Jūs galite paremti mūsų bendriją 1,2% iš savo jau sumokėtų mokesčių ir/arba SMS žinute. Išsamiau - čia.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Srednekano r

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Jakavonis, Juozas  *1925  Kasčiūnai1) 1953.11.17 Srednekano r., Kanjonas; 2) 1955.01 Krasnojarsko kr., Jermakovskojės r., TanzybėjusVarėnos sav., Merkinės sen., Kasčiūnaislap. „Tigras“. 1948 ištremta šeima
2Kiselienė, Birutė (Petrauskaitė) *1956   Srednekano r., Seimčianas  
3Vizgaitis, Viktoras *1908   Srednekano r.Marijampolė 
4Makauskas, Edvardas *1929  †1956Kauliniškio k. (Utenos r.*)Srednekano r., Nižnij Seimčianas kt. duom. mirė 1958
5Starukas, Jonas *1925  †1960 Srednekano r. žuvo po lagerio
6Žemaitis, Vincas *1917  †1961Drąseikių k. (Biržų r.*)Srednekano r.  
7Makutėnas, Jonas *1920  †1977Vilnius1) 1954.01.20 Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras 1949 ištremti tėvai
8Makutėnienė, Anelė  †1977Vyžeičių k. (Rokiškio r.*)1) 1955 Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras nuvyko pas vyrą į tremtį
9Žemavičius, Juozas *1904  †1977KlaipėdaSrednekano r.  
10Survilienė, Ona *1889(?)  †1979 1) 1954 Srednekano r., Nižnij Seimčianas; 2) 1955 Irkutsko sr., Irkutskas  
11Survila, Liudas *1924  †1987Amalių k. (Kauno r.*)1) Srednekano r.; 2) 1955 Irkutsko sr., Irkutskas 1941.06 sukil. dalyvis
12Zasimavičius, Juozas *1928  †1990Dainavos apyg. / Mieliūnų k. (Alytaus r.*)1) Srednekano r.; 2) 1954.12.05 Irkutsko sr., Usoljės r. slap. „Rūkas“. 1949 ištremta šeima
13Kubertavičienė, Petronėlė (Marčiukaitytė)  †1994 Srednekano r. (Marijampolė)
14Milašius, Gabrielius  *1907  †1998Palanga1) 1953.02.12 Srednekano r., Seimčianas; 2) 1956 Irkutsko sr. LLKS ryšininkas Palangoje
15Lūža, Petras *1924  †2006Rokiškio aps.1956.12.10 Srednekano r.Marijampolė, senosios kap.slap. „Papartynas“. Berlago Nr. P-1-153; paleistas iš lag. „Razvedčik“
16Barzdonis, Jonas *1918  †2007 1) Srednekano r.; 2) Novosibirsko sr.Anykščių sav. Svėdasų kap.Paleistas 1952.10.03 iš A.Seimč.lag.
17Kivylienė, Elena  †2007 Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap.nuvaž. į tremtį pas vyrą
18Žvyriukas, Edvardas *1923  †2009Mielagėnai (Ignalinos r.*)1952 Srednekano r.  
19Kivylius, Antanas *1920  †2009 Srednekano r.Kelmės sav. Tytuvėnų kap. 
20Petrauskas, Aleksas  *1923  †2014Vilnius1953.03.13 ar 1953.04.10 Srednekano r., Nižnij SeimčianasKauno r. Karmėlavos kap.partiz. ryš., Vilniuje studijavo amatų mokykloje. Kolymoje trumpai dirbo urano kasyklose, vėliau statybose. Kt. duom. į tremtį išvyko 1953.04.10.
21Zajančkauskas, Bronius *1927  †2014Gabriliavos k. (Kaišiadorių aps. Žaslių vls.)1953.12.23 Srednekano r., Seimčianas  
22Meškauskas, Vladas  *1929  †2015Jurbarkų k. (Jurbarko r.*) arba Kęstučio apyg.1) 1950.12.23 Srednekano r., Elgen-Ugolis; 2) 1953.08 Krasnojarsko kr., IgarkaKauno r. Karmėlavos kap.slap. „Karosas“. moksleivis; bendrabylės Ksavera Orentaitė ir Danguolė Orentaitė
23Lukša, Antanas  *1923  †2016Žasliai / Tauro apyg. štabasSrednekano r.Prienų r. Veiverių kap. „Skausmo“ kalnelisslap. „Arūnas“. mokyt., Tauro apyg. partiz. ryš.; 1949 Pečioros sukil.
24Stankevičius, Algimantas  *1928  †2016Vilkaviškio aps. / Marijampolė1) 1954.12.14 Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) KazachijaMarijampolės r. Keturvalakių kap.slap. „Pykuolis“. „Kondrackio byla“ (Vytautas Kondrackis). 1956 nesėkmingai bandė apsigyventi Lietuvoje.
25Stanynas, Vincas  *1926  †2017Marijampolė arba Varnupių k. (Marijampolės)Srednekano r.Marijampolės senosios kap.moksleivis
26Kubertavičius, Vincas  *1919  †2019Daukšiai (Marijampolės aps.)1953.06.12 Srednekano r.Klaipėdos Lėbartų kap.slap. „Vidugiris“, „Vincas Simaitis“, „Jovaras“, „Siaubas“. Šarūno būrio, vėliau Šarūno kuopos vadas
27???, Vanda   Srednekano r. grįžo
28Adamauskas, Algimantas *1927   Srednekano r.  
29Adamovičius, Kazys *1924   Srednekano r.  
30Adomauskas   Srednekano r., Glucharinas  
31Adomavičius, Kazys   Srednekano r.  
32Alekna, Vytautas   Srednekano r.  
33Ališauskas, Juozas *1919   Srednekano r.  
34Aukštikalnienė, Valė   Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
35Aukštikalnis, Antanas   Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
36Bacevičius (Bacievičius?), Liudas *1914   Srednekano r. siuvėjas Orotukane kartu buvo Zenonas Valauskas
37Bagdonas, Antanas *1927   Srednekano r.  
38Balėlienė, Felicija   Srednekano r.  
39Balynas, Juozas *1922  Butrimonys?Srednekano r., SeimčianasAlytaus r. Butrimonių kap. 
40Baltramaitis, Petras *1922   Srednekano r.  
41Baltrušaitis, Viktoras *1928  KlaipėdaSrednekano r. mokyt.
42Barakauskas, Albinas *1923   Srednekano r.  
43Barauskaitė, Zofimija *1926   Srednekano r.  
44Barcys, Zigmas *1930   Srednekano r.  
45Barkauskas   Srednekano r. laisvas prie 3.met.apd.fab. „Čiapajevo“
46Baršauskas, Ignas *1924   Srednekano r.  
47Beleišis, Antanas *1924   Srednekano r.  
48Benduraitis (Bendoraitis?), Albinas *1930   Srednekano r.  
49Benkauskas, Antanas *1922   Srednekano r.  
50Bezgelo (Bezgėla?), Jonas *1919   Srednekano r.  
51Bieliukas, Vladas *1914   Srednekano r.  
52Bieliūnas, Vladas *1914  Radišių k. (Rokiškio r.*)1951.08.23 Srednekano r., Elgen-UgolisAnykščių r.valstietis
53Bileišis, Antanas   Srednekano r.  
54Binkauskas, Antanas   Srednekano r.  
55Bitė, Aleksandras *1927  Mažuolių k. (Radviliškio r.*)1953.11.22 Srednekano r. slap. „Gruodis“. Srednekano sąraše gim. metai 1920.
56Bogdanas, Bronius *1907  Makauskų k. (Marijampolės r.*)Srednekano r.  
57Budrevičius, Benediktas *1931   Srednekano r.  
58Čepkauskas, Stasys *1907   Srednekano r.  
59Čereuka (Čeriauka?), Jonas *1922   Srednekano r. desantas
60Čibiras, Hubertas *1916   Srednekano r.  
61Daunaras, Vladas *1911   Srednekano r.  
62Davainis, Petras *1910   Srednekano r.  
63Davidovič, Michail *1924   Srednekano r.  
64Dirgėlas, Albinas *1928   Srednekano r.  
65Dovidavičius, Mykolas   Srednekano r.  
66Dulinskas, Matas *1923   Srednekano r.  
67Dzenkauskas, Petras *1923  Punia (Alytaus r.*)1) 1950.07.08 Srednekano r., Lazo; 2) 1955 Tiumenės sr., Jalutorovskas t.p. minimas kaip Dzeikauskas.
68Dziena, Cezaris *1925  Narbutų k. (Anykščių r.*)Srednekano r.  
69Džervus, Stasys *1926   Srednekano r.  
70Gaigalas   Srednekano r.  
71Gaubys, Jonas *1923   Srednekano r.  
72Gavėnas, Albinas *1910   Srednekano r.  
73Gavėnas   Srednekano r.  
74Gazuskas, Jonas *1922   Srednekano r.  
75Gečytė, Vladė   Srednekano r. ištekėjusi išvyko į tremtį
76Gerčiūtė, Vladė *1924   Srednekano r.  
77Geroimas, Edvardas *1923  Rėkučių k. (Švenčionių r.*)Srednekano r.  
78Giedraitis, Baltrus *1911  MarijampolėSrednekano r.  
79Gylys, Petras *1927   Srednekano r.  
80Girdauskas, Pranas *1918   Srednekano r.  
81Girdvainis, Antanas *1911   Srednekano r.  
82Glazauskas, Aleksas *1923   Srednekano r.  
83Grigaitytė, Alytė   Srednekano r.  
84Grigalaitis, Jonas   Srednekano r.  
85Grigaravičius, Juozas *1927   Srednekano r.  
86Grosas, Vladas *1907   Srednekano r.  
87Gruzborzdis, Stasys *1924   Srednekano r.  
88Gruzdys, Kazys *1915   Srednekano r.  
89Gudaitis, Antanas *1917   Srednekano r.  
90Gutauskas, Bronius *1917   Srednekano r.  
91Ivanauskas, Vincas *1921   Srednekano r.  
92Jacenskas, Albinas *1924   Srednekano r.  
93Jakštas, Petras *1916   Srednekano r.  
94Jankauskas, Leonas *1914   Srednekano r.  
95Jasiūnas, Juozas *1922   Srednekano r.  
96Jasiunskas, Albinas   Srednekano r.  
97Jočys, Apolinaras *1927   Srednekano r.  
98Jonaitis, Stepas *1913  MažeikiaiSrednekano r.  
99Jucius, Jonas *1923  Priekulė (Klaipėdos r.*)Srednekano r.  
100Juškus, Jonas *1915   Srednekano r.  
101Kalkys, Povilas *1920   Srednekano r.  
102Kaminskas, Vladas   Srednekano r.  
103Karaliūnaitė, Julija *1932   Srednekano r.  
104Karpavičius, Vladas *1925   Srednekano r.  
105Kasiulynas, Bronius *1912   Srednekano r.  
106Kasiulynas, Juozas *1920   Srednekano r.  
107Kašėta, Vincas *1928   Srednekano r.  
108Katinas, Bronius *1914   Srednekano r.  
109Kaziukonis, Juozas *1915  Aukštakalnis (Varėnos r.*)Srednekano r.  
110Keturakis, Vitas (Vytas?) *1924  Rinkūnai (Garliavos)Srednekano r. suimtas armijoje
111Keturakis   Srednekano r.  
112Kirsnys, Stanislovas *1931   Srednekano r.  
113Kisielis, Ksaveras *1925   Srednekano r.  
114Kleinas, David *1918   Srednekano r.  
115Komandulis, Viktoras *1927   Srednekano r.  
116Krasauskas, Petras *1926   Srednekano r.  
117Kreišmontienė, Sofija *1911   Srednekano r.  
118Kriaučiūnas, Jonas *1922   Srednekano r.  
119Krišmantienė, Zosė   Srednekano r.  
120Kučys, Vilnius *1924   Srednekano r.  
121Kunsevičius, Jonas   Srednekano r.  
122Kurlinkus, Pranas *1907  Šilutės r.*Srednekano r.Panevėžys 
123Ladauskas, Vladas *1914   Srednekano r.  
124Laurinaitis, Jonas *1907  Beinorava (Radviliškio r.*)Srednekano r.  
125Laurinaitis, Vincas *1907  Latežerio k. (Varėnos r.*)Srednekano r.  
126Lygnugaris, Povilas *1906   Srednekano r.  
127Logminas, Mečislovas *1911   Srednekano r.  
128Lukonas, Bronius *1908   Srednekano r. gal grįžo?
129Magalenga, Vladas *1918   Srednekano r.  
130Majauskas, Jonas *1923   Srednekano r.  
131Makutėnaitė, Vida *1957   1) 1957 Srednekano r.; 2) 1957 Irkutsko sr., Bochano r., Ukyras  
132Malašauskas, Pranas *1908   Srednekano r.  
133Manauskas, Edvardas *1929   Srednekano r.  
134Mandeika, Juozas *1905   Srednekano r.  
135Mazuras, Leonas *1912   Srednekano r.  
136Maželis, Kazys *1915  Šilinkos k. (Molėtų r.* Alantos sen.*)1) Srednekano r.; 2) Baltarusija, Vitebsko sr.  
137Menčinskas, Jonas *1916   Srednekano r.  
138Mendeika, Pranas   Srednekano r. mirė po lagerio
139Mikutėnas, Jonas   Srednekano r.  
140Miškinis, Alfonsas *1907   Srednekano r.  
141Novikas, Pranas *1914   Srednekano r.  
142Packevičius, Kazys *1916   Srednekano r.  
143Paliusis, Povilas *1924   Srednekano r.  
144Paplauskas, Jonas *1916   Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
145Paplauskas, Pranas *1911   Srednekano r.  
146Paulauskas, Bronius *1920   Srednekano r.  
147Petrauskienė, Ona (Čeponytė) *1923  Kazlų RūdaSrednekano r., Seimčianas studentė
148Plaušinienė, Stasė   Srednekano r.  
149Plitnykas, Jonas *1916   Srednekano r.  
150Podolskis, Jonas *1916   Srednekano r.  
151Radzevičius, Antanas *1917   Srednekano r.  
152Rimkus, Vincas *1910   Srednekano r.  
153Rimkutė, Stanislova *1922  Derkinčių k. (Skuodo r.*)Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
154Skrebas, Lionginas *1915   Srednekano r.  
155Skužinskas, Rokas *1921   Srednekano r.  
156Soboliauskas (Sabaliauskas?), Stasys *1925   Srednekano r.  
157Stakėnas, Antanas   Srednekano r.  
158Stalionis, Jonas *1921   Srednekano r.Rokiškis (paskut. žiniomis) 
159Stanionas (Stanionis?), Benediktas *1931   Srednekano r.  
160Stefanovičius, Kazimiras *1925  Mėlenių k. (Vilniaus r.*)1952.06.06 Srednekano r., Kanjonas slap. „Loza“. lenkų pogr. org. narys
161Survilaitė, Irena *1920   1954 Srednekano r., Nižnij Seimčianas  
162Šamrej, Josif    Srednekano r.  
163Šamrej, Marija (Treiklerytė)    Srednekano r.  
164Šileika, Kazimieras *1918   Srednekano r.Prienai 
165Šileikienė, Anelė   Srednekano r.  
166Šustikas, Vincas *1913   Srednekano r. išvyko Lietuvon
167Tamulis, Petras *1928   Srednekano r.  
168Tarakavičius, Juozas *1929   Srednekano r.  
169Taruška, Povilas Gediminas *1927  Panevėžys1) 1955.09.28 Srednekano r., Verchnij Seimčianas; 2) 1956.09.04 Komija, Vorkuta moksleivis, pogr. org. narys
170Taruška, Vytautas Kazys *1923  Panevėžys1) 1953.01.22 Magadano sr.; 2) Srednekano r.; 3) 1956.09.14 Irkutsko sr. mokytojas; 1949 ištremta šeima
171Tolis, Aleksandras *1923  Kaupų k. (Plungės r.*)Srednekano r.  
172Tumėnas   Srednekano r. (išvyko?)  
173Tumėnienė   Srednekano r.  
174Vainauskas   Srednekano r.  
175Valickas, Petras *1924   Srednekano r.  
176Valiukonis, Alfonsas *1908   Srednekano r.  
177Vėdaras, Aleksas *1925   Srednekano r.  
178Verikas, Antanas *1922   Srednekano r.  
179Viktoravičius, Alfonsas *1915   Srednekano r.  
180Vilutis, Antanas *1930   Srednekano r.  
181Vilutis, Antanas   Srednekano r.  
182Vizgaitienė, Stasė *1913   Srednekano r.  
183Zabulionis, Kazys *1908  Dusynių k. (Utenos r.*)1954 Srednekano r., Seimčianas  
184Zajančkauskas, Jonas *1921  Gabriliavos k. (Kaišiadorių aps. Žaslių vls.)1953.10.02 Srednekano r.  
185Zyzas, Vincas *1922   Srednekano r.  
186Žabrauskas, Pranas *1913   Srednekano r.  
187Žulpa, Augustas *1927   Srednekano r.  
188Žvaliauskas, Juozas *1924   Srednekano r.  
189Bliūdžius, Vidmantas *1930  †~1998 Srednekano r.  

NUOTRAUKOS

[Srednekano r]
Nuotr. Nr. 0354. Iš kairės: 1. Vilius arba Aleksas (pavardė?), 2. Vilius arba Aleksas (pavardė?), 3. Juozas Jakavonis.
gal Kanjonas (Srednekano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš J. Jakavonio knygos „Šalia mirties“

[Srednekano r]
Nuotr. Nr. 0001. Suksukano lagerio politiniai kaliniai (po Stalino mirties, sušvelninus režimą). Iš kairės: sėdi: Telesforas Brazdeikis, Bronius Kasiliūnas, Pranas Koryzna, Antanas Gricius, stovi: Antanas Bagdonavičius, Vytautas Garunkštis, Leonas Čerškus, Eugenijus Petrovas, Jonas Jakimavičius, Petras Bekeris, Balys Barinas, Pranas Lechavičius. Petras Dargis buvo išsiųstas darbams ir į nuotrauką nepateko.
Suksukanas (Srednekano r.), 1954 m. Autorius nežinomas.
Nuotr. iš Leono Čerškaus „Gulago albumo“ (atsiuntė Robertas Čerškus)

 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [VARDYNAS]   [ŽINYNAS]
 
Interneto vizija Domenai ir hostingas Svetainių kūrimas Profesionalus hostingas VPS serveriai SSL sertifikatai