LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Susumano r

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta (kap.=kapinės)
Pastabos
1Raibikis, Andrius Leonardas *1926  †2015Kaunas? Vilkaviškio aps.?1) Susumano r., Susumanas?; 2) 1955.01.13 Krasnojarsko kr., Beriozovskojės r. moksleivis, LLA narys. 1951 ištremti tėvai.
2Armalis, Bronius  *1930  †2017Kretinga / Kretingos r.*Susumano r., Susumanas slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
3Neveravičius, Tadas  *1929  †1967Panevėžys1) 1954.05.15 Susumano r.; 2) 1958 Rostovo sr. moksleivis; po paleidimo 1958 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą.
4Sabalionis, Benadas *1917  Degsniai (Varėnos r.*)Susumano r., Arkagala  
5Lukšys, Juozas   nuo PerlojosSusumano r., Kadykčianas  
6Metrikis   nuo KlaipėdosSusumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
7Radziulis, Vladas   iš RodūnėsSusumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
8Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
9Sabulionis   Susumano r., Arkagala  
10Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė) *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Susumano r., Kadykčianas  
11Steckytė, Adelė *1944   1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
12Šutkus, Pranas *1922  †2006Šiaulių aps.Susumano r., Kadykčianas  
13Udras, Juozas *1929  Tauragnai1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Cholmistojė; 2) 1955.03.28 Susumano r. suimtas tremtyje Krasnojarsko kr.
14Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
15Vaznonis, Alfonsas   Antrųjų Rodų k. prie Naujamiesčio (Panevėžio aps.)Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
16Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė Urbienė) *1917  †1996Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)Susumano r., Miaundža  
17Baltaduonis, Feliksas *1919  Margių k. (Utenos r.*)Susumano r., Miaundža  
18Urbaitė *<1948   Susumano r., Miaundža atvyko iš Liet. į Miaundžą pas mamą
19Baltaduonytė, Birutė   Susumano r., Miaundža  
20Kaminskas?   iš DzūkijosSusumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
21Meilutis, Vaclovas *1921  †1975 1953 Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo)  
22Steckytė, Danutė *1940   1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
23Mažeikienė, Irena (Steckytė) *1938   1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
24Dovydaitis, Juozas  *1925  †1983Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.Susumano r. Tauro apyg. partiz.
25Terminas, Kazys *1914  †1963Tarvydžių k. (Šiaulių r.*)Susumano r., Susumanas slap. „Genys“.  
26Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas *1921  Žeimių k. (Ignalinos r.*)1954.10.02 Susumano r. slap. „Algimantas“. moksleivis
27Bakšys, Leonardas *1919  †1990Ukmergė1953.08.06 Susumano r.  
28Verksnytė, Magdalena *1921  Vilnius1954 Susumano r., ArES  
29Mongirdas, Vladas *1919  Kaunas / Tauro apyg.1) 1954.12.21 Susumano r.; 2) Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Tinskojus, st. Tinskaja; 3) Krasnojarsko kr., Manos r., Sorokinas Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
30Giniotis, Vaclovas *1912   1954.02.27 Susumano r.  
31Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Susumano r., Susumanas  
32Kaknevičius, Viktoras  *1929  †1964Vilkyškiai (Šilutės r.*)1954.07.21 Susumano r., Susumanas  
33Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Susumano r., Susumanas mokyt.
34Juodis, Antanas   1955 Susumano r., Miaundža Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
35Juodienė, Stefanija *1923  †1962Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža  
36Juodis, Vytautas  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža (?)  
37Juodytė, Birutė  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža  
38Juodytė, Vida  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža (?)  
39Sakalauskas, Vytautas *1926  Vilnius1954.09 Susumano r.  
40Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė) *1924  Kaunas1956.06.15 Susumano r. slap. „Ramunė“. moksleivė
41Tamavičius, Albertas *1928  Saudininkų k. (Kelmės r.*)1) 1953.05.09 Susumano r.; 2) Chabarovsko kr. Kelmės gimn. moksleivis, LLA narys
42Tamavičiūtė, Birutė   Susumano r.  
43Gečiauskas, M.   Susumano r. 1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
44Piktelis, Juozas   Susumano r., Neksikanas (Osnabas)  
45Unskinas, Jonas *1923  †1995Panevėžys1956 Susumano r. moksleivis, pogr. org. narys
46Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
47Steckienė, Leonora *1910  †1977 1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
48Steckytė, Roma *1954   1954 Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
49Senvaitis, Povilas *1926  Sineliškiai (Kupiškio r.*)1956.03.10 Susumano r. slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
50Vaznonis, Edvardas *1924  Panevėžys1) 1954.11.09 Susumano r.; 2) 1956.03.10 Irkutsko sr., Tulūno r.  
51Kaminskas, Albinas *1931  †1986Karužų k. (Lazdijų r.*)1955.04.25 Susumano r., Arkagala slap. „Departamentas“. 1949 šeima ištremta į Irkutsko sr.
52Kartanas, Jonas *1922  Vilnius1955.01.12 Susumano r., Susumanas  
53Sawicki, Nijolė (Bujanauskaitė) *1956   Susumano r., Susumanas  
54Karčiauskas, Kajetonas  *1932   Susumano r., Susumanas (?)Alytaus r., DaugaiNorilsko sukil.
55Valentukonis, Juozas  *1924  †2015 ar anksčiauSkovagaliai (Simno vls.)1) 1945 Komija, Vorkuta; 2) 1956.11 Susumano r., Susumanas; 3) 1957.03 Irkutsko sr., Nižneudinsko r., NižneudinskasAlytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
56Bujanauskas, Gintaras *1959   Susumano r., Susumanas  
57Smailys, Bronislovas  *1929  †2018Panevėžio r.*1) 1955 Susumano r., Arkagala; 2) Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
58Smailienė, Genė (Kamandulytė)  *1929  †2017AlytusSusumano r., MiaundžaJonavos kap. 
59Martuzevičienė, Birutė (Smailytė) *1962   Susumano r., Miaundža  
60Žiniauskas, Henrikas *1954   1) Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Susumano r., Neksikanas  
61Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap. 
62Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
63Sabalionienė, Marija   †1955? Susumano r., ArkagalaKolyma, Arkagalos kap.atvyko pas vyrą į tremtį
64Mikalauskas, Albinas  *1908  †1997Meškučiai (Marijampolės r.)Susumano r., Arkagala (?)Marijampolė, senosios kap. 
65Stulpinas, Jonas  *1915  †1992VilniusSusumano r., OktiabrskisPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
66Ruzgas, Algimantas Juozas *1925  KaunasSusumano r., BolševikasPanevėžysmoksleivis
67Ruzgienė, Aldona  UtenaSusumano r., ArekasUtena 
68Ruzgaitė, Laima *1956   Susumano r.  
69Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alytaus aps.)Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“, „Bailys“.  
70Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė)  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“. 1957 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą
71Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
72Miškinienė, Rūta (Povilaitytė) *1955   Susumano r.  

NUOTRAUKOS

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0035. NN, NN, Algirdas Ražaitis, Juozapas Bujanauskas.
gal Susumanas (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0050. Kalinių kapela: 1. Juozas Valentukonis, 2. NN, 3. NN, 4. Antanas Andriukaitis.
D-2 (Miaundža, Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0038. Viršuje: NN, Juozapas Bujanauskas, Jonas (pavardė?), NN. Apačioje: NN, NN, Povilas (pavardė?).
gal (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0199. Stefa Misiurevičienė ir Mikas Misiurevičius prie Stasio Ptašinsko kapo.
Arkagala (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
(Nuotrauką atsiuntė M. Misiurevičius)

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0052. Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas (Susumano r.), laikas nežinomas. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0198. Zinaida Viščiūtė, Mikas Misiurevičius, Stefa Misiurevičienė (Miknevičiūtė) prie Stasio Ptašinsko kapo.
Arkagala (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0286. Povilas Senvaitis ir Juozas Žilys.
gal prie Susumano (Susumano r.) , laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0235. Sėdi: Antanas Lukša, Juozas Tarnauskas, Vytautas Buzas, stovi: NN, Bronius Kapickas, Liudas? Levertavičius.
D-2 (Susumano r.) (?), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0308. 1. Povilas (pavardė?), 2. Jonas (pavardė?), 3. NN, 4. Juozapas Bujanauskas, 5. NN, 6. NN, 7. NN.
gal (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0293. Laidojamas Zigmas Dzeventauskas. Pirmas iš kairės Jonas Svetokas.
gal Susumanas (Susumano r.) arba Jagodnojės r., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0295. Laidojamas Zigmas Dzeventauskas. Iš kairės: Juozas Milius, Jonas Svetokas, Emilija (pavardė?), Ona Svetokienė, NN, NN, NN (nešantis karstą), Stasė Miliuvienė, NN (nešantis karstą).
gal Susumanas (Susumano r.) arba Jagodnojės r., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0029. Juozas __ub_____.
gal Susumanas (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0009. Antanas Petrikonis.
Prie Bastacho upės, 1954 ar 1955 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0348. Viršuje: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN. Viduryje - 1. Mečislovas Matusevičius, 2. NN, 3. NN, 4. Kostas Ramonas, 5. NN. Apačioje: 1. Antanas Ketvertis (Ketvirtis), 2. Tadas Neveravičius, 3. NN.
Susumanas (Susumano r.), 1954 arba 1955.02.10. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Virginijus Ramonas

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0048. Viršuje NN ir Kostas Ramonas, viduryje - Antanas Ketvertis (Ketvirtis), seserys Danutė Steckytė ir Irena Steckytė, Tadas Neveravičius, apačioje Mečislovas Matusevičius.
Susumanas (Susumano r.), 1954 arba 1955.02.10. Fot. gal T. Neveravičius?
Nuotrauką atsiuntė Rūta Miškinienė ir Virginijus Ramonas

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0204. NN, Liutgardas (Liudas) Povilaitis, NN.
Susumanas (Susumano r.), 1954 vasara. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0207. Antanas Ketvertis (Ketvirtis), Karanauskas (vardas?) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis prie Susumano klubo.
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0256. Stovi, iš kairės: Klemensas Tunkis, Albertas Tamavičius, Antanas Ožys. Sėdi lagerio gydytojas su žmona.
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš „Tremtinio“ 1995 m. Nr. 34 (ten yra ir aprašymas)

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0340. Tadas Neveravičius buvo vienas iš pagrindinių fotografų Susumane.
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0067. Antanas Ketvertis (Ketvirtis), Karanauskas (vardas?) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis prie Susumano klubo.
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0013. Kaliniai: kairėje - Jan Łopaciński (lenkas), dešinėje - lietuvis (NN, gal Bronius Jukna?).
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0010. Kaliniai Arkagalos anglies kasykloje: iš kairės - Jan Michaliuk (lenkas), lietuvis (NN), ukrainietis.
Arkagala (Susumano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0197. Lietuvių kapai Kolymoje - Marijos Sabalionienės, Stasio Ptašinsko, Stasio Stašionio.
Arkagala (Susumano r.), 1954.04.14. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0051. NN, NN, NN, Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas (Susumano r.), 1954.06.13. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0064. Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis. Pirmosios sutuoktinių Kalėdos.
Susumanas (Susumano r.), 1954.12.08. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0264. Inos Gaigalos ir Liutgardo Povilaičio vestuvėse, iš kairės: NN, NN, NN ir Mečislovas Matusevičius.
Susumanas (Susumano r.), 1954.12.25. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė Rūta Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0014. Jonas Rimša, Bronius, Volodimir (ukrainietis), Antanas Lukša.
D-2 (Susumano r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0028. NN.
gal Susumanas (Susumano r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0015. Leonas Butkus, Antanas Lukša.
D-2 (Susumano r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0049. Seserys Danutė Steckytė ir Irena Mažeikienė.
Susumanas (Susumano r.), 1955.04.30. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0032. 1. Kęstutis (pavardė?), 2. Vladas Radziulis, 3. Kaminskas (?), 4. Alfonsas Vaznonis, 5. Metrikis (vardas?), kiti nežinomi.
Kadykčianas (Susumano r.), 1955.06.10. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0208. 40. Antanas Andriukaitis, 64. Jurgis Paulionis, 90. Antanas Lukša, 93. NN, 96. A. Markevičius, 98. J. Šibilskas, 109. Juozas Žilys, 111. Feliksas Giedraitis, 114. K. Kunca, 117. Juozapas Bujanauskas, 120. NN, 122. Giniūnas (vardas?).
Lageris prie objekto „D-2“ (Arkagalos elektrinės) statybos, Miaundža (Susumano r.), 1955.06.12. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ] DIDELĖ NUOTRAUKA BE NUMERIŲ ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0062. Sutuoktiniai Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas (Susumano r.), 1955.07.07. Fot. T. Neveravičius.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0039. Stovi: NN, NN, NN, Giniūnas (vardas?), Juozapas Bujanauskas, NN, Jonas Valeckas, J. Laurinaitis, sėdi: NN, NN, Feliksas Giedraitis, NN, NN, NN.
tikriausiai Miaundža (Susumano r.), 1955.08.05. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0030. Trečias iš dešinės (viršuje) Kajetonas Karčiauskas. Kiti nežinomi.
gal prie Susumano (Susumano r.) ar Ust-Omčiugo (Tenkos r.) , 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0280. Stasys Kaučpėda, Zinaida Viščiūtė, Vladas Radziulis, tupi Juozas Lukšys.
Kadykčianas (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0063. Antanas Ketvertis (Ketvirtis) tikriausiai Susumane, prie Bereliocho upės.
Susumanas (Susumano r.) (?), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0042. 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. J. Šibilskas, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. Antanas Krasnadomskis, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN.
Miaundža (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Kauno IX Forto muziejaus svetainės.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0031. J. Laurinaitis.
gal Susumanas (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0309. Povilas (pavardė?). Dedikuota 1956.05.18 Juozui Bujanauskui.
Miaundža (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0257. Bronius Armalis, Bronius (pavardė?), Bronislovas Smailys ir Adelė Steckytė prie Steckių namo.
Susumanas (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš B. Armalio albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0041. 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. J. Šibilskas, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. Antanas Krasnadomskis, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN.
Miaundža (Susumano r.), 1956.06.04. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0209. 1. Jonas Rimša, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. Alfonsas Greitjurgis, 8. NN, 9. NN, 10. J. Šibilskas, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. Antanas Lukša, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. Juozas Žilys, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. Povilas (pavardė?), 31. NN, 32. NN, 33. Feliksas Giedraitis, 34. NN, 35. NN, 36. NN, 37. NN, 38. Jonas (pavardė?), 39. NN, 40. NN, 41. NN, 42. NN, 43. NN, 44. Juozapas Bujanauskas, 45. NN, 46. NN, 47. NN, 48. Antanas Krasnadomskis.
Lageris prie objekto „D-2“ (Arkagalos elektrinės) statybos, Miaundža (Susumano r.), 1956.06.06 (?). Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0210. 1. Jonas Rimša, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. Alfonsas Greitjurgis, 8. NN, 9. NN, 10. J. Šibilskas, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. Antanas Lukša, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. Juozas Žilys, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. Povilas (pavardė?), 31. NN, 32. NN, 33. Feliksas Giedraitis, 34. NN, 35. NN, 36. NN, 37. NN, 38. Jonas (pavardė?), 39. NN, 40. NN, 41. NN, 42. NN, 43. NN, 44. Juozapas Bujanauskas, 45. NN, 46. NN, 47. NN, 48. Antanas Krasnadomskis, 49. NN, 50. Antanas Andriukaitis.
Lageris prie objekto „D-2“ (Arkagalos elektrinės) statybos, Miaundža (Susumano r.), 1956.06.06 (?). Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0040. Viršuje: Juozapas Bujanauskas ir Jonas (pavardė?). Apačioje: Povilas (pavardė?) ir NN.
Miaundža (Susumano r.), 1956.06.10. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0115. Iš kairės: Zinaida Viščiūtė, NN, Vladas Radziulis, Antanas Petrikonis.
Susumanas (Susumano r.), 1956.07.01. Fot. Bronislovas Smailys.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0046. Iš kairės: NN, Zinaida Viščiūtė, Vladas Radziulis, Bronislovas Smailys.
Susumanas (Susumano r.), 1956.07.01. Fot. Antanas Petrikonis.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0065. Antanas Ketvertis (Ketvirtis) pradeda kelionę atgal į Lietuvą.
Susumanas (Susumano r.), 1957.11.04. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0338. Magadano teatro gastrolių Susumane metu, iš kairės: NN, NN, NN (vaikas), Vincentina Miliauskaitė, Filomena Bernatonytė, Nijolė Bujanauskaitė, Zinaida Viščiūtė (Bujanauskienė).
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0337. Magadano teatro gastrolių Susumane metu, iš kairės: Vincentina Miliauskaitė, Algirdas Ražaitis, Filomena Bernatonytė.
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0336. Magadano teatro gastrolių Susumane metu, iš kairės: NN, Vincentina Miliauskaitė, Filomena Bernatonytė, Zinaida Viščiūtė (Bujanauskienė), Nijolė Bujanauskaitė, NN, NN.
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0334. Magadano teatro gastrolių Susumane metu, iš kairės: Filomena Bernatonytė, Nijolė Bujanauskaitė (jai ant rankų), Vincentina Miliauskaitė (už jų, tolumoje), NN, Zinaida Viščiūtė (Bujanauskienė).
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0335. Magadano teatro gastrolių Susumane metu, iš kairės: Zinaida Viščiūtė (Bujanauskienė), Filomena Bernatonytė, Nijolė Bujanauskaitė (kabo jai ant rankų), Vincentina Miliauskaitė, NN, NN, NN.
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0333. Vincentina Miliauskaitė ir Filomena Bernatonytė Magadano teatro gastrolių Susumane metu.
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]