LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Magadano sr

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Jasiūnienė, Emilija  *1899  †1971Panevėžys1955.01.15 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
2Šipailienė, Stefanija *1900  †1965 1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Kačiugos r.; 2) 1950 Irkutsko sr., Zimos r., Zima; 3) 1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasKaunas 
3Žemavičius, Juozas *1904  †1977KlaipėdaMagadano sr., Srednekano r.  
4Mandeika, Juozas *1905   Magadano sr., Srednekano r.  
5Lygnugaris, Povilas *1906   Magadano sr., Srednekano r.  
6Bogdanas, Bronius *1907  Makauskų k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
7Čepkauskas, Stasys *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
8Grosas, Vladas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
9Laurinaitis, Jonas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
10Laurinaitis, Vincas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
11Milašius, Gabrielius *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
12Miškinis, Alfonsas *1907   Magadano sr., Srednekano r.  
13Kurlinkus, Pranas *1907  Šilutės r.*Magadano sr., Srednekano r.Panevėžys 
14Juozapaitis, Vincas *1908  †1984Dūčių k. (Pakruojo r.*)1954.03.30 Magadano sr.  
15Lukonas, Bronius *1908   Magadano sr., Srednekano r. gal grįžo?
16Malašauskas, Pranas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
17Masionis, Jonas *1908  †1983Valiūnų k. (Joniškio r.*)1950.10.10 Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)  
18Valiukonis, Alfonsas *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
19Vizgaitis, Viktoras *1908   Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė 
20Zabulionis, Kazys *1908   Magadano sr., Srednekano r.  
21Mikalauskas, Albinas  *1908  †1997Meškučiai (Marijampolės r.)Magadano sr., Susumano r., Arkagala (?)Marijampolė, senosios kap. 
22Davainis, Petras *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
23Gavėnas, Albinas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
24Jusius (Jusys?), Jonas  *1910  Eiveniai (Zarasų aps. Dusetų vls.)1953.11.28 Magadano sr. Tremtyje Magadane dirbo staliumi su A.Gudu (Algimantas Gudas).
25Rimkus, Vincas *1910   Magadano sr., Srednekano r.  
26Steckienė, Leonora *1910  †1977 1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
27Daunaras, Vladas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
28Giedraitis, Baltrus *1911  MarijampolėMagadano sr., Srednekano r.  
29Girdvainis, Antanas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
30Jurgelėnienė, Stasė (Petronaitė) *1911  †2002Rašimėlių k. (Anykščių r.*)Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.
31Kreišmontienė, Sofija *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
32Logminas, Mečislovas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
33Monkus, Pranciškus *1911  Šėta1951.04.11 Magadano sr. paštininkas
34Paplauskas, Pranas *1911   Magadano sr., Srednekano r.  
35Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
36Župka, Mykolas  *1911  †1977ZarasaiMagadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap.slap. „Induktorius“.  
37Pažarauskas, Pranas  *1911  †1992Bazilionai (Šiaulių aps.)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap.kt. duom. 1944.09.03 skirta 7 m. lagerio ir 5 m. tremties.
38Giniotis, Vaclovas *1912   1954.02.27 Magadano sr., Susumano r.  
39Kasiulynas, Bronius *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
40Mazuras, Leonas *1912   Magadano sr., Srednekano r.  
41Petrulionis, Vaclovas  *1912  †1998Bikūnai (Antalieptės vls.)1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap.  
42Jonaitis, Stepas *1913  MažeikiaiMagadano sr., Srednekano r.  
43Stanislavičius, Bronius *1913  PrienaiMagadano sr.  
44Šustikas, Vincas *1913   Magadano sr., Srednekano r. išvyko Lietuvon
45Vizgaitienė, Stasė *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
46Žabrauskas, Pranas *1913   Magadano sr., Srednekano r.  
47Kalpokas, Vladas *1913  †1995 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasKaunas, Romainių kap.Liet. karininkas. Butugyčiage dirbo tekinimo ceche.
48Bacevičius (Bacievičius?), Liudas *1914   Magadano sr., Srednekano r. siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
49Bieliukas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
50Jankauskas, Leonas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
51Katinas, Bronius *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
52Ladauskas, Vladas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
53Novikas, Pranas *1914   Magadano sr., Srednekano r.  
54Regelskis, Kazys *1914  Skaudvilė (Tauragės r.*)1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
55Tumas, Apolinaras *1914  Kuršėnai1953.08.29 Magadano sr.KuršėnaiKolymon kartu Vaclovas Redikas?
56Urbonas, Stasys *1914  †1978Bebruliškės k. (Marijampolės r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Radvila“. 1948 ištremta šeima
57Bieliūnas, Vladas *1914  Radišių k. (Rokiškio r.*)1951.08.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-UgolisAnykščių r.valstietis
58Lasys, Henrikas  *1914  †2017Kaunas1953 Magadano sr.Radviliškio kap.LLA štabo narys; tremtyje dirbo Dalstrojprojekte
59Gruzdys, Kazys *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
60Juškus, Jonas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
61Kaštonienė, Albina (Januškaitė) *1915  Kaunas1954.04.02 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža stud.
62Kaziukonis, Juozas *1915  Aukštakalnis (Varėnos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
63Maželis, Kazys *1915   1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Baltarusija, Vitebsko sr.  
64Miciūnas, Leopoldas *1915  Švenčionėliai / Kaniūkai (Ignalinos r.*)1953.09.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1941 sukil. dal.
65Skrebas, Lionginas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
66Stulpinas, Jonas  *1915  †1992VilniusMagadano sr., Susumano r., OktiabrskisPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
67Viktoravičius, Alfonsas *1915   Magadano sr., Srednekano r.  
68Žemaitis, Bronius  *1915  †2004Tarosų k. (Raseinių r.*)1953.04.11 Magadano sr., MagadanasPažėrų kap. 
69Čibiras, Hubertas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
70Jakštas, Petras *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
71Menčinskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
72Packevičius, Kazys *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
73Paplauskas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
74Plitnykas, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
75Podolskis, Jonas *1916   Magadano sr., Srednekano r.  
76Vasylienė, Ona (Gečiauskaitė) *1916  Lakėnų k. (Ukmergės r.*)1954.12.03 Magadano sr.  
77Jurgelėnas, Jonas *1916  †1998 Magadano sr., MagadanasAnykščiai, senosios kap.kalėjo 1946.05.26-1953.03.10
78Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė-Urbienė) *1917  †1996Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
79Cibavičienė, Valerija (Cibienė)  *1917  UtenaMagadano sr., Chasyno r., Stekolnas  
80Gudaitis, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
81Gutauskas, Bronius *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
82Radzevičius, Antanas *1917   Magadano sr., Srednekano r.  
83Sabalionis, Benadas *1917  Degsniai (Varėnos r.*)Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
84Vaitulevičius, Kazys  *1917  †1987Paliepio k. (Lazdijų r.*)1954.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas 1951 ištremta šeima
85Vilkas, Juozas *1917  †2002 Magadano sr.Šiaulių Ginkūnų kap.  
86Vyšniauskienė, Bronė (Jurgelionytė)  *1917  Joneliškių k. (Rokiškio r.*)1955.03.25 Magadano sr. slap. „Kregždė“.  
87Žemaitis, Vincas *1917  †1961Drąseikių k. (Biržų r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
88Milius, Juozas  *1917  †1982Šventežeris?Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
89Ivanauskas, Jonas (Pšibelskas) *1917  Siesikai (Ukmergės aps.) ar Kaunas1956.06.28 Magadano sr., MagadanasUkmergė 
90Vyniautas, Valerijonas  *1917  †1969 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
91Girdauskas, Pranas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
92Jakštienė Kazakevičienė, Marcelė (Milišauskaitė) *1918  Pributkės k. (Marijampolės r.*)1953.04.09 Magadano sr., Magadanas  
93Kleinas, David *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
94Magalenga, Vladas *1918   Magadano sr., Srednekano r.  
95Petrulionienė, Stefanija  *1918  †2001-1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap. nuo Dusetų?; atvyko pas vyrą į tremtį
96Šileika, Kazimieras *1918   Magadano sr., Srednekano r.Prienai 
97Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
98Juzelskas, Antanas *1918  †1987 1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.1945 į lagerį
99Barzdonis, Jonas *1918  †2007 1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) Novosibirsko sr.Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
100Šneideris, Stasys  *1918  †1987Kaunas1) 1953.11.18 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.slap. „Diemedis“, „Figaro“. poetas, dramaturgas, prozininkas
101Kučinskas, Vladas  *1918  †2007Telšiai1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
102Juzelskienė, Ona (Pelakauskaitė) *1918  †2007-1953 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLabanoro kap.atvyko pas vyrą į tremtį
103Ališauskas, Juozas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
104Bakšys, Leonardas *1919  †1990Ukmergė1953.08.06 Magadano sr., Susumano r.  
105Baltaduonis, Feliksas *1919  Margių k. (Utenos r.*)Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
106Bezgelo (Bezgėla?), Jonas *1919   Magadano sr., Srednekano r.  
107Mongirdas, Vladas *1919  Kaunas / Tauro apyg.1) 1954.12.21 Magadano sr., Susumano r.; 2) Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Tinskojus, st. Tinskaja; 3) Krasnojarsko kr., Manos r., Sorokinas Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
108Rainys, Stasys *1919  †2002Vilnius1954.04.23 Magadano sr. studentas
109Sluškonienė, Jadvyga (Kuraitė) *1919  Ukmergė1950.04.17 Magadano sr. moksleivė
110Vilkelis, Vaclovas *1919  †1991VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Liūtas“.  
111Žilys, Alfonsas *1919  †2001Vilnius1957.08.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Elgenas slap. „Naganas“, „Valteris“.  
112Kubertavičius, Vincas  *1919  †2019Daukšiai (Marijampolės aps.)1953.06.12 Magadano sr., Srednekano r.Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“. Šarūno būrio, vėliau Šarūno kuopos vadas
113Plečkaitienė, Marijona (Gruinytė)  *1919  †2011KlaipėdaMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap.  
114Bertulytė, Gertrūda (Baltumavičienė) *1919  Jokymiškiai (Jurbarko vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
115Klimavičius, Jonas *1919/1920  Indubakiai (Utenos r.*)Magadano sr. miškininkas
116Balsys *<1920   Magadano sr., Olos r., Ola Oloje pasistatė namą ir ten gyveno
117Bita (Bitė? Byta?), Aleksandras *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
118Čepinskas, Gabrielius *1920  †1993VilniusMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas slap. „Erelis“. agron.
119Grigaliūnas, Jonas *1920   1949.08.11 Magadano sr. 1944 filtr. lag., perkeltas į šachtas Gremiačinske (Gubachos r.); tremtinys Kolymoje
120Kalkys, Povilas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
121Kasiulynas, Juozas *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
122Kivylius, Antanas *1920  †2009 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
123Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
124Paulauskas, Bronius *1920   Magadano sr., Srednekano r.  
125Pigaga, Adolfas *1920  †1994Seimeniškiai (Alytaus r.*) / Varėna1) 1953.12.31 Magadano sr.; 2) 1978 Estija (neleidus grįžti į Lietuvą)Vilnius, Rokantiškių kap. 
126Redikienė, Liucija (Kujelytė) *1920  †1991Ajutiškių k. (Rokiškio r.*)1954.06.29/1955.12.02 Magadano sr.  
127Šalkauskienė, Adelė (Vijeikytė)  *1920  †1965Kryželiai (Utenos r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap.  
128Točilauskas, Eduardas *1920  †1970VilniusMagadano sr., Tenkos r., Gastello  
129Žilionis, Dominas (Dominykas)  *1920  †1989TrakaiMagadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Žaibas“.  
130Pačinskas, Juozas *1920  †2002 1953 Magadano sr., Magadanas  
131Adomėnas, Apolinaras  *1920  †2010Kaunas1952 Magadano sr., Tenkos r., Palatka (iki 1957)Kauno r. Didžiųjų Lapių kap. ?medic. stud.
132Župkienė, Ona (Butkutė)  *1920  †2014Alkų k. (Alsėdžių vls.)Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos kap. 
133Baušienė, Anastazija *1921  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas valstietė
134Daniūnienė, Janina (Marcinauskaitė) *1921  †1996Čiobiškis (Širvintų r.*)Magadano sr., Tenkos r., MadaunasPanevėžysslap. „Neužmirštuolė“. kt. duom. gimusi 1927 m.; Didž. Kovos apyg. ryšin.; lageryje kartu: Ona Jakubelskienė (Radziukynaitė)
135Dulskis, Kostas *1921  Budežerių k. (Vilkaviškio r.*)1957 Magadano sr., Tenkos r.  
136Ivanauskas, Vincas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
137Meilutis, Vaclovas *1921  †1975 1953 Magadano sr., Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo)  
138Mikulskis, Algirdas  *1921  †1995Šiauliai1952.01.09 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPlungėmoksleivis
139Skužinskas, Rokas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
140Stalionis, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.Rokiškis (paskut. žiniomis) 
141Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas *1921  Žeimių k. (Ignalinos r.*)1954.10.02 Magadano sr., Susumano r. slap. „Algimantas“. moksleivis
142Verksnytė, Magdalena *1921  Vilnius1954 Magadano sr., Susumano r., ArES  
143Zajančkauskas, Jonas *1921   Magadano sr., Srednekano r.  
144Žiniauskienė, Elena (Gričėnaitė) *1921  KaunasMagadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
145Žvirblis, Juozas *1921  Molainiai (Panevėžio r.*)1956.12.04 Magadano sr., Jagodnojės r. slap. „Briedis“.  
146Tamutis, Petras  *1921  †2015Girdvainių k. (Raseinių r.*)1953.11.05 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
147Urbanavičienė, Vanda (Buteikytė) *1921  Obeliai (Ukm. aps. Deltuvos vls.)1952.07.28 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUkmergės r.slap. „Pinavija“. t.p. minima kaip Urbonavičienė. 1951 ištremta šeima.
148Jaakson, Zosė (Molytė)  *1921  †2005Kalnėnai (Telšių r.*)1) Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Estija, ViljandiViljandi m. Miško kap. (Metsakalmistu) 
149Avižienė, Julija (Budrytė) *1922  †1980Vydeikių k. (Plungės r.*)Magadano sr., Magadanas (?) slap. „Neužmirštuolė“.  
150Balynas, Juozas *1922  Butrimonys?Magadano sr., Srednekano r., SeimčianasAlytaus r. Butrimonių kap. 
151Baltramaitis, Petras *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
152Baranauskienė, Albina (Mičiulienė)  *1922  †1995Prienų r.*1954.11.27 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos Jonučių kap.slap. „Nežinomoji“, „Ona“.  
153Benkauskas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
154Čepinskienė, Stasė (Mickutė) *1922  YlakiaiMagadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas 1954 iš lag.
155Čereuka (Čeriauka?), Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r. desantas
156Gajauskienė, Rozalija (Kalainytė) *1922  †2013 Magadano sr., MagadanasKaunas, Seniavos kap. 
157Gazuskas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
158Januševičius, Povilas  *1922  †2008Tuitų k. (Kupiškio r.*)1954.01.18 Magadano sr., MagadanasAnykščių? kap.po lagerio gyveno su Baliu Vaišnoru Nagajeve; vedė 1956 Janiną
159Jasiūnas, Juozas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
160Kriaučiūnas, Jonas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
161Kučinskienė, Konstancija  *1922   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
162Lasienė, Janina (Morkytė) *1922  †1998 1954 Magadano sr. pedagogė; atvyko pas vyrą į tremtį
163Pažemeckas (Požemeckas?), Boleslovas *1922  Kaunas1) 1952.10.16 Magadano sr.; 2) Komija studentas
164Rimkutė, Stanislova *1922  Derkinčių k. (Skuodo r.*)Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
165Šverys, Vaclovas Edmundas *1922  †~2015Vilnius1954.06 Magadano sr. mirė 2015±1 m.
166Verikas, Antanas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
167Zyzas, Vincas *1922   Magadano sr., Srednekano r.  
168Budnikienė, Elena (Valiukėnaitė)  *1922  †2017Kurkliai (Ukm. aps./Anykščių r.*)1955.09.05 Magadano sr., Olos r., Ola slap. „Valdutė“. mokytoja
169Juškevičius, Leonas  *1922  †2009Kaunas1955.09.21 Magadano sr., MagadanasKaunasnutapė A. Dirsytės portretą
170Pažarauskienė, Anastazija (Pliskutė)  *1922  †1984Butėnų k. (Kupiškio r.*)Magadano sr., MagadanasKaunas, Romainių kap. 
171Šimulionis, Juozas  *1922  †2012VilniusMagadano sr.Vilnius, Karveliškių kap. 
172Jurevičius, Vytautas Kazimieras  *1922  †2010Palanga1954.01.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (ir Piščevojus)Palangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
173Šalkauskas, Petras *1922  †1999Telšių r.*Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtenos sen. kap. [inf] vargonininkas
174Gylys, Valerijonas (Valeras)  *1922  †1989Vilnius1954.11.25 Magadano sr., Chasyno r.Ignalinos sav. Dietkauščiznos kap.slap. „Jaunutis“, „Mažius“, „Vaikas“. LLA vado K. Veverskio adjutantas; iki mirties gyveno Lisiškių II kaime (Ignalinos r.)
175Žilionienė, Benedikta (Viščiūtė)  *1922  †2003Bedugnių miškas (Žaliosios rinktinės Stimburio būrys, Panevėžio aps.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
176Šilinskienė, Cecilija (Kublinskaitė)  *1922  Germaniškio k. (Biržų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
177Vaišnoras, Balys  *1922  †1980Lipliūnai, Leip. vls. Lazd.aps.Magadano sr., MagadanasDruskininkų sav. Gerdašių kap. 
178Barakauskas, Albinas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
179Baublys, Edvardas *1923  Žasliai (Kaišiadorių r.*)1952.09.21 Magadano sr., Magadanas tėvas (g.1894) kalintas Vorkutlage ir Dubrovlage
180Dulinskas, Matas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
181Dzeikauskas, Petras *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
182Gaubys, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
183Geroimas, Edvardas *1923  Rėkučių k. (Švenčionių r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
184Glazauskas, Aleksas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
185Jucius, Jonas *1923  Priekulė (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
186Juodienė, Stefanija *1923  †1962Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
187Majauskas, Jonas *1923   Magadano sr., Srednekano r.  
188Matuzevičius, Albinas *1923  Starkonių k. (Pakruojo r.*)Magadano sr. darbininkas
189Mikalauskienė, Genė (Pranskaitytė) *1923  Jokūbaičiai (Jurbarko r.*)1955.03.26 Magadano sr.Kaunas 
190Obelienius, Jonas  *1923  †1968Kunigiškių k. (Raseinių r.*)1953.01.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minimas kaip Obelėnius
191Petrauskienė, Ona (Čeponytė) *1923  Kazlų RūdaMagadano sr., Srednekano r., Seimčianas studentė
192Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė) *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
193Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Magadano sr., Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
194Tolis, Aleksandras *1923  Kaupų k. (Plungės r.*)Magadano sr., Srednekano r.  
195Unskinas, Jonas *1923  †1995Panevėžys1956 Magadano sr., Susumano r. moksleivis, pogr. org. narys
196Vanagas, Juozas *1923  Mitrišiūnai (Pasvalio r.*)Magadano sr., Tenkos r., Belovas  
197Zelba, Pranas *1923  Pabiržulio k. (Telšių r.*)1949.06.23 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas LLA narys
198Žvyriukas, Edvardas *1923  Mielagėnai (Ignalinos r.*)Magadano sr., Srednekano r.Vilnius, Grigiškėssuim.1945.06.01 Liepojoje, paleis.1956.04.25, grįžo 1962
199Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Magadano sr., Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap. 
200Petrauskas, Aleksas  *1923  †2014Vilnius1953.03.13 ar 1953.04.10 Magadano sr., Srednekano r., Nižnij SeimčianasKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
201Lukša, Antanas  *1923  †2016Žasliai / Tauro apyg. štabasMagadano sr., Srednekano r.Prienų r. Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
202Žemaitienė, Juzefa (Rimaitė)  *1923  Padainupio k. (Kauno r.*)1953 Magadano sr., MagadanasKauno r., Garliava 
203Bloznelis, Mindaugas Julius  *1923  †2015Merkinės vls. arba Kaunas1953.11.06 Magadano sr.Varėnos r. Merkinės kap. 1941 sukil. dalyvis; lageryje kartu Juozas Brazauskas
204Adamovičius, Kazys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
205Baršauskas, Ignas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
206Beleišis, Antanas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
207Damašius, Kostas *1924  Šateikių Rūdaičių k. (Plungės r.*)1948 Magadano sr. partiz. ryš.
208Davidovič, Michail *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
209Eidimtas, Vaclovas  *1924  †2005Varniai (Telšių r.*) arba Telšiai1) 1952.10.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap.slap. „Vaidila“, „Rimas“.  
210Gerčiūtė, Vladė *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
211Gruzborzdis, Stasys *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
212Jacenskas, Albinas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
213Keturakis, Vitas (Vytas?) *1924  Rinkūnai (Garliavos)Magadano sr., Srednekano r. suimtas armijoje
214Kučys, Vilnius *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
215Obelienienė, Bronislava (Bronė) (Užusienytė)  *1924  †2007±1Važdeliai (Surdegio vls.) arba Petkūnai (Anykščių r.*)1954.02.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minima kaip Užusienaitė. 1948 ištremta šeima.
216Paliusis, Povilas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
217Redikas, Vaclovas  *1924  †2007VilniusMagadano sr., MagadanasŠiaulių r. Kuršėnų naujosios kap.slap. „Daktaras“. vedė Magadane; Kolymon kartu Apolinaras Tumas
218Survila, Liudas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
219Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė) *1924  Kaunas1956.06.15 Magadano sr., Susumano r. slap. „Ramunė“. moksleivė, partiz. ryš.
220Tamošiūnaitė, Adelė *1924  Paliūniškio k. (Panevėžio r.*)Magadano sr.  
221Urbonavičius, Pranas *1924  †1978Raupiškio k. (Molėtų r.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
222Valickas, Petras *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
223Vaznonis, Edvardas *1924  Panevėžys1) 1954.11.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) 1956.03.10 Irkutsko sr., Tulūno r.  
224Žvaliauskas, Juozas *1924   Magadano sr., Srednekano r.  
225Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Magadano sr., Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
226Tamutienė, Teofilija (Kainauskaitė) *1924  †2011Pajevonio k. (Vilkaviškio r.*)1954.11.30 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap.partiz. ryš.
227Lūža, Petras *1924  †2006Rokiškio aps.1956.12.10 Magadano sr., Srednekano r.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
228Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė)  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“.  
229Valentukonis, Juozas  *1924  Skovagaliai (Simno vls.)1) 1956.11 Magadano sr., Susumano r., Susumanas; 2) Irkutsko sr.Alytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
230Davidavičius, Mykolas  *1924  †2017Beržės k. (Širvintų r.*) (kt. duom. – Vilnius)1) 1954.04.16 Magadano sr.; 2) 1957 Irkutsko sr. slap. „Dobilas“. 1941.06 kilus karui išsilaisvino
231Dijokas, Bronius *1924  †2013?Kryliai (Utenos r.*)Magadano sr., MagadanasUtena 
232Plečkaitis, Vincas  *1924  †1988Žydronių k. (Marijampolės aps.)1955 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasLentvario sen. Dėdeliškių kap. slap. „Pavasarėlis“. Tauro apyg. Vytauto rinkt. partiz. ryš.; elektrikas
233Šneiderienė, Janina (Steiblytė)  *1924  †2001Utenos aps. / Rokiškis1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, DaugpilisPanevėžys, Šilaičių kap.mokytoja, LLA narė. LPKTS duomenimis suimta 1946 ir gavo 25 m. lagerio.
234Dijokienė, Konstancija (Kvyklytė) *1924  †2011Utenos r.*Magadano sr., MagadanasUtena, naujosios kap. 
235Balčienė, Janina (Jasiūnaitė)  *1925  †1981Panevėžys1954.12.29 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas medikė
236Dovydaitis, Juozas  *1925  †1983Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.Magadano sr., Susumano r. Tauro apyg. partiz.
237Dzena, Tezaris (Cezaris?) *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
238Juškevičius, Stasys *1925  Vilkaviškis?1951.07.22 Magadano sr.  
239Karpavičius, Vladas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
240Kisielis, Ksaveras *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
241Miglinas, Juozas *1925  AlytusMagadano sr., Tenkos r. slap. „Šaulys“.  
242Prūsas, Vytas *1925  ŠiauliaiMagadano sr.  
243Rainienė, Julita Marija *1925  †~2013 1954 Magadano sr. atvyko į tremtį pas vyrą
244Ruzgas, Algimantas Juozas *1925  KaunasMagadano sr., Susumano r., BolševikasPanevėžysmoksleivis
245Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
246Starukas, Jonas *1925  †1960 Magadano sr., Srednekano r. žuvo po lagerio
247Stefanovičius, Kazimiras *1925  Mėlenių k. (Vilniaus r.*)1952.06.06 Magadano sr., Srednekano r., Kanjonas slap. „Loza“. lenkų pogr. org. narys
248Terleckienė, Elena (Keraitytė) *1925  †2010-Magadano sr., Omsukčiano r., Omsukčianas  
249Tocionienė, Marija (Žiūkaitė)  *1925  †1972Dzingeliškės (Birštono sav.*)Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap.  
250Vėdaras, Aleksas *1925   Magadano sr., Srednekano r.  
251Knyšiuvienė, Janina (Cimolanskaitė Samavičienė) *1925  †2001Padborkos k. (Utenos r.* Leliūnų ap.*)1955.02.27 Magadano sr., MagadanasUtena, senosios kap. 
252Kizelavičius, Stasys  *1925  †2005Alytus1953 Magadano sr. 1990- LPKTS Aly.sk.pirm.
253Dumalakas, Adomas  *1925  Vilnius1951.03.25 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r., Lentvaris 
254Kaknevičienė, Danutė (Šležaitė)  *1925  †1969Užkalnupio k. (Raseinių r.*)1955.03.11 Magadano sr., Magadanas slap. „Audronė“, „Nijolė“. t.p. minima kaip Šleževičiūtė
255Jakavonis, Juozas  *1925  KasčiūnaiMagadano sr., Srednekano r.Varėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“.  
256Naujokas, Juozas *1925  †1970Kaupiai (Taurag. aps.)1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj ChazanasAlytaus r. Punios kap.slap. „Šiaurys“.  
257Draudvilienė, Aldona (Steponaitytė) *1925  Eržvilko vls.? Kaunas?1) 1955.03.11 ar 1955.10 Krasnojarsko kr., Jarcevo r., Plotbiščė; 2) Magadano sr., Magadanas, Novaja VesiolajaKaunas1951 ištremta šeima
258Banelis, Jonas *1926  Plungė1954.12.30 Magadano sr., Magadanas mokytojas
259Barauskaitė, Zofimija *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
260Dirsienė, Genė (Puodžiūnaitė) *1926  Siratiškių vnk. (Ukmergės r.*)1950.07.21 Magadano sr., Magadanas moksleivė
261Džervus, Stasys *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
262Eidimtienė, Stanislava  *1926  †2007 1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, DaugpilisVilnius, Kairėnų kap. 
263Kneižys, Edvardas *1926  †1983Ukmergė1954.09.07 Magadano sr. studentas
264Krasauskas, Petras *1926   Magadano sr., Srednekano r.  
265Masiulionienė, Ona (Baublytė) *1926  †1976/1980Milioniškių k. (Varėnos r.*)1956.02.14 Magadano sr., Magadanas Dainavos apyg. partiz. ryšin.; tėvas (g.1894) kalintas Sevželdorlage
266Matkevičius, Motiejus *1926  Vilnius1951.05.18 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
267Rušėnas, Petras *1926  Naujasodė (Rokiškio r.*)1953.05.01 Magadano sr., MagadanasPanevėžys1977.09 gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Šeima ištremta 1949.
268Senvaitis, Povilas *1926  Sineliškiai (Kupiškio r.*)1956.03.10 Magadano sr., Susumano r. slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
269Vilkas, Bronius  *1926  †1998±4Prienų r.* (ar Kaunas?)1953 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario kap.slap. „Kėkštas“. iš Suvalkijos
270Zastarskienė, Janina (Kumeliauskaitė) *1926  Čiviškių k. (Kaišiadorių r.*)1952.07.29 Magadano sr.  
271Lisauskas, Kazys Algimantas  *1926  †1999KaunasMagadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap.slap. „Algimantas“. stud., LLA narys
272Stanynas, Vincas  *1926  †2017Marijampolė arba Varnupių k. (Marijampolės)Magadano sr., Srednekano r.Marijampolės senosios kap.moksleivis
273Sauliūnienė, Jadvyga (Olinskaitė) *1926  Rokiškis ar Vilnius?1954 Magadano sr., Magadanas, MarčekanasVilnius 
274Vaišnorienė, Pranė (Gaižutytė)  *1926  Kaunas / Birutos k. (Lazdijų r.*)Magadano sr., MagadanasDrusk.sav.mokyt.; 1954.11.14 paleista iš 19 lagerio
275Grigonis, Bronislovas *1926  †2012Miežiškiai / Gailiai (Panevėžio r.*)1956.11.10 Magadano sr., Tenkos r., Belovas (Belovo rūdynas)Panevėžys, Šilaičių kap.slap. „Bijūnas“. ūkininkas
276Prušinskienė, Ona (Žičkaitė) *1926  Panevėžio aps. Pumpėnų vls.1955.05.05 Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškisslap. „Duktė“.  
277Svetokas, Jonas  *1926  †1994 1955.09.29 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėElektrėnų kap.slap. „Berniukas“. kt. duom. grįžo 1956
278Padriezienė, Marija (Juškevičiūtė) *1926  †2017Girininkų II k. (Marijampolės aps. Veiverių vls.) / Tauro apyg.1) 1956.03.25 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.slap. „Birutė“.  
279Prušinskas, Bronius *1926  Utenos r.*Magadano sr., Olos r., OlaPanevėžio sav., Paliūniškis 
280Adamauskas, Algimantas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
281Aleksandravičius, Petras  *<1927   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė, Senokosnyj dailininkas, dirbo meno mokytoju Panevėžyje; Senokosname gyveno namelyje su dar 3 vyrais.
282Bagdonas, Antanas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
283Draudvila, Vladas *1927  Krakės1952.08.01 Magadano sr., Magadanas moksleivis
284Gylys, Petras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
285Grigaliūnas, Jonas *1927  †1961PanevėžysMagadano sr., Tenkos r., Palatka moksleivis
286Grigaliūnas, Jonas *1927  Radviliškis1) 1950.08.02 Krasnojarsko kr.; 2) 1954.06.27 Magadano sr. tremtinys Kolymoje
287Grigaravičius, Juozas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
288Jočys, Apolinaras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
289Komandulis, Viktoras *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
290Petronienė, Ksavera (Orentaitė)  *1927   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunasmoksleivė
291Pupiūtė, Adelė *1927  Runkių k. (Marijampolės r.*)1956.02.01 Magadano sr., Magadanas Tauro apyg. partiz. rėmėja
292Ščiučka, Leonardas Stasys  *1927  Barštinė (Marijampolės r.) / Tauro apyg.1955.08.30 Magadano sr.Sasnavos apyl.*slap. „Granata“. moksleivis
293Šilinskas, Raimundas  *1927  †19...KaunasMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivis
294Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
295Zajančkauskas, Bronius *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
296Žulpa, Augustas *1927   Magadano sr., Srednekano r.  
297Navickienė, Vanda (Širvelytė) *1927  Anykščiai (arba Inkūnai, Anykščių r.*)1956.05.30 Magadano sr.Panevėžysslap. „Gražina“, „Senutė“. partiz. ryš.; 1943 buvo išv. darbams į Vok.
298Ivanauskienė, Salomėja (Ivanauskaitė) *1927  †2000±5Kaunas1956.01.07 Magadano sr., Magadanas slap. „Daina“, „Saulutė“. studentė, LLA narė; Butugyčiage kartu Benedikta Vabalaitė
299Sauliūnas, Antanas *1927  †1989Kaunas1954 Magadano sr., Magadanas, Marčekanas  
300Vaitaitis, Jonas *1927  †~2003/04Svidžių k. (Biržų aps.)1953.01.13 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasUtena 
301Naujokienė, Anelė (Karkauskaitė) *1927  †2013Kružiūnai (Butrimonių vls.)1) 1955.05 Magadano sr., Magadanas; 2) 1957 Irkutsko sr., Zimos r., Centralnyj Chazanas slap. „Ramunė“. Dainavos apyg. Margio gr. štabo ryšininkė; 1950.11 Miklucho-Maklaj
302Talandis, Algirdas  *1927  †2016KaunasMagadano sr., Tenkos r., MatrosovasVilniaus Kairėnų kap. slap. „Krienas“. 1950 etap. „Džurma“ Vanino-Magadan
303Gudačiauskienė, Rožė (Budzilaitė)  *1927  †2016Pupeikiai (Zarasų aps. Antazavės vls.)1953.07.06 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas moksleivė
304Baltušienė, Eugenija (Asevičiūtė)  *1927  †2013KaunasMagadano sr., Tenkos r., ChenikandžaLazdijų m. kap.1955.03.25 iš lag.; Miaundžoje kartu Valerija Valeškaitė
305Vaitulevičienė, Julija (Jasiūnaitė)  *1927  Panevėžys1954.08.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasPanevėžysslap. „Kregždė“. moksleivė
306Aniulis, Jonas  *1928  Pryšmantai (Raseinių r.*) / Kęstučio apyg.Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža (1955/56)Prienų sav., Veiverių kap.slap. „Bijūnas“.  
307Baltrušaitis, Viktoras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
308Banelienė, Aleksandra (Smalinskaitė (Smolenskaitė?)) *1928  †1993Šilagalys (Panevėžio r.* ar Rokiškio r.*?)1954.12.30 Magadano sr. moksleivė
309Dirgėlas, Albinas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
310Grigelaitis, Jonas *1928  Ivanovkos k. (Vilkaviškio r.*)1953.04.21 Magadano sr.  
311Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Magadano sr., Susumano r., Susumanas mokyt.
312Kašėta, Vincas *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
313Kavaliauskas, Benjaminas  *1928  †1958 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Žvainys“, „Žvainiukas“. gimnazistas; dirbo gydytoju (po lagerio?), žuvo motoc. avarijoje
314Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Magadano sr., Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
315Ražukienė, Ona (Matuzonytė) *1928  Rokiškis1954.03.20 Magadano sr. moksleivė
316Rudys, Antanas *1928  Daubarių k. (Mažeikių r.*)1948.11.02 Magadano sr. slap. „Čiarlis (Čarlis)“. moksleivis; 1956.06 paleistas
317Tamavičius, Albertas *1928  Saudininkų k. (Kelmės r.*)1) 1953.05.09 Magadano sr., Susumano r.; 2) Chabarovsko kr. moksleivis, LLA narys
318Tamulis, Petras *1928   Magadano sr., Srednekano r.  
319Tocionis, Petras  *1928  †1993Meškasalis (Alytaus r.*)1953.06.14 Magadano sr., Tenkos r., Ust-OmčiugasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Beržas“, „Liepa“.  
320Verneris, Alfredas Vladas *1928  Seirijai (Lazdijų r.*) / Dainavos apyg.1) 1954.08.16 Magadano sr., Jagodnojės r., Atka; 2) Archangelsko sr., Plesecko r., Čiornoje Ozeras moksleivis; 1948 ištremta šeima
321Vyšniauskas, Juozas *1928  Mauručiai (Prienų r.*)1) 1955 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Irkutsko sr. Tauro apyg. ryš. Tėvai ir sesuo ištremti 1949.
322Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
323Žulys, Vladas *1928  †1954Vaitkūnai (Ukmergės r.*)1951.03.17 Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas moksleivis; Vietinės Rinktinės karys
324Terleckas, Antanas  *1928  Vilnius?1982 Magadano sr., Omsukčiano r., OmsukčianasVilnius[inf] Kolymoje 1982-86; Vikipedija
325Aniulis, Stasė (Sadinauskaitė)  *1928  Belevičiai (Prienų r.*)1955.03.31 Magadano sr., Tenkos r., ChenikandžaPrienų sav., Veiveriaislap. „Žibutė“. Tauro apyg. partiz. ryš.
326Rudys, Alfonsas  *1928  †2000Krampių k. (Šiaulių aps. Joniškio vls.)1) 1952.04.30 Magadano sr.; 2) 1954.11.09 Irkutsko sr., Tyretės r. moksleivis
327Čiurlienė, Aleksandra (Baranauskaitė)  *1928  †2016Jonavos vls.Magadano sr., MagadanasJonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
328Čiurlys, Algirdas  *1928  Šiauliai1) 1953.08.25 Magadano sr., Tenkos r.; 2) Magadano sr., MagadanasKaunasslap. „Smilga“.  
329Zelbienė, Apolonija (Paurytė)  *1928  †2013Zarasai1) 1951.07.11 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) 1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas slap. „Prosperas“. moksleivė
330Stankevičius, Algimantas  *1928  †2016Vilkaviškio aps. / Marijampolė1) 1954.12.14 Magadano sr., Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) KazachijaMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). Į Kolymą laivu „Nogin“. 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
331Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Magadano sr., Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
332Vilkelienė, Stefanija (Leškauskaitė) *1928  Joniškio r.*Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasJoniškis 
333Pačinskienė, Aldona *1928  †2003 Magadano sr., Magadanas Magadane dirbo atelje siuvykloje; žuvo apiplėšimo metu
334Vilkauskas, Vladas *1928 (1924)  †1994Gižų k. (Vilkaviškio r.*)1) 1955.09.24 Magadano sr.; 2) 1956 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Maklakovas slap. „Vėjas“. 1948 ištremta šeima
335Bakutis, Albinas *<1929   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
336Čaplikienė, Danguolė (Orentaitė)  *1929   1949.10.24 Magadano sr., Jagodnojės r., DebinasKaunas?moksleivė
337Jocius, Pranas *1929  Birbiliškės II k. (Jurbarko r.*)1951.04.21 Magadano sr. valst.
338Manauskas, Edvardas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
339Neveravičius, Tadas *1929  †1967PanevėžysMagadano sr., Srednekano r.  
340Šulčius, Vincas *1929  †1978Klaipėda1) 1955 Magadano sr., Magadanas; 2) 1956 Buriatija, Zaigrajevo r., Novoiljinskas mokytojas
341Tarakavičius, Juozas *1929   Magadano sr., Srednekano r.  
342Kaknevičius, Viktoras  *1929  †1964Vilkyškiai (Šilutės r.*)1954.07.21 Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
343Padriezas, Valentinas *1929  †2003Vilūnai (Kaišiadorių aps. Kruonio vls.)1) 1955.03.30 Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Magadano sr., Tenkos r., TransportnyjKauno r. Tabariškių kap.brolis ir seserys ištremti 1949
344Vosylius, Justinas  *1929  †1972Tauro apyg. / Skaisčiūnai (Marijampolės vls.)1954.04.18 Magadano sr.Marijampolė, senosios kap.slap. „Sidas“. dirbo mangano kasykloje
345Smailienė, Genė (Kamandulytė)  *1929  †2017AlytusMagadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
346Miliuvienė, Stasė (Gilytė)  *1929  †2011 Magadano sr., Jagodnojės r., JagodnojėMarijampolė, naujosios kap. 
347Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Magadano sr., Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
348Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alytaus aps.)Magadano sr., Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“.  
349Juškienė, Valentina (Navickaitė) *1929  †2012Panevėžys1952.12.21 Magadano sr.Panevėžys, Kristaus Karaliaus katedros kap.slap. „Loreta-Rūta“.  
350Smailys, Bronislovas  *1929  †2018Panevėžio r.*1) 1955 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 2) Magadano sr., Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
351Pupelis, Vytautas  *1929   1955.11.03 Magadano sr., Tenkos r., GastelloPanevėžysslap. „Leonas“. moksleivis, LLA narys; 1949 išvežtas iš Magad. paskirst. lag. į Berijos lag.
352Svetokienė, Ona (Mižutavičiūtė)  *1929  †2016Einoraičiai (Šiaulių vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė slap. „Sąjungininkė“. partiz. ryš.; 1956 grįžo į Lietuvą
353Barcys, Zigmas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
354Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
355Savickas, Vytautas *1930  †1986Kaunas1955.04.01 Magadano sr. slap. „Uosis“. moksleivis; Matrosovo lageryje dirbo vairuotoju
356Vilutis, Antanas *1930   Magadano sr., Srednekano r.  
357Bliūdžius, Vidmantas *1930  †~1998 Magadano sr., Srednekano r.  
358Armalis, Bronius  *1930  †2017Kretinga / Kretingos r.*Magadano sr., Susumano r., Susumanas slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
359Lisauskienė, Laima (Šipailaitė)  *1930  †2018Kaunas1955.03.11 Magadano sr., Jagodnojės r., OrotukanasVilnius, Sudervės kap. slap. „Kamanė“. moksl.; paleista Magadane
360Budrevičius, Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
361Daukšienė, Marytė *1931   Magadano sr.  
362Kaminskas, Albinas *1931  †1986Karužų k. (Lazdijų r.*)1955.04.25 Magadano sr., Susumano r., Arkagala slap. „Departamentas“. 1949 šeima ištremta į Irkutsko sr.
363Kirsnys, Stanislovas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
364Stanionas (Stanionis?), Benediktas *1931   Magadano sr., Srednekano r.  
365Jurevičienė, Elena (Mickutė)  *1931  Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasZar.sav. Antazavės sen. 
366Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Magadano sr., Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
367Karaliūnaitė, Julija *1932   Magadano sr., Srednekano r.  
368Karčiauskas, Kajetonas  *1932   Magadano sr., Susumano r., Susumanas (?)Alytaus r., Daugai 
369Dumalakienė, Janina (Karvelytė) *1932  †2020 Magadano sr., Tenkos r., GastelloTrakų r. Lentvario Račkūnų kap. (Tremtinių kalnelis)1941 tremtinė, atvyko į Kolymą pas vyrą
370Mažeikienė, Irena (Steckytė) *1938   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
371Steckytė, Danutė *1940   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
372Bartkevičienė, Viktorija Dalia (Lasytė) *1942   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
373Balčiūnienė, Vidmantė Ona (Lasytė) *1943   1954 Magadano sr. atvyko pas tėvą į tremtį
374Baušys, Antanas *1944  Rizgūnų k. (Ignalinos r.*)1) 1949.03.25 Irkutsko sr., Alarės r., Kutulikas (rus. Кутулик, Аларский район); 2) 1954.09.25 Magadano sr., Tenkos r., Palatka; 3) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
375Kučinskas, Algimantas *1944   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
376Steckytė, Adelė *1944   1953 Magadano sr., Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
377Bubnys, Gediminas *1944   Magadano sr., Magadanas  
378Juzelskas, Rytas *1945  -1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas atvyko pas tėvą į tremtį
379Petrulionis, Algimantas *~1947  -1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas atvyko pas tėvą į tremtį
380Urbaitė *<1948   Magadano sr., Susumano r., Miaundža atvyko iš Liet. į Miaundžą pas mamą
381Zelba, Vidmantas *1953   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
382Čaplikas, Vygandas *1954   Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas  
383Steckytė, Roma *1954   1954 Magadano sr., Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
384Zastarskas, Romas *1954   Magadano sr.  
385Žiniauskas, Henrikas *1954   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
386Žilėnienė, Jadvyga (Urbonavičiūtė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
387Matuliokienė, Genovaitė (Biguzytė) *1954   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
388Barzdonis, Jurijus *1955   Magadano sr.  
389Beliakaitė *1955   Magadano sr., Olos r.  
390Degutienė, Jūratė (Šneiderytė) *1955  -1) Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas; 2) Latvija, Daugpilis  
391Širvelis, Valentinas *1955  -1956.05.30 Magadano sr.  
392Vaitulevičius, Gediminas *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
393Merkienė, Irena (Bileišytė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
394Čibirienė, Aldona (Urbonavičiūtė) *1955  -Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
395Armoškienė, Regina (Čepaitė) *1955   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
396Miškinienė, Rūta (Povilaitytė) *1955   Magadano sr., Susumano r.  
397Valeikienė, Danutė (Vitkutė) *1955   Magadano sr., Magadanas  
398Aniulis, Romanas *1956   Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža  
399Balčiūtė, Danutė *1956  †1993 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?)  
400Banelis, Tautvydas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
401Čepinskas, Argentas *1956   Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
402Kiselienė, Birutė (Petrauskaitė) *1956   Magadano sr., Srednekano r., Seimčianas  
403Noreikaitė, Gražina *1956   Magadano sr.  
404Prušinskas, Alvydas *1956  -Magadano sr., Olos r., Ola  
405Ruzgaitė, Laima *1956   Magadano sr., Susumano r.  
406Vingrytė, Olga *1956   Magadano sr.  
407Žilanas, Balys *1956  -Magadano sr., Magadanas  
408Šimavičienė, Dalia (Čiurlytė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
409Vitkauskienė, Laima (Januševičiūtė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
410Dijokas, Rimantas *1956   Magadano sr., Magadanas Utenos r. meras 1995-1997, Utenos aps. virš. 1997-2000
411Jurgelėnaitė, Aldona *1956  -Magadano sr., Magadanas  
412Padriezas, Valentinas *1956  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
413Stankevičienė, Janina (Jonkutė) *1956   Magadano sr., Magadanas  
414Pažarauskas, Tadaušas *1956  -Magadano sr., Magadanas  
415Sawicki, Nijolė (Bujanauskaitė) *1956   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
416Makutėnaitė, Vida *1957   1) 1957 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
417Mikalauskas, Gediminas *1957   Magadano sr.  
418Pigaga, Algimantas *1957  †1974 Magadano sr.  
419Vaišnoras, Arūnas *1957  -Magadano sr., Magadanas  
420Pačinskas, Vytautas *1957   Magadano sr., Magadanas  
421Naujokaitė, Elena *1957   Magadano sr., Magadanas  
422Tocionytė, Nelė *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
423Stasiūnienė, Regina (Plečkaitytė) *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
424Milius, Juozas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
425Lisauskas, Žygimantas *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas  
426Alekšiūnienė, Irena (Tuzova) *1957   Magadano sr., Magadanas  
427Dumalakas, Vladas *1957  -Magadano sr., Tenkos r., Gastello dailininkas
428Šalkauskas, Romualdas *1957   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
429Tracevičienė, Birutė (Tavaraitė) *1957   Magadano sr., Magadanas  
430Čiurlys, Algirdas *1957   Magadano sr., Magadanas  
431Žilionis, Sigitas  *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasVilniaus r. 
432Nilsson, Aldona (Vaitulevičiūtė) *1958   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
433Pigaga, Kęstutis *1958   Magadano sr.  
434Valaika, Vytas *1958   Magadano sr.  
435Vyšniauskaitė, Alytė *1958   Magadano sr.  
436Žvirblis, Žygimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r.  
437Bubnienė, Zita (Knyščiuk) *1958   Magadano sr., Magadanas  
438Jurevičius, Rimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
439Peištarienė, Nijolė (Tamutytė) *1958  -Magadano sr., Magadanas  
440Vyniautaitė *1958±7  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
441Skuminienė, Virginija (Jonkutė) *1959   Magadano sr., Magadanas  
442Žilionis, Gintaras  *1959  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus 
443Bujanauskas, Gintaras *1959   Magadano sr., Susumano r., Susumanas  
444Mikalauskas, Tautvydas *1960   Magadano sr.  
445Gajauskaitė, Vanda *1960   Magadano sr., Magadanas  
446Pačinskaitė, Romualda *1960   Magadano sr., Magadanas  
447Kučinskas, Kęstutis *1960   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas [inf]  
448Maknickienė, Zita (Dumalakaitė) *1960  -Magadano sr.  
449Čėsnienė, Birutė (Padriezaitė) *1960  -Magadano sr., Tenkos r., Transportnyj  
450Šalkauskaitė, Regina *1960   Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
451Jurevičius, Mindaugas *1961  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
452Žukauskaitė, Nijolė *1961   Magadano sr.  
453Martuzevičienė, Birutė (Smailytė) *1962   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
454Urbelytė, Rita *1963   Magadano sr., Magadanas  
455Lapinskaitė, Rima *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
456Lapinskaitė, Vida *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
457Valaika, Romas *1965   Magadano sr.  
458???, Albina    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
459???, Balys ar Boleslovas   nuo ZarasųMagadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Ust-Omčiuge vadintas Baliu.
460???, Bronius    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Nuo Utenos. Dirbo Jagodnojės ligoninėje med. ekspertizės sanitaru.
461???, Juozas   Magadano sr., Magadanas Vedė Magadane Kazimierą Ališauskaitę
462???, Ona    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
463???, Pranas    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas Neatpaž. (foto 173 Nr. 1) Urbonavičius?
464???, Vanda   Magadano sr., Srednekano r. grįžo
465???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
466???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Apie 1955-1956 buvo Jagodnojėje
467???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 1) Jagodnojėje
468???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 7) Jagodnojėje
469???    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė? Neatpaž. (foto 153 Nr. 4) Jagodnojėje
470???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 1) Ust-Omčiuge
471???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 2) Ust-Omčiuge
472???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 3) Ust-Omčiuge
473???    Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas (?) Neatpaž. (foto 22 Nr. 5) Ust-Omčiuge
474Adomauskas   Magadano sr., Srednekano r., Glucharinas  
475Adomavičius, Kazys   Magadano sr., Srednekano r.  
476Alekna, Vytautas   Magadano sr., Srednekano r.  
477Ališauskaitė, Kazimiera   Magadano sr., Magadanas iš Tryškių, ištekėjo Magadane už Juozo
478Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
479Astrauskaitė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas tėvą į tremtį
480Astrauskas   Magadano sr., Magadanas slap. „Zaicevas“.  
481Astrauskienė   Magadano sr., Magadanas atvyko pas vyrą į tremtį
482Aukštikalnienė, Valė   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
483Aukštikalnis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
484Balčiūnas, Stasys   Magadano sr., Olos r., Ola gyveno Oloje
485Balėlienė, Felicija   Magadano sr., Srednekano r.  
486Baltaduonytė, Birutė   Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
487Baranauskienė, Elena (Petrusevičiūtė)  †1956 1) 1948.06 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas dukrą Aleksandrą)Jonavos r. Skarulių kap. (šventoriuje)  
488Bareišienė, Sofija (Baranauskaitė)   1) 1955 Magadano sr., Magadanas (pas seserį Aleksandrą, iki 1956); 2) Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Jeniseiskas  
489Barkauskas   Magadano sr., Srednekano r. laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
490Bendoraitis, A.   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?Kolyma, Jagodnojės kap. 
491Bileišis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
492Binkauskas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
493Bubnys, Jurgis   Magadano sr., Magadanas (Marčekanas)Kaunas, Panemunės kap. 
494Bubnys, Kazys   Magadano sr., Magadanas Magadane gyv. prie pat milicijos
495Buimila, Alfonsas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
496Burnyla   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)  
497Cibas   Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)  
498Čaplikas, Mindaugas    Magadano sr., Jagodnojės r., Debinas?  
499Čialaja, Janina (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
500Dovidavičius, Mykolas   Magadano sr., Srednekano r.  
501Eidimtas, Mindaugas   1) Magadano sr., Jagodnojės r., Orotukanas; 2) Latvija, Daugpilis  
502Gaigalas   Magadano sr., Srednekano r.  
503Gajauskas, Benas Petras  †1982 Magadano sr., MagadanasKauno r. Garliavos Seniavos kap. 
504Gavėnas   Magadano sr., Srednekano r.  
505Gečiauskas, M.   Magadano sr., Susumano r. 1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
506Gečytė, Vladė   Magadano sr., Srednekano r. ištekėjusi išvyko į tremtį
507Giedraitienė   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
508Giedraitis, Juozas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
509Grigaitytė, Alytė   Magadano sr., Srednekano r.  
510Grigalaitis, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
511Gudaitienė, Olga (Timošina)   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
512Ingaunis, Vladas   †~2001 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasVilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974
513Jasiunskas, Albinas   Magadano sr., Srednekano r.  
514Jokubaitis, Kazimieras   Magadano sr., Magadanas dirbo Magadano teatro dirbtuvių vedėju
515Juodis, Antanas   1955 Magadano sr., Susumano r., Miaundža Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
516Juodis, Vytautas  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
517Juodytė, Birutė  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža  
518Juodytė, Vida  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Magadano sr., Susumano r., Miaundža (?)  
519Jurgelionytė, Onutė (Ona)    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė?  
520Kaminskas, Vladas   Magadano sr., Srednekano r.  
521Kaminskas?   iš DzūkijosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
522Kazlauskas, Albinas    Magadano sr., Magadanas (dirbo valgykloje)Kupiškis? Kaunas? 
523Kazlauskienė, Genutė   †~1971 Magadano sr., MagadanasKupiškis 
524Keturakis   Magadano sr., Srednekano r.  
525Kivylienė, Elena  †2007 Magadano sr., Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
526Klimienė, Valerija (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
527Krišmantienė, Zosė   Magadano sr., Srednekano r.  
528Kubertavičienė, Petronėlė (Marčiukaitytė)  †1994 Magadano sr., Srednekano r. (Marijampolė)
529Kubertavičius   Magadano sr.  
530Kučinskaitė, Vidutė  †1956 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
531Kučinskas, Virgilijus   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
532Kunsevičius, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
533Lapinskas, Jonas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
534Lapinskienė, Danutė (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
535Lukšys, Juozas   nuo PerlojosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas  
536Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Magadano sr., Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
537Mendeika, Pranas   Magadano sr., Srednekano r. mirė po lagerio
538Metrikis   nuo KlaipėdosMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
539Mičiulis (Mačiulis?), Jonas   †1994 ar anksčiau Magadano sr., Magadanas  
540Mikalauskas, Gediminas  †1994 Magadano sr.Kaunas, Petrašiūnų? kap. 
541Miknevičius, Vytautas    Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
542Mikutėnas, Jonas   Magadano sr., Srednekano r.  
543Paulavičienė, Kazimiera (Alšauskaitė)   Magadano sr., Magadanas iš Žemaitijos
544Paulavičius, Jonas   Magadano sr., Magadanas iš Dzūkijos
545Piktelis, Juozas   Magadano sr., Susumano r., Neksikanas (Osnabas)  
546Plaušinienė, Stasė   Magadano sr., Srednekano r.  
547Radziulis, Vladas   iš RodūnėsMagadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
548Ruzgienė, Aldona  UtenaMagadano sr., Susumano r., ArekasUtena 
549Sabalionienė, Marija  †1955? Magadano sr., Susumano r., Arkagala atvyko pas vyrą į tremtį
550Sabulionis   Magadano sr., Susumano r., Arkagala  
551Stakėnas, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
552Stonienė (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
553Šamrej, Josif    Magadano sr., Srednekano r.  
554Šamrej, Marija (Treiklerytė)    Magadano sr., Srednekano r.  
555Šileikienė, Anelė   Magadano sr., Srednekano r.  
556Tamavičiūtė, Birutė   Magadano sr., Susumano r.  
557Timošina   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
558Tkačenko, Ona (Abariūtė)   †2008±1Maniuliškės (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)Ukraina, Nykopolio kap. 
559Tumėnas   Magadano sr., Srednekano r. (išvyko?)  
560Tumėnienė   Magadano sr., Srednekano r.  
561Vainauskas   Magadano sr., Srednekano r.  
562Vaznonis, Alfonsas   Antrųjų Rodų k. prie Naujamiesčio (Panevėžio aps.)Magadano sr., Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
563Vilkelis, Vaclovas   Magadano sr., Jagodnojės r., Jagodnojė  
564Vilutis, Antanas   Magadano sr., Srednekano r.  
565Vyniautienė, Jadvyga (Bertašiūtė)    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasKlaipėdaAtvyko pas vyrą į tremtį Kolymoje.
566Vyšniauskas, Juozas   Magadano sr.  
567Zastarskas, Petras   Magadano sr.  
568Zelba, Pranas    1953 Magadano sr., Tenkos r., Ust-Omčiugas  
569Žukauskas, Kazys   Magadano sr.Jurbarkas 
570Žukauskienė, Magdalena  †2013 Magadano sr.Jurbarko kap. 
571Žvirblis, Juozas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas? nuo Joniškėlio; Elgen-Ugolj

NUOTRAUKOS

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0274. Buvę politiniai kaliniai Magadano srityje (vieta nežinoma). Antroje eilėje nuo viršaus penktas iš dešinės Mykolas Navickas. Kiti dar neatpažinti.
Magadano sr., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Irena Jurkšienė

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0193. Viršut. eilėje: Vladas Draudvila, Aldona Pakštytė, Pranas Česas, vidur. eilėje: Ona Skaisgirienė (Andriuškevičiūtė) (gal būt), Gediminas Skaisgiris, apat. eilėje: Jurgis Minecas, Leokadija Minecienė (Andriuškevičiūtė), Antanas Motiejūnas, Leontina Motiejūnienė (Eimontaitė), NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0164. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0165. Pirmoje eilėje: NN, NN, Pranas Česas, antroje eilėje: NN, Pranas Mankus, Magdalena? Nastė? Pranutė? Mankienė ir sūnus Romaldas, Danutė Šležaitė (Kaknevičienė), Stasė Imbrasaitė, galinėje eilėje: Petras Čepelis, Pranas Pažarauskas, Titas Vinkšnelis, NN.
Magadano sr., 1955 m. Autorius nežinomas.

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0254. Romualdas Šalaka pirmosiomis dienomis po lagerio.
Magadano sr., Timošenko kasykla, 1955.07.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0255. Antanas Kirsnys.
Magadano sr., Varchlag, 1956.03.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš knygos „Nuo Jaros iki Kolymos“

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0294. Laidojamas Jonas Misevičius. .
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0043. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0044. Laidojamas Jonas Misevičius. Į dešinę nuo kryžiaus pirmas - Vladas Radziulis, antra - Zinaida Viščiūtė, kiti neatpažinti.
Priisk im. Frunze (Magadano sr.), 1956.04. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Magadano sr]
Nuotr. Nr. 0005. Laidojamas Juozas Ragaišis.
Tajožnyj (Magadano sr.), apie 1965 m. Autorius nežinomas.
Nei vienas iš šių laidotuvių dalyvių kolkas neatpažintas. Jei atpažinsite – rašykite!
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]