LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

BENDRAS SĄRAŠAS

Šiame puslapyje yra skelbiamas Rusijos „Dalstroj“ lageriuose (Berlag, Sevvostlag/SvITL ir jo padaliniuose) kalėjusių politinių kalinių iš Lietuvos vardynas. Jame kolkas yra tik nedidelė tokių kalinių dalis – 3363 žmonės. Lentelėje žmonės išvardinti abėcėlės tvarka pagal jų pavardes. Šią tvarką galite keisti ir išvardinti žmones pagal vardus arba pagal gimimo metus arba pagal gimimo dienas. Be to, lentelės įrašus galima filtruoti, tačiau, esant tokiai didelei lentelei, šis procesas trunka ilgai (plačiau apie tai skaitykite čia).

Vardyne yra 3363 žmonės, išvardinti abėcėlės tvarka pagal pavardę.

Kaip matote, lentelėje yra daug tuščių grafų. Tai reiškia, kad tų duomenų apie žmones neturime. Jeigu juos žinote, arba žinote kur galima rasti, praneškite mums adresu: LPKB „Kolyma“, Kovo 11-osios g. 130a-33, Kaunas, arba el. paštu: . Tai liečia ir atskirai skelbiamą visai neatpažintų žmonių sąrašą. Be to, čia rasite anketą, kurią galite užpidyti (bent jau dalinai) ir pridėti prie savo pranešimo. Visiems ką nors pranešusiems – labai ačiū!

Taip pat ieškome žinių apie kai kurių žmonių palaidojimo vietas.
☞ NAUJOVĖVardyno statistika. Jos skyriuje „Tremties vietų statistika“ galėsite rasti žmonių sąrašus pagal tremties vietas.
Vardyno duomenys paskutinį kartą atnaujinti 2019.07.10 12.31 val.

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal mergaut. pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Dabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1723Abariūtė-Tkačenko, Ona †2008±1 Nykopol (Dneprop. obl., Ukraina)Maniuliškės (Antazavės vls.)Ukraina, Nykopolio kap. 
1305Abraitis, Vincas*1920Balsupiai (Marijampolės r.*)  
1185Abramavičienė, Anelė*1901Lipikiškių k. (Kauno r.*)  
1166Abramavičius, Juozas*1927Lipikiškių k. (Kauno r.*)  
2774Abramavičius, Leonas*1919Telšiai valst.; 1954.09.15 iš lag.
0117Abramonytė (Abromonytė?), Vanda *1924.12.03
†~2000 Radviliškis
 Radviliškio kap.pogr. org. „Sakalai“ narė
1156Abramovičius, Antonas*1893
†1947.11.28 Vanino
Mizarai (Lazdijų r.*) mirė etapuojamas
3441Abromaitis, Česlovas*1930Šeduva moksleivis
3442Abromaitis, Juozas*1923Panevėžys  
2775Abromaitis, Petras*1928Šeduva  
1002Abromaitytė, Vanda   Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
1138Abromas, Jonas*1917
†1988 Lietuva (kur?)
Aukštupiai (Tauragės r.*)  
2776Abulevičius, Julijonas*1907Vilnius  
1202Adamauskas, Algimantas*1927   
2777Adamonis, Donatas*1929Ukmergė  
2293Adamonis, Jonas*1918
†~1992
Kaunas  
3815Adamonis, Pranas*1917Panevėžys inžin.
1201Adamovičius, Kazys*1924   
4850Adomaitis, Antanas*1917
†1948 Magadano sr.
Katiliškių k. (Šunskų vls.) slap. „Kęstutis“. Vytauto rinkt. štabo narys
3816Adomaitis, Gediminas*1931
†1969
Vilkaviškis moksleivis, pogr. org. narys
2779Adomaitis, Juozas*1918Čepuliškės k. (Švenčionių aps. Daugėliškių vls.)  
2778Adomaitis, Juozas Saliamonas*1918 Sausbaliai (Vilkaviškio r.*)
†1995 Lietuva (kur?)
Opšrūtų k. (Vilkaviškio r.*) / Tauro apyg.  
2780Adomaitis, Leonas*1924Kauno r.*  
2781Adomaitis, Stasys*1925Janukiškių k. (Šakių r.*) 1950.07.11 lageryje gavo dar 10 m. lagerio ir 5 m. tremties
2782Adomaitis, Vincas*1908Ilgosios Lovos k. (Šiaulių r.*)  
1908Adomauskas,     
2783Adomavičius, Antanas*1917
†1948.02.01 lageris
Katiliškių k. (Marijampolės r.*)  
1909Adomavičius, Kazys† Verchnij Seimčianas   
2784Adomavičius (Adamavičius?), Kazys*1924Baraučiznos k. (Ukmergės r.*)  
1004Adomėnas, Apolinaras†2010±1 nežin.   
2771Adomonis, Jonas*1918Klėriškių k. (Kaišiad.)  
2785Agafonovas (Vasilevskis?), Vasilijus (Aleksandras?)*1913
†1947 lageris
Vilnius  
2786Akamauskas, Vincas*1926
†1974 Lietuva (kur?)
Kieliško k. (Prienų r.*)  
1005Akelis, Edmundas *1910 Garliava
†1950 Magadano sr.
Kaunas slap. „Aklys“. kar. kapitonas; dirbo vario kasykloje
2787Akelis, Edmundas*1910
†1953 lageris
Kaunas  
2788Aklys, Valius*1921
†1949 lageris
Nerepų k. (Skuodo r.*)  
1006Akromavičius, Jonas   12 km nuo Raseinių turėjo didelį ūkį
2789Aksamitauskaitė, Marijona*1926Pavidaujo k. (Jurbarko r.*)  
2790Aksamitauskas, Kazys*1897
†1951 lageris
Kavolių k. (Jurbarko r.*)  
1007Aksominaitė, Marytė  Jurbarkas 
2791Alaunis, Jonas*1918Kaunas  
1130Alčiauskaitė-Dargienė, Kazimiera*1928   
1008Alekna, Benjaminas† nežin.   
1203Alekna, Vytautas    
2792Aleknavičius, Julius*1925Vilnius  
1009Aleknavičius, Julius  Kaunas 
2429Aleknevičius, Martynas*1898
†1952.11.06 lageris (Kolymoje?)
Mockava (Marijampolės r.*)  
2430Aleksandravičius, Aleksandras Ričardas*1924Kaunas  
2432Aleksandravičius, Jonas*1901
†1946.09.23 lageris (Sevvostlag?)
Krikliniai (Pasvalio r.*)  
2428Aleksandravičius, Juozas *1920ŠvėkšnaMolėtų sav. Joniškio ar Inturkės kap.mokyt., dailin.
4644Aleksandravičius, Kazimieras   kaunietis, studentas
2431Aleksandravičius, Petras*1908
†1987 Lietuva (kur?)
Pušalotas (Pasvalio r.*) mokyt.
2190Aleksandravičius, Petras *<1927
† Panevėžys
  dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje; Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
2793Alenčikas, Stasys*1918
†1947 lageris
Katkų k. (Panevėžio r.*)  
2794Alenskas, Alfonsas*1918 JAV (kur?)
†1995.08.05 Rūdninkų k. (Sangrūdos vls.)
  slap. „Varna“. Vytauto rinkt. 4 kuopa.
2475Alionis, Albinas*1915 Guronių (Kaišiadorių r.*)
†1989 Guronių (Kaišiadorių r.*)
   
2795Alionis, Klemensas*1921Kaunas  
0203Alionis, Klemensas *1921.06.09
†2004 Kaunas
   
2284Ališauskaitė, Kazimiera   iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
0176Ališauskaitė-Paulionienė, Leokadija *1925.03.02 Talokiai (Miroslavo vls.)
†2014.05.23 Elektrėnai
Miroslavas, Alytaus aps.Elektrėnų sav. Sabališkių kap. 
2796Ališauskas, Antanas*1905
†1948 lageris
Mankūnų k. (Alytaus r.*)  
1011Ališauskas, J.  Kolyma, Miaundžos kap. 
2797Ališauskas, Jonas*1922Balbieriškyje (Prienų r.*)  
1012Ališauskas, Juozas*1910 Spiečiūnai (Anykš.)
†1947.07.08 Sevvostlag (Kolyma)
Jovaro kuopos Tigro būrys slap. „Beržas“. [inf]  
2798Ališauskas, Juozas*1910
†1947 lageris
Inkūnų k. (Anykščių r.*)  
1204Ališauskas, Juozas*1919   
2799Ališauskas, Juozas*1923
†1970 Lietuva (kur?)
Igliaukos k. (Marijampolės r.*)  
2800Ališauskas, Kazys*1921Bertešiūnų k. (Kaišiadorių r.*)  
2518Ališauskas, Vincas   Norilsko sukil.
2801Aliukevičienė, Antanina*1921
†1989 Lietuva (kur?)
Darsūniškis (Kaišiadorių r.*)  
2476Aliuškevičienė, Antanina*1921 Darsūniškis (Kaišiadorių r.*)
†1984
Darsūniškis (Kaišiadorių r.*)  
1626Alminas, Juozas*1922Žibininkų k. (Kretingos r.*)  
1013Alminas, Juozas*1922.06.07 Lazdininkai (Darbėnų vls.)
† kažkur Lietuvoje?
Kretingos aps.Kaiš.sav., Kruonis 
2802Alonderis, Feliksas*1921
†1953 lageris
Palanga  
2231Alšauskaitė-Paulavičienė, Kazimiera   iš Žemaitijos
1014Alvikaitė, Albina*1925Kaunas  
2477Ambrazevičius, Mykolas*1903 Mockūnų (Kaišiadorių r.*)Mackūnų k. (Kaišiad.)  
2519Andrijaitis,    Norilsko sukil.
2803Andrijauskas, Albinas*1907Gomantlaukio k. (Plungės r.*)  
1015Andrijauskas, Vytautas Dzūkija?  
2273Andrikonis, J.    
1672Andrikonis, Juozas*1928Ožionys (Anykščių r.*)  
1657Andrikonis, Petras*1897
†1951.04.04 Sevvostlag
Ožionys (Anykščių r.*)  
1874Andrikonis, † lag. Nižnij Seimčian   
1016Andrikonis (tėvas), Juozas  Drusk. sav., Viečiūnai 
1681Andriulaitis, Adomas*1910Šimkaičiai (Jurbarko r.*)  
1687Andriulevičius, Jokūbas*1903Krasaušiškės (Prienų r.*)  
1708Andriuška, Stasys*1921Ylakių vls. 1969.05.22 gavo leidimą gyventi Lietuvoje
1709Andriuškevičius, Vitoldas*1921Mantviliškės (Šalčininkų r.*)  
1467Andriuškevičiūtė-Minecienė, Leokadija *1927
†~2004 Kaunas
VilniusKaunas, ? kap.kilusi iš Dzūkijos?; 1946.04.22 KT 10+5; Butugyčiage su Vabalaite
1633Andriuškevičiūtė-Skaisgirienė, Ona *1925
†2002 Puskelniai (Mar. sav.)
VilniusMarijampolėkilusi iš Dzūkijos?; suim.1946.03.22; Butugyčiage su Vabalaite
2976Andrulis, Bronius*1925Kelmė  
1017Anilionis, Povilas*1923Pyragiai (Pasvalio r.*) / Usiškio vnk. (Pasvalio r.*)  
2397Aniulis, Jonas *1928Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
1445Anskaitytė-Menkevičienė, Laima*1930
† Marijampolė
   
2398Anskaitytė, Laimutė*1931Igliškėliai (Marijampolės r.*)  
1717Antanaitis, Alfonsas*1917
†1989 kažkur SSRS (ne lag.)
Ukmergė 1971 apsigyv. Latvijoje
4647Antanaitis, Alfonsas   Cholodname - lagery ar tremtyje?
1718Antanaitis, Antanas *1922 Joniškėlis
†2015
Joniškėlis (Pasvalio r.*)Šiaulių Ginkūnų kap.slap. „Narsutis“.  
2682Antanaitis, Jonas    
4632Antanaitis,     
1731Antanėlis, Alfonsas*1918Maldeikiai (Anykščių r.*)  
1734Antipovas, Porfirijus*1924Bagdonai (Kupiškio r.*)  
4829Apalainis, Balys Rokiškis  
2977Apolainis, Balys*1900Rokiškis  
2978Apolinskas, Steponas*1919Jūrės k. (Marijampolės r.*)  
2979Aramavičius, Stasys*1904
†1954 kažkur tremtyje
Jotainėlių k. (Panevėžio r.*) 1948 ištremta šeima.
2980Arbačiauskas, Jurgis *1929 Gerbiškių k. (Alytaus r.*)
†2015
PrienaiKauno r. Karmėlavos kap.moksleivis
2772Arbočius, Aleksandras*1910Jačiūnų k. (Kaišiad.)  
1021Arbočius, Aleksas† ——  vedė dar iki arešto
4586Ardinavičius, Kazimieras*1906
†1982 Lietuva (kur?)
Kaunas  
2596Ardinavičius, Kazimieras*1906.08.26 Veliuona
†1982
Veliuona  
4884Arlauskas, Justinas*1921Klaipėda  
3822Arlauskas, Petras*1912
†1948.11.13 lageris
Kauno apskr.  
2478Arlavičius, Pranas*1920 Leliušių (Kaišiadorių r.*)Leliušių k. (Kaišiad.)Krasnojarskas (1992) 
4883Arlavičius, Pranas*1920Leliušių k. (Kaišiadorių r.*) 1948 ištremta šeima; 1986.01.30 leista gyv. Lietuvoje
3817Arlinskas (Orlinskas?), Viktoras*1925Masališkių k. (Varėnos r.*)  
4882Armalis, Bronius*1930Kretinga slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
0314Armalis, Bronius *1930.06.02
†2017.03.13
Kretinga / Kretingos r.*  
3818Arminas, Pranas*1901Marijampolės r.*  
3819Armonavičius, Juozas*1906
†1946 lageris (koks?)
Saločių vls. (Pasvalio r.*)  
4940Artemjeva Rainard, Elena*1908
†1947.08.08 Sevvostlag (Magadano sr.)
Muniškių k. (Kauno r.*)  
3820Artimavičius, Jonas*1928Ožionių k. (Ignalinos r.*)  
3821Artiomovas Malivanovas, Nikolajus*1913
†1947.08.16 Sevvostlag (Magadano sr.)
Vilnius  
1024Arulis, Juozas  Zarasai 
3567Arūna, Vytautas*1924
†1953.01.29 lageris (koks?)
Medinų k. (Anykščių r.*)  
0315Asevičiūtė-Baltušienė, Eugenija *1927.12.27 Kurdimakščiai (Lazd.vls.)
†2013.10.07 Alytus
KaunasLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
1063Asminavičiūtė-Bileišienė, Anelė*1924.02.16 Murliškės (Zar.aps. Daugailių vls.)
†2014? Utena?
Murliškės (Zar.aps.) suimta už spaudos platinimą
1994Astrauskaitė,    atvyko pas tėvą į tremtį
1995Astrauskaitė,    atvyko pas tėvą į tremtį
1025Astrauskas, Algirdas  Raudoniškių*** k. (Marijampolės r.*) 
3576Astrauskas, Juozas*1907
†1972 Lietuva (kur?)
Dimšiškių k. (Ukmergės r.*)  
1992Astrauskas, † Milašiūnai (Ukm.sav.)  slap. „Zaicevas“.  
1993Astrauskienė,    atvyko pas vyrą į tremtį
0306Ašakas, Jonas *1927.05.18
†2003.05.24 Zarasų r.
  suimtas Ukrainoje
1026Ašmena, Aleksas  Elektrėnų sav. 
3568Ašmys, Povilas*1922Kaunas  
3569Ašmonas, Mikas*1907Tauragė  
3575Atlasevičiūtė-Romančik, Eduarda*1926Kaunas  
3570Atraška, Antanas*1904Rimšėnų k. (Ignalinos r.*)  
3571Audickas, Adolfas*1927Podgaveniškio k. (Biržų r.*)  
3572Audickas, Juozas*1922
†1969 Lietuva (kur?)
Biržai  
3573Auglys, Bronius*1923
†1969 Lietuva (kur?)
Tatkūnų k. (Ukmergės r.*)  
3574Augulis, Antanas*1917Rokiškis  
1974Augūnaitė, Aldona  Klaipėdamed. sesuo 23 km. ligoninėje
4792Augūnaitė-Bliūdžiuvienė, Matilda*1928
†1999 Lietuva (kur?)
Ukmergė moksleivė, pogr. org. narė
1027Augustauskas, Vincas  Alytus?1973 gyv. Susumane
2211Augutis, Bronius   nuo Daunorių (Tauragnų vls.); su T.Vinkšneliu Dnepropetrovske
3823Auksutis, Vladas*1921Panevėžys  
3824Aukščiūnas, Antanas*1924
†1947 lageris
Girininkų II k. (Kauno r.*)  
3825Aukščiūnas, Stasys*1910
†1947 lageris
Girininkų II k. (Kauno r.*)  
3826Aukštaitis, Henrikas*1924Kaunas  
1028Aukštaitis,  Kaunas? Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
3107Aukštakalnis, Bronius*1922Kaunas  
1910Aukštikalnienė, Valė    
1875Aukštikalnis, Antanas    
1628Aukštikalnytė-Simsonienė, Eugenija*1912.10.11 Žiliškiai (Vabaln.vls.)
†1953.12.09 Magadan (lageryje)
Žiliškiai (Vabaln.vls.)Kolyma, Magadano kap.mirė nuo traumų „Vtoroj učastok„
0135Aukštuolytė Kaselienė-Šiuišienė, Genovaitė*1924
† ——
UkmergėVilniusmoksleivė; suim.1945.09.24, paleis.1950.10.15, 1976 grįžo
3105Ausiejūtė, Emilija*1915Kraniškio k. (Biržų r.*)  
3106Auškalnis, Alfonsas*1930
†1960 Lietuva (kur?)
Kudaičių k. (Šilalės r.*)  
1029Avelis, Statis (Stasys?)*1920   
1030Aviža, Bronius*1919.10.18
† ——
Anykščių r.*Ukmergė 
3113Avižienis, Anicetas*1927
†1947 lageris
Panevėžys  
3112Babarskas, Algimantas *1927AlytusAlytaus Daugų g. kap.  
1031Babenskas, Nikolajus (Mikalojus)† Kanjonas (Dalstroj)   
2157Babenskis, Antanas*1924
†1951.03.26 lageris Kolymoje (koks?)
Šiluva slap. „Šarūnas“. Šiluvos prad. m-los mokyt.; žuvo lagerį užgriuvus kalno nuošliaužai.
3108Babilius, Juozas*1926Marijampolė  
3109Babilius, Kazys*1925
†1981 Lietuva (kur?)
Paukštiškių k. (Kaišiadorių r.*)  
3110Babilius, Tadas*1926
†1994 Lietuva (kur?)
Kalnėnų k. (Jurbarko r.*)  
1032Babravičius, Kazys*1900
†1960 Rusija
   
3111Bacevičius, Jonas*1907Valių k. (Šakių r.*)  
3827Bacevičius, Vincas*1899Būdos k. (Prienų r.*)  
1218Bacevičius (Bacievičius?), Liudas*1914  siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
0130Bačenskaitė-Čibirienė (Bačkauskienė), Elena  Kauno r., Raudondvaris 
3828Bačianskas, Stanislovas*1910
†1989 kažkur SSRS (ne lag.)
Kriukuose (Joniškio r.*)  
3829Bačkis, Juozas*1912
†1949 lageris
Šilutė  
0147Bagdonaitė-Čepienė, Valerija *1923.05.30 Biržų vls.
†2004.01.02 Garliava
BiržaiKauno r. Garliavos Jonučių kap. 
1212Bagdonas, Antanas*1927   
3396Bagdonas, Juozas*1905Butrimonyse (Alytaus r.*)  
3397Bagdonas, Vincas*1921
†1947 lageris
Tauragė  
2522Bagdonas,    Norilsko sukil.
1033Bagdonavičius, Antanas     
2301Bagdžius, Petras*1923Čižiūnai (Alytaus r.*)  
1034Baguckas, Vytautas  Skriaudžiai (Prienų sav.) 
1072Bagušis, Antanas *1926 Gudžiūnai (Kėdainių aps.)
†2001 Kėdainiai?
Ažytėnai (Kėdainių r.*)Kėdainių Kauno g. kap.mokyt.
3386Bagušis, Antanas*1928Ažytėnai (Kėdainių r.*) mokyt., partiz.
3385Bajarūnas, Jonas*1925Sarickų k. (Anykščių r.*)  
2237Bajarūnas, Mykolas *1882.10.11 Voroncovo Aleksandrovka (Stavrop. gub.)
†1939.10.09 Magadanas
Maskva (Rusija) Geografas, geologas, paleontologas; arešt. 1937
3383Bakšys, Leonardas*1919
†1990 Lietuva (kur?)
Ukmergė  
3384Bakšys, Vladas*1912Panemunėlio glžk. st. (Rokiškio r.*) glžk. tarn.
1146Bakšytė-Dirmeikienė, Juzė Zita*1929.03.19
† ——
RaseiniaiRaseinių sav. 
4712Bakutis, Albinas*1915Pabebirvio k. (Jurbarko r.*) po lagerio dar buvo nutremtas
4716Bakutis, Albinas*1928
†1984
Bajorai (Rokiškio r.* - prie Kriaunų? prie Rokiškio?)  
4715Bakutis, Albinas*<1929   
1975Bakutis, Albinas RaseiniaiRaseiniai 
2174Bakutytė-Giedraitienė, Antanina*1923.11.01
† ——
Bajorai (Rokiškio r.* - prie Kriaunų? prie Rokiškio?)Vilnius, Žemynos 15-10slap. „Vaidilutė“. Vytauto apyg. partiz. ryšininkė
3830Balaišis, Klemensas*1902
†1951 lageris
Klikūnų k. (Anykščių r.*)  
1035Balaišis,     
1036Balčikonytė, Adelė Berčiūnai kartu buvo Benedikta Žilionienė (Viščiūtė)
1658Balčiūnaitė-Strazdienė, Aldona*1924.05.24
† nežin.
Marijampolė  
3382Balčiūnaitė, Birutė*1925Biržai  
1037Balčiūnaitė, Birutė   kartu buvo Benedikta Žilionienė (Viščiūtė)
2279Balčiūnas, Stasys   gyveno Oloje
1876Balčiūnas,     
3831Balčius, Augustinas *1919
†1962 nežin.
Arnotiškių k. (Jonavos r.*)  
1038Balčius, Viktoras*1914
†2014.01.30 Marijampolė?
Arnotiškių k. (Jonavos r.*)  
1912Balėlienė, Felicija† nežin.   
1911Balynas, Juozas*1922
† nežin.
Butrimonys?Alytaus r. Butrimonių kap. 
4816Balynas, Juozas*1922Butkūnai (Alytaus r.*)  
1039Balionis, Juozas  Kaunas 
3398Baliukonis, Aleksandras*1915Dirmiškių k. (Alytaus r.*)  
1040Baliutavičius,   Šiauliai iš Šiaulių; Čiukčijoje su Leonu Čerškumi
3832Balkė, Motiejus*1902Urkionių k. (Varėnos r.*)  
3833Balnionis, Jonas*1916   
1041Balnys, A.  Šilutė 
3834Balnis, Antanas*1922Girininkų k. (Šilutės r.*)  
2479Balnys, Pranas*1926 Antakalnio (Kaišiadorių r.*)Antakalnio k. (Kaišiad.)Vilnius (1992) 
3835Balsys, Pranas*1908Kaunas kariškis
2278Balsys, *<1920  Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
1042Balšaitis, Edvardas  Palanga 
1953Baltaduonis, Feliksas nuo Utenos  
4815Baltaragis, Jonas*1914
†1946 lageris (koks?)
Pamažupių k. (Pasvalio r.*)  
1209Baltramaitis, Petras*1922   
4057Baltrūnas, Juozas*1893
†1948 lageris (koks?)
Gudelių k. (Molėtų r.*)  
4819Baltrušaitienė Demčiuk, Elena*1922Vilnius  
4058Baltrušaitis, Antanas*1914Padeglių k. (Šiaulių r.*)  
1210Baltrušaitis, Viktoras*1928   
3001Baltulionis, Vincas*1922
†1947 lageris (koks?)
Jonionių k. (Varėnos r.*)  
2294Baltumavičius, Antanas    
2152Baltušis, Vilhelmas*1925
†2006 nežin.
Italija nuo Kupiškio; atsim. kn. „Ilga kelionė iš Lietuvos į Lietuvą”
3002Baltuška, Jurgis*1927
†1947 lageris (koks?)
Varnupių k. (Marijampolės r.*)  
3003Banaitis, Bronius*1918
†1946.07.19 lageris (koks?)
Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
0185Banelis, Jonas Stasys*1926.06.29
† nežin.
Pasvalio r.*Panevėžys 
3004Banevičius, Liudvikas*1927
†1979 Lietuva (kur?)
Auksučių k. (Radviliškio r.*)  
2480Banevičius, Simonas*1923 Varkalių (Kaišiadorių r.*)
†1980
Varkalių k. (Kaišiad.)  
3005Banevičius, Vytautas*1928Kaunas  
3006Banionaitis, Mikas Bronius*1918
†1946 lageris
Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
3009Banionytė, Albina*1921Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
3007Baniukaitis, Jonas*1915Zabieliškio k. (Kėdainių r.*)  
3008Baniulis, Juozas*1900Remeikių k. (Biržų r.*)  
2630Baniulis, Z.    
3010Bankauskas, Henrikas*1908
†1947 lageris
Ukmergė  
3011Baradulskas, Stasys*1918Betygaloje (Raseinių r.*)  
1217Barakauskas, Albinas*1923   
1617Baranas, Albinas*1920
†1947.02.04 Sevvostlag
Biržai  
0101Baranauskaitė-Čiurlienė, Aleksandra *1928.07.30 Laukagaliai (Jonavos vls.)
†2016.12.05 Kaunas
Jonavos vls.Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
4818Baranauskaitė-Balynienė, Eufemija*1921Ilgabradų k. (Jonavos r.*)  
2308Baranauskaitė-Bareišienė, Sofija    
1526Baranauskas, Bronius*1926Varda (Alytaus r.*)  
1588Baranauskas, Juozas*1907Telšiai  
1579Baranauskas, Juozas*1923Ukmergė  
4480Baranauskas, Juozas*1923Ukmergė  
0136Baranauskas, Juozas  Kaunas 
1590Baranauskas, Jurgis*1922Padrečiai (Prienų r.*)  
1600Baranauskas, Vitas*1926Kibirkščiai (Alytaus r.*)  
4817Barauskaitė-Balynienė, Eufemija*1926Ilgabradų k. (Jonavos r.*) kt.inf. suimta 1946.09.30
1205Barauskaitė, Zofimija*1926   
1045Barauskienė, Marytė Kaunas  
3837Barcevičius, Marcelijus*1921Paišlynio k. (Jurbarko r.*)  
1878Barcys, Zigmas*1930   
3836Bardauskas, Antanas*1899Deveikiškių k. (Kėdainių r.*)  
4493Bareišis, Pranas*1923 Galinių k. (Užpalių vls.)
†1947.12.24 Nachodka (lageris)
   
1046Barinas, Balys     
3838Barisa, Albertas*1914Garnių k. (Utenos r.*)  
1047Barysas, * Zarasų r. Daugailių ap.   
4594Barkauskaitė, Juzė*1925Skardžių k. (Molėtų r.*)  
4593Barkauskas, Antanas*1922Šiliūnų k. (Ukmergės r.*)  
1048Barkauskas, Vytautas† nežin.   
1877Barkauskas,    laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
3839Barkus, Bonifacas*1924Derkinčių k. (Skuodo r.*)  
3840Barniškis, Juozas*1912Kriūkuose (Šakių r.*)  
3688Baronas, Algirdas*1928KaunasKaunasmoksleivis; kalėjo Čiukčijoje
3689Baronas, Juozas*1923Vilnius (arba Butėnai, Anykščių r.*)  
1050Baronas, Juozas  Šiauliai 
3730Barsegovas, Viačeslavas*1915Vilnius  
1207Baršauskas, Ignas*1924   
3012Barščiauskas, Ignas*1924Cinkiškių k. (Kauno r.*)  
1051Bartašiūnas, Petras*1922Varėnos r.  
3013Bartašius, Jonas*1913   
4494Bartašiūtė-Kibickienė, Stasė*1922Šiaudiniai (Vyžuonų vis.) slap. „Rūta“. ryšininkė.
3014Bartkevičius, Juozas*1922
†1947 lageris
Panevėžys  
2456Bartkus, Alfonsas    nuo Ukmergės; lagery su J. Aleksandravičiu
3015Bartkus, Juozas*1926
†1947 lageris
   
3016Bartkus, Vincas*1905
†1949.07.03 lageris
Vaištarų k. (Plungės r.*)  
0218Bartkutė Dambrauskienė-Rosenienė, Aleksandra*1922.05.29 Šiukšeliai (Taur. aps. Kaltinėnų vls.)
† ——
 Raseiniai?Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
3017Bartnykas, Leonas*1919Skriaudžių k. (Prienų r.*)  
3018Bartosas (Bartošas?), Vaclavas*1927Saltoniškės k. (Lazdijų r.*)  
3019Bartulis, Kazys*1908Žukauskų k. (Anykščių r.*)  
1052Barzdonis, Jonas*1918.03.03
†2007.03.01
 Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
4150Barzdonis, Jonas*1919Minčiūnų k. (Rokiškio r.*) amatininkas, partizanas
4151Barzdonis, Jonas*1919Minčiūnų k. (Rokiškio r.*)  
3020Bastys, Pranas*1906Kumpupių k. (Šakių r.*)  
3021Batūraitis, Vilhelmas*1922Kazliškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Povas“. partiz. ryšininkas
3022Baubinas, Kazys*1908
†1951.03.27 Berlag
Kuktiškės (Utenos r.*)  
3023Baubinas, Klemensas*1904Dūkštas  
3024Baublienė, Kotryna*1903Kaunas mokyt., pogr. org. narė
2481Baublys, Eduardas*1920 Žasliai (Kaišiadorių r.*)ŽasliaiPanevėžys (1992) 
4587Baublys, Edvardas*1923Žasliai (Kaišiadorių r.*) tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
3025Baublys, Povilas *1924.10.31 Užubalių k. (Rokiškio r.*)
†1976.04.07 Plungė
Užubalių k. (Rokiškio r.*)Radviliškio m. kap.šeima ištremta 1949.03 į Ust-Abakanską (Chakasija, Krasnojarsko kr.)
4374Baublytė-Masiulionienė, Ona*1926
†1976/1980 Magadanas?
Milioniškių k. (Varėnos r.*) Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
1053Baublytė, Ona    
3803Baukys, Antanas*1914Panevėžys  
2520Baukus, Zigmas*1930 Kudirkos Naumiestis
†1984
Kudirkos Naumiestis Norilsko sukil.
3026Baušys, Petras*1907
†1991 Lietuva (kur?)
Vilnius  
1834Baušys, Petras*1927
†1991 Lietuva (kur?)
Vasiulių k. (Ignalinos r.*) darbin., pogr. org. narys; šeima ištremta 1949 m.
2521Baužys, Benius   Norilsko sukil.
3027Baužys, Rapolas*1928
†1947 lageris (Sevvostlag?)
Gedrimų k. arba Ylakiai (Skuodo r.*) moksleivis, partizanas
3028Baužys, Zenonas*1907
†1947.09.26 Sevvostlag
Kernavė (Širvintų r.*) kunigas, pogr. org. narys
4596Baziliauskas, Albertas*1923Rudausių k. (Akmenės r.*) tėvas mirė Oziorlage 1950.07.29
1054Beikštytė, Adelė    
3029Beinaravičius, Vilius*1913Berniūnų k. (Zarasų r.*)  
0271Beinaravičiūtė (Beinoravičiūtė?)-Vaitauskienė, Ona*1930.10.25
†2016.090.09
Panemunio k. (Prienų r.*)Kauno r. Karmėlavos kap.Dainavos apyg.
4885Beinoras, Adomas*1920Baltrimų k. (Skuodo r.*) 1949 ištremta šeima
3030Beinoras, Kostas*1907Zablatiškių k. (Zarasų r.*)  
4886Beinorienė, Marijona*1918Kaunas Tauro apyg.
4887Beišys, Algirdas*1932Mišalaičių k. (Raseinių r.*) moksl.; suimtas tremtyje
4152Bekasan-Grigorjeva, Scholastika*1924Vilnius kt. duom. pavardė Bekazin
4888Bekeris, Petras*1921
†1986 Lietuva? (kur?)
Nausėdų k. (Šilutės r.*)  
1055Bekeris, Petras     
2275Bekštytė (Bėkštytė? Beikštytė?), Jadvyga   lageriuose su E. Valiukėnaite
1219Beleišis, Antanas*1924   
3566Beliakas, Julius*1921
†1981 Lietuva (kur?)
Biržai  
2755Beliakas, Julius    
3031Beliavskis, Juzefas*1885Vaidotų k. (Vilniaus r.*)  
3032Belinskas, Jonas*1897Nevėžninkų k. (Anykščių r.*)  
1056Bendoraitis, A.  Kolyma, Jagodnojės kap. 
3033Bendoraitis, Saliamonas*1920
†1952 lageris
Kaunas  
3034Bendorius, Jonas*1917
†1947 lageris
Rudamina (Vilniaus r.*)  
1215Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas*1930   
2676Benediktovas, Bronislovas*1898 Sankt-Peterbutgas
†1937.10.26 lageris (koks?) Kolymoje
  lietuvis, sušaudytas
1216Benkauskas, Antanas*1922   
1612Beresnevičiūtė-Samėnienė, Stasė†2003-2004 PanevėžysPanevėžysPanevėžio kap. 
2262Bėris, J.    
1057Berkevičius, Algirdas*1929
†2015
KaunasVilniusslap. „Jonas“, „Nr. 5“. moksl., LLA narys; 1949.03.25 ištremta šeima į Chužyrą (Irkutsko sr. Olchono r.)
1615Bernatavičiūtė-Saučinienė, Stasė*1921.10.02
† ——
Biržų aps.Panevėžys 
1688Bernatonytė-Šiuišienė (Šiušienė?), Filomena*1927
†1993 Lietuva (kur?)
Varniai? Kaunas?Kauno r. Karmėlavos kap.dirbo Magadano teatre
3035Bernotas, Jonas*1920
†1949.01.15 Sevvostlag
Utena  
0207Bernotavičiūtė-Kvedaravičienė, Valerija *1928.12.09 Vegeriai (Maž. aps.)
† ——
Vegeriai (Maž. aps.)Klaipėdaslap. „Saulutė“. moksl., pogr. org. „Sakalai“ narė; iliustravo A. Dirsytės maldaknygę; paleista iš lag. Balagannojė
3036Bertašius, Petras*1926
†1948.02.28 kažkoks lageris Magadano sr.
Toleikių k. (Užpalių vls.)  
1980Bertašiūtė-Vyniautienė, Jadvyga (Jadzė?)   Klaipėdaar Kolymoje kalėjo?
1058Bertulytė, Gertrūda*1919.10.05
† Jurbarkas?
Jokymiškiai (Jurbarko vls.) suim. 1945.12.18, kalinta Raseiniuose, 1946.07.10 byla nutraukta; vėl suim. 1948.04.28
3037Beržanskaitė, Joana*1926Žvirblaičių k. (Plungės r.*)  
3038Beržinskas, Justas*1907Stakių k. (Jurbarko r.*)  
3039Beteika, Mykolas*1909   
3040Bezgėla, Jonas*1919Bajoralių k. (Kretingos r.*)  
1213Bezgelo (Bezgėla?), Jonas*1919   
3041Bielevičiūtė, Aldona Pranciška*1926Prienai  
1059Bieliauskas, Justinas  Klaipėda 
3042Bieliukaitė, Albina*1917Vilnius  
1211Bieliukas, Vladas*1914   
3043Bieliūnas, Vladas*1914.03.25Radišių k. (Rokiškio r.*)Anykščių r.valstietis
3044Bielskienė, Bonaventūra*1923Troškūnai  
0264Bielskis, Stasys*1922.03.28 Riešketai (Laukuvos vls.)
†<2011 Klaipėda?
Riešketai (Laukuvos vls.)Šilalės r. Laukuvos kap. 
1060Bieris, Juozas  Kaunas 
1991Bieris, Juozas   su Mykolu Dirse ir Vyt. Mackela
0289Biguzas, Juozapas *1921.05.03 Radutė (Utenos vls.)
†2009.06.19 Panevėžys
Radutė (Utenos vls.)Šiauliai, Ginkūnų kap., kapo Nr. 15543 D  
1102Bikelis, Jonas† nežin.   
4597Bilaišis, Balys*1908Indubakių k. (Utenos r.*)  
1062Bileišis, Antanas*1914
†1998.04.03
 Utena, naujosios kap. 
1913Bileišis, Antanas    
4060Biliūnas, Vladas*1923
†1946 lageris
Daugalonių k. (Pakruojo r.*)  
4059Bilvinas, Vincas*1907
†1986 Lietuva (kur?)
Šiauliai  
1064Bingelis, Juozas  Druskininkai 
1782Bingelytė Šermukšnienė-Veckienė, Leonora (Leosė)*1927.01.01
† ——
Trakai arba Gegužinio k. (Kaišiadorių r.*)Panevėžys 
4963Binkauskas, Antanas*1929
†1979 Lietuva (kur?)
Kaunas  
1914Binkauskas, Antanas† Kaunas   
4964Binkauskas, Pranciškus*1927Kaunas  
1065Biruta, Vytautas†1957 Utena   
1214Bita (Bitė? Byta?), Aleksandras*1920   
1905Bitė,     
4160Bitinas, Pijus*1913Dumblio k. (Ukmergės r.*)  
4161Bitovtas, Boleslavas*1922Balkūnų k. (Vilniaus r.*)  
1066Blaževičiūtė, Felė Lampėdžiai  
4781Blaževičiūtė, Jadvyga*1921
†1948 lageris
Kaunas  
4162Blažys, Jonas*1917Čižiūnų k. (Varėnos r.*)  
4163Blažys, Juozas*1924
†1948.01.19 Sevvostlag
Vilnius  
1179Blažytė-Gavrina, Teklė*1925
† ——
VilniusVilniusmoksleivė
0178Bliūdžius, Vidmantas*1930.03 Kalvarija
†~1998 Kaunas
   
1068Bliūdžiuvienė, Matilda  Klaipėda 
4791Bliujus, Juozas*1894
†1947.06.28 Vaninas?
Trakų r.* Dembinos k.  
0108Bloznelis, Mindaugas Julius *1923.11.28 Merkinė
†2015.11.08 Vilnius
Merkinės vls. arba KaunasVarėnos r. Merkinės kap. 1941 sukil. dalyvis; lageryje kartu Juozas Brazauskas
4164Blusevičius, Leonardas*1926Žaliosios k. (Marijampolės r.*)  
0253Bobelis, Rimvydas*1930.10.20
†2002
Šiauliai  
1071Bobelis,  Kaunas Terrasnoje / ?223 km, iki suėmimo Kaune turėjo baldų f-ką
1208Bogdanas, Bronius*1907Makauskų k. (Marijampolės r.*)  
4165Bogdanavičius, Antanas*1906Matiešių k. (Kauno r.*)  
4166Bogdanovičius, Fabijanas*1929Nevainionių k. (Šalčininkų r.*)  
4167Boguševičius, Juozas*1903
†1953 kažkur SSRS (ne lag.)
Vilnius  
4953Bogvilionis (Bagvilionis?), Vladas*1911
†1948.10 lageris (koks?)
Šakarnių k. (Pasvalio r.*)  
4820Boldyševas Lisicinas(?), Ivanas*1922Vilnius  
2245Botisevičius, J.   1955 buvo „25-letija Oktiabria“
2389Bozikas, Juozas*1919 Rokeliai (Kauno r.*)
†1955.01.10 Neksikanas (Susumano r.)?
Rokeliai (Kauno r.*) LGGRTC žinyno duom. tėvo vardas – Tamošius.
1074Bož, Teresė  Vilkaviškis 
2391Brazas, Antanas*1916
†1952.01.23 lag. (Kolymoje?)
Andretiškių k. (Telšių r.*)  
2390Brazas (Brazys?), Stanislovas*1914
†1967
Andretiškių k. (Telšių r.*)  
2392Brazauskaitė-Jonaitienė, Bronė*1927
†1997 Lietuva (kur?)
Panatryčio k. (Molėtų r.*) suim.1946.05.23, 1946.10.18 KT 10, paleis.1956.07.12
1076Brazauskas, Juozas *1913.12.18 Steponai (Vilkaviškio r.)
†1993.11.03 Kaunas
VilniusKauno r. Karmėlavos kap.Mokyt., ateitininkas, Dirsytės bendraž. Magadano lageryje. Lageryje kartu buvo Mindaugas Julius Bloznelis, Cezaris Šeikus ir Jonas Štreimikis. 1955 vasarą pabėgo iš tremties.
3092Brazdeikis, Justinas*1906
†1956 Krasnojarsko kr. (lageris?)
Palūščių k. (Plungės r.*)  
3093Brazdeikis, Kazys*1914Šauklių k. (Skuodo r.*) Šeima ištremta 1948
3673Brazdeikis, Telesforas*1917Skuodas  
1078Brazdeikis, Telesforas     
3094Brazinskas, Kazimieras*1914Bukonių k. (Marijampolės r.*) buv. polic.
3095Braziulis, Klemensas*1920
†1946 lageris
Betiškės k. (Ignalinos r.*)  
3096Bražas, Kazys*1915Saločių vls. (Pasvalio r.*)  
2338Briedis?,    kankinamas (kišamas po ledu) prisipažino esąs „stukačius”
3097Brundza, Vaclovas*1919
†1948 lageris
Pilviškiuose (Vilkaviškio r.*)  
3098Brūzga, Juozas*1907Varnagirių k. (Alytaus r.*)  
2138Bruzgaitė, Danutė† Kolyma (lageryje)nuo Prienų lagery su Danute Ulozaite
4782Bružas, Feliksas*1915Vilnius  
4783Bružas, Feliksas*1924Varniai  
1079Bružas, Feliksas†1953-1958 Magadanas Kolyma, Magadano kap.žuvo motoc. avarijoje
1080Bružas, Juozas*1918Užpaliai, Uten.aps.  
4784Bružas, Vytautas Leonas*1927
†1980 Lietuva (kur?)
Kaunas moksleivis
4785Bubelas Šuopis?, Juozas*1916Klaipėda  
4786Bubelis, Klemensas*1907Kaunas  
1081Bubelis, Narcizas  Palanga 
4787Bubinas, Leonas*1927
†1951.04.16 Kolyma (lageryje)
Gudelių k. (Anykščių r.*)  
1083Bubnienė, Magdalena*1922
†2012.02.27 Kaunas
Nendriniai (Marijamp. aps. Kazlų Rūdos arba Marijampolės vls.)Vilkaviškio sav. Kybartų kap. 
4788Bubnienė, Magdalena*1922Pilviškių vls. (Vilkav. aps.)  
4789Bubnienė, Magdalena*1922Paželsviai (Marijamp. aps. Liudvinavo arba Krosnos vls.)  
4790Bubnys, Jurgis*1921Kaunas šaltinyje lageriai nenurodyti
2292Bubnys, Jurgis† Kaunas? Kaunas, Panemunės kap. 
2221Bubnys, Kazys   Magadane gyv. prie pat milicijos
3400Bucevičius, Juozas (Kazys?)*1907Vabalių k. (Alytaus r.*)  
3399Bucevičiūtė-Apolinskienė, Monika*1928Vabalių k. (Alytaus r.*)  
2677Bučelis, Bronislovas*1907 BobruiskasMaskva (Rusija) 1938.03.28 sušaud. Kolymoje
2208Bučys, *~1907  inžinierius iš Kauno; 1947 su T.Vinkšneliu Vanine
4598Bučiūnas, Jonas*1908Jurbarkas  
4633Bučiūnas, Petras*~1927   
4599Budėnas, Stasys*1921Pabaronės k. (Varėnos r.*)  
1086Budraitienė, Marytė Kaunas  
1206Budrevičius, Benediktas*1931   
2915Budrys, Jonas*1919
†1975 Lietuva (kur?)
Deveikiškių k. (Kėdainių r.*)  
2916Budrys, Kazys*1914
†1947 lageris
Liutiškių k. (Kėdainių r.*)  
0244Budzilaitė-Gudačiauskienė, Rožė *1927.10.16
†2016.07.26
Zarasų r.*  
2917Budžys, Jonas*1918   
0270Bugailiškytė-Dockuvienė, Vanda*1927.04.13 Paežeriai (Šeduvos vls.)
†2016.08.29
KlaipėdaPrienų r. Pakuonio kap.Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
2314Buimila, Alfonsas*1918Jakniškės (Jiezno ar Kruonio vls., dab. Prienų r.) valst., partiz.
1312Buimila, Alfonsas     
2918Buitkus, Antanas*1919
†1952 lageris
Tadaušavos k. (Jurbarko r.*)  
2919Buivydas, Bronislovas*1908
†1947 lageris
Purvėnų k. (Mažeikių r.*)  
2920Buivydas, Juozas*1908Leckavoje (Mažeikių r.*)  
2302Buja, Juozas*1923
†1976
RKKA gavo 10(25?) m.
2300Bujanauskas, Česlovas*1924Troškūnai paleis.1955.04.12
0181Bujanauskas, Juozapas *1929.04.09 Miroslavas
†2002.06.22 Vilnius
Miroslavas (Alyt.aps.)Varėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“.  
2907Bukauskas, Juozas*1912Kaunas  
4136Bukinas, Vytautas*1924Kietaviškės (Kaišiadorių r.*) Šeima ištremta 1948 m.
4137Bukinas, Vytautas*1924Senosios Kietaviškės (Kaišiadorių r.*)  
1089Bukinas, Vytautas*1924.02.16 Kietaviškės (Kaiš.)
†2008.01.02
Kaišiad. aps.Kaunas, Petrašiūnų kap. 
2523Bukinas, Vytautas   Norilsko sukil.
2611Bukšnys, Jonas    
2906Bulatova, Varvara*1918Kaunas  
2235Bulavas, Romualdas*1894
†1947.04.18 Sevvostlag (Kolyma)
Rokiškis vaistininkas iš Rokiškio aps.; bendrabylė: Ona Matuzonytė
2898Bulka, Alfonsas*1908
†1982 Lietuva (kur?)
Staniuliškių k. (Utenos r.*)  
2899Bulota, Petras*1919Kaunas  
2900Bulotas, Stasys*1902Lukšių vls. (Šakių r.*)  
2901Bunevičius, Juozas*1927Kaunas  
4870Buragaitė, Olesė*1929Vinčai (Marijampolės aps.) 1941 m. tremtinė
2902Buraitis, Benjaminas*1915
†1947 lageris
Panevėžys  
2903Burba, Bronius*1908Bambinių k. (Vilkaviškio r.*)  
2904Burbulis, Alfonsas*1925Besąsparių k. (Kupiškio r.*)  
1090Burbulis, Jonas  Kėdainiai 
2513Burbulis, Jonas* Atesnykai (Simno vls.)
†2011.11.03? Kaunas?
 Kaunas, Romainių kap.slap. „Ramunis“.  
2905Burbulis, Leonas*1913Šmaragdavos dv. (Biržų r.*)  
2597Burnyla,     
1906Buta,    laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
2409Buteikis, Vytautas*1924
†1947.01.24 lageris Kolymoje
Šalnos (Ukmergės r.*) mokyt. Šalnose
0245Buteikytė-Urbonavičienė, Vanda*1921.03.27
† ——
Obeliai (Ukm. aps. Deltuvos vls.)Ukm.sav.slap. „Pinavija“.  
1983Butėnas, †1948-50 Japonų j. / Ochotsko j.Latvygala (dab. Biržų r.)Ochotsko jūramirė plukdomas į Magadaną
1091Butėnienė, Stefanija  Kaišiadorys 
2908Butkevičius, Jonas*1916Padarbos k. (Šiaulių r.*)  
2909Butkevičius, Viktoras*1921Kaunas  
2910Butkus, Jonas*1912Jagėliškių k. (Šakių r.*)  
0238Butkus, Leonas *1921.09.26
†2011.03.02 Kaunas?
   
4778Butkus, Leonas*1922Piepalių k. (Radviliškio r.*) studentas; LGG žinyno duomenimis paleist.1945.06.27, vėl suim.1950.08.30
2911Butkus, Mečys*1915Vilnius  
2912Butkus, Stanislovas*1905
†1952 lageris
Bralinskių k. (Raseinių r.*)  
2913Butkus, Vladas*1926Jedžiotų k. (Plungės r.*)  
1092Butkus,     
1851Butkutė-Župkienė, Ona *1920.08.31 Alkų k. (Alsėdžių vls.)
†2014.09.16 Marijampolė?
Alkų k. (Alsėdžių vls.)Garliavos kap. 
1093Butrimas, Mykolas† Magadanas ar Magadano sr.Ariogala  
2914Butrimas, Šimas*1908Čižikų k. (Alytaus r.*)  
4970Buzas, Vytautas*1926 Vaintrakis (Kauno r.*)   
4969Buzas, Vytautas     
1094Buzas,  Kaunas 1954 Kalėdos Lazo fabriko Nr.3 lageryje; po paleidimo į Kolymą atvyko žmona
1735Bužeris, Andrius*1904 Rokiškio aps.   
1738Chodyko, Stanislava*1917Vilnius partiz.ryšin.; paleista išvyko į Lenkiją
1746Cholodnekas, Fiodoras*1917Klaipėda  
1754Chrustapevas, Fiodoras*1914Lentvaris  
1758Chveidanas, Zundalis*1925 Kelmė  suimtas armijoje
1095Cibas, Feliksas*1914
†1952.08.03 Magadanas (lageris)
Utena vargonininkas; suim.1944?
1096Cibavičius, Silvestras*1918
†1974/1984 Utena
Vilnius gydytojas
1097Cibienė, Janina† nežin.nuo Utenos  
1098Cibienė-Cibavičienė, Valerija *1917 Petrapilis (Rusija)
† nežin.
Utena suim.1944?
1760Cibulskas, Pranas*1905
†1951.04.29 Magadano sr. lag.
Šiauliai  
2586Cibulskis, Jonas   Kengyro sukil.
1767Cibulskis, Petras*1920
†1980 Lietuva (kur?)
Kaunas  
1827Cicėnas, Adomas*1910Barkuškė (Ignalinos r.*)  
1790Cicėnas, Anupras*1906 Švenč.apskr.
†1952.06.16 Magadano sr. lag.
   
1791Cicėnas, Kazimieras*1908Makaniškė (Ignalinos r.*) / Padysnys (Ignalinos r.*)  
2524Cicėnas, Napoleonas   Norilsko sukil.
1829Cickovas, Jonas*1923Gražūsiai (Biržų r.*)  
1833Cieška, Alfonsas*1917Šiaulių aps.  
1838Ciganaitienė, Zabelė (Izabelė?)*1925Viltrakiai (Šakių r.*)  
1925Ciganas, Antanas*1890
† Nachodka
Viltrakiai (Šakių r.*)  
4496Cimolanskaitė-Knišiuvienė, Janina*1925 Padborkos k. (Leliūnų vls.)   
2003Cironka-Bironskaitis, Antanas*1918Vilnius  
0190Cirtautaitė-Krakauskienė, Danutė*1924
†2004.09 Kretinga
Kaunas kilusi iš Kretingos apylinkių; Magad. 19 lag. su Vabalaite
2017Citvaras, Zigmas*1908
†1948.11.23 Kolyma (lageris)
Januškonių k. (Radviliškio r.*)  
2063Civilka, Kazimieras*1909 (1919?)Grivančiai (Jurbarko r.*) milicininkas
2076Čakovas, Aleksandras*1922Vilnius kariškis
2709Čaplikas, Mindaugas    
2093Čapurna, Vytautas*1925Panevėžys inžinierius
2094Čebelytė-Dužinskienė, Danutė*1926
† Lietuva (kur?)
Kaunas (Tauro apyg.?) slap. „Birutė“. kt. inf. suimta 1946.01.01
1101Čebelytė, Pranutė†iki 2002 Zapyškisnuo Obelių  
4821Čebilis, Jonas*1912
†1948.11.19 lageris (koks?)
Obeliai  
4822Čebilytė, Pranė*1907Rūmiškių k. (Rokiškio r.*)  
2111Čečys, Feliksas*1925 (1918?)
†1950.08.10 Kolyma (lageris)
Vaitkūnai (Anykščių r.*)  
2117Čečkauskas, Antanas*1905
†1987 nežin.
Patolupio k. (Raseinių r.*) 1948 ištremta šeima
2322Čeidaitė-Valentukevičienė, Vitalija*1927Vilnius stud., kt. vardas Ona
2323Čekys, Kazimieras (Kazys)*1906.09.06
†1976.07 Nemenčinė
Balėnai (Mažeikių r.*)Vilniaus r. Nemenčinės kap. 
2324Čekuolis, Jonas*1907Bambėnai (Molėtų r.*)  
2325Čepas, Albinas*1929Kaunas moksleivis
0151Čepas, Albinas*1929.12.07
†2008.04.08 Garliava
Ukmergės aps.Kauno r. Garliavos Jonučių kap. 
2326Čepelis, Jonas*1908RokiškisRokiškis? 
1104Čepelis, Jonas†1972.11 Rokiškis Rokiškio kap.kilęs iš Rokiškio
1105Čepelis, Petras *1913
†1972.02.28 Kačerginė
 Kauno r. Zapyškio kap.kilęs iš Rokiškio; vedė tremtyje Kolymoje
2327Čepelis, Petras*1919Rokiškis  
2328Čepinskas, Gabrielius*1920
†1993 Lietuvoje (kur?)
Vilnius slap. „Erelis“. agron.
2713Čepkauskas, Ksaveras*1899
†1948.02.05 Sevvostlag
Vėriškių k. (Radviliškio/Panevėžio r.*)  
1307Čepkauskas, Stasys*1907   
2714Čepkauskas, Stasys*1910
†1974 Lietuva (kur?)
Raseiniai arba Krikštaniškės k. (Raseinių r.*)  
2127Čėpla, Stasys *1917.01.06 Elveriškės (Seinų aps.)
†2008.10.24 Marijampolė
Tauro apyg. / Dainavos apyg. / Išlandžių k. (Marijampolės r.*)Marijampolė, Tauro apyg. partiz. kap.slap. „Vilkas“. partiz. būrio vadas; Kalniškės mūšio dalyvis; Norilsko sukil.
2715Čeplinskas, Vytas*1927Gudeliškė (Lazdijų r.*)  
2716Čepokas, Domininkas*1916Anykščiai  
2717Čepokas, Povilas*1923 (1927?)
†1961 lageris (koks?)
Klykūnai (Anykščių r.*)  
1108Čeponaitė, Aldona*1930
†1987 Ust-Omčiugas
Šiauliai~Kolyma, Ust-Omčiugo kap. 
2708Čeponis (Čapukas?), Jonas*1927
†1947.08.14 Sevvostlag
Rudžionių k. (Anykščių r.*) arba Papilių k. (Kupiškio r.*)  
0188Čeponytė-Petrauskienė, Ona*1923
† Kaunas
Kazlų Rūda studentė
3401Čepulienė, Katerina*1916Alytus  
4358Čepulis, Petras*1916 Stankūnai (Rokiškio aps. Pandėlio vls.)
†2018
Stankūnai (Rokiškio aps. Pandėlio vls.) kt. duom. gimtinė – Stanikūnai
2223Čepurna, Vytautas†1963±1 Panevėžys   
4370Čerapaitė-Žeimo, Aldona*1930
†1987 kažkur SSRS (ne lag.)
Kuršėnai  
1915Čereuka (Čeriauka?), Jonas*1922
† Krasnodaro sr.
  desantas
2200Černeckis, Pranas*1908
†1946 lageris (koks?)
Lenkimuose (Skuodo r.*)  
0129Černiauskaitė-Valauskienė, Veronika*1918.04.10 Sapatiškių k. (Alytaus r.?)
†2000.07.26 Alytus
KaunasAlytus, Klevų g. kap. 
1110Černiauskas, Kazys  Klaipėda 
2526Černiauskas, Stasys   Norilsko sukil.
3944Černys, Vincas*1924Šventupės k. (Ukmergės r.*)  
0103Čerškus, Leonas *1922.03.18 Kaunas
†2016.04.12
Kaunas [inf] kalėjo Čiukčijoje
3942Červinskis, Sevanas*1927Paberžės vls. (Vilniaus r.*)  
3943Česaitis, Vytautas*1913
†1968 Lietuva (kur?)
Sarmačinų k. (Vilkaviškio r.*)  
1112Česas, Pranas *1913
† Kėdainiai
Kaunas Magadano liet. savišalpos kasos kasininkas
1113Česienė, Matilda† Kėdainiai   
2469Čėsna, Albinas*1929 KaišiadorysKaišiadorys slap. „Jaunutis“. suim.1945, paleis.1954
3402Česnauskas, Kazys*1922Telšiai  
3403Česnavičius, Juozas*1910
†1951 lageris
Dapkiškių k. (Alytaus r.*)  
3404Česnavičius, Vincas*1906Raudondvario k. (Kauno r.*)  
3405Česnulevičius, Kazys*1920
†1987 Lietuva (kur?)
Radyščiaus k. (Varėnos r.*)  
1114Čiapas, † nežin.   
4158Čibiras, Antanas*1907Ceikiškės k. (Ignalinos r.*)  
1306Čibiras, Hubertas*1916   
4157Čilinskas, Vladas*1908
†1947 lageris
Užventyje (Kelmės r.*)  
1968Čilinskis, Stasys*1928
†1997
   
4159Čistovas, Michailas*1918Kaunas  
1117Čiučinskas, Jonas† Utena   
2516Čiukas, Zigmas * Kaunas
† nežin.
 Panevėžio r. Velžio sen. Liūdynės kap. 
3624Čiupaila, Vikentijus*1917Vilnius  
0102Čiurlys, Algirdas *1928.08.02 Šiauliai
† ——
ŠiauliaiKaunasslap. „Smilga“.  
1120Čivylius, Antanas  Kaunas 
3625Čivinskas, Motiejus*1919
†1946 lageris
Veiveriuose (Prienų r.*)  
0291Čižiūtė-Pridotkienė, Adelė*1922.01.16 Alytus
†2013.12.18
AlytusKaunasatvyko pas vyrą į tremtį
3626Dabkus, Liudas*1924Kupstynės k. (Raseinių r.*)  
3277Dabregaitė-Jasiulienė, Kazimiera *1912 Šeduikiai (Svėdasų vls.)
†1972
Šeduikiai (Svėdasų vls.)Duokiškio kap. 
3276Dabregienė, Ona *1916 Juodonys (Kamajų vls.)
†1972
Šeduikiai (Svėdasų vls.)Duokiškio kap. 
1121Dabulevičius, Andrius *1896.07.19 Parovėja
†1938.06.10 Magadan/Magadano sr.
  komunistinis veikėjas, sušaudytas
3627Dagys, Antanas*1905
†1978 Lietuva (kur?)
Rokiškis  
1122Dailidė, Juozas†1999±2   
3628Dalinkevičius, Alfonsas*1908
†1965 Lietuva (kur?)
Kalnelių vnk. (Ukmergės r.*)  
2422Damašius, Kostas*1924Šateikių Rūdaičių k. (Plungės r.*) partiz. ryš.
2423Dambrauskas, Alfonsas *1923
†1965 Lietuva (kur?)
Gelčiai (Marijampolės r.*)  
2218Dambrauskas, Alfonsas†1965 Rytprūsiuose  grįžo ~1957
2424Dambrauskas, Antanas *1925Gelčiai (Marijampolės r.*) slap. „Krūmas“.  
3971Dambrauskas, Bronius*1912Kaniūkų k. (Kauno r.*)  
2425Dambrauskas, Stasys*1919
†1995 Lietuva (kur?)
Bundoriai (Alytaus r.*)  
0104Dambrauskas, Stasys†1997-1998 Kaunas Kauno r. Kulautuvos kap.kilęs iš Dzūkijos
2426Dambrauskas, Valius (Balius?)*1920Žiežmariai  
2219Dambrauskienė, Danutė   grįžo ~1957
4300Dambrauskienė, Stefa     
2421Dambrovskaja, Marija*1928Vilnius lenkė
2427Damijonaitis (Domijonaitis?), Saliamonas*1911
†1948.01.24 Sevvostlag
Lūšnos k. (Šakių r.*)  
1125Damulis, Česlovas  Širvintos 
3406Dangis, Vilbertas*1911Bebrujų k. (Radviliškio r.*)  
3407Danilevičius, Petras*1913Jurgelionių k. (Alytaus r.*)  
3408Danilevičius, Zigmas*1924Kaunas  
2126Daniūnas,  iš Juostininkų (Troškūnų) suimtas nepilnametis
1933Daniusevičiūtė-Vaikasienė, Elena   Kolymoje buvo tremtyje 1959-1972
1099Danskevičius (Danckevičius?), Juozas†1947   
4138Dapkevičius, Jonas*1903Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
1128Dapkūnaitė, Kazytė†19.... Magadano sr.?  studentė, pasikorė
4139Darasevičius, Adolfas*1908
†1950 lageris
Sterkiškio k. (Anykščių r.*)  
1129Dargis, Petras    
3968Darvydas, Juozas*1911
†1973 Lietuva (kur?)
Žaigaičių k. (Širvintų r.*)  
0137Daržininkaitė-Vilčinskienė, Genovaitė*1925.12.25
†2010.11.06
Panevėžys arba Berčiūnai (Panevėžio r.*)Panevėžio kap.? 
1131Daržinskas, Stasys  Kelmės sav., Pakražančio sen. 
2123Daržinskas, Stasys   1956 lageryje Razvedčik su Petru Lūža
3966Daugėla, Vladas*1912
†1999 Lietuva (kur?)
Sedoje (Mažeikių r.*)  
3967Daugvila, Stanislovas*1917.02.04
†1980.04.11 Jalta (Ukraina)
VilniusPanevėžio kap.1956 tarp lagerio ir tremties buvo parvažiavęs į Lietuvą.
4921Daukantas, Edvardas*1917Dacių k. (Mažeikių r.*) suimtas sov. armijoje
2527Daukantas, Juozas*1920.04.08 Plauginėliai (Viduklės vls.)
†1981.01.23
RaseiniaiRaseinių m. kap.Norilsko sukil.
4922Daukantas, Vladas*1918
†1948.06.25 Nachodka (lageris)
Klaipėda  
4920Daukas, Albinas*1919
†1999 Lietuva (kur?)
Marinavos k. (Anykščių r.*) vet. gyd.
1132Daukas, Albinas* Viešintų vls.
† nežin.
Panevėžio aps.  
2131Daukas, Antanas nuo Kupiškio 1954 Magadane su A. Petrikoniu; grįžęs gyv. kaime prie Antanavos
3847Daukintas (Daugintas?), Aleksas*1899
†1981 Lietuva (kur?)
Pusbaublių k. (Akmenės r.*) 1949 ištremta jo šeima.
3848Daukšas, Antanas*1906Raguva (Panevėžio r.*)  
1345Daukšienė, Marytė*1931   
1245Daunaras, Vladas*1911   
3844Daunys, Vytautas*1928Šėkščių k. (Šiaulių r.*)  
3845Daunoras, Leonas*1925
† Lietuva (kur?)
Veiveriuose (Prienų r.*)  
3846Daunoras, Vladas*1911Treigių k. (Joniškio r.*)  
1879Daunoras,     
1133Daunoravičius, Julius*1923±2Panevėžys 1950 elektrikas Butugyčiage; paleistas 1955 išvyko gyventi į Palatką
3841Daunoravičius, Leonardas*1924Dagios k. (Anykščių r.*)  
3842Daunoravičius, Stanislovas*1908
†1947.08.15 Sevvostlag (kur?)
Vilnius  
1134Daunoravičiūtė, Ona† ——PrienaiKaunas 
3843Dautartas, Marijonas*1921Maironiškių k. (Kauno r.*)  
1244Davainis, Petras*1910   
4971Davainis, Petras*1910Salaminų k. (Jonavos r.*)  
1136Davidavičienė, Elena  Biržai 
1135Davidavičius, Jonas  Biržai 
3187Davidavičius, Mykolas *1924.10.24 Širvintų r.*
†2017.11.28 Ukmergė
Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius) slap. „Dobilas“. buvo suimtas 1941.06, bet kilus karui išsilaisvino
3188Davidonis, Antanas*1915
†1947 lageris
Žižmių k. (Pasvalio r.*)  
3189Davydovas, Dmitrijus*1919Ukmergė  
1243Davidovič, Michail*1924   
1137Degutis, Antanas   1944 - lageryje
2258Deksnys, K.   1954 dirbo prie jau uždaryto lagerio Centralnyj, 1955 - prie jau uždaryto lagerio Dražnij (abu prie Susumano)
0105Deksnys, Kazys*1924.12.07
† nežin.
Ukmergės aps.  
1976Derkintis, Vaclovas (Vacius)*1924.01.01 Judrėnai (Telšių)
†1994.02.17 Vilnius
nuo Žem. KalvarijosVilnius, Rokantiškių kap.dirbo kobalto šachtose; gręžė šulinius (grįžęs irgi), gavo butą Vilniuje
3183Dervinskas, Antanas*1922Vilkyškiuose (Šilutės r.*)  
3184Deveikis, Adomas*1906Pasvalys  
3185Deveikis, Antanas*1918Vilkorių vnk. (Švenčionių r.*)  
3186Deveikis, Juozas*1909
†1948 lageris
Mažionių k. (Anykščių r.*)  
1455Deveikytė-Mikalčienė, Vytė† nežin. JonavaMagad. paskirst. lageryje su Zinaida Bujanauskienė
1139Didžiapetris, Antanas*1916   
2610Didžiulis, Edvardas    
3849Didžiulis, Jonas*1911Šilutė  
4634Didžiūnas, Stasys*~1919  manoma, kad 1956 m. jau buvo išleistas iš lagerio
1140Dieninis, Petras†~2000 Dusetos Zarasų sav. Dusetų kap.? 
3850Difartas, Stasys*1912Paviemuonio k. (Prienų r.*)  
1141Dijokas, Bronius*1924.10.28
†2013? Utena?
Kryliai (Utenos r.*)Utena 
3300Dijokas, Mindaugas*1926
† lageris
Krylių k. (Utenos r.*)  
3301Dikinis, Juozas (Kazys?)*1898
†1948 lageris
Utena  
1143Diksaitė, Donata  Panevėžys 
3302Diliautas, Vytautas*1924Kretinga  
4359Dilys, Arvydas*1922
†1952 lageris
Svidžių k. (Biržų r.*)  
1144Diliūnaitė, Jadvyga*1926.04.25
† nežin.
Deltuva (Ukmergės aps.)  
2288Dima, Antanas*1928
†1949 Ochotsko jūra
Mažeikiai 1942-1946 mok. Mažeik. gimnaz.; 1946.01.15 suimtas; mirė laive grįždamas į Lietuvą (1949.01.06?)
1145Dimša, Juozas *1919.08.24
† ——
AlytusPrienai 
1241Dirgėlas, Albinas*1928   
1148Dirsė, Mykolas*1924.02.02 Miškiniai (Taujėnų vls.) Panevėžyspo lag. gyv. Magadane, dirbo Magadanstrojuje
1147Dirsė, Mykolas*1924.02.16 Miškiniai (Taujėnų vls.)
†2008.09 nežin.
Kaunas tautodailininkas
1150Dirsytė, Adelė *1909.04.15 Pramislavos vnk. (Šėtos vls.)
†1955.09.26 Chabarovsk
Vilnius mokytoja, poetė, Sibiro maldaknygės autorė
2373Dirsytė-Pilsudskienė, Stasė†2010 Šventupė (Ukmerg.)?  iki mirties gyveno Šventupėje prie Ukmergės
4140Diržininkas, Aleksas*1914
†1947 lageris
   
3197Diržys, Bronius*1923
†1949.09.27 lageris
Paberėžių k. (Anykščių r.*)  
3198Diržys, Juozas*1946Palušnių k. (Rokiškio r.*)  
1151Diržys, Kęstutis† nežin.   
2587Diržys, Kęstutis   Kengyro sukil.
4808Ditkauskaitė-Murauskienė, Anastazija*1928Bagrėno k. (Prienų r.*) partiz. ryšin.
3196Ditkus, Kazys*1910
†1949 lageris
Jotyškių k. (Šakių r.*)  
1152Dobilaitė, Adelė? Elzė?†1954 Chenikandža (Tenkos r.) (šachta)   
3192Dobrilka, Vincas*1927Prienai  
4360Dobrovolskaitė, Zosė*1924Umėnų k. (Anykščių r.*)  
3193Dobrovolskis, Kostas*1917Viešintų vls. (Anykščių r.*)  
3194Docius, Andrius*1913
†1947 lageris
Vainikonių k. (Kėdainių r.*)  
3195Docka, Antanas*1928Rugėnų k. (Kėdainių r.*)  
3190Dolgovas, Filimonas*1918Panevėžys  
3191Domašius, Augustas*1909Pagramantės k. (Skuodo r.*)  
1153Domašius,   Marijampolė 
3692Dombrauskas, Antanas  Prienaikalėjo Čiukčijoje
1154Dominaitytė, Ona†1954 Chenikandža (Tenkos r.) (šachta)   
2482Dovydaitienė, Elena*1919 Gegužinė (Kaišiadorių r.*)Gegužinė (Kaišiadorių r.*)Karmėlava (1992) 
2959Dovydaitis, Jonas*1918Tauragė pirmą kartą suimtas 1945.03.06, paleistas 1945.12
2960Dovydaitis, Juozas *1925
†1983 Lietuva (kur?)
Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg. Tauro apyg. partiz.
1948Dovidavičius, Mykolas    
2090Dragūnaitė-Kalpokienė, Teresė    
2721Dragūnas, Vytautas*1924.06.23 Paršinskai (Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls.)
†1977
Plungė slap. „Perkūnas“. mokyt., LLA narys
2961Drakšas, Juozas*1904
†1948.03.16 lageris (Nagajevo?)
Pakerų k. (Plungės r.*)  
2962Dramovičius, Vytautas (Vitoldas?)*1910
†1955 lageris
Trakai tarnautojas; kt. duom. suim. 1944.12.31
4658Draudvila, Vladas*1927Krakės moksleivis
1155Draudvila, Vladas *1927.08.10 Krakės
†1989 Kaunas
   
2963Draudvilas, Juozas*1922
†1949.10.03 lageris (Sevvostlag?)
Kaunas studentas
2528Draugelis, Juozas   Norilsko sukil.
2964Drevinskas, Petras*1911Peteliškių k. (Pasvalio r.*)  
2965Dryža, Bronius*1908Saugose (Šilutės r.*)  
2483Dručiūnas, Benediktas*1925 Baniškių (Kaišiadorių r.*)
†1982
Baniškių (Kaišiad.)  
2966Druktenis, Mečys*1901Lentvaris  
2967Drumsta, Vaclovas*1915
†1991 Lietuva (kur?)
Rusių Rago k. (Širvintų r.*)  
0294Drunga, Edvardas*1927 Paberžė (Daugailių vls. Utenos aps.)
† ——
Utenos r.*Utenos sav. 
2529Drunga,    Norilsko sukil.
2968Drungienė, Bronė*1909
†1984 Lietuva (kur?)
Kaunas  
2277Drungienė,    buvo lageryje pačiame Magadane su E. Valiukėnaite
2969Druskinis, Alfonsas*1913Mažaičių k. (Mažeikių r.*)  
2970Druskis, Vladas*1922Paželvių k. (Ukmergės r.*)  
1880Dubickas, Jonas    
2971Dubickas, Juozas*1919Vaičlaukio k. (Vilkaviškio r.*)  
2972Dubinas, Leonardas*1920Akmenė  
2609Dūda,     
4362Dūdaitė, Julija*1906Utena  
1157Dudaitė (Dudutytė?), Elytė    
2973Dudavičius, Mikas*1909
†1947.01.11 lageris
Kružiūnų k. (Alytaus r.*)  
4361Dūdienė, Elena*1914Antakalnio III k. (Ukmergės r.*)  
3145Dudkovskis, Juzefas*1911   
3146Dudutis, Motiejus*1928Vilnius  
2530Dulca, Leonas   Norilsko sukil.
3147Dulieba, Kazys*1907
†1947 lageris
Petrošynų k. (Pasvalio r.*)  
1238Dulinskas, Matas*1923   
4628Dulkė, Juozas    
0243Dulskis, Kostas†2007   
1158Dumalakas, Adomas *1925.05.18 Vilūnai Jiezno r.*
† ——
 Trakų sav., Lentvaris 
2272Dumalokas, A.    
2209Dumčius,    stambus, iš Marijampolės; 1947 su T.Vinkšneliu Vanine
3148Dunčia, Kazys*1907
†1946.12.25 pakeliui į lagerį
Ukmergė  
1159Duoblys, Ignacas  Klaipėda 
1160Durinskienė, Danutė  Tauragė 
3149Durša, Vladas*1924
† lageris
Šaltmirių k. (Telšių r.*)  
3150Dusevičius, Juozas*1908Pavartėnų k. (Alytaus r.*)  
3151Dzegoraitis, Julius*1914
†1947 lageris
Paliediškių k. (Kėdainių r.*)  
1242Dzeikauskas, Petras*1923   
1239Dzena, Tezaris (Cezaris?)*1925   
3152Dzenis, Petras*1905Rokiškis  
3788Dzenkauskas (Dzeikauskas), Petras*1923Punia (Alytaus r.*)  
3629Dzeventauskas, Zigmas*1922Padalių k. (Kaišiadorių r.*)  
3630Dzidolikas, Pranas*1907Gižų k. (Vilkaviškio r.*)  
3631Dziena, Cezaris*1925Narbutų k. (Anykščių r.*)  
1549Dzindzelietaitė-Pigagienė, Julija*1923
† Lietuva (kur?)
KretingaTelšiaimedikė
2614Dzukas (Dzūkas?), Antanas    
3789Dzvonkas, Jurgis*1921
†1996 Lietuva (kur?)
Papalčių k. (Panevėžio r.*)  
3790Džemereika (Džermeika?), Juozas*1916Bambinių k. (Vilkaviškio r.*)  
1240Džervus, Stasys*1926   
0300Eidimtas, Vaclovas*1924
† nežin.
Žemaitija? slap. „Rimas“.  
1161Eidimtienė, Stanislava† nežin.   
4600Eidukis, Jonas*1927Vilkų Kampo k. (Šilutės r.*)  
1162Eigirdas, Bronislovas  Vilnius 
1163Eigirdas, Vytautas *1928.03.04 Kaunas
†2014
KaunasKauno Eigulių kap.LLA narys
1483Eimontaitė-Motiejūnienė, Leontina *1928.02.22
†1983.04.19 Kėdainiai
Jonava  
2415Eirošius, Jonas *1930.01.03 Tverai
† ——
Tverai (ar Eidininkų k. (Plungės r.*)?)Telšiaimoksleivis; Norilsko sukil.; šeima ištremta 1948 m.
4061Ernstsonas, Andrius*1910   
4062Filipavičius, Stasys*1906Kelmės vls. (Kelmės r.*)  
1164Freitakytė, Zosė nuo Šilutės  
1363Freizaitė-Kuranova, Elena*1929.05.23
† ——
 Jurbarkas 
4141Frenkelis, Zenonas?*1908Žvirgždaičiuose (Šakių r.*)  
2767Gabalis, Viktoras*1892 Lietuva (kur?)
†1938.05.07 Kolyma
Petropavlovsk (Rusija) sušaudytas
1165Gabdankaitė-Gedvilienė, Emilija    
0162Gabrėnas, Vytautas*1929.05.30 Panevėžys
†2005.10.13 Vilnius
 Kaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap.lagery su B.Germanavičium
4063Gabrilavičius, Alfonsas*1921Čižiūnų k. (Ignalinos r.*)  
1168Gabrilavičius, Jonas  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
1169Gabrilavičiūtė, Eleonora  Jelgava (Latvija) 
1170Gabrilavičiūtė, Elžbieta  Klaipėda 
3099Gabriūnas, Benediktas*1904Kaunas  
3100Gabriūnas, Petras*1925
†1948.12.26 kažkoks lageris Kolymoje
Žadeikių k. (Pasvalio r.*)  
4064Gagis Pleskūnas (Gogis?), Gustas*1912   
4065Gaidamavičius, Henrikas*1927Švenčionėliuose (Švenčionių r.*)  
4066Gaidelionis, Jonas*1923
†1948 lageris
Pasvalio Vienkiemių k. (Pasvalio r.*)  
1881Gaidelis, Vilchelmas   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
3101Gaidys, Jonas*1910
†1984 Lietuva (kur?)
Žuklių k. (Ukmergės r.*)  
3102Gaidukonis, Janas*1922Vilnius  
1916Gaigalas,     
2637Gaigalis (Gaigala), Ina *1926.02.13
† ——
Balvi (Latvija)Jurbarkas 
4067Gailius, Juozas*1920Jaunių k. (Šilutės r.*)  
4068Gailius, Juozas*1920Kalniškių k. (Šilalės r.*)  
4069Gailiušas, Julius*1923Adutiškis (Švenčionių r.*)  
1171Gailiušienė, Bernarda† —— Vilnius 
1172Gailiušis, Julius† nežin.   
1986Gailiušis, Mykolas Briedžvalkis (Taujėnų vls.) lag. Miaundžos elektrinės stat.
4070Gaižauskas, Antanas*1921Kaunas  
1173Gaižauskas, Juozas†1993 Ukmergė   
4071Gaižiūnas, Jokūbas*1919
†1953 lageris
Kazlų Rūda  
4072Gaižutis, Bronius*1905
†1984 Lietuva (kur?)
Lyduvėnuose (Raseinių r.*)  
0166Gaižutytė-Vaišnorienė, Pranė*1926.04.16 Kaunas (Žagariškių k.)
† ——
Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)Drusk.sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
1174Gajauskas, Benas Petras†1982 Kauno r. Garliavos Seniavos kap. 
4073Galeckas, Henrikas*1925
†1968 kažkur SSRS (ne lag.)
Germaniškio k. (Biržų r.*)  
4074Galentas, Vladislovas*1916Kėdainiai  
4446Galiauskaitė Gadliauskienė, Genė*1926Kuodžių k. (Panevėžio r.*)  
2248Galinaitis, L.   Orech lageryje (arti Miaundžos elektrinės)
1177Galinaitis, Leonas  Kaunas 
4156Galinauskas, Petras*1910Pryšmantų k. (Tauragės r.*)  
1180Garščėnas, Zenonas  Panevėžys 
4484Garšva, Justinas*1924Seredžiuje (Jurbarko r.*)  
4728Garunkštis, Vytautas*1924Adomynės k. (Kupiškio r.*) mokytojas
1181Garunkštis, Vytautas    vedęs iki suėmimo; Susumane buvo siuvėjas; 1957 jam nutraukė koją; 1957 atskrido iš Maskvos į Vilnių kartu su Zinaida Bujanauskienė.
4447Gasčiūnaitė-Noreikienė, Ona*1919
†1985 kažkur SSRS (ne lag.)
Panevėžys  
4729Gasčiūnaitė, Ona*1919
†1985
Klovainiai (Pakruojo r.*)  
1627Gasčiūnaitė-Simonaitienė, Ona Klovainiai  
0249Gasiūnas, Antanas  Kaunas 
4757Gasiūnas, Bronius*1903
†1947 lageris
Mažutiškių k. (Biržų r.*)  
1182Gasiūnas, Edmondas    
1232Gaubys, Jonas*1923   
3969Gaudutis, Stasys*1928Čiūželiai (Kretingos apskr.)  
3970Gaulia (Gaulis?), Antanas*1915Rokiškis  
2162Gaulius, Jurgis    Belovo lageryje su Vincu Stanynu
1237Gavėnas, Albinas*1910   
1882Gavėnas,     
1883Gavėnas,    laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
4756Gavėnis, Martynas*1897
†1982 nežin.
Tauragė  
1229Gazuskas, Jonas*1922   
1951Gecevičius, Jonas*1925
†1947.10.03 Sevvostlag (Magadanas arba Magadano sr., kur?)
KaunasKalvarijos kap. (simbolinis)[inf] poetas, Kauno kunigų semin. klierikas
4543Gečas, Pranas*1918Ąžuolijos k. (Šilalės r.*)  
4767Gečiauskaitė-Vasylienė, Ona*1916Lakėnų k. (Ukmergės r.*)  
1183Gečiauskaitė,     
4544Gečiauskas, Juozas*1930.03.29
†1981.12.15 Lietuva (kur?)
Piliakalnių k. (Jonavos r.*)Tauragės Papušynio kap. 
2263Gečiauskas, M.   1955-1956 buvo Pervomajskoje lageryje (Susumano r.)
4672Gečiauskas, M.   1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
2268Gečys, E.    
1184Gečys, Edvardas  Panevėžys 
1917Gečytė, Vladė   ištekėjusi išvyko į tremtį
2382Gedgaudienė-Žvarelytė, Stasė*1922Panevėžys LLA narė; suim.1945.08.17, 1975 grįžo
4601Gedminaitė-Daraškienė, Jadvyga*1928  Prisikėlimo apyg. partiz. rėmėja; šeima ištremta 1951 m. į Zalarių r.* (Irk. sr.)
3759Geduška, Viktoras*1930
†1994 Lietuva (kur?)
Jonava  
3760Gedvila, Antanas*1917Kaunas  
3761Gedvilas, Vytautas*1915
†1952 lageris
Tarvydų k. (Šilutės r.*)  
3753Gedžiūnas, Konstantas*1924Kaunas  
3754Gegžnas, Stasys*1897Kunigiškių k. (Ukmergės r.*)  
3755Geiga, Kazys*1915Pasvalio vnk. (Pasvalio r.*)  
3756Gelažius, Juozas*1928Vilnius  
3757Gelumbickas, Jonas*1918Mižuikų k. (Plungės r.*)  
4539Gendvilaitė-Šliakienė, Petrė*1926Brėvikių k. (Telšių r.*)  
4540Geniūnaitė, Paulina*1925Ukmergė  
3758Gentvilas, Bronius*1927Kvesų k. (Kauno r.*)  
1228Gerčiūtė, Vladė*1924   
0177Germanavičius, Bronius †2011.07.11? Kaunas? Kaunas, Petrašiūnų kap.lagery su V.Gabrėnu
1227Geroimas, Edvardas*1923Rėkučių k. (Švenčionių r.*)  
3752Geršel, Marija*1917Kaunas  
0280Geršvaldas-Juškevičius, Vytautas*1931.07.08
†2016.02.07 Panevėžys
PanevėžysPanevėžio m. Šilaičių kap.1950 rudenį į Magadaną laivu „Miklucho Maklaj“; 1954.11.19 iš lag., 1954.12.28 grįžo
1186Gerulytė, Adelė† nežin.nuo Šakių  
4713Gesys, Adomas*1915Kaniavos k. (Varėnos r.*) slap. „Armėnas“. Dainavos apyg. partiz.
2318Gidevičius, Janas*1928Rūdiškių vls.  
4714Gydra, Vladas*1920Nubuilių k. (Akmenės r.*) 1941 sukil. dalyvis
1187Giedra, Anicetas *1928.03.01 Juodupėnai (Kretingos r.*)
†1998 Klaipėda
Juodupėnai (Kretingos r.*)Klaipėda, Lėbartų kap. 
1188Giedraitis, Adolfas    
1226Giedraitis, Baltrus*1911Marijampolė  
4654Giedraitis, Feliksas*1929Ukmergė moksleivis
1962Giedraitis, Juozas?     
2316Giedraitis, Justinas*1922KaunasMarijampolės r. 
2317Giedraitis, Kazys*1922Vilnius  
2315Giedraitis (Giedroic?), Ferdinandas*1914Vilnius suim.1944.12.24, paleis.1952.02.18
1189Giedraitis?, Antanas?   Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1190Giedraitis?, Feliksas   dirbo duonos pjaustykloje Miaundžoje
2207Giedrikas, Domas *1926 Rimiškiai (Smilgių vls.)
†2010 Tiltagaliai?
KaunasPanevėžio r. Karsakiškio sen. Tiltagalių kap. 
4541Giedroicas (Giedraitis?), Ferdinandas*1914Vilnius  
3762Gildutis, Antanas*1906Kaunas  
1918Gylys, Petras*1927
† Bujunda (Magadano sr.)
   
2295Gylys, Valerijonas (Valeras) *1922.04.20 Dietkauščizna (Tverečiaus vls.)
†1989.10.27 Ignalina
VilniusIgnalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; suim.1945.01.17 ar 1945.02, iš lag. 1954.11.25; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
3763Gilys, Vladas*1917Nemajūnų k. (Lazdijų r.*)  
0210Gilytė-Miliuvienė, Stasė *1929.03.25
†2011.08.21 Marijampolė
 Marijampolės naujosios kap. 
3764Gimbutis, Albinas*1927
†1956 kažkur tremtyje
Luknių k. (Utenos r.*)  
3765Ginetas, Vladas*1911Gustiškio vnk. (Panevėžio r.*)  
3766Ginevičius, Dominykas*1917Rėvos k. (Vilniaus r.*)  
3767Giniotis, Leonas*1924
†1993 Lietuva (kur?)
Anykščiai  
3768Giniotis, Vaclovas*1912   
4542Gintautaitė, Ona*1926Trūdos vnk. (Utenos r.*)  
3769Gintautas, Algirdas*1927Kretinga  
1191Girčys, Stasys  Klaipėda 
4612Girčytė-Grigaravičienė, Vlada*1924Bilionių k. (Šilalės r.*)  
1231Girdauskas, Pranas*1918   
1234Girdvainis, Antanas*1911   
4253Girdzijauskas, Jonas*1903
†1946 lageris
Bebirvų k. (Jurbarko r.*)  
4758Girnytė, Jadvyga*1928Ukmergė  
1192Giršovič (Giršovičienė?), Sonia Tauragė  
2608Giržauskas, Vytautas     
4075Gitenis, Kazys*1908Drobiškių k. (Zarasų r.*)  
4076Gladkauskas, Vladas*1916
†1968 Lietuva (kur?)
Vaitkaičių k. (Šilalės r.*)  
4077Gladkauskas, Zigmas*1918
†1964 Lietuva (kur?)
Virbalyje (Vilkaviškio r.*)  
1919Glazauskas, Aleksas*1923
† Doneck (Ukraina)
   
1971Glemža, Mykolas*1900
†1974
Pandėlys?Kupiškio sav. Palėvenėlės kap. 
2191Gliaudelis, Petras † Biržai ar Biržų r.  nuo Biržų aps.
3551Gliauzerienė, Aleksndra*1914Kaunas  
3552Glinskas, Juozas*1908
†1954 kažkur tremtyje
Padovinio k. (Marijampolės r.*)  
1988Globys,  Raseiniai? lag. Miaundžos elektrinės stat.
3540Glotnis, Juozas*1925Pakarklių k. (Kėdainių r.*)  
3541Glušankova, Antanina*1923Ažėnų k. (Ignalinos r.*)  
3542Gobys, Alfonsas*1924Melužių k. (Molėtų r.*)  
3543Godliauskas, Aleksandras*1917Ukmergė  
3544Goldšteinas, Vulfas*1911Vilnius gydytojas
3545Gotautas, Vytautas*1930Panevėžys  
3546Grabauskas, Petras*1921
†1947 lageris
Kaunas  
3547Grabauskas, Stasys*1924Skersabalių k. (Marijampolės r.*)  
3548Grakauskas, Pranas*1925Luokė  
3549Graužinis, Juozas*1922Vidžiūnų k. (Molėtų r.*)  
3550Gražys, Bronius*1911Šventupio k. (Anykščių r.*)  
1193Gražys, Stepas† nežin.   
4078Gražys, Vytautas*1922Ramaškonių k. (Anykščių r.*)  
1194Greitjurgis, Alfonsas     
1195Greitjurgytė, Ona    
4079Grenda, Bonifacas*1917
†1994 Lietuva (kur?)
Medinų k. (Kaišiadorių r.*)  
4549Grybaitė, Marė*1920Brigiškių k. (Biržų r.*)  
1196Gricius, Antanas     
2631Gričėnaitė-Žiniauskienė, Elena*1921Kaunas  
1197Gričėnaitė, Elena nuo Vilkaviškio  
4613Gričėnaitė-Tamavičienė, Ona*1924Kaunas slap. „Ramunė“. moksleivė, partiz. ryš.
1198Gričėnaitė, Ona nuo Vilkaviškio  
3770Grigaitis, Antanas*1906Uosupio k. (Marijampolės r.*)  
3771Grigaitis, Juozas Petras*1929Pašiekštupio k. (Prienų r.*) ar Veiverių vls.  
3772Grigaitis, Vincas*1913Pasvalys  
1920Grigaitytė, Alytė    
1921Grigalaitis, Jonas† Verchnij Seimčianas   
1199Grigalavičiūtė, Bronė† Magadanas   
0113Grigalavičiūtė-Rubine, Eleonora *1923.03.25 Aukštašlynis (Rasein.vls.)
† ——
 Jūrmala (Latvija)slap. „Vida“.  
0139Grigaliūnaitė-Urbelienė, Stefanija*1925
†2003 Kaunas
 Kauno r. Garliavos kap. 
1200Grigaliūnaitė,  nuo Mažeikių  
3773Grigaliūnas, Antanas*1919
†1953.04.05 lageris
Kakūnų k. (Panevėžio r.*)  
4616Grigaliūnas, Jonas*1920 Totoriškių k. (Rokiškio r.*)  1944 filtr. lag., perkeltas į šachtas Gremiačinske (Gubachos r.); tremtinys Kolymoje
3774Grigaliūnas, Jonas*1927
†1961 Palatka (Tenkos r.)
Panevėžys moksleivis
4617Grigaliūnas, Jonas*1927Radviliškis tremtinys Kolymoje
3775Grigaliūnas, Pranas*1914Piemenų k. (Ignalinos r.*) arba kažkur Švenčionių r.*  
2001Grigaravičienė, Vlada  Marijamp. sav. 
1236Grigaravičius, Juozas?*1927   
3776Grigas, Leonas*1916
†1946.12.16 Čiukotlag
Zastančių k. (Biržų r.*)  
3777Grigas, Pranas*1905Pažibų k. (Panevėžio r.*)  
3778Grigelaitis, Jonas*1928Ivanovkos k. (Vilkaviškio r.*)  
4545Grigolaitis (Grigalaitis?), Izidorius*1926Pūšilių k. (Šiaulių r.*)  
2005Grigonienė, Jadvyga  Prienai 
2993Grigonis, Albinas*1925Paulinavos k. (Prienų r.*)  
2994Grigonis, Antanas*1921Ukmergė mokyt.
0226Grigonis, Bronislovas*1926.08.10 Miežiškiai (Panevėžio vls.)
†2012.08.22 Panevėžys
Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)Panevėžio Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
2995Grigonis, Jurgis*1926
†1982 Lietuva (kur?)
Kaunas stud.
2996Grigoravičius, Juozas*1925Lopiškių k. (Lazdijų r.*)  
2997Grigorovičius, Bronius*1913
†1948.05.17 Sevvostlag
Beižionių k. (Trakų r.*)  
2006Grigulaitis, A.† Magadano sr. Kolyma, Seimčiano kap. 
2998Grigutavičius (Grigaliūnas?), Baltramiejus*1903
†1975 Lietuva (kur?)
Šeduvos vnk. (Radviliškio r.*)  
2999Grikauskas, Alfonsas*1927Vindžiuliškių k. (Kaišiadorių r.*)  
3000Grikias, Ričardas*1930Vilnius moksleivis
3801Grilauskas, Mykolas*1925Jovarų k. (Anykščių r.*)  
3799Grilius, Aronas*1921Vilnius  
2007Grimalis, Kazimieras*1931.03.22
†2016.08.25
Klaipėdos r.*  
3798Grincevičius, Juozas*1922Kaišiadorys  
0160Grinevičiūtė-Ramonienė, Albina*1929.12.20
†2016.04.21 Kaunas
Kaišiad. aps.  
2008Grinevičiūtė, Mikolina*1920.05.20
†1968/69.09.20 Kaunas
 Kaišiad. sav. Rumšiškių kap.lagery Magadane su E. Valiukėnaite
3779Grinius, Antanas*1920Lūginės k. (Marijampolės r.*)  
3780Grinkevičius, Kazys*1918Mažeikiai  
3781Griškėnas, Alfonsas*1919
†1983 Lietuva (kur?)
Svylionių k. (Švenčionių r.*)  
2010Griškevičius, Jonas† nežin.   
4546Griškevičius, Vitas*1924Metelytės k. (Alytaus r.*)  
0276Griškevičius, Vytautas*1924
† ——
 Šiauliai (~2000) 
2011Griškevičius, Zigmas*1923 Pūstakiemis (Kaišiadorių r.*)Pūstakiemis (Kaišiadorių r.*)Elektrėnų sav.suimtas 1941 m.?
2012Gritėnas, Antanas*1907.06.11
†2008.11.11
Klaibūnai (Anykščių r.*)  
4547Gritėnas (Gritinas?), Adomas*1910
†1947 lageris
Dementonių k. (Panevėžio r.*)  
4548Gritkutė, Natalija*1923Ylakiai  
3782Grižalis, Vladimiras*1898Vievio vls. (Trakų r.*)  
3783Grižas, Stasys*1921Utena  
1230Grosas, Vladas*1907   
0299Gruinytė-Plečkaitienė, Marijona *1919.04.10 Žemaičių Kalvarija
†2011.07.28
KlaipėdaLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
3784Grumadas, Silvestras (Silvas?)*1925
†1980 Lietuva (kur?)
Biliūnų k. (Kauno r.*)  
3785Grumadas, Stasys*1916
† kažkur SSRS (ne lag.)
Čiobiškio k. (Širvintų r.*)  
3786Grušas, Pranas*1905Ylakiai  
2014Grušauskas, † —— Kėdainiai 
2605Gruzborzdis, Stasys*1924   
1233Gruzdys, Kazys*1915   
4080Gružauskas, Bronius*1910Pasvalys  
1235Gudaitis, Antanas*1917   
3411Gudaitis, Leonas*1925   
2015Gudas, Algimantas*1927.02.06 Kuosėnai (Kupiš.vls.)
†1992.09.22 Kupiškis
 Kupiškio kap.dirbo staliumi Magadane su Jusiu (2352)
3410Gudas, Leonas*1919
†1947 lageris
Pasvalys  
2016Gudelavičius, Antanas† nežin.   
3412Gudelevičius, Antanas*1916
†1984 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3413Gudeliauskaitė, Ona*1923Telšiai  
3414Gudelis, Antanas*1911Šiauliai  
2484Gudelis, Jonas*1912 Gilučiai (Kaišiadorių r.*) Gilučiai (Kaišiadorių r.*) (1992) 
0304Gudžiūnaitė-Araškevičienė, Stanislava*1927.06.08 Skardinė (Ras.aps. Girkalnio vls.)
† ——
 Vilnius 
3415Gudžiūnas, Petras*1914Radviliškis  
3416Gudžiūnienė, Elena*1905
†1949 lageris
Birbiliškės k. (Jurbarko r.*)  
3417Gulbinas, Adolfas*1914
†1984 Lietuva (kur?)
Ruseinių k. (Kėdainių r.*)  
3418Guobys (Gobys?), Pranas*1914
†1948 lageris
Kleviškio vnk. (Utenos r.*)  
2018Guoga, Edvardas Juozapas *1913 JAV
†2010
Jančių k. (Šakių r.*) slap. „Glaudys“.  
3419Gurskis, Justinas*1928Žiegždrių k. (Kauno r.*)  
3420Gusevas, Leonas*1917Kaunas  
3421Gušauskaitė, Irena*1930Marijampolė  
2019Guščiauskaitė, Elena    
0261Gutauskaitė-Augustinaitienė, Alina *1928.02.16
† ——
KėdainiaiElektrėnai 
1922Gutauskas, Bronius*1917   
2689Guzas, Jurgis*1912/1910 Galvydžiai
†1953.01.17 Berlag
Galvydžių k. (Anykščių r.*)  
3422Guzelis, Liudas*1925
†1946.12.31 Kolyma (lageris)
Daubariškių k. (Utenos r.*) slap. „Lapas“.  
3423Guzulaitis, Antanas*1917
† nežin.
Staliorių k. (Šakių r.*)  
3424Gužauskas, Antanas*1915Lieporių k. (Šiaulių r.*)  
1124Hajdukovičius Kozlovskis, Janas*1922Vilnius  
1087Ignaitis, Jonas†1947 Ust-Nera   
4081Ignatavičius, Jonas*1924
†1948 lageris
Kaunas  
4082Ignatjevas, Anatolijus*1920Vabalių k. (Alytaus r.*)  
0213Ilskienė, Bronislava (Bronė) † nežin.   
2356Ilskis, Antanas*1926Jedžiotai (Skuodo r.*)  
4585Ilskis, Antanas*1926Jedžiotai (Skuodo r.*)  
0212Ilskis, Antanas   Kaunas 
2357Imbliudas, Adolfas*1916
†1948.04.03 Nagajevo
Beržpelkis (Kelmės r.*)  
2029Imbrasaitė-Jakeliūnienė, Stasė  JAV; 1989,1994: Vilnius 
4306Imbrasaitė, Stasė     
2337Imbrasaitė (Imbrazaitė?), Stasė   per tardymus išdavė daug žmonių
2359Imbrasas, Kazys*1918.07.10
†1999 Lietuva (kur?)
Kurkleliai (Anykščių r.*)Anykščiaipavardė Imbrasa?
2021Imbrasas, Kazys    
2276Indrelė, A.A.   buvo Susumane
2022Indrelė, Alfonsas*1930.09.27 Latava (Anykščių vls.)
† ——
Latava (Anykščių vls.)Panevėžysslap. „Algiukas“. Norilsko sukil.; 1953-1956 Kolymoje
4563Indriliūnienė, Izabelė*1919Pakauprių k. (Panevėžio r.*)  
2660Ingaunis, Vladas †~2001 nežin. Vilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974
2023Ingelevičius, Vaclovas    J. psk.; tremtyje dirbo šaltkalviu
4371Insoda, Antanas*1920
†1991 Lietuva (kur?)
Aštrulių k. (Marijampolės r.*)  
2024Isada (Ysada?), Vincas*1913   
2026Ivanauskaitė, Levutė   studentė
0293Ivanauskaitė-Ivanauskienė, Salomėja*1927.03.14
†2000±5 Ukmergė
Kaunas Butugyčiage su Vabalaite
2025Ivanauskas, Jonas*1917.06.12
† ——
Siesikai (Ukmergės aps.)Ukmergė 
1257Ivanauskas, Vincas*1921   
1886Ivancius, Balys    
4212Ivanickas, Antanas    5 vaikai (iki lagerių); buvo felčeris Norilske
4608Ivanovas, Semionas*1923Nuotekų k. (Ukmergės r.*)  
4083Ivanovskis, Rišardas*1924
†1950.05.24 lageris
Vilnius  
4084Ivaška, Bernardas*1918   
4085Ivaška, Vladislavas*1909
†1947 lageris
Rudamina (Vilniaus r.*)  
4086Ivaškevičius, Stanislovas*1924   
2470Ivoška, Bernardas*1918 Smilgiai (Kaišiadorių r.*) Latvija (1992)slap. „Alksnis“.  
2471Ivoška, Stasys*1927 Smilgiai (Kaišiadorių r.*)
†1982
Smilgiai (Kaišiadorių r.*)  
4087Jablonskis, Romualdas*1922
†1999 Lietuva (kur?)
Kėdainiai  
1310Jacenskas, Albinas*1924   
2027Jacikas, Jonas  Tauragės r. 
4088Jacinas, Vladas*1920Kaunas  
4089Jacinkevičius, Jonas*1917Gudžiūnų glžk. st. (Kėdainių r.*)  
2028Jaciunskas, Albinas*1924.01.12 Kaniūkai (Alyt.)
†2017.02 Alytus?
AlytusAlytaus Daugų g. kap. 
4550Jaciunskas (Jacunskas?), Pranas*1926Gudelių k. (Alytaus r.*)  
3200Jackūnas, Viktoras*1915
†1972 Lietuva (kur?)
Ukmergė  
3199Jackus, Domas*1925
†1946 lageris
Jedžiotų k. (Skuodo r.*)  
2291Jagminaitė, Elena*1924Užkalnių k. (Jurbarko r.*) 1952 Magadane lageryje
4725Jagminas, Bronius† kažkur Kolymos šachtose  slap. „Meilutis“. Kovojo Žalpių būryje, Šiluvos apylinkėse.
2872Jagrienė, Bronė*1919Mitkūnų k. (Joniškio r.*)  
1406Jakaitė-Mačiulskienė, Mamertina*1920.05.11 Vaitimėnai (Šilalės vls.)
†2008.11.06 Vilnius
PlungėVilnius, Karveliškių kap. (polit.kalinių sekt.)mokytoja, Kęstučio apyg. ryšin.
0232Jakavonis, Juozas *1925.07.10 Kasčiūnai (Merkinės vls.)
† ——
KasčiūnaiVarėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“.  
2358Jakeliūnienė-Imbrasaitė, Stasė*1926Ukmergė  
2871Jakimavičius, Algirdas*1928Kaunas  
2030Jakimavičius, Jonas     
2031Jakštas, Albinas*1920
†1986 Lietuva (kur?)
Šusčių k. (Šilalės r.*)  
2032Jakštas, Alfonsas  Kėdainiai 
4606Jakštas, Aloyzas*1920Servitgalių k. (Kėdainių r.*)  
4605Jakštas, Balys*1907Bikūnų k. (Utenos r.*)  
1923Jakštas, Petras*1916
† Klaipėda/Antaliepė
   
4843Jakštas, Petras*1916Astravų k. (Kupiškio r.*) kt. duom. suimtas 1944.10.10
2034Jakštienė, Zofija  Klaipėda 
3395Jakštys, Antanas*1904Kirmiškių k. (Šakių r.*)  
4845Jakubauskas, Gabrielius*1920 Stakminių k. (Telšių r.*)  suimtas tarnyboje Raud. Armijoje
2035Jakubauskas, Kazimieras   dirbo Magadano teatro stalių dirbtuvėse
4746Jakubauskas, Vytautas*1929   
3394Jakubavičius, Vladas*1922Babtuose (Kauno r.*)  
3393Jakubelskas, Stasys*1924Žilvos k. (Alytaus r.*)  
4008Jakumas, Antanas*1919Kretinga  
4747Jakumienė, Ona*1917Genčų k. (Kretingos r.*)  
1621Jalinskaitė-Semaškienė, Stanislava*1933.04.15
† ——
Vilniaus r.*Raseiniai 
4009Jančevskis, Česlavas*1920
†1947 lageris
   
4010Jančevskis, Simonas*1903Inklėriškių k. (Trakų r.*)  
4011Jančiulis, Bronius*1925Jančiulių k. (Lazdijų r.*)  
0158Jančius, Vytautas  Kauno r. 
2037Jančiūtė, Ona*1929 Marijampolė 
1884Janickas, Bronius    
0227Jankauskaitė-Mozerienė, Joana Janina Vincenta *1927.03.23
†2011.04.06 Marijampolė
Vilkaviškis ar KaunasMarijampolė, senosios kap.slap. „Džiugūnė“.  
2043Jankauskaitė, Leonora  Šiauliai 
2044Jankauskaitė, Valerija  N. Akmenė 
2267Jankauskas, A.    
0260Jankauskas, Antanas*1927.01.30
† ——
 Panevėžys1950 rudenį - Vanine.
2038Jankauskas, Jonas† nežin.   
2039Jankauskas, Juozas*1922Kloviniai (Ut.aps.)  
1308Jankauskas, Leonas*1914   
2040Jankauskas, Stasys  Kaunas 
4635Jankauskas,     
4636Jankauskas,     
2041Jankauskienė, Birutė† nežin.   
4748Jankauskienė Zelinskaja, Zosė*1927Ganykliškių k. (Šilalės r.*)  
4956Jankevičius (Jankovičius?), Janas*1893
†1947 lageris
Vilnius  
0175Jankevičiūtė-Žalnieriūnienė, Rožė *1923.02.10
†2014.01.15
Kupiškio vls.Panevėžio m. Šilaičių kap.slap. „Jėga“. J. Žemaičio-Vytauto ryšininkė
2045Jankus, Jonas    
2046Jankutė, Mamertina    
2485Janonis, Antanas*1912 Vladikiškių (Kaišiadorių r.*)
†1969
   
4090Janonis, Vytautas*1924
†1952 lageris
Panevėžys  
4091Janonytė, Akvilė*1914Moškėnų k. (Rokiškio r.*)  
4012Janukaitis, Edvardas*1914Šiaulių k. (Širvintų r.*)  
0132Janulevičius, Juozas*1930.08.12 Semoškai (Kapčiamiesčio vls.)
† ——
 Alytus1956 iš lagerio Tenkos valdyboje ir iš karto į Lietuvą
2048Janulytė, Bronė  Jurbarko sav. 
4092Janušas, Alfonas*1910Mažeikių vls. (Mažeikių r.*)  
3894Janušauskas, Vincas*1923Daugai valst.
3896Januševičius, Jonas*1925
†1957.01.21 Irkutsko sr.
Varniūnai (Biržų r.*) / Algimanto apyg.  
3897Januševičius, Liudas*1920
†1980 Lietuva (kur?)
Kaunas stud., pogr. org. narys
2049Januševičius, Liudas †1985 Kaunas   
3895Januševičius, Povilas*1922Tuitų k. (Kupiškio r.*) valst.
3898Januševičius, Viktoras*1876
†1947.05.08 Sevvostlag
Šiauliai prekyb.
3899Januška (Januškas?), Juozas*1897
†1948.03.22 Sevvostlag
Šliktinės k. (Skuodo r.*) valst., partiz.
3900Januškaitė-Kaštonienė, Albina*1915Kaunas stud.
0252Januškaitė-Karlonienė, Albina† ——Lazdijų r.*Kaunas 
1178Januškaitė-Galinienė, Vincė nuo Biržų  
3901Januškaitis, Algirdas*1926
†1947.09.06 Čiukotlag
Marijampolė / Skardupiai (Marijampolės r.*) / Tauro apyg. slap. „Šarka“. Lietuvos gyventojų genocidas, II t. nurodyti gim. metai 1891
2052Januškevičienė, Janina † Anykščiai Anykščių? kap.ištekėjo 1956 Nagajeve už Povilo Januševičiaus
3902Januškevičius, Konstantinas*1894Baltučių k. (Šalčininkų r.*) valst.
2051Januškevičius, Povilas†2008 Anykščiai Anykščių? kap.po išlaisvinimo gyv. su Baliu Vaišnoru Nagajeve; vedė 1956 Janiną
3903Januškevičius, Stanislavas*1922Baltučių k. (Šalčininkų r.*)  
2050Januškevičius?, Vacys †1955 Matrosovo Kolyma, Matrosovo kap.šaltkalvis, žuvo Matr. šachtoje paskutinę kal. dieną
2053Jarošius, Jonas  Telšiai 
4013Jarušaitis (Jerušaitis?), Juozas*1918
†1968 kažkur SSRS (ne lag.)
Batiškių k. (Šakių r.*)  
4014Jaruševičius, Juozas*1916
†1949 lageris
Liuklingėnų k. (Alytaus r.*)  
4759Jasaitienė, Salomėja*1914Mažųjų Būdežerių k. (Vilkaviškio r.*)  
4015Jasaitis, Antanas*1918Paalsio I k. (Jurbarko r.*)  
4760Jaseckienė Stankevičienė, Pranė*1924   
4016Jaselis, Alfonsas*1905Anykščiai  
2054Jasinskas, Jonas     
4749Jasionis, Telesforas*1924   
0231Jasiukaitis, Jonas*1924
†2007
   
2055Jasiukaitis, Jonas* Pasvalio/Biržų r.*  buvo Elgene
4093Jasiukevičius, Ričardas Edmundas*1929Vilnius  
2620Jasiulevičius,     
2056Jasiulienė, Stasė  Anykščiai 
1724Jasiūnaitė-Totoraitienė, Felicija*1914
† nežin.
Pašilės k. (Rokiškio r.*)Vilnius 
2057Jasiūnaitė, Janė† nežin.Panevėžys  
4094Jasiūnaitė-Balčienė, Janina *1925
†1981 Lietuva (kur?)
Panevėžys  
1756Jasiūnaitė-Vaitulevičienė, Julija *1927.12.27
† ——
PanevėžysPanevėžys 
1309Jasiūnas, Juozas*1922   
4153Jasiūnas, Pranas*1905Kaunas  
4154Jasiunevičius, Vytautas*1924
† Lietuva (kur?)
Degėsių k. (Utenos r.*)  
4295Jasiūnienė, Emilija † nežin.   
1946Jasiunskas, Albinas    
2059Jaskienė, Julija†<1990 Utena   
2058Jaskys, Stasys†<1990 Utena   
1885Jaskutėlis, Jurgis† lag. Čapajevo   
3051Jasmontas, Edvardas*1923
†1991 kažkur SSRS (ne lag.)
Kražiškių k. (Mažeikių r.*)  
4761Jasudavičius (Jasudovičius), Jonas*1902
†1986 kažkur užsienyje
Urnėžių k. (Kėdainių r.*)  
2060Jasukonis, Pranas  Kaiš. sav., Žiežmariai 
2412Jaškūnaitė-Survilienė, Kazė*1930 Panevėžys
† ——
PanevėžysŠiauliaiiš lag.1955
2585Jatautis, Henrikas *1926.08.15 Molėtų sav.Kengyro sukil.
2410Jatkevičius, Telesforas*1928Vilnius moksleivis
2411Javaišytė, Stefa*1926Darželiai (Varėnos r.*) slap. „Gražuolė“.  
1985Jelinskaitė, Stanislava   suimta 9 kl. už dienoraštį; į Liet. grįžo 1956.08
3045Jenecka, Antanas*1906Angininkų k. (Alytaus r.*)  
3046Jeneckas, Pranas*1907
†1975 Lietuva (kur?)
Angininkų k. (Alytaus r.*)  
3047Jeznys, Antanas*1901
†1947 lageris
Vošiškių k. (Prienų r.*)  
3048Jievaltas (Evaltas)(Jevaltas), Adolfas*1921
†1947.08.31 Čiukotlag
Šliželių k. (Biržų r.*) / Algimanto apyg.  
3050Jocys, Antanas*1915
†1954.11.09 lageris Kolymoje
Klaipėda  
3049Jocius, Pranas*1929 Pamituvio k. (Jurbarko r.*)Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*) valst.
2061Jocius, Vytautas† nežin.   
2253Jočys, A.   buvo Susumane; 1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio 25-letija Oktiabria, 1956 - Burkandjos kasykloje
3935Jočys, Albinas*1928Prauslių k. (Ukmergės r.*) mokyt.
0161Jočys, Albinas†2003±4   
1255Jočys, Apolinaras*1927   
2064Jodienė, S.† Magadano sr. Kolyma, Miaundžos kap. 
2066Jokimčius, Edvardas†1993   
3938Jokubaitis, Aleksas*1911
†1947 lageris
Plungė  
3945Jokubaitis, Kazimieras   dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
3939Jokubaitis (Jakubaitis?), Jonas*1919Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*)  
2067Jokubauskas, Kazimieras  Tauragė 
4427Jokubauskas, Ričardas*1890
†1946 lageris
Trankinių k. (Raseinių r.*)  
1022Jokubynaitė (Jakubynaitė)-Arlauskienė, Salomėja† —— Marijampolė 
4428Jokubynas (Jakubynas?), Kazys*1912
†1999 Lietuva (kur?)
Maštalierių k. (Alytaus r.*)  
2068Jomantas, Algirdas† nežin.   
2069Jonaitienė, Bronė*1924
†1994-1998 Vyžuonos (Utenos r.)
   
2992Jonaitienė, Bronė     
3711Jonaitis, Jonas*1928Vilnius  
2991Jonaitis, Jonas     
1256Jonaitis, Stepas*1913Mažeikiai  
3716Jonikaitė-Zvincevič, Ona*1928
†1995 Lietuva (kur?)
Kisieliškių k. (Prienų r.*)  
3715Jonyla, Petras*1925
†1960 Lietuva (kur?)
Andrušaičių k. (Raseinių r.*)  
4565Jonytienė Dovgal, Marytė*1917Perloja (Varėnos r.*)  
0262Jonkus, Jonas*1924.02.14 Vabaliai (Ylakių vls.)
† ——
Vabaliai (Ylakių vls.)Rokiškis 
2070Jonušas, Alfonsas  Klaipėda 
3712Jonuška, Bronius*1915
†1992 kažkur SSRS (ne lag.)
Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
3713Jonuškienė, Aleksandra*1924Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
3714Jovaišas (Jovaiša?), Vaclovas*1924Diržių k. (Ukmergės r.*)  
3937Juchnevičius, Jonas (Janas)*1925Juškų k. (Švenčionių r.*)  
3936Juchnevičius, Juozapas (Juzefas)*1920 Studeniai (Vilniaus r.*)   
2603Jucius, Jonas*1923Priekulė (Klaipėdos r.*)  
4429Judeikis, Antanas*1908Pagardės k. (Mažeikių r.*)  
4430Jukna, Alfonsas*1923Kalniškių k. (Rokiškio r.*)  
2071Jukna, Bronius * Kėdainių r.*  buvo žinių, kad jis vis dar Magadane
2531Jukna, Jonas   Norilsko sukil.
4538Juknevičienė, Vlada   nuo Panevėžio; gyv. Vėriškiuose
4431Juknevičius (Juchnevičius?), Bronius*1912
†1948 lageris
Juodiškio k. (Švenčionių r.*)  
4432Juodagalvis, Ignas*1913Ignalinos vls. (Ignalinos r.*)  
2532Juodaitis, Kazimieras   Norilsko sukil.
2623Juodelė (Juodelis?), V.    
4433Juodelis, Steponas (Stasys?)*1915Kaunas Šeima ištremta 1951.
0236Juodelytė-Bartusevičienė, Anelė*1923.01.30 Kiškeliai (Anykščių vls.)
†2014.10.30
Ukmergė moksleivė; grįžo 1952 ar 1956 m.
4697Juodelytė-Zinkevičienė, Rožė*1927Vosgėlių k. (Zarasų r.*)  
2072Juodelytė, Rožė  Dusetos 
4288Juodis, Antanas   Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
3717Juozaitis, Jonas*1924
†1974 Lietuva (kur?)
Sereikiai (Pasvalio r.*)(Šiaulių r.*?) / Prisikėlimo apyg. Genio rinktinės Audros būrysŠiaulių r. Sereikių kap.1948 ištremta šeima.
0172Juozaitytė-Tuzova, Klementina*1924.09.28
†2016.01.12 Marijampolė
 Marijampolės kap. 
3718Juozapaitis, Vincas*1908
†1984 Lietuva (kur?)
Dūčių k. (Pakruojo r.*)  
2533Juozulėnas, Stasys   Norilsko sukil.
3719Juozulynas, Juozas Jurgis*1928
†1992 Lietuva (kur?)
Kapčiamiestyje (Lazdijų r.*)  
3720Juraitis, Adolfas*1918Opšrūtų k. (Vilkaviškio r.*)  
0301Juraitis, Juozas *1925 Opšrūtai (Paežerių vls.)
†2014
Ėgliškių vls. (Vilkaviškio r.*)Vilkaviškio r. 
3729Juraitytė-Barilienė, Kastulė*1928Serdokų k. (Vilkaviškio r.*)  
3721Jurčiukonis, Antanas*1923Lapšiaus k. (Lazdijų r.*)  
3722Jureka, Michalas*1922Kačėnų k. (Šalčininkų r.*)  
3723Jurevičius, Jonas*1923
†1985 kažkur tremtyje
Žibininkų k. (Kretingos r.*)  
4645Jurevičius, Jonas   karininkas
3724Jurevičius, Juozas*1914Sakūčių k. (Šilutės r.*)  
3725Jurevičius, Kazimieras*1927Vilnius  
3726Jurevičius, Stasys*1912Upninkėlių k. (Jonavos r.*)  
0275Jurevičius, Vytautas Kazimieras *1922.03.21 Užkanavė (Palangos vls.)
†2010.04.21 Klaipėda
PalangaPalangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
3727Jurgaitis, Kazys*1905Piktupėnų k. (Šilutės r.*)  
2642Jurgaitis, Vladas*1921
†1994
Maldžiūnai (Radviliškio) slap. „Dagilis“. 1941 sukil. dal.; 1956.07.06 paleis., grįžo
2365Jurgelėnas, Jonas*1916Vilnius stud.
0196Jurgelėnas, Jonas*1916.07.16
†1998
 Anykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
2643Jurgelionytė-Vyšniauskienė, Bronė *1917Joneliškių k. (Rokiškio r.*) slap. „Kregždė“.  
2194Jurgelionytė, Onutė (Ona) † Jagodnojė (Magadano sr.)   
2206Jurgelionytė,     
2641Jurkevičius, Jonas Antanas*1926Gudagalio k. (Kupiškio)  
3728Jurkšaitis, Juozas*1920
†1947 lageris
Vaiguviškių k. (Šakių r.*)  
2453Jurkštas, Bronius*1911Totoriai (Kupiškio r.*)  
2454Jurkūnas, Juozas*1907Vindeikiai (Širvintų r.*)  
2452Jurkūnas, Juozas † Kolyma (Ola?)-Kolyma, Olos kap.mirė iki 1955.07.10
4145Jurša, Jurgis*1920Aleksandravos k. (Alytaus r.*)  
2077Juršytė, Zofija  Zarasai? 
4146Jusas, Juozas*1903
†1948 lageris
Kaunas  
2352Jusys, *<1922  nuo Dusetų; dirbo staliumi Magadane su A.Gudu (Algimantas Gudas)
4147Jusius (Jusys?), Jonas*1910Eivenių k. (Zarasų r.*)  
4144Jušaitė, Viktorija*1926Kretinga  
2078Juška, Aleksandras *1928.08.04 Giralė (Varnių vls.)
†2016
TelšiaiDruskininkai 
2673Juška, Anicetas    
2149Juška, Bronius iš Kauno „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis); dirbo gręžėju Elgen-Ugolj 23 šachtoje
4142Juška, Kostas*1913
†1947 lageris
Sedoje (Mažeikių r.*)  
2079Juška, Petras*1920.02.21 Bernatoniai (Panevėžio vls.)
†1987.01.06 Bernatoniai
Bernatoniai?Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap. 
4143Juška, Stasys*1926Statikų k. (Ukmergės r.*)  
2082Juškevičienė, Jadvyga*1931.10.15 Beržupis (Varėnos vls.)?
†2007.06.08 Druskininkai
 Druskininkų m. nauj. kap.  
3553Juškevičius, Antanas*1908 Baroniškių k. (Panevėžio r.*)Marmakiškių k. (Biržų r.*) miškininkas
2081Juškevičius, Antanas †1952±2 Matrosovo lag.   
3554Juškevičius, Bronius*1912Rėklių k. (Panevėžio r.*)  
0221Juškevičius, Leonas *1922.02.28 Šventežeris (Seinų aps.)
†2009
KaunasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
3555Juškevičius, Michalas*1908
†1948.03.02 lageris
Magūnų k. (Švenčionių r.*) apyl. pareigūnas
3556Juškevičius, Stasys*1925 Vilkaviškis?Vilkaviškis?  
3557Juškevičius, Zigmas*1908
†1985 Lietuva (kur?)
Karužų k. (Varėnos r.*) šeima ištremta 1951 m.
0170Juškevičiūtė-Padriezienė, Marija*1926.11.29 Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.)
†2017.06.24
Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.Kauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
3558Juškienė (Juškėnienė?) Burokienė, Ona*1921Juodelių arba Parovėjos k. (Biržų r.*)  
2604Juškus, Jonas*1915   
2321Juzelėnas, Bronius†~2008 Panevėžys  grįžo kartu su Alfonsu Indrele
2083Juzeliūnas, Stasys  Panevėžys 
3559Juzelskas, Antanas*1908Šipiniškio k. (Švenčionių r.*)  
4676Juzelskas, Antanas*1918.02 Labanoras
†1987 Ignalina
 Labanoro kap.1945 į lagerį
3560Juzėnas, Karolis*1915
†1965 Lietuva (kur?)
Masiulių k. (Ukmergės r.*)  
3561Juzėnienė Gėgžnienė, Marijona*1921Masiulių k. (Ukmergės r.*)  
3562Juzukonis (Juozakonis?), Augustas*1916Cineikių k. (Kaišiadorių r.*) slap. „Piratas“.  
3563Juzukonis (Juozakonis?), Stasys*1914Cineikių k. (Kaišiadorių r.*) slap. „Piratas“.  
3564Juzumas, Bernardas*1919
†1996 Lietuva (kur?)
Šilių k. (Mažeikių r.*)  
2694K.-Cibavičienė?, V.    
2201Kabaila, Jonas † Šiauliai   
1996Kaičius, Alfonsas*1920
†1948 Kolyma (Magadanas?)
iš Užunvėžių apyl.  
0143Kainauskaitė-Tamutienė, Teofilija*1924.05.10
†2011.02.15 Kaunas
Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)Kauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
3604Kairaitis, Pranas*1908
†1996 Lietuva (kur?)
Kaunas  
2085Kairelis, Antanas† nežin.   
2086Kairys, Jonas *1923.01.06 Labeikiai (Uten.aps. Leliūnų vls.)
†2007.07.04 Utena
Leliūnų vls.Karmėlavos? kap. 
3605Kairys, Povilas*1922
†1947 lageris
Kaniūkų k. (Molėtų r.*)  
2678Kajanc, Ivan*1888 Vilniaus gub.
†1938.05.20 lageris (koks?) Kolymoje
Smolenskas (Rusija) lietuvis; sušaudytas
2534Kajokas, Sigitas   Norilsko sukil.
3606Kakariekaitė, Elena*1927
†1989 Lietuva (kur?)
Vilnius  
2087Kakariekaitė-Miežienė, Irena*1925Vilnius  
3914Kaknevičius, Viktoras*1929
†1964 Lietuva (kur?)
Vilkyškiuose (Šilutės r.*)  
1175Kalainytė-Gajauskienė, Rozalija*1922 Šlapeliai (Linkuvos vls.)
†2013.08.04
 Kauno m. Seniavos kap. 
3915Kalanta, Algirdas*1902
†1947 lageris
Mardasavo k. (Varėnos r.*)  
3916Kalasauskas, Mečislovas*1924Kaunas  
3917Kalasūnas, Juozas Jokimas*1920Raubatonių k. (Kauno r.*)  
3918Kalėda, Dominykas*1911
†1946 lageris
Neveronių k. (Kauno r.*)  
3919Kalesinskas, Vitalius (Vitas?)*1920Žagariškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Alksnis“. suimtas Lenkijoje
2088Kalesnykaitė-Jočienė, Marija *1927 Rubikoniai (Ukmergės aps. Šešuolių vls.)
†1998
Rubikoniai (Ukmergės aps. Šešuolių vls.) „Didžiosios kovos“ apygardos ryšininkė
4637Kalinauskas, *~1926   
1269Kalkys, Povilas*1920   
3920Kalmanovičius, Šaloma*1922Vilnius  
4762Kalniūnas (Zagurskis?), Antanas*1901
†1949 lageris
Julijanavos vnk. (Kauno r.*)  
3921Kalpokas, Gerutis (Gevutis?)*1921Miškinės vnk. (Rokiškio r.*)  
3922Kalpokas, Kostas*1908Kvetkų k. (Biržų r.*)  
2089Kalpokas, Vladas*1913.08.07
†1995.08.02 Kaunas
 Kaunas, Romainių kap.Liet. karininkas; po lagerio gyv. Ust-Omčiuge
2091Kalvaitis, Vytautas  Vilnius 
4739Kalvelis, Benediktas*1929
†1995 kažkur užsienyje
Ukmergė  
2092Kamandulis, Viktoras*1927 Bukaučiškės (Alytaus aps.)
†<2007 Jurbarkas?
Bukaučiškės (Alyt.aps.)Kaišiadorys 
4878Kamandulis, Viktoras*1927Naujapievio k. (Šilutės r.*)  
0206Kamandulytė-Smailienė, Genė *1929.03.17
†2017.09.20 Jonava?
AlytusJonavos kap. 
0149Kamarauskaitė, Genovaitė*1925
† ——
 Vilnius 
4880Kamarauskaitė, Genovaitė*1925Kaunas medikė
3923Kamarauskas, Jonas*1918Obelytės k. (Alytaus r.*)  
3924Kamarauskas, Jonas*1925Jurzdiko k. (Anykščių r.*) Tėvas mirė lageryje 1947.12.23, kiti šeimos nariai ištremti į Širokij Logą (Krasnojarsko kr.)
4879Kamarauskas, Vladas*1922Laviškio k. (Anykščių r.*) slap. „Putinas“.  
0192Kamarauskas, Vladas  Kaunas 
2472Kamila, Jonas*1920 Cineikiai (Kaišiadorių r.*)  slap. „Varpas“.  
1010Kaminskaitė-Aleksandravičienė, Marija*1927.03.17 Narbutai (Raguvos vls.)
† ——
Narbutų k. (Panevėžio r.*)Panevėžysmokytoja, partiz. ryš.
3925Kaminskas, Albinas*1919
†1980 kažkur SSRS (ne lag.)
Gačiakampio k. (Švenčionių r.*) slap. „Varnas“.  
3926Kaminskas, Antanas*1908Dulkių k. (Kauno r.*)  
4745Kaminskas, Antanas*1908
†1947.01.03 lageris (Sevvostlag?)
Vaškiškės k. (Šiaulių r.*)  
4744Kaminskas, Juozas*1908/1913 Padvarninkų k. (Šilalės r.*)  1949 ištremta šeima
1924Kaminskas, Vladas† Nižnij Seimčianas   
3927Kaminskas, Zigmas*1914Remeikių k. (Alytaus r.*)  
2095Kaminskas?,   iš Dzūkijos 1955.06.10 - Kadykčane
3928Kananovičius, Piotras*1913Vilnius  
2096Kankianas, Kazimieras  Klaipėda 
3929Kantoras, Hiršas*1913Kaunas  
3930Kapčius, Alfonsas*1924
†1948 lageris
Užunvėžių k. (Anykščių r.*)  
2097Kapickas, Antanas    
4669Kapickas, Bronius     
3931Kaplanaitė, Chaja*1917Vilnius  
1969Kapočius, Antanas *1930
† ——
 Vilnius 
2098Kapočius, Eugenijus*1929±2
† Vilnius
   
1259Karaliūnaitė, Julija*1932   
3932Karalius, Augustas*1918Luknių k. (Skuodo r.*)  
3933Karalius, Juozas*1920Kampinių k. (Šakių r.*)  
1887Karalius, Mykolas† lag. Nižnij Seimčian   
3934Karalius, Steponas*1900
†1947 lageris
Kaunas  
2535Karaliūtė-Mikelionienė, Filomena   Norilsko sukil.
2690Karanauskas,      
2099Karbauskis, Feliksas*1929.06.20 Tauragės aps. Šilalės vls.
†2011.02.01 Panevėžys?
 Panevėžio kap.Kengyro sukil.
2100Karčiauskas, Kajetonas *1932 Alyt.sav., Daugaiiš lag. 1952.02.06; gyv. Susumane?
4741Karčiauskas, Kazys*1920
†1963 kažkur tremtyje
Pavidaujo I k. (Jurbarko r.*)  
2748Karčiauskas, P.   vienas iš laikraštėlio „Toli nuo Tėvynės” leidėjų
3599Kareckas, Albertas*1923
†1987 Lietuva (kur?)
Vilnius  
0267Karkauskaitė-Naujokienė, Anelė*1927.09.06 Kružiūnai (Butrimonių vls.)
†2013.08.28
Kružiūnai (Butrimonių vls.) slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
2101Karkauskas, Juozas*1898 Kampai (Alytaus aps.)
†1967.04 Kružiūnai (Alytaus r.)
Kružiūnai (Butrimonių vls.)Alytaus r. Punios kap.arešt. 1945.12, grįžo 1948 pab.
4740Karkauskas, Martynas*1912Alytus inž.
3600Karkauskas, Vincas*1904Kružiūnai (Butrimonių vls.)  
0174Karklelytė-Gudelevičienė, Akvilija (Ekvalina?)† nežin.   
0287Karkutytė (Korkutytė)-Putrienė, Pranė*1926.02.02
† ——
Varėnos r.*Druskininkai? 
0144Karmazaitė-Paulavičienė, Aldona*1931.12.07 Kaunas
† ——
KaunasKaunas 
4580Karneckas, Aleksas*1918
†1948 lageris
Saldutiškyje (Utenos r.*)  
2773Karnila, Jonas*1920Cineikiai (Kaišiad.) slap. „Varpas“.  
2102Karnyla, Jonas†1994 Utena Utenos kap. 
4581Karosas, Jonas*1906Drąseikių k. (Biržų r.*)  
4582Karpavičienė, Kristina*1918Surdegio k. (Anykščių r.*)  
2265Karpavičius, A.    
2103Karpavičius, Albinas†1997 Kaunas Kaunas, Romainių kap. 
2104Karpavičius, Algis† nežin.   
4742Karpavičius, Kazys*1905Kaunas  
1264Karpavičius, Vladas*1925   
4578Karpavičiūtė, Marija*1921Pakusinės k. (Marijampolės r.*)  
4579Karpius, Stasys*1921Rakavos k. (Raseinių r.*)  
2693Karvelis, Antanas *1918.02.18Kaunas / Tauro apyg.Kaunasslap. „Sindikovas (Sundukovas)“, „Lapienis“. 1945.01.12 nuleistas desantu į Prienų apyl.
2105Karvelis, Karolis  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
3691Karvelis, Motiejus*1920
†1947.05.07 lageris (koks?)
Plutiškės k. (Marijampolės r.*)  
2106Karvelis, Vytautas  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
2108Karvelytė-Dumalakienė, Janina*1932.03.30 Klaisių dv. Papilės vls.
† ——
 Trakų sav., Lentvaris1941 tremtinė, atvyko į Kolymą pas vyrą
2107Kasčiukaitytė, Bronė*1926 Paalsys (Šimkaičių apyl.*, Jurbarko r.*)
† Kolyma?
  ryšininkė; žuvo taigoje meškos sudraskyta
2109Kasevičius, Juozas*1918.08.18
†~2001
   
2110Kasiliūnas, Bronius * Pakalniškiai (D.Lapių ar Vandžiogalos vls.)  buvo eigulys
1261Kasiulynas, Bronius*1912   
1260Kasiulynas, Juozas*1920   
4017Kasparavičius, Jurgis*1925
†1958 kažkur tremtyje
Punia (Alytaus r.*)  
4018Kasparavičius (Jakovčikas?), Mykolas (Jonas?)*1923Paliepšių k. (Kelmės r.*)  
4019Kasperavičius, Jonas*1906
†1946 lageris
   
4020Kasperavičius, Ksaveras*1924
† lageris
   
4577Kaščiukaitytė, Bronislava*1920
† nežin.
Paalsio I k. (Jurbarko r.*)  
1265Kašėta, Vincas*1928   
4021Katauskas, Julius*1927Kaunas  
4533Katinaitė, Ona*1929
†1947.11.07 lageris (Sevvostlag?)
Aviniškio k. (Utenos r.*) slap. „Mirta“. partiz. ryš.; 1946.07.02 suėmė ag.-smogikai
1272Katinas, Bronius*1914   
4603Katinas, Bronius*1914
†1979
Utena slap. „Ridikas“.  
2112Katinas, Bronius†1978 Utena Utenos kap. 
4604Katinas, Jonas*1916Norvaišių k. (Utenos r.*) arba Radžiūnų k. (Utenos vls.) slap. „Pipiras“. kalintas iki 1956.07.01
2213Katinas, Jonas*~1921  nuo Utenos; 1947 Ožogine su Jonu Jonkumi
4022Katinauskas, Juozas*1925Rokiškio apskr. valstietis
4023Katkevičius, Justinas*1921
†1980 Lietuva (kur?)
Rokai (Kauno r.*) šeima ištremta 1948 m.
4534Katkevičiūtė-Kello, Marytė*1923
†1959 Lietuva (kur?)
Vilnius  
4535Katkienė, Magdalena*1916Lazdininkų k. (Kretingos r.*)  
2417Katkus, Kazimieras†1992  lagery su B.Armaliu
2113Kaučpėda, Stasys Panevėžys partiz. Petraičio būryje; nežinia, ar grįžo į Lietuvą
4536Kaukėnas, Kazimieras*1924Paringio k. (Ignalinos r.*)  
0255Kaulakytė-Kuliešienė, Antanina† nežin.   
4537Kaunas, Vytautas*1917
†1972 Lietuva (kur?)
Kėdainiai  
2114Kaunas,    buvo Susumane
3052Kaunietis, Jonas*1926Eidžionių k. (Rokiškio r.*)  
0263Kaupaitė-Jonkienė, Janina*1927.05.20 Narkūnai (Rok. vls.)
† ——
Puriuškių k. (Rok. vls.)Rokiškis 
2115Kaušyla, Jonas†1994 Utena   
3814Kaušytė, Bronė*1923Skuodas mokyt., LLA narė; paleis. 1956.07.24
3053Kaušpėdas, Stasys*1922Krepšiagalio k. (Anykščių r.*)  
3813Kauza, Vytautas*1930Kaunas slap. „Vanagas“. stud.; šeima ištremta 1949
2116Kauza, Vytautas  Klaipėda 
4743Kavaliauskaitė, Marytė*1926Kaunas  
1872Kavaliauskas, Antanas*1893
†1947 Magadanas?
   
4575Kavaliauskas, Antanas*1913   
4576Kavaliauskas, Antanas*1922Kriaunių k. (Alytaus r.*)  
2132Kavaliauskas, Benjaminas *1928 Paparčiai (Žaslių vls.)
†1958 Kolyma
  slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
0109Kavaliauskas, Česlovas *1923.07.20 Pumpėnai (Pasvalio)
†1997.02.20 Vievis
 Elektrėnų sav. Vievio bažn. šventor. kap.kunigas, vertėjas, poetas; Norilsko sukil.; grįžo 1956
3054Kavaliauskas, Jonas*1923
†1962 kažkur SSRS (ne lag.)
Alytus  
3055Kavaliauskas, Juozas*1908Ščiurio vnk. (Molėtų r.*)  
4648Kavaliauskas, Mykolas   Cholodname - lagery ar tremtyje?
2537Kavaliauskas, Vaclovas   Norilsko sukil.
3056Kavaliauskas, Vladas*1920Navininkų k. (Alytaus r.*)  
2486Kavaliauskienė, Antanina*1926 Kietaviškės (Kaišiadorių r.*) Kalvarija (1992) 
0250Kavaliūnaitė ar Kavoliūnaitė-Dambrauskienė, Benedikta *1924.10.11 Palukiškio k. (Panevėžio apskr. Šimonių vls.)
† Prienai?
 Prienų? kap. 
3365Kazakevičius, Viktoras*1927Taurakiemio k. (Kauno r.*)  
3364Kazakevičius, Vitoldas Vladislavas*1898Viktoriškių k. (Šalčininkų r.*)  
3363Kazanavičius, Povilas*1906Meletiškių k. (Zarasų r.*)  
3362Kazbaras, Klemensas*1907
†1974 Lietuva (kur?)
Jonaičių k. (Raseinių r.*)  
3361Kazėnas, Antanas*1903Sklėriškio k. (Biržų r.*)  
0180Kazerskas, Povilas*1922.01.22 Dangstyčių k. (Kauno r.*)
†2015 Kaunas?
Dankstytės k. (Prienų r.*)Prienų r. Pakuonio kap. 
1268Kaziukonis, Juozas*1915Aukštakalnis (Varėnos r.*) suim.1945.10.20, paleis.1953.07.29
1319Kaziulionis, Vytautas *1930.05.12 Varėna
† ——
VarėnaSenoji VarėnaNorilsko sukil.
2401Kazlauskas, Adomas*1921Kalnėnai (Telšių r.*) suim.1944.12.09, paleis.1954.07.19, 1954 grįžo
2404Kazlauskas, Albinas*1925Stebuliai (Lazdijų r.*) slap. „Bijūnas“. suim.1945.10.16, tremt.1954.04.04 Irk.sr., 1958/59 grįžo
2403Kazlauskas, Aleksas*1913Kirponiai (Pakruojo r.*) suim.1946.09.11
2402Kazlauskas, Aleksas*1927Virkšai (Plungės r.*) suim.1947.09.23, tremt.1956.08.24 Buriatija
3366Kazlauskas, Jurgis*1920Panartiškių k. (Prienų r.*)  
4708Keidošius, I.   1957 buvo „4-ajame kilometre“
0257Keizytė-Valuskienė, Stefanija*1927.07.26Punsko vls.Kaunas 
3367Keliauskas, Vacys*1917   
3368Keliuotis, Povilas*1906
†1951 lageris
Onuškio k. (Rokiškio r.*)  
3369Kelmickas, Dzidorius*1916Vengerskų k. (Raseinių r.*)  
3370Kentras, Viktoras*1907Prienai  
2436Kepežinskas, Juozas† KolymaKampiškiai (Garliavos vls.) žuvo šachtoje likus kalėti 3 sav.
1003Kerdokaitė-Adamonienė, Elena*1921.12.13
† ——
Kaišiadorių r.?Vilnius 
1321Keserauskaitė, Marija*1923±3 Tauragė?  kilusi iš Tauragės; Butugyčiage su Vabalaite
1320Kesylis, Petras *1911 Ilgašilis (Dusetų vls.)
†1980 Palanga
Ilgašilis (Zarasų r.*)  
1888Kęsminas, Antanas   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
1322Keturakis, Vitas (Vytas?)*1924Rinkūnai (Garliavos) suim.1944.10.10 armijoje
1949Keturakis,     
2538Keturakys,    Norilsko sukil.
1323Ketvertis (Ketvirtis), Antanas *1928
†2007.01.13
UkmergėVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
1324Ketvirtis, Vytautas*1933 (1930?)
†1998.02 Jonava
Medinai (Upninkų (Jonavos r.*)) „Didž. kovos“ apyg. ryš.; 1956 paleistas iš lagerio
2539Kėzys, Alfonsas   Norilsko sukil.
2540Kėzys, Jonas   Norilsko sukil.
2638Kiaušas, Jonas*1921
†1950.01.23 Sevvostlag
Elmininkai (Anykščių) suim.1946.01.04
3619Kybartas, Kazys*1908
†1955 lageris
Pasvalys  
3371Kilda, Alfonsas*1922Bernadinkos vnk. (Anykščių r.*)  
3372Kilda, Antanas*1918Bernadinkos vnk. (Anykščių r.*)  
3373Kiliarskis (Kilarskis?), Adamas*1910Vilnius  
3620Kymantas, Vincas*1891   
3374Kimbaras, Juozas*1900
†1949 lageris
Adutiškis (Švenčionių r.*)  
1325Kinčius, Julius*1915
†1980
~MažeikiaiVilkaviškio sav. Kybartų kap.areštuotas Latvijoje
0150Kinertaitė-Laugalienė, Marija *1922.02.24 Čineliai (Želvos vls.)
†2011.07.12? Ukmergė
KaunasUkmergė, Dukstynos kap.slap. „Laukinukė“.  
0152Kinertas, Bronius*1924.06.20 Ratkaučizna (Veprių vls.)
†1997.12.20 Ukmergė
Vyties apyg.Ukmergė, Dukstynos kap.slap. „Arminas“.  
1327Kiniauskas, Juozas*1928
†1948/1947 Magadano sr.
Zviniškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Balandis“. Vytenio būrys
3337Kiniulis, Juozas*1907Girininkų k. (Šilutės r.*)  
4898Kirklis, Bronius*1914Pažibų k. (Panevėžio r.*) 1941 sukil. dalyvis
4889Kirsnys, Antanas*1918Kirmėlių k. (Anykščių r.*) mokyt.
1328Kirsnys, Antanas  Panevėžys 
4890Kirsnys, Antanas     
1258Kirsnys, Stanislovas*1931   
3338Kiršanskas, Jonas*1927
†1987 kažkur SSRS (ne lag.)
Grigonių k. (Joniškio r.*)  
1329Kirtiklytė, Ramutė   1950 į Magadaną laivu „Miklucho-Maklaj”
1262Kisielis, Ksaveras*1925   
1330Kiškis, Bronius*1927.01.27 Vidulaukiai (Kėdain.)
† ——
KėdainiaiRamygala 
4931Kiudulas, Domas*1913 Akmenės vls.
†1949.02 Magadano sr. (lageris)
  slap. „Šaka“. „Lietuvos demokratinės kovos sąjungos Štabo 43“ narys.
3615Kiveris, Vitas*1919Geisteriškių k. (Vilkaviškio r.*)  
2335Kivylienė, Elena†2007.12.14 Kaunas Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
0156Kivylius, Antanas*1920
†2009.02.05 Kaunas
 Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
3614Kivnikas, Henrikas*1921Lentvaris  
1333Kizelavičienė, Konstancija  Alytus 
1332Kizelavičius, Stasys *1925.02.25 Alytus
†2005.03.01 Alytus
Alytus 1990- LPKTS Aly.sk.pirm.
2271Kizelevičius, St.    
3616Kizys, Edvardas*1907Vadų k. (Ukmergės r.*)  
3617Kižys, Vincas Kazys*1912
†1988 Lietuva (kur?)
Vilnius  
3618Kižla, Stanislovas*1923Pamusės k. (Širvintų r.*)  
3621Klangauskas, Juozas*1927
†1948 lageris
Kaunas  
1270Kleinas, David*1918   
3622Klepeckas, Jonas*1920
†1950 lageris
Biržai  
3623Kliauga, Jonas*1925Vilkolių k. (Rokiškio r.*)  
2224Kliauza, Petras*1918 Vabaliai (Ylakių vls.)
†1985 Druskininkai
 Druskininkų m. nauj. kap.  
2468Klimaitis, Bronislovas*1929Šiauliai  
4763Klimaitis, Viktoras*1916
†1952.03.26 lageris
Bizierių k. (Šakių r.*)  
1334Klimaitis, Zigmas*1927.01.01 Plieniškiai (Šakių vls.)
†1974.10.29 Šakiai
KriūkaiŠakių sav. Paežerėlių kap.[inf]  
1335Klimas, Kazys*1928
†1947.12.20 Sevvostlag
Narto Naujiena (Marijampolės r.*) / Birščiai (prie Krosnos) slap. „Aras“. moksleivis, pogr. org. narys, Vytauto rinktinė; žuvo lageryje
2458Klimavičius, Jonas*1920/1922
† kažkur SSRS (ne lag.)
Indubakiai (Utenos r.*) miškininkas
2460Klimavičius, Juozas*1903
†1947.06.24 Čiukotlag
Marijampolė  
2459Klimavičius, Juozas*1912Kaunas glžkl.; suim.1946.08.14
4434Klimavičius, Juozas*1912Kaunas  
4435Klimavičius, Juozas*1922Indubakių k. (Utenos r.*)  
2461Klimavičiūtė, Bronė*1927Zūkai (Šakių r.*) 1974 leista grįžti
2462Kliopkinas, Jonas*1898
†1981
Dapšiai (Kupiškio r.*)  
2463Kliopkinienė, Domicėlė*1900
†1977 Lietuva (kur?)
Dapšiai (Kupiškio r.*)  
1336Klioštoraitis, Jurgis*1925.10.09
†2001±2 Jurbarkas
Raseinių aps. Jurbarko vls.Jurbarkas 
2464Klišys, Ignas*1909Armonys (Rokiškio r.*)  
2465Kliučius, Jonas*1913
†1947.07.22 Sevvostlag
Kreivoji (Marijampolės r.*)  
2466Kliukas, Stasys*1919   
2467Kluoda, Vincas*1915
†1947.11.14 Sevvostlag
Leliai (Klaipėdos r.*)  
3071Klupšas, Mečys*1915
†1947 lageris
Pročiūnų k. (Joniškio r.*)  
3072Kmielius (Kmelius?), Jurgis*1930Vaisodžių k. (Alytaus r.*)  
3073Kneita, Bronius*1928Jockių k. (Skuodo r.*)  
3074Kneita, Stasys*1902Mažeikiai  
3075Kneita (Knieta?), Feliksas*1917
†1999 Lietuva (kur?)
Laumių k. (Skuodo r.*)  
3076Knieža, Stasys*1924
†1974 Lietuva (kur?)
Kretinga  
3078Knystautaitė-Mankuvienė, Magdalena*1923
†1981 Lietuva (kur?)
Laukžemės k. (Kretingos r.*)  
4497Knišius, Pranas*1917
†1996 Lietuva (kur?)
Kisieliškių k. (Prienų r.*)  
1338Knyšius, Pranciškus†1986 Utena   
3077Knišiūtė-Menčikova, Anelė*1920   
1339Knyšiuvienė, Janina*1925.02.08
†2001.12.12 Utena?
Leliūnų (vls.?)Utena, senosios kap. 
3069Knyva, Leonas*1922Dapšių k. (Mažeikių r.*)  
3070Kochanskaitė-Komarienė, Veronika*1925Vladipolio k. (Kaišiadorių r.*)  
1340Kocinas, Michailas Panevėžys Terrasnoje / ?223 km, studentas
1263Komandulis, Viktoras*1927   
3064Koncevičius, Antanas*1914
†1948 lageris
Kairėnų k. (Radviliškio r.*)  
3065Koncevičius, Ignas*1917
†1981 kažkur SSRS (ne lag.)
Jonava  
3066Koncevičius, Stasys*1928Panoterių k. (Jonavos r.*)  
3067Končys, Antanas*1925Utena slap. „Vilkas“.  
4991Kondrackis, Vytautas*1926
†1977
Kaunas slap. „Dobilas“. stud., LLA narys
3068Kondrotaitė, Salomėja*1910Čeniškių k. (Biržų r.*)  
2487Kondrotas (Kandrotas?), Stasys*1930 Vladipolis (Kaišiadorių r.*)
†1981
Didžiosios Kovos apyg. slap. „Reketonas“.  
1342Kontrimas, Bagdonas (Bogdan)*1920
†1957.01.27 lageris Kolymoje
Meškelių dvaras prie Viekšnių 1941.06 sukil. dalyvis
4764Kontrimas, Kazys*1909
†1948.02.11 lageris (koks?)
Rietavas  
1343Kontrimienė-Labanauskienė, Irena  Kaunas 
4990Kopūstas, Lionginas*1930Ukmergė moksleivis
2163Kopūstas, Lionginas    Belovo lageryje su Vincu Stanynu
1344Koryzna, Pranas *1899.05.01 Kupiškis
†1963.12.29 Panevėžys
Virbalis (1945)Panevėžys, Ramygalos g. kap. 
4034Kovas, Vincas*1922
† Lietuva (kur?)
Kybartai  
4031Krasauskas, Aleksas*1927Girstupio k. (Kauno r.*)  
4032Krasauskas, Juozas*1904
†1949 lageris
Orelių k. (Pasvalio r.*)  
4033Krasauskas, Juozas*1924   
1266Krasauskas, Petras*1926   
4035Krasilnikas, Jonas*1914   
4036Kraskauskas, Petras*1919Mikoliškio k. (Rokiškio r.*)  
2541Kraševičius, Albinas   Norilsko sukil.
4037Krašinskas, Anatolijus*1926Vilnius  
4038Krauklys, Vytautas*1927Latvelių k. (Biržų r.*)  
4365Krečmeraitė-Petrova, Jadvyga*1919Jonava  
4039Kregždė, Romualdas*1908
†1956 lageris
Šilutė  
2002Kreičmaraitė-Grigienė, Jadvyga*1919.05.27
†2008 Jonava
Jonava  
1271Kreišmontienė, Sofija*1911   
1346Kreševičius, Albinas  Kaunas 
1267Kriaučiūnas, Jonas*1922   
4574Kričėnaitė, Albina*1923Marijampolė  
4573Krikščiūnas, Vincas Vytautas*1921Kaunas  
0239Krikščiūnas, Vytautas†1999.10.30 Kaunas?   
4024Krikštulis, Jonas*1910
†1948 lageris
Užušilių k. (Biržų r.*)  
4025Kriovė, Jonas*1914Upeliškio k. (Biržų r.*)  
4026Kripaitis, Antanas*1905
†1947 lageris
Daniliškių k. (Pasvalio r.*)  
4027Kripaitis, Stasys*1925
†1947 lageris
Padvariečių k. (Biržų r.*)  
1347Kriskus, Stasys*1926.04.04
†2011? Smalininkai?
Raseiniai  
4028Kriščiūnas, Juozas*1921Dambavos k. (Marijampolės r.*)  
4029Kriščiūnas, Pranas*1918Deveikiškių k. (Kėdainių r.*)  
4030Kriščiūnas, Stasys*1915
†1982 Lietuva (kur?)
Žeimelyje (Pakruojo r.*)  
1926Krišmantienė, Zosė† nežin.   
4765Krištapaitis, Kazys*1914Kapčiūnų k. (Pasvalio r.*)  
2405Krištaponytė,    iš kaimo prie Ukmergės
1348Krištopaitienė, Anelė*1926.11.29 Kirdeikių k. (Švenčionėlių r.*)
† ——
Švenčionėlių r.*Panevėžys1955.10.15 iš lagerio
2286Krištopaitis,     
4040Kriugla, Boleslovas*1923
†1947 lageris
Kaunas  
4041Krivka, Edvardas*1900
†1953 lageris
Brinkiškių k. (Vilniaus r.*)  
1088Kryževičius, Alfonsas†1947   
4042Kryževičius, Boleslovas*1923Imbarės k. (Kretingos r.*)  
4043Krugliakovas, Georgijus*1921Sipailiškio k. (Rokiškio r.*)  
4044Krukauskas, Henrikas*1923
†1947 lageris
Niurkių k. (Telšių r.*)  
1349Krunglevičius, Jonas†1993.02.16Tolkūnų k. (Alyt.aps.) suim.1945
4045Krupavičius, Bronius*1906Beržinių k. (Biržų r.*)  
4046Kruševičius, Albinas*1924Rūdos k. (Prienų r.*)  
4047Krutinis, Antanas*1913Mažulių k. (Akmenės r.*)  
0296Kubertavičius, Vincas *1919.01.07 Daukšiai (Marijampolės aps.)
† ——
Daukšiai (Marijampolės aps.)Klaipėdaslap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“.  
4048Kubilius, Stasys*1899
†1949 lageris
Biržai  
0146Kublinskaitė-Šilinskienė, Cecilija † Kaunas   
4049Kucborskis, Jonas*1924
†1992 Lietuva (kur?)
Noškūnų k. (Trakų r.*)  
2536Kučeriauskas, K.   Norilsko sukil.
4830Kučiauskaitė, Justina*1924Eglinčiškės k. (Marijampolės r.*) partiz. ryš.
2488Kučingis, Kazimieras*1905/6 Kaišiadorys
†1985
   
1350Kučinskaitė, Bronė nuo Utenos  
3376Kučinskaitė, Kostė*1918Škėvonių k. (Prienų r.*) partiz. ryš.
3377Kučinskaitė, Pranė*1910Zamotiškės k. (Utenos r.*)  
4832Kučinskas, Algimantas*1944   
1351Kučinskas, Augustas†1994 Utena  lagery kartu buvo Vytautas Ruzgas
3375Kučinskas, Augustinas*1923Zamotiškės k. (Utenos r.*) šeima ištremta 1948
1352Kučinskas, Benediktas nuo Utenos  
3378Kučinskas, Juozas*1929Pabūdviečių k. (Tauragės r.*)  
4831Kučinskas, Pranas*1923
†1947.07.28 lageris (Sevvostlag - Nachodka?)
Jakutiškio k. (Rokiškio r.*) mirties data/vieta tikriausiai neatitinka tikrovės
1354Kučinskas, Vladas *1918.09.16
†2007.04.25
TelšiaiŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
1273Kučys, Vilnius*1924   
3379Kudirka, Antanas*1906
†1946 lageris
Stoškų k. (Šakių r.*)  
1356Kudza, Vytas† nežin.   
3380Kudzelis, Stasys*1917Kuktiškėse (Utenos r.*)  
0157Kudžma, Juozas *1915.11.14 kažkur Kelmės r.*
†2008.06.01 Tytuvėnai?
Kaniūkai (Kelmės vls.)Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
4957Kujelytė-Redikienė, Liucija*1920
†1991 Lietuva (kur?)
Ajutiškių k. (Rokiškio r.*)  
4050Kuklierius, Algimantas*1927Grabavos k. (Marijampolės r.*)  
4051Kukuška, Bonifacas Jonas*1914Rokiškis  
3381Kuliešius, Bronius*1910Kukiškių k. (Prienų r.*)  
0254Kuliešius, Juozas*1929
† ——
 Kaunas 
1358Kuliešius, Juozas   Matrosove
1359Kulikauskas, Antanas  Zar.sav. 
3509Kulikauskas, Kazys*1906Opšrūtų k. (Vilkaviškio r.*)  
3510Kulikauskas, Stasys*1930Krakės  
1360Kulikauskienė, Daivutė  Marijampolė 
3511Kulita, Jonas*1920
†1997 Lietuva (kur?)
Mitėniškių k. (Kėdainių r.*)  
3512Kulita, Stasys*1922Mitėniškių k. (Kėdainių r.*)  
4571Kumeliauskaitė-Zastarskienė, Janina*1926Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)  
3513Kumelys, Petras*1902
†1948 lageris
Ruklių k. (Utenos r.*)  
1067Kunca, Kazimieras†1994   
4499Kuncevičius, Jonas*1920Daugirdų k. (Marijampolės r.*)  
1361Kunčiūnas, Jonas†1980 Utena Utenos kap. 
2136Kunickaitė,    lagery su Danute Ulozaite
4500Kunigėlis, Antanas*1914Vilnius  
1928Kunsevičius, Jonas† Marijampolė/Gudeliai   
4498Kuodienė, Cecilija*1903
†1947.01.29 lageris
Rekečių k. (Akmenės r.*)  
2214Kuodys, Pranas*~1877
†1947/48 Ožoginas (Jakutija)
 Jakutija, Ožogino kap.iš Papilės (Akmenės r.); 1947 Ožogine su Jonu Jonkumi
4726Kuodys, Pranas*1901 Užpaliai
† Kolyma (kur?)
  1918 savanoris, šaulys, kaimo seniūnas.
2542Kupčiūnas, Leonas   Norilsko sukil.
3508Kuprys, Lionginas*1909
†1970 Lietuva (kur?)
Lenčių k. (Kėdainių r.*)  
1362Kupstas, Jonas*1927
† Matrosovo kasykla
   
2692Kupstas, Jonas†~2009 Kauno kap.grįžo į Lietuvą
2627Kupstas, V.    
4721Kuraitė-Sluškonienė, Jadvyga*1919Ukmergė moksleivė
2375Kuraitė-Puškūnienė (Puškonienė), Jadvyga† —— Ukmergė 
1364Kurlinkus, Pranas*1907.11.22 Bikavėnai (Šilutės)
† nežin.
Šilutės r.*Panevėžys 
3504Kuršaitis, Vincas*1921
†1947.02.26 lageris
Gegužių k. (Šakių r.*)  
3505Kurtakis, Kazys*1927Antakalnio k. (Kaišiadorių r.*)  
3506Kušlys, Juozas*1904
†1955.06 lageris
Navininkų k. (Vilkaviškio r.*) kt. duom. gim. 1903
3507Kutka, Stasys*1911Jurbarkas  
1365Kutkaitis, Juozas*1903
†1990
   
4899Kutkaitis, Juozas*1903Skaistakaimis (Šakių r.*) pirmąkart grįžus neleista gyventi Lietuvoje
1836Kuzaitė-Žilvienė, Ona Julijona*1926
† ——
Lazdijų Miesto laukų k. (kt. duom. - Seirijų r.*)Alytuskt. duom. gim. 1921.01.16
1073Kuzaitė-Bagušienė, Valerija *1925 Avižieniai (Lazdijų r.*)
†2017 Kėdainiai?
Lazdijų Miesto laukų k.Kėdainių Kauno g. kap.slap. „Tulpė“. 1958.09.27 pabėgo iš tremties su sūnumi
3355Kuzas, Aleksandras*1923 Putrių k. (Raseinių r.*)   
4913Kuzas, Vytautas*1929
†1992
Lazdijų Miesto laukų k. / Dainavos apyg. slap. „Ąžuolynas“.  
3356Kuzma, Antanas*1907Dusetos  
4915Kuzma, Gediminas*1929Panevėžys moksleivis,pogr.org.
2618Kuzma, Gediminas    
3357Kuzma, Teodoras*1914
†1947 lageris
Panevėžys  
3358Kuželevskis, Janas*1926   
3359Kvainauskas, Justinas*1925
†1964 Lietuva (kur?)
Ašmintos k. (Prienų r.*)  
3360Kvedaras, Antanas*1907Kalpokų k. (Pakruojo r.*)  
4720Kvedaravičius (Fedaravičius?), Vaclovas*1906
†1983 Lietuva (kur?)
Želkūnų k. (Prienų r.*)  
1956Kvedaravičiūtė-Vilkienė, Bronė  Kaunas 
4264Kviatkovskis, Antonas*1927Zavišonių k. (Šalčininkų r.*)  
3497Kviesulaitis, Ignas*1927Vilkaviškis  
1142Kvyklytė-Dijokienė, Konstancija*1924.12.22
†2011.12.14 Utena
Utenos r.*Utena, naujosios kap. 
0317Kviliūtė-Karpavičienė, Elvyra *1931.11.14
†2015.11.17 Kaunas
Lyglaukiai (Antazavės vls.)Kaunas, Romainių kap. 
3498Labeckis (Labeckas?), Edvardas*1908   
3499Labokas, Benediktas*1909Ruigių k. (Klaipėdos r.*)  
1367Labonaitė, Bronė    
3500Labžentis, Petras*1906Jogaudų k. (Plungės r.*)  
1368Lacis, Stasys*1926Šiaulių oblastj  
1276Ladauskas, Vladas*1914   
3501Lamas, Jakovas*1910Vilnius  
3502Lankelis, Pranas*1927
†1953.04.21 lageris
Naujųjų Naniškių k. (Varėnos r.*)  
3503Lanskus (Lunskus?), Leonas*1898Julionių k. (Ignalinos r.*)  
1369Lapėnas, Artūras  Biržai 
4719Lapinskas, Jonas*1925Paliepių k. (Pasvalio r.*)  
1313Lapinskas, Jonas?    dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
3494Lapinskas, Petras*1922
†1984 Lietuva (kur?)
Rindaugų k. (Biržų r.*)  
4655Lapinskas, Stasys*1925Seredžius slap. „Viltis“. moksleivis; galimai kalėjo Dubrovlage (Mordovija)
3495Lapinskas, Vladas*1911Mankūnų k. (Alytaus r.*)  
1668Lasavičiūtė-Šalkauskienė, Ona*1922.10.28 Skardupiai (Marij. aps.)
†2011.09 Utena?
Skardupiai (Marij. aps.)Utenaištekėjo grįžusi į Lietuvą
1371Lasavičiūtė, Ona nuo Vilkaviškio  
0279Lasys, Henrikas *1914.03.25
†2017.11.18
KaunasRadviliškio kap.LLA štabo narys; tremtyje dirbo Dalstrojprojekte
3496Lašinis, Vytautas*1930
†1986 Lietuva (kur?)
Diržių k. (Pakruojo r.*)  
3603Lašinskaitė, Janė*1929Laukagalio k. (Molėtų r.*)  
1372Lašinskas, Antanas†2013.05.18? Panevėžys?nuo Rumšiškių?Rumšiškių kap. 
3598Latvėnas, Stasys*1923Astrovkos k. (Rokiškio r.*)  
1374Laucius, Jurij*1909Asipoviči  
1376Laugalys, Vytautas †1994.06.06 Ukmergė  Norilsko sukil.; grįžo 1956
3492Laukytė, Kazė*1914Ražiškių k. (Kauno r.*)  
3491Laukmikelis, Martynas*1909Girkalių k. (Klaipėdos r.*)  
1274Laurinaitis, Jonas*1907   
3493Laurinaitis, Juozas*1905Žukų k. (Šilutės r.*)  
1378Laurinaitis, Justinas*1929.02.08 Ardzijauskai (Kazlų Rūdos vls.)
†1995.04.07 Prienai
 Prienų kap. 
1275Laurinaitis, Vincas*1907   
2617Laurinavičius, V.    
4052Laužadis, Antanas*1917Laužadžių k. (Rokiškio r.*)  
4053Laužadis, Pranas*1902Šileikių k. (Rokiškio r.*)  
1379Laužikas, Juozas† —— Kupiš.sav. 
0282Lazauskienė, Joana  Leipalingis, Alėjos g. 39, LT-67279kažkada dalyvavo LPKB „Kolyma” suvažiavime
1889Lazdauskas, Stasys   laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
1381Lechavičius, Pranas     
4265Lečas, Julius*1910Žiežmariuose (Kaišiadorių r.*)  
1382Lekavičius, Stasys†1988 Utena Utenos kap. 
4266Lelertavičius, Edvardas*1908Tverečiuje (Ignalinos r.*)  
1383Lelešius, Juozas† nežin.   
4054Lelis, Petras*1919Pumpėnuose (Pasvalio r.*)  
4055Lemantovičius, Vaclavas*1906Rokų k. (Varėnos r.*)  
4056Lesvinčiūnas, Alfonsas*1920
† lageris
Šakarnių k. (Pasvalio r.*)  
4589Leščinskas, Antanas*1902Reketės k. (Kretingos r.*)  
1384Leščinskas, Stasys*1928.05.15 Lazdijų r.*
†2009.08.03 Dubrovica (Ukraina, Rivno sr.)
  išlaisv. 1958 Ust-Neroje
4588Leščiukaitis, Justinas*1905Valių k. (Šakių r.*)  
0308Leškauskaitė-Vilkelienė, Stefanija*1928.11.01
† ——
Joniškio r.*Joniškis 
1386Leškienė, Angelė† Utena Utenos kap. 
1385Leškys, Antanas*1925.02.25
† ——
Tauragės aps.Utena 
4668Levertavičius, Liudas?     
3531Levickas, Albinas*1921
†1947 lageris
Kražiai  
3532Levickas, Viktoras*1928Kaišiadorys  
3533Levulis, Boleslovas*1909
†1991 Lietuva (kur?)
Gailiūnų k. (Lazdijų r.*)  
3534Liaudanskas, Ignas*1907Stoniškio k. (Rokiškio r.*)  
3535Liaudanskienė, Viktorija*1900Kraštų k. (Rokiškio r.*)  
3536Libmanaitė, Sara*1922Kaunas  
1970Lydeka, Albinas *1925 Griškabūdžio vls.
†2010
 Varėna? 
3537Liegus, Teodoras*1919Naujasodžio k. (Utenos r.*)  
1388Lietukienė, Elžbieta  Mažeikių sav. 
1278Lygnugaris, Povilas*1906   
3538Lignugaris, Povilas*1906Spraudžio k. (Plungės r.*)  
3539Limbaitė, Eleonora*1922   
4833Lingys, Juozas*1905Mažeikiai  
1389Lingys, Juozas†1999   
2622Linkevičius, Julius    
3800Linonis, Bronius*1922Tūrupėlio k. (Marijampolės r.*)  
2543Lionikas, Jonas   Norilsko sukil.
1390Lionikas, Lionginas  Kražiai 
4851Lisauskaitė, Stasė*1926Burniškių k. (Širvintų r.*)  
1391Lisauskas, Kazys Algimantas *1926.01.07 Barevičiai (Kruonio vls.)
†1999.01.31 Vilnius
KaunasVilnius, Sudervės kap.slap. „Algimantas“. stud., LLA narys
4257Lisauskienė, Elena*1913Aukštakalnio vnk. (Ukmergės r.*) partiz. ryš.
1394Lisauskienė, Jadvyga*1913Ukmergė mokytoja
4718Listopadskas (Listopedskas?), Juozas*1922
†1950 lageris
Eglinčiškės k. (Marijampolės r.*)  
4254Litvinaitė, Stasė*1922Urvikių k. (Mažeikių r.*)  
1395Liutkevičienė Urbonavičienė, Genutė  Šiauliai 
4255Liutkevičius, Juozas*1906Seirijuose (Lazdijų r.*)  
4256Liutkus, Kazys*1912   
1277Logminas, Mečislovas*1911   
2881Lokcikas, Bronius*1915Bajorų k. (Rokiškio r.*)  
2274Lopata,    nuo Dotnuvos; 1956.09 išvyko laivu iš Magadano (į Lietuvą) su E. Valiukėnaite ir Ant. Mikalskiu
1396Lubickaitė, Bronė    
1397Lubickaitė, Ona    
4478Luckevičius, Ježis*1920   
1398Luckus, Jonas  Kaunas 
1907Luckus, Jonas† Kolyma?  mirė po lagerio
2874Lučinskas, Stasys*1902
†1947 lageris
Plungė  
2875Lujanas, Petras*1911Lujėnų k. (Biržų r.*)  
2876Lukamskaja, Marija*1922Narvaišių k. (Plungės r.*)  
2877Lukaševičius, Juozas*1919Gerų Vakarų k. (Kaišiadorių r.*)  
2878Lukauskas, Vladas*1913
†1956 kažkur tremtyje
Zubrickų k. (Jurbarko r.*)  
2879Lukavičius, Adalbertas*1918Kaunas  
2880Lukminas, Vaclovas*1920Šulaičių k. (Kėdainių r.*)  
1929Lukonas, Bronius*1908  gal grįžo?
1399Lukoševičius, Jonas  Elektrėnų sav. 
4479Lukošius, Mykolas*1918
†1946 lageris
Gamėnų k. (Akmenės r.*)  
2628Lukošius, V.    
1400Lukša, Antanas *1923.05.31 Juodbūdis (Veiverių vls.)
†2016.01.02
Tauro apyg. štabasVeiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
3905Lukša, Jonas*1921Kaunas  
4667Lukšas, Vladas*1912Zimbiškiai (Linkuvos vls.?)  
1401Lukšys, Juozas† nežin.  nuo Perlojos; gyv. Kadykčiane
2544Lukšys, Juozas   Norilsko sukil.
3904Lukšys (Lukša?), Jonas*1918
†1947.07.14 lageris
   
1402Lukštaraupytė, Bronė nuo Rokiškio  
1403Lunys, Jonas*1911.11.05 Ukmergė
†2001.02.02 Vilnius
 Vilnius, Rokantiškių kap. 
4590Lunys, Jonas*1911/1907Vilnius  
4397Lunys, Vladas*1925/1927
†1947.10.16 lageris (Sevvostlag?)
Markiniškės k. (Ignalinos r.*) valst., partiz. ryšininkas
1890Lūnis,     
1997Lunskus, Juozas*1924
† Kolyma (Magadanas?)
Šlavėnai slap. „Vėjas“.  
4591Lunskus, Juozas*1927
†1947.07.07 lageris (Magadano sr.?)
Šlavėnų k. (Anykščių r.*) slap. „Vėjas“.  
4398Lupeikis, Antanas*1925
†1952.08.06 lageris (Berlag?)
Panevėžys pogr. org. narys
4592Lupeikis, Kazys*1921
†1948 lageris
Nibragalio k. (Panevėžio r.*) partizanas; 1946.04.20 į lagerį (Dalstrojaus?) Nachodkoje
4399Lusas, Stasys*1926Urkionių k. (Varėnos r.*)  
0225Lūža, Petras*1924.05.24 Vladislavos vnk. (Rok.aps.)
†2006.09.25 Marijampolė?
Rokiškio aps.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
4666Maceina, Jurgis*1919Patrakiemio k. (Prienų r.*)  
2619Macelis,     
2990Macidulskas?, Algvidas (Algis)    Buvo svotas Bronytės ir Jono J. vestuvėse Ust-Omčiuge 1955 m.
2588Macijauskas, Jonas   Kengyro sukil.
4400Macijauskas, Pranas*1905Kaunas  
2489Maciulevičius, Juozas*1908 Darsūniškis (Kaišiadorių r.*) Darsūniškis (Kaišiadorių r.*) (1992) 
4401Mackela, Simonas*1907
†1983 Lietuva (kur?)
Kurėnų k. (Ukmergės r.*)  
1990Mackela, Vytautas   su Mykolu Dirse
4402Mackevičius, Motiejus*1931Paąžuolės k. (Varėnos r.*)  
4403Mackevičius, Zigmas*1924Kaunas  
0200Mackevičiūtė-Andžiustienė-Urbonienė, Regina*1927.10.02
† ——
Kėdainių aps.Kauno r., Garliava 
1404Mačernis, Zenonas*1923.04.17 Nausodis (prie Kartenos)
†2000.03.11 Žiegždriai (Kauno r.)
   
4272Mačys, Juozas*1910Kupreliškių k. (Vilkaviškio r.*)  
4273Mačys, Leonas*1928
†1971 Lietuva (kur?)
Gižų k. (Vilkaviškio r.*)  
0273Mačiuika, Vytautas *1929.10.31 Kaunas
†1999.10.14 Vilnius
KaunasBaltijos jūrarašytojas, skulptorius; paleistas 1955
4267Mačiulevičius, Antanas*1920Meškininkų k. (Jurbarko r.*)  
4268Mačiulis, Albinas*1922Kaunas  
2590Mačiulis, Jonas   Kengyro sukil.
4269Mačiulis, Juozas*1895
†1978 Lietuva (kur?)
Girdžiūnų k. (Joniškio r.*)  
4270Mačiulis, Povilas*1920Zapalskių k. (Šiaulių r.*)  
4271Mačiulskas, Juozas*1884Kamisoriškės k. (Ignalinos r.*)  
1405Mačiulskis, Otonas*1918.01.17 Baranoviči
†2006.08.06 Kačerginė
ŠvenčionysVilnius, Karveliškių kap. (polit.kalinių sekt.)valst. tarnautojas
4274Mačulskis, Antanas*1918Švenčionys amatininkas
1282Magalenga, Vladas*1918   
4275Maižis, Alfonsas*1923Šiauliai  
1279Majauskas, Jonas*1923   
0230Majoraitė, Regina*1923
† Palanga
Vilkų kampas (prie Šilutės)Palanga (1996)slap. „Petrė“.  
4436Makarevičius, Vaclovas*1927
† kažkur SSRS (ne lag.)
Milžinų k. (Kaišiadorių r.*)  
4437Maknevičius, Jonas*1894Mauručių k. (Prienų r.*)  
4438Maknys, Antanas*1919Indubakių k. (Utenos r.*)  
0288Makuškaitė, Irena *1927.03.17 Rokiškis
†1999.11 Obeliai
Kužiai, Šiaulių aps.Zarasų sav. Dusetų kap.mokytoja lituanistė, poetė
0281Makuškaitė-Sedleckienė, Janina *1925.12.25 Ulytėlė (Rokiškio vls.)
†2005.11.17 Baisogala
VilniusKaišiad. sav. Kaugonių kap.mokytoja
1281Makutėnas, Jonas*1920
†1977 Lietuva (kur?)
Vilnius 1949 ištremti tėvai
4923Makutėnienė, Anelė†1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*) nuvyko pas vyrą į tremtį
4926Malakas, Ignas*1913Aleksandrava (Ukmergės r.*)  
2624Malakna, Vincas    
4717Malašauskas, Albinas*1926
† Lietuva (kur?)
Kaišiadorys  
1285Malašauskas, Pranas*1908   
3162Malaškevičius, Antanas*1923Navininkų k. (Alytaus r.*)  
3158Malickas, Jonas*1922Vilnius  
3157Malickas, Petras*1919
†1950.05.20 lageris (Lazo?)
Vilnius  
1407Malikėnaitė, Janina Jugasia*1928Strakšiškės k. (Ignalinos r.*, Švenčionių aps.)  
1648Malinauskaitė-Stankevičienė, Pranė *1924 Pakruojo r.*
†2010.06.01 Mažeikiai?
 Mažeikių Geidžių kap.slap. „Frida“.  
4610Malinauskaitė-Noreikienė, Sofija*1924Ukmergė  
1409Malinauskaitė, Sofija nuo Giedraičių  
2545Malinauskas, Jonas   Norilsko sukil.
3163Malinauskas, Leonas*1923Juozapuvkos k. (Molėtų r.*)  
3164Malinauskas, Vladas*1920Bertešiūnų k. (Kaišiadorių r.*)  
3165Mališauskas, Jonas*1908
† lageris
Daršiškių k. (Kupiškio r.*)  
4477Malūkienė, Lidija*1910Kretinga  
1410Malūnavičius, Jokūbas† nežin.   
3705Malžinskienė, Kazimiera*1920   
1280Manauskas, Edvardas*1929   
1284Mandeika, Juozas*1905   
3706Mankevičius, Jonas*1910
†1968 Lietuva (kur?)
Pagurnių k. (Alytaus r.*)  
3707Mankevičius, Stasys*1930
†1987 Lietuva (kur?)
   
1412Mankienė, Pranutė (Magdalena?)     
4307Mankus, Petras*1918Pikelių k. (Jurbarko r.*)  
1411Mankus, Pranas †1988   
4308Marazas, Levas*1924Šilavoto k. (Prienų r.*)  
1127Marcinauskaitė-Daniūnienė, Janina*1921
†1996 Lietuva (kur?)
Čiobiškis (Širvintų r.*)Panevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; Didž. Kovos apyg. ryšin.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
3698Marcinkevičius, Juozas*1907
†1948 lageris
Mardosų k. (Prienų r.*)  
3699Marcinkevičius, Juozas*1916Zabėlynės k. (Anykščių r.*)  
3700Marcinkevičius, Kazys*1919Sudvariškių k. (Prienų r.*)  
3701Marcinkevičius, Vladas*1905
† Lietuva (kur?)
Smilgiuose (Panevėžio r.*)  
3702Marcinkus, Juozas*1908Mantvilių k. (Jurbarko r.*)  
1413Marcinkus, Kazimieras*1928.10.18
†2000 Radviliškis
Šiaulių aps.Radviliškiskalėjo Čiukčijoje
3703Marcinonis, Pranas*1917
†1971 Lietuva (kur?)
Gailiūnų k. (Lazdijų r.*)  
4646Marčiulynas,     
3704Marčiulionis, Juozas*1906
†1946 lageris
Vainatrakio k. (Kauno r.*)  
1414Margevičius, Vytas Šiauliai Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
3693Margis, Adomas*1923Barkelių k. (Kretingos r.*)  
3694Markevičius, Jonas*1922Vilnius  
3695Markevičius, Jonas*1922Kapėnų k. (Akmenės r.*)  
0209Markevičiūtė-Ramaškienė, Marytė *1919.09.03 Kamenka (Seinų aps.)
†2013? Marijampolė?
 Marijampolės kap.slap. „Pakalnutė“. Žilvičio būrio ryšininkė
3696Markūnas, Pranas*1922Anykščiai  
3697Markūnas (Morkūnas?), Antanas*1909Kibildžių k. (Molėtų r.*)  
4619Marma, Alfonsas *1925.11 Šlapučiai (Kauno aps. Čekiškės vls.)
†1968.10.15 Kaunas
KaunasKauno Eigulių kap.kelių stat. inž.; Kolymoje dirbo objektuose „п/я 383/7“ ir „п/я АВ 261-63“
3063Marmokaitė, Albina*1914
† Lietuva (kur?)
Naujasėdžio k. (Anykščių r.*) apyl. pareigūnė; šeima ištremta 1948
1415Marozas, Augustas  Tauragė 
3057Marozas, Petras*1905
†1983 Lietuva (kur?)
Pušalote (Pasvalio r.*)  
3058Martinauskas, Vladas*1925Kluonalių k. (Kretingos r.*)  
3059Martinkėnas, Albertas*1925Ceikinėlių k. (Ignalinos r.*)  
3060Martinkevičius, Jonas*1922Naujokaičių k. (Šakių r.*)  
3061Martinkus, Juozas*1921
†1978 Lietuva (kur?)
Erslos k. (Skuodo r.*)  
2124Martinkus, Jurgis† lag. Razvedčikiš Kretingos r. lageryje Razvedčik su Petru Lūža
3062Martinkus, Pranas*1907Lukošaičių k. (Skuodo r.*)  
1416Martinkus, Stanislovas  Mažeikiai 
2546Martinkutė-Smetonienė, Irena   Norilsko sukil.
1417Marvela, Vaclovas  Tauragės r. 
2683Masaitis, Albinas    
1418Masaitis, Benadas (Benius)*1921 Kaunas  Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1419Masalskas (Maselskas), Stasys*1928
†1990 Ukmergė
Kaunas  
1420Masilionis, Jonas† —— Vilnius 
1699Masilionytė-Šutienė, Stasė*1927.02.25
†2009.11.13 Panevėžys
Panevėžio aps.Panevėžio kap. 
3750Masionis, Jonas*1908
†1983 Lietuva (kur?)
Valiūnų k. (Joniškio r.*)  
3746Masiulis, Albinas*1917Zabičiūnų k. (Zarasų r.*)  
3747Masiulis, Vytautas Jonas*1923
†1995 Lietuva (kur?)
Jurgelionių k. (Ukmergės r.*)  
2547Maskoliūnas, Alfonsas   Norilsko sukil.
3748Masliukas, Lionginas*1908Dubingiuose (Molėtų r.*)  
2490Mastauskaitė-Chanina, Ieva*1921 Civiškių (Kaišiadorių r.*)Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)Kaišiadorys (1992)suim.1945?
3749Mastauskas, Jonas*1928
†1974 nežin.
Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)  
2491Matačiūnas, Kazys*1911 Buckūnų (Kaišiadorių r.*) Paparčiai (Kaišiadorių r.*) (1992)suim.1946, paleis.1956
1422Mataitis, Vladas† nežin.  į Lietuvą grįžo
2873Mateika, Petras*1928Urkio vnk. (Molėtų r.*)  
0241Mateikis, Povilas *1927.06.03 Kurkliečiai (Kamajų vls.)
†2013.06.03 Rokiškis
Gudonys (prie Svėdasų) slap. „Tauras?“. 1950 į Magadaną
1425Matelis, Vladas  Rumšiškės 
4958Matiušenka, Piotras*1914Šaukėnų vls. (Kelmės r.*)  
1426Matkėnas, Vytautas† nežin. Alytus 
3708Matkevičius, Motiejus*1926Vilnius  
1427Matkevičius, Motiejus  Varėn.sav., Valkininkų glžk.st.Čiukčijoje, Kolymoje
4476Matukonis, Lukas*1911   
1432Matulevičienė, Jadvyga†198_ VeliuonaVeliuonaJurbarko sav., Veliuonos kap.iki suėmimo mokytojavo Veliuonoje
4475Matulevičius, Henrikas*1920Kęstučių k. (Trakų r.*)  
4474Matulevičius, Zigmas*1906Kaunas  
4473Matulionis, Vladas*1925
†1956 kažkur tremtyje
Šeimyniškių k. (Utenos r.*)  
0121Matulis, Vincas*1930 Alytaus r. Simno kap.dirbo Magadane statybose kalviu
4801Matusevičienė, Leonida*1908Veliuona mokyt., partiz. ryš.
2280Matusevičienė,    istorijos mokytoja; ištekėjusi iki suėmimo
1434Matusevičius, A.† Magadano sr. Kolyma, Miaundžos kap. 
4470Matusevičius, Albinas*1926Kaunas slap. „Vygantas“. studentas
4471Matusevičius, Mečislovas *1923.02.16 Kazlų Rūda
†1989.04.02 Lietuva (kur?)
-Kauno r. Karmėlavos kap.pirmąkart suimtas 1947.02.22, kalintas Karaliaučiuje
4472Matusevičius, Petras*1918Trakiškių k. (Marijampolės r.*)  
1437Matuzevičienė, Marija† nežin.   
1438Matuzevičienė, Ona    
1435Matuzevičius, Albinas*1923
† nežin.
Starkonių k. (Pakruojo r.*) darbininkas
4799Matuzonytė-Ražukienė, Ona*1928Rokiškis moksleivė
1439Matuzonytė, Ona   bendrabylis - Romualdas Bulavas
0119Matvejevaitė-Kasparavičienė, Regina*1931.01.01 Kaunas
†2007.01.26 Kaunas
KaunasKaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap. 
4800Mauragas, Jonas*1919
† Lietuva (kur?)
Šaukėnai (Kelmės r.*) valstietis
1440Mauragis, Jonas*1919.12.25
† ——
Kelmės r.*Pakruojis 
1387Mauzaitė-Liesmanienė, Danutė*1928.06.10 Tubeliai (Šakių aps. Lukšių vls.)
† ——
Šakių aps.Kaunas 
0313Maziliauskas, Antanas *1929.08.24 Jurgelionys (Siesikų vls.)
†2010.03.03 Jonava
Vyčio apyg. Žaibo būrysJonavos kap. 
2594Maziliauskas, Antanas   Kengyro sukil.
4469Mazinteris, Gilelis*1923Vilnius  
1442Mazūra, Leandras    
4564Mazūras, Leonardas (Leandras?)*1925Kėdainiai  
1286Mazuras, Leonas*1912   
4466Mažeika, Ignas*1908Krikštonių k. (Lazdijų r.*)  
4467Mažeika, Leonas*1920Kairių k. (Telšių r.*)  
4468Mažeika, Vaclovas*1914Plungė  
1443Mažeikaitė, Stasė nuo Mažeikių  
1930Maželis, Kazys*1915
† nežin.
  „grįžęs“ gyveno Vitebsko sr.
4464Mažonavičius, Adolfas*1916
†1948 lageris
Dumpių k. (Klaipėdos r.*)  
4465Mažuolis, Jonas*1902Pandėlys  
2227Medelinskas, Jonas   dirbo Magadano alaus darykloje
2228Medelinskienė, Stasė   Magadane gyv. „antrojoje dalyje” („vtoraja častj”)
4806Medinytė-Kašalynienė, Jadvyga *1932Šlepečių k. (Daugailių vls.)  
2494Meilutis, Vaclovas*1921 Baniškių (Pamierio?) k. (Kaišiadorių r.*)
†1975 nežin.
  gal suimtas 1945?
4482Meleškaitė, Vanda     
2492Melkūnas, Juozas*1906 Strėvininkų (Kaišiadorių r.*)
†1980
  suim.1946
1283Menčinskas, Jonas*1916   
1444Menčinskas, Jonas† nežin.   
1891Mendeika, Pranas† Nižnij Seimčianas  mirė po lagerio
1446Menšikova, Adelė*1920.03.04
†2008/2009
Jiezno vls.Utena, naujosios kap. 
3596Meščinskis, Henrikas*1912Vilnius  
1447Meškauskas, Pranas*1927.04.17 Rapšaičiai (Kret.aps. Kulių vls.)
† ——
Plungės r.*Plungės sav., Kuliai 
2548Meškauskas, Pranas   Norilsko sukil.
1448Meškauskas, Vladas *1929.03.31
†2015.10.07
Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.Kauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
4462Meškelevičius, Albinas*1918Dapkiškių k. (Alytaus r.*)  
4463Meškunecas, Feliksas*1929Vilniaus apskr. (kur?)  
2364Meškuotis, Juozas*1926Kėdainiai slap. „Žaibas“. 1969 grįžo
1449Meškuotis, Juozas*1926.03.19 Gudžiūnai (Kėd.aps.)
† ——
Kaunas?Kėdainių r., Krakės[inf]  
2363Metrikis, Antanas*1927Klaipėdos r.* Dauskiai 1951 į Magadaną
1450Metrikis,   nuo Klaipėdos 1955.06.10 - Kadykčane
4363Michedka, Jevgenijus*1924Kaunas  
4364Miciūnas, Leopoldas*1915
† nežin.
Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*) 1941 sukil. dal.
0259Mickaitis, Juozas*1924
†1996 Lietuva (kur?)
JurbarkasKauno Eigulių kap. 
3607Mickevičius, Jonas*1927
†1948 lageris
Utenos apskr. (kur?)  
3608Mickevičius, Stasys*1919
†1992 Lietuva (kur?)
Išlandžių k. (Vilkaviškio r.*)  
3609Mickonis, Vincas*1913
†1955 lageris
Punia (Alytaus r.*)  
3610Mickus, Aleksandras*1921Kaunas  
3611Mickus, Steponas*1913Ylakaičių k. (Skuodo r.*)  
2074Mickutė-Jurevičienė, Elena *1931.01.01 Bugų Šilelis (Antaz.vls.)
† ——
Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Zar.sav. Antazavės sen. 
2703Mickutė-Čepinskienė, Stasė*1922Ylakiai 1954 iš lag.
0284Mičiulienė-Baranauskienė, Albina*1922 Bačkininkėliai (Prienų r.*)
† ——
Prienų r.*Kaunasslap. „Nežinomoji“, „Ona“. 1954.11.14 iš 19 lagerio
2705Mičiulytė, Anelė*1930Vilkaviškis 1947.12.12 suim., 1954 iš lag.
2707Mieldažys, Antanas*1894Gudiškių k. (Prienų r.*) 1946.10.17 suim., 1947 į Sevvostlagą Komsomolske prie Amūro (!?)
2706Mieldažis, Antanas*1907Plutiškių k. (Marijampolės r.*) kunigas; 1945.12.12 suim., 1946.06.15 KT 10+5, 1953 iš lag.
4502Mieliauskas, Juozas*1919Žagarių k. (Prienų r.*) 1941 sukil. dal.
1451Miežlaiškytė, Albina* Netičkampis (Marijampolės aps.)
† nežin.
   
4682Miglinas, Juozas*1925Alytus slap. „Šaulys“.  
1452Miglinas, Juozas *1926
†2000±1 Alytus
   
4501Mika, Valys*1919Telšiai slap. „Ąžuolas“. žurnalistas; LLA Sedos kuopos vadas; pabėgo vežamas į lagerį, po 3 d. suimtas
0199Mikalauskaitė-Marazienė, Aldona*1929.10.30 Kaunas
†2015.05.05
 Šilavoto kap. 
0237Mikalauskas, Albinas *1908.12.18 Bubeliai (Suvalk.aps. Krasnavo vls.)
†1997.10.03 Marijampolė
Meškučiai (Marijampolės r.)Marijampolė, senosios kap. 
2144Mikalauskas, Aleksas†~1950 Kolyma  bėgo iš lagerio Arkagaloje, pagautas ir sušaudytas
4683Mikalauskas, Bernardas*1918
†1948 lageris
Obenių k. (Kaišiadorių r.*)  
0269Mikalauskas, Gediminas†1994 Kaunas ar Kolyma? Kaunas, ?Petrašiūnų kap. 
4684Mikalauskas, Kazys*1918Neveronių k. (Kauno r.*)  
2433Mikalauskas, Klemensas*~1918
†1966
Apnarai (Kauno-Kaišiad.) 7 m. kalėjo Kolymoje
4168Mikalčius, Vladas*1915
†1973 Lietuva (kur?)
Kelmė  
1456Mikalskis, Antanas *1912.12.15 Grikienos (Panevėžio aps.)
†2002.04.23 Panevėžys?
Senamiestis (Panevėžio vls.)Panevėžys, Ramygalos g. kap.1956.09 išvyko laivu iš Magadano (į Lietuvą) su E. Valiukėnaite ir Lopata
2455Mikelėnaitė-Orlova, Stasė*1921Mediniškių k. (Pakruojo r.*)  
4169Mikelionis, Vladas*1926Jakubiškių k. (Varėnos r.*)  
4172Miknevičius, Vytautas*1908Ščiukiškio k. (Kėdainių r.*)  
4173Miknevičius, Vytautas*1928Simaniškių k. (Pakruojo r.*)  
2118Miknevičius, Vytautas † Panevėžys   
1470Miknevičiūtė-Misiurevičienė, Stefa *1926.08.01 Antanaičių k. (Kaišiadorių r.*)
†1978.09.19 Lietuva (kur?)
Antanaičių k. (Kaišiadorių r.*)Kelmės kap.slap. „Audra“. žuvo autoavarijoje
2493Miknevičiūtė-Misevičienė, Stefanija*1928 Antanaičių (Kaišiadorių r.*)
†1980
   
4170Mikša, Balys*1905
†1981 Lietuva (kur?)
Kaunas  
0258Mikšaitė-Šalakienė, Marija   Kaunas 
4171Mikštymas, Boleslavas*1926Čepukiškės k. (Zarasų r.*)  
1653Mikučiauskaitė-Stanušauskienė, Bronė† —— Kėdainiai ar Kėdainių r. 
3278Mikulionytė, Kazė Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
1457Mikulskis, Algirdas *1921 Kirbaičiai (Šiaulių aps. Kairių par.)
†1995.05.03 Plungė
ŠiauliaiPlungėmoksleivis
1931Mikutėnas, Jonas    
4503Mikutis-Mikutavičius, Alfonsas*1924
†1987 kažkur SSRS (ne lag.)
Klaipėda po pirmo įkalinimo 1946 grįžo į Lietuvą
1458Milašius, Gabrielius *~1905 PalangaLLKS ryšininkas Palangoje
1287Milašius, Gabrielius*1907   
4770Milašius, Gabrielius*1907
†1998 Lietuva (kur?)
Palanga  
3525Milašius, Juozas*1918Vilnius  
3526Milašius, Liudvikas*1904Pamiškės k. (Ignalinos r.*)  
3527Milašius Pukauskas, Antanas*1918Jakėnų k. (Ignalinos r.*)  
4901Milašiūtė, Stefanija*1912Lieplaukė (Telšių r.*) kt. duom. kalėjo Magadano sr.
3528Mildažis, Petras*1914Kaunas  
3529Mileris, Juozas*1914
†1947 lageris
Vencloviškių k. (Jurbarko r.*)  
3530Mileris, Vincas*1917
† Lietuva (kur?)
Leoniškių k. (Šakių r.*)  
2125Mileškaitė-Tavorienė (Tavarienė), Valerija *1925
†2002 Kavoliškis (Rokiškio r.)
 Rokiškio nauj. kap.  
4771Milevičiūtė, Bronė*1924Kėdainiai  
0222Miliauskaitė-Vosylienė, Stefa *1928.11.11 Kidoliškiai (Marijamp.vls.)
†2014.10
KaunasMarijampolė, senosios kap.slap. „Varna“.  
1461Miliauskaitė (Milevskaitė), Vincentina (Vincenta)*1927.05.10
†2013.11
VilniusVilnius 
1459Miliauskas, Kazimieras†2007-2008 Klaipėda Klaipėda 
0127Miliauskas, Vytautas*1930.11.26
† nežin.
ZarasaiKaunas 
2769Milinauskas, Petras*1926 Pievagaliai (Alytaus aps. Butrimonių vls.)
†1959 Lietuva (kur?)
   
1462Milišauskaitė, Marcelė    
4504Miliūnas, Antanas*1926
†1984 Lietuva (kur?)
Marijampolė  
1463Milius, Bronius†2003-2004 Klaipėda 
0292Milius, Juozas *1917.05.17
†1982.11.21 Marijampolė
 Marijampolės naujosios kap. 
3633Milkeris, Antanas*1920
†1951.09.22 lageris (Berlag?)
Naujeliškių k. (Šakių r.*)  
0316Milkevičiūtė-Šarkienė-Zareckienė, Marytė*1928.10.14
† ——
Straigiškės k. (Lazdijų r.*)Lazdijaimoksleivė; 1962 bandė grįžti į Lietuvą, valdžia nepriėmė
1464Milkevičiūtė, Ona†2005±2 Lazdijai Lazdijų sav. Veisiejų kap. 
4772Milušauskaitė, Ona*1927Ašmintos k. (Prienų r.*)  
0286Milušauskaitė, Ona*1927.08.29 Ašminta (Marijampolės aps. Prienų vls.)
†2013.04.20 Kaunas?
Prienų r.*Kauno Seniavos kap., kapo Nr. 20‑7‑3 
4505Milušauskas, Justinas Vytautas*1921Bagrėno k. (Prienų r.*)  
0134Milutis, Juozas*1927
†2011.10.07 Alytus
 AlytusD2 lageryje su J. Bujanausku
4773Milutis, Juozas*1927Viečiūnų k. (Varėnos r.*)  
2684Milvydas, Vytautas    
1466Minecas, Jurgis *1925.04.23
†2014.08.03 Kaunas?
 Kauno r. Neveronių kap. 
2981Mingaila, Jonas*1919Kaunas  
2982Mirinavičius, Stasys*1909
†1948 lageris
Utena  
3632Misevičius, Janas*1906Linkų k. (Vilniaus r.*)  
4774Misevičius, Jonas*1916
†1956 kažkur tremtyje
Papiškių k. (Kauno r.*)  
1468Misevičius, Jonas †1956.04 im. Frunze (Magadano sr.) im. Frunze, Magadano sr. 
2983Misiūnas, Balys*1915
†1989 Lietuva (kur?)
Šeduva  
2984Misiūnas, Janas*1913   
2985Misiūnas, Stasys*1910Mažeikiai  
1469Misiurevičius, Mikas *1922.05.03 Kybartai
†1983.07.11 Kelmė
VilniusKelmės kap.slap. „Bajoras“. VU stud.; Norilsko sukil.; vedė 1955 Sporname
1288Miškinis, Alfonsas*1907   
3638Miškinis, Antanas*1920Vilnius  
1471Miškinytė, Stasė  Vilnius 
1472Miškunec, Feliks*1929   
1474Mitalas, Jurgis† Utena   
1473Mitalienė, Marijona†1981 Utena   
3585Mitka, Antanas*1911
†1948 lageris
Panevėžys  
3586Mitkus, Jonas*1910Vaškuose (Pasvalio r.*)  
3587Mitrauskas, Alvydas*1924
†1947 lageris
Kazlų k. (Marijampolės r.*)  
2437Mižutavičius, Vincas*1930Einoraičiai (Šiaulių vls.) Prisikėlimo apyg. partiz. ryš.
1662Mižutavičiūtė-Svetokienė, Ona *1929.10.23
†2016.12.26
Einoraičiai (Šiaulių vls.) slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
4506Mlečka, Juzefas*1915Dailidžių k. (Šalčininkų r.*)  
3588Mocevičius, Juozas*1924
†1961 Lietuva (kur?)
Vilnius  
1476Mockėla, Vytautas* Ukmergė?
† ——
Ukmergė?Jonava 
3589Mockus, Aleksas*1905
†1947 lageris
Lėlaičių k. (Mažeikių r.*)  
3590Mockus, Kostas*1908
†1980 Lietuva (kur?)
Naujokų k. (Skuodo r.*)  
2696Mockus, † Ugol-Elgen  gyv. Ust-Taskane, žuvo (nuskendo) Ugol-Elgeno šachtoje
1477Moizesonas,  Ukmergė Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
4897Molytė-Jaakson, Zosė *1921.05.09 Kalnėnai (Telšių r.*)
†2005.09.09 Viljandi (Estija)
Kalnėnai (Telšių r.*)Viljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) 
3591Momkus, Jonas*1898
†1947 lageris (Sevvostlag?)
Kerėžių k. (Kelmės r.*)  
3592Mongirdas, Vladas*1919Kaunas / Tauro apyg. Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
1478Monkienė, Nastė† nežin. Kauno r. Neveronių kap. 
4309Monkus, Jonas*1898
†1947.07.08 lageris (Sevvostlag?)
Kerėžių k. (Kelmės r.*)  
1479Monkus (Mankus?), Pranas† nežin. Kauno r. Neveronių kap. 
3593Montrimas, Antanas*1924Payžnio k. (Šilalės r.*)  
3594Morkūnas, Rapolas*1927Juodžiūnų k. (Ukmergės r.*)  
2679Morkūnas, Vikentij*1890 Vilniaus gub.
†1938.03.04 lageris (koks?) Kolymoje
  lietuvis; sušaudytas
1480Morkūnas,    mokytojas, Terrasnoje / ?223 km
3634Mosiejus, Zigmantas*1925
†1955 kažkur tremtyje
Šiauliai  
1482Motėjūnas, Jonas† nežin.   
3595Motiejaitis, Antanas*1907 Jackonių k. (Pakruojo r.*)   
4775Motiejūnas, Antanas*1923Rumbonys (Alyt.vls.)  
0242Motiejūnas, Antanas *1923.09.22 Rumbonys (Alyt.vls.)
†2015.01.11? Kėdainiai?
Rumbonys (Alyt.vls.)Kėdainiai 
3635Motiejūnas, Jonas*1916Kretinga studentas; 1951 ištremta šeima
3636Motiejūnas, Pranas*1916
†1954 kažkur SSRS (ne lag.)
Mikyčių k. (Lazdijų r.*)  
3637Motiekaitis, Kazys*1915Pušalotas (Pasvalio r.*) 1941 sukil. dalyvis
1484Mozeris, Antanas*1927
† ——
Lauksargių k. (Tauragės r.*)MarijampolėNorilsko sukil.
2935Mozesonas, Grigorijus*1919   
1485Mozūra, Leonardas  Kėdainiai 
2936Mučinis, Juozas*1921
† nežin.
Avižonių k. (Širvintų r.*)  
2937Mučinskas, Liudas*1914Ukmergė  
2938Mukas, Antanas*1918Žižmių vnk. (Pasvalio r.*)  
2939Mulevičius, Alfonsas*1919
†1975 Lietuva (kur?)
   
1486Murauskaitė, Marytė  Marijampolė 
0256Murauskas, Bronius*1928.09.05 Barzdžių dv.
(Ras.aps. Šimkaičių vls.)
†2015.07.06
II Paalsys (Ras.aps. Šimkaičių vls.)Prienų kap. 
2940Muravinskis, Ivanas*1923Vilnius  
2941Murmokas, Vladas*1902
†1947 lageris
Gankių k. (Radviliškio r.*)  
2942Nadzeika, Juozas*1928Marcinkonių k. (Varėnos r.*)  
2495Naginevičius, Kostas*1924 Žiežmariai (Kaišiadorių r.*)
† lageryje
   
2943Nagreckaitė, Ona*1916Kaunas  
2944Nakrašius, Antanas*1903
†1952 lageris
Vengeliškio vnk. (Radviliškio r.*)  
1487Nanuška, Albinas  Klaipėda 
2945Narbūdas, Vytautas*1926
†1946 аr 1947.10.21 lageris
Raninės k. (Šakių r.*)  
1488Narbuta,   Panevėžys 
2946Narijauskas, Juozas*1927Marijampolė  
2947Narkus, Jurgis*1920
†1946.10.02 lageris
Klaipėda  
2948Narušis, Marijonas*1925
†1949 lageris
Būdų k. (Raseinių r.*)  
2949Nasavičius (Nasovičius?), Juzefas*1920Varėnos vls.  
2374Našlėnaitė-Konikova, Filimena*1928.01.11
† ——
Skabeikių k. (Ukmergės r.*)Ukmergė 
2950Našlėnaitė, Zofija*1921
†1951 lageris
Baisogaloje (Radviliškio r.*)  
2360Naudžiūnas, Justas*1913
†1968
 Anykščiai, senosios kap. 
1489Naudžiūnas, Kazimieras*1943-1944KaunasMagadanas? Kaunas?ištr.1949  5 m. amž., grįžo 2006
4685Naudžiūnas, Stasys*1927Vaivos k. (Prienų r.*)  
1490Naudžiūnas, Vytautas† Ukmergėnuo Kaišiadorių  
2119Naudžiūnas, Vytautas   1956 lageryje Razvedčik su Petru Lūža
1989Naudžiūnas,  Kaunas? lag. Miaundžos elektrinės stat.
2951Naujikas, Antanas*1917Daugiškių k. (Kupiškio r.*)  
2952Naujikas, Bronius*1907Klaipėda  
4766Naujokaitė-Damijonaitienė, Regina*1930 Laukinių Šunkarių k. (Šakių aps. Jankų vls.)
†1970 Lietuva (kur?)
Laukinių Šunkarių k. (Šakių aps. Jankų vls.)Višakio Rūdos kap.moksleivė, Tauro apyg. ryš.; 1949 ištremta šeima; LGGRTC pav. vers. „Domijonaitienė“
2216Naujokaitis, *~1927  iš Suvalkijos; 1947 rudenį atvežtas į Ožoginą iš Magadano laivu
1491Naujokas, Juozas*1925.08.22 Kaupiai (Taurag. aps.)
†1970.11.30 Alytus
Kaupiai (Taurag. aps.)Alytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
3612Naujokas, Tadas *1923
†2014
   
4174Naumčikas, Bronislovas*1901Kaunas  
4175Navarackas, Adolfas*1911
†1994 Lietuva (kur?)
Vilnius stud., pogr.
4176Navašinskas, Bronius*1921Kaunas  
0297Navickaitė-Juškienė, Valentina*1929.07.01
†2012.06.03
PanevėžysPanevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap.slap. „Loreta-Rūta“.  
1492Navickas, Juozas†1990 Utena   
4177Navickas, Kazys*1927Girštupių k. (Kauno r.*)  
0145Navickas, Mykolas† Pavydai (Kelmės r.)?   
4178Navickis, Jonas*1909Gaubelių k. (Telšių r.*)  
4179Navikas, Juozas*1918
†1946.10.27 lageris
Balandžių k. (Ukmergės r.*)  
4927Navikas, Pranas*1900
†1952.04.05 lageris
Grajauskų k. (Vilkaviškio r.*) LGG2 žinyne pavardė „Novikas“. 1948 ištremta šeima.
1892Navikas, Pranas† Lietuva   
4490Navikas, Pranciškus*1914
† nežin.
Duselninkų k. (Alytaus r.*)  
4491Navikas (Novikas?), Ipolitas*1921Vilnius  
4769Navikauskaitė-Bendoraitienė, Stasė*1928Mačiuliškių k. (Sasnavos vls. / Marijampolės r.*)  
4461Nečiajevas, Andrejus*1914Vilnius  
1495Nedzinskas, Antanas    
3156Nekrašas, Leonardas*1912
†1953 lageris
Pakiršinio k. (Radviliškio r.*)  
1496Nenartavičius, Vytautas† —— Vilniuspaleistas Orotukane
1497Nernkina, Jonas  Panevėžys 
1498Neseckienė-Janulienė, Onutė†2006 Alytus, ? kap. 
3155Nesmejanova, Elena*1922   
4776Nevedomskis (Mikalkevičius?), Jonas*1929Linkuva (Kauno r.*) suim. 1957, represavo Aukšč. Teismo Kolegija Magadano sr.
1290Neveravičius, Tadas*1929
†1967 kažkur SSRS (ne lag.)
Panevėžys  
2885Nevulis, Julius*1921
†1976 Lietuva (kur?)
Rūdninkų k. (Marijampolės r.*)  
2886Niaura, Antanas*1918
†1948 lageris
Anykščiai  
4396Nocius (Nocynas?), Juozas*1924
†1946 lageris
Grūto k. (Varėnos r.*)  
3167Noreika, Eduardas*1927Ylakiai? Jedžiotų k.?  
1499Noreika, Pranas Stakliškės  
3154Noreikienė, Živilė (Zosė?)† nežin.   
3168Noreikis, Jonas*1916Kalvių k. (Akmenės r.*)  
3169Noreikis, Stasys*1905Akmenė  
4395Norkūnaitė, Marytė*1923
†1971 kažkur SSRS (ne lag.)
Marijampolio k. (Vilniaus r.*)  
3170Norvilas, Antanas*1924Palūksčio k. (Telšių r.*)  
3171Norvilas, Kazys*1918
†1947 lageris
Rudynų k. (Šilutės r.*)  
3172Norvilas, Vincas*1920Palūksčio k. (Telšių r.*)  
1500Norvilienė, Marytė† —— Panevėžio sav. 
2884Novickis, Stanislavas*1922Varėnos vls.  
1289Novikas, Pranas*1914   
2883Novodvorskis, Jeronimas*1901
†1946 lageris
Švenčionių apskr. (kur?)  
1501Obelienius, Jonas †1968 Važdeliai (Vosgėliai?)   
2897Obelienius (Obelėnius?), Jonas*1923
†1968 Lietuva (kur?)
Kunigiškių k. (Raseinių r.*)  
2584Oksas, Antanas*1929Ringio vnk. (Panevėžio r.*) / Vyčio apyg. slap. „Sakalas“. Kengyro sukil.
2283Oksas, Eugenijus *1930.06.07 Kirdeikiai (Panevėžio vls.)
†2019.02.05 Vilnius
PanevėžysVilniaus r.slap. „Kapitonas“. moksleivis; Buchta Vanino sukilimo dalyvis
2882Olekas, Vincas*1901
†1947.11.13 lageris (koks?)
Opšrūtų k. (Šakių r.*)  
0179Olinskaitė-Sauliūnienė, Jadvyga*1926.03.25
† ——
Rokiškis ar Vilnius?Vilnius 
0154Orentaitė-Čaplikienė, Danguolė *1929 Balandžiai (Jurbarko r.*) Kaunas?moksleivė
0155Orentaitė-Petronienė, Ksavera*1927 Balandžiai (Jurbarko r.*)
† nežin.
 Kaunasmoksleivė
2711Orentas, Petras*1919Čekiškė (Kauno) 1944.10.05 suim., 1945.01.30 KT 20, 1953 iš lag.
2712Orintas, Jonas*1906 Vokietija arba Šakiai   
2887Orševska, Ana*1905Vilnius  
1503Ožeraitis, Jurgis *1911.01.11 Pabališkiai (Ašmintos vls.)
†1947.08.05 Vaninas
Ankštakių k. (Kretingos r.*) slap. „Ūsas“. LLA narys, Žemaičių apyg. „Kardo“ rinktinės vadas
2888Ožys, Antanas*1921Paberžių k. (Kupiškio r.*)  
4894Ožys, Antanas    1954 Susumane kartu buvo Klemensas Tunkis ir Albertas Tamavičius.
2889Pacevičius, Antanas*1926
†1947 lageris (koks?)
Kaunas  
1504Pacevičius, Pranas†~2007 Jurbarkas?Lazdijų r.*Jurbarkas 
2890Packevičius, Kazimieras*1916Vilnius  
1291Packevičius, Kazys*1916   
0251Pačinskas, Juozas*1920.03.09
†2002.02.13 Ukmergė?
   
2229Pačinskienė, Aldona*1928.12.20
†2003.10.24 Ukmergė
  Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
4824Pačkauskas, Bolius*1908
†1969
Bakaloriškių k. (Trakų r.*) žmona ir vaikai ištremti 1949
0171Padriezas, Valentinas*1929.02.11 Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)
†2003.07.03 Garliava
Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)Kauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
4825Padroštis, Benediktas*1930
†1953.01.30 lageris (koks?)
Saulažolių k. (Klaipėdos r.*) LLA narys; tėvai ištremti 1949
2891Pakalniškis, Alfonsas*1923
†1947 lageris (koks?)
Mažeikiškių k. (Ukmergės r.*)  
2892Pakalniškis, Jokūbas*1906 RygaViekšniai (Akmenės r.*)  
2893Pakštaitis, Stasys*1906Pakščių k. (Kėdainių r.*)  
0125Pakštienė, Bronė† —— Kėdainių sav., Šėta 
1508Pakštys, Leonas † Kėdainių r., Šėta Kėdainių sav. Šėtos kap. 
0123Pakštytė, Aldona *1929
† Kaunas
KėdainiaiKėdainių sav. Šėtos kap. 
2512Pakutka, Pranas    
2894Palabinskas, Vladas*1926
†1976 Lietuva (kur?)
Vilkolių k. (Rokiškio r.*)  
2895Paleckaitė, Bronislava*1919Kaunas  
1510Palionienė, Stefa Gustonių, Pan. aps.  
2896Palionis, Stanislovas*1910Dumblynės k. (Rokiškio r.*)  
4622Palionytė, Liucija*1926Žaliapurvių k. (Panevėžio r.*)  
1109Palionytė-Čepurnienė, Liucija *1926.07.20
† ——
Panevėžio aps.Panevėžys 
1494Paliukonytė-Navikienė, Marytė  Panevėžio sav. 
4623Paliulionytė-Norvilienė, Marija*1923Gustonys (Panevėžio r.*)  
1511Paliulionytė, Marytė Gustonys, Pan. aps.  
1512Paliulis, Povilas VarniaiTelšiai 
1292Paliusis, Povilas*1924   
1103Palivonas, Povilas† nežin.   
3976Palskys, Pranas*1905Aulelių k. (Anykščių r.*)  
1513Palšauskaitė, Zita Kaunas  
1514Palšmitas, Antanas  Klaipėda 
3972Paltarokas, Antanas*1911Šiauliai  
1515Palučionis, Antanas     
3973Palumickas (Pulmickas?), Antanas*1904Smilgelių k. (Pasvalio r.*)  
3974Pangonis, Antanas*1922
†1998 Lietuva (kur?)
Krekštėnų k. (Alytaus r.*)  
3975Pangonis, Juozas*1916Angininkų k. (Alytaus r.*)  
2549Papickas,    Norilsko sukil.
1516Papinigytė, Janė    
4686Paplauskas, Jonas*1898
†1946 lageris
Kaunas  
1893Paplauskas, Jonas*1916   
1294Paplauskas, Pranas*1911   
4507Paplauskas, Viktoras*1925
†1947 lageris
Užupių k. (Marijampolės r.*)  
4508Parojus, Alfonsas*1897
†1981 kažkur užsienyje
Zablockų k. (Anykščių r.*)  
4509Paršiūnas, Matas*1906
†1948.01.02 lageris
Vaitkūnai (Anykščių r.*)  
1517Parulis, Konstantinas (Kostas) *1925.12.08 Kelmanonys (Alyt.)
†1992.10.01 Daugai
Kelmanonių k. (Alytaus r.*)Prienų sav. Balbieriškio kap. slap. „Vijurkas“. valst.; grįžo 1956/1957
2266Pasiliauskas, A.    
1518Pasiliauskas, Albinas† nežin. Pasvalio sav. 
1519Pastors, Aldona†1974   
3173Pasvenskas, Jonas*1913Vidzgailų k. (Lazdijų r.*)  
4369Paškauskaitė-Skaisgirienė, Veronika*1923Aknystėlių k. (Utenos r.*)  
1520Paškauskas, Jonas  Klaipėda 
4875Paškauskas, Vilius*1927Narkūnų k. (Utenos r.*) slap. „Kaštonas“. moksleivis
1521Paškauskas, Vilius† nežin. Vilnius 
1522Paškevičius, Pranas  Rumšiškės 
0164Paškevičius, Vilius    
2550Paškonis, Jonas   Norilsko sukil.
3175Pašukevičius, Kazys*1902
†1947 lageris
Ašmintos vls. (Prienų r.*)  
3176Patarakas, Stasys*1911
†1988 Lietuva (kur?)
Juodeikių k. (Joniškio r.*)  
3177Patinskas, Antanas*1919Gerulių k. (Alytaus r.*)  
3178Paukštys, Jonas*1917
†1947.08.01 lageris
Vaiguviškių k. (Šakių r.*)  
3179Paukštys, Juozas*1912Gačiakampio k. (Švenčionių r.*)  
4492Paukštytė-Krikštopaitienė, Anelė*1929Kirdeikių k. (Saldutiškio vls.) arba Strokinių k.  
1523Paulauskas, Algirdas *1926 Karklynai (Alytaus)
†2011 Palanga?
   
1524Paulauskas, Antanas†2002±3 Klaipėda Klaipėda 
1293Paulauskas, Bronius*1920   
4609Paulauskas, Bronius*1928.03.12 Anykščiai 
2367Paulauskas, Bronius†~2000 Anykščiai, senosios kap.vedė 1957
3180Paulauskas, Jurgis*1922Raišaičių k. (Plungės r.*)  
4638Paulauskas, *~1906   
4209Paulauskas,      
4874Paulavičius, Albertas    
2230Paulavičius, Jonas   iš Dzūkijos
1525Paulavičius, Juozas*1929   
2551Paulikas, Petras   Norilsko sukil.
1527Paulikienė, Emilija  Kaunas 
1528Paulionis, Jurgis * Netičkampis (Marijampolės aps.)
†1979 Elektrėnai
 Elektrėnų sav. Sabališkių kap.Suimtas studentas. Kartu kalėjo Antanas Lukša ir Jonas Rimša.
3181Paulius, Pranas*1913Skiručių k. (Kelmės r.*)  
1820Paurytė-Zelbienė, Apolonija*1928.08.29
†2013.05 Klaipėda?
Zarasai slap. „Prosperas“. suimta moksleivė
1530Pavalkienė, Elena     
3182Pavalkis, Antanas*1918Voniškių k. (Šakių r.*)  
4105Pavilavičius (Povilavičius?), Bronius*1926Ilzenbergo dv. (Rokiškio r.*)  
1531Pažarauskas, Pranas *1911 Bazilionys (Šiaul.aps.)
†1992
 Kaunas, Romainių kap. 
3977Pažemeckas, Vladas*1902
†1953.04.02 lageris (koks?)
Gineikių k. (Pasvalio r.*)  
3978Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas*1922Kaunas studentas
4827Pečiulis, Aleksandras *1926 Užpelių k. (Telšių aps. Tverų vls.)
†2015
 Klaipėdos Joniškės kap.partiz. ryš.
3979Pečiulis, Antanas*1923Neveronių k. (Širvintų r.*)  
3980Pečiulis, Motiejus*1911
†1946 lageris
Žeruolių k. (Ukmergės r.*)  
4677Pelakauskaitė-Juzelskienė, Ona*1918.10 Labanoras
†2007 Ignalina
-Labanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
3981Pelakauskas, Antanas*1922
†1979 Lietuva (kur?)
Pašekščių k. (Molėtų r.*)  
1952Pelešynaitė-Urbienė-Baltaduonienė, Veronika*1917
†1996 Lietuva (kur?)
Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)  
4649Perlavičius, Albinas Jonas   Cholodname - lagery ar tremtyje?
2552Perlavičius,    Norilsko sukil.
3279Pernavaitė, Alma Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
1534Pesliakas, Povilas  Anykščiai 
3982Pėstininkas, Jonas*1915Puskepurių k. (Marijampolės r.*)  
3983Petkelis, Mykolas*1906
†1948 lageris
Degutiškės II k. (Ignalinos r.*)  
3984Petkevičius, Mykolas*1915Šarkių k. (Utenos r.*)  
1535Petkus, Vladimiras  Tauragė 
1540Petraitienė, Elvyra  Kaunas 
1542Petraitienė, Petronėlė† —— Marijampolė 
2975Petraitienė, Stefanija*1922Garšvių k. (Panevėžio r.*)  
2553Petraitis, Bronius   Norilsko sukil.
1536Petraitis, Everistas†1972 JonavaJonavaJonavos kap.siuvėjas
4935Petraitis, Feliksas*1924Paalsio I k. (Jurbarko r.*)  
1537Petraitis, Feliksas*1924.07.14 Paalsys (Jurbarko r.* Šimkaičių sen.*)
†2008.02 Stakiai (Jurbarko r.)
Paalsys (Jurbarko r.*)Jurbarko sav. 
3985Petraitis, Juozas*1908
†1968 Lietuva (kur?)
Pagėgiuose (Šilutės r.*)  
4936Petraitis, Petras*1925Pamituvio k. (Jurbarko r.*)  
0219Petraitis, Petras †1995   
1894Petraitis, Petras    
1538Petraitis, Povilas*1919   
4937Petraitis, Povilas*1919Žybartai (Radviliškio r.*)  
4938Petraitis, Stasys*1922
†1946.12.21 lageris (Nachodka?)
Kačėniškių k. (Ukmergės r.*)  
4939Petraitis, Vaclovas*1921Žeimių glžk. st. (Jonavos r.*) 1941 sukil.; kt. duom. grįžo 1956
1539Petraitis, Vaclovas† nežin.   
4510Petraitis (Pėteraitis?), Vilius*1905
† Lietuva (kur?)
Pakalnės k. (Šilutės r.*)  
1543Petraitytė, Aldona Joniškis  
2554Petrašiūnas, Viktoras   Norilsko sukil.
3993Petrauskas, Albinas*1913Ančlaukio k. (Vilkaviškio r.*)  
0189Petrauskas, Aleksas *1923.03.16 Sapiegiškiai (Seinų aps. Kučiūnų vls.)
†2014.10.18
VilniusKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
3986Petrauskas, Bolis*1917Tirkšliai (Mažeikių r.*)  
2616Petrauskas, Bronius    
3987Petrauskas, Jonas*1920Joniškėlio vls. (Pasvalio r.*) suimtas po karo
3988Petrauskas, Juozas*1902Marinkos k. (Alytaus r.*) Nuo 1951.09.18 Berlag (Magadano sr.); šeima ištremta 1948.
3989Petrauskas, Juozas*1910 Druskininkėliai (Lazdijų r.*)   
3990Petrauskas, Marijonas*1921Gudelių k. (Anykščių r.*) slap. „Šakalys“. 1951.07 pabėgo iš lagerio, dingo be žinios
4639Petrauskas, *~1926   
3991Petrauskas (Petraitis?), Jonas*1905Rokonių k. (Pakruojo r.*)  
0141Petravičiūtė (Petrevičiūtė?)-Zubavičienė, Joana (Janina)*1922.02.17
†2015.08.16 Tilžė (Sovetsk)
 Tilžė (Sovetsk)į Kolymą laivu „Miklucho-Maklaj“(?)
2129Petrikonis, Antanas *1928 Mociškėnai (Miroslavo vls.)
† ——
 Kaunasslap. „Laivas“. į Magadaną laivu „Lunačarskij”; Kolymoje 1954.08-11
0302Petrikonis, Antanas *1929.08.08 Nemeikšiūnai (Vaškų vls. Biržų aps.)
† ——
 Vilnius 
2589Petrikonis, Antanas   Kengyro sukil.
3992Petryla, Povilas*1918Senlaukio k. (Akmenės r.*)  
0124Petronaitė-Jurgelėnienė, Stasė*1911
†2002.12
Rašimėlių k. (Anykščių r.*)Anykščiai, senosios kap.
1118Petronis, Stepas*1911Saudogala (Pasvalio r.*) suim.1944.12.30, 1945.07.30 KT 10, paleis.1956.07.13
2368Petronytė-Paulauskienė, Bronislava*1930.02.04 Rasimėliai (Debeikių vls.)
† ——
 Anykščiaiišv. tremtin pas tetą (Stasė Jurgelėnienė), ištek.1957
1119Petronytė-Šegždienė, Stasė*1927
†1987 Lietuva (kur?)
Ukmergė  
2135Petronytė, Stasė   lagery su Danute Ulozaite
1123Petrošius, Bronius*1922
†1947.02.22 Sevvostlag
Mokyliai (Molėtų r.*) suim.1945.10.03
1546Petrovas, Eugenijus  Šiauliai  
1547Petrulaitis, Adolfas *1930.06.07 Bučioniai (Survil.vls. Kėd.aps.)
† ——
KrekenavaKelmės sav., Šaukėnų sen.Norilsko sukil.; prav. „Meškutė“
1957Petrulionis, Vaclovas *1912
†1998
Bikūnai (Antalieptės vls.)Šiaulių Ginkūnų kap.  
4607Petrulis, Benediktas*1918Vilnius teisininkas, pogr. org. narys; galimai žuvo Nachodkoje 1946.07.24 per „Dalstroj“ laivo sprogimą
4366Petrulis, Juozapas Vytautas*1927 Vidugirių k. (Biržų apskr.)  miškininkas, partiz. ryš.
2309Petrusevičiūtė-Baranauskienė, Elena* Laukogaliai (Jonavos vls.)
†1956.06.19 Magadanas
 Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
4367Petruškevičiūtė, Marija*1913
†1968 Lietuva (kur?)
Geisteriškių k. (Vilkaviškio r.*)  
2974Petrutis, Evaristas*1921Kervių k. (Skuodo r.*)  
1548Pigaga, Adolfas*1920 Vadėnai (Alytaus r.*)
†1994.05.01 Talinas (Estija)
Seimeniškiai (Alytaus r.*) / VarėnaVilnius, Rokantiškių kap. 
4673Piktelis, Juozas    
2593Pikturna,    Kengyro sukil.
4460Pilypas, Alfonsas*1921
†1992 Lietuva (kur?)
Raseiniuose (Raseinių r.*)  
4459Pilipas, Pranas*1916
†1977 Lietuva (kur?)
Vilkolių k. (Rokiškio r.*)  
1551Pilkauskaitė, Valė† nežin.Medeikiai, Biržų aps.  
3994Pilsudskis, Vytautas*1926Pauliukų k. (Jonavos r.*)  
3995Pilžys, Boleslavas*1925Kaniūkų k. (Šalčininkų r.*)  
4777Pinigytė-Dambrauskienė, Joana*1924Panevėžys medikė
1553Pinkevičiūtė, Elena Gegužinė, Kaiš. aps.  
3996Pipiras, Steponas*1922   
3997Platkevičius, Povilas*1924Panevėžys  
1934Plaušinienė, Stasė    
2137Plaušinienė,    lagery su Danute Ulozaite
1871Plečkaitis, Vincas *1924.10.28 Žydronių k. (Marijampolės apskr. Tabariškių dvaras)
†1988.03.25 Grigiškės
Žydronių k. (Marijampolės apskr.)Lentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
4976Pledas, Vincas*1929
†1950.07.13 lageris (koks?)
Naujoji Kirsna (Lazdijų r.*) / Dainavos apyg. slap. „Drugys“. šeima ištremta 1949
4962Pleskačevskis (Plečkaževskis?), Romanas Zdislavas*1922Vilnius  
4181Plėštys, Kazys*1913Panevėžys  
1533Pliskutė-Pažarauskienė, Anastazija *1922 Šimonys (Panevėžio aps.)
†1984
 Kaunas, Romainių kap. 
1935Plitnykas, Jonas*1916
† Nižnij Seimčianas
   
3998Plytnikas, Jonas*1916
† lageris
Žvirgždėnų k. (Alytaus r.*)  
3999Plytnikas, Jonas*1923Žvirgždėnų k. (Alytaus r.*)  
1555Pliupelienė, Danutė  Kaunas 
0187Pliupelis, Leonas*1918
†1997 nežin.
   
0224Pliupelytė, Elvyra*1921.10.22 Kunigiškiai (Svėdasų vls.)
†2016.01.14 Kaunas
Vilnius slap. „Zita“.  
3346Pocevičius, Adolfas*1929Pakruojis  
3347Pocevičius-Pocius, Pranas*1914Želmenų k. (Jurbarko r.*)  
3348Pochvalitas, Fiodoras*1921Klaipėda  
4624Pociūtė-Dockienė, Liucija*1929Lelėnų k. (Klaipėdos r.*)  
1932Podolskis, Jonas*1916
† Marijampolės r.
   
3349Poplavskis, Adolfas*1907Vilnius  
3350Popova, Kiliksia(?)*1924Panevėžys  
3351Poškus, Antanas*1915
†1946 lageris
Baisogaloje (Radviliškio r.*)  
3352Poškus, Jonas*1912Mantvydų k. (Mažeikių r.*)  
3353Poškus, Juozas*1924Varniuose (Telšių r.*)  
3354Poškus, Stasys*1929Cedroniškės k. (Kelmės r.*)  
1556Poškutė, Angelė   kilusi nuo Radviliškio/Dotnuvos; Magadano 19 lag./32 km. su Vabalaite
1557Povilaitis, Jonas    
1558Povilaitis, Liutgardas (Liudas) *1923.11.26 Jurbarkas
†1984.12.27 Jurbarkas
JurbarkasJurbarko evangelikų liuteronų kap. 
2635Povilaitis, Mykolas*1916Vidginiai (Joniškio)  
2636Povilaitis (Pavilaitis?), Viktoras*1901Kaunas  
3344Povilionis, Jurgis*1908
†1948 lageris
Gudgalių k. (Pasvalio r.*)  
3345Povilonis, Petras*1915
†1984 Lietuva (kur?)
Nauradų k. (Panevėžio r.*)  
0122Povilonytė-Pilkauskienė, Vanda*1922.08.23 Anykščiai
†2014.03.02 Anykščiai?
VilniusAnykščiai 
1559Požėla, Viktoras  Panevėžys 
1069Prabulis, Alfonsas*1912Berezninkai (Marijampolės r.*) 1941 sukil.dal.; suim.1944.08.27, paleis.1946.04.13, suim.1950.06.27, 1950.11.29 KT 25+5, paleis.1956.07.03
1560Prabutis, † nežin.   
1111Pragulbickas, Leonas*1904
†1986 Lietuva (kur?)
Gintalaičiai (Skuodo r.*) 1946.09.19 KT 10+5, 1959 grįžo
3280Pranckūnaitė-Pajėdienė, Elena*1923Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
3282Pranckūnaitė-Undzėnienė, Eleonora (Ona)*1931Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
3281Pranckūnaitė, Stasė Šeduikiai (Svėdasų vls.)  
2555Pranys, Kazimieras   Norilsko sukil.
2760Pranka, Povilas*1906
†1947.08.23 Nachodka? (lageryje)
Mitkūnai (Joniškio r.*)  
2761Pranskaitienė, Marytė*1914
†1976 Lietuva (kur?)
Jokūbaičiai (Jurbarko r.*) Šeima ištremta 1951.
0268Pranskaitytė-Mikalauskienė, Genė*1923Jokūbaičiai (Jurbarko r.*)Kaunas 
4961Pranskus (Prunskus?), Boleslovas*1919
†1985 Lietuva (kur?)
Kūrinių k. (Švenčionių r.*)  
1561Praskenis, Tadas  Alytus 
4182Pravazevičius, Vincas*1916Dusetos  
4183Preibys, Stanislovas*1923
†1952 lageris
Žeimių k. (Kretingos r.*)  
4184Preidžius, Juozas*1911
†1952 lageris
   
4185Preikšas, Ansas (Hansas?)*1929Šlapšilės k. (Klaipėdos r.*)  
4640Prichodskas, Stasys Kazys*1913   
1562Pridotkas, Lionginas*1912.01.22
†1995.01.31 Kaunas
 Kaunas, Panemunės kap.neaški mirties data - 1995.01.31 ar 1993 rudenį
4511Pridotkas, Viktoras*1908Tautkaičių k. (Marijampolės r.*)  
3123Prokopas, Joakimas*1926Virbaliūnų k. (Kauno r.*)  
3122Prūckus, Jonas*1917   
3121Prūsas, Vytas*1925Šiauliai  
1563Prušinskas, Bronius*1926.12.27 Skudutiškis (Utenos)
† nežin.
Utenos r.*Panevėžio sav., Paliūniškis 
1565Ptašinskas, Stasys † Arkagala   
2042Puidokaitė-Jankauskienė, Marytė Rietavas  
3119Puidokas, Antanas*1916Vandžiogaloje (Kauno r.*)  
3120Pūkas, Albertas *1924.05.26 Pramislavos vnk. (Ukm. aps. Traupės vls.)
†2010.01.07
 Anykščių r. Traupio kap. slap. „Alba“, „Učitelis Alba“.  
3343Pukenis, Vladas*1916
†1947 lageris
Zabelynės k. (Anykščių r.*)  
2204Pūkenis,    iš Vaitkūnų k. prie Svėdasų; per karą buvo išvežtas darbams į Vokietiją
1788Pukinskaitė-Viedimienė-Tolis, Aleksandra  Klaipėda 
2139Pukinskaitė, Juzė   virėja lagery su Danute Ulozaite
4489Pultinevičius (Pultanavičius), Juozas*1905
†1978 Lietuva (kur?)
Trempinių k. (Marijampolės r.*)  
3124Pumeris, Alfonsas*1930Dobilynių k. (Vilkaviškio r.*)  
3125Pumputis, Vytautas*1923Ginučių k. (Ignalinos r.*)  
3126Pundys, Vladislovas*1918   
4828Puodžiūnaitė, Antanina*1915Kaunas medikė
4562Puodžiūnaitė-Dirsienė, Genė*1926Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*) moksleivė; kt. duom. suimta 1944.12.22
1149Puodžiūnaitė-Dirsienė, Genė † —— Panevėžys 
1541Puodžiūnaitė-Petraitienė, Genutė    
1044Pupeikis, Balys †1988.10.08 Kaunas  slap. „Tauras“.  
1566Pupelis, (ne Juozas)   1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. ne į Berijos lag.
4583Pupelis, Juozas*1916
†1959 Lietuva (kur?)
Margėnai (Rokiškio r.*) valstietis, 1941 sukil.dal.
1544Pupelis, Juozas*1924
†1980 Lietuva (kur?)
Kalniškiai (Obelių)  
1567Pupelis, Juozas   1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
1568Pupelis, Juozas   1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. ne į Berijos lag.
1545Pupelis, Vincentas*1908
†1954 kažkur tremtyje
Vilnius 1941 sukil.dal.
0184Pupelis, Vytautas *1929.08.18 Kaunas
† ——
 Panevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys; 1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
4584Pupiūtė, Adelė*1927Runkių k. (Marijampolės r.*) Tauro apyg. partiz. rėmėja
0118Pupiūtė-Vaitkuvienė, Aldona*1926.05.13
† ——
Šakių aps.Kauno r., Garliava 
4001Pūras, Antanas*1927
†1947 lageris
Vilnius  
2435Pūras, Bernardas*1909 Leliušiai? Vilionys?
†1995
Leliušiai (Rumšiškių vls.)? Vilionys? slap. „Žilvitis“.  
4002Pūrienė, Viktorija*1907
†1983 kažkur SSRS (ne lag.)
Dusetos  
1572Putrius, Stasys† Druskininkai   
4000Puzinas, Bronius*1915
†1947 lageris
Ūtos k. (Panevėžio r.*)  
4003Račevskis, Francas*1923Vilnius  
1966Račiūnas, Stasys*1928 Gelgaudiškis
†1971 Kaunas
Gelgaudiškis mokytojas, poetas, pasirašinėjo Figaro slapyvardžiu
1574Račkauskas, Juozas    
4106Račkauskas, Justinas*1924Šložių k. (Plungės r.*)  
1573Račkauskas,     
4107Račkauskas (Raczkowski), Antanas (Antoni)*1924Nemenčinės vls. (Vilniaus r.*) slap. „Błyskawica“.  
4004Radavičius, Alfonsas*1925 Kruopių k. (Pavandenės par., Telšių r.*)
†2015
Naujikų k. (Telšių r.*) stalius; 1955 vedė (Černogorske)
4005Radavičius, Bronius*1916Pakėvio k. (Kelmės r.*)  
2246Radikas, V.   Orech lageryje (arti Miaundžos elektrinės)
1296Radzevičius, Antanas*1917   
3392Radzevičius, Vytas*1920Petroškų k. (Lazdijų r.*)  
2036Radziukynaitė-Jakubelskienė, Ona*1924.02.11 Kurnėnai (Alyt.aps.)
† ——
Kurnėnai (Alyt.aps.)Alytaus r.lageryje kartu: Janina Daniūnienė (Marcinauskaitė)
1575Radziulis, Vladas  iš Rodūnės 1955.06.10 - Kadykčane
4561Radžiūnaitė-Amonkevičienė, Faustina*1925Vederų k. (Ukmergės r.*)  
1576Ragaišis, Juozas †~1965 Tajožnyj (Magadano sr.)nuo SaločiųTajožnyj (Magadano sr.)karininkas, įkalintas 1940 m.
4108Ragaliauskas, Bronius*1927
†1949 lageris
Jurbarkas  
2212Ragelis, Antanas†1952±1 Dnepropetrovsk (Magadano sr.)  mokytojas iš Kamajų; su T.Vinkšneliu Dnepropetrovske
4109Ragelis, Vladas*1908
†1947 lageris
Rūsingės dv. (Varėnos r.*)  
4560Raginytė, Stefanija*1920Barkuškės k. (Ignalinos r.*)  
1577Raginj (Raginis?), Bronislav*1922   
4110Ragoža, Vaclavas*1925Gudelių k. (Šalčininkų r.*)  
4111Ragoža (Rogoža?), Vladislavas*1921Ragožiškių k. (Šalčininkų r.*)  
0110Raibikis, Andrius Leonardas*1926.10.29
† ——
Vilkaviškio aps.Kaunas 
4975Rainienė, Julita Marija*1925 Rokiškis
†~2013
  atvyko į tremtį pas vyrą
2666Rainys, Kazys*1928
† nežin.
Adomiškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Akmenėlis“. moksleivis, Tauro apyg. part. (Marijampolės gimnazistų byla); kalėjo Kolymoje ~8 m.
0111Rainys, Stasys*1919
†2002.12.15 Klaipėda
Vilnius studentas
4559Rainys (Reinys?), Kazys*1907
†1946.12.29 lageris
Ponykščių k. (Trakų r.*) kt.duom. paleistas 1945.09.19
1580Rakašiūtė, Bronė    
1581Rakauskaitė, Bronė Vilkija  
4558Rakauskas, Antanas*1919Prienai  
1582Rakauskas, Jurgis† Panevėžys Panevėžys 
4557Rakauskas, Rapolas*1912Čivonių k. (Lazdijų r.*)  
2270Rakauskas, St.    
1583Rakauskas, Stasys Vilkija  
1584Rakauskas,   Kaunas ar Prienai 
1585Rakauskienė, † nežin. Kaunas? 
4556Rakštys, Everestas*1915Račių k. (Mažeikių r.*)  
1586Ralys, Stasys† nežin. Rasein. sav., Šiluva 
1587Ralmanis, Linda    
1895Ramanauskas, Bronislovas Antanas *1926.07.17 Simnas
†2018
AlytusAlytusmoksleivis, partiz. ryšininkas, Norilsko sukil.; 1948 ištremta šeima
4982Ramanauskas, Juozas*1908Lazdijai  
4983Ramanauskas, Juozas*1918 Totorkiemis (Vilkaviškio r.*)  slap. „Špokas“. 1946 grįžo į Lietuvą pabėgęs iš darbo bataljono
4555Ramanauskas, Tomas*1913Ukmergė  
0120Ramanauskas, Vincas*1926.01.03 Kietaviškės (Žiežm.vls.)
†2003.04.29 Vilnius
 Vilnius, Kairėnų kap. 
2303Ramonas, Kostas *1928 Kulupėnai (Kartenos vls.)
†1969 Klaipėda?
 Klaipėda, Joniškės kap. 
4797Ramonas, Kostas*1928
†1969 Lietuva (kur?)
Klaipėda moksleivis, pogr. org. narys
1589Ramonas, Stanislovas*1921.10.26 Klangiai (Veliuonos vls.)
†1983/86.10.04 Kaunas
Klangiai (Kauno aps. Veliuonos vls.)Kaunas, Petrašiūnų kap. 
4798Ramonas, Stasys*1921
†1985 Lietuva (kur?)
Papiškiai (Kauno aps. Veliuonos vls.) valst.
4112Ramonas, Vincas*1923Erslos k. (Skuodo r.*) mokytojas
4796Ramonas, Vytautas*1927Karklynė (Joniškio r.*) moksleivis, pogr. org. narys
2319Ramonas, Zakėjus*1921
†1951.02.28 Kolyma
Klaipėda mirė lageryje nuo išsekimo
4795Rancevas, Andrejus*1913Valiūnų k. (Joniškio r.*)  
2205Rapkauskas-Trimberis, Vytautas*~1928Ažubaliai (Jūžintų vls. Rok.aps.) plaukė iš Vanino į Magadaną laivu 'Nogin'; Lietuvon grįžo; ~1977 lankėsi pas Mateikius Rokiškyje
1998Rapšys, Steponas*1926
†1948.06.26 Kolyma (Magadanas?)
iš Klenuvkos slap. „Narsutis“.  
4113Raslanas, Valentinas*1916Paliminės k. (Utenos r.*)  
4114Rastenis, Klemensas*1903Melninkų k. (Ignalinos r.*)  
4115Raščiauskas, Vaclovas*1924
†1947 lageris
Angirių k. (Kėdainių r.*)  
4116Ratkevičius, Vincas*1902Dūkštas  
1591Ratkevičius,  Valkininkai Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius (senas žmogus)
1592Raubaitė, Felicija † Šiauliai  dirbo med. sesele
2497Raudeliūnaitė-Šabūnienė, Beata*1922 Naujažerio (Kaišiadorių r.*)
†1962
   
2496Raudeliūnas, Adolfas*1927 Padalių (Kaišiadorių r.*)
† lageryje
   
4117Raudonis, Juozas*1901Kėdainiai  
2193Raudonis, Petras    akordeonistas
4457Ravičius-Ščerba (Ravičius-Čerba?), Juozas*1903Gudų k. (Šilutės r.*)  
0217Razaitė-Jomantienė, Marija (Marijona)*1923
† nežin.
Pakražančio k. (Kelmės r.*)  
3332Razumas, Leonas*1916
†1954 kažkur tremtyje
Piliakalnių k. (Jonavos r.*)  
1593Ražaitis, Algirdas *1925 Vilkaviškis
† ——
 Kudirkos Naumiestis / Kalvarijatremty nuo 1955; spalv. fotogr. Kolymoje pradininkas
1594Redikas, Vacys (Vaclovas) *1924 Šliktinė (Mosėdžio vls.)
†2007 Kuršėnai
VilniusŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
3329Regelskis, Kazys*1914Skaudvilėje (Tauragės r.*)  
3330Regimantas, Leonas*1915Tauragė  
3331Rekašius, Stasys*1906Klaipėda  
4454Rekašiūtė, Bronislova*1923Telšiai  
4455Rekienė, Julija*1905
†1947 Lietuva (kalėjime)
Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
4456Religionis (Religlonis?), Vaclavas*1907Vilnius  
4186Remeikis, Stasys*1920Kaupių k. (Tauragės r.*)  
1595Remeikis (Reimeikis?), Pranas    
2256Repečka, St.   1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio 25-letija Oktiabria
2000Ribakovas, Alfonsas Pankratijus*1921 Lašiniai (dab. Anykščių r.)Lašiniai slap. „Stumbras“.  
3584Ryliškis, Pranas*1908Kačiūnų k. (Utenos r.*)  
0168Rimaitė-Žemaitienė, Juzefa*1923.06.06
† ——
Padainupio k. (Kauno r.*)Kauno r., Garliava1950 į Kolymą laivu „Miklucho-Maklaj“
4458Rimeika, Vincas*1902
†1947 lageris
Alsių k. (Joniškio r.*)  
4674Rimkevičius, Adolfas*1920
†1968 Lietuva (kur?)
Treigių k. (Joniškio r.*)  
4643Rimkūnas, *~1905
† Magadano sr. (Jelčino lag.?)
   
4248Rimkus, Antanas*1910Liūliškio k. (Marijampolės r.*)  
4249Rimkus, Antanas*1921
†1948 lageris
Gilaičių k. (Plungės r.*)  
4250Rimkus, Jonas*1907Daugėnų k. (Kelmės r.*)  
1598Rimkus, Pranas  Šilutė 
1295Rimkus, Vincas*1910   
1936Rimkutė, Stasė*1922   
0248Rimša, Jonas   Kaunas 
3583Rinkevičius, Povilas*1918
†1947 lageris
Sukinių k. (Ukmergės r.*)  
1599Ročaitė, Stefanija† nežin. Jurbarko sav. 
4452Rokaitė Juzėnienė-Gegžnienė, Marytė*1921Ukmergė  
3582Romanovas, Semionas*1918Dusetos  
3581Romeika, Viktoras*1924Kaunas  
3580Rožukas, Antanas*1916Veršių k. (Lazdijų r.*)  
3579Rubikas, Antanas*1898
†1981 Lietuva (kur?)
Vilnius  
2281Ručys, Jonas   dailininkas
3577Rudaitis, Antanas*1906Marijampolė  
3578Rudavičius, Zenonas*1914Plungė  
0204Rudys, Alfonsas*1928.03.31
†2000 Radviliškis
Šiaulių aps.Radviliškis 
2290Rudys, Antanas *1928 Bugeniai
†2007.06.10 Mažeikiai
  1940-1946 mok. Mažeik. gimnaz.; 1946 suimtas iš 6 klasės; 1956 grįžo į Mažeikius, dirbo ETG gamykloje vairuotoju
3686Rudys, Antanas*1928Daubarių k. (Mažeikių r.*) slap. „Čiarlis“. moksleivis; 1956.06 paleistas
1601Rudys, Antanas  Mažeikiai 
4807Rudytė-Aleknienė, Ksavera*1921Troškūnai 1948 ištremta šeima
0274Rudytė, Ksavera  Panevėžys 
0240Rudzikaitė-Mateikienė, Monika *1927.09.25 Nasūtai (Kapčiamiesčio vls.)
† ——
KapčiamiestisRokiškis1955 iš lagerio (Elgene)
3327Rudžianskas, Benadas*1907Vencloviškių k. (Jurbarko r.*)  
3328Ruikys, Aleksas*1907Burbaičių k. (Plungės r.*)  
4439Rukavičiūtė, Jadvyga*1928Prienai  
4440Rukšėnas, Jonas*1909
†1995 Lietuva (kur?)
Dotenėnų k. (Švenčionių r.*)  
1602Rulienė, Leonora  Kaunas 
2313Rupšys, Petras     
4441Rupšlaukis, Juozas *1925
†1989 Lietuva (kur?)
Klaipėda  
4442Ruskonis, Vincas*1926Valų k. (Ukmergės r.*)  
1603Rušėnas, Petras*1926
† ——
Naujasodė (Rokiškio r.*)Panevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
1604Rušėnienė, Aleksandra*~1920
† ——
 Jonava 
1770Rutkauskaitė-Valentinienė, Teresė†2004.10.16 Kaunas Kaune? kap. 
4724Rutkauskienė, Marija*1918Lygumų k. (Vilkaviškio r.*)  
4723Ruzgas, Alfonsas*1916
†1954 lageris (koks?)
Sėlos k. (Utenos r.*)  
2400Ruzgas, Algimantas Juozas*1925
† ——
KaunasPanevėžysmoksleivis
1605Ruzgas, Vytautas *1928.09.14 Šeimyniškiai (Utenos vls.)
† nežin.
Šeimyniškiai (Utenos vls.) slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
2399Ruzgienė, Aldona UtenaUtena 
1606Ruzgys, Algimantas*1924.03.31 Kaunas
†2007/2008 Kaunas?
KaunasKauno r. Karmėlavos kap. 
2556Ruzgys, Algimantas    Norilsko sukil.
4443Sabaliauskaitė, Vitalija*1923Dausų k. (Radviliškio r.*)  
4187Sabaliauskas, Eugenijus*1923Runionių k. (Molėtų r.*)  
4188Sabaliauskas, Stasys*1925Kaunas  
4189Sabaliauskas, Viktoras*1909Pagėgių vls. (Šilutės r.*)  
1331Sabalionis, Benadas*1917
† Lietuva (kur?)
Degsniai (Varėnos r.*)  
1326Sabatas, Jonas*1923Klaipėda  
1318Sabeckaitė, Elena*1926Palonai (Radviliškio r.*)  
1607Sabulionis,     
4451Sabus-Šabūnas, Stasys*1927 Klaipėda?Klaipėda? 1960 pakeitė pavardę (Sabus - Šabūnas)
4450Sacevičienė-Valauskienė, Veronika*1918Kaunas  
1608Sadauskaitė, Justina*1923Rumšaičių k. (Skuodo r.*) E.Simsonienės mirties liudininkė
4444Sadauskas, Alfonsas*1921
†1988 Lietuva (kur?)
Bartninkai (Vilkaviškio r.*)  
2393Sadauskas, Juozas*1909
†1997
Pazapsiai, Lazdijų r.*  
1609Sadauskas, Juozas*1911
†1997
 Druskininkų m. nauj. kap. Čiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
0197Sadinauskaitė-Aniulis, Stasė *1928.02.10 Veiverių apyl.*
† ——
Belevičiai (Prienų r.*)Prienų sav., Veiveriaislap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
0265Sadlauskas, Algirdas Henrikas*1932.02.01 Šiauliai
† ——
KlaipėdaVilniusmoksleivis, Tauro apyg. rezervistas
4393Sakalas, Jonas*1914Inkliuzų k. (Kupiškio r.*)  
1610Sakalauskaitė, Irutė    
4394Sakalauskas, Vytautas*1926Vilnius  
4566Sakalauskas, Vytautas*1926
†1999
 Šiaulių Ginkūnų kap. Kolymoje kalėjo 1946-1955
4495Samavičienė Knyšiuvienė, Janina*1925Padborkos k. (Utenos r.*)  
1611Samėnas, Zenonas*1927±2
†1999-2001 Panevėžys
 Panevėžio r. Upytės kap. 
4238Samsanavičius, Vytautas*1927
† Lietuva (kur?)
   
2331Samulėnas, Vytautas *1913.04.07 Medikiai (Zarasų apskr. Kvetkų? vls.)
†1974.05.01
 Biržų r. Kvetkų kap. 
1613Sanys, Alfonsas†2005 Šiauliai 
4239Sankauskas, Stepas*1909Gaižiūnų k. (Jonavos r.*)  
4240Sapkauskas, Adomas*1916Anomislio k. (Molėtų r.*)  
4241Sapožnikovas, Grigorijus*1905Liminasėlio k. (Zarasų r.*)  
4242Sarapinas, Bronius*1927Pasvalio Vienkiemių k. (Pasvalio r.*)  
4243Sarapinas, Kazys*1910   
1614Sasevičienė, Vera Kaunas  
1616Sauliūnas, Antanas*1927
†1989 Jonava
Kaunas  
4244Saunoris, Antanas*1921   
4245Savickas, Jonas*1910Seinų apskr. (kur?)  
4246Savickas, Klemensas*1917Vaičaičių k. (Skuodo r.*)  
4247Savickas, Pranas*1927Klykūnų k. (Anykščių r.*)  
2612Savickas, Vytautas    
1618Savickas,  Valinčiai, P.Suvalkija  
1619Savickis, V.  Kaunas 
4722Sederevičius (Sideravičius?), Pranas*1923Švarplių k. (Šakių r.*)  
1620Sedlickas, Alfonsas    
1622Semilgaitė, Danutė*1927   
1623Seniūnas, Stasys†1947.12.09 Debin   
4237Seniūnas, Tomas*1916
†1961 kažkur tremtyje
Tirkšlių k. (Kauno r.*)  
1624Senkus, Vytautas  Šilutės sav. 
0233Senvaitis, Povilas *1924-1925
†2006? Kupiškis
 Kupiškio kap. 
4978Senvaitis, Povilas*1926Sineliškiai (Kupiškio r.*) slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
1625Serapinas, Bronius† Pasvalio r. Jurgėnai, Pasvalio r. 
3514Serbenta, Jonas*1915Kaunas  
2120Serdikauskas, Juozas   1956 lageryje Razvedčik su Petru Lūža
3515Sereika, Vytautas*1920
†1947 lageris
Kėdainiai  
3516Sereikaitė, Sofija*1910Girelės k. (Panevėžio r.*)  
3517Serneckas, Petras*1920Kaunas  
3518Serva, Kazimieras*1918Rotkalnio k. (Telšių r.*)  
3519Silickas, Jurgis*1898
†1980 Lietuva (kur?)
Grybelių k. (Utenos r.*)  
3520Silickienė, Ona*1907Grybelių k. (Utenos r.*)  
3521Simanauskas, Stasys*1925Paluklaukės vnk. (Telšių r.*)  
3522Simanavičiūtė, Elena*1926Jonava  
1999Simanonis, Henrikas*1927 (1926?) Gudonys (Kurklių vls.)
†1947.10.13 lageris Kolymoje (koks?)
Vytauto apyg. slap. „Plienas“.  
4235Simanonis, Vladas*1907
†1966 Lietuva (kur?)
Mackeliškių k. (Anykščių r.*)  
4236Simaška, Vytautas*1930
† Lietuva (kur?)
Panevėžys  
3523Simonaitis, Juozas*1907Prienai  
3524Simonavičius, Stasys*1921
†1947 lageris
Klaipėda  
0307Simonavičiūtė-Bubnienė, Elena*1926
† Kaunas
JonavaKaunas, Panemunės kap. 
4325Siniauskas, Balys*1919Vilnius  
4324Sinkevičius, Jurgis*1919Volungės k. (Alytaus r.*)  
3565Sirutis, Simonas*1907
†1946 lageris
Šeimyniškių k. (Utenos r.*)  
1631Siurėla, Albertas  Mažeikiai 
1632Skaisgiris, Gediminas *1928 Pilviškiai
†2010 Puskelniai (Mar. sav.)
KaunasMarijampolė, naujosios kap. 
4317Skarbalius, Stasys*1907Trakininkų k. (Šilutės r.*)  
4318Skarmilavičius, Viktoras*1917Juodbariškės k. (Marijampolės r.*)  
4319Skavičius, Antanas*1907Šileikių k. (Rokiškio r.*)  
1634Skeiveris, Pranas *1928.03.25 Kuncegaliai (Pan.aps.)
†19... Panevėžys
Anykščiai Kengyro sukil.; Susumane su Ant. Krasnadomskiu
4320Skiepinaitis, Endrius*1922Užvajočių k. (Jurbarko r.*)  
1635Skieveris, Antanas    
4321Skipytis, Stasys*1919
†1949 lageris
Šeduva  
0247Skiriūtė-Šližienė (Sližienė?), Pranė*1924.03.30
† ——
Taur. apsk. Gaurės vlsč.Ukmergė 
4322Sklėrius, Jonas*1908
†1957 kažkur SSRS (ne lag.)
Dusynių k. (Utenos r.*)  
2757Skorupskas, Vladas*1895.09.29 Šniponys (Širvintų vls.)
†1981.05.20 Karmėlava
  1945 į Kolymą
4323Skrabulis, Donatas Kęstutis*1928Kaunas  
0133Skrasnadomskis (Krasnadomskis?), Antanas*1924.04.29 Šlapučiai (Kauno aps.)
†2008 Šlapučiai, Rasein.sav.
Šlapučiai, Kauno aps. 1947.07.21-22 KT 25; Susumane su Pranu Skeiveriu
1298Skrebas, Lionginas*1915   
1636Skrebulis, Donatas    
4326Skrinskis, Kostas*1907Girvainių k. (Šilalės r.*)  
0126Skukauskas, Alfonsas† nežin.   
1637Skukauskas, Alfonsas†2002 nežin.   
1552Skūpas, Antanas*1924Varniškiai (Kupiškio r.*) Viet.rinkt. narys; suimtas armijoje
1939Skužinskas, Rokas*1921
† Verchnij Seimčianas
   
4445Slapšytė-Drozd, Genė*1924Antalgės k. (Utenos r.*)  
3425Slavickas, Albinas*1925Cikabūdės k. (Prienų r.*)  
3426Slavinskas, Alfonsas*1909
†1946 lageris
Medeikių k. (Biržų r.*)  
3427Slavinskas, Jurgis*1914
†1947 lageris
Medeikių k. (Biržų r.*)  
3428Slavinskas, Leonas Stasys*1927
†1946 lageris
Ukmergė  
3429Slotkus, Antanas*1907Telšiai  
3430Slovikova, Sofija*1904Versekos k. (Šalčininkų r.*)  
3431Sluškonis, Alfonsas*1920
†1981 Lietuva (kur?)
Sapiegiškės k. (Varėnos r.*)  
3432Slušnys, Jonas*1922Rubulių k. (Kretingos r.*)  
0205Smailys, Bronislovas *1929.07.03 Papušinio k. (Panevėžio r.*)
†2018.02.13 Jonava?
Panevėžio r.*Jonavos kap. 
4793Smalinskaitė-Banelienė, Aleksandra*1928Šilagalio k. (Panevėžio r.* arba Rokiškio r.*) moksleivė; į Magadaną 1950.10 arba 1950.11
0186Smalinskaitė (Smolenskaitė?)-Banelienė, Elena† Panevėžys   
2414Smilgaitė, Danutė*1928Kaunas Kauno „Aušros” merg. gimn. mokinė; po lag. buvo parv. Lietuvon, grįžo atgal
1640Snarskis, Danielius†2015±2   
4124Sniževičius, Antanas*1911
†1956 kažkur tremtyje
Rūdninkų k. (Marijampolės r.*)  
1297Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys*1925   
0114Sodys (Godys?), Pranas  Kaunasbuvo Ust-Omčiuge
4125Sokolovas, Grigorijus*1922
†1947 lageris
Sidarių k. (Radviliškio r.*)  
4118Sprainaitis, Pranas*1925
†1985 Lietuva (kur?)
Karkazų k. (Šakių r.*)  
4119Sprindys, Bronius*1917
†1953 lageris
Kadarų k. (Biržų r.*)  
4120Spudas, Kazys*1920
†1956 lageris
Kelmučių k. (Pasvalio r.*)  
4121Stadelninkas, Albinas*1914Žvirgždaičių k. (Šakių r.*)  
1940Stakėnas, Antanas† Grigiškės   
4234Stakėnas, Valentinas Petras*1924
†1946 lageris
Nadiejiškio k. (Rokiškio r.*)  
1941Stalionis, Jonas*1921 Rokiškis (paskut. žiniomis) 
4122Stalionis, Kazys*1912Kaunas  
4123Staliūnas, Vaclovas*1916Biržai  
4448Stalnionis, Bronislovas*1917
† nežin.
Vilnius tarnautojas; mirė neužilgo po grįžimo į Lietuvą.
2297Stalnionis, Bronius    1955-56 Chasyne
4449Stalnionis, Edvardas *1926 Šlavėnai (Anykščių r.*)
†2014
Sakalų būrys (Kurklių šilas) vedė tremtyje (Orešnoje)
2862Stalnionis, Edvardas*1927Šlavėnai (Anykščių r.*) 1948 ištremta jo šeima
1896Stalniūnas,     
2861Stanaitis, Mečys*1916
†1946 lageris
Duobėdžių k. (Joniškio r.*)  
2557Stančikas, Stasys   Norilsko sukil.
1641Stančikas, Vytas Tauragė  
2863Staneika, Juozas*1919Krūvelių k. (Marijampolės r.*)  
2864Stanelis, Antanas*1915Naisių k. (Kelmės r.*)  
2865Stanelis, Viktoras*1921Naisių k. (Kelmės r.*)  
1642Stanelka, Zigmas *1924.11.05 Žvirgždėnai (Daugų vls.)
†1948.12 Kolyma
Kaunas slap. „Pilėnas“. [inf]  
2866Stanevičius, Jonas*1926
†1968
Gustonių k. (Panevėžio r.*)  
0266Stanynas, Vincas *1926.01.21 Varnupiai (Liudvinavo vls. Mar.aps.)?
†2017.11.15 Marijampolė
Marijampolė arba Varnupių k. (Marijamp.)Marijampolės senosios kap. 
1644Stanynienė, Marija*1937.03.17
† ——
 Marijampolė 
1299Stanionas (Stanionis?), Benediktas*1931   
4392Stanionis, Antanas *1904Balbieriškyje (Prienų r.*)  
2867Stanislavičius, Bronius*1913Prienai  
2868Stanišauskas, Jonas*1910   
2869Staniulis, Aleksandras*1911Kaunas  
2870Staniulis, Antanas*1904Balbieriškyje (Prienų r.*)  
2650Stanius, Ignas* Kernų k. (Skuodo)KretingaKlaipėda (1990)mokyt.; 1948.05.22 suim., 1949.09.29 suim., 1950.11 į Magadaną, 1958 grįžo
1684Stankauskaitė-Šimkevičienė, Antanina† —— Kėdainiai 
0112Stankevičius, Algimantas*1928.09.02
†2016.09.26 Marijampolė
Vilkaviškio aps.Marijampolės r. Keturvalakių kap.„Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis)
4650Stankevičius, Algis   vilnietis, pedagogikos stud.
4985Stankevičius, Antonas*1923Jočionių k. (Trakų r.*) suimtas rusų okup. zonoje Vokietijoje
1647Stankevičius, Balys†2004±3 Mažeikiai Mažeikių kap.nuo Kauno
2269Stankevičius, J.    
2558Stankevičius, Jonas   Norilsko sukil.
4986Stankevičius, Julius*1923Širvydų k. (Marijampolės r.*) slap. „Sargas“.  
4126Stankevičius, Juozas*1914Grabaukos k. (Lazdijų r.*)  
4127Stankevičius, Marijonas*1928
†1992 Lietuva (kur?)
Laukagalių k. (Panevėžio r.*)  
4128Stankevičius, Stasys*1920Kairėnų k. (Radviliškio r.*)  
4129Stankevičius, Voldemaras*1914Bėčiūnų k. (Biržų r.*)  
4988Stankevičiūtė-Čibirauskienė, Ona*1926Sitkūnai (Kauno r.*)  
4987Stankienė, Juzefa*1907Viliočių k. (Šiaulių r.*)  
1651Stankūnaitė, Antosė nuo ~Varėnos Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė; išleista iš lagerio dirbo siuvėja
1652Stankūnienė, Veronika*1916.08.20
† nežin.
Panevėžio aps.Panevėžys 
4130Stankus, Antanas*1924Bajorėlių k. (Kretingos r.*)  
4131Stankus, Ipolitas*1918Šliktinės k. (Skuodo r.*)  
4960Stankutė, Zosė*1927Pagenaičių k. (Šilutės r.*)  
4132Staponkus, Pranas*1917
† Lietuva (kur?)
Tautgailių k. (Šiaulių r.*)  
1897Starukas, Jonas*1925
†1960.09.17 Nižnij Seimčianas
  žuvo po lagerio
3906Stasėnas, Bronius*1915Žiogų vnk. (Kupiškio r.*)  
3907Stasėnas, Stasys*1911
†1947 lageris
Jokšių k. (Kupiškio r.*)  
1654Stašionis, Stasys †1954.04.14 Arkagala   
2515Staškevičius, Antanas *1929.04.02 Diržioniai (Betygalos vls.)
† ——
 Kaunaskartu kalėjo Juozas ir Juozas
3908Steckis, Kazys*1911
†1992 Lietuva (kur?)
Plungė  
3909Stefanovičius, Kazimiras*1925Mėlenių k. (Vilniaus r.*)  
3910Stegvilas, Jonas*1929Minkštpaučių k. (Tauragės r.*)  
1656Steiblytė-Šneiderienė, Janina*1924.12.03 Kaniūkai (Alantos vls.)
† nežin.
Utenos aps.  
3911Stepanavičius, Albinas*1916Radviliškis  
3912Stepanavičius, Pranas*1921   
0107Steponaitytė-Draudvilienė, Aldona*1925.08.25
† ——
Eržvilko vls. (ar Kaunas?)Kaunas1951 ištremta šeima
0115Steponaitytė, Benjamina*1921.03.31
†2014? Marijampolė
RadviliškisMarijampolė 
4627Steponavičius (Stepanavičius?), Marcijonas*1907
†1947 lageris
Bugenių k. (Mažeikių r.*)  
3130Steponėnas, Algirdas*1922
†1946 lageris
Vilnius  
3129Stepulionytė, Olga*1922Linkuvoje (Pakruojo r.*)  
3127Sterlingis, Antanas*1917
†1951 lageris
Rekečių k. (Akmenės r.*)  
3128Stokas, Antanas*1919Šiauliai  
0283Stonys, Alfonsas*1917.07.28
†2018.03.03 Elektrėnai?
   
3136Stonys, Bronius*1912Aneliškės k. (Tauragės r.*)  
3135Stonys, Kazys*1920Miknaičių k. (Joniškio r.*)  
3134Stonkus, Juozas*1927Lyksūdės k. (Skuodo r.*)  
3133Stoškus, Izidorius*1928
†1946 lageris
Žvirblaukio k. (Jurbarko r.*)  
3132Straigis, Antanas*1895
†1975 Lietuva (kur?)
Kuklių k. (Lazdijų r.*)  
3131Straukas, Kostas*1912Anužių k. (Kretingos r.*)  
2559Stravinskas, Algis   Norilsko sukil.
0159Strazdaitė-Grigienė, Aldona *1927.11.28
† ——
UkmergėUkmergėMagadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė ir Elena Valiukėnaitė
4391Streikutė, Domicelė*1920Maniuliškių k. (Zarasų r.*)  
1659Strelkus, Juozas†1995±3 Jonava 
3141Strokas, Jonas*1929Aruodiškių k. (Vilkaviškio r.*)  
3142Stropus, Juozas*1915Rapšaičių k. (Plungės r.*)  
3143Stugys, Jonas*1913Šiauliai  
3144Stugys, Kazimieras (Kazys)*1906 Pavėzgiai (Pakruojo r.*)   
2560Stukas, Vytautas   Norilsko sukil.
3137Stulginskas, Jonas*1918Viduklės vls. (Raseinių r.*)  
3138Stulpinas, Jonas *1915
†1992.05.12 Šiauliai
VilniusPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
3139Stundis, Janina*1926Vilnius  
3140Stundys, Jonas*1918
†1947 lageris
Ukmergė  
4389Stundytė, Ona*1923Ukmergė  
0131Stundžaitė (Stundžiaitė)-Valeikienė, Elvyra*1929
† ——
Saldutiškis (Utenos r.*)Vilnius 
4390Stundžia, Juozas*1906
†1965 kažkur SSRS (ne lag.)
Daunorių k. (Utenos r.*)  
2685Stungurys, Stasys    
2498Subačius, Kazys*1912 Pavuolio (Kaišiadorių r.*)
† lageryje
   
1660Subačius, Vacys VilniusLazd. sav., 8 km. nuo LazdijųČiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius; Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
2561Subačius, Vaclovas   Norilsko sukil.
2499Suchadolskis, Jurgis*1927 Gastilonių (Kaišiadorių r.*)Gastilionių k. (Kaišiadorių r.*)Kaunas (1992) 
3341Sukaitis, Juozas*1907Morkaviškio k. (Marijampolės r.*)  
1873Sukauskas, Petras*1915
†1950 Magadanas?
   
1337Sungailaitė-Knyščiuk, Barbora*1916
†1996
nuo RietavoKaunas, Eigulių (Kleboniškio) kap. 
1629Surblys, Antanas *1924.03.24 Saulažolės (Gargždų)
†1980.10.14 Gargždai
Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Klaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
3340Surgėla (Surgialas?), Mykolas*1925
†1954 kažkur tremtyje
Širvintose (Širvintų r.*)  
1661Survila, Algirdas (Algis)*1923.11.30 Šiauliai
†1995.10.13 Šiauliai
ŠiauliaiPanevėžio r. Velykių par. Maženių kap.iš lag.1951.08.30
1300Survila, Liudas*1924   
4388Survilaitė-Zalevskaja, Ona*1922Grigiškės k. (Ignalinos r.*)  
2562Sutkus, Vincas   Norilsko sukil.
4810Svecevičius, Viktoras*1920   
2500Svetaka, Jonas*1930 Vilūnai (Kauno aps. Kruonio vls.) Elektrėnai (1992) 
1106Svetokas, Jonas *1926.10.11 Vilūnai (Kauno aps. Kruonio vls.)
†1994.09.09 Elektrėnai
 Elektrėnų kap. 
4133Svirelis, Stepas*1926
†1977 Lietuva (kur?)
Kaunas  
4134Svirnelis, Julius*1903   
4135Svitojus, Juozas*1920
†1996 Lietuva (kur?)
Trakėnų k. (Marijampolės r.*)  
1357Šablevičius, Vytautas*1920
†1962 Krasnojarsko kr.?
Dagios vnk. (Anykščių r.*)  
1373Šablinskis, Aleksandras*1923Matuizų k. (Šalčininkų r.*) lenkas, AK narys; suim.1946.08.27 ir 1947.05.04
1377Šabūnas, Stasys*1927 Klaipėda  1941.08.20 išvežtas darbams į Vokietiją; 1959.11.05 atvežtas iš Sibiro į kalėjimą Lietuvoje
2122Šakalys, Juozas   1956 lageryje Razvedčik su Petru Lūža
1433Šakalys, Vincas*1918Pazirnajis (Zarasų r.*)  
1460Šakmanas, Tadas *1899 Spirakiai (Joniškio vls.)
†1989.03.03 Šiauliai
Pavėzgiai (Šiaulių aps. Stačiūnų vls.) A. Smetonos adjutantas, aviacijos plk.
1663Šaku, Stasys  Kaišiadorių r., Žiežmariai 
0220Šalaka, Romualdas *1926Pauriškiai (Svėdasų)Kaunasslap. „Vasinta“.  
1665Šalčiūnas, Jonas*1921
†1997 Sadutiškis
   
1664Šalčius, Justinas*1926.05.23
† ——
Marijamp. aps.Kaunas 
1666Šalkauskas, Kazimieras  Telšiai 
2563Šalkauskas, Kazimieras   Norilsko sukil.
1667Šalkauskas, Petras*1922.04.12 Seda (Maž. aps.)
†1999.03.10 Utena
Telšių r.*Utenos sen. kap. [inf] vargonininkas
3079Šamelis, Janas*1925Mikantonių k. (Šalčininkų r.*)  
4518Šamrej, Josif     
1671Šanakienė, Rozalija  Anykščių sav. 
2564Šapka, Bronius   Norilsko sukil.
3080Šapoka, Vincas*1925
†1967 Lietuva (kur?)
   
3081Šapokaitė, Ona*1927Antalgės k. (Utenos r.*)  
4651Šarkūnas,     
4750Šatkus, Stasys*1911Pabalvės k. (Telšių r.*)  
4751Šaučiulis (Šiaučiulis?), Vytautas*1926
†1967 Lietuva (kur?)
   
1984Šaučiūnas, Antanas*1920.11.10 Miškiniai (Kavarsko vls.)  slap. „Berželis“.  
2009Šaukevičiūtė-Grinienė (Griniuvienė), Aldona *1926.02.11 Kaunas / Žasliai
†1996.03.13 Kaunas
ŽasliaiKauno r. Garliavos Seniavos kap.slap. „Undinė“. grįžo 1956
2565Šavaliauskas, Algis   Norilsko sukil.
3797Ščegauskas, Stasys*1908.07.11
†1990.12.12
Pamiškių k. (Šakių r.*)Šilutės r. Vilkyškių kap.valst., ryš.
0173Ščiučka, Leonardas† Sasnava (Marijampolės r.) Sasnavos apyl.*1948 gavo lagerio nuosprendį
4425Šedytė Vilujavičienė, Alma*1925Pagėgiuose (Šilutės r.*)  
4426Šegžda, Jonas*1914Triobiškių k. (Marijampolės r.*)  
4424Šegždaitė-Talaikienė, Valerija*1924Smaidrių k. (Jurbarko r.*)  
2065Šeibelytė-Jokimčienė, Violeta*1927
†1996.03.12
Kretinga  
3791Šeibokas, Stasys*1910Taruškų k. (Panevėžio r.*)  
3792Šeikus, Cezaris*1915
†1983 Utena
PanevėžysDusetų kap.Lageryje kartu buvo Jonas Štreimikis ir Juozas Brazauskas.
1673Šemetienė, Ada    
3793Šeparys, Kazys*1929
†1983 Lietuva (kur?)
Švėkšnoje (Šilutės r.*)  
3794Šepikaitė, Jadvyga*1922Perkūnų k. (Klaipėdos r.*)  
3795Šepliakovas, Fiodoras*1903
†1947.10.07 lageris
Zarasai  
3796Šerėnas, Bronius*1928Rūdupio k. (Švenčionių r.*)  
1675Šermukšnienė,   Alytus 
2700Šermukšnis, Albinas*1925 Rokiškio r.*
†1966.07 Panevėžys
Nečiūnių k. (Rokiškio r.*)Panevėžio Ramygalos g. kap. 
1674Šermukšnis, Juozas*1930.05.15 Paandrioniškis (Anykščių vls.)
† ——
Paandrioniškis (Anykščių vls.)Anykščiaislap. „Martinukas“. Vytauto apyg. partiz. ryš.
2220Šermukšnis, Kazys† Alytus  Magadane gyv. adresu Parkovaja 7 su J.Jonkumi, M.Tekučiu ir A.Zubavičiumi
4423Šėžienė Navickienė, Apolonija*1924
†1982 Lietuva (kur?)
   
4404Šidagytė, Vera*1914Vilnius  
4405Šidlauskas, Antanas*1918Girininkų k. (Tauragės r.*)  
4406Šidlauskas, Pranas*1907Šusčių k. (Šilalės r.*)  
4407Šidlauskas, Stepas*1920Lukšių k. (Jonavos r.*)  
4408Šidlovskis, Juzefas*1921
†1950 lageris
Paežerių k. (Vilniaus r.*)  
4409Šikšnius, Pranas*1923
†1947 lageris
Padvarių k. (Kretingos r.*)  
1677Šileika, Kazimieras*1918 Prienai 
1942Šileikienė, Anelė† Lietuva   
1678Šileikis, Zigmas† Šiauliai Šiauliai 
4410Šilinskas, Pranas*1914Pryšmančių k. (Kretingos r.*)  
1679Šilinskas, Raimundas *1927
†19... Kaunas
Kaunas  
4411Šimanauskas, Petras*1922Daliečių k. (Rokiškio r.*)  
4412Šimanauskas, Romualdas*1920Suvaizdžių k. (Rokiškio r.*)  
4413Šimanskis, Antanas*1919Buožių k. (Šakių r.*)  
4414Šimas, Alfonsas*1918
†1947 lageris (koks?)
Šiauliai  
1680Šimbelis, Petras  Varėn.sav., Senoji Varėna 
1682Šimėnas (Šemėnas?), Juozapas*1921   
1683Šimkevičius, Alfonsas†<2009 Kėdainiai   
4415Šimkevičiūtė, Jadvyga*1927
†1972 kažkur SSRS (ne lag.)
Devynakių k. (Tauragės r.*)  
4416Šimkus, Juozas*1915Kretinga  
4417Šimkus, Juozas*1927Vidgirių k. (Šilutės r.*)  
4418Šimkus, Pranas*1920Aleksių k. (Plungės r.*)  
4419Šimkus, Vaclovas*1923Užduobulio k. (Plungės r.*)  
4420Šimonis, Kazys*1908Žviliūnų k. (Kupiškio r.*)  
0163Šimulionis, Juozas *1922.03.19
†2012.08.27 Klaipėda
VilniusVilnius, Karveliškių kap. 
4421Šinkūnas, Jonas*1927
†1949 lageris (koks?)
Kučgalio k. (Biržų r.*)  
4854Šinkūnas, Klemensas*1908
†1950.02.16 lageris (koks?)
Pakriaušės k. (Biržų r.*) 1941 sukil. dal.
4422Šinkūnas, Klemensas*1918
†1948 lageris (koks?)
Skapiškių k. (Anykščių r.*)  
4852Šipaila, Albinas*1921
†1986
Rudžių k. (Šakių r.*) mokytojas
1685Šipaila, Algimantas*1929.06.04 Zūkai (Šakių aps.)
†2009.05.09 Vilnius
KaunasVilnius, Rokantiškių kap.slap. „Berželis“. moksl.; paleistas Orotukane
4853Šipaila, Stasys*1908
†1990
Griškabūdis  
1393Šipailaitė-Lisauskienė, Laima *1930.06.13 Zūkai (Šakių aps.)
†2018.09.19 Vilnius
KaunasVilnius, Sudervės kap. slap. „Kamanė“. moksl.; paleista Magadane
4855Šipailienė, Stefanija*1900
†1965
 Kaunas 
3103Šipelis, Juozas*1906
†1947 lageris (koks?)
Mitkų k. (Pasvalio r.*)  
3104Širmulys, Jonas*1927Kėdainiai  
1493Širvelytė-Navickienė, Vanda*1927.02.09
† ——
Anykščiai (arba Inkūnai, Anykščių r.*)Panevėžysslap. „Gražina“, „Senutė“. partiz. ryš.; 1943 buvo išv. darbams į Vok.
0116Šiugždinytė-Kivinskienė, Janina*1928.02.21
† ——
Prienų r.*Kaunas 
1686Šiuiša, Antanas† nežin. Vilnius 
2260Šiuišys, A.   1963-1964 gulėjo džiovos ligoninėje Susumane
0183Šiuišys, Antanas  Kaunas 
1689Šiukšta, Vladas*1930
†~2003 Jonava
 Jonava 
2250Šiuryla, Albertas *1922 Žiogaičiai (Viekšnių vls.)
†2010 Mažeikiai?
 Mažeikių kap.slap. „Lokys“. LLA narys. „Lietuvos demokratinės kovos sąjungos Štabo 43“ narys. Norilsko sukil.
4652Šiuškus,     
1453Šivickaitė-Mikalauskienė, Ona*1922.11.07
† ——
Raseinių aps.Kaunas 
3949Šyvokas, Jurgis*1917Putrišių k. (Prienų r.*)  
3950Škėrys, Kazys*1928
†1952 lageris (koks?)
Krūvelių k. (Marijampolės r.*)  
0234Škimelytė-Vanagienė, Elena *1919.12.22 Simėnai (Skaudv.vls.)
†2010.09.22 Rokiškis?
 Rokiškio nauj. kap.  
1690Šlapelis, Vincas  Anykščiai 
3946Šlekys, Bronius*1922   
3947Šlekys (Šliakys?), Antanas*1913
†1991 Lietuva (kur?)
Selemos k. (Marijampolės r.*)  
2566Šlepikas, Petras   Norilsko sukil.
1691Šleževičiūtė, Danutė † nežin.  slap. „Audronė“. tp minima kaip Šležaitė
2128Šleževičiūtė-Aliulienė, Zofija*1926 Bliūdžiai (Ras.aps.)netoli Stakių  
3948Šliūpas, Mindaugas*1919
†1978 Lietuva (kur?)
Kaunas  
1692Šližys (Sližys?), Alfonsas† nežin.  su Mykolu Dirse dirbo Magadanstrojuje
2567Šmaižys, Zenonas   Norilsko sukil.
3951Šmeiža, Kazimieras*1897
†1947 lageris
Dargių k. (Mažeikių r.*)  
2568Šmigelskis, Česlovas   Norilsko sukil.
3952Šmitas, Alfonsas*1923
†1979 Lietuva (kur?)
Šilininkų k. (Šilutės r.*)  
3953Šmitas, Antanas*1924
† Lietuva (kur?)
Gailiūnų k. (Lazdijų r.*)  
2254Šmitas, Ed.   buvo Beličano lageryje (prie Susumano)
1693Šmitas, Eduardas*1926.07.18 Švėkšna
† ——
Šilutė? Švėkšna?Šilutės sav. 
3954Šmitra, Vladas*1921
†1946 lageris
Jodėnų k. (Plungės r.*)  
3955Šneideraitis, Jonas*1911Smalininkuose (Jurbarko r.*)  
1694Šneideris, Stasys *1918.05.03 Varšauka (Pan.aps.)
†1987.05.05 Subačius (Kupiškio r.)
 Panevėžio kap.slap. „Diemedis“. [inf] poetas, dramaturgas, prozininkas
2615Šniukšta, Vladas    
3956Šova, Feliksas*1911
†1967.04.09 Lietuva (kur?)
Žvirblėnų k. (Anykščių r.*)Kavarsko kap. 
3957Špinkus, Vidmantas*1929Joniškis  
3958Šriubėnas, Marijonas*1921
†1990 Lietuva (kur?)
   
2259Štilpa, V.   buvo Udarnik lageryje (prie Susumano); 1947 gulėjo džiovos ligoninėje Susumane
3959Štreimikis, Jonas*1901
†1982.02 Palanga
Kalnalio k. (Kretingos r.*)Palangos m. kap.LLA narys. Lageryje kartu buvo Cezaris Šeikus ir Juozas Brazauskas.
3960Štreimikis, Sigitas*1926 Višakio Rūda
†1949.02.09 lageris (koks?)
  slap. „Žukauskas“. moksl., partiz.
4811Štreimikytė, Valerija*1929Gulbiniškių k. (Marijampolės r.*) slap. „Laimutė“. Tauro apyg. ryš.
2033Štreimikytė (Štreimerytė?)-Jakštienė, Valerija† nežin.   
3961Štrempleris, Alfredas*1926Stankiškių k. (Šilutės r.*)  
4753Štuikytė, Leonora*1925Ruseinių k. (Kėdainių r.*) mokyt.
3962Šukys, Adomas*1910Trumpučių k. (Anykščių r.*)  
3963Šukšta, Antanas*1904Šiauliai  
1696Šulčius, Vincas*1928±2Šiauliai 1950 autošaltkalvis Berlage
3964Šulga, Alfonsas*1913Laumakės k. (Ignalinos r.*)  
3965Šulskas, Antanas*1909Pinigiškės k. (Ignalinos r.*)  
1697Šulskis, Albinas*1922.05.11 Čižiškės (Ut. aps. Užpalių? vls.)
† ——
Utenos aps.Utenos sav., Bikūnai 
0106Šulskytė-Dambrauskienė, Kazimiera*1924
†1997-2000 Kaunas
Marijampolė? / Kaunas?Kauno r. Kulautuvos kap. 
4512Šumlinskas, Feliksas*1917Lazdijai  
0228Šumskas, Juozas†1995±5 Druskininkai   
2130Šumskas, Juozas iš Dzūkijos 1954 Staraja vesiolaja su A. Petrikoniu
2569Šumskas, Juozas   Norilsko sukil.
2591Šumskas, Juozas   Kengyro sukil.
4752Šumskas, Vitalius*1906
†1988 Lietuva (kur?)
Prienai  
4513Šumskis, Vincas*1928Kaunas  
2860Šuopys, Juozas*1916Klaipėda  
1698Šustikas, Jonas  Kaunas 
2570Šustikas, Jonas   Norilsko sukil.
1943Šustikas, Vincas*1913  išvyko Lietuvon
1700Šutkus, Pranas*1922.11.30 Miknaičiai (Žagarės vls.)
†~2000 Utena
Šiaulių aps.Utenapo lag. gyv. Kadykčane
2854Švalkus, Pranas*1910
†1979 Lietuva (kur?)
Dotenėnų k. (Švenčionių r.*)  
1701Švarckis, Vacys *1923±1
†1955.11.25 Matrosovo lag.
  žuvo Matrosovo šachtoje
2855Švelnys, Jonas*1927Bartasiškio k. (Biržų r.*)  
2856Švenčionis, Aleksas*1916
†1947.01.06 lageris
Naujasodžio k. (Kaišiadorių r.*) slap. „Vabalas“, „Viesulas“. „Didž. kovos“ apyg. būrio vadas
2857Švenčionis, Aleksas*1928
†1947.01.06 lageris
Kaunas moksleivis
1702Švenčionis, Tadas*1929 Pyplių (Kaišiadorių r.*)
†1990
   
2858Švendrys, Bronius*1920
†1985 Lietuva (kur?)
Maišymų k. (Lazdijų r.*)  
2859Šventoraitis, Vincas*1907Vilkaviškio apskr. (kur?)  
1703Šverys, Vaclovas Edmundas*1922
†~2015 nežin.
Vilnius mirė 2015±1 m.
1704Švilpa, A.† Magadano sr. Kolyma, Stekolnyj kap. 
1705Švilpa, V.† Magadano sr. Kolyma, Stekolnyj kap. 
1706Švilpaitė-Šiškienė, Marytė*1926.04.12Petkūnai (Surdegio vls.)Raguvėlė 
1707Švilpienė,  Petkūnai (Surdegio vls.)  
0194Talaikienė, Valerija†2005±2   
0193Talaikis, Bronius† —— Kaunas 
1710Talandis, Algirdas *1927.09.17 Alytus
†2016.11.04 Vilnius
KaunasVilniaus Kairėnų kap. slap. „Krienas“. 1950 etap. „Džurma“ Vanino-Magadan
4276Tališauskas, Stasys*1920
†1946 lageris
Fermų k. (Jurbarko r.*)  
4277Talutis, Antanas*1911Ukmergė  
1712Tamašauskas, B.† Magadano sr. Kolyma, Debino kap. 
4278Tamaševičius, Jonas*1913
†1990 Lietuva (kur?)
Padvarių k. (Širvintų r.*)  
2255Tamavičius, A.   buvo Beličano lageryje (prie Susumano); 1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio 25-letija Oktiabria
4614Tamavičius, Albertas*1928Saudininkų k. (Kelmės r.*) moksleivis, LLA narys
1714Tamavičius, Albertas *1928.02.04
†2012.10
  į Magadaną laivu 1946.12. 1954 Susumane kartu buvo Klemensas Tunkis ir Antanas Ožys.
4280Tamkutonienė, Eleonora*1892Jonava  
4279Tamošaitis, Alfonsas*1917Amalių k. (Šiaulių r.*)  
2571Tamošaitis, Petras   Norilsko sukil.
4281Tamoševičius, Juozas*1920
†1988 Lietuva (kur?)
Panevėžys slap. „Lūšis“, „Mažiukas“.  
1713Tamoševičius, Petras *1915 Vaižgai (Šeduvos vls.)
†2010 Palanga?
PanevėžysPalangos kap.Šeima ištremta 1948
4979Tamošiūnaitė, Adelė*1924Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)  
0272Tamošiūnaitė, Adelė*1924.02.12 Paliūniškis (prie Panevėžio)
† ——
PanevėžysVokietijaslap. „Aušra“. ištek. už ukrainiečio
4980Tamošiūnas, Antanas*1908Aknystėlių k. (Utenos r.*) 1949 ištremta šeima.
1715Tamošiūnas, Antanas*1908.12.20
† nežin.
 Utena 
4282Tamulynas, Juozas*1920Gudelių k. (Marijampolės r.*)  
1301Tamulis, Petras*1928   
1716Tamulis, Vincas   dirbo statybose kalviu
0142Tamutis, Petras *1921.01.20 Girdvainių k. (Raseinių vls.)
†2015.04.06
Girdvainių k. (Raseinių r.*)Kauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
2501Taparauskas, Andrius*1919 Smilgių (Kaišiadorių r.*)
†1985
   
1303Tarakavičius, Juozas*1929   
4283Tarasevičius, Vaclovas*1927Alytus  
1719Tarasonytė, Vanda*1927   
4967Tarnauskas, Jonas*1920
†1984 nežin.
Pilis (Jurbarko r.*)  
4968Tarnauskas, Juozas*1921
†1987 nežin.
Kaunas  
1720Tarnauskas, Juozas † nežin.   
4966Tarnauskas, Juozas   1950 pavasarį III fabrike im. Lazo dirbo elektriku, grojo gitara
2141Tartilaitė-Kriščiūnienė, Konstancija  Biržų sav., Nemunėlio Radviliškis1949.04.13 - Magadane iki 1956.02.01
4981Taruška, Povilas Gediminas*1927Panevėžys moksleivis, pogr. org. narys
1304Taruška, Vytautas Kazys*1923Panevėžys mokytojas; 1949 ištremta šeima
2232Taškūnas, Juozas  Vilniusdainininkas, Magadane koncertuodavo; iki arešto gyveno Kaune
1481Taunytė, Elena*1913Kaunas  
2361Taunytė, Elena*1913
†1982
 Anykščiai, senosios kap. 
1043Taunytė, Elena†1984 Anykščių r.   
1505Taurila (Tauryla?), Jonas*1921Stripiniai (Ylakių)  
3710Tauroza (Taurozas?), Juozas arba Justas* Virpylai? (Laukuvos vls.)
†2014
  partizanas
1721Tautavičius, Zenonas Dzūkija?  
0290Tauterytė-Tvaskienė, Palmyra *1926 Papiškiai (Panemunio vls. Rok. aps.)
†2011
Papiškiai (Rokiškio r.*)Rokiškio r.LLA narė
3090Tautkus, Antanas*1927Šiauliai  
3091Tautvydas, Antanas*1927Šiurnokų k. (Plungės r.*)  
2192Tavoras (Tavaras), Mykolas*1919
†2001 Kavoliškis (Rokiškio r.)
 Rokiškio nauj. kap.  
2217Tekutis, Mykolas†1959±2 prie Svėdasų Anykščių sav. Svėdasų kap.1939.10 dalyvavo kar. žygyje į Vilnių; Magadane dirbo siuvėju
4148Teleiša, Juozas*1923
†1965
Rudziškių k. (Marijampolės r.*)  
4149Tenys, Vincas*1907Virkytų k. (Šilutės r.*)  
1722Terleckas, Antanas*1928.02.09 Krivasalis (Ut. aps.)
† ——
Vilnius?Vilnius[inf] Kolymoje 1982-86; Vikipedija
3089Terminas, Kazys*1914
†1963 kažkur tremtyje
Tarvydžių k. (Šiaulių r.*)  
3088Tijūnonis, Aleksandras*1898
†1947 lageris
Mažionių k. (Anykščių r.*)  
3087Tilindis, Julius*1904Kraupėnų k. (Ukmergės r.*)  
2251Timošina,     
3085Tiškauskas, Jonas*1914Vilnius  
3086Tiškevičius, Feliksas*1927
†1999 Lietuva (kur?)
Kėdainiai  
2346Tocionis, Petras*1928
†1993
Meškasalis (Alytaus r.*)Alytaus Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
3082Točilauskas, Eduardas*1920
†1970 nežin.
Vilnius  
1302Tolis, Aleksandras*1923Kaupų k. (Plungės r.*)  
2502Tomkus, Jonas*1913 Miežonių (Kaišiadorių r.*)
†1990
  suim.1944, paleis.1952
2503Tomkutonienė, Eleonora*1918 Jenava (Kaišiadorių r.*)
†1975
  suim.1945, paleis.1955
3083Trabutis, Pranas*1913Zadvarninkų k. (Švenčionių r.*)  
0277Trainavičiūtė-Januševičienė, Julija *~1914
†~2002 Kaunas (Vilnius?)
  mokytoja
3084Trapikas, Kazimieras*1900
†1969 Juodiškė (Ignalinos r.)
Juodiškė (Ignalinos r.*)Ignalinos r. Ceikinių kap. 
1725Trapnauskienė, Aldona*1926.02.20
†2006
Utenos r.*Utena, naujosios kap. 
2674Treigys, Petras    
4519Treiklerytė-Šamrej, Marija     
4095Trembelis, Petras*1901Dusetos  
4096Trembelys (Trimbelys?), Vytautas*1930
†1988 Lietuva (kur?)
Šeduikių k. (Anykščių r.*)  
1726Trepiak, Mykolas† nežin. Pasvalio sav. 
4097Tribandis, Jonas*1929
†1953 lageris
Viečiūnų k. (Alytaus r.*)  
1727Triberžis, Bronius†2001 Ukmergė  Spornyj
2572Triberžis, Bronius   Norilsko sukil.
4098Triška, Petras*1907Limparų vnk. (Pasvalio r.*)  
1728Triškienė,  nuo Mažeikių  
4100Trockis, Samuilas*1929Vilnius  
4099Trubila, Petras*1920Tartoko k. (Ignalinos r.*)  
4101Trukšnys, Pranas*1919
†1950 lageris
Panevėžys  
1898Trunca, Alfonsas    
3295Truncė, Pranas*1916
†1952 lageris
Rokančių k. (Alytaus r.*)  
3296Truncė, Vladas*1924
†1988 Lietuva (kur?)
Dvarčėnų k. (Alytaus r.*)  
3297Trusevičius, Vaclavas*1928Baumiliškių vnk. (Šalčininkų r.*)  
3298Tūbelis, Antanas*1901
†1962 lageris
Telšiai  
3299Tulickas, Juozas*1897
†1951 lageris
Bankavos k. (Marijampolės r.*)  
2247Tumas, A.    
1729Tumas, Apolinaras*1914 KuršėnaiKolymon kartu Vacys (Vaclovas) Redikas
4102Tumėnas, Vincas*1918Ignotiškio vnk. (Utenos r.*)  
1937Tumėnas,     
1938Tumėnienė,     
1730Tumeris, Alfonsas Jonas  Vilkaviškis 
2852Tunkis, Klemensas *1923
† Lietuva (kur?)
Vilnius slap. „Ąžuolas“. 1954 Susumane kartu buvo Albertas Tamavičius ir Antanas Ožys.
2853Tuskenis, Vladas*1927
†1946 lageris
Pavirinčių k. (Anykščių r.*)  
2473Tuškevičius, Pranas *1925 RumšiškėsRumšiškėsRumšiškės (1992)slap. „Račiukas“.  
1732Tvardauskas, Pranas  DruskininkaiČiukčija, priisk Krasnoarmejskij, OLP Nr.2
3294Tvaska, Povilas*1901
†1965 Lietuva (kur?)
Termintiškio vnk. (Anykščių r.*)  
3288Ūdras, Bronius*1905
†1993 Lietuva (kur?)
Kopūstinės k. (Zarasų r.*)  
1733Udras, Juozas*1929Tauragnai Susumano r.
3289Uikis, Antanas*1911
†1946 lageris
Mažeikiai  
3290Ulba, Bronius*1921Andrioniškyje (Anykščių r.*)  
3291Uleckas, Baltramiejus (Baltrus?)*1902
†1956 lageris
Dagių k. (Pasvalio r.*)  
3292Ulevičius, Kazys*1923Kampinių k. (Prienų r.*)  
3293Ulis, Nikodemas*1903
†1948 lageris
Klaipėda  
0167Ulozaitė-Lašinskienė, Danutė *1930.03.08 Rumšiškės
† ——
KaunasPanevėžysslap. „Liepa“.  
4948Ulozaitė, Danutė Viktorija*1929Rumšiškės (Kaišiadorių r.*)  
2434Ulozas, Zigmas*1896
† nežin.
Išlaužas? tarnavo slapt. policijoje; grįžęs greitai mirė
3287Ulskis, Juozas*1910
†1948 lageris
Žemalės k. (Mažeikių r.*)  
0216Ūmantaitė-Gečiauskienė, Onutė*1930.03.25 Paikojų k. (Gaurės vls.)
† ——
 Tauragė 
3286Umbrasas, Antanas*1913Laurų k. (Vilniaus r.*)  
3285Umbrasas, Pranas*1915
†1949.10.08 lageris
Kriukuose (Joniškio r.*)  
3284Unčiūra, Edvardas*1927Vilnius  
3283Undzėnas, Povilas*1928Latvelių k. (Biržų r.*)  
4754Ungurytė, Aleksandra*1925Laviškio k. (Anykščių r.*)  
2244Unskinas, J.   Susumanas, Miaundža, Berelioch
4779Unskinas, Jonas*1923
†1995 Lietuva (kur?)
Panevėžys moksleivis, pogr. org. narys
0285Untanas, Algirdas *1929.09.01 Antanai (Adutiš.vls.)
†2015.07.21
Antanų k. (Švenčionių r.*)VilniusNorilsko sukil.; pirmą kartą suim.1946.03.14, kalintas Švenčionyse, paleis.1946.05.16; antrą kartą suimtas tarnaujant armijoje Tambove.
4103Urba, Vilimas Antanas*1927Lenčių k. (Kėdainių r.*)  
3317Urbaitis, Antanas*1921
†1952 lageris
Švediškių k. (Šakių r.*)  
3318Urbanas, Antanas*1921Kurniškės vnk. (Švenčionių r.*)  
3319Urbanas, Vladislavas*1900Vilnius  
2287Urbanavičius, Steponas†1945 Kolyma (Magadanas?)Balninkai Balninkų valsčiaus viršaitis
0140Urbelis, Vincas†2006 Kaunas Kauno r. Garliavos kap. 
2573Urbis, Vytautas   Norilsko sukil.
4916Urbonaitė, Jadvyga*1923Vilnius moksleivė, pogr. org.
4104Urbonas, Aleksandras*1910Krakių vnk. (Kėdainių r.*) slap. „Ąžuolas“.  
1899Urbonas, Antanas    
4284Urbonas, Juozas*1919
†1997 Lietuva (kur?)
Skardupių k. (Marijampolės r.*)  
4285Urbonas, Juozas*1923Vieštovėnų k. (Plungės r.*)  
1737Urbonas, Juozas† nežin.   
3323Urbonas, Jurgis*1907Alytus  
3324Urbonas, Povilas*1927Pavarių k. (Anykščių r.*)  
3325Urbonas, Pranas*1924Klaipėda  
3326Urbonas, Stasys*1914
†1978 Lietuva (kur?)
Bebruliškės k. (Marijampolės r.*)  
0201Urbonas, Zigmundas (Zigmas) *1928.05.20 Auksuodis (Maž.aps.)
†2009.12.28 Kulautuva
Mažeikių aps.Kauno r. Kulautuvos kap. 
2261Urbonavičius, F.    
1739Urbonavičius, Feliksas  Panevėžys 
3320Urbonavičius, Pranas*1924
†1978 Lietuva (kur?)
Raupiškio k. (Molėtų r.*)  
3321Urbonavičius, Vilius*1928
†1996 Lietuva (kur?)
Pažemio k. (Švenčionių r.*)  
3322Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas*1921
† Lietuva (kur?)
Žeimių k. (Ignalinos r.*)  
2987Urbonavičiūtė, Vanda     
4316Urbšaitė, Stefa     
1049Urbšaitytė-Barkauskienė, Stefa† Druskininkai   
2841Urbutis, Bronislovas*1928Batakiuose (Tauragės r.*)  
2842Urlovas, Henrikas*1922Telšiai  
4768Urmonaitė-Kizelavičienė, Konstancija*1923Šiauliai  
2843Ūsas, Viktoras*1919
†1952 lageris
Lazdijai  
2847Ūsavičius Vensavičius, Povilas*1920Kaunas  
2846Utaravičius, Jonas*1927   
2844Ūzas, Kazys*1909Kaunas  
2845Užkuraitis, Stasys*1914Panevėžys  
1502Užusienaitė-Obelienienė, Bronė †2007±1 TroškūnaiVaždeliai, Surdegio vls.  
0148Vabalaitė-Čepelienė, Benedikta *1926.04.12 Vytautai (Seinų aps.)
† ——
1941: Vytautai (Lazd.aps.), 1949:KaunasDruskininkai1941 tremtinė, 1946 pabėgo iš tremties; 1949 laivu „Feliks Dzeržinskij”; ištekėjo tremtyje Kolymoje
2848Vabuolas (Vabalas?), Jonas*1925
† Lietuva (kur?)
Laibagalių k. (Lazdijų r.*)  
2849Vadapalas, Jonas*1913
†1947 lageris
Pasvalys  
2626Vagnorius, Kazys    
2850Vaicekauskas, Jonas*1929Skomaičių k. (Radviliškio r.*)  
2851Vaickus, Antanas*1919
†1948 lageris
Strigailiškio k. (Ignalinos r.*)  
1741Vaičaitis, Juozas  Alytus 
3860Vaičienė, Uršulė*1899Pavygailių k. (Kelmės r.*)  
2320Vaičiulienė, Stasė*1947
† ——
 Klaipėda 
2629Vaičiulis, Jonas    
3859Vaičiūnaitė, Aldona*1927Utena  
3858Vaičiūnas, Jonas*1917Gailiešionių k. (Utenos r.*)  
3857Vaičiūnas, Motiejus*1901Katilių k. (Šakių r.*)  
3856Vaina, Vincas*1912Karliškių k. (Alytaus r.*)  
1944Vainauskas,     
3855Vainilavičius, Juozas*1927Vilnius  
3854Vainutis, Otonas*1908
†1976 Lietuva (kur?)
Šiauliai  
3853Vaisbergas, Vladas*1929Kaunas  
1742Vaišė, Danielius*1922Palūksčio k. (Telšių r.*)Telšiai 
1745Vaišnoras, Balys*1922.09.08 Lipliūnai
†1980.10.28 Lipliūnai, Lazdijų r.
Lipliūnai, Leip. vls. Lazd.aps.Druskininkų sav. Gerdašių kap. 
3851Vaišnoras, Povilas*1925Asmoniškės vnk. (Klaipėdos r.*)  
3852Vaištaras, Juozas*1928
†1985 kažkur SSRS (ne lag.)
Kempalių k. (Raseinių r.*)  
2768Vaišvila, Kazimieras*1896 Lietuva/Latvija
†1938.03.04/05 Kolyma
Maskva (Rusija) sušaudytas
1747Vaišvilienė, Nina *1919Šiauliai  
1748Vaitaitis, Jonas*1927.06.24
†~2003/04 Utena
Svidžių k. (Biržų aps.)Utena 
1750Vaitiekūnaitė, Genė    
1751Vaitiekūnaitė, Stasė    
1752Vaitkevičienė, Janė    
4357Vaitkevičienė, Kotryna*1913Vyčiaus k. (Kauno r.*)  
1753Vaitkevičius, Leonardas*1928   
4286Vaitkevičius, Vincas*1922Burgėnų k. (Pasvalio r.*)  
4641Vaitkevičius,     
4287Vaitkūnas, Juozas*1898Statikų k. (Ukmergės r.*)  
3865Vaitkus, Gediminas*1924
†1976 Lietuva (kur?)
Jodėnų k. (Plungės r.*)  
3866Vaitkus, Juozas*1912Eigirdžiuose (Telšių r.*)  
3867Vaitkus, Juozas*1928
†1946 lageris
Stripinių k. (Skuodo r.*)  
1755Vaitonienė, Albina *1921
†1996 Lietuva (kur?)
Pilviškiai, Vilkav. aps. / Linksmakalnis (Marijampolės r.*)  
3864Vaitulevičius, Ignas*1908
†1978 Lietuva (kur?)
Jovaišonių k. (Alytaus r.*)  
3863Vaitulevičius, Kazys *1917
†1987 Lietuva (kur?)
Paliepio k. (Lazdijų r.*)  
1506Vajega, Jonas*1920Kučgalys (Biržų r.*)  
1757Vajega (Vajėga), Jonas  Pandėlysstatyb.inž.; tremt. Čeremchove
1507Valaika, Vytautas*1928
† kažkur SSRS (ne lag.) Magadano sr.?
Daugai  
1061Valainytė-Biguzienė, Nastė*1919.08.07 Lugariškis (Obelių vls.)
†1995.07.20 Šiauliai
Lugariškio vnk. (Obelių vls.)Šiauliai, Ginkūnų kap., kapo Nr. 15543 D  
3861Valaitis, Jonas*1920Kalniškių k. (Jurbarko r.*)  
3862Valaitis, Kostas*1908Vilnius  
1630Valaitytė-Surblienė, Birutė Stanislova*1923
† Gargždai
Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)  
3334Valantas, Vytautas*1928Šilalėje (Šilalės r.*)  
3335Valašinas, Juozas*1925
†1982 Lietuva (kur?)
Padumblių k. (Lazdijų r.*)  
3336Valatavičius, Stasys*1919
†1948 lageris
Kaunas  
0128Valauskas, Zenonas*1927.01.01
† ——
Plungės r.* / TelšiaiAlytus 
1987Valavičius,  Kaunas? lag. Miaundžos elektrinės stat. (tekintojas)
3307Valčiukas, Vladas *2016.12.24 Raseinių apskritis, Tytuvėnų valščius, Mockaičių k.
†1970
Mockaičiai (Kelmės r.*)Kelmės r. Tytuvėnų kap.slap. „Ąžuolas“. 1949 ištremti tėvai, žmona ir vaikai
0165Valeika, Bronislovas†2012.05.21   
4665Valeika, Bronius*1923Kaunas  
1762Valeika, Matas   buvo vok. žval. m-loje, anglai jį atidavė rusams
1764Valeika, Vytautas*1929   
1765Valeikienė, Veronika† —— Vilnius 
1769Valenta, Antanas† nežin.Dzūkija  
1771Valentukevičienė, Rožė*1927   
2750Valentukevičius, Antanas*1922Mardasavas (Varėnos r.*) mokyt.; 1952.02.27 iš lag. į Magadano sr.
1772Valentukonis, Juozas *1924.08.26 Skovagaliai (Simno vls.)
† ——
Skovagaliai (Simno vls.)Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
1900Valentukonis, Juozas    
4630Valentukonis, Jurgis*1930
†2006.04.27
Gudeliškė (Lazdijų r.)Alytaus r. Punios sen. Vaisodžių k. kap.moksleivis, partiz. ryš. Lazd. rajone; suimtas tremtyje galimai 1949.12.20
4629Valentukonis, Pranas*1897 ar 1894 Gudeliškė (Marijamp. aps. Krosnos vls.?)
†1985
Gudeliškė (Lazdijų r.) suimtas tremtyje
2754Valentukonis, Sigitas*1921
† Lietuva (kur?)
Ramanavas (Lazdijų r.*) 1958.05.26 iš tremties
2752Valentukonytė-Beliakienė, Leonarda*1921Lazdijai  
2595Valeškaitė, Valerija    Miaundžoje kartu Eugenija Baltušienė
2720Valiauga, Kazimieras    
2751Valiauga, Kazys*1906
†1977 Lietuva (kur?)
Troškūnai (Panevėžio aps.) slap. „Direktorius“.  
1225Valickas, Petras*1924   
4356Valickas, Stasys*1915Subačiuje (Kupiškio r.*)  
1773Valinčius, Klemensas *1918 Mantviliai (Jurbarko vls.)
†1995.12.27 Jurbarkas
Mantviliai (Jurbarko vls.) LLGS narys.
2203Valinevičius, Petras   karo metu išvežtas darbams į Vokietiją
2806Valys, Mikas*1914Aukštadvaryje (Trakų r.*)  
2807Valys, Serapinas*1907
†1990 Lietuva (kur?)
Ančėnų k. (Molėtų r.*)  
4570Valytė, Angelė*1927
†1955 kažkur SSRS (ne lag.)
Vilnius  
0208Valiukėnaitė-Budnikienė, Elena *1922.01.01 Taukeliai (Daugailių vls.)
†2017.01
Kurkliai (Ukm. aps./Anykščių r.*) slap. „Valdutė“. mokytoja
4989Valiukėnas, Antanas *1913 Taukeliai (Daugailių vls.)
†1946.07.16 Ivdellag (Sverdlovsko sr.)? (galėjo žūti ir per sprogimą Nachodkoje 1946.07.24)
  žurnalistas, LAF narys, 1941.06 sukil. dalyvis, VLIK narys
1224Valiukonis, Alfonsas*1908   
2804Valiulikas, Bronius*1910Obelaičių k. (Alytaus r.*)  
2805Valiulis, Petras*1922
†1949 lageris
Kretinga  
3687Valuckas, Bronius*1929 Mažeikiai
†1977.03.28 Mažeikiai
  slap. „Simužis“. suimtas iš 6 klasės; grįžęs dirbo Mažeikių naftos bazėje buhalteriu
2289Valuckas, Bronius    1941-1946 mok. Mažeik. gimnaz.
1774Valuckienė, Elvyra  Kaunas 
2574Valunta, Steponas   Norilsko sukil.
1775Vanagas, Algirdas*1919Gudžiūnai (Kėdainių r.*)Ukraina, Berdiansk (1993)mokytojas; Indigirka, Ugol-Elgen, im. Gorkogo (lageriai ar tremtys?)
2599Vanagas, Antanas*1907
†1947.06.30 Sevvostlag
Ylakiai (Skuodo r.*) slap. „Vilnius“. LLA narys; suim.1946.01.20
2600Vanagas, Juozas*1923Mitrišiūnai (Pasvalio r.*) iš lag. 1953.09.26
0235Vanagas, Juozas *1923.02.03
†2006±2
Pasvalio r.*Rokiškio nauj. kap.  
2601Vansovičius, Stanislavas*1912Vilnius darbininkas
1776Vapsva, Povilas*1929
† nežin.
   
2602Varanauskas, Jurgis*1922Tauro apyg. / Cikabūdė (Prienų r.*) slap. „Klevas“. suim.1946.08.08, 1947.01.10 KT 10+5, grįžo 1956
0198Varanauskas, Jurgis† nežin. Kauno r., Garliava? 
2598Varanavičius, Boleslovas*1900
†1978
Vilnius geležinkelietis; suim.1947.01.11, 1947.06.28 KT 10+5, grįžo 1955
3460Vareika, Vytautas*1928
†1984 Lietuva (kur?)
Panevėžys  
3461Vareikis, Kazys*1907   
1777Vargonas, Antanas† nežin.Šiaulių r.*  
2257Varnas, A.   1955 dirbo prie jau uždaryto lagerio 25-letija Oktiabria
2808Varonis, Vladislavas*1907Kaniūkų k. (Šalčininkų r.*)  
2809Varušila, Aleksandras*1921
†1947.09.29 lageris (Sevvostlag?)
Lomenių k. (Kaišiadorių r.*)  
4251Vasaitis, Stasys*1917 Vosiškiai (Babtų vls.)
† Vosiškiai?
  1947 į lagerį
4259Vasaitis, Stasys*1917Vosiškiai (Babtų vls.) mokyt., 1941 sukil. dalyvis
4252Vaseris (Vasaris), Lionginas*1925/1929
†1995 Lietuva (kur?)
Ylakaičių k. (Skuodo r.*) slap. „Medis“. valst., LLA narys
1778Vasiliauskaitė, Pranė† nežin.Šalniai (Vabaln.vls.)  
2810Vasiliauskas, Aleksandras Kęstutis*1920Zarasai  
2811Vasiliauskas, Juozas*1910Kaunas  
2812Vasiliauskas, Marjanas*1909Alytaus apskr.  
2686Vasiliauskas, Romualdas    
3455Vasylius, Povilas*1915Stanelių k. (Plungės r.*)  
3454Vasiljeva, Ana*1901Vilnius  
2813Vasiukevičius, Petras*1919
†1950 lageris
Būdviečių k. (Vilkaviškio r.*)  
3456Vaskėla, Stasys*1922
†1952 lageris
Vilnius  
3457Vaškelis, Boleslovas*1908
†1947 lageris
Rokiškis  
3458Vaškevičius, Aleksandras*1906Budelių k. (Kaišiadorių r.*)  
3459Vaškevičius, Bronislavas*1915
†1969 lageris
Žibakių k. (Ignalinos r.*)  
4642Vaškys, Stasys*1917   
1085Vaškytė-Budnikova, Zofija (Zosė)*1926Augzelių k. (Skuodo r.*)Mažeikiai1955 paleista; šeima ištremta 1948
2814Vaštakas, Steponas*1914
†1980 Lietuva (kur?)
Panemunėlis (Rokiškio r.*)  
2815Vaupšas, Juozas*1926
†1972 kažkur SSRS (ne lag.)
Gruzdžiuose (Šiaulių r.*)  
1780Vazkonis, Edvardas  Panevėžys 
1781Vaznonis, Alfonsas † Antrieji Rodai (Pan.aps.)Antrųjų Rodų k. prie Naujamiesčio (Pan.aps.) 1955.06.10 - Kadykčane
1901Vaznonis, Edvardas† nežin.   
4355Vėbra, Pranas*1921
†1947 lageris
Berniškių k. (Zarasų r.*)  
4354Vebra, Vladas*1916Griniškių k. (Kėdainių r.*)  
1221Vėdaras, Aleksas*1925   
4353Veidemanas, Jokūbas*1913Tautgailių k. (Šiaulių r.*)  
1783Veizbergas, Vladas*1929Biržai  
4351Vektaris (Vekteris?), Antanas*1903Laižuvoje (Mažeikių r.*)  
4352Velička (Veličkas?), Petras*1908
†1949 lageris
Kaniūkų k. (Ignalinos r.*)  
2575Veličkas, Pranas   Norilsko sukil.
1784Veliukonis, Alfonsas*1911   
1785Venckus, Algis   Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
3443Venckus (Vinskus?), Vaclovas*1913
†1957 lageris
Bardiškėlių k. (Ukmergės r.*)  
3444Venclovas, Leonas*1914
†1984 Lietuva (kur?)
Lukštų k. (Rokiškio r.*)  
1786Venčkauskaitė, Kostė*1924.05.20
† ——
Marijampolės aps.Marijampolė 
3445Venskaitis, Jonas*1924
†1998
Kybartai  
2576Venzbergas, Kazimieras   Norilsko sukil.
1220Verikas, Antanas*1922   
3446Verikas, Petras*1914
† nežin.
Šiurpiškių vnk. (Molėtų r.*)  
3451Verksnytė, Magdalena*1921Vilnius  
3447Verneris, Alfredas Vladas*1928Seirijuose (Lazdijų r.*)  
3448Vernickas, Vincas*1929Žemaitkiemyje (Ukmergės r.*)  
3449Versockis (Verseckas?), Stanislavas*1904
†1974 Lietuva (kur?)
Žagarės k. (Vilniaus r.*)  
3450Vertelka, Leonas*1909Midžiūnų k. (Panevėžio r.*)  
4664Vėželis, Bernardas*1918Civiškių k. (Kaišiadorių r.*)  
2474Vėželis, Bronius*1907 Skynimai (Kaišiadorių r.*)
†1979
Skynimai  
2504Vėželis, Kajetonas*1917 Migučionių (Kaišiadorių r.*)
†1957
   
4618Vežikauskas, Marijonas*1899Šambališkių k. (Panevėžio r.*)  
2621Vyčius, Stasys    
1787Vidmantas, Juozas  Šilalės sav. 
1972Vidžiūnaitė-Benkovienė, Vlada *1925.03.06
† ——
Lapių vls. (prie Kauno)Kaunaskalėjo su Aldona Karmazaite, Butugyčiage ir kt.
3452Viederytė, Albina*1917Griaužių k. (Biržų r.*)  
3453Vietrinis, Stasys*1918Smalvų vls. (Zarasų r.*)  
1669Vijeikytė-Šalkauskienė, Adelė *1920
†1965 Utena
Kryželiai (Utenos r.*)Utenos sen. kap.  
1223Viktoravičius, Alfonsas*1915   
4877Vilčinskaitė, Aldona*1924Ylakiai slap. „Banga“.  
0223Vilčinskaitė, Aldona*1924.03.19
†2017.04 nežin.
Marijampolė mirė apie 2017.04.09
0138Vilčinskas, Juozas†<2010 nežin. Panevėžio kap.? 
4349Vilčinskas, Petras*1924Kulautuva  
1018Vilimas, Jurgis†195_ Magadano sr.   
3255Vilimas, Petras*1919Mažeikiai  
3256Vilimas, Valerijonas*1908
†1981 Lietuva (kur?)
Kušlėnų k. (Mažeikių r.*)  
3257Vilimavičius, Jonas*1911
†1951 lageris
Kibyšių k. (Varėnos r.*)  
4973Vilkas, Antanas*1919Pumpurų k. (Mažeikių r.*)  
2215Vilkas, Antanas   iš Mažeikių aps.; 1947-1951 Ožogine kartu kalėjo Jonas Jonkus
1792Vilkas, Bronius *1926
†1998±4.02.16 Lentvaris
Prienų r.* (ar Kaunas?)Trakų sav. Lentvario kap.slap. „Kėkštas“. iš Suvalkijos
4568Vilkas, Juozas*1917
†2002
 Šiaulių Ginkūnų kap.  
2158Vilkas, Jurgis *1908 Margininkai (Panemunės vls.)
†2010 Kaunas?
 Kauno r. Užliedžių kap.Tauro apyg. rezervinio būrio vadas
4350Vilkauskas, Vladas*1928 (1924)
†1994 Lietuva (kur?)
Gižų k. (Vilkaviškio r.*) slap. „Vėjas“. 1948 ištremta šeima
1107Vilkelis, Vaclovas*1919
†1991 Lietuva (kur?)
Vilnius slap. „Liūtas“.  
1977Vilkelis, Vaclovas    
1116Vilkelis, Viktoras (Vytautas?)*1927
†1989 kažkur SSRS (ne lag.)
Pigonių k. (Širvintų r.*) slap. „Baravykas“.  
1749Vilūnaitė-Vaitaitienė, Jonė (Janina)*1927.01.06
†2009 Utena
Utenos r.*Utena 
1793Vilutis, Antanas*1920.07.17
† nežin.
Utenos r.*  
1794Vilutis, Antanas*1930   
1902Vilutis, Antanas    
1795Vilutis, Jonas  Vilnius 
4341Vinciūnas, Kazimieras*1909Dotenėnų k. (Švenčionių r.*)  
4342Vindulas, Jonas*1907Būtingės k. (Kretingos r.*)  
1796Vindžigalskienė, Stanislava  Šilalė 
1797Vingeliauskas, Vladas† nežin. Kaunas, ? kap. 
0202Vingrytė, Marcelė*1919
†2008/2009
Zaliesės vnk. (Uten. apskr. Debeikių vls.) slap. „Aušrelė“. po Kolymos gyveno Ukrainoje
1978Vyniautas, Valerijonas *1917.11.19
†1969.09.26
   
3472Vinickas, Jonas*1919(1917)
†1947.01.01 Nachodka?
Rūdelė (Marijampolės r.*) slap. „Pilypas“. 1946.04.21 į Nachodką
1903Vinkšnelis, Titas *1904.04.09 Gineišiai (Pandėlio vls.)
†1982.07.18 Lietuva (Suvainiškis?)
Salos (Rok. aps. Kamajų vls.)Pandėlio bažn. šventor.kunigas; 1947 laivu 'Džurma'
2816Virbalas, Stasys*1919Dūkštas  
2817Viršilas, Povilas*1920Šiuraičių k. (Plungės r.*)  
2818Viskantas, Vincas*1913
†1968 Lietuva (kalėjime)
   
2819Visockas, Petras*1915Jovaišonių k. (Alytaus r.*)  
2820Visockis, Antanas*1903
†1946 lageris
Klaipėda  
2821Visockis, Stasys*1906Burbiškio k. (Anykščių r.*)  
0153Viščiūtė-Žilionienė, Benedikta *1922.05.02 Linoniai (Pan.aps.)
†2003.02.26 Alytus
Linoniai (Pan.aps.)Alytaus Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
0182Viščiūtė-Bujanauskienė, Zinaida *1924.06.22 Linoniai (Pan.aps.)
†2017.10.18 Varėna
VilniusVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“.  
1646Viškelis, Edvardas*1909
†1969 Lietuva (kur?)
Padumblė (Švenčionių r.*) 1950 į Magadaną
2577Vyšniauskas, Jonas   Norilsko sukil.
4838Vyšniauskas, Juozas*1928Mauručiai (Prienų r.*) Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949. Etap. laivu iš Vanino į Magadaną.
2645Vyšniauskas, Juozas    
4839Vyšniauskas, Vytas*1931Ąžuolinių k. (Alytaus r.*) / Tauro apyg. slap. „Drąsuolis“. tėvai ir sesuo ištremti 1949
1798Višniauskas, Vytas  Kaunas 
1799Vyšniauskas, Vytautas  Kaiš. sav. (1994) 
1800Vytėnaitė,     
0303Vitkauskaitė-Murauskienė, Anastazija (Nastė)*1928.10.10 Žarijos (Prienų vls.)
† ——
Žarijos (Prienų vls.)Prienai 
4343Vitkauskas, Pranas*1913Krakės  
4344Vitkauskas, Vytautas*1916
†1999 Lietuva (kur?)
Kaunas  
4345Vitkauskas, Vladas*1923Ardiškių k. (Anykščių r.*)  
1801Vitkauskienė, Elena  Kaunas? 
2695Vitkienė, Stasė    
4346Vitkūnas, Antanas*1924
† Lietuva (kur?)
Kiškelių k. (Anykščių r.*)  
2121Vitkus, Pranas† lag. Razvedčiknuo Platelių 1956 lageryje Razvedčik su Petru Lūža
1803Vitkus, Vytas*1926-1927
†1978±3
TelšiaiKretingos kap. 
4347Vitkus, Vytautas*1926Kretinga dailininkas
1804Vytukevičius,     
4348Vitulskis, Jurgis*1926   
0229Vizbaraitė-Šumskienė, Eleonora * Marijampolė
†2006/2007 Druskininkai
prie MarijampolėsDruskininkų m. sen. kap.[inf] su A. Dirsyte kūrė maldaknygę; Magadano 19 lag. kartu buvo Benedikta Vabalaitė
1222Vizgaitienė, Stasė*1913   
1805Vizgaitis, Viktoras*1908
† ——
 Marijampolė 
4335Voiciulevičius, Vladislavas*1926Turgelių vls. (Šalčininkų r.*)  
4336Voinicka, Janina*1921Vilnius  
1806Volytė, Angelė† Magadanas   
1807Volkovas, Petras Šiauliai Čiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
1808Voloncevičius, Jurgis†iki 1989 nežin.  gydytojas, poetas
1809Volungevičius, Antanas *1929.08.03 Giraitė (Šventež.vls.)
†2011
Tiumenės sr. (tremtyje) Norilsko sukil.
1810Vosylius, Justinas *1929.02.16 Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)
†1972.11.06 Kaunas
Tauro apyg. / Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)Marijampolė, senosios kap.slap. „Sidas“. dirbo mangano kasykloje
4332Vrubliauskas, Mečislovas*1925Kaunas  
4333Zabarauskas, Balys*1902
†1946.11.15 lageris
Liumpiškių k. (Utenos r.*)  
4334Zabarskas, Jonas*1904
†1947 lageris
Vikonių k. (Anykščių r.*)  
1550Zabelaitė-Piguliak, Ona*~1922
† ——
 Anykščiai 
1811Zabiela, Juozas*1918.01.03
† ——
ZarasaiRadviliškis 
4481Zabielaitė-Pigulian, Ona*1927Vilnius suim.1945.09.19, kalinta Vilniuje ir lageryje Velske, 1946.10.10 paleista
1813Zabytis (Zabitis?), Stepas*1921-1922
† nežin.
Kretinga1989: Lietuva; ~1994:Palanga 
4532Zablockaitė, Pranė*1919Kačiūnų k. (Utenos r.*)  
4337Zablockis, Stasys*1923Taršiškių k. (Kelmės r.*)  
1252Zabulionis, Kazys*1908   
4338Zagorskis, Jonas*1908
†1980 Lietuva (kur?)
Zarasai  
4339Zagreckas, Bronius*1921Kaunas  
1251Zajančkauskas, Bronius*1927   
1814Zajančkauskas, Bronius*1927.04.12
† ——
Žasliai, Kaiš. aps.Elektrėnai 
1253Zajančkauskas, Jonas*1921   
4959Zajončkovskaja, Kazimira*1924Vilnius  
1815Zakarevičius, Bronius† Stekolnyj (72 km.)   
4340Zaleskis, Michalas*1903
†1948 lageris
Rūdiškės (Trakų r.*)  
1817Zarankienė, Genovaitė (Genoefa)*1918.07.14 prie Daugailių
† ——
 Utena 
2822Zareckas, Jonas*1915Jelekčių k. (Vilkaviškio r.*)  
2823Zaremba, Bernardas*1915Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)  
2824Zaremba, Edmundas*1922Molėtai  
2825Zaremba, Jonas*1908
†1952 lageris
Krinčine (Pasvalio r.*)  
1254Zasimavičius, Juozas*1928
†1990
Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*) slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
4863Zastarskas, Petras    
1818Zastarskienė, Janina*1926.09.22
† ——
Zaoliai, Kaiš. aps.Elektrėnai 
3388Zastarskis, Petras*1920
†1990 Lietuva (kur?)
Kaunas inž., LLA narys
4867Zastartaitė, Pulcherija*1918
†1952.07.07 tremtyje (kur?)
Užpelkių k. (Kretingos r.*) suimta pabėgusi iš tremties
0169Zavadskaitė (Zaveckaitė?)-Šalkauskienė, Ona†1998±6 Kaunas? Kaunas 
3389Zaveckas, Bronius*1925Skardupių k. (Vilkaviškio r.*) / Tauro apyg. slap. „Rūkas“. Šeima ištremta 1948 m.
3390Zavolokinas, Fiodoras*1907Vilnius  
2578Zdanavičius, Alfonsas   Norilsko sukil.
1821Zdanavičiūtė, Elena*1922±2
† ——
ŽemaitijojeJAV, Florida 
4572Zdanavičiūtė-Dargienė, Elena*1923Laurų k. (Vilniaus r.*)  
4849Zelba, Pranas*1923
† Lietuva (kur?)
Pabiržulio k. (Telšių r.*) LLA narys
1819Zelba, Pranas† nežin.   
4625Zelba, Vytautas*1929Ivoniškių k. (Šilalės r.*) mokyt.; šeima ištremta 1948-49 m.
4626Zelenkovas, Ivanas*1902Salkininkų k. (Trakų r.*)  
1822Ziauba, Vytautas    
4663Zieniūtė, Leokadija*1921Karčiupio k. (Kaišiadorių r.*) partizanų ryšininkė; tėvas ištremtas 1948
0215Zieniūtė, Leokadija*1921.12.03 Karčiupis
† ——
Kauno aps.Kaunas 
2505Zykus, Juozas*1902 Gegužinė (Kaišiadorių r.*)
†1987
   
2928Zilbergas, Vilius*1906Raudankų k. (Zarasų r.*)  
2929Zilinskis (Zelinskis?), Stanislavas*1916Čižiūnų k. (Varėnos r.*)  
1823Zimbaitė, Eleonora†1995 Ukraina   
1824Zinkevičienė, Rožė  Zarasų sav., Dusetos 
0246Zinkevičius, Antanas*1932.08.08
†2002.12.23
 Marijampolė, naujosios kap. 
2579Zinkevičius, Antanas   Norilsko sukil.
2140Zinkevičiūtė-Šimkūnienė, Elena*1919 Minčia (Tauragnų vls.)Minčia (Tauragnų vls.) kalėjo iki 1956.07.30 Kolymoje
1945Zyzas, Vincas*1922   
2927Zizas, Vincas*1922Mockėnų k. (Utenos r.*)  
1825Zlatkus, Bronius *1927.10.14 Skirjočiai (Radviliškio vls.)
†2017.10
KaunasVilniusNorilsko sukil.; 1949.04 ištremta šeima
2826Zlatkus, Stasys*1921Vilnius  
2827Zosanas, Jurgis*1915
†1950 lageris
Germaniškio dv. (Biržų r.*)  
1826Zubavičius, Alfonsas*1913
†1986.04 Tilžė (Sovetsk)
Tučių k. (Telšių r.*)palaid. kažkur LietuvojeMagadane gyv. Parkovaja 7 su Jonkumi, Tekučiu ir Šermukšniu
2926Zubavičius, Petras*1913
†1952.02.04/02 lageris (Kolymoje)
Baraginės k. (Marijampolės vls.) slap. „Uosis“.  
2828Zubka, Adomas*1905Jovaišų k. (Kėdainių r.*)  
4662Zubkevičius, Vaclovas*1914
† Lietuva (kur?)
Vilnius  
2580Zubkevičius, Vaclovas   Norilsko sukil.
2829Zubras, Vytautas Antanas*1926Čižikų k. (Alytaus r.*)  
2830Zubrevičius, Adolfas*1920
†1947 lageris
Satkūnų k. (Joniškio r.*)  
2831Zubrickas, Juozas*1910Jakėnų k. (Varėnos r.*)  
2832Zurza, Bronius*1915
†1949 lageris
Kaunas  
1247Žabrauskas, Pranas*1913   
2930Žagrys, Juozas*1893
† lageris
Pasvalys  
2931Žakas, Albertas*1928Maniūšių k. (Šiaulių r.*)  
2932Žaldokas, Stasys*1914
†1947 lageris
Paežerių k. (Radviliškio r.*)  
2933Žaliaduonis, Kajetonas*1912Bajoriškių k. (Lazdijų r.*)  
2934Žalimas, Augustinas*1898
†1946 lageris
Kalniškių k. (Plungės r.*)  
1828Žaliukaitė, Birutė*1929.02.07 Kudirkos Naumiestis
† ——
VilniusVilniusElgene su Monika Mateikienė
4661Žarkaitis, Juozas*1923Vilnius  
1830Žarkaitis, Juozas*1923.05.15
† ——
Pamerkys, Varėnos r.*ElektrėnaiČiukčijoje kartu buvo Motiejus Matkevičius
2613Žąsinas,     
4857Žebrauskas, Antanas† Magadano sr.Amališkių k. (Kazlų Rūdos vls.) slap. „Tadas“.  
2924Žebrauskas, Jurgis*1907
†1955 lageris
Valaitiškės k. (Marijampolės r.*)  
2925Žebrauskis (Žabrauskas?), Pranas*1913   
2921Želnys, *~1920  suimtas baigęs med. fakultetą; Berijos lageryje su A.Talandžiu; grįžęs gyv. Vilniuje (Žirmūnuose)
2922Želtonosovas, Timofejus*1923Šeduva  
2923Želvys, Julius*1916Alanta (Molėtų)  
3613Želvys, Julius  Panevėžyskalėjo Čiukčijoje
4657Žemaitis, Bronius*1915Tarosų k. (Raseinių r.*)  
1831Žemaitis, Bronius*1918
†2004 Garliava, Kauno r.
   
1832Žemaitis, Juozapas*1922.03.17 Lašiniai (Anykšč. vls.)
†2002.03.18 Niūronys (Anykšč. sen.)
 Anykščių sen. Niūronių kap.1948 į Magadaną
2833Žemaitis, Juozas*1913 Šiaudadūšės k. (Marijampolės r.*)  1941 sukil. dalyvis
2834Žemaitis, Motiejus*1909
†1975 Lietuva (kur?)
Šlienavos k. (Kauno r.*) 1952 ištremta šeima
2835Žemaitis, Povilas*1923
†1989 Lietuva (kur?)
AnykščiaiPanevėžio m. Šilaičių kap. 
2836Žemaitis, Pranciškus*1910Švenčionių apskr. (kur?)  
2581Žemaitis, Remigijus   Norilsko sukil.
1248Žemaitis, Vincas*1917
†1961 Lietuva (kur?)
Drąseikių k. (Biržų r.*)  
3787Žemaitytė, Petronė*1912
†1989 Lietuva (kur?)
Mergbūdžio k. (Šakių r.*)  
1249Žemavičius, Juozas*1904
†1977 Lietuva (kur?)
Klaipėda  
2837Žemgulys, Jonas*1910   
2838Žibėnas, Anicetas*1907
†1946 lageris
Biliakiemio k. (Utenos r.*)  
1564Žičkaitė-Prušinskienė, Ona*1926.10.11
† ——
Panevėžio aps. Pumpėnų vls.Panevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
2440Žičkus, Juozas*1926
†1947.08.29 Sevvostlag
Žeimelis (Pakruojo)  
1835Žideckas, Vytautas  Marijampolė 
2439Žideckis, Vytautas*1929Ryškas (Šilalės r.*) moksl.; suim.1946.07.07, 1946.08.26 KT 10, 1951.01.09 KT 25, iš lag.1955.12, gyv. Susumano r., 1957 grįžo
3115