LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Irkutskas

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Survilienė, Ona *1889(?)  †1979 1) 1954 Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas; 2) 1955 Irkutsko sr., Irkutskas  
2Ramaškienė, Marija (Markevičiūtė)  *1919  †2013?Kamenka (Seinų aps. Lazdijų vls.)1955.03.11 Irkutsko sr., IrkutskasMarijampolės kap.slap. „Pakalnutė“. Dainavos apyg. Žilvičio būrio ryšininkė. 1949 ištremta šeima.
3Survila, Liudas *1924  †1987Amalių k. (Kauno r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1955 Irkutsko sr., Irkutskas 1941.06 sukil. dalyvis
4Berkevičius, Algirdas *1929  †2015Kaunas1956.07.05 Irkutsko sr., IrkutskasVilniusslap. „Jonas“, „Nr. 5“. moksl., LLA narys; 1949.03.25 ištremta šeima į Chužyrą (Irkutsko sr. Olchono r.)
5Vyšniauskas, Vytas  *1931  Ąžuoliniai (Alytaus aps. Simno vls.) / Tauro apyg.1954.10.08 Irkutsko sr., IrkutskasKaišiadorys (2001)slap. „Drąsuolis“. tėvai ir sesuo ištremti 1949

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]