LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Susumano r

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Mikalauskas, Albinas  *1908  †1997Meškučiai (Marijampolės r.)Susumano r., Arkagala (?)Marijampolė, senosios kap. 
2Steckienė, Leonora *1910  †1977 1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas vyrą
3Steckis, Kazys *1911  †1992Plungė1953 Susumano r., Susumanas  
4Giniotis, Vaclovas *1912   1954.02.27 Susumano r.  
5Terminas, Kazys *1914  †1963Tarvydžių k. (Šiaulių r.*)Susumano r., Susumanas slap. „Genys“.  
6Stulpinas, Jonas  *1915  †1992VilniusSusumano r., OktiabrskisPanevėžio r. Karsakiškio sen. Palaukių kap.Pasaulio tautų teisuolio vardas (2008)
7Baltaduonienė, Veronika (Pelešynaitė Urbienė) *1917  †1996Spirakiai, Laužupis arba Daukniūnai (Panevėžio aps.)Susumano r., Miaundža  
8Sabalionis, Benadas *1917  Degsniai (Varėnos r.*)Susumano r., Arkagala  
9Valinčius, Klemensas  *1918  †1995Mantviliai (Jurbarko vls.)1955 Susumano r., Kadykčianas LLGS narys.
10Bakšys, Leonardas *1919  †1990Ukmergė1953.08.06 Susumano r.  
11Baltaduonis, Feliksas *1919  Margių k. (Utenos r.*)Susumano r., Miaundža  
12Mongirdas, Vladas *1919  Kaunas / Tauro apyg.1) 1954.12.21 Susumano r.; 2) Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Tinskojus, st. Tinskaja; 3) Krasnojarsko kr., Manos r., Sorokinas Tauro apyg. štabo narys; šeima ištremta 1949
13Meilutis, Vaclovas *1921  †1975 1953 Susumano r., Bolševikas (arba netoli jo)  
14Urbonavičius (Urbanavičius?), Albinas *1921  Žeimių k. (Ignalinos r.*)1954.10.02 Susumano r. slap. „Algimantas“. moksleivis
15Verksnytė, Magdalena *1921  Vilnius1954 Susumano r., ArES  
16Kartanas, Jonas *1922  Vilnius1955.01.12 Susumano r., Susumanas  
17Šutkus, Pranas *1922  †2006Šiaulių aps.Susumano r., Kadykčianas  
18Juodienė, Stefanija *1923  †1962Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža  
19Surblienė, Birutė Stanislova (Valaitytė) *1923  Lobiškių k. (Vilkaviškio r.*)Susumano r., Kadykčianas  
20Unskinas, Jonas *1923  †1995Panevėžys1956 Susumano r. moksleivis, pogr. org. narys
21Matusevičius, Mečislovas  *1923  †1989-Susumano r., SusumanasKauno r. Karmėlavos kap. 
22Tamavičienė, Ona (Gričėnaitė) *1924  Kaunas1956.06.15 Susumano r. slap. „Ramunė“. moksleivė
23Vaznonis, Edvardas *1924  Panevėžys1) 1954.11.09 Susumano r.; 2) 1956.03.10 Irkutsko sr., Tulūno r.  
24Surblys, Antanas  *1924  †1980Kretinga / Saulažolių k. (Klaipėdos r.*)Susumano r., KadykčianasKlaipėdos r. Gargždų kap.[inf] poetas
25Bujanauskienė, Zinaida (Viščiūtė)  *1924  †2017Vilnius1955.10.21 Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Liepsna“. 1957 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą
26Valentukonis, Juozas  *1924  †2015 ar anksčiauSkovagaliai (Simno vls.)1) 1945 Komija, Vorkuta; 2) 1956.11 Susumano r., Susumanas; 3) 1957.03 Irkutsko sr., Nižneudinsko r., NižneudinskasAlytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
27Dovydaitis, Juozas  *1925  †1983Gudlaukio k. (Šakių r.*) / Tauro apyg.Susumano r. Tauro apyg. partiz.
28Ruzgas, Algimantas Juozas *1925  KaunasSusumano r., BolševikasPanevėžysmoksleivis
29Sakalauskas, Vytautas *1926  Vilnius1954.09 Susumano r.  
30Senvaitis, Povilas *1926  Sineliškiai (Kupiškio r.*)1956.03.10 Susumano r. slap. „Padienis“. Algimanto apyg. partiz. ryšininkas
31Raibikis, Andrius Leonardas *1926  †2015Kaunas? Vilkaviškio aps.?1) Susumano r., Susumanas?; 2) 1955.01.13 Krasnojarsko kr., Beriozovskojės r. moksleivis, LLA narys. 1951 ištremti tėvai.
32Jočys, Albinas *1928  Prauslių k. (Ukmergės r.*)1956.07.06 Susumano r., Susumanas mokyt.
33Ketvertis (Ketvirtis), Antanas  *1928  †2007Ukmergė1954.03.09 Susumano r., SusumanasVilnius, Antakalnio kap.suimtas moksleivis
34Tamavičius, Albertas *1928  Saudininkų k. (Kelmės r.*)1) 1953.05.09 Susumano r.; 2) Chabarovsko kr. Kelmės gimn. moksleivis, LLA narys
35Ruzgas, Vytautas  *1928  Šeimyniškiai (Utenos vls.)1954.07.02 Susumano r., Susumanas arba Arekas slap. „Aras“, „Vytis“. moksl., pogr. org. narys; lagery kartu buvo Augustas Kučinskas
36Neveravičius, Tadas  *1929  †1967Panevėžys1) 1954.05.15 Susumano r.; 2) 1958 Rostovo sr. moksleivis; po paleidimo 1958 nesėkmingai bandė grįžti į Lietuvą.
37Udras, Juozas *1929  Tauragnai1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Nižnij Ingašo r., Cholmistojė; 2) 1955.03.28 Susumano r. suimtas tremtyje Krasnojarsko kr.
38Kaknevičius, Viktoras  *1929  †1964Vilkyškiai (Šilutės r.*)1954.07.21 Susumano r., Susumanas  
39Smailienė, Genė (Kamandulytė)  *1929  †2017AlytusSusumano r., MiaundžaJonavos kap. 
40Bujanauskas, Juozapas  *1929  †2002Miroslavas (Alytaus aps.)Susumano r., SusumanasVarėnos sav. Matuizų kap. slap. „Radastas“, „Bailys“.  
41Smailys, Bronislovas  *1929  †2018Panevėžio r.*1) 1955 Susumano r., Arkagala; 2) Susumano r., MiaundžaJonavos kap. 
42Armalis, Bronius  *1930  †2017Kretinga / Kretingos r.*Susumano r., Susumanas slap. „Romanas“, „Rakalis“. moksl., partiz. ryš.
43Kaminskas, Albinas *1931  †1986Karužų k. (Lazdijų r.*)1955.04.25 Susumano r., Arkagala slap. „Departamentas“. 1949 šeima ištremta į Irkutsko sr.
44Beišys, Algirdas *1932  Mišalaičių k. (Raseinių r.*)1) 1948.05.22 Krasnojarsko kr., Igarka; 2) 1955.05.31 Susumano r., Arkagala; 3) 1956.04.28 Krasnojarsko kr., Jeniseisko r., Strelka moksl.; suimtas tremtyje
45Karčiauskas, Kajetonas  *1932   Susumano r., Susumanas (?)Alytaus r., DaugaiNorilsko sukil.
46Mažeikienė, Irena (Steckytė) *1938   1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
47Steckytė, Danutė *1940   1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
48Steckytė, Adelė *1944   1953 Susumano r., Susumanas atvyko į tremtį pas tėvą
49Urbaitė *<1948   Susumano r., Miaundža atvyko iš Liet. į Miaundžą pas mamą
50Steckytė, Roma *1954   1954 Susumano r., Susumanas gimė tremtyje
51Žiniauskas, Henrikas *1954   1) Magadano sr., Tenkos r., Chenikandža; 2) Susumano r., Neksikanas  
52Miškinienė, Rūta (Povilaitytė) *1955   Susumano r.  
53Ruzgaitė, Laima *1956   Susumano r.  
54Sawicki, Nijolė (Bujanauskaitė) *1956   Susumano r., Susumanas  
55Bujanauskas, Gintaras *1959   Susumano r., Susumanas  
56Martuzevičienė, Birutė (Smailytė) *1962   Susumano r., Miaundža  
57Baltaduonytė, Birutė   Susumano r., Miaundža  
58Gečiauskas, M.   Susumano r. 1956 gyveno Susumano r. Oktiabrsko pašto aptarnavimo zonoje
59Juodis, Antanas   1955 Susumano r., Miaundža Tryškių gel. st. darb., partiz. ryš.
60Juodis, Vytautas  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža (?)  
61Juodytė, Birutė  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža  
62Juodytė, Vida  Pabalvės k. (Telšių r.*)1) 1950 Irkutsko sr., Ust-Udos r.; 2) Susumano r., Miaundža (?)  
63Kaminskas?   iš DzūkijosSusumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
64Lukšys, Juozas   nuo PerlojosSusumano r., Kadykčianas  
65Metrikis   nuo KlaipėdosSusumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
66Piktelis, Juozas   Susumano r., Neksikanas (Osnabas)  
67Radziulis, Vladas   iš RodūnėsSusumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  
68Ruzgienė, Aldona  UtenaSusumano r., ArekasUtena 
69Sabalionienė, Marija   †1955? Susumano r., ArkagalaKolyma, Arkagalos kap.atvyko pas vyrą į tremtį
70Sabulionis   Susumano r., Arkagala  
71Tamavičiūtė, Birutė   Susumano r.  
72Vaznonis, Alfonsas   Antrųjų Rodų k. prie Naujamiesčio (Panevėžio aps.)Susumano r., Kadykčianas (1955.06.10)  

NUOTRAUKOS

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0035. NN, NN, Algirdas Ražaitis, Juozapas Bujanauskas.
gal Susumanas (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0050. Kalinių kapela: 1. Juozas Valentukonis, 2. NN, 3. NN, 4. Antanas Andriukaitis.
D-2 (Miaundža, Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0038. Viršuje: NN, Juozapas Bujanauskas, Jonas (pavardė?), NN. Apačioje: NN, NN, Povilas (pavardė?).
gal (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0199. Stefa Misiurevičienė ir Mikas Misiurevičius prie Stasio Ptašinsko kapo.
Arkagala (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
(Nuotrauką atsiuntė M. Misiurevičius)

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0052. Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas (Susumano r.), laikas nežinomas. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0198. Zinaida Viščiūtė, Mikas Misiurevičius, Stefa Misiurevičienė (Miknevičiūtė) prie Stasio Ptašinsko kapo.
Arkagala (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0286. Povilas Senvaitis ir Juozas Žilys.
gal prie Susumano (Susumano r.) , laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0235. Sėdi: Antanas Lukša, Juozas Tarnauskas, Vytautas Buzas, stovi: NN, Bronius Kapickas, Liudas? Levertavičius.
D-2 (Susumano r.) (?), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0308. 1. Povilas (pavardė?), 2. Jonas (pavardė?), 3. NN, 4. Juozapas Bujanauskas, 5. NN, 6. NN, 7. NN.
gal (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0293. Laidojamas Zigmas Dzeventauskas. Pirmas iš kairės Jonas Svetokas.
gal Susumanas (Susumano r.) arba Jagodnojės r., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0295. Laidojamas Zigmas Dzeventauskas. Iš kairės: Juozas Milius, Jonas Svetokas, Emilija (pavardė?), Ona Svetokienė, NN, NN, NN (nešantis karstą), Stasė Miliuvienė, NN (nešantis karstą).
gal Susumanas (Susumano r.) arba Jagodnojės r., laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0029. Juozas __ub_____.
gal Susumanas (Susumano r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0009. Antanas Petrikonis.
Prie Bastacho upės, 1954 ar 1955 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0348. Viršuje: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN. Viduryje - 1. Mečislovas Matusevičius, 2. NN, 3. NN, 4. Kostas Ramonas, 5. NN. Apačioje: 1. Antanas Ketvertis (Ketvirtis), 2. Tadas Neveravičius, 3. NN.
Susumanas (Susumano r.), 1954 arba 1955.02.10. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė Virginijus Ramonas

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0048. Viršuje NN ir Kostas Ramonas, viduryje - Antanas Ketvertis (Ketvirtis), seserys Danutė Steckytė ir Irena Steckytė, Tadas Neveravičius, apačioje Mečislovas Matusevičius.
Susumanas (Susumano r.), 1954 arba 1955.02.10. Fot. gal T. Neveravičius?
Nuotrauką atsiuntė Rūta Miškinienė ir Virginijus Ramonas

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0204. NN, Liutgardas (Liudas) Povilaitis, NN.
Susumanas (Susumano r.), 1954 vasara. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0207. Antanas Ketvertis (Ketvirtis), Karanauskas (vardas?) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis prie Susumano klubo.
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0256. Stovi, iš kairės: Klemensas Tunkis, Albertas Tamavičius, Antanas Ožys. Sėdi lagerio gydytojas su žmona.
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš „Tremtinio“ 1995 m. Nr. 34 (ten yra ir aprašymas)

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0340. Tadas Neveravičius buvo vienas iš pagrindinių fotografų Susumane.
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0067. Antanas Ketvertis (Ketvirtis), Karanauskas (vardas?) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis prie Susumano klubo.
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0013. Kaliniai: kairėje - Jan Łopaciński (lenkas), dešinėje - lietuvis (NN, gal Bronius Jukna?).
Susumanas (Susumano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0010. Kaliniai Arkagalos anglies kasykloje: iš kairės - Jan Michaliuk (lenkas), lietuvis (NN), ukrainietis.
Arkagala (Susumano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0197. Lietuvių kapai Kolymoje - Marijos Sabalionienės, Stasio Ptašinsko, Stasio Stašionio.
Arkagala (Susumano r.), 1954.04.14. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0051. NN, NN, NN, Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas (Susumano r.), 1954.06.13. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0064. Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis. Pirmosios sutuoktinių Kalėdos.
Susumanas (Susumano r.), 1954.12.08. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0264. Inos Gaigalos ir Liutgardo Povilaičio vestuvėse, iš kairės: NN, NN, NN ir Mečislovas Matusevičius.
Susumanas (Susumano r.), 1954.12.25. Fot. T. Neveravičius.
Nuotrauką atsiuntė Rūta Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0014. Jonas Rimša, Bronius, Volodimir (ukrainietis), Antanas Lukša.
D-2 (Susumano r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0028. NN.
gal Susumanas (Susumano r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0015. Leonas Butkus, Antanas Lukša.
D-2 (Susumano r.), 1955 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0049. Seserys Danutė Steckytė ir Irena Mažeikienė.
Susumanas (Susumano r.), 1955.04.30. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0032. 1. Kęstutis (pavardė?), 2. Vladas Radziulis, 3. Kaminskas (?), 4. Alfonsas Vaznonis, 5. Metrikis (vardas?), kiti nežinomi.
Kadykčianas (Susumano r.), 1955.06.10. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0208. 40. Antanas Andriukaitis, 64. Jurgis Paulionis, 90. Antanas Lukša, 93. NN, 96. A. Markevičius, 98. J. Šibilskas, 109. Juozas Žilys, 111. Feliksas Giedraitis, 114. K. Kunca, 117. Juozapas Bujanauskas, 120. NN, 122. Giniūnas (vardas?).
Lageris prie objekto „D-2“ (Arkagalos elektrinės) statybos, Miaundža (Susumano r.), 1955.06.12. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ] DIDELĖ NUOTRAUKA BE NUMERIŲ ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0062. Sutuoktiniai Ina Gaigalis (Gaigala) ir Liutgardas (Liudas) Povilaitis.
Susumanas (Susumano r.), 1955.07.07. Fot. T. Neveravičius.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0039. Stovi: NN, NN, NN, Giniūnas (vardas?), Juozapas Bujanauskas, NN, Jonas Valeckas, J. Laurinaitis, sėdi: NN, NN, Feliksas Giedraitis, NN, NN, NN.
tikriausiai Miaundža (Susumano r.), 1955.08.05. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0030. Trečias iš dešinės (viršuje) Kajetonas Karčiauskas. Kiti nežinomi.
gal prie Susumano (Susumano r.) ar Ust-Omčiugo (Tenkos r.) , 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0280. Stasys Kaučpėda, Zinaida Viščiūtė, Vladas Radziulis, tupi Juozas Lukšys.
Kadykčianas (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0063. Antanas Ketvertis (Ketvirtis) tikriausiai Susumane, prie Bereliocho upės.
Susumanas (Susumano r.) (?), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0042. 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. J. Šibilskas, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. Antanas Krasnadomskis, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN.
Miaundža (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Kauno IX Forto muziejaus svetainės.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0031. J. Laurinaitis.
gal Susumanas (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0309. Povilas (pavardė?). Dedikuota 1956.05.18 Juozui Bujanauskui.
Miaundža (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0257. Bronius Armalis, Bronius (pavardė?), Bronislovas Smailys ir Adelė Steckytė prie Steckių namo.
Susumanas (Susumano r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš B. Armalio albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0041. 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. J. Šibilskas, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. NN, 10. Antanas Krasnadomskis, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN.
Miaundža (Susumano r.), 1956.06.04. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0209. 1. Jonas Rimša, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. Alfonsas Greitjurgis, 8. NN, 9. NN, 10. J. Šibilskas, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 16. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. Antanas Lukša, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. Juozas Žilys, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. Povilas (pavardė?), 31. NN, 32. NN, 33. Feliksas Giedraitis, 34. NN, 35. NN, 36. NN, 37. NN, 38. Jonas (pavardė?), 39. NN, 40. NN, 41. NN, 42. NN, 43. NN, 44. Juozapas Bujanauskas, 45. NN, 46. NN, 47. NN, 48. Antanas Krasnadomskis.
Lageris prie objekto „D-2“ (Arkagalos elektrinės) statybos, Miaundža (Susumano r.), 1956.06.06 (?). Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0210. 1. Jonas Rimša, 2. NN, 3. NN, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. Alfonsas Greitjurgis, 8. NN, 9. NN, 10. J. Šibilskas, 11. NN, 12. NN, 13. NN, 14. NN, 15. NN, 17. NN, 18. NN, 19. NN, 20. NN, 21. Antanas Lukša, 22. NN, 23. NN, 24. NN, 25. NN, 26. Juozas Žilys, 27. NN, 28. NN, 29. NN, 30. Povilas (pavardė?), 31. NN, 32. NN, 33. Feliksas Giedraitis, 34. NN, 35. NN, 36. NN, 37. NN, 38. Jonas (pavardė?), 39. NN, 40. NN, 41. NN, 42. NN, 43. NN, 44. Juozapas Bujanauskas, 45. NN, 46. NN, 47. NN, 48. Antanas Krasnadomskis, 49. NN, 50. Antanas Andriukaitis.
Lageris prie objekto „D-2“ (Arkagalos elektrinės) statybos, Miaundža (Susumano r.), 1956.06.06 (?). Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Juozo Bujanausko albumo
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0040. Viršuje: Juozapas Bujanauskas ir Jonas (pavardė?). Apačioje: Povilas (pavardė?) ir NN.
Miaundža (Susumano r.), 1956.06.10. Autorius nežinomas.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0115. Iš kairės: Zinaida Viščiūtė, NN, Vladas Radziulis, Antanas Petrikonis.
Susumanas (Susumano r.), 1956.07.01. Fot. Bronislovas Smailys.

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0046. Iš kairės: NN, Zinaida Viščiūtė, Vladas Radziulis, Bronislovas Smailys.
Susumanas (Susumano r.), 1956.07.01. Fot. Antanas Petrikonis.
Nuotr. iš Z. Bujanauskienės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0065. Antanas Ketvertis (Ketvirtis) pradeda kelionę atgal į Lietuvą.
Susumanas (Susumano r.), 1957.11.04. Autorius nežinomas.
Nuotrauką atsiuntė R. Miškinienė

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0338. Magadano teatro gastrolių Susumane metu, iš kairės: NN, NN, NN (vaikas), Vincentina Miliauskaitė, Filomena Bernatonytė, Nijolė Bujanauskaitė, Zinaida Viščiūtė (Bujanauskienė).
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0337. Magadano teatro gastrolių Susumane metu, iš kairės: Vincentina Miliauskaitė, Algirdas Ražaitis, Filomena Bernatonytė.
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0336. Magadano teatro gastrolių Susumane metu, iš kairės: NN, Vincentina Miliauskaitė, Filomena Bernatonytė, Zinaida Viščiūtė (Bujanauskienė), Nijolė Bujanauskaitė, NN, NN.
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0334. Magadano teatro gastrolių Susumane metu, iš kairės: Filomena Bernatonytė, Nijolė Bujanauskaitė (jai ant rankų), Vincentina Miliauskaitė (už jų, tolumoje), NN, Zinaida Viščiūtė (Bujanauskienė).
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0335. Magadano teatro gastrolių Susumane metu, iš kairės: Zinaida Viščiūtė (Bujanauskienė), Filomena Bernatonytė, Nijolė Bujanauskaitė (kabo jai ant rankų), Vincentina Miliauskaitė, NN, NN, NN.
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

[Susumano r]
Nuotr. Nr. 0333. Vincentina Miliauskaitė ir Filomena Bernatonytė Magadano teatro gastrolių Susumane metu.
Susumanas (Susumano r.), 1958 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Miliauskaitės albumo

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]