LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Ust-Taskanas

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Petrulionis, Vaclovas  *1912  †1998Bikūnai (Antalieptės vls.)1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap.  
2Vyniautas, Valerijonas  *1917  †1969 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
3Buimila, Alfonsas  *1918  †~2006Jakniškės (Jiezno ar Kruonio vls., dab. Prienų r.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas valst., partiz.
4Petrulionienė, Stefanija  *1918  †2001-1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠiaulių Ginkūnų kap. nuo Dusetų?; atvyko pas vyrą į tremtį
5Kučinskas, Vladas  *1918  †2007Telšiai1953 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasŠilutės m. naujosios kap.slap. „Kingas“. inž.; kt. duom. grįžo 1974
6Žilionis, Dominas (Dominykas)  *1920  †1989TrakaiMagadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Žaibas“.  
7Kučinskienė, Konstancija  *1922   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
8Jurevičius, Vytautas Kazimieras  *1922  †2010Palanga1954.01.09 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (ir Piščevojus)Palangos kap.mokyklos dir. Palangoje, partiz. kuopos vadas; 1957 iš tremties į „spec.poselenije“; 1980 apsigyveno Mogiliove
9Žilionienė, Benedikta (Viščiūtė)  *1922  †2003Bedugnių miškas (Žaliosios rinktinės Stimburio būrys, Panevėžio aps.)1953.01.13 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus, Daugų g. kap. slap. „Vėtra“.  
10Obelienius, Jonas  *1923  †1968Kunigiškių k. (Raseinių r.*)1953.01.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minimas kaip Obelėnius
11Obelienienė, Bronislava (Bronė) (Užusienytė)  *1924  †2007±1Važdeliai (Surdegio vls.) arba Petkūnai (Anykščių r.*)1954.02.10 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas t.p. minima kaip Užusienaitė. 1948 ištremta šeima.
12Jurevičienė, Elena (Mickutė)  *1931  Bugų Šilelis (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasZarasų sav. Antazavės sen. 
13Kučinskas, Algimantas *1944   1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
14Petrulionis, Algimantas *~1947  -1954 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas atvyko pas tėvą į tremtį
15Žilionis, Sigitas  *1957  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasVilniaus r. 
16Jurevičius, Rimantas *1958  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
17Vyniautaitė *1958±7  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
18Žilionis, Gintaras  *1959  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasAlytus 
19Kučinskas, Kęstutis *1960   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas [inf]  
20Jurevičius, Mindaugas *1961  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
21Lapinskaitė, Rima *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
22Lapinskaitė, Vida *1963±2  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
23Burnyla   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)  
24Čialaja, Janina (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
25Giedraitienė   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
26Giedraitis, Juozas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
27Gudaitienė, Olga (Timošina)   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
28Klimienė, Valerija (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
29Kučinskaitė, Vidutė  †1956 Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
30Kučinskas, Virgilijus   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
31Lapinskas, Jonas?    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas dirbo greit. pagalbos vairuotoju Ust-Taskano ligoninėje
32Lapinskienė, Danutė (Giedraitytė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
33Stonienė (Vyniautaitė)  -Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
34Timošina   Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas  
35Tkačenko, Ona (Abariūtė)   †2008±1Maniuliškės (Antazavės vls.)Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas (?)Ukraina, Nykopolio kap. 
36Vyniautienė, Jadvyga (Bertašiūtė)    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-TaskanasKlaipėdaAtvyko pas vyrą į tremtį Kolymoje.
37Žvirblis, Juozas    Magadano sr., Jagodnojės r., Ust-Taskanas? nuo Joniškėlio; Elgen-Ugolj

NUOTRAUKOS

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0083. Ketvirtas iš kairės - Dominas (Dominykas) Žilionis. Kiti nežinomi, ko gero ne lietuviai.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.)?, laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0078. Jonas Jasinskas, NN, NN, Dominas (Dominykas) Žilionis, NN, NN, NN, Vytautas Kazimieras Jurevičius, Alfonsas Buimila.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0232. Į Ust-Taskaną atskrido sraigtasparnis. Jo pasižiūrėti atėjo Vaclovas Petrulionis, Stefanija Petrulionienė, Jadvyga Vyniautienė (Bertašiūtė) ir Valerijonas Vyniautas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0089. Iš kairės: NN, Elena Jurevičienė (Mickutė), Jonas? Lapinskas, Giedraitienė (vardas?), Vladas Kučinskas, Konstancija Kučinskienė, NN, Valerijonas Vyniautas, Vyniautaitė (vardas?). Apačioje NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (prie Žilionių namo), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0229. Stefanija Petrulionienė ir Vaclovas Petrulionis.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0231. Tremtyje: Vaclovas Petrulionis (antras iš dešinės) su kolegomis dirba prie Ust-Taskano elektrinės.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0077. NN, Dominas (Dominykas) Žilionis, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), NN, Ivan (pavardė?).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0269. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė) ir Bronislava (Bronė) Obelienienė (Užusienytė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0025. Gintaras Žilionis, Sigitas Žilionis, Kęstutis Kučinskas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0075. Viršut. eilė: NN, Vladas Kučinskas, NN, NN, Konstancija Kučinskienė, Jonas? Lapinskas, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Virgilijus Kučinskas, Valerijonas Vyniautas, NN, apat. eilė: NN, Alfonsas Buimila, NN, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0076. Viršut. eilė: Konstancija Kučinskienė, Jonas? Lapinskas, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Valerijonas Vyniautas, NN, NN, apat. eilė: NN, NN, NN, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), laikas nežinomas. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0093. Vytautas Kazimieras Jurevičius su sūnumi Rimantu.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 196x m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0045. Vestuvės? Žmonės neatpažinti. Kažkuris iš jų - Alfonsas Buimila.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1953.04.18. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0233. Stovi Jonas? Lapinskas, Vaclovas Petrulionis ir gal Jonas Jasinskas, sėdi Jonas Obelienius, NN, Konstantinas (Kostas) Parulis.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) ?, 1953.09.28. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš A. Petrulionio albumo

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0012. Alfonsas Buimila.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1953.10. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0095. Neatpažinti.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1954 ar 1955 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Jurevičių šeimos albumų
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0318. Tremties vaikai prie Kalėdų eglutės: Virgilijus Kučinskas, Janina Giedraitytė, Algimantas Petrulionis, Valerija Vyniautaitė.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955 ar 1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš A. Petrulionio albumo

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0016. 1. Alfonsas Buimila, 2. Vladas Kučinskas, 3. Virgilijus Kučinskas, 4. Konstancija Kučinskienė, 5. Dominas (Dominykas) Žilionis, 6. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), 7. Stefanija Petrulionienė, 8. Vaclovas Petrulionis, 9. Algimantas Petrulionis, 10. Juozas? Giedraitis, 11. Janina Giedraitytė, 12. NN, 13. Giedraitienė (vardas?), 14. Jonas Jasinskas, 15. NN, 16. Jadvyga Vyniautienė (Bertašiūtė), 17. Valerijonas Vyniautas, 18. Valerija Vyniautaitė, 19. Tkačenko? (O. Abariūtės vyras), 20. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 21. Danutė Giedraitytė, 22. Jonas? Lapinskas, 23. Jonas Obelienius, 24. Bronislava (Bronė) Obelienienė (Užusienytė), 25. Elena Jurevičienė (Mickutė), 26. Lidija Michailovna (pavardė?).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955 m. Kalėdos. Fot. Vladas Kučinskas.


DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0006. Viršutinė eilė: NN, Vytautas Kazimieras Jurevičius, NN, NN, NN, Konstantinas (Kostas) Parulis. Vidurinė eilė: Ivan (pavardė?), NN, NN, Alfonsas Buimila, NN, NN (Stasė Gilytė?), Jonas Obelienius, Jonas Jasinskas, Dominas (Dominykas) Žilionis, NN. Tupi: NN, Valerijonas Vyniautas, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0244. Prie anglių sąstatus vežiojančio garvežio. Pirmas iš dešinės Vladas Kučinskas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1955-1956 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš V. Kučinsko albumo

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0107. Vidutės Kučinskaitės laidotuvės. Prie kapo stovi tėvai Vladas ir Konstancija Kučinskai ir brolis Virgilijus Kučinskas. Už jų, iš kairės: 1. NN, 2. Jonas Obelienius, 3. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 4. NN, 5. NN, 6. NN, 7. NN, 8. NN, 9. Elena Jurevičienė, 10. Stefanija Petrulionienė, 11. NN, 12. NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0106. Vidutės Kučinskaitės laidotuvės. Iš kairės: 1. NN, 2. NN, 3. NN, 4. Vladas Kučinskas, 5. NN, 6. Jonas Obelienius, 7. Virgilijus Kučinskas, 8. Stefanija Petrulionienė, 9. Konstancija Kučinskienė, 10. Elena Jurevičienė (Mickutė), 11. NN, 12. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 13. NN, 14. NN, 15. NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1956 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0094. Dominas (Dominykas) Žilionis, Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Elena Jurevičienė (Mickutė), Vytautas Kazimieras Jurevičius.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0081. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Algirdas Ražaitis, Elena Jurevičienė (Mickutė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0080. Benedikta Žilionienė (Viščiūtė) ir Elena Jurevičienė (Mickutė).
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1956 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0104. 1. Lidija Michailovna (pavardė?), 2. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 3. Elena Jurevičienė (Mickutė), 4. Jonas? Lapinskas, 5. gal Danutė Lapinskienė (Giedraitytė), 6. (viršuje) Virgilijus Kučinskas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1956.02.04. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0086. NN, Vladas Kučinskas, NN, NN, Konstancija Kučinskienė, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (tikriausiai pas Kučinskus), 1956.05. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0268. Dominas (Dominykas) Žilionis, Juozas Žvirblis, Nijolė Bujanauskaitė, Bronislava (Bronė) Obelienienė, Jonas Obelienius, NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), apie 1959 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0061. Žemyn upe... Katamaranas „Banga“, kurį susikonstravo Vladas Kučinskas ir Vytautas Kazimieras Jurevičius.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), tikriausiai 1959 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Rimanto Jurevičiaus.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0082. Kalėdos pas Jurevičius. 1. Vytautas Kazimieras Jurevičius, 2. Valerijonas Vyniautas, 3. Valerija Vyniautaitė, 4. Jadvyga Vyniautienė, 5. Vyniautaitė (vardas?), 6. Giedraitienė (vardas?), 7. Vladas Kučinskas, 8. Danutė Lapinskienė (Giedraitytė), 9. Virgilijus Kučinskas, 10. Jonas? Lapinskas, 11. Konstancija Kučinskienė, 12. Kęstutis Kučinskas (?), 13. NN, 14. Stefanija Petrulionienė, 15. Vaclovas Petrulionis, 16. NN, 17. NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.)?, 1959.12 (?). Autorius nežinomas.


DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0105. Kalėdos pas Jurevičius. Valerija Vyniautaitė, Jadvyga Vyniautienė, Vyniautaitė (vardas?), Valerijonas Vyniautas.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1959.12. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Jurevičių šeimos albumų

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0270. Jonas Obelienius ir NN.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1960 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0230. Elena Jurevičienė (Mickutė) ir Rimantas Jurevičius.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.)?, 1963 m. Autorius nežinomas.

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0158. Iš kairės: Sigitas Žilionis, Juozapas Bujanauskas, Dominas (Dominykas) Žilionis, Stefanija Petrulionienė, Vaclovas Petrulionis, Konstancija Kučinskienė, Vladas Kučinskas, Zinaida Bujanauskienė (Viščiūtė), Benedikta Žilionienė (Viščiūtė), Juozas? Giedraitis.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.) (prie Žilionių namo), apie 1964 m. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0100. Petrulionių išleistuvės į Lietuvą. Besėdantis - Vladas Kučinskas, šalia jo - Konstancija Kučinskienė. Kiti nežinomi.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1968.08. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

[Ust-Taskanas]
Nuotr. Nr. 0099. Petrulionių išleistuvės į Lietuvą. Penktas iš kairės – Vaclovas Petrulionis, pirmas iš dešinės – Juozas? Giedraitis, kiti neatpažinti.
Ust-Taskanas (Jagodnojės r.), 1968.08. Autorius nežinomas.
DIDELĖ NUOTRAUKA ]

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]