LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Čiukčija

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal mergaut. pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Daugvila, Stanislovas *1917  †1980Vilnius1956 Čiukčija, EgvekinotasPanevėžio kap.1956 tarp lagerio ir tremties buvo parvažiavęs į Lietuvą.
2Daugvilaitė-Juodišienė, Alina   Egvekinotas  
3Feizaitė-Kuranova, Elena  *1929  Balniai (Tauragės aps. Eržvilko vls.)1) 1955.06.22 Čiukčija, Markovo r., Markovas; 2) Irkutsko sr., Taišeto r. (?! – pas tėvus?)Jurbarkasslap. „Ramunė“, „Antigonė“. Mokytoja. Lageryje kartu buvo Adelė Tamošiūnaitė.

NUOTRAUKOS

[Čiukčija]
Nuotr. Nr. 0183. Baliutavičius (vardas?) ir Leonas Čerškus urano rūdyno „Vostočnyj“ lageryje.
Lageris „Vostočnyj“, Čiukčija, 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš L. Čerškaus „Gulago albumo“

[Čiukčija]
Nuotr. Nr. 0184. Politiniai kaliniai U. Limberg (iš Estijos) ir Baliutavičius (vardas?).
Čiukčija, 1955.05.15. Autorius nežinomas.

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]