Jūs galite paremti mūsų bendriją 1,2% iš savo jau sumokėtų mokesčių ir/arba SMS žinute. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Srednekano r

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta (kap.=kapinės)
Pastabos
1Bliūdžius, Vidmantas *1930  †~1998 Srednekano r.  
2Petrauskienė, Ona (Čeponytė) *1923  Kazlų RūdaSrednekano r., Seimčianas studentė
3Adamovičius, Kazys *1924   Srednekano r.  
4Adamauskas, Algimantas *1927   Srednekano r.  
5Alekna, Vytautas   Srednekano r.  
6Ališauskas, Juozas *1919   Srednekano r.  
7Barauskaitė, Zofimija *1926   Srednekano r.  
8Budrevičius, Benediktas *1931   Srednekano r.  
9Baršauskas, Ignas *1924   Srednekano r.  
10Bogdanas, Bronius *1907  Makauskų k. (Marijampolės r.*)Srednekano r.  
11Baltramaitis, Petras *1922   Srednekano r.  
12Baltrušaitis, Viktoras *1928  KlaipėdaSrednekano r. mokyt.
13Bieliukas, Vladas *1914   Srednekano r.  
14Bagdonas, Antanas *1927   Srednekano r.  
15Bezgelo (Bezgėla?), Jonas *1919   Srednekano r.  
16Bitė, Aleksandras *1927  Mažuolių k. (Radviliškio r.*)1953.11.22 Srednekano r. slap. „Gruodis“. Srednekano sąraše gim. metai 1920.
17Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas *1930   Srednekano r.  
18Benkauskas, Antanas *1922   Srednekano r.  
19Barakauskas, Albinas *1923   Srednekano r.  
20Bacevičius (Bacievičius?), Liudas *1914   Srednekano r. siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
21Beleišis, Antanas *1924   Srednekano r.  
22Verikas, Antanas *1922   Srednekano r.  
23Vėdaras, Aleksas *1925   Srednekano r.  
24Vizgaitienė, Stasė *1913   Srednekano r.  
25Viktoravičius, Alfonsas *1915   Srednekano r.  
26Valiukonis, Alfonsas *1908   Srednekano r.  
27Valickas, Petras *1924   Srednekano r.  
28Giedraitis, Baltrus *1911  MarijampolėSrednekano r.  
29Geroimas, Edvardas *1923  Rėkučių k. (Švenčionių r.*)Srednekano r.  
30Gerčiūtė, Vladė *1924   Srednekano r.  
31Gazuskas, Jonas *1922   Srednekano r.  
32Grosas, Vladas *1907   Srednekano r.  
33Girdauskas, Pranas *1918   Srednekano r.  
34Gaubys, Jonas *1923   Srednekano r.  
35Gruzdys, Kazys *1915   Srednekano r.  
36Girdvainis, Antanas *1911   Srednekano r.  
37Gudaitis, Antanas *1917   Srednekano r.  
38Grigaravičius, Juozas *1927   Srednekano r.  
39Gavėnas, Albinas *1910   Srednekano r.  
40Dulinskas, Matas *1923   Srednekano r.  
41Dziena, Cezaris *1925  Narbutų k. (Anykščių r.*)Srednekano r.  
42Džervus, Stasys *1926   Srednekano r.  
43Dirgėlas, Albinas *1928   Srednekano r.  
44Dzenkauskas, Petras *1923  Punia (Alytaus r.*)1) 1950.07.08 Srednekano r., Lazo; 2) 1955 Tiumenės sr., Jalutorovskas t.p. minimas kaip Dzeikauskas.
45Davidovič, Michail *1924   Srednekano r.  
46Davainis, Petras *1910   Srednekano r.  
47Daunaras, Vladas *1911   Srednekano r.  
48Žulpa, Augustas *1927   Srednekano r.  
49Žabrauskas, Pranas *1913   Srednekano r.  
50Žemaitis, Vincas *1917  †1961Drąseikių k. (Biržų r.*)Srednekano r.  
51Žemavičius, Juozas *1904  †1977KlaipėdaSrednekano r.  
52Žvaliauskas, Juozas *1924   Srednekano r.  
53Zajančkauskas, Bronius *1927  †2014Gabriliavos k. (Kaišiadorių aps. Žaslių vls.)1953.12.23 Srednekano r., Seimčianas  
54Zabulionis, Kazys *1908  Dusynių k. (Utenos r.*)1954 Srednekano r., Seimčianas  
55Zajančkauskas, Jonas *1921  Gabriliavos k. (Kaišiadorių aps. Žaslių vls.)1953.10.02 Srednekano r.  
56Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
57Jočys, Apolinaras *1927   Srednekano r.  
58Jonaitis, Stepas *1913  MažeikiaiSrednekano r.  
59Ivanauskas, Vincas *1921   Srednekano r.  
60Kirsnys, Stanislovas *1931   Srednekano r.  
61Karaliūnaitė, Julija *1932   Srednekano r.  
62Kasiulynas, Juozas *1920   Srednekano r.  
63Kasiulynas, Bronius *1912   Srednekano r.  
64Kisielis, Ksaveras *1925   Srednekano r.  
65Komandulis, Viktoras *1927   Srednekano r.  
66Karpavičius, Vladas *1925   Srednekano r.  
67Kašėta, Vincas *1928   Srednekano r.  
68Krasauskas, Petras *1926   Srednekano r.  
69Kriaučiūnas, Jonas *1922   Srednekano r.  
70Kaziukonis, Juozas *1915  Aukštakalnis (Varėnos r.*)Srednekano r.  
71Kalkys, Povilas *1920   Srednekano r.  
72Kleinas, David *1918   Srednekano r.  
73Kreišmontienė, Sofija *1911   Srednekano r.  
74Katinas, Bronius *1914   Srednekano r.  
75Kučys, Vilnius *1924   Srednekano r.  
76Laurinaitis, Jonas *1907  Beinorava (Radviliškio r.*)Srednekano r.  
77Laurinaitis, Vincas *1907  Latežerio k. (Varėnos r.*)Srednekano r.  
78Ladauskas, Vladas *1914   Srednekano r.  
79Logminas, Mečislovas *1911   Srednekano r.  
80Lygnugaris, Povilas *1906   Srednekano r.  
81Majauskas, Jonas *1923   Srednekano r.  
82Manauskas, Edvardas *1929   Srednekano r.  
83Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
84Magalenga, Vladas *1918   Srednekano r.  
85Menčinskas, Jonas *1916   Srednekano r.  
86Mandeika, Juozas *1905   Srednekano r.  
87Malašauskas, Pranas *1908   Srednekano r.  
88Mazuras, Leonas *1912   Srednekano r.  
89Milašius, Gabrielius  *1907  †1998Palanga1) 1953.02.12 Srednekano r., Seimčianas; 2) 1956 Irkutsko sr. LLKS ryšininkas Palangoje
90Miškinis, Alfonsas *1907   Srednekano r.  
91Novikas, Pranas *1914   Srednekano r.  
92Packevičius, Kazys *1916   Srednekano r.  
93Paliusis, Povilas *1924   Srednekano r.  
94Paulauskas, Bronius *1920   Srednekano r.  
95Paplauskas, Pranas *1911   Srednekano r.  
96Rimkus, Vincas *1910   Srednekano r.  
97Radzevičius, Antanas *1917   Srednekano r.  
98Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys *1925   Srednekano r.  
99Skrebas, Lionginas *1915   Srednekano r.  
100Stanionas (Stanionis?), Benediktas *1931   Srednekano r.  
101Survila, Liudas *1924  †1987Amalių k. (Kauno r.*)1) Srednekano r.; 2) 1955 Irkutsko sr., Irkutskas 1941.06 sukil. dalyvis
102Tamulis, Petras *1928   Srednekano r.  
103Tolis, Aleksandras *1923  Kaupų k. (Plungės r.*)Srednekano r.  
104Tarakavičius, Juozas *1929   Srednekano r.  
105Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
106Čibiras, Hubertas *1916   Srednekano r.  
107Čepkauskas, Stasys *1907   Srednekano r.  
108Jankauskas, Leonas *1914   Srednekano r.  
109Jasiūnas, Juozas *1922   Srednekano r.  
110Jacenskas, Albinas *1924   Srednekano r.  
111Keturakis, Vitas (Vytas?) *1924  Rinkūnai (Garliavos)Srednekano r. suimtas armijoje
112Vilutis, Antanas *1930   Srednekano r.  
113Žvyriukas, Edvardas *1923  †2009Mielagėnai (Ignalinos r.*)1952 Srednekano r.  
114Aukštikalnis, Antanas   Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
115Barkauskas   Srednekano r. laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
116Barcys, Zigmas *1930   Srednekano r.  
117Gavėnas   Srednekano r.  
118Mendeika, Pranas   Srednekano r. mirė po lagerio
119Paplauskas, Jonas *1916   Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
120Starukas, Jonas *1925  †1960 Srednekano r. žuvo po lagerio
121Vilutis, Antanas   Srednekano r.  
122Adomauskas   Srednekano r., Glucharinas  
123Adomavičius, Kazys   Srednekano r.  
124Aukštikalnienė, Valė   Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
125Balėlienė, Felicija   Srednekano r.  
126Bileišis, Antanas   Srednekano r.  
127Binkauskas, Antanas   Srednekano r.  
128Čereuka (Čeriauka?), Jonas *1922   Srednekano r. desantas
129Gaigalas   Srednekano r.  
130Gečytė, Vladė   Srednekano r. ištekėjusi išvyko į tremtį
131Gylys, Petras *1927   Srednekano r.  
132Glazauskas, Aleksas *1923   Srednekano r.  
133Grigaitytė, Alytė   Srednekano r.  
134Grigalaitis, Jonas   Srednekano r.  
135Gutauskas, Bronius *1917   Srednekano r.  
136Jakštas, Petras *1916   Srednekano r.  
137Kaminskas, Vladas   Srednekano r.  
138Krišmantienė, Zosė   Srednekano r.  
139Kubertavičienė, Petronėlė (Marčiukaitytė)  †1994 Srednekano r. (Marijampolė)
140Kunsevičius, Jonas   Srednekano r.  
141Lukonas, Bronius *1908   Srednekano r. gal grįžo?
142Maželis, Kazys *1915  Šilinkos k. (Molėtų r.* Alantos sen.*)1) Srednekano r.; 2) Baltarusija, Vitebsko sr.  
143Mikutėnas, Jonas   Srednekano r.  
144Podolskis, Jonas *1916   Srednekano r.  
145Plaušinienė, Stasė   Srednekano r.  
146Plitnykas, Jonas *1916   Srednekano r.  
147Rimkutė, Stanislova *1922  Derkinčių k. (Skuodo r.*)Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
148Tumėnas   Srednekano r. (išvyko?)  
149Tumėnienė   Srednekano r.  
150Skužinskas, Rokas *1921   Srednekano r.  
151Stakėnas, Antanas   Srednekano r.  
152Šileikienė, Anelė   Srednekano r.  
153Šustikas, Vincas *1913   Srednekano r. išvyko Lietuvon
154Vainauskas   Srednekano r.  
155Zyzas, Vincas *1922   Srednekano r.  
156Jasiunskas, Albinas   Srednekano r.  
157???, Vanda   Srednekano r. grįžo
158Dovidavičius, Mykolas   Srednekano r.  
159Keturakis   Srednekano r.  
160Jucius, Jonas *1923  Priekulė (Klaipėdos r.*)Srednekano r.  
161Juškus, Jonas *1915   Srednekano r.  
162Gruzborzdis, Stasys *1924   Srednekano r.  
163Stefanovičius, Kazimiras *1925  Mėlenių k. (Vilniaus r.*)1952.06.06 Srednekano r., Kanjonas slap. „Loza“. lenkų pogr. org. narys
164Šamrej, Josif    Srednekano r.  
165Šamrej, Marija (Treiklerytė)    Srednekano r.  
166Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
167Makutėnaitė, Vida *1957   1) 1957 Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
168Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
169Makauskas, Edvardas *1929  †1956Kauliniškio k. (Utenos r.*)Srednekano r., Nižnij Seimčianas kt. duom. mirė 1958
170Survilienė, Ona *1889(?)  †1979 1) 1954 Srednekano r., Nižnij Seimčianas; 2) 1955 Irkutsko sr., Irkutskas  
171Survilaitė, Irena *1920   1954 Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
172Balynas, Juozas *1922  Butrimonys?Srednekano r., SeimčianasAlytaus r. Butrimonių kap. 
173Bieliūnas, Vladas *1914  Radišių k. (Rokiškio r.*)1951.08.23 Srednekano r., Elgen-UgolisAnykščių r.valstietis
174Barzdonis, Jonas *1918  †2007 1) Srednekano r.; 2) Novosibirsko sr.Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
175Petrauskas, Aleksas  *1923  †2014Vilnius1953.03.13 ar 1953.04.10 Srednekano r., Nižnij SeimčianasKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
176Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
177Kivylius, Antanas *1920  †2009 Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
178Kivylienė, Elena  †2007 Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
179Kubertavičius, Vincas  *1919  †2019Daukšiai (Marijampolės aps.)1953.06.12 Srednekano r.Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“. Šarūno būrio, vėliau Šarūno kuopos vadas
180Kiselienė, Birutė (Petrauskaitė) *1956   Srednekano r., Seimčianas  
181Vizgaitis, Viktoras *1908   Srednekano r.Marijampolė 
182Lūža, Petras *1924  †2006Rokiškio aps.1956.12.10 Srednekano r.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
183Stankevičius, Algimantas  *1928  †2016Vilkaviškio aps. / Marijampolė1) 1954.12.14 Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) KazachijaMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
184Stanynas, Vincas  *1926  †2017Marijampolė arba Varnupių k. (Marijampolės)Srednekano r.Marijampolės senosios kap.moksleivis
185Kurlinkus, Pranas *1907  Šilutės r.*Srednekano r.Panevėžys 
186Lukša, Antanas  *1923  †2016Žasliai / Tauro apyg. štabasSrednekano r.Prienų r. Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
187Šileika, Kazimieras *1918   Srednekano r.Prienai 
188Stalionis, Jonas *1921   Srednekano r.Rokiškis (paskut. žiniomis) 
189Jakavonis, Juozas  *1925  Kasčiūnai1) 1953.11.17 Srednekano r., Kanjonas; 2) 1955.01 Krasnojarsko kr., Jermakovskojės r., TanzybėjusVarėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“. 1948 ištremta šeima

NUOTRAUKOS

[Srednekano r]
Nuotr. Nr. 0354. Iš kairės: 1. Vilius arba Aleksas (pavardė?), 2. Vilius arba Aleksas (pavardė?), 3. Juozas Jakavonis.
gal Kanjonas (Srednekano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš J. Jakavonio knygos „Šalia mirties“

[Srednekano r]
Nuotr. Nr. 0001. Suksukano lagerio politiniai kaliniai (po Stalino mirties, sušvelninus režimą). Iš kairės: sėdi: Telesforas Brazdeikis, Bronius Kasiliūnas, Pranas Koryzna, Antanas Gricius, stovi: Antanas Bagdonavičius, Vytautas Garunkštis, Leonas Čerškus, Eugenijus Petrovas, Jonas Jakimavičius, Petras Bekeris, Balys Barinas, Pranas Lechavičius. Petras Dargis buvo išsiųstas darbams ir į nuotrauką nepateko.
Suksukanas (Srednekano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Leono Čerškaus „Gulago albumo“ (atsiuntė Robertas Čerškus)

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [VARDYNAS]   [ŽINYNAS]
 
Interneto vizija Domenai ir hostingas Svetainių kūrimas Profesionalus hostingas VPS serveriai SSL sertifikatai