LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“

„DALSTROJ“ LAGERIUOSE KOLYMOJE, ČIUKČIJOJE IR RYTŲ JAKUTIJOJE KALĖJUSIŲ ASMENŲ
VARDYNAS

TREMTINIŲ SĄRAŠAS PAGAL TREMTIES VIETĄ
Karagandos sr

Nr. Pavardė, Vardas
(moterys - pagal vyro pav.) (keisti)
( = yra nuotraukų )
Gimė (*)
Mirė (†)
Gyv. vieta iki suėmimo Tremties vietosDabartinė gyv./palaid.
vieta
(kap.=kapinės)
Pastabos
1Jonaitis, Jonas *1928  Vilnius1951.01.18 Kazachija, Karagandos sr., Balchašas moksleivis
2Kvedaravičienė, Valerija Leokadija (Bernotavičiūtė)  *1928  Vegeriai (Mažeikių aps.) arba Mažeikiai1) 1957.05 Krasnojarsko kr., Bogotolo r., Nikolajevka; 2) 1957 Kazachija, Karagandos sr., DžezkazganasKlaipėdaslap. „Saulutė“, „Saulė“. moksl., pogr. org. „Sakalai“ narė; iliustravo A. Dirsytės maldaknygę.
3Valentukevičienė, Vitalija (Čeidaitė) *1927  Vilnius1955.07.25 Kazachija, Karagandos sr. stud., kt. vardas Ona

NUOTRAUKOS

(dar nėra)
 
Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“, Kovo 11-osios 130a-33, LT-49385 Kaunas.
[TITULINIS]   [ŽINYNAS]   [FORUMAS]