LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Stekolnas

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Cibavičienė, Valerija (Cibienė)  *1917  UtenaMagadano sr., Chasyno r., Stekolnas  
2Kliauza, Petras *1918  †1985Vabalių k. (Mažeikių aps. Ylakių vls.)1954.04.13 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasDruskininkų m. nauj. kap.  
3Tamutis, Petras  *1921  †2015Girdvainių k. (Raseinių r.*)1953.11.05 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasKauno r. Garliavos (Jonučių) kap. 
4Kliauzienė, Natalija *1922  †2015 Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)Druskininkų m. nauj. kap.  
5Vanagas, Juozapas  *1923  †2003Pasvalio r.* / Nakvosėlių k. (Vaškų vls.)1953.09.26 Magadano sr., Olos r., Stekolnas (72 km)Rokiškio nauj. kap.  
6Kliauza, Raimundas *1942  †2000 Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)  
7Cibas   Magadano sr., Chasyno r., Stekolnas (?)  
8Ingaunis, Vladas   †~2001 Magadano sr., Chasyno r., StekolnasVilniaus r. Nemenčinės kap.kilęs nuo Utenos; grįžo ~1974

NUOTRAUKOS

[Stekolnas]
Nuotr. Nr. 0138. Bronislava (Bronė) Ilskienė (kairėje) ir jos draugė Bronė (pavardė?).
Stekolnyj (Magadano m.) (daržinin. ūkis), apie 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Stanynų šeimos archyvo (atsiuntė Romas Stanynas)

[Stekolnas]
Nuotr. Nr. 0136. Vinco Stanyno išleistuvės į Lietuvą. Antroje eilėje ketvirta iš kairės Antanina Bičkaitė.
Stekolnyj (Magadano m.), 1955.04.24. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Stanynų šeimos archyvo (atsiuntė Romas Stanynas)
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]