LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Nižneudinsko r

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Valčiukas, Vladas  *2016  †1970Mockaičiai (Kelmės r.*)1956.07.03 Irkutsko sr., Nižneudinsko r.Kelmės r. Tytuvėnų kap.slap. „Ąžuolas“. 1949 ištremti tėvai, žmona ir vaikai
2Navickas, Mykolas  *1919  †1995Kaniūkai (Kelmės r.*)1956.02.22 Irkutsko sr., Nižneudinsko r. slap. „Bokštas“. LLA narys
3Navickienė, Petronėlė (Kudžmaitė) *1917  †2005Kaniūkai (Kelmės r.*)1) 1949.03.26 Irkutsko sr., Nižneudinsko r., Solovjovas; 2) Irkutsko sr., Nižneudinsko r., Nižneudinskas  
4Valentukonis, Juozas  *1924  †2015 ar anksčiauSkovagaliai (Simno vls.)1) 1945 Komija, Vorkuta; 2) 1956.11 Magadano sr., Susumano r., Susumanas; 3) 1957.03 Irkutsko sr., Nižneudinsko r., NižneudinskasAlytaus r., Simno sen.slap. „Trispalvis“.  
5Laužikas, Juozas *1921  Astravai (Kupiškio r.*)1954 Irkutsko sr., Nižneudinsko r.Kupiš.sav. 
6Navickas, Albinas ar Mykolas *1946  Kaniūkai (Kelmės r.*)1) 1949.03.26 Irkutsko sr., Nižneudinsko r., Solovjovas; 2) Irkutsko sr., Nižneudinsko r., Nižneudinskas  

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]