LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Usoljė Sibirskojė

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta (kap.=kapinės)
Pastabos
1Dužinskienė, Danutė (Čebelytė) *1926  Kaunas (Tauro apyg.?)1948.01.01 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė slap. „Birutė“.  
2Babilius, Kazys *1925  †1981Paukštiškių k. (Kaišiadorių r.*)1956.06.06 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė  
3Bagušis, Antanas *1957   1957 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė [inf] 1958.09.27 pabėgo iš tremties su motina
4Kuzas, Vytautas *1929  †1992Lazdijų Miesto laukų k. / Dainavos apyg.1957.06.15 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė slap. „Ąžuolynas“.  
5Kavaliauskienė, Danutė (Žilvytė) *1960   1960 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė  
6Žilvienė, Ona Julijona (Kuzaitė) *1926  Lazdijų Miesto laukų k. (kt. duom. - Seirijų r.*)1955.10.19 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėAlytuskt. duom. gim. 1921.01.16
7Bagušis, Antanas  *1926  †2001Ažytėnai (Kėdainių r.*)1957 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėKėdainiai, Kauno g. kap.mokyt.
8Bagušienė, Valerija (Kuzaitė)  *1925  †2017Lazdijų Miesto laukų k.1956.02.07 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėKėdainiai, Kauno g. kap.slap. „Tulpė“. 1958.09.27 pabėgo iš tremties su sūnumi

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]