LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Taišeto r

Nr. Pavardė, Vardas
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Kaziulionis, Vytautas  *1930  Varėna1) 1947.12.19 Tiumenės sr., Baikalovo r.; 2) 1958.06.25 Irkutsko sr., Taišeto r., SujetichaSenoji Varėnamoksleivis; Norilsko sukil. dalyvis
2Kuranova, Elena (Feizaitė)  *1929  Balniai (Tauragės aps. Eržvilko vls.)1) 1955.06.22 Čiukčija, Markovo r., Markovas; 2) Irkutsko sr., Taišeto r. (?! – pas tėvus?)Jurbarkasslap. „Ramunė“, „Antigonė“. Mokytoja. Lageryje kartu buvo Adelė Tamošiūnaitė.
3Juškevičius, Vladas *1928  †1979Tuščių k. (Tauragės r.*)1956.08.29 Irkutsko sr., Taišeto r., Safronovka slap. „Vilkas“, „Kelmas“.  
4Vaseris (Vasaris), Lionginas *1925/1929  †1995Ylakaičių k. (Skuodo r.*)1953.10.23 Irkutsko sr., Taišeto r., Sarančetas slap. „Medis“. valst., LLA narys
5Mackela, Vytautas  *1929  †2019Vyčio apyg. Tankisto būrys1955.06.23 Irkutsko sr., Taišeto r., TaišetasJonavos kap.slap. „Vėjelis (Vėjas)“. moksleivis
6Žemaitis, Juozas *1913   1957.10.26 Irkutsko sr., Taišeto r. 1941 sukil. dalyvis

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]