LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Magadano sr

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal mergaut. pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1???, Albina    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
2???, Balys ar Boleslovas   nuo ZarasųMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Ust-Omčiuge vadintas Baliu.
3???, Bronius    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Nuo Utenos. Dirbo Jagodnojės ligoninėje med. ekspertizės sanitaru.
4???, Juozas   Magadano sr., Magadanas Vedė Magadane Kazimierą Ališauskaitę
5???, Ona    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
6???, Pranas    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Neatpaž. (foto 173 Nr. 1) Urbonavičius?
7???, Vanda   Magadano sr., Srednekano r. grįžo
8???,     Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
9???,     Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
10???,     Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 1) Jagodnojėje
11???,     Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 7) Jagodnojėje
12???,     Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 4) Jagodnojėje
13???,     Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 1) Ust-Omčiuge
14???,     Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 2) Ust-Omčiuge
15???,     Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 3) Ust-Omčiuge
16???,     Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 5) Ust-Omčiuge
17Abariūtė-Tkačenko, Ona   †2008±1Maniuliškės (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)Ukraina, Nykopolio kap. 
18Adamauskas, Algimantas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
19Adamovičius, Kazys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
20Adomauskas,   Magadano sr., Srednekano r., Glucharinas  
21Adomavičius, Kazys   Magadano sr., Srednekano r.  
22Adomėnas, Apolinaras  *1920  †2010Kaunas1952 Magadano sr., Tenkos r., Palatka (iki 1957)Kauno r. Didžiųjų Lapių kap. ?medic. stud.
23Alekna, Vytautas   Magadano sr., Srednekano r.  
24Aleksandravičius, Petras  *<1927   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė, Senokosnyj dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje; Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
25Ališauskaitė, Kazimiera   Magadano sr., Magadanas iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
26Ališauskas, Juozas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
27Alšauskaitė-Paulavičienė, Kazimiera   Magadano sr., Magadanas iš Žemaitijos
28Aniulis, Jonas  *1928  Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža (1955/56)Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
29Aniulis, Romanas *1956   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
30Armalis, Bronius  *1930  †2017Kretinga / Kretingos r.*Magadano sr., Susumano r., Susumanas slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
31Asevičiūtė-Baltušienė, Eugenija  *1927  †2013KaunasMagadano sr., Tenkos r., ChenikandžaLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
32Astrauskaitė,   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
33Astrauskaitė,   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
34Astrauskas,   Magadano sr., Magadanas slap. „Zaicevas“.  
35Astrauskienė,   Magadano sr., Magadanas atvyko pas vyrą į tremtį
36Aukštikalnienė, Valė   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
37Aukštikalnis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
38Bacevičius (Bacievičius?), Liudas *1914   Magadano sr., Srednekano r. siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
39Bagdonas, Antanas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
40Bakšys, Leonardas *1919  †1990Ukmergė1953.08.06 Magadano sr., Susumano r.  
41Bakutis, Albinas *<1929   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
42Balčiūnas, Stasys   Magadano sr., Olos r., Ola gyveno Oloje
43Balčiūtė, Danutė *1956  †1993 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
44Balėlienė, Felicija   Magadano sr., Srednekano r.  
45Balynas, Juozas *1922  Butrimonys?Magadano sr., Srednekano r., SeimčianasAlytaus r. Butrimonių kap. 
46Balsys,  *<1920   Magadano sr., Olos r., Ola Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
47Baltaduonis, Feliksas *1919  Margių k. (Utenos r.*)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
48Baltaduonytė, Birutė   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
49Baltramaitis, Petras *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
50Baltrušaitis, Viktoras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
51Baltumavičienė-Bertulytė, Gertrūda *1919  Jokymiškiai (Jurbarko vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
52Banelis, Jonas *1926  Plungė1954.12.30 Magadano sr., Magadanas mokytojas
53Banelis, Tautvydas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
54Barakauskas, Albinas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
55Baranauskaitė-Čiurlienė, Aleksandra  *1928  †2016Jonavos vls.Magadano sr., MagadanasJonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
56Baranauskaitė-Bareišienė, Sofija   1) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas seserį Aleksandrą, iki 1956); 2) Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Jeniseiskas  
57Barauskaitė, Zofimija *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
58Barcys, Zigmas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
59Barkauskas,   Magadano sr., Srednekano r. laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
60Baršauskas, Ignas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
61Barzdonis, Jonas *1918  †2007 1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Novosibirsko sr.Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
62Barzdonis, Jurijus *1955   Magadano sr.  
63Baublys, Edvardas *1923  Žasliai (Kaišiadorių r.*)1952.09.21 Magadano sr., Magadanas tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
64Baublytė-Masiulionienė, Ona *1926  †1976/1980Milioniškių k. (Varėnos r.*)1956.02.14 Magadano sr., Magadanas Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
65Baušienė, Anastazija *1921  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas valstietė
66Baušys, Antanas *1944  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
67Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
68Beleišis, Antanas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
69Beliakaitė,  *1955   Magadano sr., Olos r.  
70Bendoraitis, A.   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?Kolyma, Jagodnojės kap. 
71Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
72Benkauskas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
73Bertašiūtė-Vyniautienė, Jadvyga    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasKlaipėdaAtvyko pas vyrą į tremtį Kolymoje.
74Bezgelo (Bezgėla?), Jonas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
75Bieliukas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
76Bieliūnas, Vladas *1914  Radišių k. (Rokiškio r.*)1951.08.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-UgolisAnykščių r.valstietis
77Biguzytė-Matuliokienė, Genovaitė *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
78Bileišis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
79Bileišytė-Merkienė, Irena *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
80Binkauskas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
81Bita (Bitė? Byta?), Aleksandras *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
82Bliūdžius, Vidmantas *1930  †~1998 Magadano sr., Srednekano r.  
83Bloznelis, Mindaugas Julius  *1923  †2015Merkinės vls. arba Kaunas1953.11.06 Magadano sr.Varėnos r. Merkinės kap. 1941 sukil. dalyvis; lageryje kartu Juozas Brazauskas
84Bogdanas, Bronius *1907  Makauskų k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
85Bubnys, Gediminas *1944   Magadano sr., Magadanas  
86Bubnys, Jurgis   Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)Kaunas, Panemunės kap. 
87Bubnys, Kazys   Magadano sr., Magadanas Magadane gyv. prie pat milicijos
88Budrevičius, Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
89Budrytė-Avižienė, Julija *1922  †1980Vydeikių k. (Plungės r.*)Magadano sr., Magadanas (?) slap. „Neužmirštuolė“.  
90Budzilaitė-Gudačiauskienė, Rožė  *1927  †2016Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)1953.07.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivė
91Buimila, Alfonsas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
92Bujanauskaitė-Sawicki, Nijolė *1956   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
93Bujanauskas, Gintaras *1959   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
94Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alytaus aps.)Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“.  
95Burnyla,   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)  
96Buteikytė-Urbanavičienė, Vanda *1921  Obeliai (Ukm. aps. Deltuvos vls.)1952.07.28 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUkmergės r.slap. „Pinavija“. t.p. minima kaip Urbonavičienė. 1951 ištremta šeima.
97Butkutė-Župkienė, Ona  *1920  †2014Alkų k. (Alsėdžių vls.)Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap. 
98Cibas,   Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)  
99Cibienė-Cibavičienė, Valerija  *1917  UtenaMagadano sr., Chasyno r., Stekolnas  
100Cimolanskaitė Samavičienė-Knyšiuvienė, Janina *1925  †2001Padborkos k. (Utenos r.* Leliūnų ap.*)1955.02.27 Magadano sr., MagadanasUtena, senosios kap. 
101Čaplikas, Mindaugas    Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas?  
102Čaplikas, Vygandas *1954   Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
103Čepaitė-Armoškienė, Regina *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
104Čepinskas, Argentas *1956   Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
105Čepinskas, Gabrielius *1920  †1993VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Erelis“. agron.
106Čepkauskas, Stasys *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
107Čeponytė-Petrauskienė, Ona *1923  Kazlų RūdaMagadano sr., Srednekano r., Seimčianas studentė
108Čereuka (Čeriauka?), Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r. desantas
109Čibiras, Hubertas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
110Čiurlys, Algirdas  *1928  Šiauliai1) 1953.08.25 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Magadano sr., MagadanasKaunasslap. „Smilga“.  
111Čiurlys, Algirdas *1957   Magadano sr., Magadanas  
112Čiurlytė-Šimavičienė, Dalia *1956   Magadano sr., Magadanas  
113Damašius, Kostas *1924  Šateikių Rūdaičių k. (Plungės r.*)1948 Magadano sr. partiz. ryš.
114Daukšienė, Marytė *1931   Magadano sr.  
115Daunaras, Vladas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
116Davainis, Petras *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
117Davidavičius, Mykolas  *1924  †2017Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius)1) 1954.04.16 Magadano sr.; 2) 1957 Irkutsko sr. slap. „Dobilas“. 1941.06 kilus karui išsilaisvino
118Davidovič, Michail *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
119Dijokas, Bronius *1924  †2013?Kryliai (Utenos r.*)Magadano sr., MagadanasUtena 
120Dijokas, Rimantas *1956   Magadano sr., Magadanas Utenos r. meras 1995-1997, Utenos aps. virš. 1997-2000
121Dirgėlas, Albinas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
122Dovydaitis, Juozas  *1925  †1983Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.Magadano sr., Susumano r. Tauro apyg. partiz.
123Dovidavičius, Mykolas   Magadano sr., Srednekano r.  
124Draudvila, Vladas *1927  Krakės1952.08.01 Magadano sr., Magadanas moksleivis
125Dulinskas, Matas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
126Dulskis, Kostas *1921  Budežerių k. (Vilkaviškio r.*)1957 Magadano sr., Tenkos r.  
127Dumalakaitė-Maknickienė, Zita *1960  -Magadano sr.  
128Dumalakas, Adomas  *1925  Vilnius1951.03.25 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r., Lentvaris 
129Dumalakas, Vladas *1957  -Magadano sr., Tenkos r., Gastello dailininkas
130Dzeikauskas, Petras *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
131Dzena, Tezaris (Cezaris?) *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
132Džervus, Stasys *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
133Eidimtas, Mindaugas   1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, Daugpilis  
134Eidimtas, Vaclovas  *1924  †2005Varniai (Telšių r.*) arba Telšiai1) 1952.10.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap.slap. „Vaidila“, „Rimas“.  
135Eidimtienė, Stanislava  *1926  †2007 1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap. 
136Gaigalas,   Magadano sr., Srednekano r.  
137Gaižutytė-Vaišnorienė, Pranė  *1926  Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)Magadano sr., MagadanasDrusk.sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
138Gajauskaitė, Vanda *1960   Magadano sr., Magadanas  
139Gajauskas, Benas Petras  †1982 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos Seniavos kap. 
140Gaubys, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
141Gavėnas, Albinas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
142Gavėnas,   Magadano sr., Srednekano r.  
143Gazuskas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
144Gečiauskaitė-Vasylienė, Ona *1916  Lakėnų k. (Ukmergės r.*)1954.12.03 Magadano sr.  
145Gečiauskas, M.   Magadano sr., Susumano r. 1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
146Gečytė, Vladė   Magadano sr., Srednekano r. ištekėjusi išvyko į tremtį
147Gerčiūtė, Vladė *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
148Geroimas, Edvardas *1923  Rėkučių k. (Švenčionių r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
149Giedraitienė,   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
150Giedraitis, Baltrus *1911  MarijampolėMagadano sr., Srednekano r.  
151Giedraitis, Juozas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
152Giedraitytė-Lapinskienė, Danutė  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
153Giedraitytė-Čialaja, Janina  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
154Gylys, Petras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
155Gylys, Valerijonas (Valeras)  *1922  †1989Vilnius1954.11.25 Magadano sr., Chasyno r.Ignalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
156Gilytė-Miliuvienė, Stasė  *1929  †2011 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
157Giniotis, Vaclovas *1912   1954.02.27 Magadano sr., Susumano r.  
158Girdauskas, Pranas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
159Girdvainis, Antanas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
160Glazauskas, Aleksas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
161Gričėnaitė-Žiniauskienė, Elena *1921  KaunasMagadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
162Gričėnaitė-Tamavičienė, Ona *1924  Kaunas1956.06.15 Magadano sr., Susumano r. slap. „Ramunė“. moksleivė, partiz. ryš.
163Grigaitytė, Alytė   Magadano sr., Srednekano r.  
164Grigalaitis, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
165Grigaliūnas, Jonas *1920   1949.08.11 Magadano sr. 1944 filtr. lag., perkeltas į šachtas Gremiačinske (Gubachos r.); tremtinys Kolymoje
166Grigaliūnas, Jonas *1927  †1961PanevėžysMagadano sr., Tenkos r., Palatka moksleivis
167Grigaliūnas, Jonas *1927  Radviliškis1) 1950.08.02 Krasnojarsko kr.; 2) 1954.06.27 Magadano sr. tremtinys Kolymoje
168Grigaravičius, Juozas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
169Grigelaitis, Jonas *1928  Ivanovkos k. (Vilkaviškio r.*)1953.04.21 Magadano sr.  
170Grigonis, Bronislovas *1926  †2012Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)1956.11.10 Magadano sr., Tenkos r., Belovas (Belovo rūdynas)Panevėžys, Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
171Grosas, Vladas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
172Gruinytė-Plečkaitienė, Marijona  *1919  †2011KlaipėdaMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
173Gruzborzdis, Stasys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
174Gruzdys, Kazys *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
175Gudaitis, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
176Gutauskas, Bronius *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
177Ingaunis, Vladas   †~2001 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasVilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974
178Ivanauskaitė-Ivanauskienė, Salomėja *1927  †2000±5Kaunas1956.01.07 Magadano sr., Magadanas slap. „Daina“, „Saulutė“. studentė, LLA narė; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
179Ivanauskas, Vincas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
180Jacenskas, Albinas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
181Jakavonis, Juozas  *1925  KasčiūnaiMagadano sr., Srednekano r.Varėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“.  
182Jakštas, Petras *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
183Jankauskas, Leonas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
184Januševičius, Povilas  *1922  †2008Tuitų k. (Kupiškio r.*)1954.01.18 Magadano sr., MagadanasAnykščių? kap.po lagerio gyveno su Baliu Vaišnoru Nagajeve; vedė 1956 Janiną
185Januševičiūtė-Vitkauskienė, Laima *1956   Magadano sr., Magadanas  
186Januškaitė-Kaštonienė, Albina *1915  Kaunas1954.04.02 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža stud.
187Jasiūnaitė-Balčienė, Janina  *1925  †1981Panevėžys1954.12.29 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas medikė
188Jasiūnaitė-Vaitulevičienė, Julija  *1927  Panevėžys1954.08.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPanevėžysslap. „Kregždė“. moksleivė
189Jasiūnas, Juozas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
190Jasiūnienė, Emilija  *1899  †1971Panevėžys1955.01.15 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
191Jasiunskas, Albinas   Magadano sr., Srednekano r.  
192Jocius, Pranas *1929  Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*)1951.04.21 Magadano sr. valst.
193Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Magadano sr., Susumano r., Susumanas mokyt.
194Jočys, Apolinaras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
195Jokubaitis, Kazimieras   Magadano sr., Magadanas dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
196Jonaitis, Stepas *1913  MažeikiaiMagadano sr., Srednekano r.  
197Jonkutė-Stankevičienė, Janina *1956   Magadano sr., Magadanas  
198Jonkutė-Skuminienė, Virginija *1959   Magadano sr., Magadanas  
199Jucius, Jonas *1923  Priekulė (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
200Juodienė, Stefanija *1923  †1962Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
201Juodis, Antanas   1955 Magadano sr., Susumano r., Miaundža Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
202Juodis, Vytautas  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
203Juodytė, Birutė  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
204Juodytė, Vida  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
205Juozapaitis, Vincas *1908  †1984Dūčių k. (Pakruojo r.*)1954.03.30 Magadano sr.  
206Jurevičius, Mindaugas *1961  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
207Jurevičius, Rimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
208Jurevičius, Vytautas Kazimieras  *1922  †2010Palanga1954.01.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (ir Piščevojus)Palangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
209Jurgelėnaitė, Aldona *1956  -Magadano sr., Magadanas  
210Jurgelėnas, Jonas *1916  †1998 Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
211Jurgelionytė-Vyšniauskienė, Bronė  *1917  Joneliškių k. (Rokiškio r.*)1955.03.25 Magadano sr. slap. „Kregždė“.  
212Jurgelionytė, Onutė (Ona)    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
213Jusius (Jusys?), Jonas  *1910  Eiveniai (Zarasų aps. Dusetų vls.)1953.11.28 Magadano sr. Tremtyje Magadane dirbo staliumi su A.Gudu (Algimantas Gudas).
214Juškevičius, Leonas  *1922  †2009Kaunas1955.09.21 Magadano sr., MagadanasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
215Juškevičius, Stasys *1925  Vilkaviškis?1951.07.22 Magadano sr.  
216Juškevičiūtė-Padriezienė, Marija *1926  †2017Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.1) 1956.03.25 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
217Juškus, Jonas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
218Juzelskas, Antanas *1918  †1987 1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.1945 į lagerį
219Juzelskas, Rytas *1945  -1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas atvyko pas tėvą į tremtį
220Kainauskaitė-Tamutienė, Teofilija *1924  †2011Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)1954.11.30 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
221Kaknevičius, Viktoras  *1929  †1964Vilkyškiai (Šilutės r.*)1954.07.21 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
222Kalainytė-Gajauskienė, Rozalija *1922  †2013 Magadano sr., MagadanasKaunas, Seniavos kap. 
223Kalkys, Povilas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
224Kalpokas, Vladas *1913  †1995 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasKaunas, Romainių kap.Liet. karininkas. Butugyčiage dirbo tekinimo ceche.
225Kamandulytė-Smailienė, Genė  *1929  †2017AlytusMagadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
226Kaminskas, Albinas *1931  †1986Karužų k. (Lazdijų r.*)1955.04.25 Magadano sr., Susumano r., Arkagala slap. „Departamentas“. 1949 šeima ištremta į Irkutsko sr.
227Kaminskas, Vladas   Magadano sr., Srednekano r.  
228Kaminskas?,    iš DzūkijosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
229Karaliūnaitė, Julija *1932   Magadano sr., Srednekano r.  
230Karčiauskas, Kajetonas  *1932   Magadano sr., Susumano r., Susumanas (?)Alytaus r., Daugai 
231Karkauskaitė-Naujokienė, Anelė *1927  †2013Kružiūnai (Butrimonių vls.)1) 1955.05 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
232Karpavičius, Vladas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
233Karvelytė-Dumalakienė, Janina *1932  †2020 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario Račkūnų kap. (Tremtinių kalnelis)1941 tremtinė, atvyko į Kolymą pas vyrą
234Kasiulynas, Bronius *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
235Kasiulynas, Juozas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
236Kašėta, Vincas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
237Katinas, Bronius *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
238Kavaliauskas, Benjaminas  *1928  †1958 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
239Kaziukonis, Juozas *1915  Aukštakalnis (Varėnos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
240Kazlauskas, Albinas    Magadano sr., Magadanas (dirbo valgykloje)Kupiškis? Kaunas? 
241Kazlauskienė, Genutė   †~1971 Magadano sr., MagadanasKupiškis 
242Keraitytė-Terleckienė, Elena *1925  †2010-Magadano sr., Omsukčiano r., Omsukčianas  
243Keturakis, Vitas (Vytas?) *1924  Rinkūnai (Garliavos)Magadano sr., Srednekano r. suimtas armijoje
244Keturakis,   Magadano sr., Srednekano r.  
245Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
246Kirsnys, Stanislovas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
247Kisielis, Ksaveras *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
248Kivylienė, Elena  †2007 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
249Kivylius, Antanas *1920  †2009 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
250Kizelavičius, Stasys  *1925  †2005Alytus1953 Magadano sr. 1990- LPKTS Aly.sk.pirm.
251Kleinas, David *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
252Klimavičius, Jonas *1919/1920  Indubakiai (Utenos r.*)Magadano sr. miškininkas
253Kneižys, Edvardas *1926  †1983Ukmergė1954.09.07 Magadano sr. studentas
254Knyščiuk-Bubnienė, Zita *1958   Magadano sr., Magadanas  
255Komandulis, Viktoras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
256Krasauskas, Petras *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
257Kreišmontienė, Sofija *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
258Kriaučiūnas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
259Krišmantienė, Zosė   Magadano sr., Srednekano r.  
260Kubertavičius, Vincas  *1919  †2019Daukšiai (Marijampolės aps.)1953.06.12 Magadano sr., Srednekano r.Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“. Šarūno būrio, vėliau Šarūno kuopos vadas
261Kubertavičius,   Magadano sr.  
262Kublinskaitė-Šilinskienė, Cecilija  *1922  Germaniškio k. (Biržų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
263Kučinskaitė, Vidutė  †1956 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
264Kučinskas, Algimantas *1944   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
265Kučinskas, Kęstutis *1960   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas [inf]  
266Kučinskas, Virgilijus   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
267Kučinskas, Vladas  *1918  †2007Telšiai1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
268Kučinskienė, Konstancija  *1922   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
269Kučys, Vilnius *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
270Kujelytė-Redikienė, Liucija *1920  †1991Ajutiškių k. (Rokiškio r.*)1954.06.29/1955.12.02 Magadano sr.  
271Kumeliauskaitė-Zastarskienė, Janina *1926  Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)1952.07.29 Magadano sr.  
272Kunsevičius, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
273Kuraitė-Sluškonienė, Jadvyga *1919  Ukmergė1950.04.17 Magadano sr. moksleivė
274Kurlinkus, Pranas *1907  Šilutės r.*Magadano sr., Srednekano r.Panevėžys 
275Kvyklytė-Dijokienė, Konstancija *1924  †2011Utenos r.*Magadano sr., MagadanasUtena, naujosios kap. 
276Ladauskas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
277Lapinskaitė, Rima *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
278Lapinskaitė, Vida *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
279Lapinskas, Jonas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
280Lasys, Henrikas  *1914  †2017Kaunas1953 Magadano sr.Radviliškio kap.LLA štabo narys; tremtyje dirbo Dalstrojprojekte
281Lasytė-Balčiūnienė, Vidmantė Ona *1943   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
282Lasytė-Bartkevičienė, Viktorija Dalia *1942   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
283Laurinaitis, Jonas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
284Laurinaitis, Vincas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
285Leškauskaitė-Vilkelienė, Stefanija *1928  Joniškio r.*Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasJoniškis 
286Lygnugaris, Povilas *1906   Magadano sr., Srednekano r.  
287Lisauskas, Kazys Algimantas  *1926  †1999KaunasMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap.slap. „Algimantas“. stud., LLA narys
288Lisauskas, Žygimantas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
289Logminas, Mečislovas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
290Lukonas, Bronius *1908   Magadano sr., Srednekano r. gal grįžo?
291Lukša, Antanas  *1923  †2016Žasliai / Tauro apyg. štabasMagadano sr., Srednekano r.Prienų r. Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
292Lukšys, Juozas   nuo PerlojosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
293Lūža, Petras *1924  †2006Rokiškio aps.1956.12.10 Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
294Magalenga, Vladas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
295Majauskas, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
296Makutėnaitė, Vida *1957   1) 1957 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
297Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
298Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
299Malašauskas, Pranas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
300Manauskas, Edvardas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
301Mandeika, Juozas *1905   Magadano sr., Srednekano r.  
302Marcinauskaitė-Daniūnienė, Janina *1921  †1996Čiobiškis (Širvintų r.*)Magadano sr., Tenkos r., MadaunasPanevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; Didž. Kovos apyg. ryšin.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
303Marčiukaitytė-Kubertavičienė, Petronėlė  †1994 Magadano sr., Srednekano r. (Marijampolė)
304Masionis, Jonas *1908  †1983Valiūnų k. (Joniškio r.*)1950.10.10 Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)  
305Matkevičius, Motiejus *1926  Vilnius1951.05.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
306Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Magadano sr., Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap. 
307Matuzevičius, Albinas *1923  Starkonių k. (Pakruojo r.*)Magadano sr. darbininkas
308Matuzonytė-Ražukienė, Ona *1928  Rokiškis1954.03.20 Magadano sr. moksleivė
309Mazuras, Leonas *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
310Maželis, Kazys *1915   1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Baltarusija, Vitebsko sr.  
311Meilutis, Vaclovas *1921  †1975 1953 Magadano sr., Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo)  
312Menčinskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
313Mendeika, Pranas   Magadano sr., Srednekano r. mirė po lagerio
314Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
315Metrikis,    nuo KlaipėdosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
316Miciūnas, Leopoldas *1915  Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*)1953.09.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1941 sukil. dal.
317Mickutė-Jurevičienė, Elena  *1931  Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasZar.sav. Antazavės sen. 
318Mickutė-Čepinskienė, Stasė *1922  YlakiaiMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas 1954 iš lag.
319Mičiulienė-Baranauskienė, Albina  *1922  †1995Prienų r.*1954.11.27 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos Jonučių kap.slap. „Nežinomoji“, „Ona“.  
320Mičiulis (Mačiulis?), Jonas   †1994 ar anksčiau Magadano sr., Magadanas  
321Miglinas, Juozas *1925  AlytusMagadano sr., Tenkos r. slap. „Šaulys“.  
322Mikalauskas, Albinas  *1908  †1997Meškučiai (Marijampolės r.)Magadano sr., Susumano r., Arkagala (?)Marijampolė, senosios kap. 
323Mikalauskas, Gediminas *1957   Magadano sr.  
324Mikalauskas, Gediminas  †1994 Magadano sr.Kaunas, Petrašiūnų? kap. 
325Mikalauskas, Tautvydas *1960   Magadano sr.  
326Miknevičius, Vytautas    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
327Mikulskis, Algirdas  *1921  †1995Šiauliai1952.01.09 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPlungėmoksleivis
328Mikutėnas, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
329Milašius, Gabrielius *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
330Milišauskaitė-Jakštienė Kazakevičienė, Marcelė *1918  Pributkės k. (Marijampolės r.*)1953.04.09 Magadano sr., Magadanas  
331Milius, Juozas  *1917  †1982Šventežeris?Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
332Milius, Juozas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
333Miškinis, Alfonsas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
334Mižutavičiūtė-Svetokienė, Ona  *1929  †2016Einoraičiai (Šiaulių vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
335Molytė-Jaakson, Zosė  *1921  †2005Kalnėnai (Telšių r.*)1) Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Estija, ViljandiViljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) 
336Mongirdas, Vladas *1919  Kaunas / Tauro apyg.1) 1954.12.21 Magadano sr., Susumano r.; 2) Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Tinskojus, st. Tinskaja; 3) Krasnojarsko kr., Manos r., Sorokinas Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
337Monkus, Pranciškus *1911  Šėta1951.04.11 Magadano sr. paštininkas
338Morkytė-Lasienė, Janina *1922  †1998 1954 Magadano sr. pedagogė; atvyko pas vyrą į tremtį
339Naujokaitė, Elena *1957   Magadano sr., Magadanas  
340Naujokas, Juozas *1925  †1970Kaupiai (Taurag. aps.)1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj ChazanasAlytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
341Navickaitė-Juškienė, Valentina *1929  †2012Panevėžys1952.12.21 Magadano sr.Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap.slap. „Loreta-Rūta“.  
342Neveravičius, Tadas *1929  †1967PanevėžysMagadano sr., Srednekano r.  
343Noreikaitė, Gražina *1956   Magadano sr.  
344Novikas, Pranas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
345Obelienius, Jonas  *1923  †1968Kunigiškių k. (Raseinių r.*)1953.01.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minimas kaip Obelėnius
346Olinskaitė-Sauliūnienė, Jadvyga *1926  Rokiškis ar Vilnius?1954 Magadano sr., Magadanas, MarčekanasVilnius 
347Orentaitė-Čaplikienė, Danguolė  *1929   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunas?moksleivė
348Orentaitė-Petronienė, Ksavera  *1927   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunasmoksleivė
349Packevičius, Kazys *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
350Pačinskaitė, Romualda *1960   Magadano sr., Magadanas  
351Pačinskas, Juozas *1920  †2002 1953 Magadano sr., Magadanas  
352Pačinskas, Vytautas *1957   Magadano sr., Magadanas  
353Pačinskienė, Aldona *1928  †2003 Magadano sr., Magadanas Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
354Padriezaitė-Čėsnienė, Birutė *1960  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
355Padriezas, Valentinas *1929  †2003Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)1) 1955.03.30 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
356Padriezas, Valentinas *1956  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
357Paliusis, Povilas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
358Paplauskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
359Paplauskas, Pranas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
360Paulauskas, Bronius *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
361Paulavičius, Jonas   Magadano sr., Magadanas iš Dzūkijos
362Paurytė-Zelbienė, Apolonija  *1928  †2013Zarasai1) 1951.07.11 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) 1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Prosperas“. moksleivė
363Pažarauskas, Pranas  *1911  †1992Bazilionai (Šiaulių aps.)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap.kt. duom. 1944.09.03 skirta 7 m. lagerio ir 5 m. tremties.
364Pažarauskas, Tadaušas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
365Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas *1922  Kaunas1) 1952.10.16 Magadano sr.; 2) Komija studentas
366Pelakauskaitė-Juzelskienė, Ona *1918  †2007-1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
367Pelešynaitė-Urbienė-Baltaduonienė, Veronika *1917  †1996Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
368Petrauskaitė-Kiselienė, Birutė *1956   Magadano sr., Srednekano r., Seimčianas  
369Petrauskas, Aleksas  *1923  †2014Vilnius1953.03.13 ar 1953.04.10 Magadano sr., Srednekano r., Nižnij SeimčianasKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
370Petronaitė-Jurgelėnienė, Stasė *1911  †2002Rašimėlių k. (Anykščių r.*)Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.
371Petrulionienė, Stefanija  *1918  †2001-1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap. nuo Dusetų?; atvyko pas vyrą į tremtį
372Petrulionis, Algimantas *~1947  -1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas atvyko pas tėvą į tremtį
373Petrulionis, Vaclovas  *1912  †1998Bikūnai (Antalieptės vls.)1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap.  
374Petrusevičiūtė-Baranauskienė, Elena  †1956 1) 1948.06 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas dukrą Aleksandrą)Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
375Pigaga, Adolfas *1920  †1994Seimeniškiai (Alytaus r.*) / Varėna1) 1953.12.31 Magadano sr.; 2) 1978 Estija (neleidus grįžti į Lietuvą)Vilnius, Rokantiškių kap. 
376Pigaga, Algimantas *1957  †1974 Magadano sr.  
377Pigaga, Kęstutis *1958   Magadano sr.  
378Piktelis, Juozas   Magadano sr., Susumano r., Neksikanas (Osnabas)  
379Plaušinienė, Stasė   Magadano sr., Srednekano r.  
380Plečkaitis, Vincas  *1924  †1988Žydronių k. (Marijampolės aps.)1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
381Plečkaitytė-Stasiūnienė, Regina *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
382Pliskutė-Pažarauskienė, Anastazija  *1922  †1984Butėnų k. (Kupiškio r.*)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap. 
383Plitnykas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
384Podolskis, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
385Povilaitytė-Miškinienė, Rūta *1955   Magadano sr., Susumano r.  
386Pranskaitytė-Mikalauskienė, Genė *1923  Jokūbaičiai (Jurbarko r.*)1955.03.26 Magadano sr.Kaunas 
387Prūsas, Vytas *1925  ŠiauliaiMagadano sr.  
388Prušinskas, Alvydas *1956  -Magadano sr., Olos r., Ola  
389Prušinskas, Bronius *1926  Utenos r.*Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškis 
390Pšibelskas-Ivanauskas, Jonas *1917  Siesikai (Ukmergės aps.) ar Kaunas1956.06.28 Magadano sr., MagadanasUkmergė 
391Puodžiūnaitė-Dirsienė, Genė *1926  Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*)1950.07.21 Magadano sr., Magadanas moksleivė
392Pupelis, Vytautas  *1929   1955.11.03 Magadano sr., Tenkos r., GastelloPanevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys; 1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
393Pupiūtė, Adelė *1927  Runkių k. (Marijampolės r.*)1956.02.01 Magadano sr., Magadanas Tauro apyg. partiz. rėmėja
394Radzevičius, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
395Radziulis, Vladas   iš RodūnėsMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
396Rainienė, Julita Marija *1925  †~2013 1954 Magadano sr. atvyko į tremtį pas vyrą
397Rainys, Stasys *1919  †2002Vilnius1954.04.23 Magadano sr. studentas
398Redikas, Vaclovas  *1924  †2007VilniusMagadano sr., MagadanasŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.slap. „Daktaras“. vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
399Regelskis, Kazys *1914  Skaudvilė (Tauragės r.*)1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
400Rimaitė-Žemaitienė, Juzefa  *1923  Padainupio k. (Kauno r.*)1953 Magadano sr., MagadanasKauno r., Garliava 
401Rimkus, Vincas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
402Rimkutė, Stanislova *1922  Derkinčių k. (Skuodo r.*)Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
403Rudys, Alfonsas  *1928  †2000Krampių k. (Šiaulių aps. Joniškio vls.)1) 1952.04.30 Magadano sr.; 2) 1954.11.09 Irkutsko sr., Tyretės r. moksleivis
404Rudys, Antanas *1928  Daubarių k. (Mažeikių r.*)1948.11.02 Magadano sr. slap. „Čiarlis (Čarlis)“. moksleivis; 1956.06 paleistas
405Rušėnas, Petras *1926  Naujasodė (Rokiškio r.*)1953.05.01 Magadano sr., MagadanasPanevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
406Ruzgaitė, Laima *1956   Magadano sr., Susumano r.  
407Ruzgas, Algimantas Juozas *1925  KaunasMagadano sr., Susumano r., BolševikasPanevėžysmoksleivis
408Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Magadano sr., Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
409Ruzgienė, Aldona  UtenaMagadano sr., Susumano r., ArekasUtena 
410Sabalionienė, Marija  †1955? Magadano sr., Susumano r., Arkagala atvyko pas vyrą į tremtį
411Sabalionis, Benadas *1917  Degsniai (Varėnos r.*)Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
412Sabulionis,   Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
413Sadinauskaitė-Aniulis, Stasė  *1928  Belevičiai (Prienų r.*)1955.03.31 Magadano sr., Tenkos r., ChenikandžaPrienų sav., Veiveriaislap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
414Sauliūnas, Antanas *1927  †1989Kaunas1954 Magadano sr., Magadanas, Marčekanas  
415Savickas, Vytautas *1930  †1986Kaunas1955.04.01 Magadano sr. slap. „Uosis“. moksleivis; Matrosovo lageryje dirbo vairuotoju
416Senvaitis, Povilas *1926  Sineliškiai (Kupiškio r.*)1956.03.10 Magadano sr., Susumano r. slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
417Skrebas, Lionginas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
418Skužinskas, Rokas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
419Smailys, Bronislovas  *1929  †2018Panevėžio r.*1) 1955 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 2) Magadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
420Smailytė-Martuzevičienė, Birutė *1962   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
421Smalinskaitė (Smolenskaitė?)-Banelienė, Aleksandra *1928  †1993Šilagalys (Panevėžio r.* ar Rokiškio r.*?)1954.12.30 Magadano sr. moksleivė
422Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
423Stakėnas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
424Stalionis, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.Rokiškis (paskut. žiniomis) 
425Stanynas, Vincas  *1926  †2017Marijampolė arba Varnupių k. (Marijampolės)Magadano sr., Srednekano r.Marijampolės senosios kap.moksleivis
426Stanionas (Stanionis?), Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
427Stanislavičius, Bronius *1913  PrienaiMagadano sr.  
428Stankevičius, Algimantas  *1928  †2016Vilkaviškio aps. / Marijampolė1) 1954.12.14 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) KazachijaMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). Į Kolymą laivu „Nogin“. 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
429Starukas, Jonas *1925  †1960 Magadano sr., Srednekano r. žuvo po lagerio
430Steckienė, Leonora *1910  †1977 1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
431Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
432Steckytė, Adelė *1944   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
433Steckytė, Danutė *1940   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
434Steckytė-Mažeikienė, Irena *1938   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
435Steckytė, Roma *1954   1954 Magadano sr., Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
436Stefanovičius, Kazimiras *1925  Mėlenių k. (Vilniaus r.*)1952.06.06 Magadano sr., Srednekano r., Kanjonas slap. „Loza“. lenkų pogr. org. narys
437Steiblytė-Šneiderienė, Janina  *1924  †2001Utenos aps. / Rokiškis1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.mokytoja, LLA narė. LPKTS duomenimis suimta 1946 ir gavo 25 m. lagerio.
438Steponaitytė-Draudvilienė, Aldona *1925  Eržvilko vls.? Kaunas?1) 1955.03.11 ar 1955.10 Krasnojarsko kr., Jarcevo r., Plotbiščė; 2) Magadano sr., Magadanas, Novaja VesiolajaKaunas1951 ištremta šeima
439Stulpinas, Jonas  *1915  †1992VilniusMagadano sr., Susumano r., OktiabrskisPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
440Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
441Survila, Liudas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
442Svetokas, Jonas  *1926  †1994 1955.09.29 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėElektrėnų kap.slap. „Berniukas“. kt. duom. grįžo 1956
443Šalkauskaitė, Regina *1960   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
444Šalkauskas, Petras *1922  †1999Telšių r.*Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap. [inf] vargonininkas
445Šalkauskas, Romualdas *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
446Šamrej, Josif    Magadano sr., Srednekano r.  
447Ščiučka, Leonardas Stasys  *1927  Barštinė (Marijampolės r.) / Tauro apyg.1955.08.30 Magadano sr.Sasnavos apyl.*slap. „Granata“. moksleivis
448Šileika, Kazimieras *1918   Magadano sr., Srednekano r.Prienai 
449Šileikienė, Anelė   Magadano sr., Srednekano r.  
450Šilinskas, Raimundas  *1927  †19...KaunasMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivis
451Šimulionis, Juozas  *1922  †2012VilniusMagadano sr.Vilnius, Karveliškių kap. 
452Šipailaitė-Lisauskienė, Laima  *1930  †2018Kaunas1955.03.11 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap. slap. „Kamanė“. moksl.; paleista Magadane
453Šipailienė, Stefanija *1900  †1965 1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Kačiugos r.; 2) 1950 Irkutsko sr., Zimos r., Zima; 3) 1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasKaunas 
454Širvelis, Valentinas *1955  -1956.05.30 Magadano sr.  
455Širvelytė-Navickienė, Vanda *1927  Anykščiai (arba Inkūnai, Anykščių r.*)1956.05.30 Magadano sr.Panevėžysslap. „Gražina“, „Senutė“. partiz. ryš.; 1943 buvo išv. darbams į Vok.
456Šležaitė-Kaknevičienė, Danutė  *1925  †1969Užkalnupio k. (Raseinių r.*)1955.03.11 Magadano sr., Magadanas slap. „Audronė“, „Nijolė“. t.p. minima kaip Šleževičiūtė
457Šneideris, Stasys  *1918  †1987Kaunas1) 1953.11.18 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.slap. „Diemedis“, „Figaro“. poetas, dramaturgas, prozininkas
458Šneiderytė-Degutienė, Jūratė *1955  -1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, Daugpilis  
459Šulčius, Vincas *1929  †1978Klaipėda1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1956 Buriatija, Zaigrajevo r., Novoiljinskas mokytojas
460Šustikas, Vincas *1913   Magadano sr., Srednekano r. išvyko Lietuvon
461Šverys, Vaclovas Edmundas *1922  †~2015Vilnius1954.06 Magadano sr. mirė 2015±1 m.
462Talandis, Algirdas  *1927  †2016KaunasMagadano sr., Tenkos r., MatrosovasVilniaus Kairėnų kap. slap. „Krienas“. 1950 etap. „Džurma“ Vanino-Magadan
463Tamavičius, Albertas *1928  Saudininkų k. (Kelmės r.*)1) 1953.05.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) Chabarovsko kr. moksleivis, LLA narys
464Tamavičiūtė, Birutė   Magadano sr., Susumano r.  
465Tamošiūnaitė, Adelė *1924  Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)Magadano sr.  
466Tamulis, Petras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
467Tamutis, Petras  *1921  †2015Girdvainių k. (Raseinių r.*)1953.11.05 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
468Tamutytė-Peištarienė, Nijolė *1958  -Magadano sr., Magadanas  
469Tarakavičius, Juozas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
470Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
471Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Magadano sr., Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
472Tavaraitė-Tracevičienė, Birutė *1957   Magadano sr., Magadanas  
473Terleckas, Antanas  *1928  Vilnius?1982 Magadano sr., Omsukčiano r., OmsukčianasVilnius[inf] Kolymoje 1982-86; Vikipedija
474Timošina-Gudaitienė, Olga   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
475Timošina,   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
476Tocionis, Petras  *1928  †1993Meškasalis (Alytaus r.*)1953.06.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
477Tocionytė, Nelė *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
478Točilauskas, Eduardas *1920  †1970VilniusMagadano sr., Tenkos r., Gastello  
479Tolis, Aleksandras *1923  Kaupų k. (Plungės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
480Treiklerytė-Šamrej, Marija    Magadano sr., Srednekano r.  
481Tumas, Apolinaras *1914  Kuršėnai1953.08.29 Magadano sr.KuršėnaiKolymon kartu Vaclovas Redikas?
482Tumėnas,   Magadano sr., Srednekano r. (išvyko?)  
483Tumėnienė,   Magadano sr., Srednekano r.  
484Tuzova-Alekšiūnienė, Irena *1957   Magadano sr., Magadanas  
485Unskinas, Jonas *1923  †1995Panevėžys1956 Magadano sr., Susumano r. moksleivis, pogr. org. narys
486Urbaitė,  *<1948   Magadano sr., Susumano r., Miaundža atvyko iš Liet. į Miaundžą pas mamą
487Urbelytė, Rita *1963   Magadano sr., Magadanas  
488Urbonas, Stasys *1914  †1978Bebruliškės k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Radvila“. 1948 ištremta šeima
489Urbonavičius, Pranas *1924  †1978Raupiškio k. (Molėtų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
490Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas *1921  Žeimių k. (Ignalinos r.*)1954.10.02 Magadano sr., Susumano r. slap. „Algimantas“. moksleivis
491Urbonavičiūtė-Čibirienė, Aldona *1955  -Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
492Urbonavičiūtė-Žilėnienė, Jadvyga *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
493Užusienytė-Obelienienė, Bronislava (Bronė)  *1924  †2007±1Važdeliai (Surdegio vls.) arba Petkūnai (Anykščių r.*)1954.02.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minima kaip Užusienaitė. 1948 ištremta šeima.
494Vainauskas,   Magadano sr., Srednekano r.  
495Vaišnoras, Arūnas *1957  -Magadano sr., Magadanas  
496Vaišnoras, Balys  *1922  †1980Lipliūnai, Leip. vls. Lazd.aps.Magadano sr., MagadanasDruskininkų sav. Gerdašių kap. 
497Vaitaitis, Jonas *1927  †~2003/04Svidžių k. (Biržų aps.)1953.01.13 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena 
498Vaitulevičius, Gediminas *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
499Vaitulevičius, Kazys  *1917  †1987Paliepio k. (Lazdijų r.*)1954.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1951 ištremta šeima
500Vaitulevičiūtė-Nilsson, Aldona *1958   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
501Valaika, Romas *1965   Magadano sr.  
502Valaika, Vytas *1958   Magadano sr.  
503Valaitytė-Surblienė, Birutė Stanislova *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
504Valentukonis, Juozas  *1924  Skovagaliai (Simno vls.)1) 1956.11 Magadano sr., Susumano r., Susumanas; 2) Irkutsko sr.Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
505Valickas, Petras *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
506Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
507Valiukėnaitė-Budnikienė, Elena  *1922  †2017Kurkliai (Ukm. aps./Anykščių r.*)1955.09.05 Magadano sr., Olos r., Ola slap. „Valdutė“. mokytoja
508Valiukonis, Alfonsas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
509Vanagas, Juozas *1923  Mitrišiūnai (Pasvalio r.*)Magadano sr., Tenkos r., Belovas  
510Vaznonis, Alfonsas   Antrųjų Rodų k. prie Naujamiesčio (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
511Vaznonis, Edvardas *1924  Panevėžys1) 1954.11.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) 1956.03.10 Irkutsko sr., Tulūno r.  
512Vėdaras, Aleksas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
513Verikas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
514Verksnytė, Magdalena *1921  Vilnius1954 Magadano sr., Susumano r., ArES  
515Verneris, Alfredas Vladas *1928  Seirijai (Lazdijų r.*) / Dainavos apyg.1) 1954.08.16 Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Archangelsko sr., Plesecko r., Čiornoje Ozeras moksleivis; 1948 ištremta šeima
516Vijeikytė-Šalkauskienė, Adelė  *1920  †1965Kryželiai (Utenos r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap.  
517Viktoravičius, Alfonsas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
518Vilkas, Bronius  *1926  †1998±4Prienų r.* (ar Kaunas?)1953 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario kap.slap. „Kėkštas“. iš Suvalkijos
519Vilkas, Juozas *1917  †2002 Magadano sr.Šiaulių Ginkūnų kap.  
520Vilkauskas, Vladas *1928 (1924)  †1994Gižų k. (Vilkaviškio r.*)1) 1955.09.24 Magadano sr.; 2) 1956 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Maklakovas slap. „Vėjas“. 1948 ištremta šeima
521Vilkelis, Vaclovas *1919  †1991VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Liūtas“.  
522Vilkelis, Vaclovas   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
523Vilutis, Antanas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
524Vilutis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
525Vingrytė, Olga *1956   Magadano sr.  
526Vyniautaitė-Klimienė, Valerija  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
527Vyniautaitė,  *1958±7  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
528Vyniautaitė-Stonienė,  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
529Vyniautas, Valerijonas  *1917  †1969 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
530Viščiūtė-Žilionienė, Benedikta  *1922  †2003Bedugnių miškas (Žaliosios rinktinės Stimburio būrys, Panevėžio aps.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
531Viščiūtė-Bujanauskienė, Zinaida  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“.  
532Vyšniauskaitė, Alytė *1958   Magadano sr.  
533Vyšniauskas, Juozas *1928  Mauručiai (Prienų r.*)1) 1955 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Irkutsko sr. Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949.
534Vyšniauskas, Juozas   Magadano sr.  
535Vitkutė-Valeikienė, Danutė *1955   Magadano sr., Magadanas  
536Vizgaitienė, Stasė *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
537Vizgaitis, Viktoras *1908   Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė 
538Vosylius, Justinas  *1929  †1972Tauro apyg. / Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)1954.04.18 Magadano sr.Marijampolė, senosios kap.slap. „Sidas“. dirbo mangano kasykloje
539Zabulionis, Kazys *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
540Zajančkauskas, Bronius *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
541Zajančkauskas, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
542Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
543Zastarskas, Petras   Magadano sr.  
544Zastarskas, Romas *1954   Magadano sr.  
545Zelba, Pranas *1923  Pabiržulio k. (Telšių r.*)1949.06.23 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas LLA narys
546Zelba, Pranas    1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
547Zelba, Vidmantas *1953   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
548Zyzas, Vincas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
549Žabrauskas, Pranas *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
550Žemaitis, Bronius  *1915  †2004Tarosų k. (Raseinių r.*)1953.04.11 Magadano sr., MagadanasPažėrų kap. 
551Žemaitis, Vincas *1917  †1961Drąseikių k. (Biržų r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
552Žemavičius, Juozas *1904  †1977KlaipėdaMagadano sr., Srednekano r.  
553Žičkaitė-Prušinskienė, Ona *1926  Panevėžio aps. Pumpėnų vls.1955.05.05 Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
554Žilanas, Balys *1956  -Magadano sr., Magadanas  
555Žilionis, Dominas (Dominykas)  *1920  †1989TrakaiMagadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Žaibas“.  
556Žilionis, Gintaras  *1959  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus 
557Žilionis, Sigitas  *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasVilniaus r. 
558Žilys, Alfonsas *1919  †2001Vilnius1957.08.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Elgenas slap. „Naganas“, „Valteris“.  
559Žiniauskas, Henrikas *1954   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
560Žiūkaitė-Tocionienė, Marija  *1925  †1972Dzingeliškės (Birštono sav.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap.  
561Žukauskaitė, Nijolė *1961   Magadano sr.  
562Žukauskas, Kazys   Magadano sr.Jurbarkas 
563Žukauskienė, Magdalena  †2013 Magadano sr.Jurbarko kap. 
564Žulys, Vladas *1928  †1954Vaitkūnai (Ukmergės r.*)1951.03.17 Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas moksleivis; Vietinės Rinktinės karys
565Žulpa, Augustas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
566Župka, Mykolas  *1911  †1977ZarasaiMagadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap.slap. „Induktorius“.  
567Žvaliauskas, Juozas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
568Žvirblis, Juozas *1921  Molainiai (Panevėžio r.*)1956.12.04 Magadano sr., Jagodnojės r. slap. „Briedis“.  
569Žvirblis, Juozas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas? nuo Joniškėlio; Elgen-Ugolj
570Žvirblis, Žygimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r.  
571Žvyriukas, Edvardas *1923  Mielagėnai (Ignalinos r.*)Magadano sr., Srednekano r.Vilnius, Grigiškėssuim.1945.06.01 Liepojoje, paleis.1956.04.25, grįžo 1962

NUOTRAUKOS

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0274. Buvę politiniai kaliniai Magadano srityje (vieta nežinoma). Antroje eilėje nuo viršaus penktas iš dešinės Mykolas Navickas. Kiti dar neatpažinti.
Magadano sr., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Irena Jurkšienė

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0193. Viršut. eilėje: Vladas Draudvila, Aldona Pakštytė, Pranas Česas, vidur. eilėje: Ona Skaisgirienė (Andriuškevičiūtė) (gal būt), Gediminas Skaisgiris, apat. eilėje: Jurgis Minecas, Leokadija Minecienė (Andriuškevičiūtė), Antanas Motiejūnas, Leontina Motiejūnienė (Eimontaitė), NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0164. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0165. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0254. Romualdas Šalaka pirmosiomis dienomis po lagerio.
Magadano sr., Timošenko kasykla, 1955.07.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0255. Antanas Kirsnys.
Magadano sr., Varchlag, 1956.03.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0294. Laidojamas Jonas Misevičius. .
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0043. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0044. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus pirmas - Vladas Radziulis, antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0005. Laidojamas Juozas Ragaišis.
Tajožnyj (Magadano sr.), apie 1965 m. Autorius nežinomas.
Nei vienas iš šių laidotuvių dalyvių kolkas neatpažintas. Jei atpažinsite – rašykite!
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]