LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Usoljės r

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Tuškevičienė, Veronika (Ignatavičiūtė)  1949.03.25 Irkutsko sr., Usoljės r., Žilkinas  
2Bagušienė, Valerija (Kuzaitė)  *1925  †2017Lazdijų Miesto laukų k.1956.02.07 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėKėdainių Kauno g. kap.slap. „Tulpė“. 1958.09.27 pabėgo iš tremties su sūnumi
3Tuškevičius, Pranas  *1925  Rumšiškės1956 Irkutsko sr., Usoljės r., Žilkinas (pas žmoną)Rumšiškės (1992)slap. „Račiukas“.  
4Bagušis, Antanas  *1926  †2001Ažytėnai (Kėdainių r.*)1957 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėKėdainių Kauno g. kap.mokyt.
5Dužinskienė, Danutė (Čebelytė) *1926  Kaunas (Tauro apyg.?)1948.01.01 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė slap. „Birutė“. kt. inf. suimta 1946.01.01
6Šalaka, Romualdas  *1926  Pauriškiai (Svėdasų)Irkutsko sr., Usoljės r., TaiturkaKaunasslap. „Vasinta“.  
7Žilvienė, Ona Julijona (Kuzaitė) *1926  Lazdijų Miesto laukų k. (kt. duom. - Seirijų r.*)1955.10.19 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė SibirskojėAlytuskt. duom. gim. 1921.01.16
8Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
9Kuzas, Vytautas *1929  †1992Lazdijų Miesto laukų k. / Dainavos apyg.1957.06.15 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė slap. „Ąžuolynas“.  
10Bagušis, Antanas  1957 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė [inf] 1958.09.27 pabėgo iš tremties su motina
11Kavaliauskienė, Danutė (Žilvytė)  1960 Irkutsko sr., Usoljės r., Usoljė Sibirskojė  
12Šalakienė, Marija (Mikšaitė)    Irkutsko sr., Usoljės r., TaiturkaKaunas 
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]