LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Kazachija

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Juchnevičius, Jonas (Janas) *1925  Juškų k. (Švenčionių r.*)Aktiubinskas  
2Valentukevičienė, Vitalija (Čeidaitė) *1927  Vilnius1955.07.25 Kazachija, Karagandos sr. stud., kt. vardas Ona
3Jonaitis, Jonas *1928  Vilnius1951.01.18 Kazachija, Karagandos sr., Balchašas moksleivis
4Stankevičius, Algimantas  *1928  †2016Vilkaviškio aps. / Marijampolė1) 1954.12.14 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) KazachijaMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
5Kvedaravičienė, Valerija Leokadija (Bernotavičiūtė)  *1928  Vegeriai (Mažeikių aps.) arba Mažeikiai1) 1957.05 Krasnojarsko kr., Bogotolo r., Nikolajevka; 2) 1957 Kazachija, Karagandos sr., DžezkazganasKlaipėdaslap. „Saulutė“, „Saulė“. moksl., pogr. org. „Sakalai“ narė; iliustravo A. Dirsytės maldaknygę.

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]