LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Orotukanas

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal mergaut. pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Čepinskas, Argentas *1956   Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
2Čepinskas, Gabrielius *1920  †1993VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Erelis“. agron.
3Eidimtas, Mindaugas   1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, Daugpilis  
4Eidimtas, Vaclovas *1924  †2005Varniai (Telšių r.*) arba Telšiai1) 1952.10.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap.slap. „Vaidila“, „Rimas“.  
5Eidimtienė, Stanislava *1926  †2007 1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap. 
6Gruinytė-Plečkaitienė, Marijona  *1919  †2011KlaipėdaMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
7Juzelskas, Antanas *1918  †1987 1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.1945 į lagerį
8Juzelskas, Rytas *1945  -1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas atvyko pas tėvą į tremtį
9Leškauskaitė-Vilkelienė, Stefanija *1928  Joniškio r.*Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasJoniškis 
10Lisauskas, Kazys Algimantas  *1926  †1999KaunasMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap.slap. „Algimantas“. stud., LLA narys
11Lisauskas, Žygimantas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
12Matkevičius, Motiejus *1926  Vilnius1951.05.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
13Mickutė-Čepinskienė, Stasė *1922  YlakiaiMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas 1954 iš lag.
14Pelakauskaitė-Juzelskienė, Ona *1918  †2007-1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
15Plečkaitis, Vincas  *1924  †1988Žydronių k. (Marijampolės apskr.)1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
16Plečkaitytė, Regina *1953   Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
17Plečkaitytė-Stasiūnienė, Regina *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
18Šipailaitė-Lisauskienė, Laima  *1930  †2018Kaunas1955.03.11 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap. slap. „Kamanė“. moksl.; paleista Magadane
19Šipailienė, Stefanija *1900  †1965 1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Kačiugos r.; 2) 1950 Irkutsko sr., Zimos r., Zima; 3) 1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasKaunas 
20Vilkelis, Vaclovas *1919  †1991VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Liūtas“.  

NUOTRAUKOS

[Orotukanas]
Nuotr. Nr. 0074. Marijona Plečkaitienė (Gruinytė) su dukrele vežimėlyje.
Orotukanas, Jagodnojės r. (?)
Nuotr. iš R. Stasiūnienės albumo.

[Orotukanas]
Nuotr. Nr. 0070. Regina Plečkaitytė, Vincas Plečkaitis, Marijona Plečkaitienė (Gruinytė).
Orotukanas, Jagodnojės r.
Nuotr. iš R. Stasiūnienės albumo.

[Orotukanas]
Nuotr. Nr. 0069. Vincas Plečkaitis Kolymos kalnuose.
Orotukanas, Jagodnojės r. (?)
Nuotr. iš R. Stasiūnienės albumo.

[Orotukanas]
Nuotr. Nr. 0252. Kazys Algimantas Lisauskas ir Laima Lisauskienė (Šipailaitė) tremtyje.
Orotukanas, Jagodnojės r. ?, 1957 ar anksčiau.
Nuotrauka pasirašyta 1957.11.01

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]