Jackūnas, Viktoras*1915
†1972 Lietuva (kur?)
Ukmergė  
3255Vilimas, Petras*1919Mažeikiai  
3256Vilimas, Valerijonas*1908
†1981 Lietuva (kur?)
Kušlėnų k. (Mažeikių r.*)  
3257Vilimavičius, Jonas*1911
†1951 lageris
Kibyšių k. (Varėnos r.*)  
3278Mikulionytė, Kazė Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
3279Pernavaitė, Alma Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
3280Pajėdienė, Elena (Pranckūnaitė)*1923Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
3281Pranckūnaitė, Stasė Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
3282Undzėnienė, Eleonora (Ona) (Pranckūnaitė)*1931Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
3283Undzėnas, Povilas*1928Latvelių k. (Biržų r.*)  
3284Unčiūra, Edvardas*1927Vilnius  
3285Umbrasas, Pranas*1915
†1949.10.08 lageris
Kriukuose (Joniškio r.*)  
3286Umbrasas, Antanas*1913Laurų k. (Vilniaus r.*)  
3287Ulskis, Juozas*1910
†1948 lageris
Žemalės k. (Mažeikių r.*)  
3288Ūdras, Bronius*1905
†1993 Lietuva (kur?)
Kopūstinės k. (Zarasų r.*)  
3289Uikis, Antanas*1911
†1946 lageris
Mažeikiai  
3290Ulba, Bronius*1921Andrioniškyje (Anykščių r.*)  
3291Uleckas, Baltramiejus (Baltrus?)*1902
†1956 lageris
Dagių k. (Pasvalio r.*)  
3292Ulevičius, Kazys*1923Kampinių k. (Prienų r.*)  
3293Ulis, Nikodemas*1903
†1948 lageris
Klaipėda  
3294Tvaska, Povilas*1901
†1965 Lietuva (kur?)
Termintiškio vnk. (Anykščių r.*)  
3295Truncė, Pranas*1916
†1952 lageris
Rokančių k. (Alytaus r.*)  
3296Truncė, Vladas*1924
†1988 Lietuva (kur?)
Dvarčėnų k. (Alytaus r.*)  
3297Trusevičius, Vaclavas*1928Baumiliškių vnk. (Šalčininkų r.*)  
3298Tūbelis, Antanas*1901
†1962 lageris
Telšiai  
3299Tulickas, Juozas*1897
†1951 lageris
Bankavos k. (Marijampolės r.*)  
3300Dijokas, Mindaugas*1926
† lageris
Krylių k. (Utenos r.*)  
3301Dikinis, Juozas (Kazys?)*1898
†1948 lageris
Utena  
3302Diliautas, Vytautas*1924Kretinga  
3317Urbaitis, Antanas*1921
†1952 lageris
Švediškių k. (Šakių r.*)  
3318Urbanas, Antanas*1921Kurniškės vnk. (Švenčionių r.*)  
3319Urbanas, Vladislavas*1900Vilnius  
3320Urbonavičius, Pranas*1924
†1978 Lietuva (kur?)
Raupiškio k. (Molėtų r.*)  
3321Urbonavičius, Vilius*1928
†1996 Lietuva (kur?)
Pažemio k. (Švenčionių r.*)  
3322Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas*1921
† Lietuva (kur?)
Žeimių k. (Ignalinos r.*)  
3323Urbonas, Jurgis*1907Alytus  
3324Urbonas, Povilas*1927Pavarių k. (Anykščių r.*)  
3325Urbonas, Pranas*1924Klaipėda  
3326Urbonas, Stasys*1914
†1978 Lietuva (kur?)
Bebruliškės k. (Marijampolės r.*)  
3327Rudžianskas, Benadas*1907Vencloviškių k. (Jurbarko r.*)  
3328Ruikys, Aleksas*1907Burbaičių k. (Plungės r.*)  
3329Regelskis, Kazys*1914Skaudvilėje (Tauragės r.*)  
3330Regimantas, Leonas*1915Tauragė  
3331Rekašius, Stasys*1906Klaipėda  
3332Razumas, Leonas*1916
†1954 kažkur tremtyje
Piliakalnių k. (Jonavos r.*)  
3334Valantas, Vytautas*1928Šilalėje (Šilalės r.*)  
3335Valašinas, Juozas*1925
†1982 Lietuva (kur?)
Padumblių k. (Lazdijų r.*)  
3336Valatavičius, Stasys*1919
†1948 lageris
Kaunas  
3337Kiniulis, Juozas*1907Girininkų k. (Šilutės r.*)  
3338Kiršanskas, Jonas*1927
†1987 kažkur SSRS (ne lag.)
Grigonių k. (Joniškio r.*)  
3340Surgėla (Surgialas?), Mykolas*1925
†1954 kažkur tremtyje
Širvintose (Širvintų r.*)  
3341Sukaitis, Juozas*1907Morkaviškio k. (Marijampolės r.*)  
3343Pukenis, Vladas*1916
†1947 lageris
Zabelynės k. (Anykščių r.*)  
3344Povilionis, Jurgis*1908
†1948 lageris
Gudgalių k. (Pasvalio r.*)  
3345Povilonis, Petras*1915
†1984 Lietuva (kur?)
Nauradų k. (Panevėžio r.*)  
3346Pocevičius, Adolfas*1929Pakruojis  
3347Pocevičius-Pocius, Pranas*1914Želmenų k. (Jurbarko r.*)  
3348Pochvalitas, Fiodoras*1921Klaipėda  
3349Poplavskis, Adolfas*1907Vilnius  
3350Popova, Kiliksia(?)*1924Panevėžys  
3351Poškus, Antanas*1915
†1946 lageris
Baisogaloje (Radviliškio r.*)  
3352Poškus, Jonas*1912Mantvydų k. (Mažeikių r.*)  
3353Poškus, Juozas*1924Varniuose (Telšių r.*)  
3354Poškus, Stasys*1929Cedroniškės k. (Kelmės r.*)  
3355Kuzas, Aleksandras*1923 Putrių k. (Raseinių r.*)   
3356Kuzma, Antanas*1907Dusetos  
3357Kuzma, Teodoras*1914
†1947 lageris
Panevėžys  
3358Kuželevskis, Janas*1926   
3359Kvainauskas, Justinas*1925
†1964 Lietuva (kur?)
Ašmintos k. (Prienų r.*)  
3360Kvedaras, Antanas*1907Kalpokų k. (Pakruojo r.*)  
3361Kazėnas, Antanas*1903Sklėriškio k. (Biržų r.*)  
3362Kazbaras, Klemensas*1907
†1974 Lietuva (kur?)
Jonaičių k. (Raseinių r.*)  
3363Kazanavičius, Povilas*1906Meletiškių k. (Zarasų r.*)  
3364Kazakevičius, Vitoldas Vladislavas*1898Viktoriškių k. (Šalčininkų r.*)  
3365Kazakevičius, Viktoras*1927Taurakiemio k. (Kauno r.*)  
3366Kazlauskas, Jurgis*1920Panartiškių k. (Prienų r.*)  
3367Keliauskas, Vacys*1917   
3368Keliuotis, Povilas*1906
†1951 lageris
Onuškio k. (Rokiškio r.*)  
3369Kelmickas, Dzidorius*1916Vengerskų k. (Raseinių r.*)  
3370Kentras, Viktoras*1907Prienai  
3371Kilda, Alfonsas*1922Bernadinkos vnk. (Anykščių r.*)  
3372Kilda, Antanas*1918Bernadinkos vnk. (Anykščių r.*)  
3373Kiliarskis (Kilarskis?), Adamas*1910Vilnius  
3374Kimbaras, Juozas*1900
†1949 lageris
Adutiškis (Švenčionių r.*)  
3375Kučinskas, Augustinas*1923Zamotiškės k. (Utenos r.*) šeima ištremta 1948
3376Kučinskaitė, Kostė*1918Škėvonių k. (Prienų r.*) partiz. ryš.
3377Kučinskaitė, Pranė*1910Zamotiškės k. (Utenos r.*)  
3378Kučinskas, Juozas*1929Pabūdviečių k. (Tauragės r.*)  
3379Kudirka, Antanas*1906
†1946 lageris
Stoškų k. (Šakių r.*)  
3380Kudzelis, Stasys*1917Kuktiškėse (Utenos r.*)  
3381Kuliešius, Bronius*1910Kukiškių k. (Prienų r.*)  
3382Balčiūnaitė, Birutė*1925Biržai  
3383Bakšys, Leonardas*1919
†1990 Lietuva (kur?)
Ukmergė  
3384Bakšys, Vladas*1912Panemunėlio glžk. st. (Rokiškio r.*) glžk. tarn.
3385Bajarūnas, Jonas*1925Sarickų k. (Anykščių r.*)  
3386Bagušis, Antanas*1928Ažytėnai (Kėdainių r.*) mokyt., partiz.
3388Zastarskis, Petras*1920
†1990 Lietuva (kur?)
Kaunas inž., LLA narys
3389Zaveckas, Bronius*1925Skardupių k. (Vilkaviškio r.*) / Tauro apyg. slap. „Rūkas“. Šeima ištremta 1948 m.
3390Zavolokinas, Fiodoras*1907Vilnius  
3392Radzevičius, Vytas*1920Petroškų k. (Lazdijų r.*)  
3393Jakubelskas, Stasys*1924Žilvos k. (Alytaus r.*)  
3394Jakubavičius, Vladas*1922Babtuose (Kauno r.*)  
3395Jakštys, Antanas*1904Kirmiškių k. (Šakių r.*)  
3396Bagdonas, Juozas*1905Butrimonyse (Alytaus r.*)  
3397Bagdonas, Vincas*1921
†1947 lageris
Tauragė  
3398Baliukonis, Aleksandras*1915Dirmiškių k. (Alytaus r.*)  
3399Apolinskienė, Monika (Bucevičiūtė)*1928Vabalių k. (Alytaus r.*)  
3400Bucevičius, Juozas (Kazys?)*1907Vabalių k. (Alytaus r.*)  
3401Čepulienė, Katerina*1916Alytus  
3402Česnauskas, Kazys*1922Telšiai  
3403Česnavičius, Juozas*1910
†1951 lageris
Dapkiškių k. (Alytaus r.*)  
3404Česnavičius, Vincas*1906Raudondvario k. (Kauno r.*)  
3405Česnulevičius, Kazys*1920
†1987 Lietuva (kur?)
Radyščiaus k. (Varėnos r.*)  
3406Dangis, Vilbertas*1911Bebrujų k. (Radviliškio r.*)  
3407Danilevičius, Petras*1913Jurgelionių k. (Alytaus r.*)  
3408Danilevičius, Zigmas*1924Kaunas  
3410Gudas, Leonas*1919
†1947 lageris
Pasvalys  
3411Gudaitis, Leonas*1925   
3412Gudelevičius, Antanas*1916
†1984 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3413Gudeliauskaitė, Ona*1923Telšiai  
3414Gudelis, Antanas*1911Šiauliai  
3415Gudžiūnas, Petras*1914Radviliškis  
3416Gudžiūnienė, Elena*1905
†1949 lageris
Birbiliškės k. (Jurbarko r.*)  
3417Gulbinas, Adolfas*1914
†1984 Lietuva (kur?)
Ruseinių k. (Kėdainių r.*)  
3418Guobys (Gobys?), Pranas*1914
†1948 lageris
Kleviškio vnk. (Utenos r.*)  
3419Gurskis, Justinas*1928Žiegždrių k. (Kauno r.*)  
3420Gusevas, Leonas*1917Kaunas  
3421Gušauskaitė, Irena*1930Marijampolė  
3422Guzelis, Liudas*1925
†1946.12.31 Kolyma (lageris)
Daubariškių k. (Utenos r.*) slap. „Lapas“.  
3423Guzulaitis, Antanas*1917
† nežin.
Staliorių k. (Šakių r.*)  
3424Gužauskas, Antanas*1915Lieporių k. (Šiaulių r.*)  
3425Slavickas, Albinas*1925Cikabūdės k. (Prienų r.*)  
3426Slavinskas, Alfonsas*1909
†1946 lageris
Medeikių k. (Biržų r.*)  
3427Slavinskas, Jurgis*1914
†1947 lageris
Medeikių k. (Biržų r.*)  
3428Slavinskas, Leonas Stasys*1927
†1946 lageris
Ukmergė  
3429Slotkus, Antanas*1907Telšiai  
3430Slovikova, Sofija*1904Versekos k. (Šalčininkų r.*)  
3431Sluškonis, Alfonsas*1920
†1981 Lietuva (kur?)
Sapiegiškės k. (Varėnos r.*)  
3432Slušnys, Jonas*1922Rubulių k. (Kretingos r.*)  
3441Abromaitis, Česlovas*1930Šeduva moksleivis
3442Abromaitis, Juozas*1923Panevėžys  
3443Venckus (Vinskus?), Vaclovas*1913
†1957 lageris
Bardiškėlių k. (Ukmergės r.*)  
3444Venclovas, Leonas*1914
†1984 Lietuva (kur?)
Lukštų k. (Rokiškio r.*)  
3445Venskaitis, Jonas*1924
†1998
Kybartai  
3446Verikas, Petras*1914
† nežin.
Šiurpiškių vnk. (Molėtų r.*)  
3447Verneris, Alfredas Vladas*1928Seirijuose (Lazdijų r.*)  
3448Vernickas, Vincas*1929Žemaitkiemyje (Ukmergės r.*)  
3449Versockis (Verseckas?), Stanislavas*1904
†1974 Lietuva (kur?)
Žagarės k. (Vilniaus r.*)  
3450Vertelka, Leonas*1909Midžiūnų k. (Panevėžio r.*)  
3451Verksnytė, Magdalena*1921Vilnius  
3452Viederytė, Albina*1917Griaužių k. (Biržų r.*)  
3453Vietrinis, Stasys*1918Smalvų vls. (Zarasų r.*)  
3454Vasiljeva, Ana*1901Vilnius  
3455Vasylius, Povilas*1915Stanelių k. (Plungės r.*)  
3456Vaskėla, Stasys*1922
†1952 lageris
Vilnius  
3457Vaškelis, Boleslovas*1908
†1947 lageris
Rokiškis  
3458Vaškevičius, Aleksandras*1906Budelių k. (Kaišiadorių r.*)  
3459Vaškevičius, Bronislavas*1915
†1969 lageris
Žibakių k. (Ignalinos r.*)  
3460Vareika, Vytautas*1928
†1984 Lietuva (kur?)
Panevėžys  
3461Vareikis, Kazys*1907   
3472Vinickas, Jonas*1919(1917)
†1947.01.01 Nachodka?
Rūdelė (Marijampolės r.*) slap. „Pilypas“. 1946.04.21 į Nachodką
3491Laukmikelis, Martynas*1909Girkalių k. (Klaipėdos r.*)  
3492Laukytė, Kazė*1914Ražiškių k. (Kauno r.*)  
3493Laurinaitis, Juozas*1905Žukų k. (Šilutės r.*)  
3494Lapinskas, Petras*1922
†1984 Lietuva (kur?)
Rindaugų k. (Biržų r.*)  
3495Lapinskas, Vladas*1911Mankūnų k. (Alytaus r.*)  
3496Lašinis, Vytautas*1930
†1986 Lietuva (kur?)
Diržių k. (Pakruojo r.*)  
3497Kviesulaitis, Ignas*1927Vilkaviškis  
3498Labeckis (Labeckas?), Edvardas*1908   
3499Labokas, Benediktas*1909Ruigių k. (Klaipėdos r.*)  
3500Labžentis, Petras*1906Jogaudų k. (Plungės r.*)  
3501Lamas, Jakovas*1910Vilnius  
3502Lankelis, Pranas*1927
†1953.04.21 lageris
Naujųjų Naniškių k. (Varėnos r.*)  
3503Lanskus (Lunskus?), Leonas*1898Julionių k. (Ignalinos r.*)  
3504Kuršaitis, Vincas*1921
†1947.02.26 lageris
Gegužių k. (Šakių r.*)  
3505Kurtakis, Kazys*1927Antakalnio k. (Kaišiadorių r.*)  
3506Kušlys, Juozas*1904
†1955.06 lageris
Navininkų k. (Vilkaviškio r.*) kt. duom. gim. 1903
3507Kutka, Stasys*1911Jurbarkas  
3508Kuprys, Lionginas*1909
†1970 Lietuva (kur?)
Lenčių k. (Kėdainių r.*)  
3509Kulikauskas, Kazys*1906Opšrūtų k. (Vilkaviškio r.*)  
3510Kulikauskas, Stasys*1930Krakės  
3511Kulita, Jonas*1920
†1997 Lietuva (kur?)
Mitėniškių k. (Kėdainių r.*)  
3512Kulita, Stasys*1922Mitėniškių k. (Kėdainių r.*)  
3513Kumelys, Petras*1902
†1948 lageris
Ruklių k. (Utenos r.*)  
3514Serbenta, Jonas*1915Kaunas  
3515Sereika, Vytautas*1920
†1947 lageris
Kėdainiai  
3516Sereikaitė, Sofija*1910Girelės k. (Panevėžio r.*)  
3517Serneckas, Petras*1920Kaunas  
3518Serva, Kazimieras*1918Rotkalnio k. (Telšių r.*)  
3519Silickas, Jurgis*1898
†1980 Lietuva (kur?)
Grybelių k. (Utenos r.*)  
3520Silickienė, Ona*1907Grybelių k. (Utenos r.*)  
3521Simanauskas, Stasys*1925Paluklaukės vnk. (Telšių r.*)  
3522Simanavičiūtė, Elena*1926Jonava  
3523Simonaitis, Juozas*1907Prienai  
3524Simonavičius, Stasys*1921
†1947 lageris
Klaipėda  
3525Milašius, Juozas*1918Vilnius  
3526Milašius, Liudvikas*1904Pamiškės k. (Ignalinos r.*)  
3527Milašius Pukauskas, Antanas*1918Jakėnų k. (Ignalinos r.*)  
3528Mildažis, Petras*1914Kaunas  
3529Mileris, Juozas*1914
†1947 lageris
Vencloviškių k. (Jurbarko r.*)  
3530Mileris, Vincas*1917
† Lietuva (kur?)
Leoniškių k. (Šakių r.*)  
3531Levickas, Albinas*1921
†1947 lageris
Kražiai  
3532Levickas, Viktoras*1928Kaišiadorys  
3533Levulis, Boleslovas*1909
†1991 Lietuva (kur?)
Gailiūnų k. (Lazdijų r.*)  
3534Liaudanskas, Ignas*1907Stoniškio k. (Rokiškio r.*)  
3535Liaudanskienė, Viktorija*1900Kraštų k. (Rokiškio r.*)  
3536Libmanaitė, Sara*1922Kaunas  
3537Liegus, Teodoras*1919Naujasodžio k. (Utenos r.*)  
3538Lignugaris, Povilas*1906Spraudžio k. (Plungės r.*)  
3539Limbaitė, Eleonora*1922   
3540Glotnis, Juozas*1925Pakarklių k. (Kėdainių r.*)  
3541Glušankova, Antanina*1923Ažėnų k. (Ignalinos r.*)  
3542Gobys, Alfonsas*1924Melužių k. (Molėtų r.*)  
3543Godliauskas, Aleksandras*1917Ukmergė  
3544Goldšteinas, Vulfas*1911Vilnius gydytojas
3545Gotautas, Vytautas*1930Panevėžys  
3546Grabauskas, Petras*1921
†1947 lageris
Kaunas  
3547Grabauskas, Stasys*1924Skersabalių k. (Marijampolės r.*)  
3548Grakauskas, Pranas*1925Luokė  
3549Graužinis, Juozas*1922Vidžiūnų k. (Molėtų r.*)  
3550Gražys, Bronius*1911Šventupio k. (Anykščių r.*)  
3551Gliauzerienė, Aleksndra*1914Kaunas  
3552Glinskas, Juozas*1908
†1954 kažkur tremtyje
Padovinio k. (Marijampolės r.*)  
3553Juškevičius, Antanas*1908 Baroniškių k. (Panevėžio r.*)Marmakiškių k. (Biržų r.*) miškininkas
3554Juškevičius, Bronius*1912Rėklių k. (Panevėžio r.*)  
3555Juškevičius, Michalas*1908
†1948.03.02 lageris
Magūnų k. (Švenčionių r.*) apyl. pareigūnas
3556Juškevičius, Stasys*1925 Vilkaviškis?Vilkaviškis?  
3557Juškevičius, Zigmas*1908
†1985 Lietuva (kur?)
Karužų k. (Varėnos r.*) šeima ištremta 1951 m.
3558Juškienė (Juškėnienė?) Burokienė, Ona*1921Juodelių arba Parovėjos k. (Biržų r.*)  
3559Juzelskas, Antanas*1908Šipiniškio k. (Švenčionių r.*)  
3560Juzėnas, Karolis*1915
†1965 Lietuva (kur?)
Masiulių k. (Ukmergės r.*)  
3561Juzėnienė Gėgžnienė, Marijona*1921Masiulių k. (Ukmergės r.*)  
3562Juzukonis (Juozakonis?), Augustas*1916Cineikių k. (Kaišiadorių r.*) slap. „Piratas“.  
3563Juzukonis (Juozakonis?), Stasys*1914Cineikių k. (Kaišiadorių r.*) slap. „Piratas“.  
3564Juzumas, Bernardas*1919
†1996 Lietuva (kur?)
Šilių k. (Mažeikių r.*)  
3565Sirutis, Simonas*1907
†1946 lageris
Šeimyniškių k. (Utenos r.*)  
3566Beliakas, Julius*1921
†1981 Lietuva (kur?)
Biržai  
3567Arūna, Vytautas*1924
†1953.01.29 lageris (koks?)
Medinų k. (Anykščių r.*)  
3568Ašmys, Povilas*1922Kaunas  
3569Ašmonas, Mikas*1907Tauragė  
3570Atraška, Antanas*1904Rimšėnų k. (Ignalinos r.*)  
3571Audickas, Adolfas*1927Podgaveniškio k. (Biržų r.*)  
3572Audickas, Juozas*1922
†1969 Lietuva (kur?)
Biržai  
3573Auglys, Bronius*1923
†1969 Lietuva (kur?)
Tatkūnų k. (Ukmergės r.*)  
3574Augulis, Antanas*1917Rokiškis  
3575Romančik, Eduarda (Atlasevičiūtė)*1926Kaunas  
3576Astrauskas, Juozas*1907
†1972 Lietuva (kur?)
Dimšiškių k. (Ukmergės r.*)  
3577Rudaitis, Antanas*1906Marijampolė  
3578Rudavičius, Zenonas*1914Plungė  
3579Rubikas, Antanas*1898
†1981 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3580Rožukas, Antanas*1916Veršių k. (Lazdijų r.*)  
3581Romeika, Viktoras*1924Kaunas  
3582Romanovas, Semionas*1918Dusetos  
3583Rinkevičius, Povilas*1918
†1947 lageris
Sukinių k. (Ukmergės r.*)  
3584Ryliškis, Pranas*1908Kačiūnų k. (Utenos r.*)  
3585Mitka, Antanas*1911
†1948 lageris
Panevėžys  
3586Mitkus, Jonas*1910Vaškuose (Pasvalio r.*)  
3587Mitrauskas, Alvydas*1924
†1947 lageris
Kazlų k. (Marijampolės r.*)  
3588Mocevičius, Juozas*1924
†1961 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3589Mockus, Aleksas*1905
†1947 lageris
Lėlaičių k. (Mažeikių r.*)  
3590Mockus, Kostas*1908
†1980 Lietuva (kur?)
Naujokų k. (Skuodo r.*)  
3591Momkus, Jonas*1898
†1947 lageris (Sevvostlag?)
Kerėžių k. (Kelmės r.*)  
3592Mongirdas, Vladas*1919Kaunas / Tauro apyg. Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
3593Montrimas, Antanas*1924Payžnio k. (Šilalės r.*)  
3594Morkūnas, Rapolas*1927Juodžiūnų k. (Ukmergės r.*)  
3595Motiejaitis, Antanas*1907 Jackonių k. (Pakruojo r.*)   
3596Meščinskis, Henrikas*1912Vilnius  
3598Latvėnas, Stasys*1923Astrovkos k. (Rokiškio r.*)  
3599Kareckas, Albertas*1923
†1987 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3600Karkauskas, Vincas*1904Kružiūnai (Butrimonių vls.)  
3603Lašinskaitė, Janė*1929Laukagalio k. (Molėtų r.*)  
3604Kairaitis, Pranas*1908
†1996 Lietuva (kur?)
Kaunas  
3605Kairys, Povilas*1922
†1947 lageris
Kaniūkų k. (Molėtų r.*)  
3606Kakariekaitė, Elena*1927
†1989 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3607Mickevičius, Jonas*1927
†1948 lageris
Utenos apskr. (kur?)  
3608Mickevičius, Stasys*1919
†1992 Lietuva (kur?)
Išlandžių k. (Vilkaviškio r.*)  
3609Mickonis, Vincas*1913
†1955 lageris
Punia (Alytaus r.*)  
3610Mickus, Aleksandras*1921Kaunas  
3611Mickus, Steponas*1913Ylakaičių k. (Skuodo r.*)  
3612Naujokas, Tadas *1923
†2014
   
3614Kivnikas, Henrikas*1921Lentvaris  
3615Kiveris, Vitas*1919Geisteriškių k. (Vilkaviškio r.*)  
3616Kizys, Edvardas*1907Vadų k. (Ukmergės r.*)  
3617Kižys, Vincas Kazys*1912
†1988 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3618Kižla, Stanislovas*1923Pamusės k. (Širvintų r.*)  
3619Kybartas, Kazys*1908
†1955 lageris
Pasvalys  
3620Kymantas, Vincas*1891   
3621Klangauskas, Juozas*1927
†1948 lageris
Kaunas  
3622Klepeckas, Jonas*1920
†1950 lageris
Biržai  
3623Kliauga, Jonas*1925Vilkolių k. (Rokiškio r.*)  
3624Čiupaila, Vikentijus*1917Vilnius  
3625Čivinskas, Motiejus*1919
†1946 lageris
Veiveriuose (Prienų r.*)  
3626Dabkus, Liudas*1924Kupstynės k. (Raseinių r.*)  
3627Dagys, Antanas*1905
†1978 Lietuva (kur?)
Rokiškis  
3628Dalinkevičius, Alfonsas*1908
†1965 Lietuva (kur?)
Kalnelių vnk. (Ukmergės r.*)  
3629Dzeventauskas, Zigmas*1922Padalių k. (Kaišiadorių r.*)  
3630Dzidolikas, Pranas*1907Gižų k. (Vilkaviškio r.*)  
3631Dziena, Cezaris*1925Narbutų k. (Anykščių r.*)  
3632Misevičius, Janas*1906Linkų k. (Vilniaus r.*)  
3633Milkeris, Antanas*1920
†1951.09.22 lageris (Berlag?)
Naujeliškių k. (Šakių r.*)  
3634Mosiejus, Zigmantas*1925
†1955 kažkur tremtyje
Šiauliai  
3635Motiejūnas, Jonas*1916Kretinga studentas; 1951 ištremta šeima
3636Motiejūnas, Pranas*1916
†1954 kažkur SSRS (ne lag.)
Mikyčių k. (Lazdijų r.*)  
3637Motiekaitis, Kazys*1915Pušalotas (Pasvalio r.*) 1941 sukil. dalyvis
3638Miškinis, Antanas*1920Vilnius  
3673Brazdeikis, Telesforas*1917Skuodas  
3686Rudys, Antanas*1928Daubarių k. (Mažeikių r.*) slap. „Čiarlis“. moksleivis; 1956.06 paleistas
3687Valuckas, Bronius*1929 Mažeikiai
†1977.03.28 Mažeikiai
  slap. „Simužis“. suimtas iš 6 klasės; grįžęs dirbo Mažeikių naftos bazėje buhalteriu
3689Baronas, Juozas*1923Vilnius (arba Butėnai, Anykščių r.*)  
3691Karvelis, Motiejus*1920
†1947.05.07 lageris (koks?)
Plutiškės k. (Marijampolės r.*)  
3693Margis, Adomas*1923Barkelių k. (Kretingos r.*)  
3694Markevičius, Jonas*1922Vilnius  
3695Markevičius, Jonas*1922Kapėnų k. (Akmenės r.*)  
3696Markūnas, Pranas*1922Anykščiai  
3697Markūnas (Morkūnas?), Antanas*1909Kibildžių k. (Molėtų r.*)  
3698Marcinkevičius, Juozas*1907
†1948 lageris
Mardosų k. (Prienų r.*)  
3699Marcinkevičius, Juozas*1916Zabėlynės k. (Anykščių r.*)  
3700Marcinkevičius, Kazys*1919Sudvariškių k. (Prienų r.*)  
3701Marcinkevičius, Vladas*1905
† Lietuva (kur?)
Smilgiuose (Panevėžio r.*)  
3702Marcinkus, Juozas*1908Mantvilių k. (Jurbarko r.*)  
3703Marcinonis, Pranas*1917
†1971 Lietuva (kur?)
Gailiūnų k. (Lazdijų r.*)  
3704Marčiulionis, Juozas*1906
†1946 lageris
Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
3705Malžinskienė, Kazimiera*1920   
3706Mankevičius, Jonas*1910
†1968 Lietuva (kur?)
Pagurnių k. (Alytaus r.*)  
3707Mankevičius, Stasys*1930
†1987 Lietuva (kur?)
   
3708Matkevičius, Motiejus*1926Vilnius  
3710Tauroza (Taurozas?), Juozas arba Justas* Virpylai? (Laukuvos vls.)
†2014
  partizanas
3711Jonaitis, Jonas*1928Vilnius  
3712Jonuška, Bronius*1915
†1992 kažkur SSRS (ne lag.)
Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
3713Jonuškienė, Aleksandra*1924Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
3714Jovaišas (Jovaiša?), Vaclovas*1924Diržių k. (Ukmergės r.*)  
3715Jonyla, Petras*1925
†1960 Lietuva (kur?)
Andrušaičių k. (Raseinių r.*)  
3716Zvincevič, Ona (Jonikaitė)*1928
†1995 Lietuva (kur?)
Kisieliškių k. (Prienų r.*)  
3718Juozapaitis, Vincas*1908
†1984 Lietuva (kur?)
Dūčių k. (Pakruojo r.*)  
3719Juozulynas, Juozas Jurgis*1928
†1992 Lietuva (kur?)
Kapčiamiestyje (Lazdijų r.*)  
3720Juraitis, Adolfas*1918Opšrūtų k. (Vilkaviškio r.*)  
3721Jurčiukonis, Antanas*1923Lapšiaus k. (Lazdijų r.*)  
3722Jureka, Michalas*1922Kačėnų k. (Šalčininkų r.*)  
3723Jurevičius, Jonas*1923
†1985 kažkur tremtyje
Žibininkų k. (Kretingos r.*)  
3724Jurevičius, Juozas*1914Sakūčių k. (Šilutės r.*)  
3725Jurevičius, Kazimieras*1927Vilnius  
3726Jurevičius, Stasys*1912Upninkėlių k. (Jonavos r.*)  
3727Jurgaitis, Kazys*1905Piktupėnų k. (Šilutės r.*)  
3728Jurkšaitis, Juozas*1920
†1947 lageris
Vaiguviškių k. (Šakių r.*)  
3729Barilienė, Kastulė (Juraitytė)*1928Serdokų k. (Vilkaviškio r.*)  
3730Barsegovas, Viačeslavas*1915Vilnius  
3746Masiulis, Albinas*1917Zabičiūnų k. (Zarasų r.*)  
3747Masiulis, Vytautas Jonas*1923
†1995 Lietuva (kur?)
Jurgelionių k. (Ukmergės r.*)  
3748Masliukas, Lionginas*1908Dubingiuose (Molėtų r.*)  
3749Mastauskas, Jonas*1928
†1974 nežin.
Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)  
3750Masionis, Jonas*1908
†1983 Lietuva (kur?)
Valiūnų k. (Joniškio r.*)  
3752Geršel, Marija*1917Kaunas  
3753Gedžiūnas, Konstantas*1924Kaunas  
3754Gegžnas, Stasys*1897Kunigiškių k. (Ukmergės r.*)  
3755Geiga, Kazys*1915Pasvalio vnk. (Pasvalio r.*)  
3756Gelažius, Juozas*1928Vilnius  
3757Gelumbickas, Jonas*1918Mižuikų k. (Plungės r.*)  
3758Gentvilas, Bronius*1927Kvesų k. (Kauno r.*)  
3759Geduška, Viktoras*1930
†1994 Lietuva (kur?)
Jonava  
3760Gedvila, Antanas*1917Kaunas  
3761Gedvilas, Vytautas*1915
†1952 lageris
Tarvydų k. (Šilutės r.*)  
3762Gildutis, Antanas*1906Kaunas  
3763Gilys, Vladas*1917Nemajūnų k. (Lazdijų r.*)  
3764Gimbutis, Albinas*1927
†1956 kažkur tremtyje
Luknių k. (Utenos r.*)  
3765Ginetas, Vladas*1911Gustiškio vnk. (Panevėžio r.*)  
3766Ginevičius, Dominykas*1917Rėvos k. (Vilniaus r.*)  
3767Giniotis, Leonas*1924
†1993 Lietuva (kur?)
Anykščiai  
3768Giniotis, Vaclovas*1912   
3769Gintautas, Algirdas*1927Kretinga  
3770Grigaitis, Antanas*1906Uosupio k. (Marijampolės r.*)  
3771Grigaitis, Juozas Petras*1929Pašiekštupio k. (Prienų r.*) ar Veiverių vls.  
3772Grigaitis, Vincas*1913Pasvalys  
3773Grigaliūnas, Antanas*1919
†1953.04.05 lageris
Kakūnų k. (Panevėžio r.*)  
3774Grigaliūnas, Jonas*1927
†1961 Palatka (Tenkos r.)
Panevėžys moksleivis
3775Grigaliūnas, Pranas*1914Piemenų k. (Ignalinos r.*) arba kažkur Švenčionių r.*  
3776Grigas, Leonas*1916
†1946.12.16 Čiukotlag
Zastančių k. (Biržų r.*)  
3777Grigas, Pranas*1905Pažibų k. (Panevėžio r.*)  
3778Grigelaitis, Jonas*1928Ivanovkos k. (Vilkaviškio r.*)  
3779Grinius, Antanas*1920Lūginės k. (Marijampolės r.*)  
3780Grinkevičius, Kazys*1918Mažeikiai  
3781Griškėnas, Alfonsas*1919
†1983 Lietuva (kur?)
Svylionių k. (Švenčionių r.*)  
3782Grižalis, Vladimiras*1898Vievio vls. (Trakų r.*)  
3783Grižas, Stasys*1921Utena  
3784Grumadas, Silvestras (Silvas?)*1925
†1980 Lietuva (kur?)
Biliūnų k. (Kauno r.*)  
3785Grumadas, Stasys*1916
† kažkur SSRS (ne lag.)
Čiobiškio k. (Širvintų r.*)  
3786Grušas, Pranas*1905Ylakiai  
3787Žemaitytė, Petronė*1912
†1989 Lietuva (kur?)
Mergbūdžio k. (Šakių r.*)  
3788Dzenkauskas (Dzeikauskas), Petras*1923Punia (Alytaus r.*)  
3789Dzvonkas, Jurgis*1921
†1996 Lietuva (kur?)
Papalčių k. (Panevėžio r.*)  
3790Džemereika (Džermeika?), Juozas*1916Bambinių k. (Vilkaviškio r.*)  
3791Šeibokas, Stasys*1910Taruškų k. (Panevėžio r.*)  
3793Šeparys, Kazys*1929
†1983 Lietuva (kur?)
Švėkšnoje (Šilutės r.*)  
3794Šepikaitė, Jadvyga*1922Perkūnų k. (Klaipėdos r.*)  
3795Šepliakovas, Fiodoras*1903
†1947.10.07 lageris
Zarasai  
3796Šerėnas, Bronius*1928Rūdupio k. (Švenčionių r.*)  
3798Grincevičius, Juozas*1922Kaišiadorys  
3799Grilius, Aronas*1921Vilnius  
3800Linonis, Bronius*1922Tūrupėlio k. (Marijampolės r.*)  
3801Grilauskas, Mykolas*1925Jovarų k. (Anykščių r.*)  
3803Baukys, Antanas*1914Panevėžys  
3813Kauza, Vytautas*1930Kaunas slap. „Vanagas“. stud.; šeima ištremta 1949
3814Kaušytė, Bronė*1923Skuodas mokyt., LLA narė; paleis. 1956.07.24
3815Adamonis, Pranas*1917Panevėžys inžin.
3816Adomaitis, Gediminas*1931
†1969
Vilkaviškis moksleivis, pogr. org. narys
3817Arlinskas (Orlinskas?), Viktoras*1925Masališkių k. (Varėnos r.*)  
3818Arminas, Pranas*1901Marijampolės r.*  
3819Armonavičius, Juozas*1906
†1946 lageris (koks?)
Saločių vls. (Pasvalio r.*)  
3820Artimavičius, Jonas*1928Ožionių k. (Ignalinos r.*)  
3821Artiomovas Malivanovas, Nikolajus*1913
†1947.08.16 Sevvostlag (Magadano sr.)
Vilnius  
3822Arlauskas, Petras*1912
†1948.11.13 lageris
Kauno apskr.  
3823Auksutis, Vladas*1921Panevėžys  
3824Aukščiūnas, Antanas*1924
†1947 lageris
Girininkų II k. (Kauno r.*)  
3825Aukščiūnas, Stasys*1910
†1947 lageris
Girininkų II k. (Kauno r.*)  
3826Aukštaitis, Henrikas*1924Kaunas  
3827Bacevičius, Vincas*1899Būdos k. (Prienų r.*)  
3828Bačianskas, Stanislovas*1910
†1989 kažkur SSRS (ne lag.)
Kriukuose (Joniškio r.*)  
3829Bačkis, Juozas*1912
†1949 lageris
Šilutė  
3830Balaišis, Klemensas*1902
†1951 lageris
Klikūnų k. (Anykščių r.*)  
3831Balčius, Augustinas *1919
†1962 nežin.
Arnotiškių k. (Jonavos r.*)  
3832Balkė, Motiejus*1902Urkionių k. (Varėnos r.*)  
3833Balnionis, Jonas*1916   
3834Balnis, Antanas*1922Girininkų k. (Šilutės r.*)  
3835Balsys, Pranas*1908Kaunas kariškis
3836Bardauskas, Antanas*1899Deveikiškių k. (Kėdainių r.*)  
3837Barcevičius, Marcelijus*1921Paišlynio k. (Jurbarko r.*)  
3838Barisa, Albertas*1914Garnių k. (Utenos r.*)  
3839Barkus, Bonifacas*1924Derkinčių k. (Skuodo r.*)  
3840Barniškis, Juozas*1912Kriūkuose (Šakių r.*)  
3841Daunoravičius, Leonardas*1924Dagios k. (Anykščių r.*)  
3842Daunoravičius, Stanislovas*1908
†1947.08.15 Sevvostlag (kur?)
Vilnius  
3843Dautartas, Marijonas*1921Maironiškių k. (Kauno r.*)  
3844Daunys, Vytautas*1928Šėkščių k. (Šiaulių r.*)  
3845Daunoras, Leonas*1925
† Lietuva (kur?)
Veiveriuose (Prienų r.*)  
3846Daunoras, Vladas*1911Treigių k. (Joniškio r.*)  
3847Daukintas (Daugintas?), Aleksas*1899
†1981 Lietuva (kur?)
Pusbaublių k. (Akmenės r.*) 1949 ištremta jo šeima.
3848Daukšas, Antanas*1906Raguva (Panevėžio r.*)  
3849Didžiulis, Jonas*1911Šilutė  
3850Difartas, Stasys*1912Paviemuonio k. (Prienų r.*)  
3851Vaišnoras, Povilas*1925Asmoniškės vnk. (Klaipėdos r.*)  
3852Vaištaras, Juozas*1928
†1985 kažkur SSRS (ne lag.)
Kempalių k. (Raseinių r.*)  
3853Vaisbergas, Vladas*1929Kaunas  
3854Vainutis, Otonas*1908
†1976 Lietuva (kur?)
Šiauliai  
3855Vainilavičius, Juozas*1927Vilnius  
3856Vaina, Vincas*1912Karliškių k. (Alytaus r.*)  
3857Vaičiūnas, Motiejus*1901Katilių k. (Šakių r.*)  
3858Vaičiūnas, Jonas*1917Gailiešionių k. (Utenos r.*)  
3859Vaičiūnaitė, Aldona*1927Utena  
3860Vaičienė, Uršulė*1899Pavygailių k. (Kelmės r.*)  
3861Valaitis, Jonas*1920Kalniškių k. (Jurbarko r.*)  
3862Valaitis, Kostas*1908Vilnius  
3863Vaitulevičius, Kazys *1917
†1987 Lietuva (kur?)
Paliepio k. (Lazdijų r.*)  
3864Vaitulevičius, Ignas*1908
†1978 Lietuva (kur?)
Jovaišonių k. (Alytaus r.*)  
3865Vaitkus, Gediminas*1924
†1976 Lietuva (kur?)
Jodėnų k. (Plungės r.*)  
3866Vaitkus, Juozas*1912Eigirdžiuose (Telšių r.*)  
3867Vaitkus, Juozas*1928
†1946 lageris
Stripinių k. (Skuodo r.*)  
3894Janušauskas, Vincas*1923Daugai valst.
3895Januševičius, Povilas*1922Tuitų k. (Kupiškio r.*) valst.
3896Januševičius, Jonas*1925
†1957.01.21 Irkutsko sr.
Varniūnai (Biržų r.*) / Algimanto apyg.  
3897Januševičius, Liudas*1920
†1980 Lietuva (kur?)
Kaunas stud., pogr. org. narys
3898Januševičius, Viktoras*1876
†1947.05.08 Sevvostlag
Šiauliai prekyb.
3899Januška (Januškas?), Juozas*1897
†1948.03.22 Sevvostlag
Šliktinės k. (Skuodo r.*) valst., partiz.
3900Kaštonienė, Albina (Januškaitė)*1915Kaunas stud.
3901Januškaitis, Algirdas*1926
†1947.09.06 Čiukotlag
Marijampolė / Skardupiai (Marijampolės r.*) / Tauro apyg. slap. „Šarka“. Lietuvos gyventojų genocidas, II t. nurodyti gim. metai 1891
3902Januškevičius, Konstantinas*1894Baltučių k. (Šalčininkų r.*) valst.
3903Januškevičius, Stanislavas*1922Baltučių k. (Šalčininkų r.*)  
3904Lukšys (Lukša?), Jonas*1918
†1947.07.14 lageris
   
3905Lukša, Jonas*1921Kaunas  
3906Stasėnas, Bronius*1915Žiogų vnk. (Kupiškio r.*)  
3907Stasėnas, Stasys*1911
†1947 lageris
Jokšių k. (Kupiškio r.*)  
3908Steckis, Kazys*1911
†1992 Lietuva (kur?)
Plungė  
3909Stefanovičius, Kazimiras*1925Mėlenių k. (Vilniaus r.*)  
3910Stegvilas, Jonas*1929Minkštpaučių k. (Tauragės r.*)  
3911Stepanavičius, Albinas*1916Radviliškis  
3912Stepanavičius, Pranas*1921   
3914Kaknevičius, Viktoras*1929
†1964 Lietuva (kur?)
Vilkyškiuose (Šilutės r.*)  
3915Kalanta, Algirdas*1902
†1947 lageris
Mardasavo k. (Varėnos r.*)  
3916Kalasauskas, Mečislovas*1924Kaunas  
3917Kalasūnas, Juozas Jokimas*1920Raubatonių k. (Kauno r.*)  
3918Kalėda, Dominykas*1911
†1946 lageris
Neveronių k. (Kauno r.*)  
3919Kalesinskas, Vitalius (Vitas?)*1920Žagariškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Alksnis“. suimtas Lenkijoje
3920Kalmanovičius, Šaloma*1922Vilnius  
3921Kalpokas, Gerutis (Gevutis?)*1921Miškinės vnk. (Rokiškio r.*)  
3922Kalpokas, Kostas*1908Kvetkų k. (Biržų r.*)  
3923Kamarauskas, Jonas*1918Obelytės k. (Alytaus r.*)  
3924Kamarauskas, Jonas*1925Jurzdiko k. (Anykščių r.*) Tėvas mirė lageryje 1947.12.23, kiti šeimos nariai ištremti į Širokij Logą (Krasnojarsko kr.)
3925Kaminskas, Albinas*1919
†1980 kažkur SSRS (ne lag.)
Gačiakampio k. (Švenčionių r.*) slap. „Varnas“.  
3926Kaminskas, Antanas*1908Dulkių k. (Kauno r.*)  
3927Kaminskas, Zigmas*1914Remeikių k. (Alytaus r.*)  
3928Kananovičius, Piotras*1913Vilnius  
3929Kantoras, Hiršas*1913Kaunas  
3930Kapčius, Alfonsas*1924
†1948 lageris
Užunvėžių k. (Anykščių r.*)  
3931Kaplanaitė, Chaja*1917Vilnius  
3932Karalius, Augustas*1918Luknių k. (Skuodo r.*)  
3933Karalius, Juozas*1920Kampinių k. (Šakių r.*)  
3934Karalius, Steponas*1900
†1947 lageris
Kaunas  
3935Jočys, Albinas*1928Prauslių k. (Ukmergės r.*) mokyt.
3936Juchnevičius, Juozapas (Juzefas)*1920 Studeniai (Vilniaus r.*)   
3937Juchnevičius, Jonas (Janas)*1925Juškų k. (Švenčionių r.*)  
3938Jokubaitis, Aleksas*1911
†1947 lageris
Plungė  
3939Jokubaitis (Jakubaitis?), Jonas*1919Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*)  
3942Červinskis, Sevanas*1927Paberžės vls. (Vilniaus r.*)  
3943Česaitis, Vytautas*1913
†1968 Lietuva (kur?)
Sarmačinų k. (Vilkaviškio r.*)  
3944Černys, Vincas*1924Šventupės k. (Ukmergės r.*)  
3945Jokubaitis, Kazimieras   dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
3946Šlekys, Bronius*1922   
3947Šlekys (Šliakys?), Antanas*1913
†1991 Lietuva (kur?)
Selemos k. (Marijampolės r.*)  
3948Šliūpas, Mindaugas*1919
†1978 Lietuva (kur?)
Kaunas  
3949Šyvokas, Jurgis*1917Putrišių k. (Prienų r.*)  
3950Škėrys, Kazys*1928
†1952 lageris (koks?)
Krūvelių k. (Marijampolės r.*)  
3951Šmeiža, Kazimieras*1897
†1947 lageris
Dargių k. (Mažeikių r.*)  
3952Šmitas, Alfonsas*1923
†1979 Lietuva (kur?)
Šilininkų k. (Šilutės r.*)  
3953Šmitas, Antanas*1924
† Lietuva (kur?)
Gailiūnų k. (Lazdijų r.*)  
3954Šmitra, Vladas*1921
†1946 lageris
Jodėnų k. (Plungės r.*)  
3955Šneideraitis, Jonas*1911Smalininkuose (Jurbarko r.*)  
3957Špinkus, Vidmantas*1929Joniškis  
3958Šriubėnas, Marijonas*1921
†1990 Lietuva (kur?)
   
3960Štreimikis, Sigitas*1926 Višakio Rūda
†1949.02.09 lageris (koks?)
  slap. „Žukauskas“. moksl., partiz.
3961Štrempleris, Alfredas*1926Stankiškių k. (Šilutės r.*)  
3962Šukys, Adomas*1910Trumpučių k. (Anykščių r.*)  
3963Šukšta, Antanas*1904Šiauliai  
3964Šulga, Alfonsas*1913Laumakės k. (Ignalinos r.*)  
3965Šulskas, Antanas*1909Pinigiškės k. (Ignalinos r.*)  
3966Daugėla, Vladas*1912
†1999 Lietuva (kur?)
Sedoje (Mažeikių r.*)  
3968Darvydas, Juozas*1911
†1973 Lietuva (kur?)
Žaigaičių k. (Širvintų r.*)  
3969Gaudutis, Stasys*1928Čiūželiai (Kretingos apskr.)  
3970Gaulia (Gaulis?), Antanas*1915Rokiškis  
3971Dambrauskas, Bronius*1912Kaniūkų k. (Kauno r.*)  
3972Paltarokas, Antanas*1911Šiauliai  
3973Palumickas (Pulmickas?), Antanas*1904Smilgelių k. (Pasvalio r.*)  
3974Pangonis, Antanas*1922
†1998 Lietuva (kur?)
Krekštėnų k. (Alytaus r.*)  
3975Pangonis, Juozas*1916Angininkų k. (Alytaus r.*)  
3976Palskys, Pranas*1905Aulelių k. (Anykščių r.*)  
3977Pažemeckas, Vladas*1902
†1953.04.02 lageris (koks?)
Gineikių k. (Pasvalio r.*)  
3978Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas*1922Kaunas studentas
3979Pečiulis, Antanas*1923Neveronių k. (Širvintų r.*)  
3980Pečiulis, Motiejus*1911
†1946 lageris
Žeruolių k. (Ukmergės r.*)  
3981Pelakauskas, Antanas*1922
†1979 Lietuva (kur?)
Pašekščių k. (Molėtų r.*)  
3982Pėstininkas, Jonas*1915Puskepurių k. (Marijampolės r.*)  
3983Petkelis, Mykolas*1906
†1948 lageris
Degutiškės II k. (Ignalinos r.*)  
3984Petkevičius, Mykolas*1915Šarkių k. (Utenos r.*)  
3985Petraitis, Juozas*1908
†1968 Lietuva (kur?)
Pagėgiuose (Šilutės r.*)  
3986Petrauskas, Bolis*1917Tirkšliai (Mažeikių r.*)  
3987Petrauskas, Jonas*1920Joniškėlio vls. (Pasvalio r.*) suimtas po karo
3988Petrauskas, Juozas*1902Marinkos k. (Alytaus r.*) Nuo 1951.09.18 Berlag (Magadano sr.); šeima ištremta 1948.
3989Petrauskas, Juozas*1910 Druskininkėliai (Lazdijų r.*)   
3990Petrauskas, Marijonas*1921Gudelių k. (Anykščių r.*) slap. „Šakalys“. 1951.07 pabėgo iš lagerio, dingo be žinios
3991Petrauskas (Petraitis?), Jonas*1905Rokonių k. (Pakruojo r.*)  
3992Petryla, Povilas*1918Senlaukio k. (Akmenės r.*)  
3993Petrauskas, Albinas*1913Ančlaukio k. (Vilkaviškio r.*)  
3994Pilsudskis, Vytautas*1926Pauliukų k. (Jonavos r.*)  
3995Pilžys, Boleslavas*1925Kaniūkų k. (Šalčininkų r.*)  
3996Pipiras, Steponas*1922   
3997Platkevičius, Povilas*1924Panevėžys  
3998Plytnikas, Jonas*1916
† lageris
Žvirgždėnų k. (Alytaus r.*)  
3999Plytnikas, Jonas*1923Žvirgždėnų k. (Alytaus r.*)  
4000Puzinas, Bronius*1915
†1947 lageris
Ūtos k. (Panevėžio r.*)  
4001Pūras, Antanas*1927
†1947 lageris
Vilnius  
4002Pūrienė, Viktorija*1907
†1983 kažkur SSRS (ne lag.)
Dusetos  
4003Račevskis, Francas*1923Vilnius  
4004Radavičius, Alfonsas*1925 Kruopių k. (Pavandenės par., Telšių r.*)
†2015
Naujikų k. (Telšių r.*) stalius; 1955 vedė (Černogorske)
4005Radavičius, Bronius*1916Pakėvio k. (Kelmės r.*)  
4008Jakumas, Antanas*1919Kretinga  
4009Jančevskis, Česlavas*1920
†1947 lageris
   
4010Jančevskis, Simonas*1903Inklėriškių k. (Trakų r.*)  
4011Jančiulis, Bronius*1925Jančiulių k. (Lazdijų r.*)  
4012Janukaitis, Edvardas*1914Šiaulių k. (Širvintų r.*)  
4013Jarušaitis (Jerušaitis?), Juozas*1918
†1968 kažkur SSRS (ne lag.)
Batiškių k. (Šakių r.*)  
4014Jaruševičius, Juozas*1916
†1949 lageris
Liuklingėnų k. (Alytaus r.*)  
4015Jasaitis, Antanas*1918Paalsio I k. (Jurbarko r.*)  
4016Jaselis, Alfonsas*1905Anykščiai  
4017Kasparavičius, Jurgis*1925
†1958 kažkur tremtyje
Punia (Alytaus r.*)  
4018Kasparavičius (Jakovčikas?), Mykolas (Jonas?)*1923Paliepšių k. (Kelmės r.*)  
4019Kasperavičius, Jonas*1906
†1946 lageris
   
4020Kasperavičius, Ksaveras*1924
† lageris
   
4021Katauskas, Julius*1927Kaunas  
4022Katinauskas, Juozas*1925Rokiškio apskr. valstietis
4023Katkevičius, Justinas*1921
†1980 Lietuva (kur?)
Rokai (Kauno r.*) šeima ištremta 1948 m.
4024Krikštulis, Jonas*1910
†1948 lageris
Užušilių k. (Biržų r.*)  
4025Kriovė, Jonas*1914Upeliškio k. (Biržų r.*)  
4026Kripaitis, Antanas*1905
†1947 lageris
Daniliškių k. (Pasvalio r.*)  
4027Kripaitis, Stasys*1925
†1947 lageris
Padvariečių k. (Biržų r.*)  
4028Kriščiūnas, Juozas*1921Dambavos k. (Marijampolės r.*)  
4029Kriščiūnas, Pranas*1918Deveikiškių k. (Kėdainių r.*)  
4030Kriščiūnas, Stasys*1915
†1982 Lietuva (kur?)
Žeimelyje (Pakruojo r.*)  
4031Krasauskas, Aleksas*1927Girstupio k. (Kauno r.*)  
4032Krasauskas, Juozas*1904
†1949 lageris
Orelių k. (Pasvalio r.*)  
4033Krasauskas, Juozas*1924   
4034Kovas, Vincas*1922
† Lietuva (kur?)
Kybartai  
4035Krasilnikas, Jonas*1914   
4036Kraskauskas, Petras*1919Mikoliškio k. (Rokiškio r.*)  
4037Krašinskas, Anatolijus*1926Vilnius  
4038Krauklys, Vytautas*1927Latvelių k. (Biržų r.*)  
4039Kregždė, Romualdas*1908
†1956 lageris
Šilutė  
4040Kriugla, Boleslovas*1923
†1947 lageris
Kaunas  
4041Krivka, Edvardas*1900
†1953 lageris
Brinkiškių k. (Vilniaus r.*)  
4042Kryževičius, Boleslovas*1923Imbarės k. (Kretingos r.*)  
4043Krugliakovas, Georgijus*1921Sipailiškio k. (Rokiškio r.*)  
4044Krukauskas, Henrikas*1923
†1947 lageris
Niurkių k. (Telšių r.*)  
4045Krupavičius, Bronius*1906Beržinių k. (Biržų r.*)  
4046Kruševičius, Albinas*1924Rūdos k. (Prienų r.*)  
4047Krutinis, Antanas*1913Mažulių k. (Akmenės r.*)  
4048Kubilius, Stasys*1899
†1949 lageris
Biržai  
4049Kucborskis, Jonas*1924
†1992 Lietuva (kur?)
Noškūnų k. (Trakų r.*)  
4050Kuklierius, Algimantas*1927Grabavos k. (Marijampolės r.*)  
4051Kukuška, Bonifacas Jonas*1914Rokiškis  
4052Laužadis, Antanas*1917Laužadžių k. (Rokiškio r.*)  
4053Laužadis, Pranas*1902Šileikių k. (Rokiškio r.*)  
4054Lelis, Petras*1919Pumpėnuose (Pasvalio r.*)  
4055Lemantovičius, Vaclavas*1906Rokų k. (Varėnos r.*)  
4056Lesvinčiūnas, Alfonsas*1920
† lageris
Šakarnių k. (Pasvalio r.*)  
4057Baltrūnas, Juozas*1893
†1948 lageris (koks?)
Gudelių k. (Molėtų r.*)  
4058Baltrušaitis, Antanas*1914Padeglių k. (Šiaulių r.*)  
4059Bilvinas, Vincas*1907
†1986 Lietuva (kur?)
Šiauliai  
4060Biliūnas, Vladas*1923
†1946 lageris
Daugalonių k. (Pakruojo r.*)  
4061Ernstsonas, Andrius*1910   
4062Filipavičius, Stasys*1906Kelmės vls. (Kelmės r.*)  
4063Gabrilavičius, Alfonsas*1921Čižiūnų k. (Ignalinos r.*)  
4064Gagis Pleskūnas (Gogis?), Gustas*1912   
4065Gaidamavičius, Henrikas*1927Švenčionėliuose (Švenčionių r.*)  
4066Gaidelionis, Jonas*1923
†1948 lageris
Pasvalio Vienkiemių k. (Pasvalio r.*)  
4067Gailius, Juozas*1920Jaunių k. (Šilutės r.*)  
4068Gailius, Juozas*1920Kalniškių k. (Šilalės r.*)  
4069Gailiušas, Julius*1923Adutiškis (Švenčionių r.*)  
4070Gaižauskas, Antanas*1921Kaunas  
4071Gaižiūnas, Jokūbas*1919
†1953 lageris
Kazlų Rūda  
4072Gaižutis, Bronius*1905
†1984 Lietuva (kur?)
Lyduvėnuose (Raseinių r.*)  
4073Galeckas, Henrikas*1925
†1968 kažkur SSRS (ne lag.)
Germaniškio k. (Biržų r.*)  
4074Galentas, Vladislovas*1916Kėdainiai  
4075Gitenis, Kazys*1908Drobiškių k. (Zarasų r.*)  
4076Gladkauskas, Vladas*1916
†1968 Lietuva (kur?)
Vaitkaičių k. (Šilalės r.*)  
4077Gladkauskas, Zigmas*1918
†1964 Lietuva (kur?)
Virbalyje (Vilkaviškio r.*)  
4078Gražys, Vytautas*1922Ramaškonių k. (Anykščių r.*)  
4079Grenda, Bonifacas*1917
†1994 Lietuva (kur?)
Medinų k. (Kaišiadorių r.*)  
4080Gružauskas, Bronius*1910Pasvalys  
4081Ignatavičius, Jonas*1924
†1948 lageris
Kaunas  
4082Ignatjevas, Anatolijus*1920Vabalių k. (Alytaus r.*)  
4083Ivanovskis, Rišardas*1924
†1950.05.24 lageris
Vilnius  
4084Ivaška, Bernardas*1918   
4085Ivaška, Vladislavas*1909
†1947 lageris
Rudamina (Vilniaus r.*)  
4086Ivaškevičius, Stanislovas*1924   
4087Jablonskis, Romualdas*1922
†1999 Lietuva (kur?)
Kėdainiai  
4088Jacinas, Vladas*1920Kaunas  
4089Jacinkevičius, Jonas*1917Gudžiūnų glžk. st. (Kėdainių r.*)  
4090Janonis, Vytautas*1924
†1952 lageris
Panevėžys  
4091Janonytė, Akvilė*1914Moškėnų k. (Rokiškio r.*)  
4092Janušas, Alfonas*1910Mažeikių vls. (Mažeikių r.*)  
4093Jasiukevičius, Ričardas Edmundas*1929Vilnius  
4094Balčienė, Janina (Jasiūnaitė) *1925
†1981 Lietuva (kur?)
Panevėžys  
4095Trembelis, Petras*1901Dusetos  
4096Trembelys (Trimbelys?), Vytautas*1930
†1988 Lietuva (kur?)
Šeduikių k. (Anykščių r.*)  
4097Tribandis, Jonas*1929
†1953 lageris
Viečiūnų k. (Alytaus r.*)  
4098Triška, Petras*1907Limparų vnk. (Pasvalio r.*)  
4099Trubila, Petras*1920Tartoko k. (Ignalinos r.*)  
4100Trockis, Samuilas*1929Vilnius  
4101Trukšnys, Pranas*1919
†1950 lageris
Panevėžys  
4102Tumėnas, Vincas*1918Ignotiškio vnk. (Utenos r.*)  
4103Urba, Vilimas Antanas*1927Lenčių k. (Kėdainių r.*)  
4104Urbonas, Aleksandras*1910Krakių vnk. (Kėdainių r.*) slap. „Ąžuolas“.  
4105Pavilavičius (Povilavičius?), Bronius*1926Ilzenbergo dv. (Rokiškio r.*)  
4106Račkauskas, Justinas*1924Šložių k. (Plungės r.*)  
4107Račkauskas (Raczkowski), Antanas (Antoni)*1924Nemenčinės vls. (Vilniaus r.*) slap. „Błyskawica“.  
4108Ragaliauskas, Bronius*1927
†1949 lageris
Jurbarkas  
4109Ragelis, Vladas*1908
†1947 lageris
Rūsingės dv. (Varėnos r.*)  
4110Ragoža, Vaclavas*1925Gudelių k. (Šalčininkų r.*)  
4111Ragoža (Rogoža?), Vladislavas*1921Ragožiškių k. (Šalčininkų r.*)  
4112Ramonas, Vincas*1923Erslos k. (Skuodo r.*) mokytojas
4113Raslanas, Valentinas*1916Paliminės k. (Utenos r.*)  
4114Rastenis, Klemensas*1903Melninkų k. (Ignalinos r.*)  
4115Raščiauskas, Vaclovas*1924
†1947 lageris
Angirių k. (Kėdainių r.*)  
4116Ratkevičius, Vincas*1902Dūkštas  
4117Raudonis, Juozas*1901Kėdainiai  
4118Sprainaitis, Pranas*1925
†1985 Lietuva (kur?)
Karkazų k. (Šakių r.*)  
4119Sprindys, Bronius*1917
†1953 lageris
Kadarų k. (Biržų r.*)  
4120Spudas, Kazys*1920
†1956 lageris
Kelmučių k. (Pasvalio r.*)  
4121Stadelninkas, Albinas*1914Žvirgždaičių k. (Šakių r.*)  
4122Stalionis, Kazys*1912Kaunas  
4123Staliūnas, Vaclovas*1916Biržai  
4124Sniževičius, Antanas*1911
†1956 kažkur tremtyje
Rūdninkų k. (Marijampolės r.*)  
4125Sokolovas, Grigorijus*1922
†1947 lageris
Sidarių k. (Radviliškio r.*)  
4126Stankevičius, Juozas*1914Grabaukos k. (Lazdijų r.*)  
4127Stankevičius, Marijonas*1928
†1992 Lietuva (kur?)
Laukagalių k. (Panevėžio r.*)  
4128Stankevičius, Stasys*1920Kairėnų k. (Radviliškio r.*)  
4129Stankevičius, Voldemaras*1914Bėčiūnų k. (Biržų r.*)  
4130Stankus, Antanas*1924Bajorėlių k. (Kretingos r.*)  
4131Stankus, Ipolitas*1918Šliktinės k. (Skuodo r.*)  
4132Staponkus, Pranas*1917
† Lietuva (kur?)
Tautgailių k. (Šiaulių r.*)  
4133Svirelis, Stepas*1926
†1977 Lietuva (kur?)
Kaunas  
4134Svirnelis, Julius*1903   
4135Svitojus, Juozas*1920
†1996 Lietuva (kur?)
Trakėnų k. (Marijampolės r.*)  
4136Bukinas, Vytautas*1924Kietaviškės (Kaišiadorių r.*) Šeima ištremta 1948 m.
4137Bukinas, Vytautas*1924Senosios Kietaviškės (Kaišiadorių r.*)  
4138Dapkevičius, Jonas*1903Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
4139Darasevičius, Adolfas*1908
†1950 lageris
Sterkiškio k. (Anykščių r.*)  
4140Diržininkas, Aleksas*1914
†1947 lageris
   
4141Frenkelis, Zenonas?*1908Žvirgždaičiuose (Šakių r.*)  
4142Juška, Kostas*1913
†1947 lageris
Sedoje (Mažeikių r.*)  
4143Juška, Stasys*1926Statikų k. (Ukmergės r.*)  
4144Jušaitė, Viktorija*1926Kretinga  
4145Jurša, Jurgis*1920Aleksandravos k. (Alytaus r.*)  
4146Jusas, Juozas*1903
†1948 lageris
Kaunas  
4147Jusius (Jusys?), Jonas*1910Eivenių k. (Zarasų r.*)  
4148Teleiša, Juozas*1923
†1965
Rudziškių k. (Marijampolės r.*)  
4149Tenys, Vincas*1907Virkytų k. (Šilutės r.*)  
4150Barzdonis, Jonas*1919Minčiūnų k. (Rokiškio r.*) amatininkas, partizanas
4151Barzdonis, Jonas*1919Minčiūnų k. (Rokiškio r.*)  
4152Grigorjeva, Scholastika (Bekasan)*1924Vilnius kt. duom. pavardė Bekazin
4153Jasiūnas, Pranas*1905Kaunas  
4154Jasiunevičius, Vytautas*1924
† Lietuva (kur?)
Degėsių k. (Utenos r.*)  
4156Galinauskas, Petras*1910Pryšmantų k. (Tauragės r.*)  
4157Čilinskas, Vladas*1908
†1947 lageris
Užventyje (Kelmės r.*)  
4158Čibiras, Antanas*1907Ceikiškės k. (Ignalinos r.*)  
4159Čistovas, Michailas*1918Kaunas  
4160Bitinas, Pijus*1913Dumblio k. (Ukmergės r.*)  
4161Bitovtas, Boleslavas*1922Balkūnų k. (Vilniaus r.*)  
4162Blažys, Jonas*1917Čižiūnų k. (Varėnos r.*)  
4163Blažys, Juozas*1924
†1948.01.19 Sevvostlag
Vilnius  
4164Blusevičius, Leonardas*1926Žaliosios k. (Marijampolės r.*)  
4165Bogdanavičius, Antanas*1906Matiešių k. (Kauno r.*)  
4166Bogdanovičius, Fabijanas*1929Nevainionių k. (Šalčininkų r.*)  
4167Boguševičius, Juozas*1903
†1953 kažkur SSRS (ne lag.)
Vilnius  
4168Mikalčius, Vladas*1915
†1973 Lietuva (kur?)
Kelmė  
4169Mikelionis, Vladas*1926Jakubiškių k. (Varėnos r.*)  
4170Mikša, Balys*1905
†1981 Lietuva (kur?)
Kaunas  
4171Mikštymas, Boleslavas*1926Čepukiškės k. (Zarasų r.*)  
4172Miknevičius, Vytautas*1908Ščiukiškio k. (Kėdainių r.*)  
4173Miknevičius, Vytautas*1928Simaniškių k. (Pakruojo r.*)  
4174Naumčikas, Bronislovas*1901Kaunas  
4175Navarackas, Adolfas*1911
†1994 Lietuva (kur?)
Vilnius stud., pogr.
4176Navašinskas, Bronius*1921Kaunas  
4177Navickas, Kazys*1927Girštupių k. (Kauno r.*)  
4178Navickis, Jonas*1909Gaubelių k. (Telšių r.*)  
4179Navikas, Juozas*1918
†1946.10.27 lageris
Balandžių k. (Ukmergės r.*)  
4181Plėštys, Kazys*1913Panevėžys  
4182Pravazevičius, Vincas*1916Dusetos  
4183Preibys, Stanislovas*1923
†1952 lageris
Žeimių k. (Kretingos r.*)  
4184Preidžius, Juozas*1911
†1952 lageris
   
4185Preikšas, Ansas (Hansas?)*1929Šlapšilės k. (Klaipėdos r.*)  
4186Remeikis, Stasys*1920Kaupių k. (Tauragės r.*)  
4187Sabaliauskas, Eugenijus*1923Runionių k. (Molėtų r.*)  
4188Sabaliauskas, Stasys*1925Kaunas  
4189Sabaliauskas, Viktoras*1909Pagėgių vls. (Šilutės r.*)  
4209Paulauskas     
4212Ivanickas, Antanas    5 vaikai (iki lagerių); buvo felčeris Norilske
4234Stakėnas, Valentinas Petras*1924
†1946 lageris
Nadiejiškio k. (Rokiškio r.*)  
4235Simanonis, Vladas*1907
†1966 Lietuva (kur?)
Mackeliškių k. (Anykščių r.*)  
4236Simaška, Vytautas*1930
† Lietuva (kur?)
Panevėžys  
4237Seniūnas, Tomas*1916
†1961 kažkur tremtyje
Tirkšlių k. (Kauno r.*)  
4238Samsanavičius, Vytautas*1927
† Lietuva (kur?)
   
4239Sankauskas, Stepas*1909Gaižiūnų k. (Jonavos r.*)  
4240Sapkauskas, Adomas*1916Anomislio k. (Molėtų r.*)  
4241Sapožnikovas, Grigorijus*1905Liminasėlio k. (Zarasų r.*)  
4242Sarapinas, Bronius*1927Pasvalio Vienkiemių k. (Pasvalio r.*)  
4243Sarapinas, Kazys*1910   
4244Saunoris, Antanas*1921   
4245Savickas, Jonas*1910Seinų apskr. (kur?)  
4246Savickas, Klemensas*1917Vaičaičių k. (Skuodo r.*)  
4247Savickas, Pranas*1927Klykūnų k. (Anykščių r.*)  
4248Rimkus, Antanas*1910Liūliškio k. (Marijampolės r.*)  
4249Rimkus, Antanas*1921
†1948 lageris
Gilaičių k. (Plungės r.*)  
4250Rimkus, Jonas*1907Daugėnų k. (Kelmės r.*)  
4251Vasaitis, Stasys*1917 Vosiškiai (Babtų vls.)
† Vosiškiai?
  1947 į lagerį
4252Vaseris (Vasaris), Lionginas*1925/1929
†1995 Lietuva (kur?)
Ylakaičių k. (Skuodo r.*) slap. „Medis“. valst., LLA narys
4253Girdzijauskas, Jonas*1903
†1946 lageris
Bebirvų k. (Jurbarko r.*)  
4254Litvinaitė, Stasė*1922Urvikių k. (Mažeikių r.*)  
4255Liutkevičius, Juozas*1906Seirijuose (Lazdijų r.*)  
4256Liutkus, Kazys*1912   
4257Lisauskienė, Elena*1913Aukštakalnio vnk. (Ukmergės r.*) partiz. ryš.
4259Vasaitis, Stasys*1917Vosiškiai (Babtų vls.) mokyt., 1941 sukil. dalyvis
4264Kviatkovskis, Antonas*1927Zavišonių k. (Šalčininkų r.*)  
4265Lečas, Julius*1910Žiežmariuose (Kaišiadorių r.*)  
4266Lelertavičius, Edvardas*1908Tverečiuje (Ignalinos r.*)  
4267Mačiulevičius, Antanas*1920Meškininkų k. (Jurbarko r.*)  
4268Mačiulis, Albinas*1922Kaunas  
4269Mačiulis, Juozas*1895
†1978 Lietuva (kur?)
Girdžiūnų k. (Joniškio r.*)  
4270Mačiulis, Povilas*1920Zapalskių k. (Šiaulių r.*)  
4271Mačiulskas, Juozas*1884Kamisoriškės k. (Ignalinos r.*)  
4272Mačys, Juozas*1910Kupreliškių k. (Vilkaviškio r.*)  
4273Mačys, Leonas*1928
†1971 Lietuva (kur?)
Gižų k. (Vilkaviškio r.*)  
4274Mačulskis, Antanas*1918Švenčionys amatininkas
4275Maižis, Alfonsas*1923Šiauliai  
4276Tališauskas, Stasys*1920
†1946 lageris
Fermų k. (Jurbarko r.*)  
4277Talutis, Antanas*1911Ukmergė  
4278Tamaševičius, Jonas*1913
†1990 Lietuva (kur?)
Padvarių k. (Širvintų r.*)  
4279Tamošaitis, Alfonsas*1917Amalių k. (Šiaulių r.*)  
4280Tamkutonienė, Eleonora*1892Jonava  
4281Tamoševičius, Juozas*1920
†1988 Lietuva (kur?)
Panevėžys slap. „Lūšis“, „Mažiukas“.  
4282Tamulynas, Juozas*1920Gudelių k. (Marijampolės r.*)  
4283Tarasevičius, Vaclovas*1927Alytus  
4284Urbonas, Juozas*1919
†1997 Lietuva (kur?)
Skardupių k. (Marijampolės r.*)  
4285Urbonas, Juozas*1923Vieštovėnų k. (Plungės r.*)  
4286Vaitkevičius, Vincas*1922Burgėnų k. (Pasvalio r.*)  
4287Vaitkūnas, Juozas*1898Statikų k. (Ukmergės r.*)  
4288Juodis, Antanas   Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
4295Jasiūnienė, Emilija † nežin.   
4300Dambrauskienė, Stefa     
4306Imbrasaitė, Stasė     
4307Mankus, Petras*1918Pikelių k. (Jurbarko r.*)  
4308Marazas, Levas*1924Šilavoto k. (Prienų r.*)  
4309Monkus, Jonas*1898
†1947.07.08 lageris (Sevvostlag?)
Kerėžių k. (Kelmės r.*)  
4316Urbšaitė, Stefa     
4317Skarbalius, Stasys*1907Trakininkų k. (Šilutės r.*)  
4318Skarmilavičius, Viktoras*1917Juodbariškės k. (Marijampolės r.*)  
4319Skavičius, Antanas*1907Šileikių k. (Rokiškio r.*)  
4320Skiepinaitis, Endrius*1922Užvajočių k. (Jurbarko r.*)  
4321Skipytis, Stasys*1919
†1949 lageris
Šeduva  
4322Sklėrius, Jonas*1908
†1957 kažkur SSRS (ne lag.)
Dusynių k. (Utenos r.*)  
4323Skrabulis, Donatas Kęstutis*1928Kaunas  
4324Sinkevičius, Jurgis*1919Volungės k. (Alytaus r.*)  
4325Siniauskas, Balys*1919Vilnius  
4326Skrinskis, Kostas*1907Girvainių k. (Šilalės r.*)  
4332Vrubliauskas, Mečislovas*1925Kaunas  
4333Zabarauskas, Balys*1902
†1946.11.15 lageris
Liumpiškių k. (Utenos r.*)  
4334Zabarskas, Jonas*1904
†1947 lageris
Vikonių k. (Anykščių r.*)  
4335Voiciulevičius, Vladislavas*1926Turgelių vls. (Šalčininkų r.*)  
4336Voinicka, Janina*1921Vilnius  
4337Zablockis, Stasys*1923Taršiškių k. (Kelmės r.*)  
4338Zagorskis, Jonas*1908
†1980 Lietuva (kur?)
Zarasai  
4339Zagreckas, Bronius*1921Kaunas  
4340Zaleskis, Michalas*1903
†1948 lageris
Rūdiškės (Trakų r.*)  
4341Vinciūnas, Kazimieras*1909Dotenėnų k. (Švenčionių r.*)  
4342Vindulas, Jonas*1907Būtingės k. (Kretingos r.*)  
4343Vitkauskas, Pranas*1913Krakės  
4344Vitkauskas, Vytautas*1916
†1999 Lietuva (kur?)
Kaunas  
4345Vitkauskas, Vladas*1923Ardiškių k. (Anykščių r.*)  
4346Vitkūnas, Antanas*1924
† Lietuva (kur?)
Kiškelių k. (Anykščių r.*)  
4347Vitkus, Vytautas*1926Kretinga dailininkas
4348Vitulskis, Jurgis*1926   
4349Vilčinskas, Petras*1924Kulautuva  
4350Vilkauskas, Vladas*1928 (1924)
†1994 Lietuva (kur?)
Gižų k. (Vilkaviškio r.*) slap. „Vėjas“. 1948 ištremta šeima
4351Vektaris (Vekteris?), Antanas*1903Laižuvoje (Mažeikių r.*)  
4352Velička (Veličkas?), Petras*1908
†1949 lageris
Kaniūkų k. (Ignalinos r.*)  
4353Veidemanas, Jokūbas*1913Tautgailių k. (Šiaulių r.*)  
4354Vebra, Vladas*1916Griniškių k. (Kėdainių r.*)  
4355Vėbra, Pranas*1921
†1947 lageris
Berniškių k. (Zarasų r.*)  
4356Valickas, Stasys*1915Subačiuje (Kupiškio r.*)  
4357Vaitkevičienė, Kotryna*1913Vyčiaus k. (Kauno r.*)  
4358Čepulis, Petras*1916 Stankūnai (Rokiškio aps. Pandėlio vls.)
†2018
Stankūnai (Rokiškio aps. Pandėlio vls.) kt. duom. gimtinė – Stanikūnai
4359Dilys, Arvydas*1922
†1952 lageris
Svidžių k. (Biržų r.*)  
4360Dobrovolskaitė, Zosė*1924Umėnų k. (Anykščių r.*)  
4361Dūdienė, Elena*1914Antakalnio III k. (Ukmergės r.*)  
4362Dūdaitė, Julija*1906Utena  
4363Michedka, Jevgenijus*1924Kaunas  
4364Miciūnas, Leopoldas*1915
† nežin.
Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*) 1941 sukil. dal.
4365Petrova, Jadvyga (Krečmeraitė)*1919Jonava  
4366Petrulis, Juozapas Vytautas*1927 Vidugirių k. (Biržų apskr.)  miškininkas, partiz. ryš.
4367Petruškevičiūtė, Marija*1913
†1968 Lietuva (kur?)
Geisteriškių k. (Vilkaviškio r.*)  
4369Skaisgirienė, Veronika (Paškauskaitė)*1923Aknystėlių k. (Utenos r.*)  
4370Žeimo, Aldona (Čerapaitė)*1930
†1987 kažkur SSRS (ne lag.)
Kuršėnai  
4371Insoda, Antanas*1920
†1991 Lietuva (kur?)
Aštrulių k. (Marijampolės r.*)  
4374Masiulionienė, Ona (Baublytė)*1926
†1976/1980 Magadanas?
Milioniškių k. (Varėnos r.*) Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
4388Zalevskaja, Ona (Survilaitė)*1922Grigiškės k. (Ignalinos r.*)  
4389Stundytė, Ona*1923Ukmergė  
4390Stundžia, Juozas*1906
†1965 kažkur SSRS (ne lag.)
Daunorių k. (Utenos r.*)  
4391Streikutė, Domicelė*1920Maniuliškių k. (Zarasų r.*)  
4392Stanionis, Antanas *1904Balbieriškyje (Prienų r.*)  
4393Sakalas, Jonas*1914Inkliuzų k. (Kupiškio r.*)  
4394Sakalauskas, Vytautas*1926Vilnius  
4395Norkūnaitė, Marytė*1923
†1971 kažkur SSRS (ne lag.)
Marijampolio k. (Vilniaus r.*)  
4396Nocius (Nocynas?), Juozas*1924
†1946 lageris
Grūto k. (Varėnos r.*)  
4397Lunys, Vladas*1925/1927
†1947.10.16 lageris (Sevvostlag?)
Markiniškės k. (Ignalinos r.*) valst., partiz. ryšininkas
4398Lupeikis, Antanas*1925
†1952.08.06 lageris (Berlag?)
Panevėžys pogr. org. narys
4399Lusas, Stasys*1926Urkionių k. (Varėnos r.*)  
4400Macijauskas, Pranas*1905Kaunas  
4401Mackela, Simonas*1907
†1983 Lietuva (kur?)
Kurėnų k. (Ukmergės r.*)  
4402Mackevičius, Motiejus*1931Paąžuolės k. (Varėnos r.*)  
4403Mackevičius, Zigmas*1924Kaunas  
4404Šidagytė, Vera*1914Vilnius  
4405Šidlauskas, Antanas*1918Girininkų k. (Tauragės r.*)  
4406Šidlauskas, Pranas*1907Šusčių k. (Šilalės r.*)  
4407Šidlauskas, Stepas*1920Lukšių k. (Jonavos r.*)  
4408Šidlovskis, Juzefas*1921
†1950 lageris
Paežerių k. (Vilniaus r.*)  
4409Šikšnius, Pranas*1923
†1947 lageris
Padvarių k. (Kretingos r.*)  
4410Šilinskas, Pranas*1914Pryšmančių k. (Kretingos r.*)  
4411Šimanauskas, Petras*1922Daliečių k. (Rokiškio r.*)  
4412Šimanauskas, Romualdas*1920Suvaizdžių k. (Rokiškio r.*)  
4413Šimanskis, Antanas*1919Buožių k. (Šakių r.*)  
4414Šimas, Alfonsas*1918
†1947 lageris (koks?)
Šiauliai  
4415Šimkevičiūtė, Jadvyga*1927
†1972 kažkur SSRS (ne lag.)
Devynakių k. (Tauragės r.*)  
4416Šimkus, Juozas*1915Kretinga  
4417Šimkus, Juozas*1927Vidgirių k. (Šilutės r.*)  
4418Šimkus, Pranas*1920Aleksių k. (Plungės r.*)  
4419Šimkus, Vaclovas*1923Užduobulio k. (Plungės r.*)  
4420Šimonis, Kazys*1908Žviliūnų k. (Kupiškio r.*)  
4421Šinkūnas, Jonas*1927
†1949 lageris (koks?)
Kučgalio k. (Biržų r.*)  
4422Šinkūnas, Klemensas*1918
†1948 lageris (koks?)
Skapiškių k. (Anykščių r.*)  
4423Šėžienė Navickienė, Apolonija*1924
†1982 Lietuva (kur?)
   
4424Talaikienė, Valerija (Šegždaitė)*1924Smaidrių k. (Jurbarko r.*)  
4425Šedytė Vilujavičienė, Alma*1925Pagėgiuose (Šilutės r.*)  
4426Šegžda, Jonas*1914Triobiškių k. (Marijampolės r.*)  
4427Jokubauskas, Ričardas*1890
†1946 lageris
Trankinių k. (Raseinių r.*)  
4428Jokubynas (Jakubynas?), Kazys*1912
†1999 Lietuva (kur?)
Maštalierių k. (Alytaus r.*)  
4429Judeikis, Antanas*1908Pagardės k. (Mažeikių r.*)  
4430Jukna, Alfonsas*1923Kalniškių k. (Rokiškio r.*)  
4431Juknevičius (Juchnevičius?), Bronius*1912
†1948 lageris
Juodiškio k. (Švenčionių r.*)  
4432Juodagalvis, Ignas*1913Ignalinos vls. (Ignalinos r.*)  
4433Juodelis, Steponas (Stasys?)*1915Kaunas Šeima ištremta 1951.
4434Klimavičius, Juozas*1912Kaunas  
4435Klimavičius, Juozas*1922Indubakių k. (Utenos r.*)  
4436Makarevičius, Vaclovas*1927
† kažkur SSRS (ne lag.)
Milžinų k. (Kaišiadorių r.*)  
4437Maknevičius, Jonas*1894Mauručių k. (Prienų r.*)  
4438Maknys, Antanas*1919Indubakių k. (Utenos r.*)  
4439Rukavičiūtė, Jadvyga*1928Prienai  
4440Rukšėnas, Jonas*1909
†1995 Lietuva (kur?)
Dotenėnų k. (Švenčionių r.*)  
4441Rupšlaukis, Juozas *1925
†1989 Lietuva (kur?)
Klaipėda  
4442Ruskonis, Vincas*1926Valų k. (Ukmergės r.*)  
4443Sabaliauskaitė, Vitalija*1923Dausų k. (Radviliškio r.*)  
4444Sadauskas, Alfonsas*1921
†1988 Lietuva (kur?)
Bartninkai (Vilkaviškio r.*)  
4445Drozd, Genė (Slapšytė)*1924Antalgės k. (Utenos r.*)  
4446Galiauskaitė Gadliauskienė, Genė*1926Kuodžių k. (Panevėžio r.*)  
4447Noreikienė, Ona (Gasčiūnaitė)*1919
†1985 kažkur SSRS (ne lag.)
Panevėžys  
4448Stalnionis, Bronislovas*1917
† nežin.
Vilnius tarnautojas; mirė neužilgo po grįžimo į Lietuvą.
4449Stalnionis, Edvardas *1926 Šlavėnai (Anykščių r.*)
†2014
Sakalų būrys (Kurklių šilas) vedė tremtyje (Orešnoje)
4450Valauskienė, Veronika (Sacevičienė)*1918Kaunas  
4451Šabūnas, Stasys (Sabus)*1927 Klaipėda?Klaipėda? 1960 pakeitė pavardę (Sabus - Šabūnas)
4452Gegžnienė, Marytė (Rokaitė Juzėnienė)*1921Ukmergė  
4454Rekašiūtė, Bronislova*1923Telšiai  
4455Rekienė, Julija*1905
†1947 Lietuva (kalėjime)
Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
4456Religionis (Religlonis?), Vaclavas*1907Vilnius  
4457Ravičius-Ščerba (Ravičius-Čerba?), Juozas*1903Gudų k. (Šilutės r.*)  
4458Rimeika, Vincas*1902
†1947 lageris
Alsių k. (Joniškio r.*)  
4459Pilipas, Pranas*1916
†1977 Lietuva (kur?)
Vilkolių k. (Rokiškio r.*)  
4460Pilypas, Alfonsas*1921
†1992 Lietuva (kur?)
Raseiniuose (Raseinių r.*)  
4461Nečiajevas, Andrejus*1914Vilnius  
4462Meškelevičius, Albinas*1918Dapkiškių k. (Alytaus r.*)  
4463Meškunecas, Feliksas*1929Vilniaus apskr. (kur?)  
4464Mažonavičius, Adolfas*1916
†1948 lageris
Dumpių k. (Klaipėdos r.*)  
4465Mažuolis, Jonas*1902Pandėlys  
4466Mažeika, Ignas*1908Krikštonių k. (Lazdijų r.*)  
4467Mažeika, Leonas*1920Kairių k. (Telšių r.*)  
4468Mažeika, Vaclovas*1914Plungė  
4469Mazinteris, Gilelis*1923Vilnius  
4470Matusevičius, Albinas*1926Kaunas slap. „Vygantas“. studentas
4472Matusevičius, Petras*1918Trakiškių k. (Marijampolės r.*)  
4473Matulionis, Vladas*1925
†1956 kažkur tremtyje
Šeimyniškių k. (Utenos r.*)  
4474Matulevičius, Zigmas*1906Kaunas  
4475Matulevičius, Henrikas*1920Kęstučių k. (Trakų r.*)  
4476Matukonis, Lukas*1911   
4477Malūkienė, Lidija*1910Kretinga  
4478Luckevičius, Ježis*1920   
4479Lukošius, Mykolas*1918
†1946 lageris
Gamėnų k. (Akmenės r.*)  
4480Baranauskas, Juozas*1923Ukmergė  
4481Pigulian, Ona (Zabielaitė)*1927Vilnius suim.1945.09.19, kalinta Vilniuje ir lageryje Velske, 1946.10.10 paleista
4482Meleškaitė, Vanda     
4484Garšva, Justinas*1924Seredžiuje (Jurbarko r.*)  
4489Pultinevičius (Pultanavičius), Juozas*1905
†1978 Lietuva (kur?)
Trempinių k. (Marijampolės r.*)  
4490Navikas, Pranciškus*1914
† nežin.
Duselninkų k. (Alytaus r.*)  
4491Navikas (Novikas?), Ipolitas*1921Vilnius  
4492Krikštopaitienė, Anelė (Paukštytė)*1929Kirdeikių k. (Saldutiškio vls.) arba Strokinių k.  
4493Bareišis, Pranas*1923 Galinių k. (Užpalių vls.)
†1947.12.24 Nachodka (lageris)
   
4494Kibickienė, Stasė (Bartašiūtė)*1922Šiaudiniai (Vyžuonų vis.) slap. „Rūta“. ryšininkė.
4495Samavičienė Knyšiuvienė, Janina*1925Padborkos k. (Utenos r.*)  
4496Knišiuvienė, Janina (Cimolanskaitė)*1925 Padborkos k. (Leliūnų vls.)   
4497Knišius, Pranas*1917
†1996 Lietuva (kur?)
Kisieliškių k. (Prienų r.*)  
4498Kuodienė, Cecilija*1903
†1947.01.29 lageris
Rekečių k. (Akmenės r.*)  
4499Kuncevičius, Jonas*1920Daugirdų k. (Marijampolės r.*)  
4500Kunigėlis, Antanas*1914Vilnius  
4501Mika, Valys*1919Telšiai slap. „Ąžuolas“. žurnalistas; LLA Sedos kuopos vadas; pabėgo vežamas į lagerį, po 3 d. suimtas
4502Mieliauskas, Juozas*1919Žagarių k. (Prienų r.*) 1941 sukil. dal.
4503Mikutis-Mikutavičius, Alfonsas*1924
†1987 kažkur SSRS (ne lag.)
Klaipėda po pirmo įkalinimo 1946 grįžo į Lietuvą
4504Miliūnas, Antanas*1926
†1984 Lietuva (kur?)
Marijampolė  
4505Milušauskas, Justinas Vytautas*1921Bagrėno k. (Prienų r.*)  
4506Mlečka, Juzefas*1915Dailidžių k. (Šalčininkų r.*)  
4507Paplauskas, Viktoras*1925
†1947 lageris
Užupių k. (Marijampolės r.*)  
4508Parojus, Alfonsas*1897
†1981 kažkur užsienyje
Zablockų k. (Anykščių r.*)  
4509Paršiūnas, Matas*1906
†1948.01.02 lageris
Vaitkūnai (Anykščių r.*)  
4510Petraitis (Pėteraitis?), Vilius*1905
† Lietuva (kur?)
Pakalnės k. (Šilutės r.*)  
4511Pridotkas, Viktoras*1908Tautkaičių k. (Marijampolės r.*)  
4512Šumlinskas, Feliksas*1917Lazdijai  
4513Šumskis, Vincas*1928Kaunas  
4518Šamrej, Josif     
4519Šamrej, Marija (Treiklerytė)     
4532Zablockaitė, Pranė*1919Kačiūnų k. (Utenos r.*)  
4533Katinaitė, Ona*1929
†1947.11.07 lageris (Sevvostlag?)
Aviniškio k. (Utenos r.*) slap. „Mirta“. partiz. ryš.; 1946.07.02 suėmė ag.-smogikai
4534Kello, Marytė (Katkevičiūtė)*1923
†1959 Lietuva (kur?)
Vilnius  
4535Katkienė, Magdalena*1916Lazdininkų k. (Kretingos r.*)  
4536Kaukėnas, Kazimieras*1924Paringio k. (Ignalinos r.*)  
4537Kaunas, Vytautas*1917
†1972 Lietuva (kur?)
Kėdainiai  
4538Juknevičienė, Vlada   nuo Panevėžio; gyv. Vėriškiuose
4539Šliakienė, Petrė (Gendvilaitė)*1926Brėvikių k. (Telšių r.*)  
4540Geniūnaitė, Paulina*1925Ukmergė  
4541Giedroicas (Giedraitis?), Ferdinandas*1914Vilnius  
4542Gintautaitė, Ona*1926Trūdos vnk. (Utenos r.*)  
4543Gečas, Pranas*1918Ąžuolijos k. (Šilalės r.*)  
4545Grigolaitis (Grigalaitis?), Izidorius*1926Pūšilių k. (Šiaulių r.*)  
4546Griškevičius, Vitas*1924Metelytės k. (Alytaus r.*)  
4547Gritėnas (Gritinas?), Adomas*1910
†1947 lageris
Dementonių k. (Panevėžio r.*)  
4548Gritkutė, Natalija*1923Ylakiai  
4549Grybaitė, Marė*1920Brigiškių k. (Biržų r.*)  
4550Jaciunskas (Jacunskas?), Pranas*1926Gudelių k. (Alytaus r.*)  
4555Ramanauskas, Tomas*1913Ukmergė  
4556Rakštys, Everestas*1915Račių k. (Mažeikių r.*)  
4557Rakauskas, Rapolas*1912Čivonių k. (Lazdijų r.*)  
4558Rakauskas, Antanas*1919Prienai  
4559Rainys (Reinys?), Kazys*1907
†1946.12.29 lageris
Ponykščių k. (Trakų r.*) kt.duom. paleistas 1945.09.19
4560Raginytė, Stefanija*1920Barkuškės k. (Ignalinos r.*)  
4561Amonkevičienė, Faustina (Radžiūnaitė)*1925Vederų k. (Ukmergės r.*)  
4562Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė)*1926Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*) moksleivė; kt. duom. suimta 1944.12.22
4563Indriliūnienė, Izabelė*1919Pakauprių k. (Panevėžio r.*)  
4564Mazūras, Leonardas (Leandras?)*1925Kėdainiai  
4565Jonytienė Dovgal, Marytė*1917Perloja (Varėnos r.*)  
4570Valytė, Angelė*1927
†1955 kažkur SSRS (ne lag.)
Vilnius  
4571Zastarskienė, Janina (Kumeliauskaitė)*1926Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)  
4572Dargienė, Elena (Zdanavičiūtė)*1923Laurų k. (Vilniaus r.*)  
4573Krikščiūnas, Vincas Vytautas*1921Kaunas  
4574Kričėnaitė, Albina*1923Marijampolė  
4575Kavaliauskas, Antanas*1913   
4576Kavaliauskas, Antanas*1922Kriaunių k. (Alytaus r.*)  
4577Kaščiukaitytė, Bronislava*1920
† nežin.
Paalsio I k. (Jurbarko r.*)  
4578Karpavičiūtė, Marija*1921Pakusinės k. (Marijampolės r.*)  
4579Karpius, Stasys*1921Rakavos k. (Raseinių r.*)  
4580Karneckas, Aleksas*1918
†1948 lageris
Saldutiškyje (Utenos r.*)  
4581Karosas, Jonas*1906Drąseikių k. (Biržų r.*)  
4582Karpavičienė, Kristina*1918Surdegio k. (Anykščių r.*)  
4583Pupelis, Juozas*1916
†1959 Lietuva (kur?)
Margėnai (Rokiškio r.*) valstietis, 1941 sukil.dal.
4584Pupiūtė, Adelė*1927Runkių k. (Marijampolės r.*) Tauro apyg. partiz. rėmėja
4585Ilskis, Antanas*1926Jedžiotai (Skuodo r.*)  
4586Ardinavičius, Kazimieras*1906
†1982 Lietuva (kur?)
Kaunas  
4587Baublys, Edvardas*1923Žasliai (Kaišiadorių r.*) tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
4588Leščiukaitis, Justinas*1905Valių k. (Šakių r.*)  
4589Leščinskas, Antanas*1902Reketės k. (Kretingos r.*)  
4590Lunys, Jonas*1911/1907Vilnius  
4591Lunskus, Juozas*1927
†1947.07.07 lageris (Magadano sr.?)
Šlavėnų k. (Anykščių r.*) slap. „Vėjas“.  
4592Lupeikis, Kazys*1921
†1948 lageris
Nibragalio k. (Panevėžio r.*) partizanas; 1946.04.20 į lagerį (Dalstrojaus?) Nachodkoje
4593Barkauskas, Antanas*1922Šiliūnų k. (Ukmergės r.*)  
4594Barkauskaitė, Juzė*1925Skardžių k. (Molėtų r.*)  
4596Baziliauskas, Albertas*1923Rudausių k. (Akmenės r.*) tėvas mirė Oziorlage 1950.07.29
4597Bilaišis, Balys*1908Indubakių k. (Utenos r.*)  
4598Bučiūnas, Jonas*1908Jurbarkas  
4599Budėnas, Stasys*1921Pabaronės k. (Varėnos r.*)  
4600Eidukis, Jonas*1927Vilkų Kampo k. (Šilutės r.*)  
4601Daraškienė, Jadvyga (Gedminaitė)*1928  Prisikėlimo apyg. partiz. rėmėja; šeima ištremta 1951 m. į Zalarių r.* (Irk. sr.)
4603Katinas, Bronius*1914
†1979
Utena slap. „Ridikas“.  
4604Katinas, Jonas*1916Norvaišių k. (Utenos r.*) arba Radžiūnų k. (Utenos vls.) slap. „Pipiras“. kalintas iki 1956.07.01
4605Jakštas, Balys*1907Bikūnų k. (Utenos r.*)  
4606Jakštas, Aloyzas*1920Servitgalių k. (Kėdainių r.*)  
4607Petrulis, Benediktas*1918Vilnius teisininkas, pogr. org. narys; galimai žuvo Nachodkoje 1946.07.24 per „Dalstroj“ laivo sprogimą
4608Ivanovas, Semionas*1923Nuotekų k. (Ukmergės r.*)  
4610Noreikienė, Sofija (Malinauskaitė)*1924Ukmergė  
4612Grigaravičienė, Vlada (Girčytė)*1924Bilionių k. (Šilalės r.*)  
4613Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė)*1924Kaunas slap. „Ramunė“. moksleivė, partiz. ryš.
4614Tamavičius, Albertas*1928Saudininkų k. (Kelmės r.*) moksleivis, LLA narys
4616Grigaliūnas, Jonas*1920 Totoriškių k. (Rokiškio r.*)  1944 filtr. lag., perkeltas į šachtas Gremiačinske (Gubachos r.); tremtinys Kolymoje
4617Grigaliūnas, Jonas*1927Radviliškis tremtinys Kolymoje
4618Vežikauskas, Marijonas*1899Šambališkių k. (Panevėžio r.*)  
4622Palionytė, Liucija*1926Žaliapurvių k. (Panevėžio r.*)  
4623Norvilienė, Marija (Paliulionytė)*1923Gustonys (Panevėžio r.*)  
4624Dockienė, Liucija (Pociūtė)*1929Lelėnų k. (Klaipėdos r.*)  
4625Zelba, Vytautas*1929Ivoniškių k. (Šilalės r.*) mokyt.; šeima ištremta 1948-49 m.
4626Zelenkovas, Ivanas*1902Salkininkų k. (Trakų r.*)  
4627Steponavičius (Stepanavičius?), Marcijonas*1907
†1947 lageris
Bugenių k. (Mažeikių r.*)  
4628Dulkė, Juozas    
4629Valentukonis, Pranas*1897 ar 1894 Gudeliškė (Marijamp. aps. Krosnos vls.?)
†1985
Gudeliškė (Lazdijų r.) suimtas tremtyje
4632Antanaitis    
4633Bučiūnas, Petras*~1927   
4634Didžiūnas, Stasys*~1919  manoma, kad 1956 m. jau buvo išleistas iš lagerio
4635Jankauskas    
4636Jankauskas    
4637Kalinauskas*~1926   
4638Paulauskas*~1906   
4639Petrauskas*~1926   
4640Prichodskas, Stasys Kazys*1913   
4641Vaitkevičius    
4642Vaškys, Stasys*1917   
4643Rimkūnas*~1905
† Magadano sr. (Jelčino lag.?)
   
4644Aleksandravičius, Kazimieras   kaunietis, studentas
4645Jurevičius, Jonas   karininkas
4646Marčiulynas    
4647Antanaitis, Alfonsas   Cholodname - lagery ar tremtyje?
4648Kavaliauskas, Mykolas   Cholodname - lagery ar tremtyje?
4649Perlavičius, Albinas Jonas   Cholodname - lagery ar tremtyje?
4650Stankevičius, Algis   vilnietis, pedagogikos stud.
4651Šarkūnas    
4652Šiuškus    
4653Žukauskas    
4654Giedraitis, Feliksas*1929Ukmergė moksleivis
4655Lapinskas, Stasys*1925Seredžius slap. „Viltis“. moksleivis; galimai kalėjo Dubrovlage (Mordovija)
4657Žemaitis, Bronius*1915Tarosų k. (Raseinių r.*)  
4658Draudvila, Vladas*1927Krakės moksleivis
4659Žilys (Žilius?), Stasys*1922Baublių k. (Kretingos r.*)  
4660Žilys, Juozas*1924Jurgelionių k. (Ukmergės r.*)  
4661Žarkaitis, Juozas*1923Vilnius  
4662Zubkevičius, Vaclovas*1914
† Lietuva (kur?)
Vilnius  
4663Zieniūtė, Leokadija*1921Karčiupio k. (Kaišiadorių r.*) partizanų ryšininkė; tėvas ištremtas 1948
4664Vėželis, Bernardas*1918Civiškių k. (Kaišiadorių r.*)  
4665Valeika, Bronius*1923Kaunas  
4666Maceina, Jurgis*1919Patrakiemio k. (Prienų r.*)  
4667Lukšas, Vladas*1912Zimbiškiai (Linkuvos vls.?)  
4668Levertavičius, Liudas?     
4669Kapickas, Bronius     
4672Gečiauskas, M.   1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
4673Piktelis, Juozas    
4674Rimkevičius, Adolfas*1920
†1968 Lietuva (kur?)
Treigių k. (Joniškio r.*)  
4682Miglinas, Juozas*1925Alytus slap. „Šaulys“.  
4683Mikalauskas, Bernardas*1918
†1948 lageris
Obenių k. (Kaišiadorių r.*)  
4684Mikalauskas, Kazys*1918Neveronių k. (Kauno r.*)  
4685Naudžiūnas, Stasys*1927Vaivos k. (Prienų r.*)  
4686Paplauskas, Jonas*1898
†1946 lageris
Kaunas  
4697Zinkevičienė, Rožė (Juodelytė)*1927Vosgėlių k. (Zarasų r.*)  
4708Keidošius, I.   1957 buvo „4-ajame kilometre“
4712Bakutis, Albinas*1915Pabebirvio k. (Jurbarko r.*) po lagerio dar buvo nutremtas
4713Gesys, Adomas*1915Kaniavos k. (Varėnos r.*) slap. „Armėnas“. Dainavos apyg. partiz.
4714Gydra, Vladas*1920Nubuilių k. (Akmenės r.*) 1941 sukil. dalyvis
4715Bakutis, Albinas*<1929   
4716Bakutis, Albinas*1928
†1984
Bajorai (Rokiškio r.* - prie Kriaunų? prie Rokiškio?)  
4717Malašauskas, Albinas*1926
† Lietuva (kur?)
Kaišiadorys  
4718Listopadskas (Listopedskas?), Juozas*1922
†1950 lageris
Eglinčiškės k. (Marijampolės r.*)  
4719Lapinskas, Jonas*1925Paliepių k. (Pasvalio r.*)  
4720Kvedaravičius (Fedaravičius?), Vaclovas*1906
†1983 Lietuva (kur?)
Želkūnų k. (Prienų r.*)  
4721Sluškonienė, Jadvyga (Kuraitė)*1919Ukmergė moksleivė
4722Sederevičius (Sideravičius?), Pranas*1923Švarplių k. (Šakių r.*)  
4723Ruzgas, Alfonsas*1916
†1954 lageris (koks?)
Sėlos k. (Utenos r.*)  
4724Rutkauskienė, Marija*1918Lygumų k. (Vilkaviškio r.*)  
4725Jagminas, Bronius† kažkur Kolymos šachtose  slap. „Meilutis“. Kovojo Žalpių būryje, Šiluvos apylinkėse.
4726Kuodys, Pranas*1901 Užpaliai
† Kolyma (kur?)
  1918 savanoris, šaulys, kaimo seniūnas.
4728Garunkštis, Vytautas*1924Adomynės k. (Kupiškio r.*) mokytojas
4729Gasčiūnaitė, Ona*1919
†1985
Klovainiai (Pakruojo r.*)  
4739Kalvelis, Benediktas*1929
†1995 kažkur užsienyje
Ukmergė  
4740Karkauskas, Martynas*1912Alytus inž.
4741Karčiauskas, Kazys*1920
†1963 kažkur tremtyje
Pavidaujo I k. (Jurbarko r.*)  
4742Karpavičius, Kazys*1905Kaunas  
4743Kavaliauskaitė, Marytė*1926Kaunas  
4744Kaminskas, Juozas*1908/1913 Padvarninkų k. (Šilalės r.*)  1949 ištremta šeima
4745Kaminskas, Antanas*1908
†1947.01.03 lageris (Sevvostlag?)
Vaškiškės k. (Šiaulių r.*)  
4746Jakubauskas, Vytautas*1929   
4747Jakumienė, Ona*1917Genčų k. (Kretingos r.*)  
4748Jankauskienė Zelinskaja, Zosė*1927Ganykliškių k. (Šilalės r.*)  
4749Jasionis, Telesforas*1924   
4750Šatkus, Stasys*1911Pabalvės k. (Telšių r.*)  
4751Šaučiulis (Šiaučiulis?), Vytautas*1926
†1967 Lietuva (kur?)
   
4752Šumskas, Vitalius*1906
†1988 Lietuva (kur?)
Prienai  
4753Štuikytė, Leonora*1925Ruseinių k. (Kėdainių r.*) mokyt.
4754Ungurytė, Aleksandra*1925Laviškio k. (Anykščių r.*)  
4756Gavėnis, Martynas*1897
†1982 nežin.
Tauragė  
4757Gasiūnas, Bronius*1903
†1947 lageris
Mažutiškių k. (Biržų r.*)  
4758Girnytė, Jadvyga*1928Ukmergė  
4759Jasaitienė, Salomėja*1914Mažųjų Būdežerių k. (Vilkaviškio r.*)  
4760Jaseckienė Stankevičienė, Pranė*1924   
4761Jasudavičius (Jasudovičius), Jonas*1902
†1986 kažkur užsienyje
Urnėžių k. (Kėdainių r.*)  
4762Kalniūnas (Zagurskis?), Antanas*1901
†1949 lageris
Julijanavos vnk. (Kauno r.*)  
4763Klimaitis, Viktoras*1916
†1952.03.26 lageris
Bizierių k. (Šakių r.*)  
4764Kontrimas, Kazys*1909
†1948.02.11 lageris (koks?)
Rietavas  
4765Krištapaitis, Kazys*1914Kapčiūnų k. (Pasvalio r.*)  
4767Vasylienė, Ona (Gečiauskaitė)*1916Lakėnų k. (Ukmergės r.*)  
4768Kizelavičienė, Konstancija (Urmonaitė)*1923Šiauliai  
4769Bendoraitienė, Stasė (Navikauskaitė)*1928Mačiuliškių k. (Sasnavos vls. / Marijampolės r.*)  
4770Milašius, Gabrielius*1907
†1998 Lietuva (kur?)
Palanga  
4771Milevičiūtė, Bronė*1924Kėdainiai  
4772Milušauskaitė, Ona*1927Ašmintos k. (Prienų r.*)  
4773Milutis, Juozas*1927Viečiūnų k. (Varėnos r.*)  
4774Misevičius, Jonas*1916
†1956 kažkur tremtyje
Papiškių k. (Kauno r.*)  
4775Motiejūnas, Antanas*1923Rumbonys (Alyt.vls.)  
4776Nevedomskis (Mikalkevičius?), Jonas*1929Linkuva (Kauno r.*) suim. 1957, represavo Aukšč. Teismo Kolegija Magadano sr.
4777Dambrauskienė, Joana (Pinigytė)*1924Panevėžys medikė
4778Butkus, Leonas*1922Piepalių k. (Radviliškio r.*) studentas; LGG žinyno duomenimis paleist.1945.06.27, vėl suim.1950.08.30
4779Unskinas, Jonas*1923
†1995 Lietuva (kur?)
Panevėžys moksleivis, pogr. org. narys
4781Blaževičiūtė, Jadvyga*1921
†1948 lageris
Kaunas  
4782Bružas, Feliksas*1915Vilnius  
4783Bružas, Feliksas*1924Varniai  
4784Bružas, Vytautas Leonas*1927
†1980 Lietuva (kur?)
Kaunas moksleivis
4785Bubelas Šuopis?, Juozas*1916Klaipėda  
4786Bubelis, Klemensas*1907Kaunas  
4787Bubinas, Leonas*1927
†1951.04.16 Kolyma (lageryje)
Gudelių k. (Anykščių r.*)  
4788Bubnienė, Magdalena*1922Pilviškių vls. (Vilkav. aps.)  
4789Bubnienė, Magdalena*1922Paželsviai (Marijamp. aps. Liudvinavo arba Krosnos vls.)  
4790Bubnys, Jurgis*1921Kaunas šaltinyje lageriai nenurodyti
4791Bliujus, Juozas*1894
†1947.06.28 Vaninas?
Trakų r.* Dembinos k.  
4792Bliūdžiuvienė, Matilda (Augūnaitė)*1928
†1999 Lietuva (kur?)
Ukmergė moksleivė, pogr. org. narė
4793Banelienė, Aleksandra (Smalinskaitė)*1928Šilagalio k. (Panevėžio r.* arba Rokiškio r.*) moksleivė; į Magadaną 1950.10 arba 1950.11
4795Rancevas, Andrejus*1913Valiūnų k. (Joniškio r.*)  
4796Ramonas, Vytautas*1927Karklynė (Joniškio r.*) moksleivis, pogr. org. narys
4797Ramonas, Kostas*1928
†1969 Lietuva (kur?)
Klaipėda moksleivis, pogr. org. narys
4798Ramonas, Stasys*1921
†1985 Lietuva (kur?)
Papiškiai (Kauno aps. Veliuonos vls.) valst.
4799Ražukienė, Ona (Matuzonytė)*1928Rokiškis moksleivė
4800Mauragas, Jonas*1919
† Lietuva (kur?)
Šaukėnai (Kelmės r.*) valstietis
4801Matusevičienė, Leonida*1908Veliuona mokyt., partiz. ryš.
4806Kašalynienė, Jadvyga (Medinytė) *1932Šlepečių k. (Daugailių vls.)  
4807Aleknienė, Ksavera (Rudytė)*1921Troškūnai 1948 ištremta šeima
4808Murauskienė, Anastazija (Ditkauskaitė)*1928Bagrėno k. (Prienų r.*) partiz. ryšin.
4810Svecevičius, Viktoras*1920   
4811Štreimikytė, Valerija*1929Gulbiniškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Laimutė“. Tauro apyg. ryš.
4815Baltaragis, Jonas*1914
†1946 lageris (koks?)
Pamažupių k. (Pasvalio r.*)  
4816Balynas, Juozas*1922Butkūnai (Alytaus r.*)  
4817Balynienė, Eufemija (Barauskaitė)*1926Ilgabradų k. (Jonavos r.*) kt.inf. suimta 1946.09.30
4818Balynienė, Eufemija (Baranauskaitė)*1921Ilgabradų k. (Jonavos r.*)  
4819Baltrušaitienė Demčiuk, Elena*1922Vilnius  
4820Boldyševas Lisicinas(?), Ivanas*1922Vilnius  
4821Čebilis, Jonas*1912
†1948.11.19 lageris (koks?)
Obeliai  
4822Čebilytė, Pranė*1907Rūmiškių k. (Rokiškio r.*)  
4824Pačkauskas, Bolius*1908
†1969
Bakaloriškių k. (Trakų r.*) žmona ir vaikai ištremti 1949
4825Padroštis, Benediktas*1930
†1953.01.30 lageris (koks?)
Saulažolių k. (Klaipėdos r.*) LLA narys; tėvai ištremti 1949
4828Puodžiūnaitė, Antanina*1915Kaunas medikė
4829Apalainis, Balys Rokiškis  
4830Kučiauskaitė, Justina*1924Eglinčiškės k. (Marijampolės r.*) partiz. ryš.
4831Kučinskas, Pranas*1923
†1947.07.28 lageris (Sevvostlag - Nachodka?)
Jakutiškio k. (Rokiškio r.*) mirties data/vieta tikriausiai neatitinka tikrovės
4832Kučinskas, Algimantas*1944   
4833Lingys, Juozas*1905Mažeikiai  
4835Žvinys, Juozas*1910Tauragnai (Utenos r.*) slap. „Špokas“. medikas, LLA narys
4836Žvirblis, Juozas*1921Molainiai (Panevėžio r.*) slap. „Briedis“.  
4838Vyšniauskas, Juozas*1928Mauručiai (Prienų r.*) Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949. Etap. laivu iš Vanino į Magadaną.
4839Vyšniauskas, Vytas*1931Ąžuolinių k. (Alytaus r.*) / Tauro apyg. slap. „Drąsuolis“. tėvai ir sesuo ištremti 1949
4843Jakštas, Petras*1916Astravų k. (Kupiškio r.*) kt. duom. suimtas 1944.10.10
4845Jakubauskas, Gabrielius*1920 Stakminių k. (Telšių r.*)  suimtas tarnyboje Raud. Armijoje
4849Zelba, Pranas*1923
† Lietuva (kur?)
Pabiržulio k. (Telšių r.*) LLA narys
4850Adomaitis, Antanas*1917
†1948 Magadano sr.
Katiliškių k. (Šunskų vls.) slap. „Kęstutis“. Vytauto rinkt. štabo narys
4851Lisauskaitė, Stasė*1926Burniškių k. (Širvintų r.*)  
4852Šipaila, Albinas*1921
†1986
Rudžių k. (Šakių r.*) mokytojas
4853Šipaila, Stasys*1908
†1990
Griškabūdis  
4854Šinkūnas, Klemensas*1908
†1950.02.16 lageris (koks?)
Pakriaušės k. (Biržų r.*) 1941 sukil. dal.
4857Žebrauskas, Antanas† Magadano sr.Amališkių k. (Kazlų Rūdos vls.) slap. „Tadas“.  
4863Zastarskas, Petras    
4867Zastartaitė, Pulcherija*1918
†1952.07.07 tremtyje (kur?)
Užpelkių k. (Kretingos r.*) suimta pabėgusi iš tremties
4868Žvinklys, Fortūnatas*1905Erslos k. (Skuodo r.*)  
4870Buragaitė, Olesė*1929Vinčai (Marijampolės aps.) 1941 m. tremtinė
4874Paulavičius, Albertas    
4875Paškauskas, Vilius*1927Narkūnų k. (Utenos r.*) slap. „Kaštonas“. moksleivis
4877Vilčinskaitė, Aldona*1924Ylakiai slap. „Banga“.  
4878Kamandulis, Viktoras*1927Naujapievio k. (Šilutės r.*)  
4879Kamarauskas, Vladas*1922Laviškio k. (Anykščių r.*) slap. „Putinas“.  
4880Kamarauskaitė, Genovaitė*1925Kaunas medikė
4882Armalis, Bronius*1930Kretinga slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
4883Arlavičius, Pranas*1920Leliušių k. (Kaišiadorių r.*) 1948 ištremta šeima; 1986.01.30 leista gyv. Lietuvoje
4884Arlauskas, Justinas*1921Klaipėda  
4885Beinoras, Adomas*1920Baltrimų k. (Skuodo r.*) 1949 ištremta šeima
4886Beinorienė, Marijona*1918Kaunas Tauro apyg.
4887Beišys, Algirdas*1932Mišalaičių k. (Raseinių r.*) moksl.; suimtas tremtyje
4888Bekeris, Petras*1921
†1986 Lietuva? (kur?)
Nausėdų k. (Šilutės r.*)  
4889Kirsnys, Antanas*1918Kirmėlių k. (Anykščių r.*) mokyt.
4890Kirsnys, Antanas     
4894Ožys, Antanas    1954 Susumane kartu buvo Klemensas Tunkis ir Albertas Tamavičius.
4898Kirklis, Bronius*1914Pažibų k. (Panevėžio r.*) 1941 sukil. dalyvis
4899Kutkaitis, Juozas*1903Skaistakaimis (Šakių r.*) pirmąkart grįžus neleista gyventi Lietuvoje
4901Milašiūtė, Stefanija*1912Lieplaukė (Telšių r.*) kt. duom. kalėjo Magadano sr.
4913Kuzas, Vytautas*1929
†1992
Lazdijų Miesto laukų k. / Dainavos apyg. slap. „Ąžuolynas“.  
4915Kuzma, Gediminas*1929Panevėžys moksleivis,pogr.org.
4916Urbonaitė, Jadvyga*1923Vilnius moksleivė, pogr. org.
4920Daukas, Albinas*1919
†1999 Lietuva (kur?)
Marinavos k. (Anykščių r.*) vet. gyd.
4921Daukantas, Edvardas*1917Dacių k. (Mažeikių r.*) suimtas sov. armijoje
4922Daukantas, Vladas*1918
†1948.06.25 Nachodka (lageris)
Klaipėda  
4923Makutėnienė, Anelė†1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*) nuvyko pas vyrą į tremtį
4926Malakas, Ignas*1913Aleksandrava (Ukmergės r.*)  
4927Navikas, Pranas*1900
†1952.04.05 lageris
Grajauskų k. (Vilkaviškio r.*) LGG2 žinyne pavardė „Novikas“. 1948 ištremta šeima.
4931Kiudulas, Domas*1913 Akmenės vls.
†1949.02 Magadano sr. (lageris)
  slap. „Šaka“. „Lietuvos demokratinės kovos sąjungos Štabo 43“ narys.
4935Petraitis, Feliksas*1924Paalsio I k. (Jurbarko r.*)  
4936Petraitis, Petras*1925Pamituvio k. (Jurbarko r.*)  
4937Petraitis, Povilas*1919Žybartai (Radviliškio r.*)  
4938Petraitis, Stasys*1922
†1946.12.21 lageris (Nachodka?)
Kačėniškių k. (Ukmergės r.*)  
4939Petraitis, Vaclovas*1921Žeimių glžk. st. (Jonavos r.*) 1941 sukil.; kt. duom. grįžo 1956
4940Artemjeva Rainard, Elena*1908
†1947.08.08 Sevvostlag (Magadano sr.)
Muniškių k. (Kauno r.*)  
4948Ulozaitė, Danutė Viktorija*1929Rumšiškės (Kaišiadorių r.*)  
4953Bogvilionis (Bagvilionis?), Vladas*1911
†1948.10 lageris (koks?)
Šakarnių k. (Pasvalio r.*)  
4956Jankevičius (Jankovičius?), Janas*1893
†1947 lageris
Vilnius  
4957Redikienė, Liucija (Kujelytė)*1920
†1991 Lietuva (kur?)
Ajutiškių k. (Rokiškio r.*)  
4958Matiušenka, Piotras*1914Šaukėnų vls. (Kelmės r.*)  
4959Zajončkovskaja, Kazimira*1924Vilnius  
4960Stankutė, Zosė*1927Pagenaičių k. (Šilutės r.*)  
4961Pranskus (Prunskus?), Boleslovas*1919
†1985 Lietuva (kur?)
Kūrinių k. (Švenčionių r.*)  
4962Pleskačevskis (Plečkaževskis?), Romanas Zdislavas*1922Vilnius  
4963Binkauskas, Antanas*1929
†1979 Lietuva (kur?)
Kaunas  
4964Binkauskas, Pranciškus*1927Kaunas  
4966Tarnauskas, Juozas   1950 pavasarį III fabrike im. Lazo dirbo elektriku, grojo gitara
4967Tarnauskas, Jonas*1920
†1984 nežin.
Pilis (Jurbarko r.*)  
4968Tarnauskas, Juozas*1921
†1987 nežin.
Kaunas  
4969Buzas, Vytautas     
4970Buzas, Vytautas*1926 Vaintrakis (Kauno r.*)   
4971Davainis, Petras*1910Salaminų k. (Jonavos r.*)  
4973Vilkas, Antanas*1919Pumpurų k. (Mažeikių r.*)  
4975Rainienė, Julita Marija*1925 Rokiškis
†~2013
  atvyko į tremtį pas vyrą
4976Pledas, Vincas*1929
†1950.07.13 lageris (koks?)
Naujoji Kirsna (Lazdijų r.*) / Dainavos apyg. slap. „Drugys“. šeima ištremta 1949
4978Senvaitis, Povilas*1926Sineliškiai (Kupiškio r.*) slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
4979Tamošiūnaitė, Adelė*1924Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)  
4980Tamošiūnas, Antanas*1908Aknystėlių k. (Utenos r.*) 1949 ištremta šeima.
4981Taruška, Povilas Gediminas*1927Panevėžys moksleivis, pogr. org. narys
4982Ramanauskas, Juozas*1908Lazdijai  
4983Ramanauskas, Juozas*1918 Totorkiemis (Vilkaviškio r.*)  slap. „Špokas“. 1946 grįžo į Lietuvą pabėgęs iš darbo bataljono
4985Stankevičius, Antonas*1923Jočionių k. (Trakų r.*) suimtas rusų okup. zonoje Vokietijoje
4986Stankevičius, Julius*1923Širvydų k. (Marijampolės r.*) slap. „Sargas“.  
4987Stankienė, Juzefa*1907Viliočių k. (Šiaulių r.*)  
4988Čibirauskienė, Ona (Stankevičiūtė)*1926Sitkūnai (Kauno r.*)  
4989Valiukėnas, Antanas *1913 Taukeliai (Daugailių vls.)
†1946.07.16 Ivdellag (Sverdlovsko sr.)? (galėjo žūti ir per sprogimą Nachodkoje 1946.07.24)
  žurnalistas, LAF narys, 1941.06 sukil. dalyvis, VLIK narys
4990Kopūstas, Lionginas*1930Ukmergė moksleivis
4991Kondrackis, Vytautas*1926
†1977
Kaunas slap. „Dobilas“. stud., LLA narys
4996Miškinytė, Stasė*1925Traupio k. (Ukmergės r.*)  
4999Monkus, Pranciškus*1911Šėta paštininkas
1334Klimaitis, Zigmas*1927.01.01 Plieniškiai (Šakių vls.)
†1974.10.29 Šakiai
KriūkaiŠakių sav. Paežerėlių kap.[inf]  
1718Antanaitis, Antanas *1922 Joniškėlis
†2015
Joniškėlis (Pasvalio r.*)Šiaulių Ginkūnų kap.slap. „Narsutis“.  
1957Petrulionis, Vaclovas *1912
†1998
Bikūnai (Antalieptės vls.)Šiaulių Ginkūnų kap.  
4566Sakalauskas, Vytautas*1926
†1999
 Šiaulių Ginkūnų kap. Kolymoje kalėjo 1946-1955
4568Vilkas, Juozas*1917
†2002
 Šiaulių Ginkūnų kap.  
1594Redikas, Vacys (Vaclovas) *1924 Šliktinė (Mosėdžio vls.)
†2007 Kuršėnai
VilniusŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
3717Juozaitis, Jonas*1924
†1974 Lietuva (kur?)
Sereikiai (Pasvalio r.*)(Šiaulių r.*?) / Prisikėlimo apyg. Genio rinktinės Audros būrysŠiaulių r. Sereikių kap.1948 ištremta šeima.
2043Jankauskaitė, Leonora  Šiauliai 
0276Griškevičius, Vytautas*1924
† ——
 Šiauliai (~2000) 
2412Survilienė, Kazė (Jaškūnaitė)*1930 Panevėžys
† ——
PanevėžysŠiauliaiiš lag.1955
1613Sanys, Alfonsas†2005 Šiauliai 
1050Baronas, Juozas  Šiauliai 
0289Biguzas, Juozapas *1921.05.03 Radutė (Utenos vls.)
†2009.06.19 Panevėžys
Radutė (Utenos vls.)Šiauliai, Ginkūnų kap., kapo Nr. 15543 D  
1061Biguzienė, Nastė (Valainytė)*1919.08.07 Lugariškis (Obelių vls.)
†1995.07.20 Šiauliai
Lugariškio vnk. (Obelių vls.)Šiauliai, Ginkūnų kap., kapo Nr. 15543 D  
1395Liutkevičienė Urbonavičienė, Genutė  Šiauliai 
1678Šileikis, Zigmas† Šiauliai Šiauliai 
1796Vindžigalskienė, Stanislava  Šilalė 
0264Bielskis, Stasys*1922.03.28 Riešketai (Laukuvos vls.)
†<2011 Klaipėda?
Riešketai (Laukuvos vls.)Šilalės r. Laukuvos kap. 
1787Vidmantas, Juozas  Šilalės sav. 
0199Marazienė, Aldona (Mikalauskaitė)*1929.10.30 Kaunas
†2015.05.05
 Šilavoto kap. 
1598Rimkus, Pranas  Šilutė 
1041Balnys, A.  Šilutė 
1354Kučinskas, Vladas *1918.09.16
†2007.04.25
TelšiaiŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
3797Ščegauskas, Stasys*1908.07.11
†1990.12.12
Pamiškių k. (Šakių r.*)Šilutės r. Vilkyškių kap.valst., ryš.
1693Šmitas, Eduardas*1926.07.18 Švėkšna
† ——
Šilutė? Švėkšna?Šilutės sav. 
1624Senkus, Vytautas  Šilutės sav. 
1125Damulis, Česlovas  Širvintos 
1813Zabytis (Zabitis?), Stepas*1921-1922
† nežin.
Kretinga1989: Lietuva; ~1994:Palanga 
1593Ražaitis, Algirdas *1925 Vilkaviškis
† ——
 Kudirkos Naumiestis / Kalvarijatremty nuo 1955; spalv. fotogr. Kolymoje pradininkas
2100Karčiauskas, Kajetonas *1932 Alyt.sav., Daugaiiš lag. 1952.02.06; gyv. Susumane?
2028Jaciunskas, Albinas*1924.01.12 Kaniūkai (Alyt.)
†2017.02 Alytus?
AlytusAlytaus Daugų g. kap. 
0153Žilionienė, Benedikta (Viščiūtė) *1922.05.02 Linoniai (Pan.aps.)
†2003.02.26 Alytus
Linoniai (Pan.aps.)Alytaus Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
1837Žilionis, Dominas (Dominykas) *1920.02.27 Ūbiškės (Trakų aps.)
†1989.08.08 Alytus
TrakaiAlytaus Daugų g. kap. slap. „Žaibas“.  
2346Tocionis, Petras*1928
†1993
Meškasalis (Alytaus r.*)Alytaus Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
2347Tocionienė, Marija (Žiūkaitė)*1925
†1972
Dzingeliškės (Birštono sav.*)Alytaus Daugų g. kap.  
3112Babarskas, Algimantas *1927AlytusAlytaus Daugų g. kap.  
1911Balynas, Juozas*1922
† nežin.
Butrimonys?Alytaus r. Butrimonių kap. 
1491Naujokas, Juozas*1925.08.22 Kaupiai (Taurag. aps.)
†1970.11.30 Alytus
Kaupiai (Taurag. aps.)Alytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
2101Karkauskas, Juozas*1898 Kampai (Alytaus aps.)
†1967.04 Kružiūnai (Alytaus r.)
Kružiūnai (Butrimonių vls.)Alytaus r. Punios kap.arešt. 1945.12, grįžo 1948 pab.
4630Valentukonis, Jurgis*1930
†2006.04.27
Gudeliškė (Lazdijų r.)Alytaus r. Punios sen. Vaisodžių k. kap.moksleivis, partiz. ryš. Lazd. rajone; suimtas tremtyje galimai 1949.12.20
2385Žvaliauskas, Juozas*1923/24 Alytus arba Miklusėnai
†2008±2
 Alytaus r. Rumbonių kap.gydėsi Alytaus tuberk. ligoninėje
0121Matulis, Vincas*1930 Alytaus r. Simno kap.dirbo Magadane statybose kalviu
2036Jakubelskienė, Ona (Radziukynaitė)*1924.02.11 Kurnėnai (Alyt.aps.)
† ——
Kurnėnai (Alyt.aps.)Alytaus r.lageryje kartu: Janina Daniūnienė (Marcinauskaitė)
1772Valentukonis, Juozas *1924.08.26 Skovagaliai (Simno vls.)
† ——
Skovagaliai (Simno vls.)Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
1333Kizelavičienė, Konstancija  Alytus 
1561Praskenis, Tadas  Alytus 
1675Šermukšnienė  Alytus 
1498Neseckienė-Janulienė, Onutė†2006 Alytus, ? kap. 
1836Žilvienė, Ona Julijona (Kuzaitė)*1926
† ——
Lazdijų Miesto laukų k. (kt. duom. - Seirijų r.*)Alytuskt. duom. gim. 1921.01.16
0129Valauskienė, Veronika (Černiauskaitė)*1918.04.10 Sapatiškių k. (Alytaus r.?)
†2000.07.26 Alytus
KaunasAlytus, Klevų g. kap. 
1426Matkėnas, Vytautas† nežin. Alytus 
1741Vaičaitis, Juozas  Alytus 
1895Ramanauskas, Bronislovas Antanas *1926.07.17 Simnas
†2018
AlytusAlytusmoksleivis, partiz. ryšininkas, Norilsko sukil.; 1948 ištremta šeima
0128Valauskas, Zenonas*1927.01.01
† ——
Plungės r.* / TelšiaiAlytus 
0134Milutis, Juozas*1927
†2011.10.07 Alytus
 AlytusD2 lageryje su J. Bujanausku
1027Augustauskas, Vincas  Alytus?1973 gyv. Susumane
3120Pūkas, Albertas *1924.05.26 Pramislavos vnk. (Ukm. aps. Traupės vls.)
†2010.01.07
 Anykščių r. Traupio kap. slap. „Alba“, „Učitelis Alba“.  
3043Bieliūnas, Vladas*1914.03.25Radišių k. (Rokiškio r.*)Anykščių r.valstietis
1671Šanakienė, Rozalija  Anykščių sav. 
1052Barzdonis, Jonas*1918.03.03
†2007.03.01
 Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
2217Tekutis, Mykolas†1959±2 prie Svėdasų Anykščių sav. Svėdasų kap.1939.10 dalyvavo kar. žygyje į Vilnių; Magadane dirbo siuvėju
1832Žemaitis, Juozapas*1922.03.17 Lašiniai (Anykšč. vls.)
†2002.03.18 Niūronys (Anykšč. sen.)
 Anykščių sen. Niūronių kap.1948 į Magadaną
2051Januškevičius, Povilas†2008 Anykščiai Anykščių? kap.po išlaisvinimo gyv. su Baliu Vaišnoru Nagajeve; vedė 1956 Janiną
2052Januškevičienė, Janina † Anykščiai Anykščių? kap.ištekėjo 1956 Nagajeve už Povilo Januševičiaus
2056Jasiulienė, Stasė  Anykščiai 
0122Pilkauskienė, Vanda (Povilonytė)*1922.08.23 Anykščiai
†2014.03.02 Anykščiai?
VilniusAnykščiai 
1534Pesliakas, Povilas  Anykščiai 
1690Šlapelis, Vincas  Anykščiai 
4609Paulauskas, Bronius*1928.03.12 Anykščiai 
1550Piguliak, Ona (Zabelaitė)*~1922
† ——
 Anykščiai 
2359Imbrasas, Kazys*1918.07.10
†1999 Lietuva (kur?)
Kurkleliai (Anykščių r.*)Anykščiaipavardė Imbrasa?
2368Paulauskienė, Bronislava (Petronytė)*1930.02.04 Rasimėliai (Debeikių vls.)
† ——
 Anykščiaiišv. tremtin pas tetą (Stasė Jurgelėnienė), ištek.1957
1674Šermukšnis, Juozas*1930.05.15 Paandrioniškis (Anykščių vls.)
† ——
Paandrioniškis (Anykščių vls.)Anykščiaislap. „Martinukas“. Vytauto apyg. partiz. ryš.
0124Jurgelėnienė, Stasė (Petronaitė)*1911
†2002.12
Rašimėlių k. (Anykščių r.*)Anykščiai, senosios kap.
0196Jurgelėnas, Jonas*1916.07.16
†1998
 Anykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
2360Naudžiūnas, Justas*1913
†1968
 Anykščiai, senosios kap. 
2361Taunytė, Elena*1913
†1982
 Anykščiai, senosios kap. 
2367Paulauskas, Bronius†~2000 Anykščiai, senosios kap.vedė 1957
0273Mačiuika, Vytautas *1929.10.31 Kaunas
†1999.10.14 Vilnius
KaunasBaltijos jūrarašytojas, skulptorius; paleistas 1955
2331Samulėnas, Vytautas *1913.04.07 Medikiai (Zarasų apskr. Kvetkų? vls.)
†1974.05.01
 Biržų r. Kvetkų kap. 
2141Kriščiūnienė, Konstancija (Tartilaitė)  Biržų sav., Nemunėlio Radviliškis1949.04.13 - Magadane iki 1956.02.01
1369Lapėnas, Artūras  Biržai 
1135Davidavičius, Jonas  Biržai 
1136Davidavičienė, Elena  Biržai 
2489Maciulevičius, Juozas*1908 Darsūniškis (Kaišiadorių r.*) Darsūniškis (Kaišiadorių r.*) (1992) 
1016Andrikonis (tėvas), Juozas  Drusk. sav., Viečiūnai 
0166Vaišnorienė, Pranė (Gaižutytė)*1926.04.16 Kaunas (Žagariškių k.)
† ——
Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)Drusk.sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
1609Sadauskas, Juozas*1911
†1997
 Druskininkų m. nauj. kap. Čiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
2082Juškevičienė, Jadvyga*1931.10.15 Beržupis (Varėnos vls.)?
†2007.06.08 Druskininkai
 Druskininkų m. nauj. kap.  
2224Kliauza, Petras*1918 Vabaliai (Ylakių vls.)
†1985 Druskininkai
 Druskininkų m. nauj. kap.  
0229Šumskienė, Eleonora (Vizbaraitė) * Marijampolė
†2006/2007 Druskininkai
prie MarijampolėsDruskininkų m. sen. kap.[inf] su A. Dirsyte kūrė maldaknygę; Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
1745Vaišnoras, Balys*1922.09.08 Lipliūnai
†1980.10.28 Lipliūnai, Lazdijų r.
Lipliūnai, Leip. vls. Lazd.aps.Druskininkų sav. Gerdašių kap. 
1168Gabrilavičius, Jonas  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
1732Tvardauskas, Pranas  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
2105Karvelis, Karolis  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
2106Karvelis, Vytautas  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
2078Juška, Aleksandras *1928.08.04 Giralė (Varnių vls.)
†2016
TelšiaiDruskininkai 
1064Bingelis, Juozas  Druskininkai 
0148Čepelienė, Benedikta (Vabalaitė) *1926.04.12 Vytautai (Seinų aps.)
† ——
1941: Vytautai (Lazd.aps.), 1949:KaunasDruskininkai1941 tremtinė, 1946 pabėgo iš tremties; 1949 laivu „Feliks Dzeržinskij”; ištekėjo tremtyje Kolymoje
0287Putrienė, Pranė (Karkutytė (Korkutytė))*1926.02.02
† ——
Varėnos r.*Druskininkai? 
3276Dabregienė, Ona *1916 Juodonys (Kamajų vls.)
†1972
Šeduikiai (Svėdasų vls.)Duokiškio kap. 
3277Jasiulienė, Kazimiera (Dabregaitė) *1912 Šeduikiai (Svėdasų vls.)
†1972
Šeduikiai (Svėdasų vls.)Duokiškio kap. 
3792Šeikus, Cezaris*1915
†1983 Utena
PanevėžysDusetų kap.Lageryje kartu buvo Jonas Štreimikis ir Juozas Brazauskas.
2072Juodelytė, Rožė  Dusetos 
1106Svetokas, Jonas *1926.10.11 Vilūnai (Kauno aps. Kruonio vls.)
†1994.09.09 Elektrėnai
 Elektrėnų kap. 
2011Griškevičius, Zigmas*1923 Pūstakiemis (Kaišiadorių r.*)Pūstakiemis (Kaišiadorių r.*)Elektrėnų sav.suimtas 1941 m.?
0176Paulionienė, Leokadija (Ališauskaitė) *1925.03.02 Talokiai (Miroslavo vls.)
†2014.05.23 Elektrėnai
Miroslavas, Alytaus aps.Elektrėnų sav. Sabališkių kap. 
1528Paulionis, Jurgis * Netičkampis (Marijampolės aps.)
†1979 Elektrėnai
 Elektrėnų sav. Sabališkių kap.Suimtas studentas. Kartu kalėjo Antanas Lukša ir Jonas Rimša.
0109Kavaliauskas, Česlovas *1923.07.20 Pumpėnai (Pasvalio)
†1997.02.20 Vievis
 Elektrėnų sav. Vievio bažn. šventor. kap.kunigas, vertėjas, poetas; Norilsko sukil.; grįžo 1956
1399Lukoševičius, Jonas  Elektrėnų sav. 
1026Ašmena, Aleksas  Elektrėnų sav. 
2500Svetaka, Jonas*1930 Vilūnai (Kauno aps. Kruonio vls.) Elektrėnai (1992) 
0261Augustinaitienė, Alina (Gutauskaitė) *1928.02.16
† ——
KėdainiaiElektrėnai 
1814Zajančkauskas, Bronius*1927.04.12
† ——
Žasliai, Kaiš. aps.Elektrėnai 
1830Žarkaitis, Juozas*1923.05.15
† ——
Pamerkys, Varėnos r.*ElektrėnaiČiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1818Zastarskienė, Janina*1926.09.22
† ——
Zaoliai, Kaiš. aps.Elektrėnai 
1850Župka, Mykolas *1911 Graužiečiai (Ukm.apskr. Pabaisko vls.)
†1977
ZarasaiGarliavos kap. 
1851Župkienė, Ona (Butkutė) *1920.08.31 Alkų k. (Alsėdžių vls.)
†2014.09.16 Marijampolė?
Alkų k. (Alsėdžių vls.)Garliavos kap. 
2484Gudelis, Jonas*1912 Gilučiai (Kaišiadorių r.*) Gilučiai (Kaišiadorių r.*) (1992) 
3084Trapikas, Kazimieras*1900
†1969 Juodiškė (Ignalinos r.)
Juodiškė (Ignalinos r.*)Ignalinos r. Ceikinių kap. 
2295Gylys, Valerijonas (Valeras) *1922.04.20 Dietkauščizna (Tverečiaus vls.)
†1989.10.27 Ignalina
VilniusIgnalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; suim.1945.01.17 ar 1945.02, iš lag. 1954.11.25; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
0113Rubine, Eleonora (Grigalavičiūtė) *1923.03.25 Aukštašlynis (Rasein.vls.)
† ——
 Jūrmala (Latvija)slap. „Vida“.  
1821Zdanavičiūtė, Elena*1922±2
† ——
ŽemaitijojeJAV, Florida 
2029Jakeliūnienė, Stasė (Imbrasaitė)  JAV; 1989,1994: Vilnius 
2214Kuodys, Pranas*~1877
†1947/48 Ožoginas (Jakutija)
 Jakutija, Ožogino kap.iš Papilės (Akmenės r.); 1947 Ožogine su Jonu Jonkumi
1169Gabrilavičiūtė, Eleonora  Jelgava (Latvija) 
1689Šiukšta, Vladas*1930
†~2003 Jonava
 Jonava 
1659Strelkus, Juozas†1995±3 Jonava 
1455Mikalčienė, Vytė (Deveikytė)† nežin. JonavaMagad. paskirst. lageryje su Zinaida Bujanauskienė
1604Rušėnienė, Aleksandra*~1920
† ——
 Jonava 
1476Mockėla, Vytautas* Ukmergė?
† ——
Ukmergė?Jonava 
0205Smailys, Bronislovas *1929.07.03 Papušinio k. (Panevėžio r.*)
†2018.02.13 Jonava?
Panevėžio r.*Jonavos kap. 
0206Smailienė, Genė (Kamandulytė) *1929.03.17
†2017.09.20 Jonava?
AlytusJonavos kap. 
0313Maziliauskas, Antanas *1929.08.24 Jurgelionys (Siesikų vls.)
†2010.03.03 Jonava
Vyčio apyg. Žaibo būrysJonavos kap. 
1536Petraitis, Everistas†1972 JonavaJonavaJonavos kap.siuvėjas
0101Čiurlienė, Aleksandra (Baranauskaitė) *1928.07.30 Laukagaliai (Jonavos vls.)
†2016.12.05 Kaunas
Jonavos vls.Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
2309Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)* Laukogaliai (Jonavos vls.)
†1956.06.19 Magadanas
 Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
0308Vilkelienė, Stefanija (Leškauskaitė)*1928.11.01
† ——
Joniškio r.*Joniškis 
1846Žukauskas, Kazys† nežin. Jurbarkas 
1007Aksominaitė, Marytė  Jurbarkas 
1504Pacevičius, Pranas†~2007 Jurbarkas?Lazdijų r.*Jurbarkas 
1363Kuranova, Elena (Freizaitė)*1929.05.23
† ——
 Jurbarkas 
1336Klioštoraitis, Jurgis*1925.10.09
†2001±2 Jurbarkas
Raseinių aps. Jurbarko vls.Jurbarkas 
1558Povilaitis, Liutgardas (Liudas) *1923.11.26 Jurbarkas
†1984.12.27 Jurbarkas
JurbarkasJurbarko evangelikų liuteronų kap. 
2637Gaigalis (Gaigala), Ina *1926.02.13
†2019.09.03 Jurbarkas
Balvi (Latvija)Jurbarko evangelikų liuteronų kap. 
1847Žukauskienė, Magdalena†2013.01.16 Jurbarko kap. 
1537Petraitis, Feliksas*1924.07.14 Paalsys (Jurbarko r.* Šimkaičių sen.*)
†2008.02 Stakiai (Jurbarko r.)
Paalsys (Jurbarko r.*)Jurbarko sav. 
1599Ročaitė, Stefanija† nežin. Jurbarko sav. 
2048Janulytė, Bronė  Jurbarko sav. 
1432Matulevičienė, Jadvyga†198_ VeliuonaVeliuonaJurbarko sav., Veliuonos kap.iki suėmimo mokytojavo Veliuonoje
1625Serapinas, Bronius† Pasvalio r. Jurgėnai, Pasvalio r. 
1072Bagušis, Antanas *1926 Gudžiūnai (Kėdainių aps.)
†2001 Kėdainiai?
Ažytėnai (Kėdainių r.*)Kėdainių Kauno g. kap.mokyt.
1073Bagušienė, Valerija (Kuzaitė) *1925 Avižieniai (Lazdijų r.*)
†2017 Kėdainiai?
Lazdijų Miesto laukų k.Kėdainių Kauno g. kap.slap. „Tulpė“. 1958.09.27 pabėgo iš tremties su sūnumi
1449Meškuotis, Juozas*1926.03.19 Gudžiūnai (Kėd.aps.)
† ——
Kaunas?Kėdainių r., Krakės[inf]  
0123Pakštytė, Aldona *1929
† Kaunas
KėdainiaiKėdainių sav. Šėtos kap. 
1508Pakštys, Leonas † Kėdainių r., Šėta Kėdainių sav. Šėtos kap. 
0125Pakštienė, Bronė† —— Kėdainių sav., Šėta 
1684Šimkevičienė, Antanina (Stankauskaitė)† —— Kėdainiai 
2014Grušauskas† —— Kėdainiai 
1653Stanušauskienė, Bronė (Mikučiauskaitė)† —— Kėdainiai ar Kėdainių r. 
2032Jakštas, Alfonsas  Kėdainiai 
1090Burbulis, Jonas  Kėdainiai 
0242Motiejūnas, Antanas *1923.09.22 Rumbonys (Alyt.vls.)
†2015.01.11? Kėdainiai?
Rumbonys (Alyt.vls.)Kėdainiai 
1485Mozūra, Leonardas  Kėdainiai 
1799Vyšniauskas, Vytautas  Kaiš. sav. (1994) 
2060Jasukonis, Pranas  Kaiš. sav., Žiežmariai 
1013Alminas, Juozas*1922.06.07 Lazdininkai (Darbėnų vls.)
† kažkur Lietuvoje?
Kretingos aps.Kaiš.sav., Kruonis 
0281Sedleckienė, Janina (Makuškaitė) *1925.12.25 Ulytėlė (Rokiškio vls.)
†2005.11.17 Baisogala
VilniusKaišiad. sav. Kaugonių kap.mokytoja
2008Grinevičiūtė, Mikolina*1920.05.20
†1968/69.09.20 Kaunas
 Kaišiad. sav. Rumšiškių kap.lagery Magadane su E. Valiukėnaite
1663Šaku, Stasys  Kaišiadorių r., Žiežmariai 
2490Chanina, Ieva (Mastauskaitė)*1921 Civiškių (Kaišiadorių r.*)Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)Kaišiadorys (1992)suim.1945?
2092Kamandulis, Viktoras*1927 Bukaučiškės (Alytaus aps.)
†<2007 Jurbarkas?
Bukaučiškės (Alyt.aps.)Kaišiadorys 
1091Butėnienė, Stefanija  Kaišiadorys 
2486Kavaliauskienė, Antanina*1926 Kietaviškės (Kaišiadorių r.*) Kalvarija (1992) 
1951Gecevičius, Jonas*1925
†1947.10.03 Sevvostlag (Magadanas arba Magadano sr., kur?)
KaunasKalvarijos kap. (simbolinis)[inf] poetas, Kauno kunigų semin. klierikas
2482Dovydaitienė, Elena*1919 Gegužinė (Kaišiadorių r.*)Gegužinė (Kaišiadorių r.*)Karmėlava (1992) 
2086Kairys, Jonas *1923.01.06 Labeikiai (Uten.aps. Leliūnų vls.)
†2007.07.04 Utena
Leliūnų vls.Karmėlavos? kap. 
1972Benkovienė, Vlada (Vidžiūnaitė) *1925.03.06
† ——
Lapių vls. (prie Kauno)Kaunaskalėjo su Aldona Karmazaite, Butugyčiage ir kt.
2129Petrikonis, Antanas *1928 Mociškėnai (Miroslavo vls.)
† ——
 Kaunasslap. „Laivas“. į Magadaną laivu „Lunačarskij”; Kolymoje 1954.08-11
4855Šipailienė, Stefanija*1900
†1965
 Kaunas 
2499Suchadolskis, Jurgis*1927 Gastilonių (Kaišiadorių r.*)Gastilionių k. (Kaišiadorių r.*)Kaunas (1992) 
1584Rakauskas  Kaunas ar Prienai 
0116Kivinskienė, Janina (Šiugždinytė)*1928.02.21
† ——
Prienų r.*Kaunas 
0114Sodys (Godys?), Pranas  Kaunasbuvo Ust-Omčiuge
1798Višniauskas, Vytas  Kaunas 
0212Ilskis, Antanas   Kaunas 
0192Kamarauskas, Vladas  Kaunas 
1774Valuckienė, Elvyra  Kaunas 
0284Mičiulienė-Baranauskienė, Albina*1922 Bačkininkėliai (Prienų r.*)
† ——
Prienų r.*Kaunasslap. „Nežinomoji“, „Ona“. 1954.11.14 iš 19 lagerio
1540Petraitienė, Elvyra  Kaunas 
1120Čivylius, Antanas  Kaunas 
1467Minecienė, Leokadija (Andriuškevičiūtė) *1927
†~2004 Kaunas
VilniusKaunas, ? kap.kilusi iš Dzūkijos?; 1946.04.22 KT 10+5; Butugyčiage su Vabalaite
1797Vingeliauskas, Vladas† nežin. Kaunas, ? kap. 
0269Mikalauskas, Gediminas†1994 Kaunas ar Kolyma? Kaunas, ?Petrašiūnų kap. 
0220Šalaka, Romualdas *1926Pauriškiai (Svėdasų)Kaunasslap. „Vasinta“.  
0258Šalakienė, Marija (Mikšaitė)   Kaunas 
0144Paulavičienė, Aldona (Karmazaitė)*1931.12.07 Kaunas
† ——
KaunasKaunas 
0257Valuskienė, Stefanija (Keizytė)*1927.07.26Punsko vls.Kaunas 
0221Juškevičius, Leonas *1922.02.28 Šventežeris (Seinų aps.)
†2009
KaunasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
0193Talaikis, Bronius† —— Kaunas 
0248Rimša, Jonas   Kaunas 
0183Šiuišys, Antanas  Kaunas 
0119Kasparavičienė, Regina (Matvejevaitė)*1931.01.01 Kaunas
†2007.01.26 Kaunas
KaunasKaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap. 
0162Gabrėnas, Vytautas*1929.05.30 Panevėžys
†2005.10.13 Vilnius
 Kaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap.lagery su B.Germanavičium
1337Knyščiuk, Barbora (Sungailaitė)*1916
†1996
nuo RietavoKaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap. 
1343Labanauskienė, Irena (Kontrimienė)  Kaunas 
1619Savickis, V.  Kaunas 
0249Gasiūnas, Antanas  Kaunas 
0102Čiurlys, Algirdas *1928.08.02 Šiauliai
† ——
ŠiauliaiKaunasslap. „Smilga“.  
0136Baranauskas, Juozas  Kaunas 
1664Šalčius, Justinas*1926.05.23
† ——
Marijamp. aps.Kaunas 
1346Kreševičius, Albinas  Kaunas 
0254Kuliešius, Juozas*1929
† ——
 Kaunas 
1698Šustikas, Jonas  Kaunas 
1453Mikalauskienė, Ona (Šivickaitė)*1922.11.07
† ——
Raseinių aps.Kaunas 
1009Aleknavičius, Julius  Kaunas 
2693Karvelis, Antanas *1918.02.18Kaunas / Tauro apyg.Kaunasslap. „Sindikovas (Sundukovas)“, „Lapienis“. 1945.01.12 nuleistas desantu į Prienų apyl.
3688Baronas, Algirdas*1928KaunasKaunasmoksleivis; kalėjo Čiukčijoje
0291Pridotkienė, Adelė (Čižiūtė)*1922.01.16 Alytus
†2013.12.18
AlytusKaunasatvyko pas vyrą į tremtį
0307Bubnienė, Elena (Simonavičiūtė)*1926
† Kaunas
JonavaKaunas, Panemunės kap. 
1562Pridotkas, Lionginas*1912.01.22
†1995.01.31 Kaunas
 Kaunas, Panemunės kap.neaški mirties data - 1995.01.31 ar 1993 rudenį
2292Bubnys, Jurgis† Kaunas? Kaunas, Panemunės kap. 
1956Vilkienė, Bronė (Kvedaravičiūtė)  Kaunas 
0215Zieniūtė, Leokadija*1921.12.03 Karčiupis
† ——
Kauno aps.Kaunas 
0177Germanavičius, Bronius †2011.07.11? Kaunas? Kaunas, Petrašiūnų kap.lagery su V.Gabrėnu
1089Bukinas, Vytautas*1924.02.16 Kietaviškės (Kaiš.)
†2008.01.02
Kaišiad. aps.Kaunas, Petrašiūnų kap. 
1589Ramonas, Stanislovas*1921.10.26 Klangiai (Veliuonos vls.)
†1983/86.10.04 Kaunas
Klangiai (Kauno aps. Veliuonos vls.)Kaunas, Petrašiūnų kap. 
2515Staškevičius, Antanas *1929.04.02 Diržioniai (Betygalos vls.)
† ——
 Kaunaskartu kalėjo Juozas ir Juozas
1387Liesmanienė, Danutė (Mauzaitė)*1928.06.10 Tubeliai (Šakių aps. Lukšių vls.)
† ——
Šakių aps.Kaunas 
1527Paulikienė, Emilija  Kaunas 
0252Karlonienė, Albina (Januškaitė)† ——Lazdijų r.*Kaunas 
1134Daunoravičiūtė, Ona† ——PrienaiKaunas 
0110Raibikis, Andrius Leonardas*1926.10.29
† ——
Vilkaviškio aps.Kaunas 
0127Miliauskas, Vytautas*1930.11.26
† nežin.
ZarasaiKaunas 
0268Mikalauskienė, Genė (Pranskaitytė)*1923Jokūbaičiai (Jurbarko r.*)Kaunas 
1398Luckus, Jonas  Kaunas 
0317Karpavičienė, Elvyra (Kviliūtė) *1931.11.14
†2015.11.17 Kaunas
Lyglaukiai (Antazavės vls.)Kaunas, Romainių kap. 
1531Pažarauskas, Pranas *1911 Bazilionys (Šiaul.aps.)
†1992
 Kaunas, Romainių kap. 
1533Pažarauskienė, Anastazija (Pliskutė) *1922 Šimonys (Panevėžio aps.)
†1984
 Kaunas, Romainių kap. 
2089Kalpokas, Vladas*1913.08.07
†1995.08.02 Kaunas
 Kaunas, Romainių kap.Liet. karininkas; po lagerio gyv. Ust-Omčiuge
2103Karpavičius, Albinas†1997 Kaunas Kaunas, Romainių kap. 
2513Burbulis, Jonas* Atesnykai (Simno vls.)
†2011.11.03? Kaunas?
 Kaunas, Romainių kap.slap. „Ramunis“.  
1039Balionis, Juozas  Kaunas 
0155Petronienė, Ksavera (Orentaitė)*1927 Balandžiai (Jurbarko r.*)
† nežin.
 Kaunasmoksleivė
0169Šalkauskienė, Ona (Zavadskaitė (Zaveckaitė?))†1998±6 Kaunas? Kaunas 
1177Galinaitis, Leonas  Kaunas 
0107Draudvilienė, Aldona (Steponaitytė)*1925.08.25
† ——
Eržvilko vls. (ar Kaunas?)Kaunas1951 ištremta šeima
2040Jankauskas, Stasys  Kaunas 
1555Pliupelienė, Danutė  Kaunas 
1841Žilys, Juozas  Kaunas 
1060Bieris, Juozas  Kaunas 
1602Rulienė, Leonora  Kaunas 
1585Rakauskienė† nežin. Kaunas? 
1801Vitkauskienė, Elena  Kaunas? 
0154Čaplikienė, Danguolė (Orentaitė) *1929 Balandžiai (Jurbarko r.*) Kaunas?moksleivė
1770Valentinienė, Teresė (Rutkauskaitė)†2004.10.16 Kaunas Kaune? kap. 
0259Mickaitis, Juozas*1924
†1996 Lietuva (kur?)
JurbarkasKauno Eigulių kap. 
1163Eigirdas, Vytautas *1928.03.04 Kaunas
†2014
KaunasKauno Eigulių kap.LLA narys
4619Marma, Alfonsas *1925.11 Šlapučiai (Kauno aps. Čekiškės vls.)
†1968.10.15 Kaunas
KaunasKauno Eigulių kap.kelių stat. inž.; Kolymoje dirbo objektuose „п/я 383/7“ ir „п/я АВ 261-63“
0286Milušauskaitė, Ona*1927.08.29 Ašminta (Marijampolės aps. Prienų vls.)
†2013.04.20 Kaunas?
Prienų r.*Kauno Seniavos kap., kapo Nr. 20‑7‑3 
2692Kupstas, Jonas†~2009 Kauno kap.grįžo į Lietuvą
1175Gajauskienė, Rozalija (Kalainytė)*1922 Šlapeliai (Linkuvos vls.)
†2013.08.04
 Kauno m. Seniavos kap. 
0142Tamutis, Petras *1921.01.20 Girdvainių k. (Raseinių vls.)
†2015.04.06
Girdvainių k. (Raseinių r.*)Kauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
0143Tamutienė, Teofilija (Kainauskaitė)*1924.05.10
†2011.02.15 Kaunas
Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)Kauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
0147Čepienė, Valerija (Bagdonaitė) *1923.05.30 Biržų vls.
†2004.01.02 Garliava
BiržaiKauno r. Garliavos Jonučių kap. 
0151Čepas, Albinas*1929.12.07
†2008.04.08 Garliava
Ukmergės aps.Kauno r. Garliavos Jonučių kap. 
1174Gajauskas, Benas Petras†1982 Kauno r. Garliavos Seniavos kap. 
2009Grinienė (Griniuvienė), Aldona (Šaukevičiūtė) *1926.02.11 Kaunas / Žasliai
†1996.03.13 Kaunas
ŽasliaiKauno r. Garliavos Seniavos kap.slap. „Undinė“. grįžo 1956
0139Urbelienė, Stefanija (Grigaliūnaitė)*1925
†2003 Kaunas
 Kauno r. Garliavos kap. 
0140Urbelis, Vincas†2006 Kaunas Kauno r. Garliavos kap. 
0189Petrauskas, Aleksas *1923.03.16 Sapiegiškiai (Seinų aps. Kučiūnų vls.)
†2014.10.18
VilniusKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
0271Vaitauskienė, Ona (Beinaravičiūtė (Beinoravičiūtė?))*1930.10.25
†2016.090.09
Panemunio k. (Prienų r.*)Kauno r. Karmėlavos kap.Dainavos apyg.
1076Brazauskas, Juozas *1913.12.18 Steponai (Vilkaviškio r.)
†1993.11.03 Kaunas
VilniusKauno r. Karmėlavos kap.Mokyt., ateitininkas, Dirsytės bendraž. Magadano lageryje. Lageryje kartu buvo Mindaugas Julius Bloznelis, Cezaris Šeikus ir Jonas Štreimikis. 1955 vasarą pabėgo iš tremties.
1448Meškauskas, Vladas *1929.03.31
†2015.10.07
Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.Kauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
1606Ruzgys, Algimantas*1924.03.31 Kaunas
†2007/2008 Kaunas?
KaunasKauno r. Karmėlavos kap. 
1688Šiuišienė (Šiušienė?), Filomena (Bernatonytė)*1927
†1993 Lietuva (kur?)
Varniai? Kaunas?Kauno r. Karmėlavos kap.dirbo Magadano teatre
2980Arbačiauskas, Jurgis *1929 Gerbiškių k. (Alytaus r.*)
†2015
PrienaiKauno r. Karmėlavos kap.moksleivis
4471Matusevičius, Mečislovas *1923.02.16 Kazlų Rūda
†1989.04.02 Lietuva (kur?)
-Kauno r. Karmėlavos kap.pirmąkart suimtas 1947.02.22, kalintas Karaliaučiuje
0104Dambrauskas, Stasys†1997-1998 Kaunas Kauno r. Kulautuvos kap.kilęs iš Dzūkijos
0106Dambrauskienė, Kazimiera (Šulskytė)*1924
†1997-2000 Kaunas
Marijampolė? / Kaunas?Kauno r. Kulautuvos kap. 
0201Urbonas, Zigmundas (Zigmas) *1928.05.20 Auksuodis (Maž.aps.)
†2009.12.28 Kulautuva
Mažeikių aps.Kauno r. Kulautuvos kap. 
1466Minecas, Jurgis *1925.04.23
†2014.08.03 Kaunas?
 Kauno r. Neveronių kap. 
1478Monkienė, Nastė† nežin. Kauno r. Neveronių kap. 
1479Monkus (Mankus?), Pranas† nežin. Kauno r. Neveronių kap. 
0170Padriezienė, Marija (Juškevičiūtė)*1926.11.29 Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.)
†2017.06.24
Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.Kauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
0171Padriezas, Valentinas*1929.02.11 Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)
†2003.07.03 Garliava
Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)Kauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
2158Vilkas, Jurgis *1908 Margininkai (Panemunės vls.)
†2010 Kaunas?
 Kauno r. Užliedžių kap.Tauro apyg. rezervinio būrio vadas
1105Čepelis, Petras *1913
†1972.02.28 Kačerginė
 Kauno r. Zapyškio kap.kilęs iš Rokiškio; vedė tremtyje Kolymoje
0158Jančius, Vytautas  Kauno r. 
0168Žemaitienė, Juzefa (Rimaitė)*1923.06.06
† ——
Padainupio k. (Kauno r.*)Kauno r., Garliava1950 į Kolymą laivu „Miklucho-Maklaj“
0118Vaitkuvienė, Aldona (Pupiūtė)*1926.05.13
† ——
Šakių aps.Kauno r., Garliava 
0200Urbonienė, Regina (Mackevičiūtė-Andžiustienė)*1927.10.02
† ——
Kėdainių aps.Kauno r., Garliava 
0198Varanauskas, Jurgis† nežin. Kauno r., Garliava? 
0130Čibirienė (Bačkauskienė), Elena (Bačenskaitė)  Kauno r., Raudondvaris 
3956Šova, Feliksas*1911
†1967.04.09 Lietuva (kur?)
Žvirblėnų k. (Anykščių r.*)Kavarsko kap. 
1469Misiurevičius, Mikas *1922.05.03 Kybartai
†1983.07.11 Kelmė
VilniusKelmės kap.slap. „Bajoras“. VU stud.; Norilsko sukil.; vedė 1955 Sporname
1470Misiurevičienė, Stefa (Miknevičiūtė) *1926.08.01 Antanaičių k. (Kaišiadorių r.*)
†1978.09.19 Lietuva (kur?)
Antanaičių k. (Kaišiadorių r.*)Kelmės kap.slap. „Audra“. žuvo autoavarijoje
3307Valčiukas, Vladas *2016.12.24 Raseinių apskritis, Tytuvėnų valščius, Mockaičių k.
†1970
Mockaičiai (Kelmės r.*)Kelmės r. Tytuvėnų kap.slap. „Ąžuolas“. 1949 ištremti tėvai, žmona ir vaikai
0156Kivylius, Antanas*1920
†2009.02.05 Kaunas
 Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
0157Kudžma, Juozas *1915.11.14 kažkur Kelmės r.*
†2008.06.01 Tytuvėnai?
Kaniūkai (Kelmės vls.)Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
2335Kivylienė, Elena†2007.12.14 Kaunas Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
1547Petrulaitis, Adolfas *1930.06.07 Bučioniai (Survil.vls. Kėd.aps.)
† ——
KrekenavaKelmės sav., Šaukėnų sen.Norilsko sukil.; prav. „Meškutė“
1131Daržinskas, Stasys  Kelmės sav., Pakražančio sen. 
1974Augūnaitė, Aldona  Klaipėdamed. sesuo 23 km. ligoninėje
2320Vaičiulienė, Stasė*1947
† ——
 Klaipėda 
2650Stanius, Ignas* Kernų k. (Skuodo)KretingaKlaipėda (1990)mokyt.; 1948.05.22 suim., 1949.09.29 suim., 1950.11 į Magadaną, 1958 grįžo
1852Žverelytė (Žvarelytė?), Stasė† —— Klaipėda 
1520Paškauskas, Jonas  Klaipėda 
1487Nanuška, Albinas  Klaipėda 
1191Girčys, Stasys  Klaipėda 
1463Milius, Bronius†2003-2004 Klaipėda 
1159Duoblys, Ignacas  Klaipėda 
0296Kubertavičius, Vincas *1919.01.07 Daukšiai (Marijampolės aps.)
† ——
Daukšiai (Marijampolės aps.)Klaipėdaslap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“.  
2096Kankianas, Kazimieras  Klaipėda 
1459Miliauskas, Kazimieras†2007-2008 Klaipėda Klaipėda 
1110Černiauskas, Kazys  Klaipėda 
2303Ramonas, Kostas *1928 Kulupėnai (Kartenos vls.)
†1969 Klaipėda?
 Klaipėda, Joniškės kap. 
2116Kauza, Vytautas  Klaipėda 
1059Bieliauskas, Justinas  Klaipėda 
1187Giedra, Anicetas *1928.03.01 Juodupėnai (Kretingos r.*)
†1998 Klaipėda
Juodupėnai (Kretingos r.*)Klaipėda, Lėbartų kap. 
1524Paulauskas, Antanas†2002±3 Klaipėda Klaipėda 
2070Jonušas, Alfonsas  Klaipėda 
1514Palšmitas, Antanas  Klaipėda 
2034Jakštienė, Zofija  Klaipėda 
0207Kvedaravičienė, Valerija (Bernotavičiūtė) *1928.12.09 Vegeriai (Maž. aps.)
† ——
Vegeriai (Maž. aps.)Klaipėdaslap. „Saulutė“. moksl., pogr. org. „Sakalai“ narė; iliustravo A. Dirsytės maldaknygę; paleista iš lag. Balagannojė
1068Bliūdžiuvienė, Matilda  Klaipėda 
1788Viedimienė-Tolis, Aleksandra (Pukinskaitė)  Klaipėda 
1980Vyniautienė, Jadvyga (Jadzė?) (Bertašiūtė)   Klaipėdaar Kolymoje kalėjo?
1170Gabrilavičiūtė, Elžbieta  Klaipėda 
4827Pečiulis, Aleksandras *1926 Užpelių k. (Telšių aps. Tverų vls.)
†2015
 Klaipėdos Joniškės kap.partiz. ryš.
1629Surblys, Antanas *1924.03.24 Saulažolės (Gargždų)
†1980.10.14 Gargždai
Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Klaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
1712Tamašauskas, B.† Magadano sr. Kolyma, Debino kap. 
1056Bendoraitis, A.  Kolyma, Jagodnojės kap. 
1079Bružas, Feliksas†1953-1958 Magadanas Kolyma, Magadano kap.žuvo motoc. avarijoje
1628Simsonienė, Eugenija (Aukštikalnytė)*1912.10.11 Žiliškiai (Vabaln.vls.)
†1953.12.09 Magadan (lageryje)
Žiliškiai (Vabaln.vls.)Kolyma, Magadano kap.mirė nuo traumų „Vtoroj učastok„
2050Januškevičius?, Vacys †1955 Matrosovo Kolyma, Matrosovo kap.šaltkalvis, žuvo Matr. šachtoje paskutinę kal. dieną
1011Ališauskas, J.  Kolyma, Miaundžos kap. 
1434Matusevičius, A.† Magadano sr. Kolyma, Miaundžos kap. 
2064Jodienė, S.† Magadano sr. Kolyma, Miaundžos kap. 
2452Jurkūnas, Juozas † Kolyma (Ola?)-Kolyma, Olos kap.mirė iki 1955.07.10
2006Grigulaitis, A.† Magadano sr. Kolyma, Seimčiano kap. 
1704Švilpa, A.† Magadano sr. Kolyma, Stekolnyj kap. 
1705Švilpa, V.† Magadano sr. Kolyma, Stekolnyj kap. 
1108Čeponaitė, Aldona*1930
†1987 Ust-Omčiugas
Šiauliai~Kolyma, Ust-Omčiugo kap. 
1390Lionikas, Lionginas  Kražiai 
2478Arlavičius, Pranas*1920 Leliušių (Kaišiadorių r.*)Leliušių k. (Kaišiad.)Krasnojarskas (1992) 
1803Vitkus, Vytas*1926-1927
†1978±3
TelšiaiKretingos kap. 
1379Laužikas, Juozas† —— Kupiš.sav. 
0233Senvaitis, Povilas *1924-1925
†2006? Kupiškis
 Kupiškio kap. 
2015Gudas, Algimantas*1927.02.06 Kuosėnai (Kupiš.vls.)
†1992.09.22 Kupiškis
 Kupiškio kap.dirbo staliumi Magadane su Jusiu (2352)
1971Glemža, Mykolas*1900
†1974
Pandėlys?Kupiškio sav. Palėvenėlės kap. 
1729Tumas, Apolinaras*1914 KuršėnaiKolymon kartu Vacys (Vaclovas) Redikas
4676Juzelskas, Antanas*1918.02 Labanoras
†1987 Ignalina
 Labanoro kap.1945 į lagerį
4677Juzelskienė, Ona (Pelakauskaitė)*1918.10 Labanoras
†2007 Ignalina
-Labanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
2470Ivoška, Bernardas*1918 Smilgiai (Kaišiadorių r.*) Latvija (1992)slap. „Alksnis“.  
1660Subačius, Vacys VilniusLazd. sav., 8 km. nuo LazdijųČiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius; Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
0315Baltušienė, Eugenija (Asevičiūtė) *1927.12.27 Kurdimakščiai (Lazd.vls.)
†2013.10.07 Alytus
KaunasLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
1464Milkevičiūtė, Ona†2005±2 Lazdijai Lazdijų sav. Veisiejų kap. 
0316Šarkienė-Zareckienė, Marytė (Milkevičiūtė)*1928.10.14
† ——
Straigiškės k. (Lazdijų r.*)Lazdijaimoksleivė; 1962 bandė grįžti į Lietuvą, valdžia nepriėmė
0282Lazauskienė, Joana  Leipalingis, Alėjos g. 39, LT-67279kažkada dalyvavo LPKB „Kolyma” suvažiavime
0299Plečkaitienė, Marijona (Gruinytė) *1919.04.10 Žemaičių Kalvarija
†2011.07.28
KlaipėdaLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
1871Plečkaitis, Vincas *1924.10.28 Žydronių k. (Marijampolės apskr. Tabariškių dvaras)
†1988.03.25 Grigiškės
Žydronių k. (Marijampolės apskr.)Lentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
1648Stankevičienė, Pranė (Malinauskaitė) *1924 Pakruojo r.*
†2010.06.01 Mažeikiai?
 Mažeikių Geidžių kap.slap. „Frida“.  
1647Stankevičius, Balys†2004±3 Mažeikiai Mažeikių kap.nuo Kauno
2250Šiuryla, Albertas *1922 Žiogaičiai (Viekšnių vls.)
†2010 Mažeikiai?
 Mažeikių kap.slap. „Lokys“. LLA narys. „Lietuvos demokratinės kovos sąjungos Štabo 43“ narys. Norilsko sukil.
1388Lietukienė, Elžbieta  Mažeikių sav. 
1085Budnikova, Zofija (Zosė) (Vaškytė)*1926Augzelių k. (Skuodo r.*)Mažeikiai1955 paleista; šeima ištremta 1948
1416Martinkus, Stanislovas  Mažeikiai 
1601Rudys, Antanas  Mažeikiai 
1631Siurėla, Albertas  Mažeikiai 
1489Naudžiūnas, Kazimieras*1943-1944KaunasMagadanas? Kaunas?ištr.1949  5 m. amž., grįžo 2006
2001Grigaravičienė, Vlada  Marijamp. sav. 
1486Murauskaitė, Marytė  Marijampolė 
1633Skaisgirienė, Ona (Andriuškevičiūtė) *1925
†2002 Puskelniai (Mar. sav.)
VilniusMarijampolėkilusi iš Dzūkijos?; suim.1946.03.22; Butugyčiage su Vabalaite
2037Jančiūtė, Ona*1929 Marijampolė 
1360Kulikauskienė, Daivutė  Marijampolė 
1153Domašius  Marijampolė 
1805Vizgaitis, Viktoras*1908
† ——
 Marijampolė 
1484Mozeris, Antanas*1927
† ——
Lauksargių k. (Tauragės r.*)MarijampolėNorilsko sukil.
1835Žideckas, Vytautas  Marijampolė 
1786Venčkauskaitė, Kostė*1924.05.20
† ——
Marijampolės aps.Marijampolė 
1849Žukienė, Ona*1908nuo RaguvėlėsMarijampolė 
1022Arlauskienė, Salomėja (Jokubynaitė (Jakubynaitė))† —— Marijampolė 
1542Petraitienė, Petronėlė† —— Marijampolė 
0115Steponaitytė, Benjamina*1921.03.31
†2014? Marijampolė
RadviliškisMarijampolė 
1644Stanynienė, Marija*1937.03.17
† ——
 Marijampolė 
2127Čėpla, Stasys *1917.01.06 Elveriškės (Seinų aps.)
†2008.10.24 Marijampolė
Tauro apyg. / Dainavos apyg. / Išlandžių k. (Marijampolės r.*)Marijampolė, Tauro apyg. partiz. kap.slap. „Vilkas“. partiz. būrio vadas; Kalniškės mūšio dalyvis; Norilsko sukil.
0246Zinkevičius, Antanas*1932.08.08
†2002.12.23
 Marijampolė, naujosios kap. 
1632Skaisgiris, Gediminas *1928 Pilviškiai
†2010 Puskelniai (Mar. sav.)
KaunasMarijampolė, naujosios kap. 
0222Vosylienė, Stefa (Miliauskaitė) *1928.11.11 Kidoliškiai (Marijamp.vls.)
†2014.10
KaunasMarijampolė, senosios kap.slap. „Varna“.  
0225Lūža, Petras*1924.05.24 Vladislavos vnk. (Rok.aps.)
†2006.09.25 Marijampolė?
Rokiškio aps.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
0227Mozerienė, Joana Janina Vincenta (Jankauskaitė) *1927.03.23
†2011.04.06 Marijampolė
Vilkaviškis ar KaunasMarijampolė, senosios kap.slap. „Džiugūnė“.  
0237Mikalauskas, Albinas *1908.12.18 Bubeliai (Suvalk.aps. Krasnavo vls.)
†1997.10.03 Marijampolė
Meškučiai (Marijampolės r.)Marijampolė, senosios kap. 
1810Vosylius, Justinas *1929.02.16 Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)
†1972.11.06 Kaunas
Tauro apyg. / Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)Marijampolė, senosios kap.slap. „Sidas“. dirbo mangano kasykloje
0172Tuzova, Klementina (Juozaitytė)*1924.09.28
†2016.01.12 Marijampolė
 Marijampolės kap. 
0209Ramaškienė, Marytė (Markevičiūtė) *1919.09.03 Kamenka (Seinų aps.)
†2013? Marijampolė?
 Marijampolės kap.slap. „Pakalnutė“. Žilvičio būrio ryšininkė
0210Miliuvienė, Stasė (Gilytė) *1929.03.25
†2011.08.21 Marijampolė
 Marijampolės naujosios kap. 
0292Milius, Juozas *1917.05.17
†1982.11.21 Marijampolė
 Marijampolės naujosios kap. 
0112Stankevičius, Algimantas*1928.09.02
†2016.09.26 Marijampolė
Vilkaviškio aps.Marijampolės r. Keturvalakių kap.„Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis)
2316Giedraitis, Justinas*1922KaunasMarijampolės r. 
0266Stanynas, Vincas *1926.01.21 Varnupiai (Liudvinavo vls. Mar.aps.)?
†2017.11.15 Marijampolė
Marijampolė arba Varnupių k. (Marijamp.)Marijampolės senosios kap. 
2428Aleksandravičius, Juozas *1920ŠvėkšnaMolėtų sav. Joniškio ar Inturkės kap.mokyt., dailin.
2585Jatautis, Henrikas *1926.08.15 Molėtų sav.Kengyro sukil.
2044Jankauskaitė, Valerija  N. Akmenė 
1983Butėnas†1948-50 Japonų j. / Ochotsko j.Latvygala (dab. Biržų r.)Ochotsko jūramirė plukdomas į Magadaną
1440Mauragis, Jonas*1919.12.25
† ——
Kelmės r.*Pakruojis 
0230Majoraitė, Regina*1923
† Palanga
Vilkų kampas (prie Šilutės)Palanga (1996)slap. „Petrė“.  
1842Žilys, Stasys  Palanga 
1458Milašius, Gabrielius *~1905 PalangaLLKS ryšininkas Palangoje
1081Bubelis, Narcizas  Palanga 
1042Balšaitis, Edvardas  Palanga 
0275Jurevičius, Vytautas Kazimieras *1922.03.21 Užkanavė (Palangos vls.)
†2010.04.21 Klaipėda
PalangaPalangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
1713Tamoševičius, Petras *1915 Vaižgai (Šeduvos vls.)
†2010 Palanga?
PanevėžysPalangos kap.Šeima ištremta 1948
3959Štreimikis, Jonas*1901
†1982.02 Palanga
Kalnalio k. (Kretingos r.*)Palangos m. kap.LLA narys. Lageryje kartu buvo Cezaris Šeikus ir Juozas Brazauskas.
1903Vinkšnelis, Titas *1904.04.09 Gineišiai (Pandėlio vls.)
†1982.07.18 Lietuva (Suvainiškis?)
Salos (Rok. aps. Kamajų vls.)Pandėlio bažn. šventor.kunigas; 1947 laivu 'Džurma'
1757Vajega (Vajėga), Jonas  Pandėlysstatyb.inž.; tremt. Čeremchove
0226Grigonis, Bronislovas*1926.08.10 Miežiškiai (Panevėžio vls.)
†2012.08.22 Panevėžys
Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)Panevėžio Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
2700Šermukšnis, Albinas*1925 Rokiškio r.*
†1966.07 Panevėžys
Nečiūnių k. (Rokiškio r.*)Panevėžio Ramygalos g. kap. 
1612Samėnienė, Stasė (Beresnevičiūtė)†2003-2004 PanevėžysPanevėžysPanevėžio kap. 
1694Šneideris, Stasys *1918.05.03 Varšauka (Pan.aps.)
†1987.05.05 Subačius (Kupiškio r.)
 Panevėžio kap.slap. „Diemedis“. [inf] poetas, dramaturgas, prozininkas
1699Šutienė, Stasė (Masilionytė)*1927.02.25
†2009.11.13 Panevėžys
Panevėžio aps.Panevėžio kap. 
2099Karbauskis, Feliksas*1929.06.20 Tauragės aps. Šilalės vls.
†2011.02.01 Panevėžys?
 Panevėžio kap.Kengyro sukil.
3967Daugvila, Stanislovas*1917.02.04
†1980.04.11 Jalta (Ukraina)
VilniusPanevėžio kap.1956 tarp lagerio ir tremties buvo parvažiavęs į Lietuvą.
0137Vilčinskienė, Genovaitė (Daržininkaitė)*1925.12.25
†2010.11.06
Panevėžys arba Berčiūnai (Panevėžio r.*)Panevėžio kap.? 
0138Vilčinskas, Juozas†<2010 nežin. Panevėžio kap.? 
0175Žalnieriūnienė, Rožė (Jankevičiūtė) *1923.02.10
†2014.01.15
Kupiškio vls.Panevėžio m. Šilaičių kap.slap. „Jėga“. J. Žemaičio-Vytauto ryšininkė
0280Juškevičius, Vytautas (Geršvaldas)*1931.07.08
†2016.02.07 Panevėžys
PanevėžysPanevėžio m. Šilaičių kap.1950 rudenį į Magadaną laivu „Miklucho Maklaj“; 1954.11.19 iš lag., 1954.12.28 grįžo
2835Žemaitis, Povilas*1923
†1989 Lietuva (kur?)
AnykščiaiPanevėžio m. Šilaičių kap. 
3138Stulpinas, Jonas *1915
†1992.05.12 Šiauliai
VilniusPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
2207Giedrikas, Domas *1926 Rimiškiai (Smilgių vls.)
†2010 Tiltagaliai?
KaunasPanevėžio r. Karsakiškio sen. Tiltagalių kap. 
1611Samėnas, Zenonas*1927±2
†1999-2001 Panevėžys
 Panevėžio r. Upytės kap. 
2516Čiukas, Zigmas * Kaunas
† nežin.
 Panevėžio r. Velžio sen. Liūdynės kap. 
1661Survila, Algirdas (Algis)*1923.11.30 Šiauliai
†1995.10.13 Šiauliai
ŠiauliaiPanevėžio r. Velykių par. Maženių kap.iš lag.1951.08.30
1494Navikienė, Marytė (Paliukonytė)  Panevėžio sav. 
1500Norvilienė, Marytė† —— Panevėžio sav. 
1563Prušinskas, Bronius*1926.12.27 Skudutiškis (Utenos)
† nežin.
Utenos r.*Panevėžio sav., Paliūniškis 
1564Prušinskienė, Ona (Žičkaitė)*1926.10.11
† ——
Panevėžio aps. Pumpėnų vls.Panevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
0274Rudytė, Ksavera  Panevėžys 
1603Rušėnas, Petras*1926
† ——
Naujasodė (Rokiškio r.*)Panevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
2481Baublys, Eduardas*1920 Žasliai (Kaišiadorių r.*)ŽasliaiPanevėžys (1992) 
1364Kurlinkus, Pranas*1907.11.22 Bikavėnai (Šilutės)
† nežin.
Šilutės r.*Panevėžys 
1109Čepurnienė, Liucija (Palionytė) *1926.07.20
† ——
Panevėžio aps.Panevėžys 
1782Veckienė, Leonora (Leosė) (Bingelytė Šermukšnienė)*1927.01.01
† ——
Trakai arba Gegužinio k. (Kaišiadorių r.*)Panevėžys 
1348Krištopaitienė, Anelė*1926.11.29 Kirdeikių k. (Švenčionėlių r.*)
† ——
Švenčionėlių r.*Panevėžys1955.10.15 iš lagerio
0260Jankauskas, Antanas*1927.01.30
† ——
 Panevėžys1950 rudenį - Vanine.
1328Kirsnys, Antanas  Panevėžys 
1010Aleksandravičienė, Marija (Kaminskaitė)*1927.03.17 Narbutai (Raguvos vls.)
† ——
Narbutų k. (Panevėžio r.*)Panevėžysmokytoja, partiz. ryš.
1739Urbonavičius, Feliksas  Panevėžys 
1559Požėla, Viktoras  Panevėžys 
1148Dirsė, Mykolas*1924.02.02 Miškiniai (Taujėnų vls.) Panevėžyspo lag. gyv. Magadane, dirbo Magadanstrojuje
1149Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė) † —— Panevėžys 
1652Stankūnienė, Veronika*1916.08.20
† nežin.
Panevėžio aps.Panevėžys 
1582Rakauskas, Jurgis† Panevėžys Panevėžys 
0297Juškienė, Valentina (Navickaitė)*1929.07.01
†2012.06.03
PanevėžysPanevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap.slap. „Loreta-Rūta“.  
2079Juška, Petras*1920.02.21 Bernatoniai (Panevėžio vls.)
†1987.01.06 Bernatoniai
Bernatoniai?Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap. 
1615Saučinienė, Stasė (Bernatavičiūtė)*1921.10.02
† ——
Biržų aps.Panevėžys 
2400Ruzgas, Algimantas Juozas*1925
† ——
KaunasPanevėžysmoksleivis
1780Vazkonis, Edvardas  Panevėžys 
1488Narbuta  Panevėžys 
0185Banelis, Jonas Stasys*1926.06.29
† nežin.
Pasvalio r.*Panevėžys 
3613Želvys, Julius  Panevėžyskalėjo Čiukčijoje
1344Koryzna, Pranas *1899.05.01 Kupiškis
†1963.12.29 Panevėžys
Virbalis (1945)Panevėžys, Ramygalos g. kap. 
1456Mikalskis, Antanas *1912.12.15 Grikienos (Panevėžio aps.)
†2002.04.23 Panevėžys?
Senamiestis (Panevėžio vls.)Panevėžys, Ramygalos g. kap.1956.09 išvyko laivu iš Magadano (į Lietuvą) su E. Valiukėnaite ir Lopata
2022Indrelė, Alfonsas*1930.09.27 Latava (Anykščių vls.)
† ——
Latava (Anykščių vls.)Panevėžysslap. „Algiukas“. Norilsko sukil.; 1953-1956 Kolymoje
1497Nernkina, Jonas  Panevėžys 
1184Gečys, Edvardas  Panevėžys 
1493Navickienė, Vanda (Širvelytė)*1927.02.09
† ——
Anykščiai (arba Inkūnai, Anykščių r.*)Panevėžysslap. „Gražina“, „Senutė“. partiz. ryš.; 1943 buvo išv. darbams į Vok.
0167Lašinskienė, Danutė (Ulozaitė) *1930.03.08 Rumšiškės
† ——
KaunasPanevėžysslap. „Liepa“.  
1180Garščėnas, Zenonas  Panevėžys 
2083Juzeliūnas, Stasys  Panevėžys 
1756Vaitulevičienė, Julija (Jasiūnaitė) *1927.12.27
† ——
PanevėžysPanevėžys 
1143Diksaitė, Donata  Panevėžys 
0184Pupelis, Vytautas *1929.08.18 Kaunas
† ——
 Panevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys; 1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
1127Daniūnienė, Janina (Marcinauskaitė)*1921
†1996 Lietuva (kur?)
Čiobiškis (Širvintų r.*)Panevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; Didž. Kovos apyg. ryšin.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
2491Matačiūnas, Kazys*1911 Buckūnų (Kaišiadorių r.*) Paparčiai (Kaišiadorių r.*) (1992)suim.1946, paleis.1956
1726Trepiak, Mykolas† nežin. Pasvalio sav. 
1518Pasiliauskas, Albinas† nežin. Pasvalio sav. 
1457Mikulskis, Algirdas *1921 Kirbaičiai (Šiaulių aps. Kairių par.)
†1995.05.03 Plungė
ŠiauliaiPlungėmoksleivis
1447Meškauskas, Pranas*1927.04.17 Rapšaičiai (Kret.aps. Kulių vls.)
† ——
Plungės r.*Plungės sav., Kuliai 
0256Murauskas, Bronius*1928.09.05 Barzdžių dv.
(Ras.aps. Šimkaičių vls.)
†2015.07.06
II Paalsys (Ras.aps. Šimkaičių vls.)Prienų kap. 
1378Laurinaitis, Justinas*1929.02.08 Ardzijauskai (Kazlų Rūdos vls.)
†1995.04.07 Prienai
 Prienų kap. 
0180Kazerskas, Povilas*1922.01.22 Dangstyčių k. (Kauno r.*)
†2015 Kaunas?
Dankstytės k. (Prienų r.*)Prienų r. Pakuonio kap. 
0270Dockuvienė, Vanda (Bugailiškytė)*1927.04.13 Paežeriai (Šeduvos vls.)
†2016.08.29
KlaipėdaPrienų r. Pakuonio kap.Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
1517Parulis, Konstantinas (Kostas) *1925.12.08 Kelmanonys (Alyt.)
†1992.10.01 Daugai
Kelmanonių k. (Alytaus r.*)Prienų sav. Balbieriškio kap. slap. „Vijurkas“. valst.; grįžo 1956/1957
2397Aniulis, Jonas *1928Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
0197Aniulis, Stasė (Sadinauskaitė) *1928.02.10 Veiverių apyl.*
† ——
Belevičiai (Prienų r.*)Prienų sav., Veiveriaislap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
0250Dambrauskienė, Benedikta (Kavaliūnaitė ar Kavoliūnaitė) *1924.10.11 Palukiškio k. (Panevėžio apskr. Šimonių vls.)
† Prienai?
 Prienų? kap. 
1145Dimša, Juozas *1919.08.24
† ——
AlytusPrienai 
2005Grigonienė, Jadvyga  Prienai 
0303Murauskienė, Anastazija (Nastė) (Vitkauskaitė)*1928.10.10 Žarijos (Prienų vls.)
† ——
Žarijos (Prienų vls.)Prienai 
3692Dombrauskas, Antanas  Prienaikalėjo Čiukčijoje
1677Šileika, Kazimieras*1918 Prienai 
0117Abromonytė, Vanda *1924.12.03 Klaipėda
†~2004 Radviliškis
MažeikiaiRadviliškio kap.slap. „Liepa“, „Lelija“. mokyt., pogr. org. „Sakalai“ narė; LGGRTC sąr. pavardė „Abramonytė“
0279Lasys, Henrikas *1914.03.25
†2017.11.18
KaunasRadviliškio kap.LLA štabo narys; tremtyje dirbo Dalstrojprojekte
3025Baublys, Povilas *1924.10.31 Užubalių k. (Rokiškio r.*)
†1976.04.07 Plungė
Užubalių k. (Rokiškio r.*)Radviliškio m. kap.šeima ištremta 1949.03 į Ust-Abakanską (Chakasija, Krasnojarsko kr.)
0204Rudys, Alfonsas*1928.03.31
†2000 Radviliškis
Šiaulių aps.Radviliškis 
1413Marcinkus, Kazimieras*1928.10.18
†2000 Radviliškis
Šiaulių aps.Radviliškiskalėjo Čiukčijoje
1811Zabiela, Juozas*1918.01.03
† ——
ZarasaiRadviliškis 
1812Zabiela, Ona (Žutautaitė)*1924.05.29
† ——
Panevėžio r.*Radviliškis 
1706Šiškienė, Marytė (Švilpaitė)*1926.04.12Petkūnai (Surdegio vls.)Raguvėlė 
1330Kiškis, Bronius*1927.01.27 Vidulaukiai (Kėdain.)
† ——
KėdainiaiRamygala 
1586Ralys, Stasys† nežin. Rasein. sav., Šiluva 
2527Daukantas, Juozas*1920.04.08 Plauginėliai (Viduklės vls.)
†1981.01.23
RaseiniaiRaseinių m. kap.Norilsko sukil.
1146Dirmeikienė, Juzė Zita (Bakšytė)*1929.03.19
† ——
RaseiniaiRaseinių sav. 
1975Bakutis, Albinas RaseiniaiRaseiniai 
1621Semaškienė, Stanislava (Jalinskaitė)*1933.04.15
† ——
Vilniaus r.*Raseiniai 
0218Rosenienė, Aleksandra (Bartkutė Dambrauskienė)*1922.05.29 Šiukšeliai (Taur. aps. Kaltinėnų vls.)
† ——
 Raseiniai?Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
1025Astrauskas, Algirdas  Raudoniškių*** k. (Marijampolės r.*) 
1104Čepelis, Jonas†1972.11 Rokiškis Rokiškio kap.kilęs iš Rokiškio
0234Vanagienė, Elena (Škimelytė) *1919.12.22 Simėnai (Skaudv.vls.)
†2010.09.22 Rokiškis?
 Rokiškio nauj. kap.  
0235Vanagas, Juozas *1923.02.03
†2006±2
Pasvalio r.*Rokiškio nauj. kap.  
2125Tavorienė (Tavarienė), Valerija (Mileškaitė) *1925
†2002 Kavoliškis (Rokiškio r.)
 Rokiškio nauj. kap.  
2192Tavoras (Tavaras), Mykolas*1919
†2001 Kavoliškis (Rokiškio r.)
 Rokiškio nauj. kap.  
0290Tvaskienė, Palmyra (Tauterytė) *1926 Papiškiai (Panemunio vls. Rok. aps.)
†2011
Papiškiai (Rokiškio r.*)Rokiškio r.LLA narė
1941Stalionis, Jonas*1921 Rokiškis (paskut. žiniomis) 
0262Jonkus, Jonas*1924.02.14 Vabaliai (Ylakių vls.)
† ——
Vabaliai (Ylakių vls.)Rokiškis 
0263Jonkienė, Janina (Kaupaitė)*1927.05.20 Narkūnai (Rok. vls.)
† ——
Puriuškių k. (Rok. vls.)Rokiškis 
0240Mateikienė, Monika (Rudzikaitė) *1927.09.25 Nasūtai (Kapčiamiesčio vls.)
† ——
KapčiamiestisRokiškis1955 iš lagerio (Elgene)
2326Čepelis, Jonas*1908RokiškisRokiškis? 
2473Tuškevičius, Pranas *1925 RumšiškėsRumšiškėsRumšiškės (1992)slap. „Račiukas“.  
1522Paškevičius, Pranas  Rumšiškės 
1425Matelis, Vladas  Rumšiškės 
1372Lašinskas, Antanas†2013.05.18? Panevėžys?nuo Rumšiškių?Rumšiškių kap. 
0173Ščiučka, Leonardas† Sasnava (Marijampolės r.) Sasnavos apyl.*1948 gavo lagerio nuosprendį
1319Kaziulionis, Vytautas *1930.05.12 Varėna
† ——
VarėnaSenoji VarėnaNorilsko sukil.
1034Baguckas, Vytautas  Skriaudžiai (Prienų sav.) 
1576Ragaišis, Juozas †~1965 Tajožnyj (Magadano sr.)nuo SaločiųTajožnyj (Magadano sr.)karininkas, įkalintas 1940 m.
0216Gečiauskienė, Onutė (Ūmantaitė)*1930.03.25 Paikojų k. (Gaurės vls.)
† ——
 Tauragė 
1415Marozas, Augustas  Tauragė 
1535Petkus, Vladimiras  Tauragė 
2067Jokubauskas, Kazimieras  Tauragė 
1160Durinskienė, Danutė  Tauragė 
4544Gečiauskas, Juozas*1930.03.29
†1981.12.15 Lietuva (kur?)
Piliakalnių k. (Jonavos r.*)Tauragės Papušynio kap. 
1417Marvela, Vaclovas  Tauragės r. 
2027Jacikas, Jonas  Tauragės r. 
1549Pigagienė, Julija (Dzindzelietaitė)*1923
† Lietuva (kur?)
KretingaTelšiaimedikė
1742Vaišė, Danielius*1922Palūksčio k. (Telšių r.*)Telšiai 
1666Šalkauskas, Kazimieras  Telšiai 
2053Jarošius, Jonas  Telšiai 
2415Eirošius, Jonas *1930.01.03 Tverai
† ——
Tverai (ar Eidininkų k. (Plungės r.*)?)Telšiaimoksleivis; Norilsko sukil.; šeima ištremta 1948 m.
1512Paliulis, Povilas VarniaiTelšiai 
0141Zubavičienė, Joana (Janina) (Petravičiūtė (Petrevičiūtė?))*1922.02.17
†2015.08.16 Tilžė (Sovetsk)
 Tilžė (Sovetsk)į Kolymą laivu „Miklucho-Maklaj“(?)
1792Vilkas, Bronius *1926
†1998±4.02.16 Lentvaris
Prienų r.* (ar Kaunas?)Trakų sav. Lentvario kap.slap. „Kėkštas“. iš Suvalkijos
1158Dumalakas, Adomas *1925.05.18 Vilūnai Jiezno r.*
† ——
 Trakų sav., Lentvaris 
2108Dumalakienė, Janina (Karvelytė)*1932.03.30 Klaisių dv. Papilės vls.
† ——
 Trakų sav., Lentvaris1941 tremtinė, atvyko į Kolymą pas vyrą
0245Urbonavičienė, Vanda (Buteikytė)*1921.03.27
† ——
Obeliai (Ukm. aps. Deltuvos vls.)Ukm.sav.slap. „Pinavija“.  
2025Ivanauskas, Jonas*1917.06.12
† ——
Siesikai (Ukmergės aps.)Ukmergė 
1030Aviža, Bronius*1919.10.18
† ——
Anykščių r.*Ukmergė 
1843Žiogas, Feliksas  Ukmergė 
0150Laugalienė, Marija (Kinertaitė) *1922.02.24 Čineliai (Želvos vls.)
†2011.07.12? Ukmergė
KaunasUkmergė, Dukstynos kap.slap. „Laukinukė“.  
0152Kinertas, Bronius*1924.06.20 Ratkaučizna (Veprių vls.)
†1997.12.20 Ukmergė
Vyties apyg.Ukmergė, Dukstynos kap.slap. „Arminas“.  
0247Šližienė (Sližienė?), Pranė (Skiriūtė)*1924.03.30
† ——
Taur. apsk. Gaurės vlsč.Ukmergė 
0159Grigienė, Aldona (Strazdaitė) *1927.11.28
† ——
UkmergėUkmergėMagadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė ir Elena Valiukėnaitė
2374Konikova, Filimena (Našlėnaitė)*1928.01.11
† ——
Skabeikių k. (Ukmergės r.*)Ukmergė 
2375Puškūnienė (Puškonienė), Jadvyga (Kuraitė)† —— Ukmergė 
1775Vanagas, Algirdas*1919Gudžiūnai (Kėdainių r.*)Ukraina, Berdiansk (1993)mokytojas; Indigirka, Ugol-Elgen, im. Gorkogo (lageriai ar tremtys?)
1723Tkačenko, Ona (Abariūtė) †2008±1 Nykopol (Dneprop. obl., Ukraina)Maniuliškės (Antazavės vls.)Ukraina, Nykopolio kap. 
1817Zarankienė, Genovaitė (Genoefa)*1918.07.14 prie Daugailių
† ——
 Utena 
1385Leškys, Antanas*1925.02.25
† ——
Tauragės aps.Utena 
2399Ruzgienė, Aldona UtenaUtena 
1748Vaitaitis, Jonas*1927.06.24
†~2003/04 Utena
Svidžių k. (Biržų aps.)Utena 
1749Vaitaitienė, Jonė (Janina) (Vilūnaitė)*1927.01.06
†2009 Utena
Utenos r.*Utena 
1715Tamošiūnas, Antanas*1908.12.20
† nežin.
 Utena 
1668Šalkauskienė, Ona (Lasavičiūtė)*1922.10.28 Skardupiai (Marij. aps.)
†2011.09 Utena?
Skardupiai (Marij. aps.)Utenaištekėjo grįžusi į Lietuvą
1700Šutkus, Pranas*1922.11.30 Miknaičiai (Žagarės vls.)
†~2000 Utena
Šiaulių aps.Utenapo lag. gyv. Kadykčane
1141Dijokas, Bronius*1924.10.28
†2013? Utena?
Kryliai (Utenos r.*)Utena 
1062Bileišis, Antanas*1914
†1998.04.03
 Utena, naujosios kap. 
1142Dijokienė, Konstancija (Kvyklytė)*1924.12.22
†2011.12.14 Utena
Utenos r.*Utena, naujosios kap. 
1446Menšikova, Adelė*1920.03.04
†2008/2009
Jiezno vls.Utena, naujosios kap. 
1725Trapnauskienė, Aldona*1926.02.20
†2006
Utenos r.*Utena, naujosios kap. 
1339Knyšiuvienė, Janina*1925.02.08
†2001.12.12 Utena?
Leliūnų (vls.?)Utena, senosios kap. 
0295Žilinskas, Robertas†1992 Utena Utenos kap. 
1361Kunčiūnas, Jonas†1980 Utena Utenos kap. 
1382Lekavičius, Stasys†1988 Utena Utenos kap. 
1386Leškienė, Angelė† Utena Utenos kap. 
2102Karnyla, Jonas†1994 Utena Utenos kap. 
2112Katinas, Bronius†1978 Utena Utenos kap. 
1697Šulskis, Albinas*1922.05.11 Čižiškės (Ut. aps. Užpalių? vls.)
† ——
Utenos aps.Utenos sav., Bikūnai 
0294Drunga, Edvardas*1927 Paberžė (Daugailių vls. Utenos aps.)
† ——
Utenos r.*Utenos sav. 
1667Šalkauskas, Petras*1922.04.12 Seda (Maž. aps.)
†1999.03.10 Utena
Telšių r.*Utenos sen. kap. [inf] vargonininkas
1669Šalkauskienė, Adelė (Vijeikytė) *1920
†1965 Utena
Kryželiai (Utenos r.*)Utenos sen. kap.  
1680Šimbelis, Petras  Varėn.sav., Senoji Varėna 
1427Matkevičius, Motiejus  Varėn.sav., Valkininkų glžk.st.Čiukčijoje, Kolymoje
1970Lydeka, Albinas *1925 Griškabūdžio vls.
†2010
 Varėna? 
0108Bloznelis, Mindaugas Julius *1923.11.28 Merkinė
†2015.11.08 Vilnius
Merkinės vls. arba KaunasVarėnos r. Merkinės kap. 1941 sukil. dalyvis; lageryje kartu Juozas Brazauskas
0181Bujanauskas, Juozapas *1929.04.09 Miroslavas
†2002.06.22 Vilnius
Miroslavas (Alyt.aps.)Varėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“.  
0182Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė) *1924.06.22 Linoniai (Pan.aps.)
†2017.10.18 Varėna
VilniusVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“.  
0232Jakavonis, Juozas *1925.07.10 Kasčiūnai (Merkinės vls.)
† ——
KasčiūnaiVarėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“.  
1400Lukša, Antanas *1923.05.31 Juodbūdis (Veiverių vls.)
†2016.01.02
Tauro apyg. štabasVeiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
4766Damijonaitienė, Regina (Naujokaitė)*1930 Laukinių Šunkarių k. (Šakių aps. Jankų vls.)
†1970 Lietuva (kur?)
Laukinių Šunkarių k. (Šakių aps. Jankų vls.)Višakio Rūdos kap.moksleivė, Tauro apyg. ryš.; 1949 ištremta šeima; LGGRTC pav. vers. „Domijonaitienė“
4897Jaakson, Zosė (Molytė) *1921.05.09 Kalnėnai (Telšių r.*)
†2005.09.09 Viljandi (Estija)
Kalnėnai (Telšių r.*)Viljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) 
0301Juraitis, Juozas *1925 Opšrūtai (Paežerių vls.)
†2014
Ėgliškių vls. (Vilkaviškio r.*)Vilkaviškio r. 
1083Bubnienė, Magdalena*1922
†2012.02.27 Kaunas
Nendriniai (Marijamp. aps. Kazlų Rūdos arba Marijampolės vls.)Vilkaviškio sav. Kybartų kap. 
1325Kinčius, Julius*1915
†1980
~MažeikiaiVilkaviškio sav. Kybartų kap.areštuotas Latvijoje
1730Tumeris, Alfonsas Jonas  Vilkaviškis 
1074Bož, Teresė  Vilkaviškis 
1710Talandis, Algirdas *1927.09.17 Alytus
†2016.11.04 Vilnius
KaunasVilniaus Kairėnų kap. slap. „Krienas“. 1950 etap. „Džurma“ Vanino-Magadan
2283Oksas, Eugenijus *1930.06.07 Kirdeikiai (Panevėžio vls.)
†2019.02.05 Vilnius
PanevėžysVilniaus r.slap. „Kapitonas“. moksleivis; Buchta Vanino sukilimo dalyvis
2323Čekys, Kazimieras (Kazys)*1906.09.06
†1976.07 Nemenčinė
Balėnai (Mažeikių r.*)Vilniaus r. Nemenčinės kap. 
2660Ingaunis, Vladas †~2001 nežin. Vilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974
1496Nenartavičius, Vytautas† —— Vilniuspaleistas Orotukane
1969Kapočius, Antanas *1930
† ——
 Vilnius 
2479Balnys, Pranas*1926 Antakalnio (Kaišiadorių r.*)Antakalnio k. (Kaišiad.)Vilnius (1992) 
0179Sauliūnienė, Jadvyga (Olinskaitė)*1926.03.25
† ——
Rokiškis ar Vilnius?Vilnius 
2174Giedraitienė, Antanina (Bakutytė)*1923.11.01
† ——
Bajorai (Rokiškio r.* - prie Kriaunų? prie Rokiškio?)Vilnius, Žemynos 15-10slap. „Vaidilutė“. Vytauto apyg. partiz. ryšininkė
0149Kamarauskaitė, Genovaitė*1925
† ——
 Vilnius 
1825Zlatkus, Bronius *1927.10.14 Skirjočiai (Radviliškio vls.)
†2017.10
KaunasVilniusNorilsko sukil.; 1949.04 ištremta