LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Kadykčianas

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal mergaut. pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Kaminskas?,    iš DzūkijosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
2Lukšys, Juozas   nuo PerlojosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
3Metrikis,    nuo KlaipėdosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
4Radziulis, Vladas   iš RodūnėsMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
5Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
6Šutkus, Pranas *1922  †2006Šiaulių aps.Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
7Valaitytė-Surblienė, Birutė Stanislova *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
8Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
9Vaznonis, Alfonsas   Antrųjų Rodų k. prie Naujamiesčio (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  

NUOTRAUKOS

[Kadykčianas]
Nuotr. Nr. 0032. 1. Kęstutis (pavardė?), 2. Vladas Radziulis, 3. Kaminskas (?), 4. Alfonsas Vaznonis, 5. Metrikis (vardas?), kiti nežinomi.
Kadykčianas (Susumano r.), 1955.06.10. Autorius nežinomas.

[Kadykčianas]
Nuotr. Nr. 0280. Stasys Kaučpėda, Zinaida Viščiūtė, Vladas Radziulis, tupi Juozas Lukšys.
Kadykčianas (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]