LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Partizanskojės r

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta (kap.=kapinės)
Pastabos
1Tamoševičius, Juozas *1920  †1988PanevėžysKrasnojarsko kr., Partizanskojės r., Kojus (?) slap. „Lūšis“, „Mažiukas“.  
2Tamoševičius, Petras  *1915  †2010Panevėžys1953.05.30 Krasnojarsko kr., Partizanskojės r., KojusPalangos kap.1948 ištremta šeima.

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]