LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Magadano sr

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta (kap.=kapinės)
Pastabos
1Rainys, Stasys *1919  †2002Vilnius1954.04.23 Magadano sr. studentas
2Šilinskienė, Cecilija (Kublinskaitė)  *1922  Germaniškio k. (Biržų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
3Bliūdžius, Vidmantas *1930  †~1998 Magadano sr., Srednekano r.  
4Banelienė, Aleksandra (Smalinskaitė (Smolenskaitė?)) *1928  †1993Šilagalys (Panevėžio r.* ar Rokiškio r.*?)1954.12.30 Magadano sr. moksleivė
5Petrauskienė, Ona (Čeponytė) *1923  Kazlų RūdaMagadano sr., Srednekano r., Seimčianas studentė
6Rudys, Alfonsas  *1928  †2000Krampių k. (Šiaulių aps. Joniškio vls.)1) 1952.04.30 Magadano sr.; 2) 1954.11.09 Irkutsko sr., Tyretės r. moksleivis
7Budnikienė, Elena (Valiukėnaitė)  *1922  †2017Kurkliai (Ukm. aps./Anykščių r.*)1955.09.05 Magadano sr., Olos r., Ola slap. „Valdutė“. mokytoja
8Gudačiauskienė, Rožė (Budzilaitė)  *1927  †2016Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)1953.07.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivė
9Pačinskas, Juozas *1920  †2002 1953 Magadano sr., Magadanas  
10Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė) *1927  †2013Kružiūnai (Butrimonių vls.)1) 1955.05 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
11Ivanauskienė, Salomėja (Ivanauskaitė) *1927  †2000±5Kaunas1956.01.07 Magadano sr., Magadanas slap. „Daina“, „Saulutė“. studentė, LLA narė; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
12Armalis, Bronius  *1930  †2017Kretinga / Kretingos r.*Magadano sr., Susumano r., Susumanas slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
13???, Albina    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
14Bertulytė, Gertrūda (Baltumavičienė) *1919  Jokymiškiai (Jurbarko vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
15Cibavičienė, Valerija (Cibienė)  *1917  UtenaMagadano sr., Chasyno r., Stekolnas  
16Vilkelis, Vaclovas *1919  †1991VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Liūtas“.  
17Adamovičius, Kazys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
18Adamauskas, Algimantas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
19Alekna, Vytautas   Magadano sr., Srednekano r.  
20Ališauskas, Juozas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
21Barauskaitė, Zofimija *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
22Budrevičius, Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
23Baršauskas, Ignas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
24Bogdanas, Bronius *1907  Makauskų k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
25Baltramaitis, Petras *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
26Baltrušaitis, Viktoras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
27Bieliukas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
28Bagdonas, Antanas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
29Bezgelo (Bezgėla?), Jonas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
30Bita (Bitė? Byta?), Aleksandras *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
31Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
32Benkauskas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
33Barakauskas, Albinas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
34Bacevičius (Bacievičius?), Liudas *1914   Magadano sr., Srednekano r. siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
35Beleišis, Antanas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
36Verikas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
37Vėdaras, Aleksas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
38Vizgaitienė, Stasė *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
39Viktoravičius, Alfonsas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
40Valiukonis, Alfonsas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
41Valickas, Petras *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
42Giedraitis, Baltrus *1911  MarijampolėMagadano sr., Srednekano r.  
43Geroimas, Edvardas *1923  Rėkučių k. (Švenčionių r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
44Gerčiūtė, Vladė *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
45Gazuskas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
46Grosas, Vladas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
47Girdauskas, Pranas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
48Gaubys, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
49Gruzdys, Kazys *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
50Girdvainis, Antanas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
51Gudaitis, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
52Grigaravičius, Juozas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
53Gavėnas, Albinas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
54Dulinskas, Matas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
55Dzena, Tezaris (Cezaris?) *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
56Džervus, Stasys *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
57Dirgėlas, Albinas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
58Dzeikauskas, Petras *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
59Davidovič, Michail *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
60Davainis, Petras *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
61Daunaras, Vladas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
62Žulpa, Augustas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
63Žabrauskas, Pranas *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
64Žemaitis, Vincas *1917  †1961Drąseikių k. (Biržų r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
65Žemavičius, Juozas *1904  †1977KlaipėdaMagadano sr., Srednekano r.  
66Žvaliauskas, Juozas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
67Zajančkauskas, Bronius *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
68Zabulionis, Kazys *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
69Zajančkauskas, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
70Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
71Jočys, Apolinaras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
72Jonaitis, Stepas *1913  MažeikiaiMagadano sr., Srednekano r.  
73Ivanauskas, Vincas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
74Kirsnys, Stanislovas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
75Karaliūnaitė, Julija *1932   Magadano sr., Srednekano r.  
76Kasiulynas, Juozas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
77Kasiulynas, Bronius *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
78Kisielis, Ksaveras *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
79Komandulis, Viktoras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
80Karpavičius, Vladas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
81Kašėta, Vincas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
82Krasauskas, Petras *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
83Kriaučiūnas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
84Kaziukonis, Juozas *1915  Aukštakalnis (Varėnos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
85Kalkys, Povilas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
86Kleinas, David *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
87Kreišmontienė, Sofija *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
88Katinas, Bronius *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
89Kučys, Vilnius *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
90Laurinaitis, Jonas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
91Laurinaitis, Vincas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
92Ladauskas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
93Logminas, Mečislovas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
94Lygnugaris, Povilas *1906   Magadano sr., Srednekano r.  
95Majauskas, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
96Manauskas, Edvardas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
97Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
98Magalenga, Vladas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
99Menčinskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
100Mandeika, Juozas *1905   Magadano sr., Srednekano r.  
101Malašauskas, Pranas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
102Mazuras, Leonas *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
103Milašius, Gabrielius *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
104Miškinis, Alfonsas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
105Novikas, Pranas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
106Neveravičius, Tadas *1929  †1967PanevėžysMagadano sr., Srednekano r.  
107Packevičius, Kazys *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
108Paliusis, Povilas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
109Paulauskas, Bronius *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
110Paplauskas, Pranas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
111Rimkus, Vincas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
112Radzevičius, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
113Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
114Skrebas, Lionginas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
115Stanionas (Stanionis?), Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
116Survila, Liudas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
117Tamulis, Petras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
118Tolis, Aleksandras *1923  Kaupų k. (Plungės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
119Tarakavičius, Juozas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
120Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Magadano sr., Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
121Čibiras, Hubertas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
122Čepkauskas, Stasys *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
123Jankauskas, Leonas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
124Jasiūnas, Juozas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
125Jacenskas, Albinas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
126Buimila, Alfonsas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
127Lapinskas, Jonas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
128Keturakis, Vitas (Vytas?) *1924  Rinkūnai (Garliavos)Magadano sr., Srednekano r. suimtas armijoje
129Sabalionis, Benadas *1917  Degsniai (Varėnos r.*)Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
130Kizelavičius, Stasys  *1925  †2005Alytus1953 Magadano sr. 1990- LPKTS Aly.sk.pirm.
131Daukšienė, Marytė *1931   Magadano sr.  
132Lukšys, Juozas   nuo PerlojosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
133Matuzevičius, Albinas *1923  Starkonių k. (Pakruojo r.*)Magadano sr. darbininkas
134Metrikis   nuo KlaipėdosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
135Jakštienė Kazakevičienė, Marcelė (Milišauskaitė) *1918  Pributkės k. (Marijampolės r.*)1953.04.09 Magadano sr., Magadanas  
136Obelienius, Jonas  *1923  †1968Kunigiškių k. (Raseinių r.*)1953.01.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minimas kaip Obelėnius
137Obelienienė, Bronislava (Bronė) (Užusienytė)  *1924  †2007±1Važdeliai (Surdegio vls.) arba Petkūnai (Anykščių r.*)1954.02.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minima kaip Užusienaitė. 1948 ištremta šeima.
138Valaika, Romas *1965   Magadano sr.  
139Valaika, Vytas *1958   Magadano sr.  
140Radziulis, Vladas   iš RodūnėsMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
141Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Magadano sr., Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
142Sabulionis   Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
143Sauliūnas, Antanas *1927  †1989Kaunas1954 Magadano sr., Magadanas, Marčekanas  
144Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė) *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
145Steckytė, Adelė *1944   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
146Svetokienė, Ona (Mižutavičiūtė)  *1929  †2016Einoraičiai (Šiaulių vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
147Šilinskas, Raimundas  *1927  †19...KaunasMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivis
148Kaknevičienė, Danutė (Šležaitė)  *1925  †1969Užkalnupio k. (Raseinių r.*)1955.03.11 Magadano sr., Magadanas slap. „Audronė“, „Nijolė“. t.p. minima kaip Šleževičiūtė
149Šverys, Vaclovas Edmundas *1922  †~2015Vilnius1954.06 Magadano sr. mirė 2015±1 m.
150Terleckienė, Elena (Keraitytė) *1925  †2010-Magadano sr., Omsukčiano r., Omsukčianas  
151Cibas   Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)  
152Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
153Vaznonis, Alfonsas   Antrųjų Rodų k. prie Naujamiesčio (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
154Vilutis, Antanas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
155Zelba, Pranas    1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
156Zelbienė, Apolonija (Paurytė)  *1928  †2013Zarasai1) 1951.07.11 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) 1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Prosperas“. moksleivė
157Žemaitis, Bronius *1915  †2004Tarosų k. (Raseinių r.*)1953.04.11 Magadano sr., Magadanas  
158Žvirblis, Juozas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas? nuo Joniškėlio; Elgen-Ugolj
159Aukštikalnis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
160Barkauskas   Magadano sr., Srednekano r. laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
161Barcys, Zigmas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
162Gavėnas   Magadano sr., Srednekano r.  
163Mendeika, Pranas   Magadano sr., Srednekano r. mirė po lagerio
164Paplauskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
165Starukas, Jonas *1925  †1960 Magadano sr., Srednekano r. žuvo po lagerio
166Vilutis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
167Adomauskas   Magadano sr., Srednekano r., Glucharinas  
168Adomavičius, Kazys   Magadano sr., Srednekano r.  
169Aukštikalnienė, Valė   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
170Balėlienė, Felicija   Magadano sr., Srednekano r.  
171Bileišis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
172Binkauskas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
173Čereuka (Čeriauka?), Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r. desantas
174Gaigalas   Magadano sr., Srednekano r.  
175Gečytė, Vladė   Magadano sr., Srednekano r. ištekėjusi išvyko į tremtį
176Gylys, Petras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
177Glazauskas, Aleksas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
178Grigaitytė, Alytė   Magadano sr., Srednekano r.  
179Grigalaitis, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
180Gutauskas, Bronius *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
181Jakštas, Petras *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
182Kaminskas, Vladas   Magadano sr., Srednekano r.  
183Krišmantienė, Zosė   Magadano sr., Srednekano r.  
184Kubertavičienė, Petronėlė (Marčiukaitytė)  †1994 Magadano sr., Srednekano r. (Marijampolė)
185Kunsevičius, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
186Lukonas, Bronius *1908   Magadano sr., Srednekano r. gal grįžo?
187Maželis, Kazys *1915   1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Baltarusija, Vitebsko sr.  
188Mikutėnas, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
189Podolskis, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
190Plaušinienė, Stasė   Magadano sr., Srednekano r.  
191Plitnykas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
192Rimkutė, Stanislova *1922  Derkinčių k. (Skuodo r.*)Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
193Tumėnas   Magadano sr., Srednekano r. (išvyko?)  
194Tumėnienė   Magadano sr., Srednekano r.  
195Skužinskas, Rokas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
196Stakėnas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
197Šileikienė, Anelė   Magadano sr., Srednekano r.  
198Šustikas, Vincas *1913   Magadano sr., Srednekano r. išvyko Lietuvon
199Vainauskas   Magadano sr., Srednekano r.  
200Zyzas, Vincas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
201Jasiunskas, Albinas   Magadano sr., Srednekano r.  
202???, Vanda   Magadano sr., Srednekano r. grįžo
203Dovidavičius, Mykolas   Magadano sr., Srednekano r.  
204Keturakis   Magadano sr., Srednekano r.  
205Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė-Urbienė) *1917  †1996Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
206Baltaduonis, Feliksas *1919  Margių k. (Utenos r.*)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
207Urbaitė *<1948   Magadano sr., Susumano r., Miaundža atvyko iš Liet. į Miaundžą pas mamą
208Baltaduonytė, Birutė   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
209Kučinskienė, Konstancija  *1922   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
210Giedraitis, Juozas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
211Čialaja, Janina (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
212Lapinskienė, Danutė (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
213Giedraitienė   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
214Vilkelis, Vaclovas   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
215Vyniautas, Valerijonas  *1917  †1969 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
216Astrauskas   Magadano sr., Magadanas slap. „Zaicevas“.  
217Astrauskienė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas vyrą į tremtį
218Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
219Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
220Jurevičius, Mindaugas *1961  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
221Kaminskas?   iš DzūkijosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
222Miknevičius, Vytautas    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
223Kavaliauskas, Benjaminas  *1928  †1958 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
224???, Ona    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
225Lapinskaitė, Rima *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
226Lapinskaitė, Vida *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
227Aleksandravičius, Petras  *<1927   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė, Senokosnyj dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje; Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
228Jurgelionytė, Onutė (Ona)    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
229???, Bronius    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Nuo Utenos. Dirbo Jagodnojės ligoninėje med. ekspertizės sanitaru.
230Bubnys, Kazys   Magadano sr., Magadanas Magadane gyv. prie pat milicijos
231Pačinskienė, Aldona *1928  †2003 Magadano sr., Magadanas Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
232Paulavičius, Jonas   Magadano sr., Magadanas iš Dzūkijos
233Paulavičienė, Kazimiera (Alšauskaitė)   Magadano sr., Magadanas iš Žemaitijos
234Barzdonis, Jurijus *1955   Magadano sr.  
235Kučinskaitė, Vidutė  †1956 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
236Timošina   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
237Baušys, Antanas *1944  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
238Balsys *<1920   Magadano sr., Olos r., Ola Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
239Balčiūnas, Stasys   Magadano sr., Olos r., Ola gyveno Oloje
240Ališauskaitė, Kazimiera   Magadano sr., Magadanas iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
241???, Juozas   Magadano sr., Magadanas Vedė Magadane Kazimierą Ališauskaitę
242Bareišienė, Sofija (Baranauskaitė)   1) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas seserį Aleksandrą, iki 1956); 2) Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Jeniseiskas  
243Čepinskas, Gabrielius *1920  †1993VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Erelis“. agron.
244Baušienė, Anastazija *1921  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas valstietė
245Damašius, Kostas *1924  Šateikių Rūdaičių k. (Plungės r.*)1948 Magadano sr. partiz. ryš.
246Prušinskas, Alvydas *1956  -Magadano sr., Olos r., Ola  
247Klimavičius, Jonas *1919/1920  Indubakiai (Utenos r.*)Magadano sr. miškininkas
248Meilutis, Vaclovas *1921  †1975 1953 Magadano sr., Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo)  
249Burnyla   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)  
250Vanagas, Juozas *1923  Mitrišiūnai (Pasvalio r.*)Magadano sr., Tenkos r., Belovas  
251Jucius, Jonas *1923  Priekulė (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
252Juškus, Jonas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
253Gruzborzdis, Stasys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
254Savickas, Vytautas *1930  †1986Kaunas1955.04.01 Magadano sr. slap. „Uosis“. moksleivis; Matrosovo lageryje dirbo vairuotoju
255Žiniauskienė, Elena (Gričėnaitė) *1921  KaunasMagadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
256Vyšniauskienė, Bronė (Jurgelionytė)  *1917  Joneliškių k. (Rokiškio r.*)1955.03.25 Magadano sr. slap. „Kregždė“.  
257Vyšniauskaitė, Alytė *1958   Magadano sr.  
258Vyšniauskas, Juozas   Magadano sr.  
259Naujokaitė, Elena *1957   Magadano sr., Magadanas  
260Čepinskienė, Stasė (Mickutė) *1922  YlakiaiMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas 1954 iš lag.
261Čepinskas, Argentas *1956   Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
262Čaplikas, Mindaugas    Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas?  
263Čaplikas, Vygandas *1954   Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
264Steckytė, Danutė *1940   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
265Mažeikienė, Irena (Steckytė) *1938   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
266Beliakaitė *1955   Magadano sr., Olos r.  
267Mikalauskas, Gediminas *1957   Magadano sr.  
268Mikalauskas, Tautvydas *1960   Magadano sr.  
269Stanislavičius, Bronius *1913  PrienaiMagadano sr.  
270Žulys, Vladas *1928  †1954Vaitkūnai (Ukmergės r.*)1951.03.17 Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas moksleivis; Vietinės Rinktinės karys
271Dovydaitis, Juozas  *1925  †1983Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.Magadano sr., Susumano r. Tauro apyg. partiz.
272Jocius, Pranas *1929  Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*)1951.04.21 Magadano sr. valst.
273Točilauskas, Eduardas *1920  †1970VilniusMagadano sr., Tenkos r., Gastello  
274Prūsas, Vytas *1925  ŠiauliaiMagadano sr.  
275Noreikaitė, Gražina *1956   Magadano sr.  
276Davidavičius, Mykolas  *1924  †2017Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius)1) 1954.04.16 Magadano sr.; 2) 1957 Irkutsko sr. slap. „Dobilas“. 1941.06 kilus karui išsilaisvino
277???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
278???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
279Urbonavičius, Pranas *1924  †1978Raupiškio k. (Molėtų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
280Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas *1921  Žeimių k. (Ignalinos r.*)1954.10.02 Magadano sr., Susumano r. slap. „Algimantas“. moksleivis
281Urbonas, Stasys *1914  †1978Bebruliškės k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Radvila“. 1948 ištremta šeima
282Regelskis, Kazys *1914  Skaudvilė (Tauragės r.*)1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
283Bakšys, Leonardas *1919  †1990Ukmergė1953.08.06 Magadano sr., Susumano r.  
284Vyniautaitė *1958±7  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
285Juškevičius, Stasys *1925  Vilkaviškis?1951.07.22 Magadano sr.  
286Mongirdas, Vladas *1919  Kaunas / Tauro apyg.1) 1954.12.21 Magadano sr., Susumano r.; 2) Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Tinskojus, st. Tinskaja; 3) Krasnojarsko kr., Manos r., Sorokinas Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
287Lasienė, Janina (Morkytė) *1922  †1998 1954 Magadano sr. pedagogė; atvyko pas vyrą į tremtį
288Rudys, Antanas *1928  Daubarių k. (Mažeikių r.*)1948.11.02 Magadano sr. slap. „Čiarlis (Čarlis)“. moksleivis; 1956.06 paleistas
289Matkevičius, Motiejus *1926  Vilnius1951.05.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
290Juozapaitis, Vincas *1908  †1984Dūčių k. (Pakruojo r.*)1954.03.30 Magadano sr.  
291Masionis, Jonas *1908  †1983Valiūnų k. (Joniškio r.*)1950.10.10 Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)  
292Giniotis, Vaclovas *1912   1954.02.27 Magadano sr., Susumano r.  
293Grigaliūnas, Jonas *1927  †1961PanevėžysMagadano sr., Tenkos r., Palatka moksleivis
294Grigelaitis, Jonas *1928  Ivanovkos k. (Vilkaviškio r.*)1953.04.21 Magadano sr.  
295Vaitulevičius, Kazys  *1917  †1987Paliepio k. (Lazdijų r.*)1954.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1951 ištremta šeima
296Januševičius, Povilas *1922  Tuitų k. (Kupiškio r.*)1954.01.18 Magadano sr., Magadanas valst.
297Kaštonienė, Albina (Januškaitė) *1915  Kaunas1954.04.02 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža stud.
298Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
299Stefanovičius, Kazimiras *1925  Mėlenių k. (Vilniaus r.*)1952.06.06 Magadano sr., Srednekano r., Kanjonas slap. „Loza“. lenkų pogr. org. narys
300Kaknevičius, Viktoras  *1929  †1964Vilkyškiai (Šilutės r.*)1954.07.21 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
301Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Magadano sr., Susumano r., Susumanas mokyt.
302Jokubaitis, Kazimieras   Magadano sr., Magadanas dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
303Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas *1922  Kaunas1) 1952.10.16 Magadano sr.; 2) Komija studentas
304Balčienė, Janina (Jasiūnaitė)  *1925  †1981Panevėžys1954.12.29 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas medikė
305???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 1) Jagodnojėje
306???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 7) Jagodnojėje
307???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 4) Jagodnojėje
308???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 1) Ust-Omčiuge
309???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 2) Ust-Omčiuge
310???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 3) Ust-Omčiuge
311???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 5) Ust-Omčiuge
312Juodis, Antanas   1955 Magadano sr., Susumano r., Miaundža Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
313Juodienė, Stefanija *1923  †1962Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
314Juodis, Vytautas  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
315Juodytė, Birutė  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
316Juodytė, Vida  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
317Nilsson, Aldona (Vaitulevičiūtė) *1958   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
318Jasiūnienė, Emilija  *1899  †1971Panevėžys1955.01.15 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
319Vilkauskas, Vladas *1928 (1924)  †1994Gižų k. (Vilkaviškio r.*)1) 1955.09.24 Magadano sr.; 2) 1956 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Maklakovas slap. „Vėjas“. 1948 ištremta šeima
320Miciūnas, Leopoldas *1915  Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*)1953.09.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1941 sukil. dal.
321Masiulionienė, Ona (Baublytė) *1926  †1976/1980Milioniškių k. (Varėnos r.*)1956.02.14 Magadano sr., Magadanas Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
322Šamrej, Josif    Magadano sr., Srednekano r.  
323Šamrej, Marija (Treiklerytė)    Magadano sr., Srednekano r.  
324Stonienė (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
325Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė) *1926  Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*)1950.07.21 Magadano sr., Magadanas moksleivė
326Zastarskienė, Janina (Kumeliauskaitė) *1926  Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)1952.07.29 Magadano sr.  
327Pupiūtė, Adelė *1927  Runkių k. (Marijampolės r.*)1956.02.01 Magadano sr., Magadanas Tauro apyg. partiz. rėmėja
328Baublys, Edvardas *1923  Žasliai (Kaišiadorių r.*)1952.09.21 Magadano sr., Magadanas tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
329Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė) *1924  Kaunas1956.06.15 Magadano sr., Susumano r. slap. „Ramunė“. moksleivė, partiz. ryš.
330Tamavičius, Albertas *1928  Saudininkų k. (Kelmės r.*)1) 1953.05.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) Chabarovsko kr. moksleivis, LLA narys
331Tamavičiūtė, Birutė   Magadano sr., Susumano r.  
332Grigaliūnas, Jonas *1920   1949.08.11 Magadano sr. 1944 filtr. lag., perkeltas į šachtas Gremiačinske (Gubachos r.); tremtinys Kolymoje
333Grigaliūnas, Jonas *1927  Radviliškis1) 1950.08.02 Krasnojarsko kr.; 2) 1954.06.27 Magadano sr. tremtinys Kolymoje
334Draudvila, Vladas *1927  Krakės1952.08.01 Magadano sr., Magadanas moksleivis
335Gečiauskas, M.   Magadano sr., Susumano r. 1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
336Piktelis, Juozas   Magadano sr., Susumano r., Neksikanas (Osnabas)  
337Juzelskas, Rytas *1945  -1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas atvyko pas tėvą į tremtį
338Miglinas, Juozas *1925  AlytusMagadano sr., Tenkos r. slap. „Šaulys“.  
339Bakutis, Albinas *<1929   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
340Sluškonienė, Jadvyga (Kuraitė) *1919  Ukmergė1950.04.17 Magadano sr. moksleivė
341Vasylienė, Ona (Gečiauskaitė) *1916  Lakėnų k. (Ukmergės r.*)1954.12.03 Magadano sr.  
342Unskinas, Jonas *1923  †1995Panevėžys1956 Magadano sr., Susumano r. moksleivis, pogr. org. narys
343Banelis, Tautvydas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
344Ražukienė, Ona (Matuzonytė) *1928  Rokiškis1954.03.20 Magadano sr. moksleivė
345Kučinskas, Algimantas *1944   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
346Žvirblis, Juozas *1921  Molainiai (Panevėžio r.*)1956.12.04 Magadano sr., Jagodnojės r. slap. „Briedis“.  
347Žvirblis, Žygimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r.  
348Vyšniauskas, Juozas *1928  Mauručiai (Prienų r.*)1) 1955 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Irkutsko sr. Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949. Etap. laivu iš Vanino į Magadaną.
349Zelba, Pranas *1923  Pabiržulio k. (Telšių r.*)1949.06.23 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas LLA narys
350Širvelis, Valentinas *1955  -1956.05.30 Magadano sr.  
351Zastarskas, Romas *1954   Magadano sr.  
352Zastarskas, Petras   Magadano sr.  
353Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
354Pigaga, Kęstutis *1958   Magadano sr.  
355Steckienė, Leonora *1910  †1977 1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
356Steckytė, Roma *1954   1954 Magadano sr., Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
357Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
358Makutėnaitė, Vida *1957   1) 1957 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
359Redikienė, Liucija (Kujelytė) *1920  †1991Ajutiškių k. (Rokiškio r.*)1954.06.29/1955.12.02 Magadano sr.  
360Zelba, Vidmantas *1953   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
361Rainienė, Julita Marija *1925  †~2013 1954 Magadano sr. atvyko į tremtį pas vyrą
362Senvaitis, Povilas *1926  Sineliškiai (Kupiškio r.*)1956.03.10 Magadano sr., Susumano r. slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
363Tamošiūnaitė, Adelė *1924  Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)Magadano sr.  
364Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
365Monkus, Pranciškus *1911  Šėta1951.04.11 Magadano sr. paštininkas
366Vaznonis, Edvardas *1924  Panevėžys1) 1954.11.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) 1956.03.10 Irkutsko sr., Tulūno r.  
367Kneižys, Edvardas *1926  †1983Ukmergė1954.09.07 Magadano sr. studentas
368Kaminskas, Albinas *1931  †1986Karužų k. (Lazdijų r.*)1955.04.25 Magadano sr., Susumano r., Arkagala slap. „Departamentas“. 1949 šeima ištremta į Irkutsko sr.
369Balčiūtė, Danutė *1956  †1993 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
370Vaitulevičius, Gediminas *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
371Banelis, Jonas *1926  Plungė1954.12.30 Magadano sr., Magadanas mokytojas
372???, Pranas    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Neatpaž. (foto 173 Nr. 1) Urbonavičius?
373???, Balys ar Boleslovas   nuo ZarasųMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Ust-Omčiuge vadintas Baliu.
374Avižienė, Julija (Budrytė) *1922  †1980Vydeikių k. (Plungės r.*)Magadano sr., Magadanas (?) slap. „Neužmirštuolė“.  
375Dulskis, Kostas *1921  Budežerių k. (Vilkaviškio r.*)1957 Magadano sr., Tenkos r.  
376Žilys, Alfonsas *1919  †2001Vilnius1957.08.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Elgenas slap. „Naganas“, „Valteris“.  
377Sawicki, Nijolė (Bujanauskaitė) *1956   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
378Petrulionis, Vaclovas  *1912  †1998Bikūnai (Antalieptės vls.)1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap.  
379Petrulionienė, Stefanija  *1918  †2001-1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap. nuo Dusetų?; atvyko pas vyrą į tremtį
380Vilkas, Juozas *1917  †2002 Magadano sr.Šiaulių Ginkūnų kap.  
381Redikas, Vaclovas  *1924  †2007VilniusMagadano sr., MagadanasŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.slap. „Daktaras“. vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
382Matuliokienė, Genovaitė (Biguzytė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
383Vitkauskienė, Laima (Januševičiūtė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
384Petrulionis, Algimantas *~1947  -1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas atvyko pas tėvą į tremtį
385Kučinskas, Kęstutis *1960   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas [inf]  
386Kučinskas, Virgilijus   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
387Kučinskas, Vladas  *1918  †2007Telšiai1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
388Balynas, Juozas *1922  Butrimonys?Magadano sr., Srednekano r., SeimčianasAlytaus r. Butrimonių kap. 
389Naujokas, Juozas *1925  †1970Kaupiai (Taurag. aps.)1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj ChazanasAlytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
390Karčiauskas, Kajetonas  *1932   Magadano sr., Susumano r., Susumanas (?)Alytaus r., Daugai 
391Valentukonis, Juozas  *1924  Skovagaliai (Simno vls.)1) 1956.11 Magadano sr., Susumano r., Susumanas; 2) Irkutsko sr.Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
392Žilionienė, Benedikta (Viščiūtė)  *1922  †2003Bedugnių miškas (Žaliosios rinktinės Stimburio būrys, Panevėžio aps.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
393Žilionis, Dominas (Dominykas)  *1920  †1989TrakaiMagadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Žaibas“.  
394Tocionis, Petras  *1928  †1993Meškasalis (Alytaus r.*)1953.06.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
395Tocionienė, Marija (Žiūkaitė)  *1925  †1972Dzingeliškės (Birštono sav.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap.  
396Žilionis, Gintaras  *1959  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus 
397Bieliūnas, Vladas *1914  Radišių k. (Rokiškio r.*)1951.08.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-UgolisAnykščių r.valstietis
398Vingrytė, Olga *1956   Magadano sr.  
399Barzdonis, Jonas *1918  †2007 1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Novosibirsko sr.Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
400Jurgelėnienė, Stasė (Petronaitė) *1911  †2002Rašimėlių k. (Anykščių r.*)Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.
401Jurgelėnas, Jonas *1916  †1998 Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
402Tocionytė, Nelė *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
403Vaišnorienė, Pranė (Gaižutytė) *1926  Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)Magadano sr., MagadanasDrusk.sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
404Vaišnoras, Balys *1922  †1980Lipliūnai, Leip. vls. Lazd.aps.Magadano sr., MagadanasDruskininkų sav. Gerdašių kap. 
405Svetokas, Jonas  *1926  †1994 1955.09.29 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėElektrėnų kap.slap. „Berniukas“. kt. duom. grįžo 1956
406Gylys, Valerijonas (Valeras)  *1922  †1989Vilnius1954.11.25 Magadano sr., Chasyno r.Ignalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
407Bujanauskas, Gintaras *1959   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
408Smailys, Bronislovas  *1929  †2018Panevėžio r.*1) 1955 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 2) Magadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
409Smailienė, Genė (Kamandulytė)  *1929  †2017AlytusMagadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
410Čiurlienė, Aleksandra (Baranauskaitė)  *1928  †2016Jonavos vls.Magadano sr., MagadanasJonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
411Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)  †1956 1) 1948.06 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas dukrą Aleksandrą)Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
412Vilkelienė, Stefanija (Leškauskaitė) *1928  Joniškio r.*Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasJoniškis 
413Žukauskas, Kazys   Magadano sr.Jurbarkas 
414Žukauskienė, Magdalena  †2013 Magadano sr.Jurbarko kap. 
415Šipailienė, Stefanija *1900  †1965 1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Kačiugos r.; 2) 1950 Irkutsko sr., Zimos r., Zima; 3) 1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasKaunas 
416Martuzevičienė, Birutė (Smailytė) *1962   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
417Žukauskaitė, Nijolė *1961   Magadano sr.  
418Juškevičius, Leonas  *1922  †2009Kaunas1955.09.21 Magadano sr., MagadanasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
419Čiurlys, Algirdas  *1928  Šiauliai1) 1953.08.25 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Magadano sr., MagadanasKaunasslap. „Smilga“.  
420Jurgelėnaitė, Aldona *1956  -Magadano sr., Magadanas  
421Bubnys, Jurgis   Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)Kaunas, Panemunės kap. 
422Žiniauskas, Henrikas *1954   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
423Mikalauskas, Gediminas  †1994 Magadano sr.Kaunas, Petrašiūnų? kap. 
424Mikalauskienė, Genė (Pranskaitytė) *1923  Jokūbaičiai (Jurbarko r.*)1955.03.26 Magadano sr.Kaunas 
425Pažarauskas, Pranas  *1911  †1992Bazilionai (Šiaulių aps.)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap.kt. duom. 1944.09.03 skirta 7 m. lagerio ir 5 m. tremties.
426Pažarauskienė, Anastazija (Pliskutė)  *1922  †1984Butėnų k. (Kupiškio r.*)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap. 
427Kalpokas, Vladas *1913  †1995 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasKaunas, Romainių kap.Liet. karininkas. Butugyčiage dirbo tekinimo ceche.
428Bubnys, Gediminas *1944   Magadano sr., Magadanas  
429Bubnienė, Zita (Knyščiuk) *1958   Magadano sr., Magadanas  
430Gajauskienė, Rozalija (Kalainytė) *1922  †2013 Magadano sr., MagadanasKaunas, Seniavos kap. 
431Pažarauskas, Tadaušas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
432Peištarienė, Nijolė (Tamutytė) *1958  -Magadano sr., Magadanas  
433Gudaitienė, Olga (Timošina)   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
434Petronienė, Ksavera (Orentaitė)  *1927   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunasmoksleivė
435Armoškienė, Regina (Čepaitė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
436Draudvilienė, Aldona (Steponaitytė) *1925  Eržvilko vls.? Kaunas?1) 1955.03.11 ar 1955.10 Krasnojarsko kr., Jarcevo r., Plotbiščė; 2) Magadano sr., Magadanas, Novaja VesiolajaKaunas1951 ištremta šeima
437Šimavičienė, Dalia (Čiurlytė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
438Gajauskaitė, Vanda *1960   Magadano sr., Magadanas  
439Čaplikienė, Danguolė (Orentaitė)  *1929   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunas?moksleivė
440Adomėnas, Apolinaras  *1920  †2010Kaunas1952 Magadano sr., Tenkos r., Palatka (iki 1957)Kauno r. Didžiųjų Lapių kap. ?medic. stud.
441Tamutis, Petras  *1921  †2015Girdvainių k. (Raseinių r.*)1953.11.05 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
442Tamutienė, Teofilija (Kainauskaitė) *1924  †2011Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)1954.11.30 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
443Gajauskas, Benas Petras  †1982 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos Seniavos kap. 
444Župka, Mykolas  *1911  †1977ZarasaiMagadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap.slap. „Induktorius“.  
445Župkienė, Ona (Butkutė)  *1920  †2014Alkų k. (Alsėdžių vls.)Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap. 
446Petrauskas, Aleksas  *1923  †2014Vilnius1953.03.13 ar 1953.04.10 Magadano sr., Srednekano r., Nižnij SeimčianasKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
447Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
448Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Magadano sr., Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap. 
449Padriezienė, Marija (Juškevičiūtė) *1926  †2017Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.1) 1956.03.25 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
450Padriezas, Valentinas *1929  †2003Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)1) 1955.03.30 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
451Žemaitienė, Juzefa (Rimaitė) *1923  Padainupio k. (Kauno r.*)1953 Magadano sr., MagadanasKauno r., Garliava 
452Urbelytė, Rita *1963   Magadano sr., Magadanas  
453Čibirienė, Aldona (Urbonavičiūtė) *1955  -Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
454Čėsnienė, Birutė (Padriezaitė) *1960  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
455Padriezas, Valentinas *1956  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
456Kivylius, Antanas *1920  †2009 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
457Kivylienė, Elena  †2007 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
458Kubertavičius   Magadano sr.  
459Klimienė, Valerija (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
460Vyniautienė, Jadvyga (Bertašiūtė)    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasKlaipėdaAtvyko pas vyrą į tremtį Kolymoje.
461Kubertavičius, Vincas  *1919  †2019Daukšiai (Marijampolės aps.)1953.06.12 Magadano sr., Srednekano r.Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“.  
462Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
463Sabalionienė, Marija  †1955? Magadano sr., Susumano r., Arkagala atvyko pas vyrą į tremtį
464Bendoraitis, A.   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?Kolyma, Jagodnojės kap. 
465Tumas, Apolinaras *1914  Kuršėnai1953.08.29 Magadano sr.KuršėnaiKolymon kartu Vaclovas Redikas?
466Juzelskas, Antanas *1918  †1987 1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.1945 į lagerį
467Juzelskienė, Ona (Pelakauskaitė) *1918  †2007-1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
468Baltušienė, Eugenija (Asevičiūtė)  *1927  †2013KaunasMagadano sr., Tenkos r., ChenikandžaLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
469Vaišnoras, Arūnas *1957  -Magadano sr., Magadanas  
470Plečkaitienė, Marijona (Gruinytė)  *1919  †2011KlaipėdaMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
471Plečkaitis, Vincas  *1924  †1988Žydronių k. (Marijampolės aps.)1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
472Kiselienė, Birutė (Petrauskaitė) *1956   Magadano sr., Srednekano r., Seimčianas  
473Vizgaitis, Viktoras *1908   Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė 
474Alekšiūnienė, Irena (Tuzova) *1957   Magadano sr., Magadanas  
475Milius, Juozas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
476Miliuvienė, Stasė (Gilytė)  *1929  †2011 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
477Milius, Juozas  *1917  †1982 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
478Lūža, Petras *1924  †2006Rokiškio aps.1956.12.10 Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
479Mikalauskas, Albinas  *1908  †1997Meškučiai (Marijampolės r.)Magadano sr., Susumano r., Arkagala (?)Marijampolė, senosios kap. 
480Vosylius, Justinas  *1929  †1972Tauro apyg. / Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)1954.04.18 Magadano sr.Marijampolė, senosios kap.slap. „Sidas“. dirbo mangano kasykloje
481Stankevičius, Algimantas  *1928  †2016Vilkaviškio aps. / Marijampolė1) 1954.12.14 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) KazachijaMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). Į Kolymą laivu „Nogin“. 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
482Stanynas, Vincas  *1926  †2017Marijampolė arba Varnupių k. (Marijampolės)Magadano sr., Srednekano r.Marijampolės senosios kap.moksleivis
483Jurevičius, Vytautas Kazimieras  *1922  †2010Palanga1954.01.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (ir Piščevojus)Palangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
484Stulpinas, Jonas  *1915  †1992VilniusMagadano sr., Susumano r., OktiabrskisPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
485Prušinskas, Bronius *1926  Utenos r.*Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškis 
486Prušinskienė, Ona (Žičkaitė) *1926  Panevėžio aps. Pumpėnų vls.1955.05.05 Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
487Rušėnas, Petras *1926  Naujasodė (Rokiškio r.*)1953.05.01 Magadano sr., MagadanasPanevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
488Grigonis, Bronislovas *1926  †2012Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)1956.11.10 Magadano sr., Tenkos r., Belovas (Belovo rūdynas)Panevėžys, Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
489Šneiderienė, Janina (Steiblytė)  *1924  †2001Utenos aps. / Rokiškis1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.mokytoja, LLA narė. LPKTS duomenimis suimta 1946 ir gavo 25 m. lagerio.
490Šneideris, Stasys  *1918  †1987Kaunas1) 1953.11.18 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.slap. „Diemedis“, „Figaro“. poetas, dramaturgas, prozininkas
491Kurlinkus, Pranas *1907  Šilutės r.*Magadano sr., Srednekano r.Panevėžys 
492Juškienė, Valentina (Navickaitė) *1929  †2012Panevėžys1952.12.21 Magadano sr.Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap.slap. „Loreta-Rūta“.  
493Ruzgas, Algimantas Juozas *1925  KaunasMagadano sr., Susumano r., BolševikasPanevėžysmoksleivis
494Navickienė, Vanda (Širvelytė) *1927  Anykščiai (arba Inkūnai, Anykščių r.*)1956.05.30 Magadano sr.Panevėžysslap. „Gražina“, „Senutė“. partiz. ryš.; 1943 buvo išv. darbams į Vok.
495Vaitulevičienė, Julija (Jasiūnaitė)  *1927  Panevėžys1954.08.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPanevėžysslap. „Kregždė“. moksleivė
496Degutienė, Jūratė (Šneiderytė) *1955  -1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, Daugpilis  
497Pupelis, Vytautas  *1929   1955.11.03 Magadano sr., Tenkos r., GastelloPanevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys; 1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
498Daniūnienė, Janina (Marcinauskaitė) *1921  †1996Čiobiškis (Širvintų r.*)Magadano sr., Tenkos r., MadaunasPanevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; Didž. Kovos apyg. ryšin.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
499Mikulskis, Algirdas  *1921  †1995Šiauliai1952.01.09 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPlungėmoksleivis
500Lukša, Antanas  *1923  †2016Žasliai / Tauro apyg. štabasMagadano sr., Srednekano r.Prienų r. Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
501Aniulis, Jonas  *1928  Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža (1955/56)Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
502Aniulis, Stasė (Sadinauskaitė)  *1928  Belevičiai (Prienų r.*)1955.03.31 Magadano sr., Tenkos r., ChenikandžaPrienų sav., Veiveriaislap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
503Aniulis, Romanas *1956   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
504Šileika, Kazimieras *1918   Magadano sr., Srednekano r.Prienai 
505Lasys, Henrikas  *1914  †2017Kaunas1953 Magadano sr.Radviliškio kap.LLA štabo narys; tremtyje dirbo Dalstrojprojekte
506Balčiūnienė, Vidmantė Ona (Lasytė) *1943   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
507Stalionis, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.Rokiškis (paskut. žiniomis) 
508Ščiučka, Leonardas Stasys  *1927  Barštinė (Marijampolės r.) / Tauro apyg.1955.08.30 Magadano sr.Sasnavos apyl.*slap. „Granata“. moksleivis
509Dumalakienė, Janina (Karvelytė) *1932  †2020 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario Račkūnų kap. (Tremtinių kalnelis)1941 tremtinė, atvyko į Kolymą pas vyrą
510Vilkas, Bronius  *1926  †1998±4Prienų r.* (ar Kaunas?)1953 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario kap.slap. „Kėkštas“. iš Suvalkijos
511Dumalakas, Adomas  *1925  Vilnius1951.03.25 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r., Lentvaris 
512Ivanauskas, Jonas (Pšibelskas) *1917  Siesikai (Ukmergės aps.) ar Kaunas1956.06.28 Magadano sr., MagadanasUkmergė 
513Pačinskas, Vytautas *1957   Magadano sr., Magadanas  
514Urbanavičienė, Vanda (Buteikytė) *1921  Obeliai (Ukm. aps. Deltuvos vls.)1952.07.28 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUkmergės r.slap. „Pinavija“. t.p. minima kaip Urbonavičienė. 1951 ištremta šeima.
515Pačinskaitė, Romualda *1960   Magadano sr., Magadanas  
516Tkačenko, Ona (Abariūtė)   †2008±1Maniuliškės (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)Ukraina, Nykopolio kap. 
517Ruzgienė, Aldona  UtenaMagadano sr., Susumano r., ArekasUtena 
518Ruzgaitė, Laima *1956   Magadano sr., Susumano r.  
519Dijokas, Rimantas *1956   Magadano sr., Magadanas Utenos r. meras 1995-1997, Utenos aps. virš. 1997-2000
520Vaitaitis, Jonas *1927  †~2003/04Svidžių k. (Biržų aps.)1953.01.13 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena 
521Žilėnienė, Jadvyga (Urbonavičiūtė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
522Šalkauskaitė, Regina *1960   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
523Šalkauskas, Romualdas *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
524Dijokas, Bronius *1924  †2013?Kryliai (Utenos r.*)Magadano sr., MagadanasUtena 
525Merkienė, Irena (Bileišytė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
526Dijokienė, Konstancija (Kvyklytė) *1924  †2011Utenos r.*Magadano sr., MagadanasUtena, naujosios kap. 
527Knyšiuvienė, Janina (Cimolanskaitė Samavičienė) *1925  †2001Padborkos k. (Utenos r.* Leliūnų ap.*)1955.02.27 Magadano sr., MagadanasUtena, senosios kap. 
528Šalkauskas, Petras *1922  †1999Telšių r.*Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap. [inf] vargonininkas
529Šalkauskienė, Adelė (Vijeikytė)  *1920  †1965Kryželiai (Utenos r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap.  
530Bloznelis, Mindaugas Julius  *1923  †2015Merkinės vls. arba Kaunas1953.11.06 Magadano sr.Varėnos r. Merkinės kap. 1941 sukil. dalyvis; lageryje kartu Juozas Brazauskas
531Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alytaus aps.)Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“.  
532Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė)  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“.  
533Jakavonis, Juozas  *1925  KasčiūnaiMagadano sr., Srednekano r.Varėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“.  
534Jaakson, Zosė (Molytė)  *1921  †2005Kalnėnai (Telšių r.*)1) Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Estija, ViljandiViljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) 
535Talandis, Algirdas  *1927  †2016KaunasMagadano sr., Tenkos r., MatrosovasVilniaus Kairėnų kap. slap. „Krienas“. 1950 etap. „Džurma“ Vanino-Magadan
536Ingaunis, Vladas   †~2001 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasVilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974
537Žilionis, Sigitas  *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasVilniaus r. 
538Bartkevičienė, Viktorija Dalia (Lasytė) *1942   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
539Sauliūnienė, Jadvyga (Olinskaitė) *1926  Rokiškis ar Vilnius?1954 Magadano sr., Magadanas, MarčekanasVilnius 
540Lisauskas, Žygimantas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
541Čiurlys, Algirdas *1957   Magadano sr., Magadanas  
542Eidimtas, Mindaugas   1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, Daugpilis  
543Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
544Žvyriukas, Edvardas *1923  Mielagėnai (Ignalinos r.*)Magadano sr., Srednekano r.Vilnius, Grigiškėssuim.1945.06.01 Liepojoje, paleis.1956.04.25, grįžo 1962
545Stasiūnienė, Regina (Plečkaitytė) *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
546Eidimtas, Vaclovas  *1924  †2005Varniai (Telšių r.*) arba Telšiai1) 1952.10.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap.slap. „Vaidila“, „Rimas“.  
547Eidimtienė, Stanislava  *1926  †2007 1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap. 
548Šimulionis, Juozas  *1922  †2012VilniusMagadano sr.Vilnius, Karveliškių kap. 
549Valeikienė, Danutė (Vitkutė) *1955   Magadano sr., Magadanas  
550Pigaga, Adolfas *1920  †1994Seimeniškiai (Alytaus r.*) / Varėna1) 1953.12.31 Magadano sr.; 2) 1978 Estija (neleidus grįžti į Lietuvą)Vilnius, Rokantiškių kap. 
551Pigaga, Algimantas *1957  †1974 Magadano sr.  
552Žilanas, Balys *1956  -Magadano sr., Magadanas  
553Dumalakas, Vladas *1957  -Magadano sr., Tenkos r., Gastello dailininkas
554Tracevičienė, Birutė (Tavaraitė) *1957   Magadano sr., Magadanas  
555Lisauskas, Kazys Algimantas  *1926  †1999KaunasMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap.slap. „Algimantas“. stud., LLA narys
556Lisauskienė, Laima (Šipailaitė)  *1930  †2018Kaunas1955.03.11 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap. slap. „Kamanė“. moksl.; paleista Magadane
557Miškinienė, Rūta (Povilaitytė) *1955   Magadano sr., Susumano r.  
558Skuminienė, Virginija (Jonkutė) *1959   Magadano sr., Magadanas  
559Maknickienė, Zita (Dumalakaitė) *1960  -Magadano sr.  
560Terleckas, Antanas  *1928  Vilnius?1982 Magadano sr., Omsukčiano r., OmsukčianasVilnius[inf] Kolymoje 1982-86; Vikipedija
561Stankevičienė, Janina (Jonkutė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
562Jurevičienė, Elena (Mickutė)  *1931  Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasZar.sav. Antazavės sen. 
563Jurevičius, Rimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  

NUOTRAUKOS

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0274. Buvę politiniai kaliniai Magadano srityje (vieta nežinoma). Antroje eilėje nuo viršaus penktas iš dešinės Mykolas Navickas. Kiti dar neatpažinti.
Magadano sr., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Irena Jurkšienė

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0193. Viršut. eilėje: Vladas Draudvila, Aldona Pakštytė, Pranas Česas, vidur. eilėje: Ona Skaisgirienė (Andriuškevičiūtė) (gal būt), Gediminas Skaisgiris, apat. eilėje: Jurgis Minecas, Leokadija Minecienė (Andriuškevičiūtė), Antanas Motiejūnas, Leontina Motiejūnienė (Eimontaitė), NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0164. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0165. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0254. Romualdas Šalaka pirmosiomis dienomis po lagerio.
Magadano sr., Timošenko kasykla, 1955.07.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0255. Antanas Kirsnys.
Magadano sr., Varchlag, 1956.03.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0294. Laidojamas Jonas Misevičius. .
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0043. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0044. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus pirmas - Vladas Radziulis, antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0005. Laidojamas Juozas Ragaišis.
Tajožnyj (Magadano sr.), apie 1965 m. Autorius nežinomas.
Nei vienas iš šių laidotuvių dalyvių kolkas neatpažintas. Jei atpažinsite – rašykite!
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]